Byla e2-860-459/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, sekretoriaujant Daliai Kryžinauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Luminor Bank“ ieškinį atsakovams D. U., V. U. ir A. U. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė akcinė bendrovė „Luminor Bank“ (toliau – ir Bankas) pateikė ieškinį Klaipėdos apygardos teismui, jį vėliau patikslino, ieškiniu prašo iš atsakovų D. U., V. U. ir A. U. solidariai priteisti 41 125,27 Eur negrąžinto kredito, 132,94 Eur palūkanų, 4,14 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos kredito sumos (41 125,27 Eur) nuo ieškinio reikalavimų perskaičiavimo dienos (2018-08-14) iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio pagrindu nurodo aplinkybes, kad:
  1. 2008-04-07 tarp Banko iš vienos pusės ir atsakovų D. U. ir V. U. iš kitos pusės buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. ( - ) (toliau – Kreditavimo sutartis), kurios pagrindu kredito gavėjams suteiktas 347 544,02 EUR dydžio kreditas terminui iki 2033-02-28. Už suteiktą kreditą kredito gavėjai įsipareigojo mokėti kintamo dydžio palūkanas, kurių dydis kinta ir kurios apskaičiuojamos Kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka. Už laiku nesumokėtas Bankui palūkanas, kredito gavėjai Bankui įsipareigojo mokėti 0,08 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Įsipareigojimų vykdymas užtikrintas nekilnojamojo turto: buto su rūsiu ir garažu, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), 0,0902 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), hipoteka.
  2. 2011-06-16 tarp Banko iš vienos pusės ir atsakovų D. U. ir V. U. iš kitos pusės, kredito gavėjų pageidavimu buvo sudarytas susitarimas Nr. ( - ) dėl Kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo. Šiuo susitarimu buvo pakeisti tarpiniai kredito grąžinimo terminai ir sumos, atidedant negrąžintos kredito dalies mokėjimus, tačiau nekeičiant galutinio kredito grąžinimo termino, kredito gavėjo mokamų kintamųjų palūkanų dydžio ir jų apskaičiavimo tvarkos. 2012-06-28 tarp Banko iš vienos pusės ir atsakovų D. U. ir V. U. iš kitos pusės buvo sudarytas susitarimas Nr. ( - ) dėl Kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo. Šiuo susitarimu buvo pakeistas galutinis kredito grąžinimo terminas į 2033-02-26 bei šalys susitarė pakeisti tarpinius kredito grąžinimo terminus ir sumas, atidedant negrąžintos kredito dalies mokėjimus, pakeistas kredito gavėjo mokamų kintamųjų palūkanų dydis ir jų apskaičiavimo tvarka. 2013-08-29 tarp Banko iš vienos pusės ir atsakovų D. U. ir V. U. iš kitos pusės buvo sudarytas susitarimas Nr. ( - ) dėl Kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo. Šiuo susitarimu buvo pakeisti tarpiniai kredito grąžinimo terminai ir sumos, atidedant negrąžintos kredito dalies mokėjimus, tačiau nekeičiant galutinio kredito grąžinimo termino, pakeistas kredito gavėjo mokamų kintamųjų palūkanų dydis ir jų apskaičiavimo tvarka. 2016-11-03 tarp Banko iš vienos pusės ir atsakovų D. U., V. U. ir į prievolę įstojusios A. U. iš kitos pusės buvo sudarytas susitarimas Nr. ( - ) dėl Kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo. Šiuo susitarimu buvo į prievolę įtraukta solidari bendraskolė A. U., pakeisti tarpiniai kredito grąžinimo terminai ir sumos, atidedant negrąžintos kredito dalies mokėjimus, tačiau nekeičiant galutinio kredito grąžinimo termino, pakeistas kredito gavėjo mokamų kintamųjų palūkanų dydis ir jų apskaičiavimo tvarka.
  3. Atsakovams D. U., V. U. ir A. U. Kreditavimo sutartimi su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais prisiimtus įsipareigojimus vykdant netinkamai, t. y. nustatytais terminais nedengiant kredito, nemokant palūkanų, 2017-04-24 raštu Nr. ( - ) kredito gavėjai ir solidarūs bendraskoliai D. U., V. U. ir A. U. buvo įspėti apie netinkamą įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį vykdymą ir paraginti per Banko rašte nustatytą terminą padengti susidariusį įsiskolinimą bei informuoti, jog iki 2017-05-29 neįvykdžius rašte nurodytų finansinių įsipareigojimų, t. y. negrąžinus pradelsto kredito bei nesumokėjus priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių, Bankas kitą dieną po anksčiau nurodyto termino pasibaigimo dienos vienašališkai nutraukia Kreditavimo sutartį su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais bei pradeda vykdyti priverstinį skolos išieškojimą. Atsakovai Kreditavimo sutartimi su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais prisiimtų pareigų grąžinti nustatyta tvarka kreditą ir mokėti palūkanas Bankui nevykdė, taip pat nesureagavo į Banko raginimą padengti pagal Kreditavimo sutartį su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais susidariusį įsiskolinimą. Jo nepadengus per papildomai nustatytą terminą su kredito gavėjais sudaryta Kreditavimo sutartis su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais Banko buvo vienašališkai nutraukta, todėl kredito gavėjai yra laikomi pažeidusiais savo prievoles pagal šią sutartį. Nors Bankui įkeistas turtas yra realizuotas, tačiau iš parduoto turto gautų lėšų buvo padengta ne visa likusi skolos suma.
 2. Bankas 2018 m. rugpjūčio 24 d. pateikė pareiškimą dėl ieškinyje pareikšto reikalavimo sumažinimo, kuriame, be kita ko, prašė grąžinti 75 proc. Banko sumokėto žyminio mokesčio už atsakovų gera valia patenkintą Banko ieškinio reikalavimo dalį (42 450,889 Eur – 41 258,21 Eur), o likusius 25 proc. priteisti iš atsakovų, kadangi atsakovų skola 2018 m. rugpjūčio 14 dieną sumažėjo lyginant su ieškiniu prašytos priteisti skolos suma.
 3. Atsakovai D. U. ir A. U. pateikė rašytinius paaiškinimus, kurie laikytini atsiliepimu į ieškinį, juose nurodė, kad:
  1. pagal LR CK 6.39 str. 1, 2 dalis skolininkas be kreditoriaus sutikimo neturi teisės įvykdyti prievolę kitokiu būdu, išskyrus tą, kuris yra aptartas sutartyje ar įstatymuose, nepaisant įvykdymo būdo vertės. Jeigu kreditorius sutiko priimti prievolės įvykdymą kitokiu būdu, prievolė laikoma įvykdyta. Jei asmuo įvykdys prievolę ne tokiu būdu, kaip reikalauja prievolės dalykas, jis bus laikomas pažeidusiu sutartį. Norėdamas įvykdyti prievolę kitokiu nei sutarta būdu, vadovaudamasis šalių bendradarbiavimo principu (CK 6.38 straipsnio 3dalis), kuris yra sąžiningumo principo (CK 6.4 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis) išraiška, skolininkas privalo suderinti tai su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-563/2013). Atsakovai nurodė, kad dėl finansinių problemų 2017 m. pavasarį nebegalėjo mokėti įmokų Bankui, dėl to Bankas pradėjo Kreditavimo sutarties nutraukimo procedūrą, banko darbuotojai teigė, kad skolos išieškojimą perduos antstoliams, tačiau atsakovams pavyko surasti įkeisto turto pirkėją. Nors pardavimo suma buvo mažesnė nei paskola, Bankas leidimą įkeisto turto pardavimui davė. 2017-08-24 raštu „Dėl bankui įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo ir paskesnio įkeitimo, mažinant įsipareigojimus“, Bankas sutiko (neprieštaravo) dėl bankui įkeisto turto pardavimo pirkėjams G. Z., A. Z. už ne mažesnę kaip 250 000 Eur sumą. Išreikšdamas valią (sutikimą) dėl įkeisto turto pardavimo atsakovų pasiūlytiems pirkėjams už mažesnę sumą nei banko suteiktas kreditas su palūkanomis, Bankas (jo darbuotojai) nurodė, kad sutiks (leis) atsakovams dalimis įvykdyti likusią nepadengtą paskolos bankui dalį. Tuo tikslu atsakovas D. U. 2017 m. spalio 20 d. prašymu paprašė ieškovės dalimis išdėstyti mokėjimus, 2018 metais kas mėnesį mokant po 100 eurų, 2019 metais – po 200 eurų kas mėnesį, 2020 metais – po 300 eurų kas mėnesį, nuo ketvirtų metų – po 500 eurų per mėnesį iki visiško skolos padengimo. Ieškovė tenkino tokį atsakovo D. U. prašymą dėl skolos mokėjimo išdėstymo. Šią aplinkybę patvirtina 2017 m. lapkričio 23 d. raštas „Dėl pateikto prašymo“, kurioje ieškovė nurodė, kad sutinka nepateikti vykdomojo dokumento antstoliui, tačiau su sąlyga, jeigu atsakovas nuo 2017-11-30 iki 2018-12-01 kas mėnesį ne vėliau kaip iki mėnesio 26 d. mokės ne mažiau kaip po 350 Eur skolai padengti. Pradelsus bet kurį mokėjimą, Bankas nurodė, kad tęs priverstinį skolos išieškojimą iš atsakovams priklausančio turto ir/ar lėšų. Atsakovai, su ieškovės 2017 m. lapkričio 23 d. rašte „Dėl pateikto prašymo“ pateiktu skolos išdėstymo pasiūlymu sutiko, jį laikė šalių susitarimu dėl skolos išdėstymo ir tinkamai vykdė, t. y. ne vėliau kaip iki 2017-11-30, 2017-12-27, 2018-01-26, 2018-02-26, 2018-03-20 mokėjo bankui po 350 Eur, iš viso sumokėjo 1750 Eur.
  2. Atsakovai nesutinka su dengiamos skolos skirstymu į kreditą, palūkanas, bylinėjimosi išlaidas, mano, kad ieškovė šio skirstymo nepagrindžia jokiu teisiniu pagrindu, atsakovai gera valia dengia tik pačią skolą, t. y. negrąžintą kreditą.
  3. Atsakovai mano, kad Banko 2017-11-23 rašte „Dėl pateikto prašymo“ yra išreikštas ieškovės, kaip kreditorės, sutikimas dėl prievolės vykdymo kitu būdu, t. y. dalimis, su ieškiniu nepateikta jokių įrodymų apie tai, kad atsakovai būtų pažeidę šalių susitarimą dėl prievolės įvykdymo dalimis, todėl ieškovės ieškinys turi būti atmestas kaip nepagrįstas.
 4. Atsakovė V. U. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, šaukimas į teismą įteiktas tinkamai CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka.
 5. Ieškovė ir atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems buvo pranešta tinkamai, prieš posėdį buvo gauti abiejų šalių prašymai nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant. Teismas atsižvelgdamas į šalių prašymus bylą išnagrinėjo iš esmės šalims nedalyvaujant.

4Teismas

konstatuoja:

5Ieškinys tenkintinas

 1. Vertinant byloje esančių įrodymų visumą, nustatytos tokios teisiškai reikšmingos faktinės aplinkybės, kuriomis teismas remiasi, spręsdamas ginčą: 2008 m. balandžio 7 d. tarp Banko ir atsakovų D. U. ir V. U. buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu kredito gavėjams suteiktas 347 544,02 Eur dydžio kreditas iki 2033-02-28. Už suteiktą kreditą kredito gavėjai įsipareigojo mokėti kintamo dydžio palūkanas, kurių dydis kinta ir kurios apskaičiuojamos Kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka (t. 1, b. l. 41–50). 2011 m. birželio 16 d. tarp Banko ir atsakovų D. U. ir V. U. kredito gavėju pageidavimu buvo sudarytas susitarimas Nr. ( - ) dėl Kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo (t. 1, b. l. 32–40). 2012 m. birželio 28 d. tarp Banko ir atsakovų D. U. ir V. U. buvo sudarytas susitarimas Nr. ( - ) dėl Kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo (t. 1, b. l. 18–31). 2013 m. rugpjūčio 29 d. tarp Banko ir atsakovų D. U. ir V. U. buvo sudarytas susitarimas Nr. ( - ) dėl Kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo (t. 1, b. l. 8–17). 2016 m. lapkričio 3 d. tarp Banko ir atsakovų D. U., V. U. ir į prievolę įstojusios A. U. buvo sudarytas susitarimas Nr. ( - ) dėl Kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo (t. 1, b. l. 57–73). 2017 m. balandžio 24 d. Banko raštu Nr. ( - ) „Dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo ir sutarties nutraukimo“ atsakovams pranešta, kad jeigu pagal sutartinius įsipareigojimus nebus padengta pradelsta mokėti 2 072,99 Eur paskolos dalis, Bankas po 2017 m. gegužės 29 d. vienašališkai nutrauks Kreditavimo sutartį ir pradės priverstinį skolos išieškojimą (t. 1, b. l. 56). 2017 m. spalio 2 d. išregistruota sutartinė hipoteka Nr. ( - ), kuria buvo užtikrinta Kreditavimo sutartis (t. 1, b. l. 75). 2017-11-28, 2017-12-22, 2018-01-20,2018-02-21, 2018-03-19, 2018-04-23 mokėjimo pavedimai po 350 Eur Bankui nuo atsakovo D. U. pagal Kreditavimo sutartį (t. 1, b. l. 115–116, 118–119, 149, 173). 2017 m. spalio 20 d. atsakovo D. U. prašymas Bankui leisti mokėti likusią skolą dalimis (t. 1, b. l. 120–121). 2017 m. lapkričio 23 d. Banko rašte Nr. ( - ) nurodoma, kad siekdamas taikiai išspręsti finansinių prievolių įvykdymo klausimą Bankas sutinka nepateikti vykdomojo dokumento antstoliui, jei nuo 2017 m. lapkričio 30 d. iki 2018 m. gruodžio 1 d. kiekvieną mėnesį iki 26 d. bus mokama ne mažiau kaip 350 Eur skolai dengti, o 2018 m. gruodžio 1 d. bus padengta visa likusi skola (t. 1, b. l. 123). 2018 m. rugpjūčio 14 d. Banko pažymoje dėl skolos dydžio Nr. ( - ) nurodyta, kad nuo 2017 m. lapkričio 30 d. iki 2018 m. liepos 26 d. sumokėta 3 150 Eur ir likusi skolos suma yra 41 258,21 Eur (t. 1, b. l. 168).
 2. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

6Dėl negrąžinto kredito

 1. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad pagal 2008 m. balandžio 7 d. kreditavimo sutartį Nr. ( - ) ieškovė atsakovams D. U. ir V. U. suteikė 347 544,02 Eur kreditą, kurį atsakovai įsipareigojo grąžinti iki 2033 m. vasario 28 d. (Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 1 p., 2 p., 3 p., 4 p.). Už suteiktą kreditą kredito gavėjai įsipareigojo mokėti kintamo dydžio palūkanas, kurios apskaičiuojamos Kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka (Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5 p., bendrosios dalies 19 p, 20 p., 21 p.). Bylos duomenys patvirtina, kad Kreditavimo sutarties sudarymo dieną atsakovai buvo supažindinti su informacija apie kredito įmokų dydžio pasikeitimus, pakitus palūkanų normai. 2011 m. birželio 16 d., 2012 m. birželio 28 d., 2013 m. rugpjūčio 29 d. ir 2016 m. lapkričio 3 d. tarp Banko ir atsakovų, kredito gavėjų pageidavimu, buvo sudaryti susitarimai dėl kreditavimo sąlygų pakeitimo. Paskutiniu 2013 m. rugpjūčio 29 d. susitarimu į prievolę įstojo atsakovė A. U.. Vadovaujantis Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 2 p., bendrosios dalies 64.3 p. už Kreditavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą kredito gavėjai atsako solidariai. Dėl šios priežasties ieškovė 41 258,21 Eur skolą prašo priteisti iš kredito gavėjų D. U., V. U. ir A. U. solidariai.
 2. Kreditavimo sutartimi Bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja laiku gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkas; kreditavimo santykiams taip pat yra taikomos paskolos santykius reguliuojančios nuostatos (CK 6.881 str. 1 d. ir 2 d., 6.872 1 d., 6.873 str. 1 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Skolininkas yra laikomais pažeidusiu prievolę, kai: 1. Nevykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos. 2. Skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. 3. Kreditorius pareikalavo įvykdyti prievolę ir nustatė protingą jos įvykdymo terminą, o skolininkas prievolės per šį terminą neįvykdė (CK 6.63 str. 1 d. 1–4 p.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).
 3. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad Atsakovams netinkamai vykdant įsipareigojimus pagal 2008 m. balandžio 7 d. kreditavimo sutartį Nr. ( - ) su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais, Bankas 2017 m. balandžio 24 d. pranešimu Nr. ( - ) informavo Atsakovus, jog tuo atveju, jeigu iki 2017 m. gegužės 29 d. Atsakovai nepadengs pranešime nurodytų skolinių įsipareigojimų, kitą dieną po anksčiau minėto termino Bankas vienašališkai nutrauks kreditavimo sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad Atsakovai pranešime nurodytų įsipareigojimų per pranešime nurodytą terminą neįvykdė, taip pat niekaip nesureagavo į Banko siųstą pranešimą, kreditavimo sutartis buvo nutraukta ir todėl kredito gavėjai yra laikomi pažeidusiais savo prievoles pagal Kreditavimo sutartį su visais vėlesniais jos papildymais ir pakeitimais. Bankas pradėjo vykdyti priverstinį skolos išieškojimą iš Bankui įkeisto turto, 2017 m. spalio 2 d. išregistruota sutartinė hipoteka Nr. ( - ), kuria buvo užtikrinta Kreditavimo sutartis, tačiau iš parduoto turto gautų lėšų buvo padengta ne visa likusi skolos suma, todėl Bankas inicijavo skolos priteisimo procesą pagal Klaipėdos apygardos teismui pateiktą ieškinį dėl skolos priteisimo. Ieškinys dėl skolos priteisimo Klaipėdos apygardos teismui pateiktas 2017 m. lapkričio 23 d. 2018 m. rugpjūčio 14 d. Banko pažymoje dėl skolos dydžio Nr. ( - ) nurodyta, kad likusi skolos suma yra 41 258,21 Eur.
 4. Atsakovai D. U. ir A. U. savo atsiliepime nurodė, kad dėl finansinių problemų 2017 m. pavasarį nebegalėjo mokėti įmokų Bankui, patys surado įkeisto turto pirkėjus ir pageidavo dalimis įvykdyti likusią nepadengtą paskolos Bankui dalį. Taigi Atsakovai pripažįsta, kad pažeidė savo prievolinius teisinius santykius, nemokėdami įmokų Bankui, neginčija negrąžintos Bankui kredito sumos. Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad tarp šalių susiklostė sutartiniai prievoliniai kreditavimo teisiniai santykiai (CK 6.1–6.4 straipsniai, 6.881 straipsnio 1 dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Nagrinėjamu atveju ieškovė suteikė atsakovams kreditą, tačiau atsakovai prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, grąžino tik dalį gauto kredito. Tokiu būdu atsakovai laikomi pažeidusiais prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.205 straipsnį sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Toks teisinis reglamentavimas ir byloje nustatytos faktinės aplinkybės yra pagrindas daryti išvadą, jog ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo iš solidarių atsakovų yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Ieškovei solidariai iš atsakovų priteistina 41 258,21 Eur, kuriuos sudaro 41 125,27 Eur negrąžinto kredito ir 132,94 Eur palūkanų.

7Dėl Banko 2017 m. lapkričio 23 d. rašto Nr. ( - )

 1. Atsakovai mano, kad Banko 2017 m. lapkričio 23 d. rašte „Dėl pateikto prašymo“ yra išreikštas ieškovės, kaip kreditorės, sutikimas dėl prievolės vykdymo kitu būdu, šį raštą laikė šalių susitarimu dėl skolos išdėstymo ir tinkamai jį vykdė.
 2. 2017 m. spalio 20 d. Banke buvo gautas atsakovo D. U. prašymas dėl skolos išdėstymo. Susipažinęs su prašyme išdėstytomis aplinkybėmis, Bankas pateikė atsakovui D. U. 2017 m. lapkričio 23 d. pranešimą Nr. ( - ), kuriuo atsakovą informavo, jog šiuo metu Bankas kreipiasi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu dėl 42`450,89 EUR skolos priteisimo. Pranešimu Bankas taip pat pabrėžė, jog siekdamas taikiai išspręsti finansinių prievolių įvykdymo klausimą, teismui tenkinus ieškovo Banko ieškinio reikalavimą, Bankas sutinka nepateikti vykdomojo dokumento antstoliui tik tuo atveju, jei atsakovas laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio 30 d. iki 2018 m. gruodžio 1 d. kiekvieną mėnesį iki 26 d. mokės Bankui ne mažiau kaip 350 EUR, o visą likusią skolos sumą sumokės ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 1 d.
 3. Įvertinus Banko 2017 m. lapkričio 23 d. rašto Nr. ( - ) turinį, nustatytina, jog minėtas Banko atsakymas nėra 2008 m. balandžio 7 d. kreditavimo sutarties Nr. ( - ) pakeitimas, kuriuo būtų keičiama prievolių pagal 2008 m. balandžio 7 d. kreditavimo sutartį Nr. ( - ) vykdymo tvarka ar juo labiau suvaržomos Banko teisės ginti pažeistus interesus CK įtvirtintais būdais. Kitaip tariant Bankas pabrėžė, jog susilaikys nuo priverstinio skolos išieškojimo tik tuo atveju, jei skolininkai gera valia dengs skolą Bankui 2017 m. lapkričio 23 d. pranešime nurodyta tvarka ir terminais. Taigi Bankas neatsisakė nuo reikalavimo priteisti skolą, nemodifikavo 2008 m. balandžio 7 d. kreditavimo sutarties Nr. ( - ) sąlygų. Bankas ir toliau siekė prisiteisti skolą, kadangi ateityje galbūt ieškovės naudai priimtinas ir įsiteisėjęs Klaipėdos apygardos teismo sprendimas yra Banko pažeistų teisių ir teisinių interesų garantija. Atsakovai, 4 kartus jau keitę ir pasirašę susitarimus su Banku dėl Kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo 2011 m. birželio 16 d., 2012 m. birželio 28 d., 2013 m. rugpjūčio 29 d., 2016 m. lapkričio 3 d., turėjo suprasti, jog aptariamas Banko atsakymas atsakovui D. U. tėra informacinio pobūdžio pranešimas, kuriuo Bankas informavo skolininką apie principinę Banko sąlygą dėl susilaikymo nuo ateityje Bankui galbūt priteistinos skolos priverstinio išieškojimo, o ne šalių susitarimas dėl kitokio prievolės įvykdymo būdo CK 6.39 str. nustatyta tvarka.

8Dėl mokėjimų pagal kreditavimo sutartį dengimo eiliškumo

 1. Atsakovai nesutinka su dengiamos skolos skirstymu į kreditą, palūkanas, bylinėjimosi išlaidas, mano, kad ieškovė šio skirstymo nepagrindžia jokiu teisiniu pagrindu, atsakovai gera valia dengia tik pačią skolą, t. y. negrąžintą kreditą. Teismas nesutinka su tokiais atsakovų teiginiais, kadangi Bankas nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. lapkričio 24 d. gavęs Atsakovų gera valia atliktus skolos dalinius mokėjimus, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad šių mokėjimų nepakanka visai Atsakovų skolai padengti, gautas lėšas paskirstė remdamasis 2008 m. balandžio 7 d. kreditavimo sutarties Nr. ( - ) bendrosios dalies 23 p., kuriuo sutarties šalys susitarė dėl mokėjimų pagal kreditavimo sutartį dengimo eiliškumo, kai Bankas iš kredito gavėjo gauna mažesnę sumą nei reikalinga mokėtinoms sumoms pagal kredito sutartį padengti. Vadovaujantis minėta kredito sutarties nuostata mokėtinos sumos dengiamos tokia tvarka: pirma eile dengiami delspinigiai ir/arba padidintos palūkanos; antra eile dengiamos palūkanos pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą; trečia eile grąžinamas kreditas; ketvirta eile atlyginamos Banko patirtos išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. Aptariamoje kredito sutarties nuostatoje taip pat įtvirtinta Banko teisė taikyti kitokią mokėtinų sumų dengimo tvarką, jei ji palankesnė kredito gavėjui.
 2. Pažymėtina, kad nei Kreditavimo sutarties nutraukimas, nei aplinkybė, jog Bankas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo, nesustabdo delspinigių, kitų kreditavimo sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, papildomas palūkanas, delspinigius, kitus kreditavimo sutartyje numatytus mokėjimus bei vykdyti kitas kreditavimo sutarties sąlygas (kreditavimo sutarties bendrosios dalies 56 p.). Taigi ieškovė Atsakovų atliekamus dalinius skolos mokėjimus pagrįstai skirsto vadovaudamasi šalių pasirašytos kreditavimo sutarties Nr. ( - ) bendrosios dalies 23 p. nuostatomis.

9Dėl šalių susitarimu nustatytų 4,14 proc. palūkanų

 1. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Vadovaujantis 2008 m. balandžio 7 d. Kreditavimo sutarties Nr. ( - ), kurios sąlygos pakeistos 2016 m. lapkričio 3 d. Susitarimu Nr. ( - ) spec. dalies 5 p., bendrosios dalies 16 p., CK 6.872 str. už gautą kreditą kredito gavėjas moka Bankui kintamas palūkanas. Palūkanų norma keičiama kiekvienų kalendorinių metų birželio ir gruodžio mėnesių 1 dieną šešiems mėnesiams į priekį, imant palūkanų bazę, kuri lygi dviejų darbo dienų prieš palūkanų perskaičiavimo dieną paskelbtai 6 mėn. EURIBOR reikšmei ir pridedant 4,14 proc. metų palūkanų dydžio maržą. Jei antrą darbo dieną palūkanų bazė neskelbiama, tai imama artimiausia prieš tai paskelbta palūkanų bazė. Tame pačiame Kreditavimo sutarties spec. dalies 5 p. numatyta, jog tuo atveju, jei paskelbta palūkanų bazės reikšmė yra žemesnė nei 0 (nulis), palūkanų apskaičiavimui bus naudojama 0 (nulio) dydžio palūkanų bazės reikšmė. Nagrinėjamu atveju prieš Bankui nutraukiant Kreditavimo sutartį paskutinė palūkanų keitimo diena buvo 2016 m. gruodžio 1 d. Palūkanų perskaičiavimo dieną, t. y. 2016 m. lapkričio 29 dieną, 6 mėnesių EURIBOR norma buvo 0,21900 proc., t. y. žemesnė nei 0 (nulis). Dėl šios priežasties vadovaujantis kreditavimo sutarties spec. dalies 5 p. palūkanų apskaičiavimui naudojama 0 (nulio) dydžio palūkanų bazės reikšmė. Prie taikytinos palūkanų bazės pridėjus banko maržą (4,14 proc.) palūkanų norma už paimtą kreditą sudaro 4,14 proc. Taigi ieškovės reikalavimas dėl 4,14 proc. dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo negrąžintos kredito sumos (41 125,27 Eur) nuo atsakovų įsiskolinimo Bankui perskaičiavimo dienos (2018 m. rugpjūčio 14 d.) iki visiško kredito grąžinimo, tenkintinas kaip pagrįstas.

10Dėl procesinių palūkanų

 1. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidę atsakovai privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Įvertinus tai, kad ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu, iš atsakovų solidariai ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (41 258,21 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. lapkričio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Dėl 75 proc. žyminio mokesčio grąžinimo

 1. Bankas 2018 m. rugpjūčio 24 d. pateiktame pareiškime dėl ieškinyje pareikšto reikalavimo sumažinimo prašė grąžinti 75 proc. Banko sumokėto žyminio mokesčio už atsakovų gera valia patenkintą Banko ieškinio reikalavimo dalį (42 450,889 Eur – 41 258,21 Eur), o likusius 25 proc. priteisti iš atsakovų, kadangi atsakovų skola, 2018 m. rugpjūčio 14 dienos duomenimis, sumažėjo lyginant su ieškiniu prašytos priteisti skolos suma.
 2. CPK 87 str. nustatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami šiais atvejais:1) kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio negu numato įstatymai; 2) kai ieškinys atsiimamas, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį, kai grąžinama tik dalis žyminio mokesčio; 3) kai atsisakoma priimti ieškinį, prašymą ir skundą arba kai šie grąžinami be sprendimo; 4) kai byla nutraukiama, jei ji nenagrinėtina teisme, arba kai ieškovas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir negalima šia tvarka pasinaudoti; 5) ieškinį palikus nenagrinėtą, kai ieškovas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir galima pasinaudoti šia tvarka, kai ieškinį pareiškė neveiksnus tam tikroje srityje asmuo, kai šalis neprimokėjo žyminio mokesčio, taip pat palikus pareiškimą nenagrinėtą CPK 431 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju; 6) sustabdžius bylos nagrinėjimą, kai yra įsiteisėjusi nutartis iškelti atsakovui bankroto bylą; 7) įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės bankroto bylą; 8) panaikinus sprendimą dėl absoliučių jo negaliojimo pagrindų; 9) kitais atvejais, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės ne dėl ieškovo kaltės. 2. Jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Nurodyto dydžio žyminio mokesčio dalis grąžinama ir tuo atveju, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.
 3. Taigi CPK 87 str. nenumato galimybės proceso šaliai, sumažinus reikalavimo sumą, grąžinti dalį žyminio mokesčio. Žyminis mokestis nagrinėjamu atveju galėtų būtų grąžinamas tik atsiėmus ieškinį CPK 139 str. nustatyta tvarka, nepradėjus bylos nagrinėti teisme iš esmės ar atsisakius pareikšto ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Todėl net ir ieškovui bylos nagrinėjimo metu teismui pateikus pareiškimą dėl patikslinto – sumažinto – ieškinio reikalavimo, pasinaudojus CPK 42 str. 1 dalyje įtvirtinta teise, pagrindo grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio nėra. Banko prašymas dėl 75 proc. žyminio mokesčio grąžinimo netenkintinas.

12Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. lapkričio 30 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovų turtui. Atsakovų turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).
 2. Ieškinį tenkinus, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis. Ieškovė pateikė prašymą priteisti 1 815 Eur atstovavimo išlaidų ir 900 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, pakeistų 2015 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77, ieškovės prašymas tenkintinas, iš atsakovų D. U., V. U. ir A. U. lygiomis dalimis priteistina po 905 Eur iš viso 2 715 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 1 815 Eur atstovavimo išlaidų ir 900 Eur žyminio mokesčio, ieškovei akcinei bendrovei „Luminor Bank“.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Luminor Bank“, (įmonės kodas ( - )), adresas ( - ), solidariai iš atsakovų D. U. (a. k. ( - ) V. U. (a. k. ( - ) ir A. U. (a. k. ( - ) 41 125,27 Eur negrąžinto kredito, 132,94 Eur palūkanų, 4,14 proc. dydžio metines palūkanas pagal Kreditavimo sutartį, skaičiuojamas nuo negrąžintos kredito sumos (41 125,27 Eur) nuo atsakovų įsiskolinimo akcinei bendrovei „Luminor Bank“ perskaičiavimo dienos (2018 m. rugpjūčio 14 d.) iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (41 258,21 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. lapkričio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Luminor Bank“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), iš atsakovų D. U. (a. k. ( - ) V. U. (a. k. ( - ) ir A. U. (a. k. ( - ) lygiomis dalimis po 905 Eur, iš viso 2 715 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 1 815 Eur atstovavimo išlaidų ir 900 Eur žyminio mokesčio.

18Ieškovės akcinės bendrovės „Luminor Bank“ prašymo grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio netenkinti.

19Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartimi atsakovams D. U., V. U., A. U. pritaikytas laikinąsias apsaugos priemonės palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai