Byla 2-1023/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės N. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria atmestas atsakovės prašymas dėl atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo ir iš dalies patenkintas prašymas dėl žyminio mokesčio atidėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-1637-431/2010 pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovams V. V. , R. V. ir N. V. , tretysis asmuo notaras D. B. ir valstybės įmonė Registrų centras, dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia (actio Pauliana).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 11 d. civilinėje byloje R. J. v. V. V. , R. V. , N. V. priėmė sprendimą dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia (actio Pauliana) (b. l. 126-129).

4Atsakovė N. V. 2010 m. kovo 15 d. padavė apeliacinį skundą (b. l. 131), be kita ko, prašydama dėl labai sunkios jos materialinės padėties atleisti iš dalies nuo pareigos mokėti žyminį mokestį, o likusią žyminio mokesčio dalį atidėti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 17 d. nutartimi (b. l. 132) nustatė atsakovei terminą pateikti motyvuotą ir rašytiniais įrodymais pagrįstą prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies ir dalies žyminio mokesčio atidėjimo.

6Atsakovė N. V. 2010 m. kovo 30 d. pateikė pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (b. l. 136), du išrašus iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (b. l. 138-140) ir VĮ „Regitra“ pažymą (b. l. 141).

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi (b. l. 142-143) atsakovės N. V. prašymą patenkino iš dalies: prašymo atleisti nuo pareigos sumokėti dalį žyminio mokesčio atmetė ir įpareigojo sumokėti 3 109 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą per 10 d. nuo nutarties nuorašo gavimo dienos; prašymo dalį dėl žyminio mokesčio dalies atidėjimo tenkino ir atidėjo 2 000 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apeliantės darbo užmokestis (neto) viršija vidutinį darbo užmokestį šalyje. Atsakovė turi savo vardu registruoto nekilnojamojo turto, yra darbingo amžiaus, išlaikytinių neturi, duomenų apie santaupas kredito įstaigose nepateikė. Todėl pirmosios instancijos teismas atmetė prašymo dalį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio. Teismas sprendė, kad visos 5 240 Lt (131 Lt apeliantė jau sumokėjo, b. l. 130) žyminio mokesčio sumos sumokėjimas iš karto gali apriboti apeliantės teisę kreiptis į teismą, prašymą atidėti dalį žyminio mokesčio teismas tenkino ir įpareigojo atsakovę sumokėti 3 109 Lt žyminio mokesčio prieš paduodant apeliacinį skundą, 2 000 Lt - iki aukštesnės instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimo.

8Atsakovė N. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio ir dalies žyminio mokesčio atidėjimo perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo (b. l. 145). Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad:

91. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra be motyvų. Teismas nepaaiškino, kaip atsakovei gauti pažymą apie banke laikomas santaupas, nes priėjimą prie tokios informacijos griežtai riboja įstatymai. Atsakovė tinkamai pašalino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 17 d. nutartyje nurodytus apeliacinio skundo trūkumus, todėl prašymas turėjo būti patenkintas visiškai.

102. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra prieštaringa. Viena vertus, teismas nurodė, kad atsakovės turtinė padėtis neleidžia jai iš karto sumokėti visos žyminio mokesčio sumos, t. y. yra sunki. Kita vertus, teismas pripažino, kad atsakovės turtinė padėtis leidžia jai sumokėti visą žyminį mokestį, t. y. nėra sunki, ir atmetė prašymo dalį iš dalies atleisti nuo pareigos mokėti žyminį mokestį. Dėl sutuoktinio V. V. nesuderintų su atsakove ir neteisėtų veiksmų atsakovė jau ir taip materialiai nukentėjo.

113. Pirmosios instancijos teismas elgiasi priešingai civilinio proceso tikslams. Antai, teismas 2010 m. vasario 11 d. sprendimu priteisė iš V. V. 5 260 Lt bylinėjimosi išlaidų, bet neaišku, kiek iš jų sudaro žyminis mokestis, o kiek – išlaidos už advokato suteiktą pagalbą; paduodamas ieškinį ieškovas galbūt sumokėjo ne visą žyminį mokestį, tačiau teismas šią aplinkybę ignoravo.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies, analizuodamas atskirajame skunde ir, jei priimtas, atsiliepime į jį nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

14Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.). Nors, pasak apeliantės, skundžiama nutartis yra be motyvų, bet atskiruoju skundu atsakovė kritikuoja pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas, laikydama jas prieštaringomis. Pažymėtina, kad įtikinamų, pakankamų ar tinkamų (teisingų) motyvų nebuvimas neleidžia teigti, kad nutartis surašyta be motyvų. Konstatuojama, kad nutartis yra be motyvų, kai joje nėra jokių motyvų, priimtų svarstant atitinkamą klausimą.

15Atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio reglamentuoja CPK 83 straipsnio 3 dalis, žyminio mokesčio atidėjimą – CPK 84 straipsnis. Šiedu institutai yra panašūs tuo, jog abiem atvejais teismas priima procesinį sprendimą, prieš tai skirtingais aspektais įvertinęs tą patį momentą - asmens turtinę padėtį, pvz, kiek ji sunki, kiek ilgai tęsis ir pan. Jei asmens turtinė būklė pakankamai sunki ir vargu ar ji artimiausiu laiku (per 1 metus) iš esmės pasikeis, yra pagrindas asmenį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio. Jeigu asmens turtinė būklė šiuo metu gana komplikuota, bet yra aplinkybių, rodančių, jog artimiausiu laiku sunki turtinė padėtis gali pagerėti (pvz., asmuo pradės dirbti, per tam tikrą laikotarpį gaus (sukaups) reikiamą pinigų sumą iš atitinkamų pajamų šaltinių, gaus autorinį atlyginimą, dividendų, priims palikimą; bus atkurtos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą ir kt.), žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-523/2009).

16Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs rašytinius įrodymus, kurie neišsamiai atspindi atsakovės turtinę padėtį, pripažino, jog atsakovė vis dėlto bus pajėgi sumokėti visą žyminį mokestį, tačiau ne iš karto, o per kelis sykius. Tad siekdamas sudaryti atsakovei sąlygas įgyvendinti įstatymo numatytą teisę į apeliaciją pirmosios instancijos teismas mokėtiną žyminio mokesčio sumą išskaidė į dvi dalis ir pareikalavo vieną žyminio mokesčio dalį sumokėti prieš paduodant apeliacinį skundą, kitą dalį – iki aukštesnės instancijos teismas priims sprendimą (nutartį) dėl skundžiamo sprendimo. Prieštaravimų tarp pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų teisėjų kolegija neįžvelgia.

17Apeliantė nurodo nežinanti, kaip gauti duomenis apie banke laikomas santaupas, jei priėjimą prie šios konfidencialios informacijos riboja įstatymai. Duomenis apie savo vardu atidarytoje banko sąskaitoje laikomas lėšas kiekvienas asmuo turi teisę gauti be apribojimų. Duomenis apie kito asmens (pvz., sutuoktinio) vardu atidarytoje banko sąskaitoje laikomas lėšas apeliantė gali gauti su to asmens sutikimu arba padedama advokato (Advokatūros įstatymo 44 str.) ar teismo (CPK 199 str. 1 ir 4 d.). Atsakovei atstovauja advokatas, kuris kaip klientės konsultantas teisės klausimais turėtų išaiškinti, kokių įrodymų aptariamu atveju reikia ir kaip juos gauti.

18Atsakovė atskirajame skunde nekelia klausimo, ar pirmosios instancijos teismas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą teisingai apskaičiavo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dydį. Vadinasi, pirmosios instancijos teismo 2010 m. vasario 11 d. sprendimas nesusijęs su skundžiama nutartimi, todėl dėl trečiojo atskirojo skundo argumento teisėjų kolegija plačiau nepasisako.

19Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, reglamentuojančių atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio ir (ar) žyminio mokesčio atidėjimo institutus, todėl skundžiama nutartis paliekama galioti, o skundas atmetamas. Atsižvelgiant į tai, kad bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme skundžiamoje nutartyje nustatytas žyminio mokesčio dalies sumokėjimo terminas yra pasibaigęs, nustatytinas naujas terminas šiam procesiniam veiksmui atlikti.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nustatyti atsakovei N. V. naują terminą iki 2010 m. rugsėjo 6 dienos sumokėti dalį žyminio mokesčio - 3 109 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą devynis litus) už apeliacinį skundą ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus (mokėjimo dokumento originalą).

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 11 d. civilinėje byloje 4. Atsakovė N. V. 2010 m. kovo 15 d. padavė apeliacinį skundą (b. l. 131), be... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 17 d. nutartimi (b. l. 132) nustatė... 6. Atsakovė N. V. 2010 m. kovo 30 d. pateikė pažymą apie priskaičiuotą ir... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi (b. l. 142-143)... 8. Atsakovė N. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 9. 1. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra be motyvų. Teismas... 10. 2. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra prieštaringa. Viena... 11. 3. Pirmosios instancijos teismas elgiasi priešingai civilinio proceso... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 14. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 15. Atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio reglamentuoja CPK 83 straipsnio 3... 16. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs rašytinius įrodymus, kurie... 17. Apeliantė nurodo nežinanti, kaip gauti duomenis apie banke laikomas... 18. Atsakovė atskirajame skunde nekelia klausimo, ar pirmosios instancijos teismas... 19. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 21. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.... 22. Nustatyti atsakovei N. V. naują terminą iki...