Byla 2-2435-611/2013
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir indėlio draudimo išmokos priteisimo, trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andžej Maciejevski,

2sekretoriaujant Kristinai Mikolaitytei,

3dalyvaujant ieškovui G. S. R. ir jo atstovui adv.padėjėjui Aleksandrui Morozovui, atsakovo atstovui Kęstučiui Simanavičiui, trečiojo asmens atstovui adv.Ignui Dargužui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. S. R. ieškinį atsakovui likviduojamam AB bankui SNORAS dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir indėlio draudimo išmokos priteisimo, trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, ir

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašo pripažinti tarp jo ir atsakovo 2011-03-23 sudarytą indėlio sertifikato įsigijimo sutartį negaliojančia, taikyti restituciją, pripažinti galiojančia terminuotojo indėlio sutartį tarp ieškovo ir atsakovo, priteisti iš atsakovo draudimo išmoką 1 553 eurų. Nurodo, kad 2011-03-23 nuvyko į banką „Snoras“ sudaryti terminuotojo indėlio sutartį, tačiau banko darbuotoja įkalbėjo sudaryti indėlio sertifikato įsigijimo sutartį. Banko darbuotoja patikino ir raštu supažindino, kad indėlio sertifikatas yra apdraustas įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, kad garantuojamas fiksuotos bei didesnės palūkanos, tačiau apie investavimo riziką nieko nepaaiškino. Nurodo, kad kartu buvo pateiktas pasirašyti papildomas dokumentas „Kliento patvirtinimai ir pasirinkimai“, kuriame nurodoma, kad banko įsipareigojimai yra apdrausti, todėl ieškovui negalėjo kilti pagrįstų abejonių dėl indėlio sertifikato rizikos atsakovo nemokumo atveju. Pažymi, kad jei būtų žinojęs šias aplinkybes, nebūtų sudaręs ginčijamo sandorio, o būtų prasitęsęs terminuotojo indėlio sutartį. Nurodo, kad nėra teisininkas, kad yra 1933 m. gimimo, neturi investavimo patirties į finansines priemones ir kad nebuvo supažindintas su indėlio sertifikato sutartyje nurodytomis sąlygomis ir Indėlių sertifikatų bendrųjų sąlygų apraše Nr. 82. Ieškovas nurodo, kad terminuotajame indėlyje iki 2011-03-21 buvo laikomos jo santaupos 1 553 eurai, o praėjus septynioms dienoms automatiškai būtų pratęsta terminuotojo indėlio sutartis. Mano, kad taikant restituciją, turi būti palikta galioti terminuotojo indėlio sutartis, todėl pagal ją jam priklauso draudiminė išmoka. Teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

6Atsakovas su ieškovo ieškiniu nesutinka bei prašo jį atmesti. Atsiliepime ir triplike nurodo, kad ieškovas neįrodė suklydimo ir apgaulės. Pažymi, kad reikia vertinti ne tik atsakovo darbuotojos veiksmus, bet ir paties ieškovo elgesį prieš ginčijamos sutarties sudarymą, sudarant sutartį ir po jos sudarymo. Akivaizdu, kad ieškovą domino didesnė finansinė nauda – 2,1 proc. metinės palūkanos, o būnant apdairiam, protingam ir rūpestingam turėjo kilti klausimų dėl didesnių nei už terminuotuosius indėlius palūkanų. Atsakovas pažymi, kad ieškovas į indėlio sertifikatą investavo ne visas savo santaupas, kad po ginčijamos sutarties sudarymo buvo sudarytos ir kitos terminuotųjų indėlių sutartys. Todėl ieškovas suprato sandorių skirtumus ir diversifikavo savo riziką indėlio sertifikato įsigijimui skirdamas mažesnę dalį turimų santaupų. Nurodo, kad indėlio sertifikato sutartyje prie savininko parašo yra nurodyta, jog pasirašydamas sutartį indėlio sertifikato savininkas patvirtina, kad visos sutarties sąlygos su juo yra aptartos ir paaiškintos, kad su jomis sutinka ir jos išreiškia jo valią bei kad yra susipažinęs su Aprašu ir visiškai sutinka su jo sąlygomis. Apraše yra nurodyta, kad indėlio sertifikatas nėra indėlių draudimo objektas. Tokia pati informacija buvo nurodoma ir atsakovo klientų aptarnavimo vietose sertifikatų emisijoms skirtose informavimo skrajutėse bei internete. Be to, ieškovas raštu patvirtino, kad gavo ir susipažino su Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymu. Nurodo, kad atsakovo darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, klauso mokymus apie siūlomas klientams paslaugas, kurių metu buvo išdėstyta, kad indėlių sertifikatai nėra draudžiami pagal IĮIDĮ. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovas buvo klaidinamas. Pažymi, kad „Kliento patvirtinimai ir pasirinkimai“ yra bendrojo pobūdžio Aptarnavimo sutarties, sudaromos prieš įsigyjant bet kokį investicinį produktą, dalis, kuri neapibrėžia konkrečiai nei draudimo apimties, nei pobūdžio, o tik nukreipia į IĮIDĮ, kuris yra viešai prieinamas. Mano, kad ieškovas galėjo ir turėjo visas galimybes suprasti ginčijamos sutarties esmines sąlygas ir negalėjo suklysti. Pažymi, kad atsakovas atsisakė pateikti bankui informaciją, kuri leistų įvertinti finansinių priemonių ir teikiamų ar siūlomų investicinių paslaugų tinkamumą ieškovui. Nurodo, kad ieškovas suprato sudaromo sandorio esmę, rizikas ir sudarė jį siekdamas didesnės finansinės naudos, pats elgėsi nerūpestingai, neatidžiai ir neapdairiai, nes sutarties sudarymo metu galėjo reikalauti daugiau informacijos ir paaiškinimų iš darbuotojų. Todėl nėra CK 1.90 str. ir 1.91 str. numatytų pagrindų, pripažinti sutartį negaliojančia. Teismo posėdyje atsakovo atstovas prašė ieškovo ieškinį atmesti, palaikė atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodytą poziciją.

7Trečiasis asmuo teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas prašė ieškovo ieškinį atmesti.

8Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas ir atsakovas 2011-03-23 sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį (b.l.5-6), pagal kurią atsakovas įsipareigojo teikti ieškovui paslaugas, atidarant/uždarant vertybinių popierių sąskaitą, vykdyti ieškovo pavedimus dėl vertybinių popierių operacijų. Vykdant šią sutartį ieškovas ir atsakovas tą pačią dieną (2011-03-23) sudarė indėlio sertifikato įsigijimo sutartį (b.l.7), pagal kurią ieškovė nupirko 1 553 eurų vertės indėlio sertifikatą su 2,1 procentų dydžio minimalia metine palūkanų norma.

10Kadangi ieškovo finansinis reikalavimas pagal ginčo sutartį atsakovo bankroto byloje yra patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d., pareikštas ieškinys iš esmės yra susijęs su šio reikalavimo tenkinimo eiliškumu bei galimybe gauti draudimo išmoką pagal IĮIDĮ, ieškinio tenkinimo atveju ieškovo reikalavimo tenkinimo eilė nesikeistų, bet jam įgijus teisę į draudimo išmoką ir ją gavus, ji būtų išbrauktas iš atsakovo kreditorių sąrašo, jo reikalavimo teisę perimant nagrinėjamos bylos trečiajam asmeniui, todėl šis reikalavimas turi būti sprendžiamas atsakovo bankroto byloje, todėl nagrinėjama byla prijungtina prie atsakovo bankroto bylos ir išsprendžiama nutartimi bankroto byloje (ĮBĮ 10 str. 7 d., 15 str. 2 d., 21 str. 1 d., Bankų įstatymo 85 str., CPK 163 str. 5 p.).

11Ieškovas ginčija sudarytą indėlio sertifikato įsigijimo sutartį CK 1.90 str. ir 1.91 str. nurodytais pagrindais, teigdamas, kad šią sutartį jis sudarė iš esmės suklydęs dėl sandorio esmės bei dėl atsakovo apgaulės, nes atsakovo darbuotojos įtikintas manė, kad indėlio sertifikato įsigijimo sutartis yra apdrausta indėlio draudimu kaip ir indėlis, o atsakovo darbuotoja pateikė ieškovui tikrovės neatitinkančią informaciją, kad indėlio sertifikatas yra tas pats terminuotas indėlis, tik su garantuotomis ir didesnėmis palūkanomis, o apie indėlio sertifikato investavimo riziką nepaaiškino.

12Atsakovas yra komercinis bankas, t.y. kredito įstaiga, iki 2011-11-16 turėjusi teisę teikti licencines finansines paslaugas (Bankų įstatymo 2 str. 2 d.), todėl jis yra finansų įmonė Finansų įstaigų įstatymo 2 str.7 d. prasme ir jo finansinių paslaugų teikimui taikomas Finansų įstaigų įstatymas (Finansų įstaigų įstatymo 3 str. 1 d.). Ieškovas yra neprofesionalus rinkos dalyvis (Finansų įstaigų įstatymo 2 str. 30 d.), o santykyje su atsakovu - neprofesionalus klientas (Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 str. 22 d.). Šią aplinkybę patvirtina ir tarp šalių sudaryta neprofesionalaus kliento aptaravimo sutartis. Atsakovas kaip kredito įstaiga, kuriai taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo standartai, be to, kaip patyręs vertybinių popierių rinkos dalyvis, teikiantis investavimo paslaugas, turi pareigą veikti ypatingai rūpestingai geriausiais kliento interesais, minimizuoti nepamatuotą neprofesionalaus kliento riziką, įspėti apie galimas ypatingai nepalankias pasekmes. Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 str. 3 d. atsakovą, veikiantį kaip savo leidžiamų vertybinių popierių platintoją ir finansų maklerį, įpareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti klientams ir potencialiems klientams visą reikalingą informaciją, kurios pagrindu jie galėtų suprasti siūlomų investicinių paslaugų ir finansinių priemonių esmę bei joms būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus, o minėto straipsnio 5 d. įpareigoja prieš pradedant teikti investicines paslaugas surinkti informaciją apie kliento ar potencialaus kliento žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusias su konkrečiomis investicinėmis paslaugomis ar finansinėmis priemonėmis, finansinę padėtį, tikslus, kurių jis siekia naudodamasis investicinėmis paslaugomis. Nagrinėjamu byloje atveju ieškovas atsisakė pateikti atsakovui informaciją apie save, tokios informacijos nepateikimo pasekmės jam buvo išaiškintos. Ieškovas yra pensinio amžiaus asmuo, pagal bylos duomenis neturintis patirties ir būtinų žinių investavimo srityje, todėl pripažintina, kad ieškovas dėl savo patirties ir amžiaus negalėjo tinkamai įvertinti visų galimų rizikų ir tinkamai išreikšti valios. Nors neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties dalimi „kliento patvirtinimai ir pasirinkimai“ 2 p. ieškovas patvirtino, kad gavo finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymą (toliau – aprašymas) ir veiksmų, kurių bankas ėmėsi siekdamas užtikrinti klientui priklausančių finansinių priemonių ir lėšų saugumą, aprašymo santrauką (toliau – santrauka), kuriuose atsispindi atsakovo nemokumo rizika, tačiau įvertinus ieškovo amžių, išsilavinimą ir šių dokumentų turinį, pripažintina, kad jis galėjo nesuprasti šių dokumentų turinio. Be to, atsižvelgiant į tai, jog neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartis ir indėlio sertifikato įsigijimo sutartis buvo sudarytos tą pačią dieną, neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartyje atsakovas informavo ieškovą, jog siekiant užtikrinti ieškovo lėšų ir vertybinių popierių grąžinimą, atsakovo įsipareigojimai ieškovui yra apdrausti LR įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, šią sutartį vykdant buvo sudaryta ginčijama sutartis, kurioje tiesiogiai nėra nurodyta, kad indėlio sertifikatas nėra apdraustas IĮIDĮ nustatyta tvarka, be to, indėlio sertifikatas yra rinkoje visiškai naujas produktas ir savo pavadinimu yra labai panašus į indėlio pavadinimą, sudarantis įspūdį, kad indėlio sertifikatas yra patvirtinimas apie indėlį, kas ieškovą galėjo suklaidinti dėl sudaromos sutarties sąlygų ir rizikingumo, ieškovui įteiktame aprašyme užsimenama apie būtinybę įvertinti galimą atsakovo bankroto riziką yra nelabai aiškiai suformuluota, taip pat atsižvelgiant į ieškovo asmenį, jam galėjo susidaryti klaidingas įspūdis apie tai, jog jo įsigyjamas indėlio sertifikatas yra apdraustas ir kad jis nepatiria jokios rizikos, dėl ko jis suklydo dėl sudaromos sutarties esmės. Nors indėlio sertifikato įsigijimo sutartyje yra nuoroda apie tai, kad ieškovas buvo supažindintas su emisijos aprašu, tačiau toks įrašas nagrinėjamu atveju nėra pakankamas įrodymas, jog ieškovas iš tikrųjų buvo supažindintas ar yra susipažinęs su minimais dokumentais, nes tai yra standartinė sutarties sąlyga, atsižvelgiant į sutarties konstrukciją, patvirtinanti susipažinimo faktą vien sutarties pasirašymo faktu, ir todėl nepakankama susipažinimo faktui patvirtinti. Nors ieškovas, teigdamas, kad atsakovo darbuotoja jam nurodė, jog indėlio sertifikatas yra apdraustas, o atsakovui tai neigiant, šio teiginio neįrodė, tačiau, atsižvelgiant į byloje turimų įrodymų visumą darytina išvada, kad atsakovas neįrodė, jog tinkamai atskleidė aplinkybę, jog indėlio sertifikatas nėra apdraustas pagal IĮIDĮ nuostatas, o ieškovas galėjo suklysti dėl sandorio esmės, išreikšdamas valią sudaryti ginčo sutartį, t.y. ginčijama sutartis turi valios trūkumą. Dėl aukščiau nurodytų motyvų ir atsižvelgiant į įrodymų pakankamumo taisyklę, labiau tikėtina, todėl laikytina įrodyta, kad ieškovas suklydo dėl sudarytos ginčijamos sutarties esmės. Toks ieškovo suklydimas pripažintinas esminiu, todėl 2011-03-23 indėlio sertifikato įsigijimo sutartis pripažintina negaliojančia (CK 1.90 str.). Pripažinus sutartį negaliojančia taikytina restitucija (CK 1.90 str. 3 d., 1.80 str. 2 d., 6.145 str.), tačiau kadangi atsakovui Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi iškelta bankroto byla, todėl restitucijos būdas pakeistinas (CK 6.145 str. 2 d.), nes atsakovas negali būti įpareigojamas grąžinti ieškovui lėšas, išvengiant įmonių bankroto įstatymo nustatytą atsiskaitymo su kreditoriais tvarką. Taikant restituciją, laikytina, kad ieškovo už indėlio sertifikatą sumokėtos lėšos (1 553 eurai) grąžinamos į jo sąskaitą, į kurią ieškovas įmokėjo minėtas lėšas, atsakovo banke ir jos yra lėšos banko sąskaitoje pagal banko sąskaitos sutartį, kurioms pagal IĮIDĮ 2 str. 4 d., ,3 str. 1 d. taikoma minėtame įstatyme nustatyta draudimo apsauga, neviršijant 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Toks restitucijos būdas viešojo intereso nepažeis, be to, yra pripažįstamas teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-381/2013).

13Be to, ieškovas prašo pripažinti galiojančia tarp jo ir atsakovo terminuoto indėlio sutartį 1553 eurų sumai. Toks ieškovo reikalavimas nepagrįstas, todėl negali būti tenkinamas. Pripažinus sandorį negaliojančiu ab initio, t.y. nuo jo sudarymo momento, šalys grąžinamos į padėtį, buvusią iki nuginčyto sandorio sudarymo momento (CK 1.95 str.). Nagrinėjamu atveju ieškovo nuginčytos sutarties sudarymo momentu 1553 eurų suma buvo ieškovo sąskaitoje atsakovo banke, prieš tai galiojusi terminuoto indėlio sutartis buvo pasibaigusi, o jos automatinis pratęsimas nebuvo įsigaliojęs. Duomenų, kad šalys ginčo sutarties sudarymo metu buvo susitarusios sudaryti terminuoto indėlio sutartį, nėra, todėl nėra pagrindo pripažinti 2011-03-23 dieną šalis siejant terminuoto indėlio teisiniams santykiams. Pagal terminuoto indėlio sutarties pakeitimo protokolą (b.l.21), indėlio terminas pasibaigė 2011-03-21, o pagal minėto protokolo 7.1 p. sutartis dėl indėlio automatiškai įsigalioti turėjo praėjus 7 dienoms nuo indėlio termino pabaigos, t.y. nuo 2011-03-28. Nuginčytos sutarties sudarymo momentui sutartis dėl indėlio nebuvo įsigaliojusi ir nėra pagrindo daryti išvadai, kad šalims nesudarius nuginčytą indėlio sertifikato įsigijimo sutartį, ieškovas tikrai būtų pratęsęs indėlio sutarti, o ne atsiėmęs lėšas iš banko. Todėl reikalavimas pripažinti sudaryta terminuoto indėlio sutartį yra nepagrįstas, dėl šios priežasties atmetamas. Pagal nuginčytą sutartį sumokėtos 1553 EUR lėšos, kaip minėta, laikytino lėšomis ieškovo sąskaitoje atsakovo banke ir laikytinos indėliu IĮIDĮ 2 str. 4 d. prasme.

14Taip pat negali būti tenkinamas ieškovo reikalavimas priteisti 1553 EUR indėlio draudimo išmoką iš atsakovo, kadangi pagal IĮIDĮ 2 str. 1 d. ir 10 str. 3 d. indėlio draudimo išmokas moka VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, o ne kredito įstaiga, nagrinėjamu atveju atsakovas AB bankas SNORAS. Ieškovas prašo priteisti draudimo išmoką iš neturinčio teisės tai daryti asmens, todėl toks ieškovo reikalavimas yra atmetamas kaip pareikštas netinkamam atsakovui. Kita vertus, pripažinus negaliojančia tarp šalių sudarytą indėlio sertifikato įsigijimo sutartį ir pripažinus ieškovo sumokėtas 1553 EUR lėšas indėliu IĮIDĮ 2 str. 4 d. prasme, ieškovas įgijo teisę į indėlio draudimo išmoką už šias lėšas (IĮIDĮ 3 str. 1 d., 5 str. 1 d.). Ieškovui įgijus tokią teisę, atsakovas turi įstatyminę pareigą informuoti trečiuoju asmeniu nagrinėjamoje byloje dalyvaujantį VĮ ‚Indėlių ir investicijų draudimas“ apie ieškovą kaip indėlininką, o pastarasis asmuo turi įstatyminę pareigą sumokėti ieškovui draudimo išmoką už minėtas lėšas be atskiro teismo sprendimo (IĮIDĮ 10 str.).

15Pažymėtina, kad ieškovui išmokėjus indėlio draudimo išmoką, atsakovas ir trečiasis asmuo turi imtis veiksmų, kad po draudimo išmokos išmokėjimo būtų pakeistas kreditorius atsakovo AB banko SNORAS bankroto byloje (IĮIDĮ 11 str.).

16Patenkinus G. S. R. ieškinį, vadovaujantis formuojama teismų praktika (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2097/2012) bei atsižvelgiant į LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų 7 p., 8.2 p., 8.3 p., 8.16 p., 8.18 p. maksimalius dydžius, ieškovo teiktų procesinių dokumentų pobūdį, kiekį ir apimtį, įvertinus ieškovo advokato darbo ir laiko sąnaudas, teismo posėdžių skaičių, ieškovui priteistina bylinėjimosi išlaidų suma iš atsakovo 500 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų, kurios išmokėtinos iš atsakovo administravimui skirtų lėšų (CPK 93 str., 98 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 185 str., 290-291 str., teismas

Nutarė

18civilinę bylą pagal ieškovo G. S. R. ieškinį atsakovui likviduojamam AB bankui SNORAS dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir indėlio draudimo išmokos priteisimo, prijungti prie civilinės bylos Nr.B2-2267-611/2013 ir laikyti minėtos bylos dalimi.

19ieškovo G. S. R. ieškinį patenkinti iš dalies ir pripažinti negaliojančia jo ir atsakovo likviduojamo AB banko SNORAS 2011 m. kovo 23 d. sudarytą indėlio sertifikato įsigijimo sutartį Nr.S009142 dėl 1 553 eurų vertės indėlio sertifikato įsigijimo. Taikyti tarp šalių restituciją ir pripažinti ieškovo G. S. R. sumokėtą 1 553 eurų sumą ieškovo lėšomis jo mokėjimo sąskaitoje LAB banke SNORAS.

20Kitoje dalyje ieškovo G. S. R. ieškinį atmesti.

21Priteisti ieškovui G. S. R. iš atsakovo LAB banko SNORAS 500 (penkis šimtus) litų bylinėjimosi išlaidų.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti atskiruoju skundu skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andžej Maciejevski,... 2. sekretoriaujant Kristinai Mikolaitytei,... 3. dalyvaujant ieškovui G. S. R. ir jo atstovui adv.padėjėjui Aleksandrui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašo pripažinti tarp jo ir... 6. Atsakovas su ieškovo ieškiniu nesutinka bei prašo jį atmesti. Atsiliepime... 7. Trečiasis asmuo teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 9. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas ir atsakovas 2011-03-23... 10. Kadangi ieškovo finansinis reikalavimas pagal ginčo sutartį atsakovo... 11. Ieškovas ginčija sudarytą indėlio sertifikato įsigijimo sutartį CK 1.90... 12. Atsakovas yra komercinis bankas, t.y. kredito įstaiga, iki 2011-11-16... 13. Be to, ieškovas prašo pripažinti galiojančia tarp jo ir atsakovo terminuoto... 14. Taip pat negali būti tenkinamas ieškovo reikalavimas priteisti 1553 EUR... 15. Pažymėtina, kad ieškovui išmokėjus indėlio draudimo išmoką, atsakovas... 16. Patenkinus G. S. R. ieškinį, vadovaujantis formuojama teismų praktika (pvz.,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 185 str., 290-291... 18. civilinę bylą pagal ieškovo G. S. R. ieškinį atsakovui likviduojamam AB... 19. ieškovo G. S. R. ieškinį patenkinti iš dalies ir pripažinti negaliojančia... 20. Kitoje dalyje ieškovo G. S. R. ieškinį atmesti.... 21. Priteisti ieškovui G. S. R. iš atsakovo LAB banko SNORAS 500 (penkis šimtus)... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti atskiruoju skundu...