Byla 2-553-729/2014
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,

2sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,

3dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Durų dizaino įvairovė“ atstovui advokatui A. D.,

4atsakovui G. L., jo atstovui advokatui Rimvydui Kairiui, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Asmodas“ atstovei advokatei Vitai Kilišauskaitei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Durų dizaino įvairovė“ atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Tytus“ ieškinį atsakovams G. L. ir uždarajai akcinei bendrovei „Asmodas“ dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

6ieškovė ieškiniu (b.l. 26-30) pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovų solidariai 51 008,00 Lt turtinės žalos atlyginimui, nuo šios sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Durų dizaino įvairovė“ juridinių asmenų registre įregistruota nuo 2007-12-27, jos akcininkai yra atsakovai, G. L. turi 10 procentų akcijų, o uždaroji akcinė bendrovė „Asmodas“ – 90 procentų akcijų, atsakovas G. L. nuo ieškovės įsteigimo buvo įmonės vadovas. 2011-12-01 ieškovei iškelta bankroto byla. Pažymėjo, kad atsakovai jau nuo 2008 metų žinojo, kad įmonės nuosavas kapitalas yra neigiamas, įmonė nemoki, tačiau bankroto procedūrų neinicijavo, nuosavas kapitalas mažėjo, nuostoliai didėjo, todėl prašo priteisti žalą iš akcininkų. Ieškovė prašomą atlyginti žalą skaičiuoja kaip skirtumą tarp įmonės turto, buvusio 2008-12-31 ir 2010-12-31, atėmus skirtumą tarp įmonės įsipareigojimų kreditoriams, buvusių 2008-12-31 ir 2010-12-31, t.y. žalą sumažėjus turto apimčiai, kuri atsirado savo laiku neinicijavus bankroto bylos iškėlimo. Nurodo, kad bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai ir kita su jais susijusi informacija ieškovo administratoriui neperduoti.

7Atsakovas G. L. su ieškiniu nesutiko, atsiliepime (b.l.87-88) nurodė, kad nors įmonės vadovas atsako už jam imperatyviai teisės aktų nustatytų pareigų bei fiduciarinių pereigų įmonės atžvilgiu pažeidimą, jo atsakomybė grindžiama šių pareigų pažeidimu, o ne vien aplinkybe, kad įmonė negali padengti skolų kreditoriams. Atsakomybei taikyti turi būti nustatytos visos jos sąlygos – kalti, neteisėti veiksmai, žala ir priežastinis ryšys. Šiuo atveju prašoma priteisti įmonės turto apimties sumažėjimą, atsiradusį dėl pareigos inicijuoti bankroto bylos iškėlimą nevykdymo, tačiau nenustačius vadovo kaltės dėl šio turto sumažėjimo, jo atsakomybė neatsiranda.

8Atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Asmodas“ su ieškiniu nesutiko, atsiliepime (b.l.77-80) nurodė, kad ji kaip BUAB „Durų dizaino įvairovė“ dalyvė pagal šio juridinio asmens prievoles turėtų atsakyti tik tuo atveju, jei būtų įrodyta, kad UAB „Asmodas“ veikė nesąžiningai, t.y., tyčiniais, kaltais veiksmais sukėlė tokią juridinio asmens būklę, kad šis negali vykdyti savo prievolių; taip pat turi būti nustatytas ir priežastinis tarp minėtų veiksmų ir negalėjimo vykdyti įsipareigojimus. Preziumuojama, kad juridinio asmens dalyvis veikia sąžiningai, kol neįrodoma priešingai. Nors ieškovas sieja atsakovės atsakomybę su pareiga inicijuoti bankroto bylos iškėlimą, kai paaiškėjo, kad 2008 metais įmonė tapo nemoki, tačiau atsakovei apie tai nebuvo žinoma. BUAB „Durų dizaino įvairovė“ savo veiklą pradėjo tik 2007 metais, tikėtis didelio pelno 2008 metais, atsižvelgiant į sudėtingą finansinę situaciją, nebuvo galima, nuostoliai buvo pateisinami, o pati atsakovė buvo vienu stambiausių šios įmonės kreditorių, kas paneigia jos kaltę dėl pareigų įmonei nevykdymo.

9Teismo posėdžio metu ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Durų dizaino įvairovė“ atstovas advokatas A. D. prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais motyvais. Papildomai akcentavo, kad įmonės vadovas (atsakovas G. L.) ir kaip vadovas, ir kaip akcininkas turėjo pareigą inicijuoti bankroto bylos iškėlimą įmonei, kai tik sužinojo apie jos nemokumą, t.y., ne vėliau kaip 2008-12-31, kai iš patvirtintų ataskaitų ir balansų jau buvo akivaizdu, kad įmonė yra tapusi nemokia. Tokią pat pareigą turėjo ir akcininkė UAB „Asmodas“. Abu atsakovai, sąžiningai veikdami ir rūpindamiesi sekti įmonės finansinę būklę, turėjo visas galimybes sužinoti apie būtinybę kelti bankroto bylą laiku, o tai, kad nesirūpino to padaryti, jų nuo atsakomybės neatleidžia. Nesąžiningų veiksmų įrodinėti, atstovo tvirtinimu, nėra būtinybės, kadangi pats atsakovų pareigos iškelti bankroto bylą nevykdymas yra pakankamas pagrindas jų atsakomybei atsirasti. Objektyviai pateisinamas turto nuvertėjimas jų kaltės nesąlygoja.

10Teismo posėdžio metu atsakovo G. L. su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus, papildomai akcentavo, kad įmonės turtas nuvertėjo dėl objektyvių priežasčių ir buvo nurašytas, tik į bankroto bylą nurašymo aktų jis nepateikė, kadangi jie dingo. Iki 2008-12-31 įmonės finansinė padėtis nebuvo itin bloga, ir atsakovas tikrai nemanė, kad reikės kelti bankroto bylą, tačiau 2009 metais V. D. padavus įmonę į teismą, ji staigiai pablogėjo, įmonės sąskaitų areštas paraližavo veiklą, o kas – ar jis kaip vadovas, ar akcininkai, kurie reguliariai gaudavo įmonės veiklos ataskaitas – turėjo kelti bankroto bylą jis nebesusigaudė.

11Atsakovo atstovas advokatas Rimvydas Kairys palaikė atsakovo poziciją, nurodydamas, kad įmonės turto apimtis staigiai sumažėjo ne dėl neteisėtų vadovo veiksmų ar nesąžiningų sandorių, kas galėtų sąlygoti jo atsakomybę, o dėl objektyviai pablogėjusios situacijos rinkoje (ekonominės krizės) ir turto nuvertėjimo; ar būtų atsakovai kreipęsi dėl bankroto bylos iškėlimo, ar ne, įmonės finansinės situacijos tai niekaip nebūtų pakeitę, todėl jie negali būti laikomi dėl to kaltais ir turinčiais pareigą atlyginti įmonės turto vertės sumažėjimą, kuris yra šio ieškinio pagrindas.

12Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Asmodas“ atstovė advokatė V. K. su ieškiniu nesutiko atsiliepimuose nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, jog žalos dydis nepagrįstas jokiais buhalteriniais dokumentais. Įmonės finansinė būklė 2009-2010 metais nesikeitė, žala, kuri būtų atsiradusi būtent dėl to, kad įmonė pavėlavo iškelti bankroto bylą, nenustatyta, o solidariai priteisti žalos atlyginimą iš abiejų atsakovų, nežiūrint jų skirtingų atsakomybės pagrindų, taip pat nėra pagrindo.

13Iš teismo posėdžio metu apklaustos liudytojos L. M. paaiškinimo nustatyta, jog ji dirbo UAB „Durų dizaino įvairovė“ buhaltere. Paaiškino, jog bendrovės veikla nutrūko nuo 2009 metų, 2008 metais turėto turto vertė nuo 77 000 Lt sumažėjo 2009-12-31 iki 7000 Lt, nes buvo atsiskaitoma su tiekėjais, mokami atlyginimai, nuoma ir t.t., nei vienas litas nebuvo išleistas ne įmonės tikslais, vyko net kriminalinis patikrinimas ir joks piktnaudžiavimas nebuvo nustatytas. Negali paaiškinti, ar akcininkai ėmėsi kokių tai priemonių, kad būtų pagerinta įmonės finansinė padėtis, tačiau ir dividendai jiems tuo laikotarpiu nebuvo mokami.

14Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad VĮ Registrų centro 2011-12-19 duomenimis uždarosios akcinės bendrovės „Durų dizaino įvairovė “ vadovu nuo 2007-12-27 paskirtas atsakovas G. L. (b.l.31-33). 2007-12-18 UAB „Asmodas“ ir G. L. steigimo sutarties pagrindu įsteigė uždarąją akcinę bendrovę „Durų dizaino įvairovė “ir įsigijo akcijų: uždaroji akcinė bendrovė „Asmodas“- 90 procentų akcijų, o G. L. 10 procentų akcijų (b.l. 34-35). Uždarosios akcinės bendrovės „Durų dizaino įvairovė“ įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2013-12-27 (b.l. 36-50). Iš 2008-12-31 sudaryto balanso už 2008 metus, matyti, kad įmonė nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų turėjo už 77 577 Lt, o trumpalaikių įsipareigojimų – 106 071 Lt, buvo patyrusi 38 494 Lt nuostolių (b. l. 53). Iš 2009-12-31 sudaryto balanso už 2009 metus, matyti, kad įmonė nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų turėjo už 7926 Lt, o trumpalaikių įsipareigojimų – 7926 Lt, buvo patyrusi 89502 Lt nuostolių (b. l. 52). Iš 2010-12-31 sudaryto balanso už 2010 metus, matyti, kad įmonė nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų turėjo už 7926 Lt, o trumpalaikių įsipareigojimų – 7926 Lt, buvo patyrusi 89502 Lt nuostolių (b. l. 54). Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 1 d. nutartimi ieškovei iškėlė bankroto bylą ir įpareigojo uždarosios akcinės bendrovės „Durų dizaino įvairovė“ vadovą per 15 dienų, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, perduoti teismo paskirtam administratoriui bendrovės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis (b.l. 55-56). 2012-02-15 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi nutarė taikyti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Durų dizaino įvairovė “ supaprastintą bankroto procedūrą (b.l. 57). Iš prijungtos ikiteisminio tyrimo bylos nustatyta, kad V. D. 2009-04-20 kreipėsi su pareiškimu dėl jo 17 500 Lt lėšų pasisavinimo, kuo kaltino UAB „Durų dizaino įvairovė“ vadovą G. L. ( 1 b.l.). Sutartis dėl durų pagaminimo buvo sudaryta 2008-10-21 (3-5 b.l.), pinigai pervesti 2008 m. spalio-gruodžio mėn. (2 b.l.). Iš 2009-07-29 pažymos matyti, kad UAB „Durų dizaino įvairovė“ skolos ir įsipareigojimai tuo metu sudarė 105 410,09 Lt (46 b.l.). 2009-04-23 Klaipėdos rajono apylinkės teismo įsakymu iš UAB „Durų dizaino įvairovė“ V. D. priteista 17 500,00 Lt, taikytos laikinosios apsaugos priemonės – įmonės lėšų ir turto areštas, neviršijant šios sumos ( 77-78 b.l.); prieštaravimų skolininkė neišreiškė. Pagal Sodros duomenis, G. L. UAB „Durų dizaino įvairovė“ dirbo nuo iki 2009-08-28 (84 b.l.). Pagal UAB „Asmodas“ vyr. Buhalterės L. M. 2010-01-20 pateiktą pažymą, UAB „Durų dizaino įvairovė“ jau 2008 m. dirbo nuostolingai, patyrė 38 494 Lt nuostolį ir 2008-12-31 buvo nemoki, o V. D. pervesti pinigai buvo panaudoti skoloms apmokėti (94-95 b.l.). 2010-03-23 ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, neradus G. L. veiksmuose nusikaltimo sudėties (116-117, 145-146 b.l.). Iš bankrutuojančios UAB „Durų dizaino įvairovė“ pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo ir jo priedų nustatyta, kad įmonę nutarta likviduoti ir kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu (2 t., 46-66 b.l.); iš buhalterinės apskaitos dokumentų matyti, kad įmonė veiklą dar vykdė ir 2009 m. (2 t., 77-86 b.l.). 2013-11-19 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi netenkintas UAB „Durų dizaino įvairovė“ bankroto administratorės prašymas pripažinti bankrotą tyčiniu, kadangi nebuvo nustatyta ir įrodyta, jog UAB „Durų dizaino įvairovė“ bankrotą lėmė tyčiniai G.lemberto ir UAB „Asmodas“ veiksmai, atlikti siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo, o verslo nesėkmė. 34 639,33 Lt vertės turto nurašymas, atliktas 2009-02-23, neįtakojo įmonės finansinių rezultatų, nes įmonė tuo metu jau buvo nemoki; be to, nenustatyta, kad kuri nors šio turto dalis būtų nurašyta nepagrįstai ir neteisėtai. Įmonės 2009 m. pradžioje atlikti mokėjimai šia teismo nutartimi taip pat nepripažinti neteisėtais ir privedusiais įmonę prie bankroto, kadangi buvo daromi pagrįstai ir įmonės finansinės padėties nepablogino.

15Ieškinys atmestinas.

16Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš jo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalykų konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010 ir kt.).

17Ieškovas, reikšdamas šioje byloje atsakovams reikalavimą solidariai atlyginti žalą, padarytą UAB „Durų dizaino įvairovė“, atsakovams pavėlavus kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, turėjo įrodyti tokios žalos padarymo faktą ir kiekvieno iš atsakovų atsakomybę dėl šios žalos atsiradimo. Bendros civilinės atsakomybės sąlygos yra neteisėti veiksmai, dėl jų atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė, kuri preziumuojama, jei nustatomi žalą lėmę neteisėti veiksmai. Kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos CK 2.87 str. ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotoje praktikoje šioje bylų kategorijoje, administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai, būti maksimaliai atidus bei rūpestingas ir daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad būtų užtikrinti įmonės ir jos akcininkų interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; kt.). Vis dėl to Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad bendrovės vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo didelės kaltės, t. y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas, todėl paprastas neatsargumas, susijęs su įmonės ūkinės komercinės veiklos rizika, neturėtų būti pagrindas įmonės vadovo civilinei atsakomybei atsirasti. Sandorių sudarymas, kaip vienas pagrindinių prievolių atsiradimo pagrindų, įprastas bendrovės kasdienėje ūkinėje komercinėje veikloje. Dėl egzistuojančių verslo ciklų, ekonomikos svyravimų ir kitų bendrovės veiklai įtaką darančių veiksnių nei bendrovės dalyviai, nei vadovas negali užtikrinti, kad įmonė nuolat veiks pelningai ir kad visi sudaromi sandoriai jai bus naudingi. Dėl to net ir nuostolingo sandorio bendrovei sudarymas savaime nėra pagrindas bendrovės vadovo civilinei atsakomybei kilti, jeigu įmonės vadovas elgėsi sąžiningai ir rūpestingai, nepažeidė teisės aktuose ir įmonės veiklos dokumentuose jam nustatytų pareigų ir akivaizdžiai neviršijo įmonės veikloje įprastos ūkinės komercinės rizikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-420/2013; išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014).

18Juridinio asmens dalyvio atsakomybei pagal Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalį atsirasti reikalinga šių sąlygų visuma: nesąžiningi, civilinės atsakomybės aspektu – neteisėti ir kalti (CK 6.246 str. 1 d., 6.248 str. 3 d.) – juridinio asmens dalyvio veiksmai; juridinio asmens negalėjimas įvykdyti prievolės; priežastinis ryšys tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyti prievolės. Sprendžiant dėl juridinio asmens dalyvio atsakomybės svarbu įvertinti jo vaidmenį ir realią galimybę daryti įtaką juridinio asmens veiklai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-09 civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2009).

19Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą kyla atsakomybė. Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies normoje įtvirtinta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Šią pareigą turėjo vykdyti abu atsakovai, jų atsakomybė gali būti skirtinga dėl jau aptartų jų atsakomybės sąlygų skirtumo ir dėl skirtingo jų statuso įtakoto momento, nuo kurio ši pareiga atsiranda betarpiškai įmonei vadovaujančiam vadovui ir jos akcininku esančiam juridiniam asmeniui. Tačiau pirmiausia, sprendžiant klausimą dėl atsakovų kaltės nesikreipus laiku dėl bankroto bylos iškėlimo, kuo juos kaltina ieškovas, būtina nustatyti, ar tikrai šis jų neveikimas lėmė ieškovo prašomos priteisti žalos atsiradimą.

20Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, tai yra 2008-12-31 sudaryto balanso už 2008 metus, matyti, kad įmonė nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų turėjo už 77 577 Lt, o trumpalaikių įsipareigojimų – 106 071 Lt, buvo patyrusi 38 494 Lt nuostolių (b. l. 53). Iš 2009-12-31 sudaryto balanso už 2009 metus, matyti, kad įmonė nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų turėjo už 7926 Lt, o trumpalaikių įsipareigojimų – 7926 Lt, buvo patyrusi 89502 Lt nuostolių (b. l. 52). Iš 2010-12-31 sudaryto balanso už 2010 metus, matyti, kad įmonė nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų turėjo už 7926 Lt, o trumpalaikių įsipareigojimų – 7926 Lt, buvo patyrusi 89502 Lt nuostolių (b. l. 54). Akivaizdu, jog įmonė veiklos nevykdė 2009-2010 metais.

21Taigi, nors pagal 2008 m. balanso duomenis ieškovės skolos viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės, kas atitiktų ieškovės įmonės nemokumo būseną ĮBĮ 2 straipsnio 8 punkto prasme alaikio turto), tačiau, kaip jau minėta, vien nemokumo konstatavimo šiuo atveju nepakanka, būtina nustatyti, kokia dalimi padidėjo kreditorinių įsipareigojimų, kurių įmonė nėra pajėgi padengti savo valdomu turtu, suma nuo laiko, kuomet atsakovas privalėjo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, iki faktinio bankroto bylos iškėlimo įmonei momento. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad šiuo laikotarpiu UAB „Durų dizaino įvairovė“ turto sumažėjo 69 651 Lt, o kreditoriams per tą patį laikotarpį įmonė sumokėjo 18 643 Lt, taigi kreditorinių įsipareigojimų, kurių įmonė nėra pajėgi padengti, suma ir ieškovo prašoma priteisti žala yra 51 008 Lt. Duomenų, dėl kokių priežasčių įvyko šis sumažėjimas ir ar galima tai sieti su kaltais atsakovų veiksmais, ieškovas nepateikė, tačiau iš įsiteisėjusios ir prejudicinę galią turinčios Klaipėdos apygardos teismo 2013-11-19 nutarties, kuria atsisakyta tenkinti to paties ieškovo prašymą pripažinti UAB „Durų dizaino įvairovė“ bankrotą tyčiniu matyti, kad šis įmonės turto vertės sumažėjimas susidarė, įmonei bent iš dalies atsiskaičius su kai kuriais kreditoriais ir nurašius beviltišką 500 Lt skolą ir įmonės nebenaudojamas medžiagas bei priemones. Šioje byloje buvo pateiktas oficialus buhalterinis dokumentas- turto nurašymo aktas, kurį teismas pripažino atitinkančiu įrodymams keliamus reikalavimus. Taip pat teismo, nagrinėjančio UAB „Durų dizaino įvairovė“ bankroto bylą priimtoje aptariamoje nutartyje konstatuota, kad ši įmonė, pervesdama kreditoriams pinigines lėšas ar parduodama medžiagas, nepablogino savo finansinės padėties ir tapo nemokia ne dėl šių pervedimų. Įmonės turto vertės sumažėjimas gali būti sąlygotas ir objektyvių veiksnių – turto nusidėvėjimo, rinkos pasikeitimų, galiausiai ekonominio sąstingio ir neįrodžius kaltų atsakovų veiksmų negali būti iš jų priteisiamas vien tuo pagrindu, kad jie nepateikė pareiškimų dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Pažymėtina ir tai, kad byloje nenustatyta, jog atsakovas UAB „Asmodas“ būtų dalyvavęs nurašant 34 639,33 Lt vertės turtą ir tokiu būdu atlikęs bent objektyvius veiksmus, dėl kurių pripažinimo neteisėtais ir sukėlusiais žalą teismas turėtų svarstyti solidarios abiejų atsakovų atsakomybės klausimą. Visa tai suponuoja teismo išvadą, kad ieškovas nėra pakankamais teismui pateiktais įrodymais įrodęs, jog dėl atsakovų nesikreipimo dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Durų dizaino įvairovė“ kreditoriams būtų padaryta ieškinyje nurodyta 51 008 Lt žala, todėl nėra pagrindo šią sumą iš jų ir priteisti.

22Kad atsakovas G. L. neatliko neteisėtų veiksmų, privedusių įmonę prie bankroto ir pažeidusių kreditorių interesus, patvirtina ir ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 84-1-00062-09 priimtas įsiteisėjęs nutarimas nutraukti šį tyrimą, kuriame padaryta išvada, jog vadovaudamas UAB „Durų dizaino įvairovė“ G. L. tikėjosi lanksčiai veikdamas įveikti sunkumus ir tęsti įmonės veiklą sudėtingu ekonominiu laikotarpiu. Iš atsakovo paaiškinimų posėdžio metu bei byloje ištirtų rašytinių įrodymų darytina išvada, kad UAB „Durų dizaino įvairovė“ bankroto priežastimi tapo sudėtinga finansinė situacija, tačiau jokie nesąžiningi atsakovų veiksmai nebuvo nustatyti. Nustatyta, kad įmonė veiklos nebevykdė nuo 2009 m. balandžio mėn., papildomų įsipareigojimų prisidengdama tuo, kad dar nėra bankrutuojanti, neprisiėmė, taigi sąmoningai kitų rinkos dalyvių neapgavo, turto neiššvaistė ir apgaule nepasisavino. Ieškovas nėra įrodymais pagrindęs, kad atsakovams iškėlus UAB „Durų dizaino įvairovė“ bankroto bylą 2009 m. sausio 1 d., kai iš įmonės balanso paaiškėjo, kad ji tapo nemokia, jo įrodinėjama žala nebūtų atsiradusi ar būtų buvusi mažesnė; vadinasi, net laikant atsakovų veiksmus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo reikalavimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, neteisėtais, lieka neįrodyta žala ir priežastinis ryšys, kurie yra būtini civilinės atsakomybės pagrindimui.

23Sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos atsakovų turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, turto arešto Nr. 0712001603 (Lietuvos Respublikos CPK 150 str.).

24Iš ieškovo priteistinos atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos - advokatų paslaugų apmokėjimas ir sumokėtas paduodant apeliacinius skundus žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str.).

25Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš ieškovo nepriteisiamos (Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1d. 8p., 93 str., 96 str.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

27ieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Durų dizaino įvairovė“, į.k. 301500673, Gamyklos g. 23, Gargždai, Klaipėdos r., atsakovui G. L., a.k. ( - ) gyv. Varpų g. 19-12, Klaipėda, 1 615,00 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus penkiolika Lt) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Durų dizaino įvairovė“, į.k. 301500673, Gamyklos g. 23, Gargždai, Klaipėdos r., atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Asmodas“, į.k. 241856270,buveinė Dubysos g. 23, Klaipėda , 2740,00 Lt ( du tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt Lt) bylinėjimosi išlaidų.

30Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti atsakovų turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemonės, turto arešto Nr. 0712001603.

31Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,... 2. sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 4. atsakovui G. L., jo atstovui advokatui Rimvydui Kairiui, atsakovo uždarosios... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. ieškovė ieškiniu (b.l. 26-30) pareiškė reikalavimą priteisti jai iš... 7. Atsakovas G. L. su ieškiniu nesutiko, atsiliepime (b.l.87-88) nurodė, kad... 8. Atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Asmodas“ su ieškiniu nesutiko,... 9. Teismo posėdžio metu ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo G. L. su ieškiniu nesutiko, palaikė... 11. Atsakovo atstovas advokatas Rimvydas Kairys palaikė atsakovo poziciją,... 12. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Asmodas“ atstovė advokatė V.... 13. Iš teismo posėdžio metu apklaustos liudytojos L. M. paaiškinimo nustatyta,... 14. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad VĮ Registrų centro 2011-12-19... 15. Ieškinys atmestinas.... 16. Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad... 17. Ieškovas, reikšdamas šioje byloje atsakovams reikalavimą solidariai... 18. Juridinio asmens dalyvio atsakomybei pagal Įmonių bankroto įstatymo 8... 19. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas... 20. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, tai yra 2008-12-31 sudaryto balanso... 21. Taigi, nors pagal 2008 m. balanso duomenis ieškovės skolos viršijo pusę į... 22. Kad atsakovas G. L. neatliko neteisėtų veiksmų, privedusių įmonę prie... 23. Sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos atsakovų turtui taikytos laikinosios... 24. Iš ieškovo priteistinos atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos -... 25. Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263 straipsniu, 270... 27. ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 29. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 30. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti atsakovų turtui taikytas laikinąsias... 31. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...