Byla 2-1675/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, AB SEB bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3154-553/2010 pagal ieškovų UAB „Doka Lietuva“, V. Z. IĮ, A. K. firmos „Minties kelias“ ir V. Š. ieškinius atsakovui UAB „Vyrokas“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo AB SEB bankas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Doka Lietuva“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kurį patikslinęs, prašė iškelti bankroto bylą UAB „Vyrokas“. Nurodė, kad atsakovo UAB „Vyrokas“ skola pagal 2008 m. rugpjūčio 25 d. klojinių nuomos sutartį Nr.08/554N sudaro 815 181,56 Lt. Atsakovas skolą pripažįsta, tačiau neatsiskaito. Manė, kad UAB „Vyrokas“ yra nemoki. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Proventuslaw LT“.

5V. Z. įmonė prašė iškelti bankroto bylą UAB „Vyrokas“. Nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė pagal 2006 m. balandžio 10 d. krovinių pervežimo sutartį ir pagal 2009 m. rugsėjo 25 d. skolos perkėlimo sutartį Nr. 2009-09/25, bendra atsakovo įsiskolinimų ieškovui suma sudaro 13 319,56 Lt. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Apertus“.

6A.K. firma „Minties kelias“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vyrokas“. Nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė pagal šalių sudarytą 2006 m. lapkričio 9 d. statybos techninės priežiūros sutartį Nr. K-V-01 ir liko skolingas A.K. firmai „Minties kelias“ 29 296,46 Lt. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Valeksa“.

7V. Š. prašė iškelti bankroto bylą UAB „Vyrokas“. Nurodė, kad atsakovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų pagal 2004 m. gruodžio 15 d. preliminarią požeminės stovėjimo aikštelės parkavimo vietų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. VS-1215, todėl turi sumokėti pareiškėjui sutartyje numatytą 60 000 Lt baudą. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Jurveda“.

8Tretysis asmuo AB SEB bankas prašė iškelti bankroto bylą UAB „Vyrokas“. Nurodė, kad UAB „Vyrokas“ yra banko skolininkas. Negrąžintas kreditas pagal 2005 m. sausio 19 d. kreditavimo sutartį Nr. 1460506010067-05 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais sudaro 21 820 002,17 Lt, o pagal 2008 m. rugpjūčio 8 d. kreditavimo sutartį Nr. 0040806012413-42 sudaro 1 740 862,81 Lt. Kadangi atsakovas nevykdė periodinių mokėjimų bankas nuo 2009 m. spalio 27 d. nutraukė kreditavimo sutartį. Manė, kad UAB „Vyrokas“ yra nemokus. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Valeksa“.

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Vyrokas“.

10Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs trečiojo asmens AB SEB bankas atskirojo skundo argumentus, 2010 rugpjūčio 16 d. nutartimi nutarė panaikinti 2010 m. gegužės 31 d. nutartį ir skirti bylą dėl UAB „Vyrokas“ bankroto bylos iškėlimo nagrinėti į teismo posėdį, tikslu įvertinti atskirajame skunde nurodytas aplinkybes.

112010 m. liepos 14 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Vyrokas“. Teismas nutartyje nurodė, kad AB SEB banko kreditorinis reikalavimas 23 560 864,98 Lt sumai negali būti įtrauktas į UAB „Vyrokas“ pradelstų mokėjimų sąrašą, nes kredito sutarčių, iš kurių kyla kreditorinis reikalavimas, nutraukimas yra ginčijamas teisme. Taip pat teismas nurodė, kad neįtraukus AB SEB kreditorinio reikalavimo UAB „Vyrokas“ pradelsti mokėjimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes ir į kitus byloje bei teismų informacinėje sistemoje esančius duomenis, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog UAB „Vyrokas“ yra moki ir jog nėra teisinių prielaidų UAB „Vyrokas“ kelti bankroto bylą.

122010 m. liepos 27 d. AB SEB bankas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3154-553/2010. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui iš naujo. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad AB SEB banko reikalavimai atsakovui neįtrauktini į pradelstų įsipareigojimų sumą. Juridinis faktas – kredito sutarties nutraukimas ir skolininko pareiga grąžinti kreditą ir kitus mokėjimus egzistuoja, atsakovas neginčija AB SEB banko reikalavimo dydžio, o tai lemia, kad kredito grąžinimo terminas suėjęs, pradelstas ir kad AB SEB bankas kreditorinis reikalavimas turi būti įtrauktas į UAB „Vyrokas“ pradelstų įsipareigojimų sumą.

142. UAB „Vyrokas“ yra nemoki. Tai patvirtina byloje esantys duomenys, kurie leidžia daryti išvadą, jog pradelsti atsakovo įsipareigojimai ne tik viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, bet beveik siekia UAB „Vyrokas“ turimo turto vertę.

153. Byloje yra duomenų, kad UAB „Vyrokas“ neatsiskaito su darbuotojais. Šių duomenų buvimas, kad įmonė neatsiskaito su darbuotojais, yra pakankamas pagrindas įmonei kelti bankroto bylą. Tokiu atveju savarankiškas įmonės darbuotojo (darbuotojų) pareiškimas dėl neatsiskaitymo nėra būtinas.

164. Bankroto bylos neiškėlimas pažeidžia kreditorių bei viešąjį interesą.

172010 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas UAB „Doka Lietuva“ atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3154-553/2010. Atsiliepimu prašo patenkinti trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, AB SEB bankas atskirąjį skundą. Atsiliepimu UAB „Doka Lietuva“ palaikė AB SEB bankas argumentą, kad bankroto bylos neiškėlimas UAB „Vyrokas“ pažeidžia kreditorių bei viešąjį interesą.

182010 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas UAB „Vyrokas“ atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3154-553/2010. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

191. Kredito sutarčių, sudarytų tarp AB SEB bankas ir UAB „Vyrokas“, nutraukimas yra ginčijamas teisme. Tai reiškia, kad nėra objektyvių galimybių nustatyti kredito grąžinimo prievolės įvykdymo datos ir prievolės dydžio. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai neįtraukė AB SEB bankas reikalavimo į UAB „Vyrokas“ pradelstų įsipareigojimų sumą.

202. UAB „Vyrokas“ yra moki įmonė. Įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, kurie yra sąlygoti apelianto veiksmų t. y. įsipareigojimų pagal kredito sutartis nevykdymas ir nepagrįstas kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

213. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad įmonė neatsiskaito su darbuotojais, nes skolos, kylančios iš darbo santykių, didžiąją sumos dalį sudaro skola akcininkams, o su kitais darbuotojais atsiskaitoma sistemingai.

224. Priešingai negu nurodo apeliantas, bankroto bylos neiškėlimu UAB „Vyrokas“ ir įmonės reabilitavimu yra apsaugomi kreditorių interesai ir viešasis interesas.

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24Atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.), o bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai (CPK 338 str., 320 str. 1 d.).

25Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Įmonė laikoma nemokia tik tuomet, jeigu jos pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Tuomet, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis. Tai reiškia, kad atsakovui ginčijant ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą atsakovo skolą ieškovui, reikia nustatyti, ar įmonės pradelstos skolos, neįskaitant ginčijamos skolos dydžio, viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

26Iš atskirajame skunde nurodytų argumentų matyti, kad apeliantas neginčija Vilniaus apygardos teismo nustatytos aplinkybės, jog neįtraukus AB SEB banko kreditorinio reikalavimo, UAB „Vyrokas“ pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. Apeliantas atskiruoju skundu ginčija tai, jog Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 14 d. nutartimi nepagrįstai nevertino AB SEB banko kreditorinio reikalavimo kaip pradelsto įsipareigojimo. Tai lemia, jog nagrinėjamoje byloje bus vertinama, ar Vilniaus apygardos teismas tinkamai nustatė, jog apelianto kreditorinis reikalavimas nėra vertintinas kaip pradelstas įsipareigojimas, ir ar, remdamasis minėta aplinkybe, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarė atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Vyrokas“.

27Kaip minėta, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų ir iš bylos medžiagos matyti, kad AB SEB bankas ir UAB „Vyrokas“ tarpusavyje sudarytų kredito sutarčių nutraukimas yra ginčijamas Vilniaus apygardos teisme, civilinėje byloje Nr. 2-1303-565/2010. Tai reiškia, kad yra ginčijama UAB „Vyrokas“ pareiga grąžinti suteiktą paskolą prieš terminą t. y. tarp šalių vyksta ginčas dėl prievolės įvykdymo datos. Minėtos bylos nagrinėjimas nėra baigtas. Kaip pagrįstai nurodo pirmosios instancijos teismas, ši aplinkybė lemia, jog nėra galimybių nustatyti kredito grąžinimo prievolės įvykdymo datos. Tai reiškia, kad nėra galimybių nustatyti, ar UAB „Vyrokas“ pradelsė įvykdyti įsipareigojimą sumokėti kredito įstaigai pagal minėtas kredito sutartis. Esant šioms aplinkybėms, AB SEB kreditorinis reikalavimas negali būti vertintinas kaip UAB „Vyrokas“ pradelstas įsipareigojimas. Taigi Vilniaus apygardos teismas tinkamai nustatė, kad AB SEB bankas kreditorinis reikalavimas nėra vertintinas kaip pradelstas UAB „Vyrokas“ įsipareigojimas ir, remdamasis minėta aplinkybe, pagrįstai nutarė nekelti bankroto bylos UAB „Vyrokas“.

28Kiti atskirajame skunde atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, Teisėjų kolegija

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB „Doka Lietuva“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kurį... 5. V. Z. įmonė prašė iškelti bankroto bylą UAB „Vyrokas“. Nurodė, kad... 6. A.K. firma „Minties kelias“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 7. V. Š. prašė iškelti bankroto bylą UAB „Vyrokas“. Nurodė, kad... 8. Tretysis asmuo AB SEB bankas prašė iškelti bankroto bylą UAB „Vyrokas“.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi atsisakė iškelti... 10. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs trečiojo asmens AB SEB bankas... 11. 2010 m. liepos 14 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas atsisakė iškelti... 12. 2010 m. liepos 27 d. AB SEB bankas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 13. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad AB SEB banko... 14. 2. UAB „Vyrokas“ yra nemoki. Tai patvirtina byloje esantys duomenys, kurie... 15. 3. Byloje yra duomenų, kad UAB „Vyrokas“ neatsiskaito su darbuotojais.... 16. 4. Bankroto bylos neiškėlimas pažeidžia kreditorių bei viešąjį... 17. 2010 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas UAB „Doka... 18. 2010 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas UAB... 19. 1. Kredito sutarčių, sudarytų tarp AB SEB bankas ir UAB „Vyrokas“,... 20. 2. UAB „Vyrokas“ yra moki įmonė. Įmonė turi laikinų finansinių... 21. 3. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad įmonė neatsiskaito su darbuotojais,... 22. 4. Priešingai negu nurodo apeliantas, bankroto bylos neiškėlimu UAB... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. Atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 25. Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto... 26. Iš atskirajame skunde nurodytų argumentų matyti, kad apeliantas neginčija... 27. Kaip minėta, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos... 28. Kiti atskirajame skunde atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, Teisėjų... 30. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą....