Byla 2-1222-381/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3924-302/2015, kuria patikslintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ finansinis reikalavimas atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Prekybos namai „LINA“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Danguolės Martinavičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Prekybos namai „LINA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3924-302/2015, kuria patikslintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ finansinis reikalavimas atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Prekybos namai „LINA“ bankroto byloje, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilęs ginčas dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo patikslinimo teisėtumo ir pagrįstumo.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė UAB Prekybos namai „LINA“ (toliau tekste – UAB PN „LINA“) bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartimi minėta nutartis palikta nepakeista. 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi teismas patvirtino BUAB PN „LINA“ kreditorių finansinius reikalavimus, kurie patikslinti 2011 m. sausio 3 d., 2011 m. kovo 10 d., 2011 m. gegužės 27 d., gruodžio 2 d., 2012 m. sausio 19 d., 2012 m. birželio 20 d., 2014 m. liepos 1 d., 2014 m. rugpjūčio 18 d., 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimis. 2011 m. sausio 11 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 3 d. nutartimi į kreditorių sąrašą buvo įtrauktas pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ su 43 696,67 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu.

6Pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ pateikė prašymą atnaujinti terminą jo papildomam finansiniam reikalavimui pateikti ir įtraukti jį į kreditorių eilę su patikslintu (didesniu) 54 252 68 Eur (187 323,67 Lt) dydžio reikalavimu. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „VSA Vilnius“ ir UAB „Akropolis“ 2010 m. balandžio 21 d. sudarė reikalavimo teisės perleidimo sutartį, kuria UAB „Akropolis“ perleido UAB „VSA Vilnius“ 371 502 Lt dydžio reikalavimą į BUAB PN „LINA“. Perleidus UAB „VSA Vilnius“ reikalavimą 371 502 Lt dydžio sumai, UAB „VSA Vilnius“ šią sumą įskaitė su priešpriešiniu tokios paties dydžio BUAB PN „Lina“ reikalavimu UAB „VSA Vilnius“. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 6 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-673-431/2012, kurį Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi paliko nepakeistą, panaikino pareiškėjo atliktą 371 502 Lt dydžio įskaitymą BUAB PN „LINA“. Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį iš UAB „Akropolis“ visas teises ir pareigas perėmė UAB „Geležinio vilko projektas“. Panaikinus UAB „VSA Vilnius“ atliktą įskaitymą, pareiškėjas 2014 m. sausio 10 d. pateikė UAB „Geležinio vilko projektas“ reikalavimą grąžinti sumokėtą sumą už Reikalavimo teisės perleidimą. UAB „Geležinio vilko projektas“ nesutikus su pareikštu reikalavimu, tarp šalių kilo ginčas. 2014 m. balandžio 28 d. tarp UAB „VSA Vilnius“ ir UAB „Geležinio vilko projektas“ ne teisme sudaryta taikos sutartis, kurią Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-22199-566/2014 patvirtino, ši nutartis yra įsiteisėjusi. Taikos sutartyje numatyta, jog UAB „VSA Vilnius“ grąžins UAB „Geležinio vilko projektas“ reikalavimo teisės į UAB PN „LINA“ dalį, kuri sudaro 227 875 Lt. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi palikus nepakeistą Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo UAB „VSA Vilnius“ atliktas įskaitymas pripažintas negaliojančiu ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi patvirtinus sudarytą taikos sutartį, UAB „VSA Vilnius“ finansinis reikalavimas bankroto byloje padidėjo 143 627 Lt (41 597,25 Eur) suma (371 502 Lt – 227 875 Lt).

7Atsakovas BUAB PN „LINA“ atsiliepime į prašymą prašė jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas, grįsdamas savo 41 597,25 Eur suma didesnį reikalavimą į atsakovą, iš esmės remiasi tik tinkamai nepatvirtintomis dokumentų kopijomis. Taikos sutartimi pareiškėjas bei UAB „Geležinio vilko projektas“ susitarė dėl atsakovo teisių ir pareigų, t. y. dėl tariamos reikalavimo teisės į atsakovą perdavimo (perleidimo), tačiau taikos sutartyje atsakovas nepasirašė, su ja supažindintas taip pat nebuvo. Sprendžiant klausimą dėl taikos sutarties patvirtinimo Vilniaus miesto apylinkės teisme, atsakovas šioje byloje net nebuvo įtrauktas kaip trečiasis asmuo. Todėl šios aplinkybės bankroto administratoriui kelia abejonių tiek dėl taikos sutarties, tiek dėl teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, teisėtumo, juridinės bei įrodomosios galios.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 20 d. nutartimi atnaujino pareiškėjui UAB „VSA Vilnius“ terminą finansiniam reikalavimui pareikšti, padidino trečios eilės kreditoriaus UAB „VSA Vilnius“ finansinį reikalavimą nuo 12 655,43 Eur iki 54 252,68 Eur.

10Teismas atnaujino pareiškėjui UAB „VSA Vilnius“ terminą papildomam finansiniam reikalavimui pareikšti nustatęs, kad šiuo konkrečiu atveju priežastys, kurioms esant UAB „VSA Vilnius“ negalėjo pareikšti papildomo reikalavimo per teismo nustatytą terminą, pripažintinos svarbiomis. Teismas nustatė, kad pareiškėjui UAB „VSA Vilnius“ buvo žinoma apie tai, kad reikalavimus bankrutuojančiai įmonei kreditoriai turi pareikšti per 45 dienas nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos, kadangi Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtino kreditorių reikalavimus, o 2011 m. sausio 3 d. nutartimi į kreditorių sąrašą buvo įtrauktas pareiškėjas. Tačiau teisė UAB „VSA Vilnius“ teikti bankroto administratoriui prašymą dėl papildomo 143 627 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB PN „LINA“ bankroto byloje atsirado tik po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi pripažino UAB „VSA Vilnius“ atliktą įskaitymą negaliojančiu bei kai įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartis, kuria buvo patvirtinta UAB „VSA Vilnius“ ir UAB „Geležinio vilko projektas“ pasirašyta taikos sutartis. Teismas nenustatė jokių pažeidimų pareiškėjo veiksmuose, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą, jog pareiškėjas elgėsi nesąžiningai, pasyviai, piktybiškai nesikreipė į bankroto administratorių dėl papildomo reikalavimo patvirtinimo ir kt. Priešingai, pareiškėjas nedelsdamas, per protingą terminą kreipėsi į bankroto administratorių, o anksčiau nesikreipė į BUAB PN „LINA“ bankroto administratorių tik dėl neaiškios ginčo objekto teisinės padėties.

11Teismas pripažino, kad pareiškėjas įrodė 41 597,25 Eur (143 627 Lt) dydžio papildomo reikalavimo pagrįstumą, todėl, atsižvelgęs į jau patvirtintą 12 655,43 Eur (43 696,67 Lt) dydžio UAB „VSA Vilnius“ reikalavimą, patvirtino galutinį UAB „VSA Vilnius“ 54 252,68 Eur (187 323,65 Lt) reikalavimą BUAB PN „LINA“ bankroto byloje. Teismas pažymėjo, kad ĮBĮ nuostatos imperatyviai nustato bankroto administratoriui pareigą kreditorių pareikštus finansinius reikalavimus patikrinti pagal įmonėje esančius apskaitos dokumentus. Šiuo atveju bankroto administratorius, nesutikdamas su pareiškėjo UAB „VSA Vilnius“ papildomu reikalavimu, neįrodė savo pozicijos, t. y. nepateikė į bylą jokių dokumentų, iš kurių teismas turėtų pagrindą daryti išvadą, jog pareiškėjo prašoma patvirtinti papildoma suma neatitinka įmonės buhalterinių duomenų, yra nepagrįsta, o pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“, prašydamas patvirtinti jo patikslintą reikalavimą, laikytinas nesąžiningu. Be to, byloje nenustatyta, kad bankroto administratorius, pareiškėjui pateikus prašymą patvirtinti jo patikslintą reikalavimą, apskritai būtų šį reikalavimą sutikrinęs su įmonės finansiniais dokumentais, esančiais bankroto administratoriaus žinioje.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atsakovas BUAB PN „Lina“ atskirajame skunde prašo skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo UAB „VSA Vilnius“ prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, sprendžiant kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo klausimą, viešasis interesas reikalauja to, kad nebūtų patvirtintas nepagrįstas kreditoriaus reikalavimas, nes tokio reikalavimo patvirtinimas sumažins likusių kreditorių galimybes sulaukti, kad jų reikalavimas bus patenkintas (ĮBĮ 35 straipsnis). Pareiškėjas, grįsdamas 41 597,25 Eur didesnį reikalavimą atsakovui, iš esmės remiasi tik tinkamai nepatvirtintomis 2014 m. balandžio 28 d. taikos sutarties, sudarytos su UAB „Geležinio vilko projektas“, bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutarties, kuria taikos sutartis buvo patvirtinta, kopijomis. Be to, pareiškėjo į bylą pateikti procesinių dokumentų priedai nėra patvirtinti CPK nustatyta tvarka (CPK 114 straipsnio 1 dalis), jie taip pat neatskleidžia, kokiu pagrindu yra kilęs 41 597,25 Eur dydžio pareiškėjo reikalavimas į atsakovą, nes jokių pirminių dokumentų, kurie laikytini prima facie įrodymais, pareiškėjas į bylą nepateikė. Reikalavimo teisės įsigijimą patvirtinantis dokumentas savaime nepatvirtina reikalavimo pagrįstumo. Ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012, 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-651/2013. Pareiškėjas pateikė į bylą tik reikalavimo teisės įsigijimą (gavimą) patvirtinančių dokumentų nepatvirtintas kopijas. Jokių pirminių dokumentų, kurie atskleistų, kokių sandorių ar ūkinių operacijų pagrindu yra kilęs šis reikalavimas, jis nepateikė. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad pareiškėjas netinkamai vykdė savo pareigą ir neįrodė savo padidėjusios reikalavimo teisės į atsakovą, todėl teismas turėjo tokio reikalavimo netvirtinti. Teismas, patvirtindamas tokį reikalavimą, pažeidė atsakovo bei sąžiningų ir rūpestingų kreditorių interesus.

152. Tiek byloje esančia 2014 m. balandžio 28 d. taikos sutartimi, tiek Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi, kuria buvo patvirtinta ši taikos sutartis, pareiškėjas bei UAB „Geležinio vilko projektas“ susitarė dėl atsakovo teisių ir pareigų, t. y. dėl tariamos reikalavimo teisės į atsakovą perdavimo (perleidimo), tačiau taikos sutartyje atsakovas nepasirašė, su ja nebuvo supažindintas. Atsakovas nebuvo įtrauktas į bylą kaip trečiasis asmuo, sprendžiant taikos sutarties tvirtinimo klausimą. Šios aplinkybės kelia abejonių dėl taikos sutarties ir minėtos teismo nutarties teisėtumo, juridinės ir įrodomosios galios. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, šių aplinkybių nevertino, dėl jų nepasisakė, todėl skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta bei naikintina.

16Pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti, jie iš esmės atkartoja apelianto teiginius, išsakytus atsiliepime į pareiškimą. Teismas patikslino pareiškėjo reikalavimą vadovaudamasis byloje esančiais duomenimis, vertino, kad šių įrodymų nepaneigia kiti duomenys. Visos aplinkybės, pagrindžiančios reikalavimo sumą, reikalavimo atsiradimą bei pagrindą atnaujinti terminą, buvo pagrįstos į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais. Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „VSA Vilnius“ perleistą reikalavimo sumą į BUAB PN „Lina“ ir reikalavimo atsiradimo pagrindą pareiškėjas pagrindė BUAB PN „Lina“, UAB „Akropolis“ išrašytomis sąskaitomis bei sutartimis, pagrindžiančiomis atliktų ūkinių operacijų realumą. Apeliantas dėl šių įrodymų nepasisako, o, nesutikdamas su pareiškėjo papildomu reikalavimu, neįrodo tokios savo pozicijos. Bankroto administratorius nepateikė į bylą jokių duomenų, iš kurių teismas turėtų pagrindą išvadai, kad prašoma patvirtinti suma neatitinka bankrutuojančios bendrovės buhalterinių duomenų, o pareiškėjas, prašydamas patvirtinti papildomą reikalavimą, yra nesąžiningas.

17Sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi UAB „Akropolis“ patvirtino, kad turi galiojančią reikalavimo teisę į UAB PN „Lina“, t. y. turi teisę reikalauti, kad UAB PN „Lina“ sumokėtų pradiniam kreditoriui 381 791,15 Lt. Naujasis kreditorius perėmė dalį šios reikalavimo teisės, t. y. 371 502 Lt, į UAB PN „Lina“. Perleistas reikalavimas visa apimtimi yra galiojantis, tarp pradinio kreditoriaus ir UAB PN „Lina“ ginčo dėl reikalavimo teisės galiojimo nėra. Apie atliktą reikalavimo teisės perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu. Tokios aplinkybės bankroto administratorius neginčijo. Apeliantas nepaaiškina, kokią įtaką galėtų turėti UAB „VSA Vilnius“ ir UAB „Geležinio vilko projektas“ 2014 m. balandžio 28 d. sudaryta ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartis, kuri yra įsiteisėjusi.

  1. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas atmestinas.

19CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šiuo atveju tokių pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

20Dėl kreditoriaus UAB „VSA Vilnius“ finansinio reikalavimo (ne)pagrįstumo

21Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

22Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Kreditoriniai reikalavimai gali būti reiškiami faktiškai per visą bankroto procedūrų trukmę ir visi vėliau nei per ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą terminą pareiškiami pagrįsti reikalavimai iš esmės gali būti tvirtinami, išskyrus atvejus, kai termino pareikšti kreditorinį reikalavimą praleidimo priežastis pripažinti svarbiomis nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-263-178/2015).

23ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Gausioje kasacinio teismo praktikoje ne kartą nurodyta, kad tam, jog būtų nustatyta, ar kreditoriaus reikalavimas pagrįstas, jis turi būti patikrintas, o reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-188/2011). Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus pateiktus bei įmonės turimus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas ir tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima padaryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2014 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2014; kt.).

24Iš bylos medžiagos bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad UAB PN „LINA“ pagal 2007 m. rugpjūčio 27 d. Rangos sutartį Nr. 2007/RS-22, 2009 m. rugsėjo 10 d. papildomą susitarimą ir 2010 m. balandžio 6 d. papildomą susitarimą liko skolingas 381 791,15 Lt UAB „Akropolis“ (b.l. 57-66). Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą BUAB PN „Lina“. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 3 d. nutartimi į kreditorių sąrašą buvo įtrauktas UAB „VSA Vilnius“ su 43 696,67 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu. 2010 m. balandžio 21 d. UAB „VSA Vilnius“ Reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perėmė 371 502 Lt dydžio reikalavimo teisę į BUAB PN „Lina“ iš UAB „Akropolis“ (b.l. 16-17). Perleidus UAB „VSA Vilnius“ reikalavimą 371 502 Lt dydžio sumai, UAB „VSA Vilnius“ šią sumą įskaitė su priešpriešiniu tokios paties dydžio BUAB PN „Lina“ reikalavimu UAB „VSA Vilnius“, tačiau šis įskaitymas 2012 m. birželio 6 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu bei 2013 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi buvo pripažintas negaliojančiu (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Byloje taipogi nustatyta, jog UAB „Geležinio vilko projektas“ perėmė iš UAB Akropolis“ visas teises ir pareigas pagal minėtos Reikalavimo teisės perleidimo sutartį. Panaikinus UAB „VSA Vilnius“ atliktą įskaitymą, pareiškėjas 2014 m. sausio 10 d. pateikė UAB „Geležinio vilko projektas“ reikalavimą grąžinti sumokėtą sumą už Reikalavimo teisės perleidimą. UAB „Geležinio vilko projektas“ nesutikus su pareikštu reikalavimu, tarp šalių kilo ginčas, dėl kurio tarp UAB „Geležinio vilko projektas“ ir UAB „VSA Vilnius“ buvo sudaryta taikos sutartis, kuri Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-22199-566/2014, buvo patvirtinta (b.l. 5-9). Minėta taikos sutartimi šalys susitarė, jog UAB „VSA Vilnius“ grąžina UAB „Geležinio vilko projektas“ 371 502 Lt dydžio reikalavimo teisės dalį sudarančią 227 875 Lt (b.l. 6). 2014 m. spalio 27 d. UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į BUAB PN „Lina“ administratorių dėl papildomo 143 627 Lt (371 502 Lt – 227 875 Lt) kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB PN „Lina“ bankroto byloje (b.l. 10), tačiau bankroto administratorius sprendė, kad nėra pagrindo jį tvirtinti bankroto byloje, nes jis yra nepagrįstas (b.l. 11).

25Teisėjų kolegija pažymi, kad iš atskirojo skundo turinio matyti, jog apeliantas BUAB PN „Lina“ nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis tarp UAB „VSA Vilnius“ ir UAB „Geležinio vilko projektas“, kuria kreditorius UAB „VSA Vilnius“ grąžino UAB „Geležinio vilko projektas“ 371 502 Lt dydžio reikalavimo teisės dalį sudarančią 227 875 Lt, tačiau byloje nėra duomenų, kad apeliantas būtų iniciavęs proceso atnaujinimą minėtoje išnagrinėtoje byloje ir būtų bandęs užginčyti tokią taikos sutartį. Nors apeliantas teigia, kad pareiškėjo reikalavimo teisė yra nepagrįsta jokiais įrodymais, tačiau teisėjų kolegija šiuos apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus, nes apeliantas nepateikė į bylą jokių dokumentų, iš kurių teismas turėjo pagrindą daryti išvadą, jog kreditoriaus UAB „VSA Vilnius“ prašoma patvirtinti papildoma kreditorinio reikalavimo suma yra nepagrįsta. Priešingai, byloje pateikti įrodymai patvirtina pareiškėjo finansinio reikalavimo pagrįstumą. UAB „Akropolis“ ir BUAB PN „Lina“ siejo rangos santykiai pagal 2007 m. rugpjūčio 27 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. 2007/RS-22 bei papildomus susitarimus prie Rangos sutarties. 2009 m. rugsėjo 10 d. papildomu susitarimu prie Rangos sutarties šalių buvo nustatyta, kad UAB „Akropolis“ yra sumokėjęs BUAB PN „Lina“ 1 116 337,03 Lt avansą, už kurį BUAB PN „Lina“ įsipareigojo atlikti rangos darbus, o 2010 m. balandžio 6 d. papildomu susitarimu prie Rangos sutarties šalys susitarė, kad BUAB PN „Lina“ grąžins UAB „Akropolis“ 381 791,15 Lt avanso dalį (b. l. 57-87). Iš Liteko informacinėje sistemoje esančių Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 6 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutarties (CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad administratorius neginčijo egzistuojančios skolos, kurią sudarė kreditoriaus pervestas avansas pagal rangos sutartį ir papildomame susitarime šalių susitarimas grąžinti dalį avanso, į kurio sumą įeina kreditoriaus prašomas patvirtinti kreditorinis reikalavimas, dėl to, jog jis atsisakė dalies darbų pagal rangos sutartį. Duomenų, kad apeliantas būtų ginčijęs 2009 m. rugsėjo 10 d. ir 2010 m. balandžio 6 d. papildomus susitarimus prie 2007 m. rugpjūčio 27 d. rangos sutarties Nr.2007/RS-22 ar šių susitarimų 2 punktą, byloje taip pat nėra. Todėl nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog pareiškėjas nepateikė reikalavimo teisės įgijimo pagrindą patvirtinančių įrodymų – sandorių, ūkinių operacijų, mokėjimo dokumentų ir kt. Galiausiai, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartimi patvirtintas ir UAB „Geležinio vilko projektas“ 227 875 Lt dydžio papildomas kreditorinis reikalavimas, kuris taip pat buvo grindžiamas tuo pačiu pagrindu – tarp BUAB PN „Lina“ ir UAB „Akropolis“ sudaryta 2007 m. rugpjūčio 27 d. Rangos sutartimi Nr. 2007/RS-22, 2009 m. rugsėjo 10 d. ir 2010 m. balandžio 6 d. papildomais susitarimais, 2010 m. balandžio 21 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi tarp UAB „VSA Vilnius“ ir UAB „Akropolis“, taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi patvirtinta pareiškėjo UAB „VSA Vilnius“ ir UAB „Geležinio vilko projektas“ 2014 m. balandžio 28 d. taikos sutartimi. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartimi ši Vilniaus apygardos teismo nutartis palikta nepakeista ir įsiteisėjo (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

26Nepagrįstas ir apelianto argumentas dėl procesinių dokumentų ir jų priedų neatitikimo formos reikalavimams. Iš Liteko sistemos duomenų matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartis, kuria patvirtinta pareiškėjo UAB „VSA Vilnius“ ir UAB „Geležinio vilko projektas“ 2014 m. balandžio 28 d. taikos sutartis, yra įsiteisėjusi (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Kiti reikalavimo pagrindą patvirtinantys įrodymai, pateikti kartu su UAB „VSA Vilnius“ atsiliepimu į atskirąjį skundą, patvirtinti UAB „VSA Vilnius“ advokatės parašu ir antspaudu (b. l. 57-87) (CPK 114 straipsnio 1 dalis).

27Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ankščiau nurodytus argumentus sprendžia, kad nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti pagrįstą ir teisėtą skundžiamą pirmos instancijos teismo nutartį (CPK 329, 338 straipsniai). Pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą padidinti kreditoriaus UAB „VSA Vilnius“ finansinį reikalavimą BUAB PN „Lina“ bankroto byloje papildoma nuo 12 655,43 Eur iki 54 252,68 Eur suma (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas, 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas, CPK 178 straipsnis).

28Apeliacinės instancijos teismui pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ pateikė prašymą dėl išlaidų advokato pagalbai už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą apmokėti priteisimo ir jį pagrindžiančius įrodymus 600 Eur sumai.

29CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijų 8.15 punkte nustatyta, kad šiuo atveju yra taikomas 0,4 koeficientas nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). Remiantis statistikos departamento pateikta informacija vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2015 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 699,80 Eur. Atsakovo prašomos priteisti 600 Eur bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą viršija sumą, gaunamą pritaikius minėtą koeficientą, todėl mažintinos iki 280 Eur. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, jog pareiškėjui priteistina 280 Eur išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo (CPK 93, 98 str. str.).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Priteisti iš atsakovo BUAB Prekybos namai „Lina“, įmonės kodas 120149878, administravimo išlaidų sąmatos pareiškėjo UAB „VSA Vilniuas“, įmonės kodas 220074960, naudai 280 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt eurų) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilęs ginčas dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo patikslinimo... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė UAB Prekybos... 5. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 3 d. nutartimi į kreditorių... 6. Pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ pateikė prašymą atnaujinti terminą jo... 7. Atsakovas BUAB PN „LINA“ atsiliepime į prašymą prašė jį atmesti.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 20 d. nutartimi atnaujino... 10. Teismas atnaujino pareiškėjui UAB „VSA Vilnius“ terminą papildomam... 11. Teismas pripažino, kad pareiškėjas įrodė 41 597,25 Eur (143 627 Lt)... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atsakovas BUAB PN „Lina“ atskirajame skunde prašo skundžiamą Vilniaus... 14. 1. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, sprendžiant kreditoriaus... 15. 2. Tiek byloje esančia 2014 m. balandžio 28 d. taikos sutartimi, tiek... 16. Pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 17. Sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi UAB „Akropolis“... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 20. Dėl kreditoriaus UAB „VSA Vilnius“ finansinio reikalavimo (ne)pagrįstumo ... 21. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 22. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto... 23. ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto... 24. Iš bylos medžiagos bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš atskirojo skundo turinio matyti, jog... 26. Nepagrįstas ir apelianto argumentas dėl procesinių dokumentų ir jų priedų... 27. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ankščiau nurodytus argumentus... 28. Apeliacinės instancijos teismui pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ pateikė... 29. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį palikti... 32. Priteisti iš atsakovo BUAB Prekybos namai „Lina“, įmonės kodas...