Byla 2VP-5190-835/2016
Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo ir atleidimo nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant A. B., dalyvaujant pareiškėjui A. Ž., jo atstovui advokatui R. M., suinteresuotam asmeniui V. Ž., jos atstovei advokatei Irenai Andriuškevčienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. Ž. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo ir atleidimo nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas A. Ž. prašo išdėstyti civilinėje byloje Nr. 2-74-835/2015 ieškovei V. Ž. priteistą 8902,97 Eur kompensacijos sumokėjimą dalimis, sumokant: iki 2016-12-31 - 2225,74 Eur; iki 2017-03-31 - 2225,74 Eur; iki 2017-06-31 - 2225,74 Eur; iki 2017-09-01 - 2225,74 Eur. Taip pat pareiškėjas prašė atleisti jį nuo 2164,03 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei, paliekant pareigą sumokėti 100 Eur. Nurodė, kad jo materialinė padėtis pablogėjo. Jis vienas rūpinasi abiem vaikais, motina labai mažai prisideda prie jų išlaikymo. Vaikų poreikiai yra labai dideli: vaikai mokosi už 12 km nuo miesto, jie nėra vežiojami mokykliniu autobusu, todėl reikalingos išlaidos degalams ir automobilio išlaikymui, vaikai nori pakeliauti. Pareiškėjui reikalingos lėšos ūkio ir transporto priemonių atnaujinimui. Jis per bylinėjimosi laikotarpį patyrė daug išlaidų, nusidėvėjo jo šiltnamiai ir šildymo katilai, reikalingos lėšos naujos katilinės įrengimui, nes dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių negalėjo jų anksčiau remontuoti ir atnaujinti. Jo pajamos sumažėjo, jis su vaikais pragyvena iš pajamų, gaunamų iš nedidelio gėlininkystės ūkio, kuriam didėlės įtakos turi sezoniškumas. Teigia, kad, jeigu sumokės visą kompensaciją V. Ž., neliks jo ūkininko ūkio. Pažymėjo, kad santaupų neturi, jo banko sąskaitos likutis - 26,41 Eur. Visos už parduotas gėles gaunamos pajamos išleidžiamos ūkio įrangos priežiūrai ir investuojamos ūkio veiklai palaikyti.

5Suinteresuotas asmuo V. Ž. su prašymu nesutiko. Nurodė, kad po santuokos nutraukimo pareiškėjui liko visas šeimos verslas, jis naudojasi ūkiu ir gauna stabilias pajamas, gyvena prabangiai, sūnus, būdamas moksleivis, važinėja 2004 m. gamybos „Mercedes“ markės automobiliu. O ji liko be verslo, turėjo ieškotis darbo ir, pasiskolinusi pinigų, sumokėti teismo priteistą 1775,60 Eur žyminį mokestį valstybei, taip pat turėjo išlaidų antstoliui. Be to, iš jos yra priteistas išlaikymas vaikams. Mano, kad pareiškėjas galėjo restauruoti šiltnamius ir pateikti sąskaitas. Jis nepateikė įrodymų, kad jo pajamos ir pelnas sumažėjo, kreditorinių įsiskolinimų neturi. Klausimas dėl pareiškėjo atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo jau buvo spręstas ir jis nebuvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Be to, jis nepatenka į sąrašą asmenų, kuriems teikiama nemokama teisinė pagalba. Prašo pareiškėjo prašymo dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo netenkinti ir neatleisti jo nuo priteistų bylinėjimosi išlaidų valstybei išieškojimo bei priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas – 200 Eur už advokato atstovavimą ir įrodymų rinkimą.

6Prašymas atmestinas.

7Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Kadangi nurodyto straipsnio nuostatos įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, teismo sprendimo įvykdymą galima išdėstyti tik išimtiniais atvejais, kai šito reikia dėl tam tikrų socialiai reikšmingų aplinkybių. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko, bet ir į išieškotojo interesus. Jeigu dėl tam tikros sumos priteisimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kreditoriaus teisėti lūkesčiai siejami su teismo sprendimo privalomumu, kuris reiškia, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti vykdomas įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Tačiau vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino išdėstymo. Teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006; ir kt.). Atsižvelgiant į nurodytas nuostatas, pripažintina, kad klausimo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle ir reglamentuotas dispozityviai, paliekant teismui diskrecijos teisę kiekvienu atveju individualiai įvertinti teismo įvykdymo sprendimo išdėstymo būtinumą.

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjo prašoma išdėstyti 8902,97 Eur suma yra kompensacija už jam tenkančią didesnę turto vertę, kuri priteista 2015 m. gruodžio 16 d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-74-835/2015 pagal ieškovės V. Ž. ieškinį atsakovui A. Ž. dėl santuokos nutraukimo ir atsakovo A. Ž. priešieškinį ieškovei V. Ž. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės ir kitų su santuokos nutraukimu susijusių klausimų išsprendimo, pakeistu 2016 m. rugsėjo 28 d. Kauno apygardos teismo nutartimi. Pareiškėjas, remdamasis sunkia turtine padėtimi, pateikė teismui prašymą dėl minėtos priteistos kompensacijos mokėjimo išdėstymo, motyvuodamas prašymą pablogėjusia materialine padėtimi, kadangi padidėjo vaikų poreikiai ir nusidėvėjo jo turimas turtas. Pareiškėjas pateikė savo sąskaitos banke išrašą, UAB „Lytagra“ mokėjimo kvitus ir nuotraukas apie ūkio būklę. Jo pateikti duomenys nepatvirtina sunkios materialinės padėties. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad remiantis 2015 m. gruodžio 16 d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu, nutraukus santuoką, jam atiteko 11706,45 Eur vertės ūkininko ūkis, nemažos vertės nekilnojamasis turtas, automobiliai, keturratis motociklas ir kitas vertingas turtas. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų apie sumažėjusias pajamas ir sumažėjusią jo turto vertę. Jo nurodyti padidėję vaikų poreikiai nepriskirtini būtiniems vaikų poreikiams. Pažymėtina, kad pareiškėjui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas jam priklausančiam turtui nėra kliūtis jam priklausančio ūkininko ūkio atnaujinimui. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis apie pareiškėjo turtinę padėtį pripažįsta, kad pareiškėjo teismui pateikti duomenys nesudaro pagrindo tenkinti jo prašymą dėl priteistos sumos mokėjimo išdėstymo dalimis. CPK galiojantis rungimosi principas lemia, kad būtent pareiškėjui, pateikusiam prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ir išdėstymo, tenka pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą (CPK 178 str.). Jokių nepalankių ar socialiai reikšmingų aplinkybių, dėl kurių teismo sprendimo įvykdymas turėtų būti išdėstytas, byloje nenustatyta. Esant nurodytoms aplinkybėms pripažintina, kad teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas, nesant tam teisinio ir faktinio pagrindo, pažeistų šalių interesų pusiausvyros ir proporcingumo principus, suinteresuoto asmens V. Ž. teisėtus lūkesčius, kad jai palankus teismo sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas, todėl pareiškėjo A. Ž. prašymas dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo atmestinas.

10Dėl atleidimo nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei išieškojimo.

112015 m. gruodžio 16 d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu buvo priteista iš A. Ž. valstybei 1908,58 Eur žyminis mokestis ir 31,45 Eur išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą. 2016 m. rugsėjo 28 d. Kauno apygardos teismo nutartimi iš jo buvo priteista 324 Eur žyminis mokestis valstybei. Pareiškėjas prašo atleisti jį nuo 2164,03 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo valstybei, sutinka sumokėti 100 Eur. Asmens teisės kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu atleisti jį nuo bylinėjimosi išlaidų išieškojimo valstybei realizavimo pagrindai ir tokio prašymo nagrinėjimo tvarka įtvirtinti CPK 96 straipsnio 7 dalyje, kurioje nustatyta, kai išieškoti bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą neįmanoma dėl objektyvių priežasčių arba kai priverstinis jų išieškojimas iš esmės pablogintų fizinio asmens, iš kurio priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei, ar jo šeimos turtinę padėtį, bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas šio asmens prašymu, atsižvelgdamas į jo turtinę padėtį ar kitas aplinkybes, turi teisę iš dalies atleisti tokį asmenį nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei. Taigi šioje teisės normoje įstatymų leidėjas imperatyviai yra nustatęs, jog asmuo gali būti atleistas ne nuo visų priteistų bylinėjimosi išlaidų, ko iš esmės ir siekia apeliantas, o tik nuo jų dalies. Nuo dalies priteistų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei teismas gali atleisti įvertinęs tokį prašymą pateikusio asmens turtinę padėtį apibūdinančių aplinkybių visumą, tokio asmens elgesį viso bylos nagrinėjimo proceso metu bei atsižvelgdamas į žyminio mokesčio instituto paskirtį bei tikslus. Tokio mokesčio mokėjimas į valstybės pajamas yra viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, be to, žyminio mokesčio mokėjimu užtikrinami ir viešajam interesui svarbūs tikslai - padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį. Įstatymų leidėjas atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo sieja su visa tokį prašymą pareiškusio asmens turtine padėtimi, kuri nustatoma remiantis nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „Regitra“ pažymomis, turto ir pajamų deklaracijomis bei kitais dokumentais, kurie yra informatyvūs asmens turtinei padėčiai įvertinti. Teismų praktikoje formuojama nuostata, kad asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį patvirtinantys įrodymai ir nėra duomenų, kad ši padėtis galėtų ateityje pagerėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2009; 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1023/2010 ir kt.).

12Asmens turtinė padėtis ir jo ekonominės galimybės kiekvienu atskiru atveju vertintini individualiai. Būtent nuo šio įvertinimo ir priklauso bylinėjimosi išlaidų dalies, nuo kurios išieškojimo asmuo galėtų būti atleidžiamas CPK 96 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju, nustatymas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo turtinė padėtis buvo vertinama bylos nagrinėjimo metu sprendžiant klausimą dėl žyminio mokesčio, mokėtino už priešieškinį bei patikslintą priešieškinį, mokėjimo atidėjimo, jis nebuvo atleistas nuo žyminio mokesčio valstybei mokėjimo. Taip pat pažymėtina, kad asmeniui, kurio turtinė padėtis yra bloga, gali būti teikiama ir antrinė teisinė pagalba pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą, ir asmuo apskritai gali būti atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Pareiškėjas nepriskiriamas nurodytų asmenų kategorijai. Teismas mano, kad sumažėjusių pajamų ir patiriamų didelių išlaidų pareiškėjas neįrodė. Jo turtinė padėtis yra pakankamai gera, t. y. tokia, kuri, nesudaro pagrindo atleisti jį nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei atlyginimo.

13Atmetus pareiškėjo prašymą iš jo priteistinos bylinėjimosi išlaidos suinteresuotam asmeniui (CPK 93 str. 1 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 7 dalimi, 284 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

15pareiškėjo A. Ž. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo ir atleidimo nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei atmesti.

16Priteisti iš A. Ž. 200 Eur bylinėjimosi išlaidų suinteresuotam asmeniui V. Ž..

17Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai