Byla 2A-1082/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Poškaus ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Longista“ ir atsakovo A. K. apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-910-154/2013 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Longista“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Vantolina“, ieškinį atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Senasis dvaras“, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „J ir LBR bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“, A. K. ir R. A. dėl suderinimo akto, kurio pagrindu atliktas įskaitymas, bei Taikos sutarties pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Longista“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“, teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašė:

51) pripažinti niekiniu 2008 m. liepos 11 d. skolų suderinimo aktą, jo pagrindu atliktą įskaitymą ir 2008 m. liepos 11 d. tarp UAB „Senasis dvaras“ ir UAB „Longista“ sudarytą taikos sutartį;

62) taikyti restituciją ir priteisti iš BUAB „Senasis dvaras“ ir subsidiariai iš A. K. ir R. A. BUAB „Longista“ naudai 2 587 365,91 Lt ir bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas BUAB „Longista“ ieškinyje nurodė, kad 2008 m. gruodžio 8 d.Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Longista“ buvo iškelta bankroto byla ir įmonės administratoriumi paskirta UAB „Vantolina“. Bankroto administratorius patikrino bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo ir nustatė, kad buvo atlikti veiksmai ir sudaryti sandoriai, dėl kurių bendrovė patyrė turtinę žalą ir kurie turėjo įtakos tam, kad BUAB „Longista“ negali atsiskaityti su kreditoriais, todėl reiškiamas šis ieškinys dėl 2008 m. liepos 11 d. skolos suderinimo akto pagrindu 2008 m. liepos 11 d. atlikto įskaitymo ir 2008 m. liepos 11 d. sudarytos taikos sutarties (toliau – Taikos sutartis) pripažinimo negaliojančiais ir neteisėtais, BUAB „Longista“ bendrovės vadovo A. K. ir akcininko R. A. veiksmais bendrovei padarytos žalos atlyginimo.

8Ieškovas nurodė, kad tarp UAB „Longista“ (rangovo) ir UAB „Senasis dvaras“ (užsakovo) 2006 m. balandžio 27 d. buvo sudaryta Sutartis dėl darbų daugiabučiame gyvenamajame name Sudervės kelias 40, Vilnius (naujas adresas - Rygos g. 6, Vilnius) atlikimo, kuria UAB „Longista“ įsipareigojo atlikti darbus, o UAB „Senasis dvaras“ sumokėti už atliktus statybos rangos darbus (Sutarties kaina 4 145 618,00 Lt). 2007 m. rugsėjo 27 d. buvo sudarytas Susitarimas Nr. 07/09/27-2 prie 2006 m. balandžio 27 d. rangos sutarties, kuriuo buvo susitarta, kad preliminari sutarties kaina yra 5 682 365,51 Lt, įskaitant PVM. Už atliktus darbus įmonei UAB „Longista“ mokėjimo pavedimais buvo sumokėta tik dalis sumos. UAB „Longista“ buvo sudariusi keletą paskolos sutarčių, kuriomis jai paskolas suteikė susiję asmenys: R. A. (buvęs bendrovės vienintelis akcininku nuo 2008 m. liepos 8 d. iki 2008 m. liepos 29 d.); L. A. (tikėtina R. A. giminaitis). Tarp susijusių asmenų (R. A., F. A., L. A., UAB „Senasis Dvaras“, UAB „Imobiliar“) buvo atlikta visa eilė reikalavimo teisių perleidimo sandorių, pagal kuriuos reikalavimo teisės į UAB „Longista“ buvo perleidžiamos UAB „Senasis dvaras“ ir dėl kurių, paskolas UAB „Longista“ suteikę asmenys, susigrąžino pinigus, o UAB „Senasis dvaras“, kuris buvo skolingas UAB „Longista“ už atliktus darbus, įgijo į ieškovą reikalavimo teises. Reikalavimų perleidimo sutartimis bendrovei UAB „Senasis dvaras“ buvo perleistos reikalavimo teisės į UAB „Longista“ 1 259 264,58 Lt sumai. UAB „Senasis dvaras“ aukščiau nurodytais susitarimais perimtos bei turimos reikalavimo teisės 2 587 365,91 Lt apimtyje buvo įskaitytos kaip UAB „Senasis dvaras“ įsiskolinimo UAB „Longista“ dengimas. 2008 m. liepos 11 d. UAB „Longista“ ir UAB „Senasis dvaras“ pasirašė Taikos sutartį, kuria patvirtino, kad po atliktų įskaitymų UAB „Senasis dvaras“ bendrovei UAB „Longista“ liko skolingas tik 386,20 Lt. Ieškovas teigia, kad reikalavimų įskaitymas ir Taikos sutartis pažeidžia kitų dabar bankrutavusios UAB „Longista“ kreditorių teises ir interesus. Minėta Taikos sutartis buvo pateikta Šiaulių miesto apylinkės teismui ir 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4679-772/2008 patvirtinta supaprastinto proceso tvarka, tačiau Vilniaus apygardos teismas, atnaujinęs procesą byloje dėl Taikos sutarties patvirtinimo, 2012 m. kovo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3583-577/2012 atmetė buvusių sutarties šalių prašymą dėl Taikos sutarties patvirtinimo, konstatavęs, kad Taikos sutartis, kuria buvo patvirtintas įskaitymas, pažeidė ieškovo kreditorių teises ir prieštaravo imperatyvioms įstatymų normoms. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. spalio 31 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį paliko nepakeistą, papildomai nurodęs, kad įskaitymas įvyko ieškovui esant nemokiam.

9Ieškovas nurodė, kad įskaitymo metu UAB „Longista“ finansinė situacija buvo bloga, ji negalėjo atsiskaityti su visais kreditoriais.

10Ieškovas pažymėjo, kad reikalavimų perleidimo sandoriai, skolų suderinimo aktas bei įskaitymas buvo atlikti tarp giminystės ryšiais susijusių asmenų, todėl mano, kad minėtais sandoriais paskolas UAB „Longista“ suteikę asmenys, žinodami apie sunkią UAB „Longista“ finansinę padėtį ir šiais sandoriais susigrąžino UAB „Longista“ paskolintus pinigus, o UAB „Senasis dvaras“ ir UAB „Longista“ 2008 m. liepos 11 d. atliktas įskaitymas ir sudaryta Taikos sutartis pažeidė, ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p., 35 str., CK 6.66 str. 1 dalį, Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo 3 str. nuostatas bei kitų kreditorių interesus. Nurodė, kad šios aplinkybės konstatuotos įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartimi.

11Nurodė, kad bankroto administratorius reiškia Pauliano ieškinį CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes sandoris, kurio metu yra tenkinamas tik vieno kreditoriaus interesas, pažeidė kitų kreditorių interesus, kadangi, atlikus įskaitymą ir sudarius Taikos sutartį, UAB „Longista“ nebeturėjo jokių galimybių atsiskaityti su kitais kreditoriais ir jai buvo iškelta bankroto byla; kad nėra jokių duomenų, jog UAB „Longista“ privalėjo sutikti su skolų suderinimo aktu bei atliktu įskaitymu ir pasirašyti Taikos sutartį.

12Ieškovo teigimu, UAB „Longista“ vadovas A. K., 2008 m. liepos 11 d. pasirašydamas Skolų suderinimo aktą ir Taikos sutartį, negalėjo nežinoti, kad bendrovė yra nepajėgi atsiskaityti su visais kreditoriais ir patenkinus vieno kreditoriaus interesus, bus pažeisti kitų kreditorių interesai. Kadangi UAB „Senasis dvaras“ ir UAB „Longista“ yra susijusios įmonės, UAB „Senasis dvaras“ negalėjo nežinoti apie UAB „Longista“ finansinę padėtį Skolų suderinimo akto ir Taikos sutarties pasirašymo metu, todėl UAB „Senasis dvaras“ laikytinas nesąžiningu.

13Ieškovas nurodė, kad minėtu įskaitymu ir Taikos sutartimi taip pat buvo pažeistas Laikinasis mokėjimų eilės tvarkos įstatymas, galiojęs įskaitymo atlikimo metu ir reglamentavęs mokėjimų eilės tvarką.

14Ieškovas nurodė, kad 2011 m. liepos 27 d. Šiaulių apygardos teismas atsakovui UAB „Senasis dvaras“ taip pat iškėlė bankroto bylą, todėl, teismui patenkinus ieškovo ieškinį ir pritaikius restituciją, atsižvelgiant į didelę reikalavimo sumą, egzistuoja didelė tikimybė, jog bankrutavusi UAB „Senasis dvaras“ bus nepajėgi įvykdyti teismo sprendimą ir sumokėti visą sumą ieškovui, tokiu atveju ieškovas neatgautų jam priklausančių sumų, negalėtų atsiskaityti su kreditoriais ir BUAB „Longista“ būtų padaryta žala, lygi iš BUAB „Senasis dvaras“ neatgautai sumai.

15Ieškovo manymu, pareiga atlyginti tokią žalą kiltų buvusiam UAB „Longista“ vadovui A. K., atlikusiam neteisėtus veiksmus ir pasirašiusiam skolų suderinimo aktą bei bendrovės akcininkui R. A., kuriam įskaitymo atlikimo metu priklausė visos UAB „Longista“ akcijos. Dėl šių priežasčių, buvęs UAB „Longista“ vadovas bei šios bendrovės akcininkas įtraukti į bylą atsakovais ir bankrutavusios UAB „Senasis dvaras“ mokėtina suma iš jų priteistina subsidiariai, t.y. BUAB „Senasis dvaras“ nesumokėjus ieškovui BUAB „Longista“ priteistos sumos, ši suma turi būti išieškota iš buvusio bendrovės vadovo ir akcininko kaip jų bankrutavusiai UAB „Longista“ padaryti nuostoliai.

16Atsakovai bankrutavusi UAB „Senasis dvaras“, R. A. ir A. K. pateikė teismui atsiliepimus nurodydami, kad su ieškiniu nesutinka, prašo taikyti ieškinio senatį, t. y. vienerių metų ieškinio senatį BUAB „Longista“ actio Pauliana (CK 6.66 str.) pagrindu pareikštam ieškiniui atsakovui BUAB „Senasis dvaras“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, ir trejų metų ieškinio senatį BUAB „Longista“ pareikštam ieškiniui atsakovams A. K. ir R. A. dėl žalos atlyginimo.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

18Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė ir panaikino laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartimi atsakovų A. K. ir R. A. turtui ir piniginėms lėšoms. Teismas pasisakydamas dėl senaties taikymo reikalavimui actio Pauliana pagrindu, nurodė, kad 2009 m. gruodžio 16 d. teisme buvo pareikštas ir 2009 m. gruodžio 31 d. buvo priimtas ieškovo BUAB „Longista“ ieškinys, kuris yra tapatus šioje byloje 2013 m. birželio 13 d. pareikštam ieškiniui, teismas sprendė, kad vėliausiai 2009 m. gruodžio 16 d., t. y. pareikšdamas ieškinį Vilniaus apygardos teisme, ieškovas BUAB „Longista“ žinojo apie jo pažeistas teises, kurias jis siekia apginti, pareikšdamas actio Pauliana ieškinį šioje byloje. Teismas nurodė, kad CK 1.130 straipsnio 4 dalyje reglamentuota, jog ieškinio, kurį teismas paliko nenagrinėtą, pareiškimas ieškinio senaties termino nenutraukia, jeigu pareiškimas buvo paliktas nenagrinėtas dėl ieškovo kaltės. Vadinasi, Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartimi palikus BUAB „Longista“ ieškinį nenagrinėtą dėl ieškovo kaltės, ieškinio senaties terminas nebuvo nutrauktas, todėl ieškovui BUAB „Longista“ vėliausiai 2009 m. gruodžio 16 d. sužinojus apie savo pažeistas teises ir tik 2013 m. birželio 13 d. pareiškus tapatų ieškinį iš naujo, vienerių metų senaties terminas pareikšti actio Pauliana ieškinį akivaizdžiai buvo pasibaigęs. Teismas nenustatęs svarbių priežasčių praleisto senaties termino neatnaujino ir tuo pagrindu ieškinį atmetė. Teismas sprendė, kad 2008 m. liepos 11 d. UAB „Longista“ ir UAB „Senasis dvaras“ pasirašytas aktas „Dėl skolų suderinimo“ tėra faktų konstatavimas, kad bendrovė UAB „Senasis dvaras“ 2008 m. liepos 11 dienai pagal sudarytas sutartis ir buhalterinės apskaitos dokumentus yra skolinga bendrovei UAB „Longista“ 386,20 litų. Teismo manymu, šis aktas pats savaime jį pasirašiusioms šalims nesukuria jokių teisių ir pareigų, nes atitinkamos teisės ir pareigos šalims atsirado pasirašytų Susitarimų pagrindu, o taip pat kitų jau padarytų atsiskaitymų pagrindu, kurių ieškovas neginčija ir neprašo pripažinti negaliojančiais.

19Teismas laikė nepagrįstais ieškovo BUAB „Longista“ argumentus, kad Skolų suderinimo akto pagrindu tarp UAB „Sanasis dvaras“ ir UAB „Longista“ buvo atliktas 2 587 365,91 Lt skolos įskaitymas, nes nebuvo pateikta įrodymų, kokie ir kada kiti tarpusavio mokėjimai ar užskaitymai tarp UAB „Sanasis dvaras“ ir UAB „Longista“ buvo atlikti iki 2008 m. liepos 11 d., nes pagal ieškovo pateiktus 7 susitarimus dėl reikalavimų perleidimo bei jų pripažinimo, buvo perleista reikalavimų tik už 1 259 264,58 litų, tačiau iš kur susidarė likusi 1 328 101,33 Lt suma, įrodymų nepateikta, tik nurodyta, kad pagal šalių sudarytą Rangos sutartį buvo atlikti daliniai atsiskaitymai.

20Teismas nurodė, kad CK 6.140 straipsnis leidžia atlikti įskaitymą, net jei skolininkas yra nemokus. UAB „Senasis dvaras“ atliko skolų įskaitymą, draudimo atlikti tokį įskaitymą iki bankroto bylos nebuvo, ieškovas tokio draudimo nenurodė, trišalių susitarimų neginčijo.

21Teismo vertinimu, ieškovo UAB „Longista“ argumentai, kad skolų įskaitymo metu UAB „Longista“ buvo nemoki ir buvo skolinga Valstybinei mokesčių inspekcijai, taip pat šioje byloje paneigti atsakovo A. K. atstovo pateikta VMI 2013 m. rugpjūčio 14 d. pažyma Nr. (20.21-06)-RMA-29780, kurioje nurodyta, kad UAB „Longista“ 2008 m. liepos 11 d. VMI nebuvo skolinga, taip pat pateikta pažyma, kad UAB „Longista“ 2008 m. liepos 11 d. nebuvo skolinga ir VSDFV Vilniaus skyriui (t. 2, b. l. 188). Konkrečių įrodymų, kurių kreditorių teisės buvo pažeistos 2008 m. liepos 11 d. UAB „Longista“ ir UAB „Senasis dvaras“ pasirašius ginčijamus Skolų suderinimą aktą ir Taikos sutartį, ieškovas nepateikė.

22Teismas pažymėjo, kad dvišalį atlygintinį sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 str. 1 dalies pagrindu galima tik tuo atveju, kai trečiasis asmuo, sudarydamas su skolininku sandorį, buvo nesąžiningas, tačiau tokių įrodymų ieškovas nepateikė, o įskaitymo sandoriai neginčytinai buvo atlygintiniai, nes šalys viena kitai užskaitė jų turimas skolas tai pačiai sumai, nieko viena kitai neperdavė ir nesumokėjo. Teismas sprendė, kad ieškovas BUAB „Longista“ ne tik žymiai praleido senaties terminą pareikšti ieškinį actio Pauliana pagrindu, bet ir neįrodė kitų būtinų actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygų.

23Teismas pasisakydamas dėl restitucijos taikymo ir reikalavimo atlyginti žalą nurodė, kad ieškovo reikalavimas taikyti restituciją yra išvestinis iš pirmesniojo reikalavimo pripažinti niekiniu 2008 m. liepos 11d. skolų suderinimo aktą ir 2008 m. liepos 11 d. tarp UAB „Senasis dvaras“ ir UAB „Longista“ sudarytą Taikos sutartį, todėl atmetus pagrindinį reikalavimą, atmetamas ir išvestinis reikalavimas dėl restitucijos taikymo.

24Teismas pasisakydamas dėl ieškovo reikalavimo atlyginti žalą iš A. K. ir R. A., sutiko su atsakovų argumentais, kad ieškovas BUAB „Longista“ nepateikė jokių konkrečių įrodymų, kad būtent dėl atsakovų A. K. ir R. A. neteisėtų veiksmų ar neveikimo BUAB „Longista“ buvo padaryta 2 587 365,91 Lt žala (nuostoliai) ir, kad apskritai tokio dydžio žala buvo padaryta ieškovui, todėl sprendė, kad negali būti tenkinamas net ir sąlyginis ieškovo reikalavimas iš A. K. ir R. A. priteisti 2 587 365,91 Lt žala, jei jos neatlygins bankrutavusi UAB „Senasis dvaras“ .

25Teismas pasisakydamas dėl senaties reikalavimui atlyginti žalą, nurodė, kad senaties pradžia laiko 2009 m. gruodžio 16 d., t. y. kai Vilniaus apygardos teisme ieškovo BUAB „Longista“ buvo pareikštas ieškinys, tapatus šioje byloje 2013 m. birželio 13 d. pareikštam ieškiniui, todėl sprendė, kad sutrumpinta 3 metų ieškinio senatis reikalavimui dėl žalos atlyginimo nebuvo praleista.

26III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

27Ieškovas BUAB „Longista“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – BUAB „Longista“ ieškinį tenkinti; išsireikalauti iš LR Gyventojų registro tarnybos duomenis apie giminystės ryšius tarp F. A. ir R. A.; priteisti iš atsakovų BUAB „Longista“ naudai bylinėjimosi išlaidas Skundą grindžia šiais argumentais:

281. Teismas taikydamas ieškinio senatį, nepagrįstai neatsižvelgė į objektyvias egzistavusias aplinkybes, nepriklausančias nuo ieškovo valios ir trukdančias ginti pažeistas teises – res judicata galią turėjusios 2008 m. rugpjūčio 1 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nutarties, kuria buvo patvirtinta 2008 m. liepos 11 d. taikos sutartis dėl atlikto įskaitymo. Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartis buvo panaikinta, o taikos sutartį atsisakyta tvirtinti 2012 m. kovo 22 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo tik 2012 m. spalio 31 d. Lietuvos apeliaciniam teismui palikus šią nutartį nepakeistą. Nors teismas laikė ieškinio senaties terminą praleistą, tačiau padarė nepagrįstas ir neteisingas išvadas, jog nėra svarbių priežasčių ieškinio senaties terminą atnaujinti.

292. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė, kad į bylą pateikti dokumentai ir ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės skiriasi bei nėra įrodytos būtinos actio Pauliana taikymo sąlygos.

303. Teismas tinkamai neįsigilino į bylos faktines aplinkybes, esmę, sudarytų sandorių turinį ir netinkamai interpretavo ieškovo atstovo pateiktus paaiškinimus. Teismo išvados, kad ieškovas neginčija 2008 m. liepos 11 d. skolų suderinimo aktu atlikto įskaitymo yra nepagrįstos.

314. Teismas neatsižvelgė į anksčiau paminėtais teismų sprendimais nustatytus faktus, kurie nagrinėjamoje byloje turi prejudicinę galią. Teismai jau yra nustatę, kad atliktas įskaitymas tarp UAB „Longista“ ir UAB „Senasis dvaras“ vyko esant UAB „Longista“ nemokiai, sunkioje finansinėje situacijoje bei pažeidė kreditorių teises ir interesus, nepagrįstai suteikiant pirmenybę vienam kreditoriui - UAB „Senasis dvaras“, taip pat pažeidė Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymą (imperatyvias įstatymų normas).

325. Teismas nurodė, kad ieškovas neįrodė atsakovo nesąžiningumo, tačiau neatsižvelgė, jog įskaitymo sandoris buvo atliktas tarp susijusių asmenų. R. A. yra buvęs UAB „Longista“, UAB „Senasis dvaras“, UAB „Imobiliar“, UAB „Imortalis“ bei kitų susijusių bendrovių akcininku (išrašo iš Juridinių asmenų registro pagal R. A. nuorašas pridėti su ieškiniu). F. A. yra UAB „Senasis dvaras“ vadovas (UAB „Senasis dvaras“ išrašo iš Juridinių asmenų registro nuorašas pridėtas su ieškiniu). R. A. yra buvęs tiek UAB „Longista“, tiek UAB „Senasis dvaras“ akcininku. Taigi, akivaizdu, kad šie asmenys tarpusavyje yra susiję, tikėtina giminystės ryšiais. Ieškovas su ieškiniu prašė teismo išsireikalauti duomenis apie giminystės ryšius, tačiau teismas šio prašymo neįvykdė. Byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškinys yra pagrįstas ir atitinka visas actio Pauliana sąlygas bei prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

336. Reikalavimas dėl žalos atlyginimo iš A. K. ir R. A. turėtų būti nagrinėjamas kaip savarankiškas ieškovo reikalavimas. Tuo atveju, jeigu teismas atmestų reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu dėl ieškinio senaties taikymo, taip pat atsakovui BUAB „Senasis dvaras“ neatsiskaičius su ieškovu, kiltų atsakovų A. K. ir R. A. atsakomybė. Teismas netaikė ieškinio senaties reikalavimams dėl žalos atlyginimo ir nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą, nesant egzistuojančių atsakovų civilinės atsakomybės sąlygų.

34Atsakovas A. K. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimo dalį, kurioje atsisakyta taikyti sutrumpintą trejų metų ieškinio senatį reikalavimui atlyginti žalą, – taikyti sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą bei atmesti ieškinį ir dėl praleisto ieškinio senaties termino bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

351. Negalima sutikti su teismo išvada, kad ieškinio senaties pradžia turi būti laikoma pirmojo ieškinio pareiškimo data, t. y. 2009 m. gruodžio 16 d. Ieškovas apie savo pažeistas teises sužinojo ne pirmojo ieškinio pareiškimo dieną, bet ankščiau, t. y. iškėlus UAB „Longista“ bankroto bylą. Šiuo atveju laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Ieškovas turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Nagrinėjamoje byloje ieškovas (bankroto administratorius) nekėlė klausimo dėl dokumentų perdavimo jam momento, todėl laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, t.y. 2008 m. gruodžio 19 d. Taigi, pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė ieškinio senaties pradžios momentą tiek dėl reikalavimo taikyti actio Pauliana, tiek dėl reikalavimo atlyginti žalą.

362. Teismas padarė aritmetinę klaidą, skaičiuodamas ieškinio senaties termino pabaigą. Net jei ir sutikti su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad ieškinio senaties termino pradžia turi būti laikoma pirmojo ieškinio pateikimo diena, t. y. 2009 m. gruodžio 16 d., vis vien iki tapataus ieškinio pareiškimo, išnagrinėto šioje byloje, suėjo daugiau nei 3 metai.

37Atsakovas A. K. atsiliepimu į BUAB „Longista“ apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš ieškovo BUAB „Longista“, atsakovo A. K., patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

381. Teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantas praleido ieškinio senaties terminą ir nėra svarbių priežasčių, sudarančių pagrindą praleistą terminą atnaujinti.

392. Teismas pagrįstai nelaikė prejudiciniais Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3583-577/2012 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1258/2012 nustatytų faktų.

40Atsakovai BUAB „Senasis dvaras“ ir R. A. atsiliepimu į A. K. apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą tenkinti ir pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimo dalį, kurioje atsisakyta taikyti sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą reikalavimui atlyginti žalą ir taikyti sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą bei atmesti ieškinį dėl praleisto ieškinio senaties termino ir priteisti atsakovams BUAB „Senasis dvaras“ ir R. A. procese susidarysiančias bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime atsakovai nurodo, kad sutinka su apelianto argumentu, jog teismas skundžiamame sprendime padarė aritmetinę klaidą, skaičiuodamas ieškinio senaties termino pabaigą. Laikant, kad ieškinio senaties termino pradžia yra pirmojo ieškinio pateikimo diena, t. y. 2009 m. gruodžio 16 d., iki tapataus ieškinio pareiškimo, išnagrinėtoje byloje, t. y. 2013 m. birželio 13 d., suėjo daugiau nei 3 metai.

41Atsakovai BUAB „Senasis dvaras“ ir R. A. atsiliepimu į BUAB „Longista“ apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

421. Ieškovas ieškinį atsakovams pareiškė praleidęs CK 6.66 straipsnio 3 dalyje numatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą ir CK 1.125 straipsnio 3 dalyje numatytą trejų metų ieškinio senaties terminą, taikomą reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, todėl ieškinys buvo pagrįstai atmestas. Pažymėtina, kad ieškovas pirmosios instancijos teisme pateiktuose procesiniuose dokumentuose neprašė atnaujinti ieškinio senaties termino.

432. 2008 m. liepos 11 d. aktas dėl skolų suderinimo, laikytinas vienašaliu UAB „Senasis dvaras“ sandoriu (CK 1.63 str. 3 d.), sukeliančiu teisines pasekmes be bet kokių papildomų UAB „Longista“ atstovų veiksmų (suderinimų, patvirtinimų ar pan.) ir atsakomybė dėl šio sandorio sudarymo negali kilti asmenims, kurių valios išreiškimas visiškai neįtakoja sandorio (2008-07-11 Akto „dėl skolų suderinimo“) įsigaliojimo ir atitinkamų teisinių pasekmių sukėlimo.

443. Remiantis CPK 178 straipsnio ir CK 6.66 straipsnio nuostatomis ieškovas neįrodė actio Pauliana ieškinio tenkinimo sąlygų, todėl ieškovo ieškinys atmestinas.

454. Įskaitymas yra kreditoriaus teisė, kuria jis gali naudotis savo nuožiūra, todėl UAB „Senasis dvaras“, pasinaudodamas teise įskaityti priešpriešinius reikalavimus į UAB „Longista“, nepažeidė jokių teisės normų, inter alia Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo 3 straipsnio nuostatų.

465. Šioje byloje ieškovas visiškai neįrodinėja atsakovo R. A. civilinės atsakomybės sąlygų, todėl atsakovas R. A. neturi pareigos atskirsti į ieškovo keliamas nepagrįstas prielaidas.

47IV. Apeliacinio teismo argumentai

48BUAB „Longista“apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, o atsakovo A. K. apeliacinis skundas netenkintinas.

49Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat visais atvejais ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

50Byloje sprendžiamas ginčas dėl sandorių, pažeidusių įmonės kreditorių interesus negaliojimo actio Pauliana pagrindu, dėl ieškinio senaties ir dėl įmonės vadovo bei akcininko civilinės atsakomybės sąlygų.

51Dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo

52Kaip jau buvo minėta, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti niekiniu 2008 m. liepos 11 d. skolų suderinimo aktą, jo pagrindu atliktą įskaitymą ir BUAB „Longista“ sudarytą taikos sutartį, t. y. dalį ieškinio reiškia actio Pauliana pagrindu, o kitą dalį ieškinio reiškia dėl žalos atlyginimo iš buvusio BUAB „Longista“ direktoriaus A. K. ir akcininko R. A..

53Pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį, ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 6.66 straipsnio 1 dalies pagrindu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą, o reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas.

54Apeliantas BUAB „Longista“ skunde nurodo, kad teismas padarė nepagrįstas ir neteisingas išvadas, jog nėra svarbių priežasčių ieškinio senaties terminą atnaujinti. Apelianto teigimu šiuo atveju būtina ginti viešąjį interesą, kuris pasireiškia siekiu apginti ieškovo ir jo kreditorių teises ir interesus. Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo turinio, teismas nenustatė aplinkybių senaties terminui atnaujinti ir šio termino neatnaujino. Teismas nurodė, kad tiek ieškovas BUAB „Longista“, tiek atsakovas BUAB „Senasis dvaras“ yra bankrutavusios įmonės, todėl ginant išimtinai tik ieškovo kaip bankrutavusios įmonės interesus, būtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Teisėjų kolegija su tokia teismo pozicija ne visiškai sutinka.

55Pažymėtina, kad ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas yra susijęs su teisingumo principu. Bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas atitinkamas ieškinio senatį reglamentuojančias materialiosios teisės normas, to negali daryti mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d., nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. L. v. V. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-265/2009). Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, svarbu nustatyti, ar terminas praleistas dėl svarbių priežasčių ir kiek termino atnaujinimas turės įtakos teisingumui ir kitų asmenų teisėms bei teisėtiems interesams. Klausimą, ar ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas sprendžia atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-578/2007; 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „LRG farmacija“ v. UAB „Limedika“, bylos Nr. 3K-3-393/2012).

56Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą išaiškinta, kad ieškinio senaties termino eigos pradžios momento nustatymas ir ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių svarbos vertinimas yra fakto klausimai, kurie sprendžiami pagal teismui šalių pateiktus įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Lietuvių katalikų mokytojų sąjunga ir kt., bylos Nr. 3K-7-38/2008; 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. A. v. Z. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-154/2007; kt.). Pažymėtina, kad bylą nagrinėjantis teismas, laikydamasis nurodytų kriterijų, įstatyme įtvirtintų ieškinio senaties termino skaičiavimo ir atnaujinimo taisyklių, turi motyvuotai ir pagrįstai padaryti atitinkamas išvadas dėl termino atnaujinimo ar neatnaujinimo kiekvienu konkrečiu atveju.

57Pirmosios instancijos teismas nustatė tokias faktines bylos aplinkybes, reikšmingas sprendžiant dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo: ieškovui BUAB „Longista“ 2008 m. gruodžio 8 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi iškėlus bankroto bylą, bankroto administratorius 2009 m. gruodžio 16 d. pareiškė atsakovui UAB „Senasis dvaras“ ieškinį, kuris yra tapatus šioje byloje 2013 m. birželio 13 d. pareikštam ieškiniui; Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartimi pradinis BUAB „Longista“ ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas.

58Teisėjų kolegija nesutinka su teismo išvada, kad šiuo atveju nėra svarbių priežasčių senaties terminui atnaujinti ir pažymi, kad bankroto bylos yra susijusios su viešuoju interesu, todėl teismai nagrinėdami šias bylas turi būti aktyvūs. Pagal tuo metu galiojusį įstatyminį reglamentavimą laikyta, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Teismas nesiaiškindamas momento, kada administratorius gavo bankrutuojančios įmonės dokumentus, laikė, kad vėliausiai 2009 m. gruodžio 16 d., t. y. pareikšdamas ieškinį Vilniaus apygardos teismui, ieškovas sužinojo apie jo pažeistas teises. Teisėjų kolegija pažymi, kad didžioji (esminė) dalis ieškinio senaties termino (daugiau nei treji metai) buvo praleista bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos teisme. Nors atsakovai ir teismas nurodo, kad ieškinys teisme buvo paliktas nenagrinėtas dėl paties ieškovo kaltės, tačiau pažymėtina, kad šiuo atveju dėl administratoriaus netinkamo veikimo ar neveikimo neturėtų nukentėti vyraujantys kreditorių interesai. Pažymėtina, kad bankroto administratorius po to, kai ieškinys Vilniaus apygardos teisme buvo paliktas nenagrinėtas, per pakankamai trumpą laiko tarpą pateikė tapatų ieškinį. Teisėjų kolegija taip pat svarbia aplinkybe laiko ir tai, kad ieškinys pareikštas dėl labai didelės sumos, kuri gali stipriai įtakoti kitų kreditorių interesus. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad įvertinus visas nustatytas termino atnaujinimui reikšmingas aplinkybes, teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad atnaujinti ieškinio senaties terminą nagrinėjamu atveju nėra pagrindo. Be to, pabrėžtina, kad ieškinio senaties termino atnaujinimas nėra tapatus ieškinio patenkinimui iš esmės, o tik sudaro teisines prielaidas ginti galbūt pažeistas teises ir interesus teisme, naudojantis teisminės gynybos priemonėmis. Šiuo atveju ieškinio senaties termino atnaujinimas atitinka teisingumo principą visų byloje dalyvaujančių šalių atžvilgiu, nes ieškovui ir jo kreditoriams suteikiama galimybė ginti jų pažeistas teises ir interesus, o atsakovų atžvilgiu – ieškinio senaties termino atnaujinimas nėra ieškinio dėl BUAB „Senasis dvaras“ atlikto įskaitymo actio Pauliana pagrindu ir buvusio įmonės direktoriaus A. K. ir buvusio akcininko R. A. dėl įmonei padarytos žalos patenkinimas iš esmės, o tik sudaro prielaidas teismams išsamiai ištirti visas actio Pauliana ir civilinės atsakomybės dėl įmonei padarytos žalos taikymo sąlygas ir teisingai išspręsti ginčą iš esmės. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas nurodydamas dėl ieškinio senaties taikymo ieškovui pareiškiant ieškinį actio Pauliana pagrindu, senaties pradžia laikė 2009 m. gruodžio 16 d., t. y. kai Vilniaus apygardos teisme ieškovo BUAB „Longista“ buvo pareikštas ieškinys, tapatus šioje byloje 2013 m. birželio 13 d. pareikštam ieškiniui, todėl spręsdamas, jog sutrumpinta 3 metų ieškinio senatis reikalavimui dėl žalos atlyginimo nebuvo praleista, padarė aritmetinę klaidą. Atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje yra pagrindas ieškinio senaties termino praleidimo priežastis tiek actio Pauliana ieškiniui, tiek ir žalos atlyginimo ieškiniui pareikšti laikyti svarbiomis, todėl atnaujina praleistą ieškinio senaties terminą.

59Dėl actio Pauliana sąlygų egzistavimo

60CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių šis neprivalėjo sudaryti, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Kasacinio teismo praktikoje dėl actio Pauliana instituto taikymo išaiškinta, kad teismas, nagrinėdamas šiuo pagrindu pareikštus ieškinius, turi nustatyti būtinas actio Pauliana taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DnB Nord bankas v A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012; kt.). Nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, ieškinys dėl sandorio pripažinimo CK 6.66 straipsnio pagrindu negali būti tenkinamas.

61Kaip jau buvo minėta, skolų suderinimo aktą, kurio pagrindu buvo atliktas įskaitymas, ieškovas ginčija actio Pauliana pagrindu. Ieškovas teigia, kad UAB „Longista“ sandorio sudarymo metu buvo nemoki, sandoris pažeidė kitų kreditorių interesus, o UAB „Senasis dvaras“ buvo nesąžiningas. Taigi šiuo atveju pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti, ar egzistuoja būtinos actio Pauliana taikymo sąlygos.

62Teisėjų kolegija pažymi, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą, nebūtina, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla, nes bankroto bylos iškėlimas, esant ekonominio nemokumo padėčiai, yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas ir atitinkamų procedūrų vykdymas. Nemokumas nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodytą turto ir įsipareigojimų santykį. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bildunga“ v. RUAB „Elektrotinklas“, bylos Nr. 3K-3-204/2012). Taigi, faktinis įmonės nemokumas (kai jai dar nebuvo iškelta bankroto byla) nustatomas pagal byloje esančių įrodymų visumą, tiriant faktines aplinkybes, įrodinėjamas konkrečioje byloje (pagal teismams pateiktus įmonės finansinių balansų duomenis apie vykdytus atsiskaitymus tam tikru ginčo laikotarpiu, skolinių įsipareigojimų dydį ir t.t.). Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje iš esmės netyrė įmonės faktinio nemokumo egzistavimo sudarant ginčo sandorius 2008 metais. Nenustačius faktinio įmonės nemokumo, nėra galimybės tinkamai analizuoti ir kitas actio Pauliana sąlygas (šalių sąžiningumą ir kreditorių teisių bei interesų pažeidimą sudarytais ginčo sandoriais).

63Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nesigilino ir nesiaiškino dėl 2008 m. liepos 11 d. skolų suderinimo akto pagrindu atlikto įskaitymo pagrįstumo. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas – vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje nuosekliai akcentuojama, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatyme nustatytos tam tikros sąlygos – tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonė „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006;2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ BaltischesHaus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009;2010 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Ekomanija“ v. UAB ,,LIT-INVEST“, bylos Nr. 3K-3-179/2010; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Pamario produktai“ v. UAB ,,Nordnet“, bylos Nr. 3K-3-445/2013; kt.). Taigi iš ieškovo suformuluoto dalyko ir pagrindo, taip pat atsakovų atsikirtimų pagrindu nurodytų aplinkybių aišku, kad teisminio nagrinėjimo dalykas šioje byloje yra atsakovo UAB „Senasis dvaras“ atlikto įskaitymo teisėtumo vertinimas. CK 6.66 straipsnio aspektu įskaitymas galėtų būti vertinamas tik tuo atveju, jei teismui atlikus tyrimą jis būtų pripažintas teisėtu. Iš pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo matyti, kad šis teismas šalių ginčui dėl įskaitymo teisėtumo išspręsti taikė actio Pauliana institutą, tačiau tinkamai neanalizavo ir nenustatė visų būtinų sąlygų šiam institutui taikyti. Teismas iš esmės nepasisakė dėl įskaitymo teisėtumo ir netyrė jo pagrįstumo. Tinkamam įskaitymo pagrįstumui nustatyti būtina iš šalių išreikalauti duomenis apie abiejų įmonių skolas ir kitus įrodymus ieškiniu reikalaujamai sumai pagrįsti. Įskaitymo pagrįstumui taip pat svarbu išsiaiškinti F. A. paskolų bei reikalvimų perleidimo pagrįstumą, o taip pat UAB „Senasis dvaras“ skolų pagrįstumą iš statybos rangos santykių kilusiems įsipareigojimams. Taigi, nagrinėjamu atveju teismas netyrė su įskaitymo sąlygų nustatymu susijusių aplinkybių.

64Dėl vienos actio Pauliana sąlygų – kreditorių teisių pažeidimo – kasacinio teismo praktikoje nurodyta tai, kad CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius sandoris pripažįstamas pažeidžiančiu kreditoriaus teises: dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Vertinant, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai CK 6.66 straipsnio prasme, būtina įvertinti ne tik tai, ar pažeistos atskiros skolininko ir kreditoriaus tarpusavio sutartinių santykių nuostatos, bet ir nustatyti, kad dėl šio sandorio skolininkas tampa arba nemokus, arba jo turtas gerokai sumažėja ir dėl to kreditorius praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimą, priimtą civilinėje byloje AB DnB Nord bankas v A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012; kt.). Dėl CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąvokos „kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės“ kasacinis teismas išaiškino, kad ši formuluotė reiškia, jog teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu, taip pat tai, kad šios, su skolininko mokumo sumažėjimu susijusios, aplinkybės būtų nulemtos ginčijamo skolininko sudaryto sandorio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DnB Nord bankas v A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vakarų Baltijos korporacija“ ir kt. v. UAB „Senega“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-167/2012).Taigi, teismui sprendžiant dėl sandorio, prašomo pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, kaip pažeidžiančio kreditoriaus teises, vadovaujantis aptartomis nuostatomis būtina nustatyti faktinę įmonės turtinę padėtį ginčijamų sandorių sudarymo metu ir įmonės mokumo pasikeitimą dėl ginčijamų sandorių, t. y. ar dėl ginčijamų sandorių sumažėja ir nebelieka realios galimybės skolininkui atsiskaityti su įmonės kreditoriais.

65Konstatavus, kad pirmosios instancijos teismo padaryti teisės normų pažeidimai galėjo turėti įtakos sprendimo priėmimui, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo. Nagrinėdamas bylą iš naujo teismas turi pašalinti padarytus įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimus ir nustatytas aplinkybes kvalifikuoti pagal CK 6.66 straipsnio nuostatas bei teismų praktiką, suformuotą aiškinant šią teisės normą.

66Dėl įmonės vadovo ir akcininko civilinės atsakomybės taikymo sąlygų

67CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikia nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį.

68Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas BUAB „Senasis dvaras“ yra bankrutuojanti įmonė, todėl patenkinus ieškovo ieškinį ir pritaikius restituciją, atsižvelgiant į didelę reikalavimo sumą, egzistuoja didelė tikimybė, jog bankrutavusi UAB „Senasis dvaras“ bus nepajėgi įvykdyti teismo sprendimą ir sumokėti visą sumą ieškovui. Ieškovo manymu, pareiga atlyginti tokią žalą kiltų buvusiam UAB „Longista“ vadovui A. K., atlikusiam neteisėtus veiksmus ir pasirašiusiam skolų suderinimo aktą bei bendrovės akcininkui R. A., kuriam įskaitymo atlikimo metu priklausė visos UAB „Longista“ akcijos. Taigi šią dalį savo reikalavimų ieškovas kildina iš delikto ir prašo patirtą žalą iš atsakovų priteisti subsidiariai.

69Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teisinė ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, todėl teismas savo sprendimą gali grįsti kitomis teisės normomis, nei rėmėsi šalys. Dėl to tais atvejais, kai ieškovas, ieškinyje išdėstęs ieškinio pagrindą, neteisingai nurodo materialiosios teisės normą, teismas turi pritaikyti išdėstytą ieškinio faktinį pagrindą atitinkančią normą. Šis teismo veiksmas negali būti vertinamas kaip ieškinio ribų peržengimas, nes nei ieškinio dalykas, nei ieškinio pagrindas tokiu atveju nekeičiami (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai, 141 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. N. v. S. P., bylos Nr. 3K-3-7/2008; 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus vandenys“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-567/2008; 2010 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno miesto savivaldybė v. I. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-410/2010; kt.). Iš paminėtų aplinkybių matyti, kad ieškovas žalos atlyginimą iš A. K. ir R. A. kildino iš šių asmenų neteisėtai sudarytų ir žalą bendrovei ir jos kreditoriams padariusių sandorių, tačiau neteisingai ieškinio reikalavimą grindė subsidiaria atsakomybe su kitu skolininku – BUAB „Senasis dvaras“. Tam, kad būtų galima taikyti buvusiam įmonės vadovui ir akcininkui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas. Skundžiamame sprendime šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas neanalizavo ir neįvertino, todėl konstatuotina, kad dėl šios reikalavimo dalies teismas neatskleidė bylos esmės. Atsižvelgdama į tai teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą iš naujo turi atlikti teisinės ginčo santykių kvalifikacijos patikrą ir tinkamai kvalifikuoti tarp šalių kilusį ginčą.

70Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nuosekliai pabrėžęs, kad, siekiant įgyvendinti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, sutrumpinti bylinėjimosi trukmę, užtikrinti operatyvesnį teismo procesą bei apsaugoti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje kaip vieną iš pagrindinių žmogaus teisių įtvirtintą teisę į bylos išnagrinėjimą teisme per įmanomai trumpiausią laiką, apeliacinės instancijos teismas gali perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo tik išimtiniais, įstatyme nustatytais atvejais (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-184/2008; 2008 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2008; kt.). Taigi apeliacinės instancijos teismo teisė perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo panaikinus sprendimą yra ribojama civilinio proceso teisės normų. Pagal CPK 327 straipsnį byla gali būti perduodama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, jeigu yra neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas, būdamas kompetentingas spręsti byloje tiek fakto, tiek teisės klausimus, turi pats ištaisyti pirmosios instancijos teisme bylos nagrinėjimo metu padarytus pažeidimus. Tačiau šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2005; 2007 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-375/2007; 2008 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2008; kt.). Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo actio Pauliana ir civilinės atsakomybės sąlygų, o apeliacinės instancijos teisme tų sąlygų nustatinėjimas reikštų bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos tvarka visa apimtimi, todėl byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d.).

71Dėl bylinėjimosi išlaidų

72Bylą grąžinus nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, bylinėjimosi išlaidų, patirtų byloje, apeliacinės instancijos teismas neskirsto (CPK 93 str. 5 d.). Šį klausimą turi išspręsti pirmosios instancijos teismas iš naujo nagrinėdamas bylą.

73Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 4 punktais,

Nutarė

74Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Longista“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB... 5. 1) pripažinti niekiniu 2008 m. liepos 11 d. skolų suderinimo aktą, jo... 6. 2) taikyti restituciją ir priteisti iš BUAB „Senasis dvaras“ ir... 7. Ieškovas BUAB „Longista“ ieškinyje nurodė, kad 2008 m. gruodžio 8... 8. Ieškovas nurodė, kad tarp UAB „Longista“ (rangovo) ir UAB „Senasis... 9. Ieškovas nurodė, kad įskaitymo metu UAB „Longista“ finansinė situacija... 10. Ieškovas pažymėjo, kad reikalavimų perleidimo sandoriai, skolų suderinimo... 11. Nurodė, kad bankroto administratorius reiškia Pauliano ieškinį CK 6.66... 12. Ieškovo teigimu, UAB „Longista“ vadovas A. K., 2008 m. liepos 11 d.... 13. Ieškovas nurodė, kad minėtu įskaitymu ir Taikos sutartimi taip pat buvo... 14. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. liepos 27 d. Šiaulių apygardos teismas... 15. Ieškovo manymu, pareiga atlyginti tokią žalą kiltų buvusiam UAB... 16. Atsakovai bankrutavusi UAB „Senasis dvaras“, R. A. ir A. K. pateikė... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė... 19. Teismas laikė nepagrįstais ieškovo BUAB „Longista“ argumentus, kad... 20. Teismas nurodė, kad CK 6.140 straipsnis leidžia atlikti įskaitymą, net jei... 21. Teismo vertinimu, ieškovo UAB „Longista“ argumentai, kad skolų įskaitymo... 22. Teismas pažymėjo, kad dvišalį atlygintinį sandorį pripažinti... 23. Teismas pasisakydamas dėl restitucijos taikymo ir reikalavimo atlyginti žalą... 24. Teismas pasisakydamas dėl ieškovo reikalavimo atlyginti žalą iš A. K. ir... 25. Teismas pasisakydamas dėl senaties reikalavimui atlyginti žalą, nurodė, kad... 26. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 27. Ieškovas BUAB „Longista“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių... 28. 1. Teismas taikydamas ieškinio senatį, nepagrįstai neatsižvelgė į... 29. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė, kad į bylą pateikti... 30. 3. Teismas tinkamai neįsigilino į bylos faktines aplinkybes, esmę, sudarytų... 31. 4. Teismas neatsižvelgė į anksčiau paminėtais teismų sprendimais... 32. 5. Teismas nurodė, kad ieškovas neįrodė atsakovo nesąžiningumo, tačiau... 33. 6. Reikalavimas dėl žalos atlyginimo iš A. K. ir R. A. turėtų būti... 34. Atsakovas A. K. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo... 35. 1. Negalima sutikti su teismo išvada, kad ieškinio senaties pradžia turi... 36. 2. Teismas padarė aritmetinę klaidą, skaičiuodamas ieškinio senaties... 37. Atsakovas A. K. atsiliepimu į BUAB „Longista“ apeliacinį skundą prašo... 38. 1. Teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantas praleido ieškinio senaties... 39. 2. Teismas pagrįstai nelaikė prejudiciniais Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 40. Atsakovai BUAB „Senasis dvaras“ ir R. A. atsiliepimu į A. K. apeliacinį... 41. Atsakovai BUAB „Senasis dvaras“ ir R. A. atsiliepimu į BUAB „Longista“... 42. 1. Ieškovas ieškinį atsakovams pareiškė praleidęs CK 6.66 straipsnio 3... 43. 2. 2008 m. liepos 11 d. aktas dėl skolų suderinimo, laikytinas vienašaliu... 44. 3. Remiantis CPK 178 straipsnio ir CK 6.66 straipsnio nuostatomis ieškovas... 45. 4. Įskaitymas yra kreditoriaus teisė, kuria jis gali naudotis savo... 46. 5. Šioje byloje ieškovas visiškai neįrodinėja atsakovo R. A. civilinės... 47. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 48. BUAB „Longista“apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, o atsakovo A. K.... 49. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 50. Byloje sprendžiamas ginčas dėl sandorių, pažeidusių įmonės kreditorių... 51. Dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo... 52. Kaip jau buvo minėta, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 53. Pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį, ieškinį dėl sandorio pripažinimo... 54. Apeliantas BUAB „Longista“ skunde nurodo, kad teismas padarė nepagrįstas... 55. Pažymėtina, kad ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino... 56. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą išaiškinta, kad... 57. Pirmosios instancijos teismas nustatė tokias faktines bylos aplinkybes,... 58. Teisėjų kolegija nesutinka su teismo išvada, kad šiuo atveju nėra svarbių... 59. Dėl actio Pauliana sąlygų egzistavimo... 60. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko... 61. Kaip jau buvo minėta, skolų suderinimo aktą, kurio pagrindu buvo atliktas... 62. Teisėjų kolegija pažymi, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri... 63. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nesigilino ir... 64. Dėl vienos actio Pauliana sąlygų – kreditorių teisių pažeidimo –... 65. Konstatavus, kad pirmosios instancijos teismo padaryti teisės normų... 66. Dėl įmonės vadovo ir akcininko civilinės atsakomybės taikymo sąlygų ... 67. CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė... 68. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas BUAB „Senasis dvaras“ yra... 69. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teisinė ieškinio... 70. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nuosekliai pabrėžęs, kad,... 71. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 72. Bylą grąžinus nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo,... 73. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 74. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą panaikinti ir...