Byla B2-2562-254/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Siltrumas“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bendraieškių UAB „Autostilsas“ ir UAB „Skolų valdymo inspekcija“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Siltrumas“,

Nustatė

2UAB „Autostilsas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 3-6) prašydama iškelti bankroto bylą UAB „Siltrumas“, Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 4 straipsnio 2 punkte nurodytu pagrindu. Bankroto administratore prašė skirti UAB „Ritava“. Nurodė, kad atsakovė nevykdė savo įsipareigojimų pagal 2014 m. vasario 28 d. sutartį Nr. ( - ), šią aplinkybę patvirtina pridedamos PVM sąskaitos faktūros ir ieškinio parengimo dienai atsakovė yra neapmokėjusi už pateiktas prekes ir suteiktas paslaugas – 8891,25 Lt. UAB „Autostilsas“ 2014-08-13 ir 2014-10-08 išsiuntė atsakovei pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą atsakovės buveinės adresu Europos pr. 16-9, Kaunas, tačiau dokumentai įteikti nebuvo.

3UAB „Skolų valdymo inspekcija“ pateikė teismui prašymą įtraukti ją į UAB „Siltrumas“, bankroto bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus. Atsakovės administratore skirti prašė UAB „Paltaja“. Nurodė, kad 2012-10-13 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ), įskaitant visus jos priedus, UAB „( - )“ visas reikalavimo teises į atsakovę perleido UAB „Skolų valdymo inspekcijai“. Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „Skolų valdymo inspekcija“ į bylą įtraukta bendraieške.

4Teismas atsakovei buveinės adresu 2014-10-14, 2014-10-27 išsiuntė procesinius dokumentus, tačiau jie grįžo neįteikti su žyma „neatsiėmė“. Pagal CPK 123 straipsni 4 dalį laikoma, kad procesiniai dokumentai atsakovei buvo įteikti tinkamai. Pakartotinai 2014-10-27 dokumentai siųsti atsakovės vadovui nurodytam juridinių asmenų registre Vitalijui Zagorskiui, tačiau grįžo neįteikti. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti.

5Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinami.

6Dėl įmonės nemokumo nustatymo

7Pareiškimai paduoti laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

8Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

10Juridinių asmenų registrui atsakovė yra pateikusi tik 2013 m. balansą. UAB „Siltrumas“, balanse nurodytas bendrovės turtas buvo 49 471 Lt, iš jų ilgalaikis turtas – 0 Lt, trumpalaikis turtas – 49 741 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 123 Lt.

11Iš pelno (nuostolių ataskaitos) matyti, kad 2013 m. įmonė dirbo nuostolingai (nuostoliai sudarė 1152 Lt), pelno neturėjo. Byloje pareiškimus iškelti bankroto bylą atsakovei yra pareiškę du kreditoriai, kurių bendra reikalavimo suma sudaro 38 124,85 Lt. VMI pateiktais duomenimis 2014-10-15 atsakovė turėjo 478,35 Lt mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybių pinigų fondams (b.l. 57). Remiantis viešais SODROS duomenimis, skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 121,14 Lt (b. l. 60).

12Remiantis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, bankroto bylos iškėlimo dienai teismuose UAB „Siltrumas“ yra nagrinėjamos trys civilinės bylos dėl įsiskolinimų priteisimų. Taip pat 2014 m. UAB „Siltrumas“ buvo iškeltos penkios civilinės bylos: Kauno apylinkės teismo 2014-06-17 preliminariu sprendimu iš UAB „Siltrumas“ priteista 2878,20 Lt skolos (c.b. Nr. 2-11711-435/2014), Kauno apylinkės teismo 2014-06-30 preliminariu sprendimu iš UAB „Siltrumas“ priteista 2168,98 Lt skolos (c.b. Nr. 2-15103-192/2014), Kauno apylinkės teismas 2014-07-14 priėmė teismo įsakymą išieškoti iš skolininkės UAB „Siltrumas“ 13217,32 Lt skolą (c.b. Nr. L2-17038-877/2014), Kauno apylinkės teismo 2014-09-19 sprendimu priimtu už akių iš UAB „Siltrumas“ priteista 24047,44 Lt skolos (c. b. Nr. 2-14966-615/2014), Kauno apylinkės teismo 2014-11-07 sprendimu priimtu už akių iš UAB „Siltrumas“ priteista 5193,00 Lt skolos (c. b. Nr. 2-22236-454/2014). Teismo turimais duomenimis nutarties iškelti bankroto bylą praleisti atsakovės įsipareigojimai sudaro: 73 011,96 Lt, todėl darytina išvada, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertę, todėl atsakovė laikytina nemokia ĮBĮ 2 straipsnio 8 punkto prasme.

13Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenimis, atsakovė neturi nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto (b.l. 64). Iš VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro išrašo matyti, kad atsakovė nuosavybės teise transporto priemonių neturi, taip pat nurodyta, kad ji yra vienos transporto priemonės naudotoja. Iš byloje esančių duomenų darytina išvada, kad atsakovė neturi jokio materialaus turto. Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo duomenimis atsakovės atžvilgiu yra registruota trys turto arešto aktai. Jeigu turtas yra apsunkintas turto areštu, ši aplinkybė suteikia pagrindą spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2449/2013).

14Dėl administratoriaus kandidatūros

15ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo. Spręsdamas UAB „Siltrumas“ administratorės paskyrimo klausimą, teismas vertina kreditorių pasiūlytas administratorių kandidatūras.

16UAB „Autostilsas“ administratore prašė skirti UAB „Ritava“, UAB „Skolų valdymo inspekcija“ - UAB „Paltaja“. Pareiškėjai pateikė teismui visus siekiant administruoti bankrutuojančią įmonę administratoriams privalomus pateikti dokumentus. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2014-10-15 raštu Nr. (6.20)A2-3819 ir 2014-11-14 raštu Nr. (6.20)A2-4261 su pasiūlytomis administratorių kandidatūromis sutiko. Duomenų, kad siūlomos administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi, tačiau skirdamas administratorių privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar atsakovės kreditorės pasiūlytos bankroto administratorės paskyrimas nesudarytų prielaidų sukliudyti išaiškinti bankroto tikrąsias priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus (ĮBĮ 11 str.).

17Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant klausimą dėl tam tikrų bankroto administratorių kandidatūrų paskyrimo, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013). Būtent nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

18Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų bazėje esančių duomenų nustatyta, kad bankroto administratoriui UAB „Ritava“ leidimas administruoti bankrutuojančias įmones išduotas 2010 metais, jo buveinė yra Šiauliuose ir šioje bendrovėje dirba 4 fiziniai bankroto administratoriai. Šiuo metu bendrovė vykdo 23 bankroto procesus, tačiau iš dviejų fizinių bankroto administratorių realiai bankroto procedūras vykdo tik vienas. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų bazėje esančių duomenų nustatyta, kad bankroto administratoriui UAB „Paltaja“ leidimas administruoti bankrutuojančias įmones išduotas 2009 metais, jo buveinė yra Vilniuje ir šioje bendrovėje dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai. Šiuo metu bendrovė vykdo 50 bankroto procesų. Nors šiuo metu mažiau bankroto administravimo procedūrų vykdo UAB „Skolų valdymo inspekcija“ pasiūlyta UAB „Paltaja“, tačiau tai negali būti lemiamas veiksnys sprendžiant dėl administratoriaus parinkimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1731/2014). UAB „Skolų valdymo inspekcija“ nurodė, kad turi 29233,60 Lt reikalavimo teisę atsakovei. Pagal bylos duomenis, ji galimai gali būti didžiausia atsakovės kreditorė, turinti didžiausią įtaką sprendžiant dėl bankroto procedūrų vykdymo, todėl nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad visų kreditorių interesus tinkamiau atstovaus ieškovo UAB „Autostilsas“ pasiūlyta UAB „Ritava“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1180/2014).

19Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

20iškelti UAB „Siltrumas“ (juridinio asmens kodas 303169108, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Europos pr. 16-9) bankroto bylą.

21UAB „Siltrumas“ administratore paskirti UAB „Ritava“ (kodas 302545835, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Tilžės g. 198-15, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. B-JA132).

22Uždėti UAB „Siltrumas" (įmonės kodas 303169108) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

23Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

24Nustatyti, kad UAB „Siltrumas“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

25Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, pareiškėjams ir administratorei.

26Apie UAB „Siltrumas " turtui pritaikytą areštą informuoti turto arešto aktų registrą.

27Pavesti administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

28Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. UAB „Autostilsas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 3-6) prašydama... 3. UAB „Skolų valdymo inspekcija“ pateikė teismui prašymą įtraukti ją į... 4. Teismas atsakovei buveinės adresu 2014-10-14, 2014-10-27 išsiuntė... 5. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinami. ... 6. Dėl įmonės nemokumo nustatymo... 7. Pareiškimai paduoti laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 8. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 9. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos,... 10. Juridinių asmenų registrui atsakovė yra pateikusi tik 2013 m. balansą. UAB... 11. Iš pelno (nuostolių ataskaitos) matyti, kad 2013 m. įmonė dirbo... 12. Remiantis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, bankroto bylos... 13. Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenimis, atsakovė neturi... 14. Dėl administratoriaus kandidatūros... 15. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti... 16. UAB „Autostilsas“ administratore prašė skirti UAB „Ritava“, UAB... 17. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant klausimą... 18. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų... 19. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5... 20. iškelti UAB „Siltrumas“ (juridinio asmens kodas 303169108, buveinės... 21. UAB „Siltrumas“ administratore paskirti UAB „Ritava“ (kodas 302545835,... 22. Uždėti UAB „Siltrumas" (įmonės kodas 303169108) turtui ir piniginėms... 23. Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 24. Nustatyti, kad UAB „Siltrumas“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10... 25. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 26. Apie UAB „Siltrumas " turtui pritaikytą areštą informuoti turto arešto... 27. Pavesti administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio... 28. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...