Byla 2-148/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Boslita ir Ko“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos stiklas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1465-658/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Boslita ir Ko“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos stiklas“ ieškinį atsakovams akcinei bendrovei „Ūkio bankas“, Alumina D.O.O. Zvornik, L. S., uždarajai akcinei bendrovei „BOSCA“, G. S., A. A. S. dėl apsimestinių sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ūkio banko investicinė grupė“, uždaroji akcinė bendrovė „FIRST partneriai“, uždaroji akcinė bendrovė „Turtvalda“, bei pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Boslita ir Ko“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos stiklas“ ieškinį atsakovams V. R., O. G., uždarajai akcinei bendrovei „Ūkio banko investicinė grupė“, akcinei bendrovei „Birač Europe“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys Alumina D.O.O. Zvornik, Birač AD, Zvornik.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42013 m. spalio 22 d. prašymu ieškovai UAB „Boslita ir Ko“ ir UAB „Baltijos stiklas“ teismo prašė: 1. Prijungti prie civilinės bylos Nr. 2-1465-658/2013 naujus įrodymus – UAB „Boslita ir Ko“ kliento bylą, kurią vedė AB „Ūkio bankas“; 2. Pripažinti UAB „Boslita ir Ko“ kliento bylą nevieša bylos Nr. 2-1465-658/2013 dalimi ir neleisti su ja susipažinti bei jos kopijuoti byloje dalyvaujantiems asmenims, išskyrus ieškovus UAB „Boslita ir Ko“ ir UAB „Baltijos stiklas“ bei atsakovą AB „Ūkio bankas“.

5Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 29 d. neskundžiama protokoline nutartimi priimta parengiamojo posėdžio metu patenkino pirmąjį ieškovių prašymą iš dalies ir prijungė kliento bylos dalį: B I – B V ir D V tomus. Taip pat nutarė dėl antrojo prašymo reikalavimo priimti nutartį rašytinio proceso tvarka.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi tenkino ieškovų prašymą iš dalies: 1) nepripažino kliento bylos nevieša; 2) uždraudė proceso dalyviams ją kopijuoti. Šią nutartį pirmosios instancijos teismas grindė šiais motyvais:

  1. Ieškovas 2013 m. spalio 22 d. prašymu įvardino, kokia medžiaga yra kliento byloje ir taip pats ją atskleidė.
  2. Teismas, spręsdamas dėl informacijos pripažinimo nevieša, turi pasverti dvi vertybes: slaptos informacijos apsaugą su veiksminga teisine gynyba. Šiuo atveju teisingas bylos nagrinėjimas galimas leidus visiems proceso dalyviams susipažinti su kliento byla. Tačiau kitiems proceso dalyviams draudžiama kliento bylą kopijuoti, nes ši informacija galėtų būti panaudota tikslams, nesusijusiems su byla, kas pažeistų ieškovų teises.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Ieškovai UAB „Boslita ir Ko“ ir UAB „Baltijos stiklas“ pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria atmestas prašymas dėl prijungtos kliento bylos medžiagos pripažinimo nevieša, ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti ieškovų prašymą. Netenkinus šio prašymo, ieškovai prašo pakeisti skundžiamą nutartį iš motyvuojamosios dalies panaikinant motyvus, jog „ieškovas pats atskleidė (išviešino) prijungtoje kliento byloje esančią informaciją“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai pripažino, jog 2013 m. spalio 22 d. prašymu buvo atskleistos komercinės paslaptys, nes ieškovai neatskleidė konkretaus kliento bylos turinio. Minėtame prašyme buvo nurodytos tik saugotinos informacijos kategorijos ir šių kategorijų nurodymas neturėtų būti laikomas komercinės paslapties išviešinimu. Pažymėtina, kad teismas įpareigojo ieškovus pagrįsti kliento bylos sąsajumą su civilinės bylos nagrinėjimo dalyku, todėl ieškovai negalėjo nepaisyti teismo nurodymų ir šios informacijos nenurodyti.
  2. Sprendžiant klausimą dėl priėjimo prie komerciškai jautrios informacijos suteikimo, svarbu yra tiek informaciją žinančių asmenų faktinis skaičius, tiek tokių asmenų savybės. Atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjama byla atsirado sujungus dvi civilines bylas, kas lemia, jog komerciškai jautri informacija tapo prieinama žymiai platesniam asmenų ratui, kurių gynybai ši informacija yra nereikšminga, t. y. V. R., O. G., AB „Birač Europe“ ir UAB „Ūkio banko investicinė grupė“. Visi šie asmenys yra susiję su V. R., kurio veiksmai yra kriminalinių tyrimų objektas. Taigi kliento byloje esančios informacijos nutekinimas šiems asmenims iškraipytų rinką, nes atsirastų reali galimybė ieškovams jautrią informaciją sužinoti jų konkurentams.

10Atsakovo V. R. kuratorius pateikė atsiliepimą į ieškovų atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad ieškovai, nepaisydami CPK 10 str. 4 d. (t. y. prašymą pripažinti tam tikrą informaciją nevieša turi teisę teikti tik asmuo, kuris šią informaciją pateikia teismui) nuostatų, prašo pripažinti kliento bylą nevieša, kurią pateikė ne ieškovai, o atsakovas AB „Ūkio bankas“. Be to, ieškovai siekia apriboti dalies byloje dalyvaujančių atsakovų teisę susipažinti su byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, pažeidžiant vieną iš svarbiausių civilinio proceso principų – dalyvaujančių procese šalių lygybės principą.

11Atsakovas Alumina D.O.O. Zvornik pateikė atsiliepimą į ieškovų atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo ieškovų atskirąjį skundą atmesti. Atsakovas atsiliepime iš esmės pakartoja pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nurodytus argumentus. Papildomai nurodo, jog apeliantų teiginiai apie dalies atsakovų neigiamą reputaciją yra deklaratyvūs ir nesudarantys pagrindo kliento bylą pripažinti nevieša. Pažymi, kad nuo nutarties priėmimo iki jos apskundimo atskiruoju skundu buvo pakankamai laiko visiems suinteresuotiems asmenims susipažinti su kliento byla, todėl jos pripažinimas nevieša šiai dienai yra netekęs prasmės. Atsakovo nuomone, ieškovai neturi teisės teikti atskirojo skundo, nes tokia galimybė nėra numatyta CPK 10 str. 4 d. ir tokia nutartis neužkerta kelio tolimesnei bylos eigai. Atsakovas taip pat nurodo, kad kliento bylos medžiaga jam yra reikalinga tik dėl teisinės gynybos, nes atsakovas nesiverčia alkoholinių gėrimų gamyba kaip ieškovas UAB „Boslita ir Ko“.

12Atsakovas AB „Birač Europe“ pateikė atsiliepimą į ieškovų atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas AB „Birač Europe“ pritarė atsakovo V. R. kuratoriaus pateiktame atsiliepime į ieškovų atskirąjį skundą išdėstytai pozicijai, jog kliento bylos pripažinimas nevieša pažeistų dalyvaujančių procese šalių lygybės principą. Mano, kad ieškovai neįrodė, jog kliento byla yra laikytina komercine paslaptimi. Pažymi, kad dalis kliento bylą sudarančios informacijos jau yra vieša, t. y. UAB „Boslita ir Ko“ įstatai, licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, finansinės atskaitomybės rinkiniai ir t. t.

13Atsakovas AB „Ūkio bankas“ pateikė atsiliepimą į ieškovų atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas atsiliepime iš esmės pakartoja pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje ir kitų atsakovų atsiliepimuose į ieškovų atskirąjį skundą nurodytus argumentus.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

17Nagrinėjamoje byloje apeliantas prašo kliento bylą pripažinti nevieša, nes joje yra išvardinti UAB „Boslita ir Ko“ klientai, skolininkai, išsamiai detalizuotas įmonės turtas, tokio turto vertinimai, prekybos partneriai, prekybos sąlygos, atsargų sąrašas, balansų prognozės, prekybos konkrečiais produktais apimtys, o tokia informacija yra laikytina UAB „Boslita ir Ko“ komercine paslaptimi. Dėl šios priežasties yra aktualu aptarti, kas yra laikoma įmonės komercine paslaptimi.

18Ūkio subjektai, siekdami sėkmingai veikti ir konkuruoti rinkoje, renka bei naudoja įvairaus pobūdžio informaciją (apie siūlomą produkciją, jos gamybos ir (ar) pardavimo metodus, galimus ir esamus klientus, kt.) ir gali būti suinteresuoti, kad ši informacija (ar jos dalis) nebūtų perduodama tretiesiems asmenims. Civilinėje teisėje ūkio subjekto teisė apsaugoti nuo išviešinimo jo verslo veiklai reikšmingą informaciją pripažįstama ir ginama komercinę (gamybinę) paslaptį reglamentuojančių nuostatų. CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Informaciją, kuri negali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, nustato įstatymai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, aiškinant pirmiau pateiktą komercinės (gamybinės) paslapties apibrėžtį, nurodyta, kad tam, jog informacija būtų laikoma komercine paslaptimi, ji turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša); 2) ji turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę; 3) informacija turi būti saugoma (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. V. v. UAB „Jurby Water Tech“, bylos Nr. 3K-3-350/2012; 2012 m. liepos 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Diteilas“ v. UAB „Chemika“, bylos Nr. 3K-3-326/2012). Taigi, komercinę paslaptį sudaro tokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma ar laisvai prieinama tretiesiems asmenims, turi komercinę (gamybinę vertę) ir yra saugoma. Informacijos slaptumas nereiškia, kad informacija turi būti absoliučiai slapta. Reikšminga yra tai, ar informacijos savininkas ėmėsi protingų pastangų ją apsaugoti, pavyzdžiui, naudojo fizines, technines, teisines, organizacines ar kitokias priemones, priėmė sprendimą paskelbti konkrečius duomenis kaip saugotinus ir kt. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. Z. v. AB „Parex bankas“ Vilniaus filialas, bylos Nr. 3K-3-499/2006; 2011 m. liepos 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. D. v. UAB „Putokšnis“, bylos Nr. 3K-3-303/2011; 2012 m. liepos 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Diteilas“ v. UAB „Chemika“, bylos Nr. 3K-3-326/2012). Sprendžiant, ar informacija turi komercinę (gamybinę) vertę, atsižvelgtina į tai, kad ji turi suteikti šios turėtojui konkurencinį pranašumą, t. y. tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. V. v. UAB „Jurby Water Tech“, bylos Nr. 3K-3-350/2012). Ar konkretūs duomenys turi komercinę vertę, gali būti įrodinėjimo objektas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. Z. v. AB „Parex bankas“ Vilniaus filialas, bylos Nr. 3K-3-499/2006; 2012 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. V. v. UAB „Jurby Water Tech“, bylos Nr. 3K-3-350/2012). Atsižvelgiant į šiuos kasacinės instancijos teismo išaiškinimus, vertintina, kad nagrinėjamu atveju yra reikalinga pagrįsti, ar informacija apie UAB „Boslita ir Ko“ klientus, skolininkus, įmonės turtą, tokio turto vertinimus, prekybos partnerius, prekybos sąlygas, atsargų sąrašą, balansų prognozę, prekybos konkrečiais produktais apimtis gali būti laikoma komercine paslaptimi. Dėl šios priežasties vien apelianto teiginiai, jog jis tokią informaciją laiko komercine paslaptimi, neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, kad taip ir yra, todėl tokia informacija turi būti pripažinta nevieša.

19Kaip minėta, informaciją, kuri negali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, nustato įstatymai. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, informacijos pripažinimą paslaptimi sprendžia jos savininkas. Savininkas, vadovaudamasis komercijos (gamybos) interesais, sprendžia, kuri informacija yra komercinė paslaptis ir negali būti atskleista (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 8 d.nutartis civilinėje byloje 3K-3-197/2007). Atkreiptinas dėmesys, jog informacijos, kuri laikytina komercine paslaptimi, savininkai tokius savo sprendimus įformina konkrečiais įmonės vidaus aktais. Būtent šie vidaus aktai yra laikytini tinkamais įrodymais byloje, pagrindžiančiais konkrečios informacijos buvimą komercine paslaptimi ir būtinybę tokią informaciją pripažinti nevieša. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas netyrė, ar tokie įmonės vidaus aktai egzistuoja, nevertino jų turinio ir konkrečiai nenustatė, ar kliento byloje esanti informacija yra komercinė paslaptis. Nenustačius šios esminės aplinkybės, nėra galimybės spręsti klausimo dėl tokios informacijos buvimo/nebuvimo nevieša. Atitinkamai pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi neturėjo pagrindo daryti išvados, kad UAB „Boslita ir Ko“ pats išviešino kliento bylą, kas paneigia būtinybę tokią informaciją pripažinti nevieša.

20Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, o apeliacinės instancijos teismo turimų duomenų nepakanka išspręsti byloje keliamą klausimą iš esmės, todėl klausimas dėl kliento bylos pripažinimo nevieša medžiaga yra grąžintinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

21Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Boslita ir Ko“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos stiklas“ prašymas dėl kliento bylos medžiagos pripažinimo nevieša, panaikinti ir šį klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2013 m. spalio 22 d. prašymu ieškovai UAB „Boslita ir Ko“ ir UAB... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 29 d. neskundžiama protokoline... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi tenkino ieškovų... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Ieškovai UAB „Boslita ir Ko“ ir UAB „Baltijos stiklas“ pateikė... 10. Atsakovo V. R. kuratorius pateikė atsiliepimą į ieškovų atskirąjį... 11. Atsakovas Alumina D.O.O. Zvornik pateikė atsiliepimą į ieškovų atskirąjį... 12. Atsakovas AB „Birač Europe“ pateikė atsiliepimą į ieškovų atskirąjį... 13. Atsakovas AB „Ūkio bankas“ pateikė atsiliepimą į ieškovų atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Nagrinėjamoje byloje apeliantas prašo kliento bylą pripažinti nevieša, nes... 18. Ūkio subjektai, siekdami sėkmingai veikti ir konkuruoti rinkoje, renka bei... 19. Kaip minėta, informaciją, kuri negali būti laikoma komercine (gamybine)... 20. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 21. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 23. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutarties dalį, kuria buvo...