Byla 3K-3-339/2013
Dėl konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė ,,Auksinis kamštis“

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas), Janinos Stripeikienės ir Dalios Vasarienės (pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 5 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vičiūnų restoranų grupė“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė ,,Auksinis kamštis“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių viešo konkurso skelbimo ir vykdymo tvarką, skelbiant laimėtoją, aiškinimo ir taikymo.

6Atsakovas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 30-60 patvirtintus 2012–2014 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatus (toliau – Konkurso nuostatai) vykdė 2012–2014 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkursą, kurio tikslas buvo (duomenys neskelbtini) įrengti ir eksploatuoti vieną vasaros lauko kavinę trejus metus (2012,2013 ir 2014 metais). Konkurso nuostatuose nustatyta, kad konkursas vykdomas dviem etapais, kuriems 25 ir 32 punktuose apibrėžti savarankiški vertinimo kriterijai. Pirmojo etapo metu vertinama konkurso dalyvių architektūrinių idėjinių projektų atitiktis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintoms vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialiosioms sąlygoms (25 punktas); antrojo etapo vertinimo kriterijus – siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis vienam sezonui (32 punktas). Į antrąjį etapą patenka šešis ir daugiau balų pirmame etape įvertinti konkurso dalyvių pateikti vasaros lauko kavinės architektūriniai idėjiniai projektai (27 punktas).

7Pagal Konkurso nuostatų 30 punktą apie pirmojo konkurso etapo pabaigos rezultatus konkurso dalyviai informuojami ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo pirmojo etapo konkurso komisijos posėdžio dienos. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su jų paraiškų vertinimo rezultatais, turi teisę pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui skundą per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie pirmojo konkurso etapo rezultatus gavimo dienos. Antrasis konkurso etapas vykdomas ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo Konkurso nuostatų 30 punkte nurodyto apskundimo termino pabaigos.

82012 m. gegužės 31 d. įvyko atsakovo sudarytos Investicijų plėtros komisijos viešas posėdis, kuriame dalyvavo visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai, išskyrus ieškovą. Šiame posėdyje buvo atplėšti vokai su pasiūlymais ir nutarta 2012 m. birželio 4 d. 11 val. šios komisijos posėdyje, gavus Ekspertų komisijos išvadą apie konkurso dalyvių vasaros lauko kavinių architektūrinių idėjinių projektų įvertinimus, nustatyta tvarka vertinti pasiūlymus ir nustatyti konkurso laimėtojus.

92012 m. birželio 1 d. ir 4 d. Projektų ekspertų komisijos posėdžiuose buvo vertinami konkurso dalyvių pateikti projektiniai konkurso pasiūlymai. 2012 m. birželio 4 d. posėdyje ieškovo pasiūlymas buvo įvertintas 4,67 balo, nes nustatyta, kad jis neatitiko Specialiosios architektūrinės sąlygos, jog aptarnavimas turėjo būti vykdomas iš stacionarios maitinimo įstaigos, esančios šalia, o ieškovas siūlė vasaros lauko kavinę aptarnauti pastatant naują statinį. Atsakovas, atsižvelgdamas į Konkurso nuostatų 5 punkte nustatytą konkurso tikslą bei į tai, jog 2012 metų vasara jau prasidėjusi ir konkurso laimėtojas jau turėtų vykdyti vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo darbus, siekdamas nevilkinti konkurso procedūrų, tame pačiame 2012 m. birželio 4 d. Investicijų plėtros komisijos posėdyje, pristačius pirmojo etapo rezultatus (Ekspertų komisijos išvadas), nutarė įvykdyti ir antrą konkurso etapą – atplėšti į antrąjį etapą patekusių dalyvių vokus su siūlomu mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžiu vienam sezonui. Konkurso laimėtoju buvo pripažintas ir atsakovo 2012 m. birželio 14 d. įsakymu laimėtoju patvirtintas trečiasis asmuo UAB „Auksinis kamštis“, kurio siūlomas mokėti paramos vienam sezonui dydis 23 000 Lt. 2012 m. birželio 18 d. su konkurso laimėtoju buvo sudaryta vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartis.

10Ieškovas 2012 m. birželio 7 d. pateikė atsakovui prašymą nedelsiant pateikti Konkurso nuostatų 30 punkte nurodytą informaciją apie pirmojo konkurso etapo pabaigos rezultatus; šį raštą atsakovas gavo 2012 m. birželio 7 d., atsakymą į šį raštą atsakymą pateikė 2012 m. birželio 12 d., kurį ieškovas gavo 2012 m. birželio 15 d.

11Ieškovo teigimu, jis pagal Konkurso nuostatų 30 punktą apie konkurso pirmojo etapo rezultatus turėjo būti informuotas iki 2012 m. birželio 5 d., o atsakovas, atsakydamas į ieškovo 2012 m. birželio 7 d. pateiktą prašymą, išsiuntė ieškovui informaciją apie konkurso rezultatus 2012 m. birželio 12 d., t. y. pasibaigus trijų darbo dienų terminui. Dėl to ieškovas, negavęs jokios informacijos apie pirmojo konkurso etapo rezultatus, negalėjo pasinaudoti Konkurso nuostatų 30 punkte nurodyta teise apskųsti konkurso rezultatus per penkias darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos. Be to, atsakovas 2012 m. liepos 2 d. pateikdamas ieškovui atsakymą į jo 2012 m. birželio 7 d. prašymą, pažeidė Konkurso nuostatų 30 punkto reikalavimus. Nesant Konkurso nuostatų 31 punkte nurodytų sąlygų viseto, antrasis konkurso etapas buvo pradėtas neteisėtai, pažeidžiant ieškovo teises. Ieškovo teigimu, atsakovo šiurkštūs pažeidimai suvaržė jo teisę tinkamai dalyvauti ir sąžiningai konkuruoti su kitais konkurso dalyviais ir laimėti; konkursas buvo įvykdytas nesilaikant skaidrumo, sąžiningumo ir visų dalyvių lygiateisiškumo principų, todėl konkurso rezultatai negali būti laikomi objektyviais ir nešališkais.

12Ieškovas prašė teismo pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 14 d. įsakymą „Dėl vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtojo tvirtinimo“ Nr. 30-1193, kuriuo 2012–2014 metų vasaros lauko kavinės (duomenys neskelbtini) įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtoju patvirtinta UAB „Auksinis kamštis“; pripažinti negaliojančia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Auksinis kamštis“ sutartį dėl 2012–2014 metų vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo; įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją iš naujo skelbti 2012–2014 metų vasaros lauko kavinės (duomenys neskelbtini) įrengimo ir eksploatavimo konkursą.

13II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimų esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad atsakovo 2012 m. birželio 12 d. atsakymą į ieškovo prašymą pateikti informaciją apie konkurso rezultatus ieškovas gavo 2012 m. birželio 15 d. Teismas, vadovaudamasis Konkurso nuostatų 30 punktu, kuriame nustatyta pareiga per tris darbo dienas informuoti ieškovą apie konkurso primojo etapo rezultatus, bei atsižvelgdamas į aplinkybę, kad atsakovas, reaguodamas į 2012 m. birželio 7 d. ieškovo prašymą, 2012 m. birželio 12 d. išsiuntė ieškovui informaciją apie konkurso rezultatus, sprendė, jog, nepaisant praleisto termino, ieškovas neprarado teisės skųsti atsakovo veiksmus ikiteismine tvarka, nes pagal konkurso sąlygų 30 punktą apskundimo termino pradžia skaičiuojama nuo pranešimo gavimo dienos, be to, įstatyme šiuo atveju nenustatyta privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Taigi ieškovas, nesutikdamas su atsakovo konkurso komisijos priimtais sprendimais, turėjo galimybę savo teises ginti teismine tvarka. Teismas, ištyręs ir įvertinęs rašytinius įrodymus, trečiojo asmens paaiškinimus, pažymėjo, kad 2012 m. gegužės 31 d. vykęs posėdis buvo viešas, posėdyje dalyvavo visi, išskyrus ieškovą, konkurso dalyviai, ir pretenzijų dėl konkurso procedūrų neturėjo, ieškovas neginčijo, jog apie šį posėdį jis buvo tinkamai informuotas. Dėl to teismas sprendė, kad ieškovas turėjo būti aktyvus ir domėtis konkurso eiga, o pagal Konkurso nuostatų 30 punktą atsakovas neprivalėjo informuoti apie konkurso rezultatus būtinai rašytine forma. Be to, ieškovas, gavęs atsakovo atsakymą, nepateikė šiam skundo dėl konkurso rezultatų, t. y. nepasinaudojo teise apskųsti vertinimo rezultatų Konkurso nuostatuose nustatyta tvarka. Dėl to teismas nepripažino, kad atsakovas, atsakydamas į ieškovo prašymą 2012 m. birželio 12 d. raštu, būtų pažeidęs ieškovo teises ar konkurso vykdymo lygiateisiškumo, skaidrumo, sąžiningumo principus, t. y. konstatavo, kad ieškovo nurodyti procedūriniai konkurso pažeidimai nebuvo esminiai, neturėjo įtakos galutiniam konkurso rezultatui.

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, 2013 m. vasario 5 d. sprendimu jį tenkino, panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmė naują sprendimą – ieškinį tenkino iš dalies: panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 14 d. įsakymą „Dėl vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtojo tvirtinimo“ Nr. 30-1193 ir grąžino pirkimo procedūras į padėtį, buvusią iki neteisėto sprendimo priėmimo; pripažino negaliojančia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Auksinis kamštis“ sutartį dėl 2012–2014 metų vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo; kitus ieškinio reikalavimus atmetė. Kolegija nurodė, kad viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo būtina sąlyga yra šio proceso skaidrumas ir viešąjį konkursą organizuojanti institucija privalo užtikrinti, kad atliekant konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų, kad būtų užtikrinta sąžiningos konkurencijos laisvė. Viešųjų konkursų organizavimo ir vykdymo proceso teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl šių normų reikalavimai dažniausiai yra imperatyvaus pobūdžio. Dėl to ginčijamus pažeidimus šioje byloje kolegija pripažino esminiais, turėjusiais esminę įtaką ieškovo teisėms ir teisėtiems interesams. Kolegijos teigimu, ieškovui nesuteikus galimybės apskųsti konkurso komisijos sprendimą, kuriuo buvo įvertintas balais pasiūlymo architektūrinis projektas, neteko prasmės konkurso antrasis etapas, nes nebuvo aiškintasi, ar ieškovo pasiūlymas mokėti socialinės infrastruktūros mokestį būtų atsakovui naudingesnis už laimėtoju išrinkto dalyvio pasiūlymą ar ne. Jeigu ieškovui būtų suteikta galimybė laiku apskųsti konkurso pirmojo etapo rezultatus, jis būtų galėjęs įsitikinti komisijos sprendimo dėl architektūrinio idėjinio projekto teisingumu arba, priešingai, nuginčyti jį. Taip būtų užtikrintas dalyvių lygiateisiškumas ir proceso skaidrumas, tačiau, to nepadarius, konkurso dalyviui (ieškovui) išliko objektyvi prielaida konkursą vertinti kaip neskaidrų, organizuotą proteguojant vieną iš dalyvių.

16III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai, atsiliepimo į jį esmė

17Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 5 d. sprendimą ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. sprendimą. Kasacinis skundas iš esmės grindžiamas argumentais dėl konkurso organizavimo tvarkos ir teismų praktikos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. lapkričio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje IĮ „Aesculapius” v. Sveikatos priežiūros VšĮ Kauno Raudonojo kryžiaus klinikinė ligoninė ir kt., bylos Nr. 3K-3-1378/2002, nurodyta, kad procedūrinių teisės normų nedidelis pažeidimas, neturintis įtakos galutiniams konkurso rezultatams, ir iš esmės nepažeidžiantis konkurso dalyvių teisių ir teisėtų interesų, nesudaro pagrindo pripažinti, jog vien dėl nedidelio procedūros pažeidimo jau įvykęs konkursas laikytinas negaliojančiu (niekiniu). Nagrinėjamoje byloje teismų nustatyti konkurso organizavimo tvarkos pažeidimai – informavimo apie rezultatus terminų nedidelis praleidimas, dviejų konkurso etapų rengimas tą pačią dieną vienas po kito – iš esmės nepažeidė ieškovo teisių ir interesų, nes, net ir grąžinus konkurso šalis į buvusią padėtį ir kartojant procedūrą, rezultatas būtų tapatus dabar esančiam. Be to, vien dėl nedidelių procedūrinių pažeidimų nukentėtų sąžiningas konkurso laimėtojas, kuris yra jau įsirengęs lauko kavinę, vienerius metus vykdo joje veiklą ir šiuo metu besiruošiantis pradėti antrąjį sezoną. Kasatoriaus teigimu, apeliacinės instancijos teismas nenustatė trijų aplinkybių viseto, kad jau pasibaigusio konkurso rezultatus būtų galima pripažinti neteisėtais, t. y. procedūrinis pažeidimas, kuris turi lemiamą įtaką galutiniams konkurso rezultatams ir iš esmės turi pažeisti konkurso dalyvių teises ir teisėtus interesus. Priešingai, nei CK, nei juo vadovaujantis parengtuose Konkurso nuostatuose nėra draudimo abu konkurso etapus vykdyti vieną po kito tą pačią dieną. Dėl to dėl objektyvių aplinkybių (2012 metų vasaros sezonas jau buvo prasidėjęs) nusprendus pirmąjį ir antrąjį etapą vykdyti tą pačią dieną ir ieškovui apie pirmojo etapo rezultatus pranešti ne atskirai, o kartu su galutiniais rezultatais, nebuvo jokio pagrindo pripažinti buvus esminį konkurso sąlygų pažeidimą. Ieškovas apie pirmojo etapo rezultatus buvo informuotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus 2012 m. birželio 12 d. raštu, o viena ta aplinkybė, jog informacija ieškovui pateikta ne jo pageidaujama tvarka (t. y. ne atskirai po kiekvieno etapo, o vienu bendru raštu jau esant galutiniams rezultatams), negali būti pagrindas laikyti kasatorių nepranešusiu ieškovui apie pirmojo etapo rezultatus ir taip pažeidusią konkurso organizavimo tvarką. Juolab kad toks pažeidimas neturėjo jokios įtakos galutiniams konkurso rezultatams, nes ieškovo teiktas pasiūlymas buvo atmestas pirmajame konkurso etape, kaip neatitikęs Vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinių specialiųjų sąlygų 8.2.6 punkto, kad vasaros lauko kavinė turi būti aptarnaujama iš stacionarios viešojo maitinimo įstaigos, esančios šalia, o pagal ieškovo pateiktą pasiūlymą būtų buvęs pastatytas naujas aptarnavimui skirtas statinys, tačiau specialiosiose architektūrinės sąlygose tokio pobūdžio statiniai šioje teritorijoje nebuvo leidžiami. Ieškovas, šioje byloje nurodydamas procedūrinius pažeidimus, nepateikė nė vieno Ekspertų komisijos išvadą galinčio paneigti įrodymo. Kasatoriaus teigimu, tik ieškovui įrodžius Ekspertų komisijos vertinimo nepagrįstumą, galima būtų svarstyti klausimą dėl visų konkurso rezultatų naikinimo klausimą. Juolab kad ieškovui nepateikus teismui nė vieno įrodymo dėl Ekspertų komisijos išvadų neteisingumo, apeliacinės instancijos teismas taip pat neturėjo pagrindo tikėtis, jog tokie įrodymai galėjo būti pateikti konkurso organizatoriui. Be to, kasatorius pateikė konkurso rezultatų teisingumą patvirtinančius įrodymus, o ieškovas neginčijo Ekspertų komisijos protokolo. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai ieškovo teisių ir teisėtų interesų pažeidimą aiškino per neva jo prarastą teisę apskųsti vertinimo rezultatus, tačiau teisė apskųsti konkurso rezultatus atsirado ne nuo rezultatų, o nuo pranešimo apie juos momento. Ieškovas 2012 m. birželio 12 d. raštu buvo informuotas tiek apie konkurso pirmojo etapo, tiek galutinius rezultatus, tačiau šia savo teise nepasinaudojo. Pagal teismų praktiką nukrypimas nuo VPĮ nustatytos konkrečios procedūros iš esmės neturi įtakos dalyvių ir kitų tiekėjų teisių apimčiai, nebent besiskundžiantis dalyvis ar tiekėjas iš tiesų įrodytų, kad šiais veiksmais buvo pažeisti jo teisėti iš VPĮ kildinami interesai ir taip nepagrįstai suvaržyta galimybė sudaryti viešojo pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Lemminkainen Lietuva“ v. VĮ „ Kauno aerouostas“, bylos Nr. 3K-3-150/2010). Taigi net ieškovui ir laiku įgyvendinus teisę skųsti pirmojo konkurso etapo rezultatus, jo, kaip konkurso dalyvio, teisių apimtis nebūtų pasikeitusi, nes jis vis tiek į antrąjį konkurso etapą nebūtų patekęs.

18Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo atmesti atsakovo kasacinį skundą ir palikti nepakeistą apeliacinės instancijos teismo sprendimą. Jis nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas teisingai nustatė, kad atsakovas, nepateikęs informacijos apie pirmojo konkurso etapo rezultatus, šiurkščiai pažeidė Konkurso nuostatų 30 punktą, taip pat neatsakė į ieškovo 2012 m. birželio 7 d. pateiktą prašymą suteikti informaciją apie pirmojo konkurso etapo rezultatus. Teismas teisingai sprendė, kad buvo pažeistas Konkurso nuostatų 31 punktas, nes antrasis konkurso etapas, nepaskelbus pirmojo etapo rezultatų, buvo pradėtas neteisėtai. Be to, buvo pažeistas Konkurso nuostatų 36 punktas, nes ieškovas atsakymą iš atsakovo gavo tik 2012 m. birželio 15 d., t. y. ieškovas pirmą kartą apie konkurso rezultatus buvo informuotas tik po to, kai baigėsi abu konkurso etapai ir buvo paskelbtas konkurso laimėtojas. Atsakovo teigimu, ieškovo padaryti šiurkštūs Konkurso nuostatų pažeidimai suvaržė jo teisę tinkamai dalyvauti konkurse ir sąžiningai konkuruoti su kitais konkurso dalyviais, konkursas buvo vykdytas pažeidžiant skaidrumo, sąžiningumo ir visų konkurso dalyvių lygiateisiškumo principą.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

21Dėl viešą konkursą paskelbusio asmens (savivaldybės) nesilaikymo konkurso taisyklių sukeliamų padarinių

22Nagrinėjamoje byloje kilo klausimas dėl viešo konkurso organizavimo tvarkos pažeidimo teisinių padarinių, Vilniaus miesto savivaldybei paskelbus ir vykdant atvirą konkursą dėl 2012–2014 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo. Teisėjų kolegija nurodo, kad viešo konkurso būdu gali būti išnuomojamas ir valstybės bei savivaldybių materialusis turtas (1998 m. gegužės 12 d. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – VSTVNDĮ) 14 straipsnis). Pagal VSTVNDĮ 14 straipsnio 6 dalį savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

23Vilniaus miesto tarybos 2004 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-467 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ yra patvirtinti Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo, uždaro ir ne konkurso būdu nuostatai. Nagrinėjamoje byloje konkursas dėl 2012–2014 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo buvo vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 30-60 patvirtintus 2012–2014 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatus. Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad ginčo santykius nagrinėjamoje byloje reglamentuoja viešosios teisės normos, tačiau teisėjų kolegija nurodo, jog apeliacinės instancijos teismas pagal nustatytas aplinkybes neteisingai vertino ginčo santykių turinį, nes neužtenka konstatuoti konkurso vykdymo procedūros pažeidimą, reikia taip pat įvertinti ir nustatyti, ar nebuvo suvaržyta konkurso dalyvio teisė skųsti konkurso rezultatus, taip pat atsižvelgti į byloje susidariusią situaciją, kai kasatorius jam nepalankius konkurso rezultatus skundė ginčydamas ne konkursui pateikto architektūrinio pasiūlymo atitiktį konkurso sąlygoms, o tik netikslų tam tikrų konkurso vykdymo procedūrų laikymąsi.

24Teismų praktikoje apibrėžta konkurso sąvoka ir nurodyta, kad žodis „konkursas“ kildinamas iš lotyniško žodžio „concurrere“, reiškiančio „rungtis“, „varžytis“, „konkuruoti“. Įstatymas viešą konkursą apibrėžia kaip asmens viešą pažadėjimą sumokėti specialų atlyginimą (premiją) už geriausią tam tikro darbo atlikimą arba kitokį rezultatą, įpareigoja šį asmenį sumokėti pažadėtą atlyginimą asmeniui, kurio darbas ar kitoks rezultatas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju. Konkursu taip pat yra pripažįstamas asmens viešas pažadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Toks viešas pažadėjimas įpareigoja šį asmenį suteikti specialią teisę asmeniui, kurio projektas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju (CK 6.947 straipsnio 1 dalis). Konkurso paskelbimas yra vienašalis sandoris, nes šiam sandoriui sudaryti (konkursui paskelbti) būtina ir pakanka vienos šalies valios (CK 1.63 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Nemuno vaistinė“ v. Birštono savivaldybė, UAB ,,Apotheca vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-238/2013).

25Nagrinėjamoje byloje atviras konkursas dėl 2012–2014 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo buvo vykdomas remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus direktoriaus 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 30-60 patvirtintais Konkurso nuostatais. Teisėjų kolegija, remdamasi teismų nustatytomis aplinkybėmis, nurodo, kad atsakovas pagal Konkurso nuostatų 30 punktą apie pirmojo konkurso etapo pabaigos rezultatus konkurso dalyvius turėjo informuoti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo pirmojo etapo konkurso komisijos posėdžio dienos, tačiau jis nesilaikė Konkurso nuostatuose nustatyto termino. Ieškovo teigimu, dėl šių atsakovo veiksmų jam nebuvo užtikrinta teisė operatyviai apskųsti atsakovo sprendimą, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovui nebuvo atimta galimybė savo pažeistas teises per penkias dienas ginti vėliau, gavus iš atsakovo 2012 m. birželio 12 d. raštą (Konkurso nuostatų 30 punktas), nes Konkurso nuostatų 30 punkto pirmame sakinyje nėra imperatyviai nustatyta, kad neapskundus pirmojo konkurso etapo rezultatų prarandama teisė vėliau pateikti skundą savivaldybės administracijos direktoriui dėl paraiškų vertinimo rezultatų. Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad ieškovas skundą dėl konkurso pirmojo etapo rezultatų, taip pat paraiškų vertinimo rezultatų atsakovui pateikė 2012 m. birželio 7 d., taigi pasinaudojo teise ginti, jo manymu, pažeistą teisę. Juolab kad pagal Konkurso nuostatų 30 punktą ieškovui, nesutinkančiam su pirmojo etapo konkurso rezultatais, buvo suteikta teisė, bet ne pareiga, paraiškų vertinimo rezultatus skųsti savivaldybės administracijos direktoriui. Nesant nustatyto imperatyvaus reikalavimo prieš kreipiantis į teismą savo pažeistas teises ginti ikiteismine tvarka, ieškovas, nors ir neteko galimybės pagal Konkurso nuostatų 30 punktą pirmojo konkurso etapo rezultatus skųsti per penkias darbo dienas iš karto po pirmojo konkurso etapo pabaigos, tačiau jam nebuvo atimta galimybė ir jis pasinaudojo teise skųsti paraiškų vertinimo rezultatus skųsti vėliau, gavus savivaldybės administracijos direktoriaus raštą. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl šio atsakovo Konkurso nuostatų 30 punkto formalaus pažeidimo ieškovo teisės ir interesai nebuvo pažeisti.

26Ieškovas byloje ginčijo Konkurso nuostatų 31 punktą, pagal kurį antrajame konkurso komisijos posėdyje, kuris turėjo įvykti ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo Konkurso nuostatų 30 punkte nustatyto apskundimo termino pabaigos, atplėšiami konkurso dalyvių pateikti vokai, kuriame nurodyti siūlomi mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžiai. Ieškovo teigimu, atsakovas, abu konkurso etapus vykdęs tą pačią dieną vieną po kito, pažeidė jo teises, nes suvaržė ieškovo teisę tinkamai dalyvauti ir sąžiningai konkuruoti su kitais konkurso dalyviais ir laimėti konkursą. Teisėjų kolegija, aiškindama Konkurso nuostatų 31 punktą, nurodo, kad šiame punkte nenustatyta imperatyvaus reikalavimo antrojo konkurso etapo vykdymo pradžios momentui, tik nurodyta, kad jis negali būti vykdomas vėliau nei per septynias kalendorines dienas. Svarbu tik tai, kad konkurso dalyviams būtų užtikrinta teisė tinkamai apskųsti konkurso rezultatus pasibaigus konkursui. Byloje nustačius, kad ieškovas apie galutinius konkurso rezultatus buvo informuotas 2012 m. birželio 12 d. raštu ir jis pasinaudojo teise apskųsti konkurso rezultatus, laikytina, jog ieškovo teisių gynybos galimybė nebuvo pažeista, nes atsakovo veiksmai ieškovui pranešant galutinius konkurso rezultatus ne atskirai po kiekvieno konkurso etapo bei antrąjį konkurso etapą vykdant tą pačią paskelbus pirmojo konkurso etapo rezultatus, pripažintini tik formaliais konkurso vykdymo pažeidimais, kurie nesudarė pagrindo teigti, jog nebuvo laikytąsi konkurso sąlygų, nes tai nepažeidė ieškovo galimybės skųsti galutinius konkurso rezultatus, taip pat nelėmė galutinių konkurso rezultatų.

27Pažymėtina, kad viešo konkurso paskelbimas nereiškia viešosios ofertos, t. y. pasiūlymo sudaryti sutartį su nenustatytu asmenų skaičiumi (CK 6.167 straipsnio 2 dalis). Vadinasi, sutartis sudaroma tik su asmeniu, pripažintu konkurso nugalėtoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Nemuno vaistinė“ v. Birštono savivaldybė, UAB ,,Apotheca vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-238/2013; 2005 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Supla“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-339/2005). Varžybų nugalėtojas nustatomas pagal konkurso sąlygose nustatytus įvertinimo kriterijus, tačiau konkurso nugalėtojo klausimo išsprendimas yra ne teismo, bet konkursą organizuojančios komisijos dispozicija (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Astrum Magnificum v. Kauno m. savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-677/2006). Taigi teismas tik patikrina, ar ginčo santykiams tinkamai buvo taikytos teisės normos. Byloje ieškovui neginčijus architektūrinio projekto vertinimo rezultatų, jo pateikto architektūrinio pasiūlymo atitikties konkurso sąlygų reikalavimams, neįrodinėjus Ekspertų komisijos išvadų neteisėtumo, teismai pagrįstai vertino tik atsakovo veiksmų atitiktį konkurso procedūrų nuostatoms. Teismų praktikoje nurodyta, kad konkurso teisiniai santykiai yra kompleksinio pobūdžio ir susideda iš kelių juridinių faktų, turinčių procedūrinį bei materialinį teisinį pobūdį. Procedūrinių teisės normų nedidelis pažeidimas, neturintis įtakos galutiniams konkurso rezultatams ir iš esmės nepažeidžiantis konkurso dalyvių teisių ir teisėtų jų interesų, nesudaro pagrindo pripažinti, vien šiuo pagrindu, jau įvykusio konkurso negaliojančiu (niekiniu) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IĮ „Aesculapius” v. Sveikatos priežiūros VšĮ Kauno Raudonojo kryžiaus klinikinė ligoninė ir kt., bylos Nr. 3K-3-1378/2002). Byloje buvo keliamas tik procedūros, o ne materialius teisinius santykius reglamentuojančių nuostatų, vykdant konkursą, teisėtumo klausimas. Dėl to teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje teismų nustatytas aplinkybes, kad 2012 m. birželio 4 d. Projektų ekspertų komisijos posėdyje buvo vertinami konkurso dalyvių pateikti projektiniai konkurso pasiūlymai ir ieškovo pateiktas pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu specialiųjų sąlygų 8.2.6 punkto nuostatų bei įvertintas 4,67 balo iš 6 galimų, o pagal Konkurso nuostatų 27 punktą pasiūlymas, įvertintas mažiau nei šeši balai, į antrąjį vertinimo etapą nepatenka, konstatuoja, kad, nors atsakovas nuosekliai nesilaikė viešo konkurso vykdymo procedūros, tačiau, pagal byloje esančius duomenis, tai iš esmės nelėmė kitokių galutinių konkurso rezultatų.

28Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, atsižvelgdama į tai, kad ieškovas ginčijo ne atsakovo atliktą konkursui pateiktų paraiškų turinio vertinimą, o tik konkurso vykdymo procedūros atskirus pažeidimus, kurie neturėjo įtakos galutiniam konkurso rezultatui, sprendžia, kad ieškovas neįrodė, jog dėl atsakovo veiksmų kasatoriui buvo suvaržyta teisė tinkamai dalyvauti ir sąžiningai konkuruoti su kitais konkurso dalyviais bei laimėti konkursą, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir motyvais, jog atsakovo veiksmai, nesilaikant Konkurso nuostatų 30 ir 31 punkto, nepripažintini esminiais pažeidimais, turėjusiais lemiamos įtakos skelbiant konkurso nugalėtoją, todėl kasaciniame skunde nurodyti argumentai sudaro pagrindą naikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą dėl netinkamo faktinių bylos aplinkybių vertinimo ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

29Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

30Kasacinis teismas patyrė 21,03 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 29 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Tenkinus atsakovo kasacinį skundą, šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš ieškovo (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

31Byloje yra dokumentai, patvirtinantys, kad atsakovas už kasacinį skundą sumokėjo 143 Lt žyminį mokestį. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Tenkinus kasacinį skundą, šios išlaidos priteistinos iš ieškovo.

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

33Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 5 d. sprendimą ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. sprendimą.

34Priteisti atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 188710061) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vičiūnų restoranų grupė“ (juridinio asmens kodas 301675046) 143 (vieną šimtą keturiasdešimt tris) Lt žyminį mokestį, sumokėtą už kasacinį skundą.

35Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vičiūnų restoranų grupė“ (juridinio asmens kodas 301675046) 21,03 Lt (dvidešimt vieną litą 3 ct) su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimo valstybės naudai, valstybei priteistą sumą mokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos, juridinio asmens kodas – 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

36Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių... 6. Atsakovas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012... 7. Pagal Konkurso nuostatų 30 punktą apie pirmojo konkurso etapo pabaigos... 8. 2012 m. gegužės 31 d. įvyko atsakovo sudarytos Investicijų plėtros... 9. 2012 m. birželio 1 d. ir 4 d. Projektų ekspertų komisijos posėdžiuose buvo... 10. Ieškovas 2012 m. birželio 7 d. pateikė atsakovui prašymą nedelsiant... 11. Ieškovo teigimu, jis pagal Konkurso nuostatų 30 punktą apie konkurso pirmojo... 12. Ieškovas prašė teismo pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto... 13. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimų esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 15. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 16. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai, atsiliepimo į jį esmė... 17. Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 18. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo atmesti atsakovo kasacinį... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 21. Dėl viešą konkursą paskelbusio asmens (savivaldybės) nesilaikymo konkurso... 22. Nagrinėjamoje byloje kilo klausimas dėl viešo konkurso organizavimo tvarkos... 23. Vilniaus miesto tarybos 2004 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-467 „Dėl... 24. Teismų praktikoje apibrėžta konkurso sąvoka ir nurodyta, kad žodis... 25. Nagrinėjamoje byloje atviras konkursas dėl 2012–2014 metų vasaros lauko... 26. Ieškovas byloje ginčijo Konkurso nuostatų 31 punktą, pagal kurį antrajame... 27. Pažymėtina, kad viešo konkurso paskelbimas nereiškia viešosios ofertos, t.... 28. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, atsižvelgdama į... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 30. Kasacinis teismas patyrė 21,03 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 31. Byloje yra dokumentai, patvirtinantys, kad atsakovas už kasacinį skundą... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 34. Priteisti atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (juridinio... 35. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vičiūnų restoranų... 36. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...