Byla 2-1258/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Artūro Driuko, Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Senasis dvaras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta tvirtinti tarp pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Longista“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Senasis dvaras“ 2008 m. liepos 11 d. sudarytą taikos sutartį, atnaujinus šios civilinės bylos nagrinėjimą pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Longista“ ir suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Rehau“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus prašymus.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl pagrindų netvirtinti tarp pareiškėjų sudarytos taikos sutarties, atnaujinus civilinį procesą.

7Pareiškėjai UAB „Longista“ ir UAB „Senasis dvaras“ kreipėsi į teismą su prašymu supaprastinto proceso tvarka patvirtinti tarp jų 2008 m. liepos 11 d. sudarytą taikos sutartį.

8Šiaulių miesto apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi pareiškėjų prašymą tenkino ir supaprastinto proceso tvarka patvirtino tarp pareiškėjų sudarytą taikos sutartį (civ. byla Nr. 2-4679-772/2008).

9Pareiškėjas B UAB „Longista“ ir suinteresuoti asmenys UAB „Rehau“ bei VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą, prašydami atnaujinti procesą šioje civilinėje byloje, panaikinti Šiaulių mieto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartį bei atsisakyti patvirtinti tarp pareiškėjų UAB „Longista“ ir UAB „Senasis dvaras“ 2008 m. liepos 11 d. sudarytą taikos sutartį. Prašyme kaip proceso atnaujinimo ir nutarties naikinimo pagrindas buvo nurodyta aplinkybė, jog teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų (CPK 366 str. 1 d. 7 p.). Šios išvados buvo prieita atsižvelgus į tai, kad po taikos sutarties sudarymo UAB „Longista“ buvo iškelta bankroto byla. Tokiu būdu taikos sutartimi buvo atsiskaityta tik su vienu kreditoriumi, neįtraukiant į šį procesą likusių įmonės kreditorių. Kaip kitas proceso atnaujinimo ir nutarties naikinimo pagrindas buvo nurodyta aplinkybė, jog neperžiūrėta apeliacine tvarka nutartis pažeidžia imperatyvias teisės aktų nuostatas (CPK 366 str. 1 d. 9 p.). Šios išvados buvo prieita atsižvelgiant į tai, kad taikos sutarties sudarymo bei atitinkamai įskaitymo su vienu iš kreditorių atlikimo metu UAB „Longista“ buvo nemoki ir neturėjo galimybių atsiskaityti su visais savo kreditoriais, įskaitant ir sumokėti mokesčių į valstybės biudžetą. Todėl taikos sutarties pagrindu atliktas įskaitymas pažeidė imperatyvias Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintas normas, reglamentuojančias privalomą mokėjimų eilės tvarką. Taip pat buvo pažeisti Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas, 35 straipsnis ir CK 6.66 straipsnio 1 dalis bei kitų bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesai.

10Pareiškėjas UAB „Senasis dvaras“ prašė netenkinti prašymo dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 1 d. teismo nutarties panaikinimo. Nurodė, kad taikos sutartimi buvo sulygta dėl skolų skirtumo apmokėjimo, delspinigių skaičiavimo; tuo tarpu įskaitymas taikos sutartimi patvirtintas nebuvo. Įskaitymas buvo atliktas skolų suderinimo aktais, kurie nėra nuginčyti. Pažymėjo, jog tarp įmonių padarytas įskaitymas faktiškai pagerino UAB „Longista“ finansinę būklę, nes įmonėje tokiu būdu buvo sumažintos skolos. Be to, byloje nėra įrodymų, kad taikos sutarties sudarymo momentu UAB „Longista“ buvo nemoki.

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi atnaujino procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 ir 9 punkte numatytais pagrindais.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartimi nutarė Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartį panaikinti ir atsisakyti tvirtinti tarp pareiškėjų UAB „Longista“ ir UAB „Senasis dvaras“ 2008 m. liepos 11 d. sudarytą taikos sutartį. Teismas, įvertinęs taikos sutarties turinį bei tarp tų pačių pareiškėjų 2008 m. sausio 1 d. ir 2008 m. liepos 11 d. sudarytus skolų suderinimo aktus, pagal kuriuos UAB „Longista“ patvirtino esanti skolinga UAB „Senasis dvaras“ 1 156 203,74 Lt ir 386,20 Lt, padarė išvadą, kad taikos sutartimi yra patvirtinamas šalių skolų tarpusavio įskaitymas. Teismas, ištyręs klientų aptarnavimo 2008 m. liepos 11 d. ataskaitas bei kasos knygų išrašus, nustatė, kad taikos sutarties sudarymo dieną UAB „Longista“ turėjo finansinių sunkumų, nes 2008 m. liepos 1 d. jos išlaidos viršijo gaunamas pajamas; buvo įsiskolinimas valstybės biudžetui, UAB „Rehau“ ir VSDFV ir kitiems kreditoriams. Iš šių aplinkybių teismas padarė išvadą, kad taikos sutartimi UAB „Longista“ ir UAB „Senasis dvaras“ padarytas tarpusavio skolinių įsipareigojimų patvirtinimas turėjo įtakos kreditorių teisėms ir pareigoms ir jų turinio pasikeitimui. Įskaitymo atlikimo metu galiojęs Laikinasis mokėjimų eilės tvarkos įstatymas nustatė mokėjimų eilės tvarką, kai juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė visiems atsiradusiems piniginiams įsipareigojimams įvykdyti vienu metu neturi pakankamai pinigų. Vadovaujantis šio įstatymo 3 straipsniu UAB „Longista“ privalėjo pirmiausia atsiskaityti su valstybės biudžetu, tačiau įskaitymu minėtos įstatymo nuostatos buvo ignoruotos, suteikiant nepagrįstą pirmenybę kitam kreditoriui UAB ,,Senasis dvaras“, taip pažeidžiant kitų, turinčių pirmenybės teisę gauti nustatytus mokėjimus, kreditorių teises. Teismas nustatė, kad UAB „Longista“ turto nepakako, jog būtų atsiskaityta su visais kreditoriais, o bankroto byla buvo iškelta faktiškai po kelių mėnesių po atlikto įskaitymo patvirtinimo. Dėl šios priežasties teismas padarė išvadą, kad taikos sutartis negali būti tvirtinama kaip pažeidžianti kitų kreditorių teises ir prieštaraujanti imperatyvioms įstatymų nuostatoms (CK 6.983 str., CPK 371 str. 1d. 3p.).

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

15Apeliantas B UAB „Senasis dvaras“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį ir prašymą dėl taikos sutarties panaikinimo atmesti. Apeliantas nurodo šiuos argumentus:

  1. taikos sutartimi buvo susitarta dėl galutinių įsipareigojimų tarp UAB „Longista“ ir UAB „Senasis dvaras“, o ne dėl įskaitymo. Kadangi UAB „Longista“ skola buvo didesnė, taikos sutartimi nustačius galutinį 386,20 Lt įsiskolinimą, jo apimtys, netesybos bei palūkanos nustojo didėti UAB „Longista“ nenaudai. Tuo tarpu skolų suderinimo aktai buvo pasirašyti iki taikos sutarties sudarymo ir taikos sutartimi nebuvo tartasi dėl jų tvirtinimo;
  2. taikos sutartimi negalėjo būti pažeistos Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios sandorius, kurių pagrindu atliekami mokėjimai, tai yra mokėtojo lėšų perdavimas gavėjui tiesiogiai grynaisiais pinigais arba negrynųjų pinigų pervedimas per kredito įstaigas (Mokėjimų įstatymo 2 str. 13 d., Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo 2 str. 1 d., 3 str. 1 d.). Šią išvadą apeliantas grindžia tuo, jog UAB „Longista“ ir UAB „Senasis dvaras“ įskaitymo, kuriam būtų pakakę vienos šalies pareiškimo, būdu jokių finansinių operacijų neatliko ir pinigų neperdavė;
  3. įstatymo leidėjas nedraudžia įskaitymo iki skolininko bankroto bylos iškėlimo (CK 6.131 str. 1 d., 6.134 str. 1 d., 6.140 str. 1 d., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p.);
  4. kadangi UAB „Longista“ ir UAB „Senasis dvaras“ yra pripažintos bankrutavusiomis, o nuo taikos sutarties patvirtinimo praėjo beveik ketveri metai, remiantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir teisinio stabilumo principais, teismo nutartis neturėtų būti naikinama.

16Suinteresuotas asmuo UAB „Rehau“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jo netenkinti. Nurodo, kad taikos sutartimi buvo atliktas įskaitymas, dėl kurio sumažėjo UAB „Longista“ turto masė bei buvo pažeistos kitų kreditorių teisės ir imperatyvios įstatymų nuostatos. Laikinojo mokėjimo eilės tvarkos įstatymo nuostatos taikomos tiems juridiniams asmenims, kurie visiems atsiradusiems piniginiams įsipareigojimams (prievolėms) vienu metu įvykdyti neturi pakankamai pinigų.

17Pareiškėjas B UAB „Longista“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jo netenkinti. Nurodo, kad ne skolų suderinimo aktais, o taikos sutartimi buvo susitarta dėl įskaitymo, kas nepagrįstai UAB „Senasis dvaras“ suteikė pirmenybę prieš kitus kreditorius, UAB „Longista“ esant nemokiai. Laikinasis mokėjimų eilės tvarkos įstatymas taikomas dėl bet kokių piniginių reikalavimų tenkinimo, neatsižvelgiant į tai, ar faktiškai įvyksta lėšų perdavimas.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkinamas.

20Įstatymo leidėjas yra įtvirtinęs bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, kurias sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei CPK 329 straipsnyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1-2 d., 338 str.). Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tikrina, neperžengdama atskirojo skundo ribų, kurias šiuo atveju sudaro 3 apelianto argumentai. Pirmas apelianto argumentas yra tas, kad taikos sutartimi nebuvo atliktas joks įskaitymas. Antras - įskaitymas yra leidžiamas iki bankroto bylos iškėlimo bei įskaitymu nebuvo pažeistos Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo nuostatos. Trečias - nutartis, kuria patvirtinta taikos sutartis, neturi būti naikinama dėl to, kad nuo jos priėmimo praėjo daugiau kaip 4 metai.

21Dėl pirmojo apelianto argumento, teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.130 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas vienas iš prievolės pabaigos būdų – priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-4679-772/2008 esančiuose 2008 m. kovo 28 d. ir liepos 11 d. UAB „Senasis dvaras“ ir UAB „Longista“ skolų suderinimo aktuose įrašyta, kad 2008 m. liepos 11 d. UAB „Longista“ buvo skolinga UAB „Senasis dvaras“ 1 156 203,74 Lt ir UAB „Senasis dvaras“ turėjo reikalavimo teisę į UAB „Longista“ dėl 1 430 775,97 Lt sumos (šios sumos atspindėtos UAB „Senasis dvaras“ debete), kas iš viso sudarė 2 586 979,71 Lt (b.l. 5-6, Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėtos civ. bylos Nr. 2-4679-772/2008 tomas). Tuo tarpu UAB „Senasis dvaras“ buvo skolingas UAB „Longista“ 2 587 365,91 Lt (ši suma nurodyta UAB „Senasis dvaras“ kredite). Atlikus 2008 m. liepos 11 d. skolų suderinimo UAB „Senasis dvaras“ ir UAB „Longista“ tarpusavio priešpriešinių įsipareigojimų įskaitymą, UAB „Senasis dvaras“ liko skolingas UAB „Longista“ 386,20 Lt (2 587 365,91 Lt – 2 586 979,71 Lt). Tuo tarpu teismui pateiktoje tvirtinti 2008 m. liepos 11 d. taikos sutartyje šalys nurodė, jog atlieka įskaitymą tarp UAB „Senasis dvaras“ reikalavimo teisės į UAB „Longista“ dėl 1 156 203,74 Lt ir UAB „Longista“ reikalavimo teisės į UAB „Senasis dvaras“ dėl 386,20 Lt (b.l. 3-4, Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėtos civ. bylos Nr. 2-4679-772/2008 tomas). Pagal taikos sutartį atlikus šių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, rezultatas liko toks pats kaip ir pagal skolų suderinimo aktus, tai yra UAB „Senasis dvaras“ liko skolingas UAB „Longista“ 386,20 Lt. Nepaisant to, kad skolų suderinimo aktuose ir taikos sutartyje atspindėti šalių priešpriešinių reikalavimų dydžiai skyrėsi, tiek iš skolų suderinimo aktuose atspindėtų buhalterinių veiksmų, tiek iš taikos sutarties turinio akivaizdu, kad šalių tikroji valia buvo dėl įskaitymo atlikimo patvirtinimo sudaryti 2008 m. liepos 11 d. taikos sutartį bei pateikti ją tvirtinti Šiaulių miesto apylinkės teismui (b.l. 3-4, Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėtos civ. bylos Nr. 2-4679-772/2008 tomas). Tokią šalių valią atspindi ir paties UAB „Senasis dvaras“ 2008 m. liepos 24 d. pareiškimas dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriame nurodyta, kad :„Tarp pareiškėjų kilo nesutarimų dėl skolų tarpusavio įskaitymo, kuriuos šalims pavyko išspręsti taikiai, sudarant 2008 m. liepos 11 d. Taikos sutartį“ (b.l. 1-2, Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėtos civ. bylos Nr. 2-4679-772/2008 tomas). Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apelianto atskirojo skundo pirmąjį argumentą, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi patvirtintoje taikos sutartyje UAB „Longista“ ir UAB „Senasis dvaras“ nesprendė ginčo dėl jų tarpusavio priešpriešinių prievolių pasibaigimo įskaitymu (CK 6.130 str. 1 d., 6.983 str. 1 d., CPK 12 ir 178 str.).

22Dėl antrojo atskirojo skundo argumento teisėjų kolegija pažymi, kad jis savo turiniu prieštarauja pirmajam, nes iš pradžių apeliantas įrodinėja, kad įskaitymo nebuvo, o vėliau teigia, kad įskaitymas buvo galimas bei nepažeidė imperatyvių įstatymo normų. Apeliantui nekvestionuojant pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių, jog taikos sutarties sudarymo (bei atitinkamai įskaitymo atlikimo) metu, UAB „Longista“ finansinė būklė buvo prasta, ji atitiko faktinio nemokumo kriterijus, buvo skolinga eilei kitų kreditorių, tarp kurių buvo ir skola valstybės biudžetui, teisėjų kolegija šioje dalyje skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo netikrina (CPK 320 str. 1-2 d., 338 str.). Tačiau iš šių faktinių aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad įskaitymas įvyko UAB „Longista“ esant nemokiai ir neturint pakankamai pinigų visiems atsiradusiems piniginiams įsipareigojimams įvykdyti vienu metu. Dėl šio įskaitymo UAB „Longista“ neteko reikalavimo teisės į UAB „Senasis dvaras“ dėl 2 587 365,91 Lt lėšų sumokėjimo, tai yra UAB „Longista“ neteko galimybės gauti minėto dydžio lėšas bei jų pagrindu atlikti mokėjimus kitiems kreditoriams. Tokiu būdu kitiems UAB „Longista“ kreditoriams buvo sutrukdyta gauti bent dalį atsiskaitymo, kuris jiems būtų priklausęs vykdant atsiskaitymus pagal tuo metu galiojusios Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo 3 straipsnyje nustatytą mokėjimų eilės tvarką. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo antrąjį argumentą dalyje dėl įskaitymo neprieštaravimo imperatyvioms Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo nuostatoms.

23Teisėjų kolegija sutinka su apelianto atskirojo skundo argumentu, kad kreditoriui nedraudžiama iki bankroto bylos iškėlimo daryti įskaitymus. Nepaisant to, skolininkas turi pareigą nepažeisti kitų kreditorių interesų. Jeigu be kreditoriaus, kurio reikalavimas buvo patenkintas įskaitymu, nemokumo padėtyje esantis skolininkas turėjo daugiau kreditorių, kurių reikalavimai buvo piniginiai, o su jais liko neatsiskaityta, tai yra pagrindas išvadai, kad kitų kreditorių interesai buvo pažeisti, nepriklausomai nuo to, kad įmonės nemokumas nedidėjo ar nepakito (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-204/2012). Kadangi nagrinėjamu atveju būtent tokia situacija ir susiklostė, kuomet skolininkas UAB „Longista“, būdamas nemokus, įskaitymu eliminavo itin didelę skolą vienam kreditoriui, dėl ko su kitais kreditoriais liko neatsiskaityta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo antrąjį argumentą dalyje, jog įskaitymas yra teisėtas bei nepažeidžiantis kitų skolininko kreditorių interesų vien dėl to, kad jis buvo atliktas iki bankroto bylos UAB „Longista“ iškėlimo.

24Dėl trečiojo atskirojo skundo argumento teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymo leidėjas yra įtvirtinęs prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminus (CPK 368 str.). Tuo tarpu atnaujinus procesą, tikrinant byloje priimto procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, jo priėmimo momentas negali būti lemiamu kriterijumi, leidžiančiu palikti galioti imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujantį procesinį sprendimą.

25Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi apelianto B UAB „Senasis dvaras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl apelianto atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Artūro Driuko, Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl pagrindų netvirtinti tarp pareiškėjų sudarytos... 7. Pareiškėjai UAB „Longista“ ir UAB „Senasis dvaras“ kreipėsi į... 8. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi... 9. Pareiškėjas B UAB „Longista“ ir suinteresuoti asmenys UAB „Rehau“ bei... 10. Pareiškėjas UAB „Senasis dvaras“ prašė netenkinti prašymo dėl... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi atnaujino procesą... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartimi nutarė Šiaulių... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. Apeliantas B UAB „Senasis dvaras“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 16. Suinteresuotas asmuo UAB „Rehau“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 17. Pareiškėjas B UAB „Longista“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkinamas.... 20. Įstatymo leidėjas yra įtvirtinęs bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 21. Dėl pirmojo apelianto argumento, teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.130... 22. Dėl antrojo atskirojo skundo argumento teisėjų kolegija pažymi, kad jis... 23. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto atskirojo skundo argumentu, kad... 24. Dėl trečiojo atskirojo skundo argumento teisėjų kolegija pažymi, kad... 25. Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi apelianto B UAB „Senasis... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą....