Byla 2-1180/2014
Dėl paminėto atsakovo bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Evekas“ bankroto administratorius civilinėje byloje Nr. B2-1800-254/2014 pagal ieškovo V. M. ir bendraieškio uždarosios akcinės bendrovės „Simobila“ pareiškimus dėl paminėto atsakovo bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas V. M. (UAB „Evekas“ vadovas) padavė Kauno apygardos teismui ieškinį, kuriuo Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu prašė iškelti atsakovo UAB „Evekas“ bankroto bylą, o atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“ (I b. t., 3-7, 111 l.). Nurodė, kad, vykdydamas įmonės vadovo pareigą, teikia šį prašymą, kadangi jo vadovaujama įmonė negali ir ateityje negalės tinkamai vykdyti savo finansinių įsipareigojimų kreditoriams.

4Bendraieškis UAB „Simobila“ taip pat kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu iškelti atsakovo UAB „Evekas“ bankroto bylą, o atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Lexforis“ (I b. t., 63-66 l.). Nurodė, kad atsakovas jam skolingas 1 000 000 Lt pagal 2009 m. rugsėjo 10 d. Žemės pirkimo–pardavimo sutartį; bankroto administratorius UAB „Lexforis“ siekia apginti visų kreditorių interesus, yra nešališkas ir kompetentingas.

5Pareiškėjas AB „Šiaulių bankas“ (šiuo metu – trečiasis asmuo), paduodamas apygardos teismui pareiškimą dėl jo įtraukimo trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, į civilinę bylą dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, be kita ko, prašė iškėlus atsakovo bankroto bylą, atsakovo UAB „Evekas“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“ (I b. t., 158-161 l.). Nurodė, kad atsakovas jam skolingas 13 661 560,10 Lt, kad paskyrus UAB „Forum regis“ atsakovo bankroto administratoriumi (kuris - nešališkas ir kompetentingas), būtų užtikrinta, jog būtų ginami visų kreditorių interesai, sklandžiai ir efektyviai vykdoma atsakovo bankroto procedūra; be to, jo reikalavimo dydis atsakovui yra žymus, taigi jis ypač suinteresuotas skaidriu ir nešališku atsakovo bankroto procesu.

6Apygardos teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi buvo atsisakęs priimti pareiškėjo AB „Šiaulių bankas“ prašymą dėl jo įtraukimo į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartimi, panaikinus paminėtą apygardos teismo nutartį, pareiškėjas AB „Šiaulių bankas“ įrašytas į šios bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (II b. t., 61-66 l.).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi iškėlė atsakovo UAB „Evekas“ bankroto bylą dėl atsakovo nemokumo ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies pagrindu, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Lexforis“ (I b. t., 165-167 b. l.).

9Teismas dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo nurodė, kad atsakovo bankroto administratoriumi paskirtinas ieškovo UAB „Simobila“, turinčio 1 000 000 Lt dydžio finansinį reikalavimą atsakovui, pasiūlytas atsakovo bankroto administratorius UAB „Lexforis“, kuris atitinka ĮBĮ reikalavimus, bei kurio kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu (toliau – Bankroto departamentas); juolab kad Bankroto departamentas, tikrindamas atsakovo vadovo ieškovo V. M. pasiūlyto bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ veiklą, nustatė pastarojo pažeidimą, numatytą ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 16 punkte, nors nuobauda jam ir nebuvo paskirta.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskirajame skunde trečiasis asmuo AB „Šiaulių bankas“ prašo panaikinti 2014 m. balandžio 23 d. Kauno apygardos teismo nutarties dalį dėl atsakovo UAB „Evekas“ bankroto administratoriaus paskyrimo ir šią bylos dalį grąžinti pirmosios instancijos teismui arba atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“ (I b. t., 183-186 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas paskyrė atsakovo bankroto administratorių UAB „Lexforis“, neįvertinęs didžiausią finansinį reikalavimą turinčio atsakovo kreditoriaus AB „Šiaulių bankas“ siūlomos atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros UAB „Forum regis“, neatsižvelgė į bankroto administratoriaus patirties kriterijų, vykdomas bankroto procedūras, paskirto bankroto administratoriaus turimą darbo krūvį, be to, į tai, kad Bankroto departamento duomenimis, teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius nebaigė nei vienos bankroto procedūros. Pareiškėjo siūlomas bankroto administratorius UAB „Forum regis“ turi daugiau patirties bankroto administravimo srityje ir šiuo metu turi akivaizdžiai mažesnį darbo krūvį, kas leistų operatyviai ir efektyviai administruoti atsakovo bankroto procesą.

12Atsiliepime į pareiškėjo AB „Šiaulių bankas“ atskirąjį skundą ieškovas UAB „Simobila“ prašo jį atmesti (II b. t., 45 – 49 l.). Nurodo, kad teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka visus ĮBĮ reikalavimus, o vertinant teismų praktikoje nurodomus bankroto administratorių parinkimo kriterijus, apelianto siūlomas kandidatas administruoti atsakovo bankroto procesą neturi pranašumų, palyginus su teismo paskirtu bankroto administratoriumi. Ieškovo manymu, apelianto kaip didžiausio atsakovo kreditoriaus, išskyrimas iš kitų atsakovo kreditorių, iš esmės sukurtų atsakovo kreditorių nelygiateisiškumą ir prieštarautų esminiams civilinio proceso principams.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę: 1) kreditorius (kreditoriai); 2) savininkas (savininkai); 3) įmonės administracijos vadovas. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą; teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jeigu teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų.

17ĮBĮ nuostatomis, teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūra Vyriausybės nustatyta tvarka privalo būti suderinta su Bankroto departamentu (ĮBĮ 11 str. 2 d.); administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė už padarytą žalą, atliekant bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bankroto procedūras fiziniams ar juridiniams asmenims, draudžiama privalomuoju draudimu (11 str. 13 d.); administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 4 d.).

18Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi; spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Bankroto departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui; kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai, administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų; be to, pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1114/2009).

19Nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m. liepos 24 d. nutartimi įrašius AB „Šiaulių bankas“ trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo UAB „Evekas“ bankroto byloje, be to, konstatavus, kad apygardos teismas turėjo pagrindo nesvarstyti pareiškėjo AB „Šiaulių bankas“ prašymo dėl jo siūlomos atsakovo UAB „Evekas“ bankroto administratoriaus kandidatūros, o pirmosios instancijos teismui priėmus AB „Šiaulių bankas“ atskirąjį skundą dėl apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutarties dalies dėl paskirto atsakovo bankroto administratoriaus, bei, turint omenyje, kad, nagrinėjant bylą dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, nesvarstytas pareiškėjo AB „Šiaulių bankas“ prašymas dėl jo siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros, yra pagrindo apeliacinės instancijos teisme apsvarstyti trečiojo asmens nurodyto atskirajame skunde ir pateikto teismui bankroto byloje administratoriaus UAB „Forum regis“ kandidatūrą, turint omenyje ir viešąjį interesą, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų tinkamą įgyvendinimą (CPK 2, 7 str.; ĮBĮ 10 str. 1 d., 11 str.).

20Iš Bankroto departamento rašto Nr. (6.20)A2-2770 dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, gauto pagal Apeliacinio teismo pareikalavimą, pateiktą ĮBĮ 11 straipsnio 2, 10 dalių pagrindu, trečiojo asmens AB „Šiaulių bankas“ siūlomas bankroto administratorius UAB „Forum regis“ atitinka ĮBĮ reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui (CPK 179 str. 2 d., 314 str.); be to, byloje yra UAB „Forums regis“ sutikimas administruoti atsakovo UAB „Evekas“ bankrotą, leidimas teikti administravimo paslaugas bei civilinės atsakomybės draudimo liudijimas, patvirtinantis, kad UAB „Forum regis“ profesinė atsakomybė yra apdrausta, ir byloje nėra duomenų apie galimą paminėto bankroto administratoriaus suinteresuotumą atsakovo bankroto bylos baigtimi (bylos Nr. B2-1800-254/2014 dalis, 141-144 l.). Taigi trečiojo asmens AB „Šiaulių banko“ pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Forum regis“ atitinka ĮBĮ reikalavimus ir nenustatyta kliūčių paskirti jį atsakovo bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d., 13 d.; CPK 185 str.).

21Apygardos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo ir paskirdamas atsakovo bankroto administratoriumi bendraieškio UAB „Simobila“ (atsakovo kreditoriaus) pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Lexforis“, įvertino jo ir ieškovo siūlomų bankroto administratorių atitikimą ĮBĮ reikalavimams, be to, vadovavosi esminiu kriterijumi dėl skirtino įmonės bankroto administratoriaus – jo nešališkumu ir nesuinteresuotumu bankroto bylos baigtimi. Apeliantas atskirajame skunde nenurodė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą teigti, kad teismo paskirtas atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Lexforis“ neatitinka ĮBĮ reikalavimų, ar gali būti šališkas arba suinteresuotas atsakovo bankroto bylos baigtimi, o apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė tokių aplinkybių.

22Taigi ir teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius, ir apelianto siūlomas atsakovo bankroto administratorius atitinka ĮBĮ reikalavimus, taip pat nešališkumo reikalavimą, tačiau, turint omenyje, kad apygardos teisme nebuvo vertinama apelianto pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūra, reikalinga įvertinti kiekvienos iš siūlomų bankroto administratorių darbo patirtį ir užimtumą, atsižvelgiant ir į patirtį bei darbo krūvį fizinių asmenų (bankroto administratorių), dirbančių UAB „Lexforis“ ir UAB „Forum regis“.

23Bankroto departamento Interneto tinklapio (http://www.bankrotodep.lt/Company.php?Tipas=3&Id=236) duomenimis, bendraieškio UAB „Simobila“ pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Lexforis“ veikia nuo 2013 m. sausio 14 d., įmonėje dirba 4 bankroto administratoriai (fiziniai asmenys), kurie yra užbaigę 112 bankroto procedūrų, o šiuo metu vykdo 72 bankroto procedūras; be to, trečiojo asmens AB „Šiaulių bankas“ siūlomas bankroto administratorius UAB „Forum regis“ veikia nuo 2004 m. kovo 22 d., įmonėje dirba 4 asmenys, kurie šiuo metu vykdo 38 bankroto procedūras, o yra užbaigę 107 bankroto procedūras.

24Taigi pagal pirmiau paminėtus duomenis, abiejų bankroto administratorių (fizinių asmenų) patirtis yra panaši. Nors šiuo metu bankroto administratoriaus UAB „Lexforis“ darbo krūvis yra beveik dvigubai didesnis, palyginus su UAB „Forum regis“, o UAB „Forum regis“ kaip juridinis asmuo pradėjo veikti anksčiau (2004 m. kovo 24 d.) negu UAB „Lexforis“ (2013 m. sausio 14 d.), tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, jog teismo paskirtas atsakovo UAB „Evekas“ bankroto administratorius UAB „Lexforis“ neturės galimybės skirti pakankamai laiko atsakovo bankroto administravimui ar negalės sklandžiai ir operatyviai vykdyti atsakovo bankroto procedūrų.

25Nesudaro pagrindo pakeisti teismo nutartį atskirojo skundo argumentas, kad atsakovo bankroto administratorius buvo paskirtas, neatsižvelgus į didžiausią finansinį reikalavimą turinčio atsakovo kreditoriaus – apelianto nuomonę. Pažymėtina, kad ĮBĮ nėra imperatyvios nuostatos, įpareigojančios teismą skirti didžiausią finansinį reikalavimą turinčio kreditoriaus pasiūlytą bankroto administratorių, be to, minėta, kad teismas gali pasirinkti iš jam pateiktų bankrutuojančios įmonės administratorių kandidatūrų, atitinkančių įstatymo reikalavimus, o apeliantas nepateikė įrodymų apie galimą teismo paskirto atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Lexforis“ šališkumą ar suinteresuotumą atsakovo bankroto bylos baigtimi arba apie kitas priežastis, dėl kurių šis bankroto administratorius negali administruoti atsakovo bankroto procedūrų.

26Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį (CPK 329 str., 338 str.).

27Atkreiptinas dėmesys, kad teismo paskirtam atsakovo bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas arba atsiradus jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamų reikalavimų, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ar pakeitimo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p., 23 str. 13 p.).

28Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Evekas“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Lexforis“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas V. M. (UAB „Evekas“ vadovas) padavė Kauno apygardos teismui... 4. Bendraieškis UAB „Simobila“ taip pat kreipėsi į Kauno apygardos teismą... 5. Pareiškėjas AB „Šiaulių bankas“ (šiuo metu – trečiasis asmuo),... 6. Apygardos teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi buvo atsisakęs priimti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi iškėlė atsakovo... 9. Teismas dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo nurodė, kad... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskirajame skunde trečiasis asmuo AB „Šiaulių bankas“ prašo panaikinti... 12. Atsiliepime į pareiškėjo AB „Šiaulių bankas“ atskirąjį skundą... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiškimą dėl bankroto bylos... 17. ĮBĮ nuostatomis, teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūra... 18. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, parenkant asmenį, kuris vykdys... 19. Nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m. liepos 24 d.... 20. Iš Bankroto departamento rašto Nr. (6.20)A2-2770 dėl bankroto... 21. Apygardos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl atsakovo bankroto... 22. Taigi ir teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius, ir apelianto... 23. Bankroto departamento Interneto tinklapio... 24. Taigi pagal pirmiau paminėtus duomenis, abiejų bankroto administratorių... 25. Nesudaro pagrindo pakeisti teismo nutartį atskirojo skundo argumentas, kad... 26. Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 27. Atkreiptinas dėmesys, kad teismo paskirtam atsakovo bankroto administratoriui... 28. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 29. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d....