Byla e2-1769-826/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo viešajame pirkime Nr. 178811

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Marius Dobrovolskis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Inkomsta“ ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos vanduo“, išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo viešajame pirkime Nr. 178811 ir

Nustatė

2

 1. 2016 m. lapkričio 4 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo gautas ieškovės UAB „Inkomsta“ ieškinys atsakovei UAB „Klaipėdos vanduo“, išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo viešajame pirkime Nr. 178811.
 2. Ieškiniu yra prašoma panaikinti atsakovės sprendimą atmesti UAB „Inkomsta“ pasiūlymą viešajame pirkime „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltalės g., Klemiškių II k. ir Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statyba“ (pirkimo Nr. 178811); įpareigoti atsakovę UAB „Inkomsta“ pasiūlymą viešajame pirkime „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltalės g., Klemiškių II k. ir Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statyba“ (pirkimo Nr.17881)“ vertinti iš naujo ir įtraukti jį į pasiūlymų eilę.
 3. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad dalyvauja 2016 m. rugsėjo 20 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtame supaprastintame atvirame viešame konkurse „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltalės g., Klemiškių II k. ir Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statyba“ (pirkimo Nr. 178811) darbams pirkti. Ieškovė pateikė pasiūlymą ginčo pirkimui. Ieškovė 2016 m. spalio 19 d. iš atsakovės gavo pranešimą „Dėl pirkimo „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltalės g., Klemiškių II k. ir Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statyba“ (pirkimo Nr. 178811) konkurso dalyvio kvalifikacijos vertinimo“, kuriuo informavo ieškovę, jog ieškovės pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Atsakovė pasiūlymo atmetimo vieninteliu pagrindu nurodė tai, jog pasiūlyme nebuvo išviešinta subrangovė UAB „Geologai“, pagrindžiant konkurso dalyvio kvalifikaciją pagal Konkurso sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 3.1.9 dalyje nurodytą reikalavimą.
 4. Ieškovė, 2016 m. spalio 24 d. pateikė pretenziją atsakovei. Nurodė, kad nesutinka su atsakovės sprendimu, nes atsižvelgiant į pirkimo objektą, UAB „Geologai“ nėra subrangovė ir negali būti ja laikoma, kadangi atliekant darbus nebus atliekamas inžinerinis geologinis (geotechninis) tyrimas, mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo darbai, kuriems atlikti ieškovė nurodė galėtų pasitelkti nurodytą asmenį. 2016 m. spalio 28 d. atsakovė ieškovės pretenziją atmetė, vertino, jog ieškovės minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.
 5. Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimu. Mano, jog atsakovės sprendimas priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, pažeisti pagrindiniai pirkimų principai – viešuosius pirkimus vykdyti laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo reikalavimų, pasirinkti racionalią darbų atlikimo kainą. UAB „Geologai“ negali būti laikoma subtiekėja, nes atliekant konkurso metu nurodytus darbus, nebus atliekamas inžinerinis geologinis (geotechninis) tyrimas, mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo darbai. Subtiekimą kvalifikuojančiais požymiais laikytini atitinkamo subjekto veiksmų (santykių) su tiekėju pobūdis ir jų reikšmė perkančiajai organizacijai: jei toks subjektas veikia aktyviai, savo veiksmais prisideda prie perkančiosios organizacijos poreikio dėl pirkimo objekto tenkinimo, t. y. teikia ar vykdo dalį paslaugų arba darbų, jis pripažintinas subtiekėju (arba partneriu, priklausomai nuo ūkio subjektų bendradarbiavimo formos), tačiau jei, vykdant viešojo pirkimo sutartį, tokio subjekto veikla apsiriboja tik prievoliniais santykiais su tiekėju – kontrahentu dėl tam tikrų įrenginių, patalpų ir kt. (panauda, nuoma ir pan.), tai nepripažįstama viešojo pirkimo sutarties dalies vykdymu, t. y. subranga (partneryste) (žr. plačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „CSC Telecom“ v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-359/2012).
 6. Konkurso sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 3.1.9 dalyje nurodytas reikalavimas – tiekėjas arba pasitelkiamas subrangovas / subteikėjas / subtiekėjas, turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti žemės gelmių tyrimus: inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą ir mechaninį (tyrimo) gręžinių gręžimą ir likvidavimą. Įvertinus konkurso sąlygas ir pirkimo objektą akivaizdu, jog atliekant perkančiosios organizacijos perkamus darbus nebus atliekamas inžinerinis geologinis (geotechninis) tyrimas, mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo darbai, todėl siekiant atlikti pirkimo objektu esančius darbus nebus reikalinga turėti kvalifikaciją, leidžiančią atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą, mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo darbus, taip pat nebus reikalinga pasitelkti tokius darbus galinčius atlikti asmenis – suteikėjus / subrangovus ar subtiekėjus. Darbų techniniame projekte nurodyti horizontalaus valdomo gręžimo darbai nėra tapatūs geologinio (geotechninio) tyrimo, mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo darbams, juo labiau kad ieškovė pasiūlyme pagrindė kvalifikaciją atlikti horizontalaus valdomo gręžimo darbus ir perkančioji organizacija dėl to jokių papildomų paaiškinimų ir patikslinimų nereikalavo ir dėl to ieškovės pasiūlymo neatmetė. Atsakovės tvirtinimas, jog „konkursą laimėjęs rangovas, ruošdamas darbo projektą (antrą projekto etapą), privalės vadovautis parengtu techninių projektu bei pačių (ar jų subrangovų) atliktais projektiniais IGG (toliau tekste IGG) tyrimais, nes tai yra privalomi statybiniai tyrinėjimai, kurie būtini norint gauti reikiamus duomenis apie statinio pagrindo, požeminės terpės geologinę sandarą, požeminį vandenį, taip pat gruntų parametrus, kurie yra būtini statybos darbams vykdyti“, nėra pagrįstas nei atsakovės konkurso sąlygomis (taip pat ir pateiktu techniniu projektu ir jo priedais), nei nurodytu teisiniu reglamentavimu. Pirkimo objektas pagal atsakovės nustatytas konkurso sąlygas (6 priedas) nėra tyrinėjimo darbai. Pirkimo objektas yra aiškus ir konkretus – vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltalės g., Klemiškių II k. ir Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statyba. Atsakovė konkurso metu nesiekė įsigyti statybinių tyrinėjimo darbų. Sąžiningas, protingas ir teisingas konkurso sąlygų aiškinimas ir taikymas nesudaro jokio pagrindo išvadai, jog atsakovė konkurso metu pirkdama vandentiekio ir nuotekų inžinerinių įrengimo darbus siekė įsigyti ir statybinių tyrinėjimų darbus.
 7. Šiuo atveju reikalavimas tiekėjui arba pasitelkiamam subrangovui / subteikėjui / subtiekėjui turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti žemės gelmių tyrimus: inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą ir mechaninį (tyrimo) gręžinių gręžimą ir likvidavimą, yra perteklinis, nes tokie dabai apskritai nėra perkami ir nebus atliekami įgyvendinant viešojo pirkimo sutartį, tokio kvalifikacinio reikalavimo nustatymas niekaip protingai nepagrindžiamas ir perkančiosios organizacijos papildomos interesų apsaugos aspektu, todėl šis kvalifikacijos reikalavimas nėra proporcingas pirkimo objektui, perteklinis, dirbtinai riboja kandidatų ar dalyvių konkurenciją (VPĮ 32 straipsnio 2 dalis), taigi yra neteisėtas, todėl negali būti pagrindu atmesti tiekėjų pasiūlymus. Perkančioji organizacija nenumačiusi įsigyti konkurso metu inžinerinio geologinio (geotechninio) tyrimo ir mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo darbų, neturi teisės nustatyti tiekėjams kvalifikacinių reikalavimų, susijusių su tokių darbų atlikimu. Taigi atsižvelgiant į tai, jog atliekant darbus, esančius pirkimo objektu, nebus atliekamas inžinerinis geologinis (geotechninis) tyrimas, mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo darbai, vertinti UAB „Geologai“, kaip tiekėjos (ieškovės) subtiekėją, kurią ieškovė turėjo išviešinti, yra nepagrįsta, nes UAB „Geologai“ neatliks jokių darbų, taip pat perkančioji organizacija neatkreipė dėmesio ir į tai, jog UAB „Geologai“ nėra ieškovės subtiekėja ir tuo aspektu, jog šis ūkio subjektas neturi jokių teisinių santykių su ieškove ir tėra ieškovės pasitelktos tiekėjos UAB „Geoconsulting“ galima tiekėja.
 8. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti.
 9. Atsiliepime nurodė, kad ieškovė, susipažinusi ir sutikusi su visomis ginčo konkurso sąlygomis, CVP IS priemonėmis pateikė atsakovei savo pasiūlymą pirkime Nr. 178811. Vykdydama pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės (Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai) 3.1.9 kvalifikacinį reikalavimą, ieškovė nurodė, kad darbams atlikti pasitelks subrangovę UAB „Geoconsulting“, ir pateikė leidimą tirti žemės gelmes Nr. 1062558. Atsakovės komisija nustatė, kad pateiktas subrangovės UAB „Geoconsulting“ leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1062558 neatitinka perkančiosios organizacijos nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nes nesuteikia teisės atlikti mechaninį (tyrimo) gręžinių gręžimą ir likvidavimą, todėl 2016-10-12 su raštu Nr. 2016/S.01-3702 kreipėsi į ieškovę prašydama papildyti arba paaiškinti netikslius duomenis pagal VPĮ nuostatas. 2016 m. spalio 17 d. ieškovė, atsakydama į pirkimų komisijos paklausimą, pateikė 2016-09-26 ketinimų protokolą Nr. 1 tarp UAB „Geoconsulting“ ir UAB „Geologai“ dėl mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo ir UAB „Geologai“ 2002-02-25 leidimą tirti žemės gelmes Nr. 8. UAB „Inkomsta“ pateikė ketinimų protokolą, kuriame nurodyta, kad UAB „Geologai“ atliks mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo darbus, t. y. vykdys dalį darbų, todėl pagal susiformavusią teismų praktiką ji yra laikoma subtiekėja / subrangove ir turi būti privalomai išviešinta teikiant pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, bylos Nr. 3K-3-359/2012). Todėl ieškovės teiginys, kad konkurso sąlygose nėra nustatytas reikalavimas išviešinti subrangovų pasitelkiamus subrangovus, t. y. subsubrangovus, laikytinas visiškai nepagrįstu ir prieštaraujančiu viešųjų pirkimų principams. UAB „Geologai“ pasiūlymo pateikimo metu nebuvo išviešinta. Galimybės pasitelkti naują subrangovą Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato, t. y. tikslindamas savo kvalifikaciją konkurso dalyvis nebeturi teisės pasitelkti naujų subrangovų ar jau nurodytų pakeisti kitais, kas reikštų pateikto pasiūlymo keitimą, o tai prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. nustatytiems viešųjų pirkimų principams.
 10. Tiekėjas savo ieškinyje neteisingai traktuoja, kad atliekant perkančiosios organizacijos perkamus darbus nebus atliekamas inžinerinis geologinis (geotechninis) tyrimas, mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo darbai. Įvertinus Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 3.1.9 punkte nurodytą reikalavimą tiekėjui arba pasitelkiamam subrangovui turėti teisę atlikti žemės gelmių tyrimus ir susipažinus su pateiktu statybos techniniu projektu, kuriame nebuvo pateikta geologinių tyrimų ataskaita, patyrusiam rangovui turėjo būti aišku, kad prieš atlikdamas statybos darbus jis turės atlikti geologinius tyrimus bei parengti darbo projektą. Konkurso sąlygos per CVP IS paskelbtos 2016-09-20, pasiūlymų pateikimo diena nustatyta 2016-09-30, sąlygų apskundimo terminas pagal VPĮ 94 str. – 5 darbo dienos. Ieškovė, neginčijusi konkurso sąlygų VPĮ nustatyta tvarka ir pateikusi pasiūlymą atsakovei pagal nustatytas konkurso sąlygas, sutiko su visomis konkurso sąlygomis. O ieškovės praleisto įstatyme nustatyto termino apskųsti sąlygas, sąlygos teisėtumo klausimai yra nenagrinėtini.
 11. Inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų privalomumą, tvarką, apimtį ir kt. nustato STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, kuriuo ir vadovavosi perkančioji organizacija. Minėto reglamento 7 punkte nurodyta: „Reglamento reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas“, o 8 punkte nurodoma, kad „IGG tyrimai sudaro statybinių tyrimų dalį, o IGG tyrimų ataskaita yra privalomasis statinio projekto rengimo dokumentas“. Reglamento VI skyriaus 46 punkte detalizuota, kad „IGG tyrimai privalomi statybos, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektams, taip pat kapitalinio remonto projektams“. STR-o 52.1 punkte nurodyta, kad pirmąją geotechninę kategoriją atitinkantys projektiniai IGG tyrimai atliekami, kai „rengiami pastatų ir inžinerinių statinių, priskirtų prie nesudėtingų statinių, kitų paprastos konstrukcijos, lengvų ir iki gruntinio vandens lygio į žemę įleistų statinių projektai, kurių projektavimo užduotyse ar išankstiniuose projektiniuose pasiūlymuose numatyti įprastų konstrukcijų pamatai, seklios įlaidos, žemos atraminės sienos, arba rengiami projektai pastatų ir inžinerinių statinių, priskirtų prie nesudėtingų statinių pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus“. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad statybiniai tyrinėjimai atliekami iki statinio projekto rengimo pradžios, o tam tikrais atvejais – statinio projektavimo bei statybos metu.
 12. Konkursui pateiktas techninis projektas (pirmasis projekto etapas) buvo parengtas neatlikus žemės gelmių geologinių tyrimų. Konkursą laimėjęs rangovas, ruošdamas darbo projektą (antrą projekto etapą), privalės vadovautis parengtu techniniu projektu bei paties (ar jo subrangovų) atliktais projektiniais IGG tyrimais, nes tai yra privalomi statybiniai tyrinėjimai, kurie būtini norint gauti reikiamus duomenis apie statinio pagrindo, požeminės terpės geologinę sandarą, požeminį vandenį, taip pat gruntų parametrus, kurie yra būtini statybos darbams vykdyti. Iš tiekėjo pateikto pasiūlymo aiškiai matoma, kad tiekėjas gerai suprato, jog šiuo pirkimu perkami ne tik statybos darbai, bet ir žemės gelmių tyrimai, nes tiekėjas savo pasiūlyme nurodė subrangovą šiems darbams atlikti – UAB „Geoconsulting“ ir parašė, kad ši bendrovė atliks žemės gelmių tyrimus: inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą ir mechaninį (tyrimo) gręžinių gręžimą. Nei ieškovė, nei jos pasiūlyme nurodyta subrangovė UAB „Geoconsultiną“ pasiūlymo pateikimo dieną neatitiko 3.1.9 p. kvalifikacinio reikalavimo, o naujo subrangovo nurodymas keičia pradinę pasiūlyme nurodytą informaciją, kas prieštarauja VPĮ įstatyme įtvirtintoms nuostatoms.
 13. Ieškovė pateikė dubliką, jame nurodė, kad su atsakovės atsiliepimu į ieškinį nesutinka. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nurodyti trys atvejai, kada IGG atliekami statybos proceso metu. Projektavimo metu IGG nebuvo atlikti, taip pat projekte nenumatyta, jog IGG bus atliekami statybos metu, kai pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatas techniniame projekte nurodomi reikalingi (rengiant darbo projektą ar statybos metu) tyrimai. Ieškovės pozicija dėl konkrečios konkurso sąlygos, 3.1 p. 1 lentelės 3.1.9 dalyje nurodyto reikalavimo, neginčijimo nelemia ieškovės teisių reikalauti, jog būtų panaikintas atsakovės sprendimas, pasibaigimo. Vienintelis pasiūlymo atmetimo motyvas nurodytas tas, jog pasiūlyme nebuvo išviešinta subrangovė UAB „Geologai“. Konstatavus, jog atliekant darbus, esančius pirkimo objektu, nebus atliekami IGG, mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo darbai, vertinti UAB „Geologai“, kaip tiekėjos (ieškovės) subtiekėją, kurią ieškovė turėjo išviešinti, yra nepagrįsta, nes UAB „Geologai“ neatliks jokių darbų.
 14. Ieškovė papildomai 2016 m. lapkričio 25 d. pateikė UAB „Klaipėdos ekspertizė“ raštą, kuriame nurodyta, kad techninio projekto aiškinamajame rašte turi būti pateikiama informacija apie statybos vietos geologines sąlygas, techniniame projekte turi būti pateikta inžinerinių tinklų ir inžinerinių sistemų geologinių tyrinėjimų ataskaitos. Pagal STR1.04.02:2011 53 p. statytojas kartu su projektuotoju nustato IGG tyrimų reikalingumą.
 15. Atsakovė pateikė tripliką, nurodė, kad su dublike pateiktais motyvais nesutinka. Nurodė, kad ieškovė, susipažinusi su pirkimo sąlygomis, klausimų perkančiajai organizacijai nepateikė, pirkimo sąlygų neskundė, todėl klausimas dėl konkurso sąlygų teisėtumo turi būti paliktas nenagrinėtas. Ieškovės teisės aktų interpretacijos dėl IGG tyrimų nebūtinumo yra klaidinamos, nes teisės aktai aiškiai ir imperatyviai nurodo, jog IGG tyrimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas – STR 1.04.02:2011. Šio reglamento 8 punkte nurodoma, kad „IGG tyrimai sudaro statybinių tyrimų dalį, o IGG tyrimų ataskaita yra privalomasis statinio projekto rengimo dokumentas“, o Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad statybiniai tyrinėjimai atliekami iki statinio projekto rengimo pradžios, o tam tikrais atvejais – statinio projektavimo bei statybos metu. Tiekėjas sąmoningai klaidina teismą ir įrodinėja, kad šiuo pirkimu neperkami žemės gelmių tyrimai, siekdamas nuslėpti, kad minėtiems darbams pasiūlė subrangovą, neatitinkantį iškelto reikalavimo. Pasiūlymo dieną ieškovė neatitiko 3.1.9 p. kvalifikacinio reikalavimo ir po perkančiosios organizacijos paklausimo patvirtino, jog šiuos darbus atliks UAB „Geologai“, kuri nebuvo įtraukta į pasiūlymą ir išviešinta, todėl pagrįstai atmestas ieškovės pasiūlymas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
 16. Atsakovė 2016 m. lapkričio 29 d. papildomai paaiškino, kad reikalauja atlikti IGG tyrimus projektavimo metu, tai yra prieš darbo antro projekto rengimo etapą, o ne statybos metu. Projekto pirmas etapas – techninis projektas, buvo pradėtas rengti gyvenamųjų namų kvartalo savininkų iniciatyva ir paruoštas, neatlikus reikalingų žemės gelmių tyrimų. Dėl šios priežasties pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte buvo įtrauktas reikalavimas, kad tinklų rangovas arba jo subrangovas turėtų teisę atlikti šiuos tyrimus.
 17. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė byloje išvadą. Nurodė, kad ginčo pirkimo sąlygose nurodyta: „Perkamas objektas – vandentiekio ir nuotekų tinklų Smeltalės g., Klemiškės II k. ir Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., rangos darbai pagal parengtą techninį projektą“ (Pirkimo sąlygų 2.1 punktas), „Perkamų darbų savybės, techninės charakteristikos, preliminarios apimtys, nurodytos konkurso sąlygų 3 priede“ (Pirkimo sąlygų 2.2 punktas). Pirkimo sąlygose įtvirtinti tiekėjams keliami kvalifikacijos reikalavimai, kuriuos tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, turi atitikti. Vienas iš tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų numatytas 3.1.9 punkte – „Tiekėjas arba pasitelkiamas subrangovas / subtiekėjas / subtiekėjas, turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti žemės gelmių tyrimus: inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą ir mechaninį (tyrimo) gręžinių gręžimą ir likvidavimą.“ Kaip matyti iš šio kvalifikacijos reikalavimo, atsakovė reikalauja iš tiekėjų turėti teisę verstis veikla, susijusia su tyrinėjimais. Atsakovė atsiliepime nurodo, jog ji vadovavosi STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, kurio reikalavimai privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams ir kt.; remdamasi šio reglamento nuostatomis įrodinėja, kad bet kokiu atveju reikalingi statybiniai tyrinėjimai. Įvertinus šią atsakovės poziciją, atkreiptinas dėmesys, kad bylos nagrinėjimo metu nustačius, jog atsakovės planuojamoms projektavimo paslaugoms ar darbams įsigyti būtini tyrinėjimai jau yra atlikti ir pirkimo sutarties vykdymo metu jų atlikti nebus reikalinga, manytina, kad tokiu atveju atsakovė pirkimo sąlygose tiekėjų kvalifikacijai reikalavimus, susijusius su teise atlikti tyrinėjimus (įskaitant ir archeologinius žvalgomuosius), nustatė nepagrįstai, tuomet gali būti keliamas klausimas, ar pati atsakovė aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai apibrėžė pirkimo objektą, ar tinkamai įsivertino perkamų paslaugų poreikį bei racionaliai naudoja lėšas.
 18. Iš byloje pateikto tiekėjo pasiūlymo matyti, kad ieškovė pasiūlyme kaip subrangovę / subtiekėją nurodė UAB „Geoconsulting“. Nustačius, kad išviešintas subrangovas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, ir atsakovei paprašius ieškovės papildyti arba paaiškinti netikslius kvalifikacijos duomenis, pastaroji nurodė, jog dalį darbų (mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo darbus) atliks UAB „Geologai“, t. y. nurodė kitą subrangovą, kuris ieškovės pasiūlyme nebuvo nurodytas, t. y. neišviešintas. Tokiu atveju ieškovės pasiūlymas, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 9.9.1 punktu (Dalyvio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų), turėjo būti atmestas.
 19. Ieškovė ginčija ir kvalifikacinio reikalavimo, nustatyto pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte, tikslingumą bei reikalingumą. Šiuo atveju Tarnyba pažymi, jog pirkimo sąlygos buvo paskelbtos viešai ir prieinamos visiems potencialiems tiekėjams, taigi ir ieškovei buvo sudarytos vienodos sąlygos, užtikrinančios jos teisę susipažinti su pirkimo sąlygomis, išsiaiškinti jų turinį, gauti perkančiosios organizacijos paaiškinimus, o nesutinkant su kuriomis nors jų – ginčyti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Nors ieškovė nesutinka su jos kvalifikacijos vertinimu ir laiko savo kvalifikaciją tinkama, tačiau nesinaudojo teisėmis pasiaiškinti pirkimo sąlygas ir pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą, tokiu būdu patvirtindama, kad su visomis ginčo pirkimo sąlygomis ji sutinka. Pretenzijos padavimo termino turinio analizė suponuoja išvadą, kad tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Kiekvienas tiekėjas privalo domėtis viešo konkurso eiga, sąlygomis. Jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi VPĮ reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai ir turėtų operatyviai ginti galbūt pažeistas subjektines teises. Tokiu teisiniu reguliavimu įtvirtinama tiekėjo pareiga domėtis vykdomu konkursu ir operatyviai ginti pažeistas subjektines teises, taip pat siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Be to, terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui, su kuriuo ji rengiasi sudaryti ar jau sudarė viešojo pirkimo sutartį. Naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto. Toks ribojimas tiesiogiai išplaukia iš įstatymo nuostatų (VPĮ 93, 94 straipsniai) ir jo aiškinimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) praktikoje (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Uniplex, C-406/08, Rink. 2010, p. 1-817)

3Ieškinys netenkintinas

 1. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė 2016 m. rugsėjo 20 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą Nr.178811 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltalės g., Klemiškių II k. ir Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statyba“ darbams pirkti. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad 2016 m. rugsėjo 29 d. ieškovė pateikė pasiūlymą ginčo pirkime, 2016 m. spalio 12 d. atsakovė kreipėsi į ieškovę, prašė patikslinti duomenis pateiktame pasiūlyme, 2016 m. spalio 17 d. ieškovė pateikė papildomus dokumentus – 2016 m. rugsėjo 29 d. ketinimų protokolą, pasirašytą tarp UAB „Geoconsulting“ ir UAB „Geologas“ dėl mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo, UAB „Geologai“ 2012 m. vasario 25 d. leidimą tirti žemės gelmes Nr. 8. 2016 m. spalio 19 d. atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. 2016 m. spalio 24 d. ieškovė pateikė pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo. 2016 m. spalio 28 d. atsakovė atmetė ieškovės pretenziją.
 2. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl ginčo pirkimo sąlygų 3.1.9 kvalifikacinio reikalavimo, kuriame buvo numatytas reikalavimas, kad tiekėjas arba pasitelkiamas subrangovas / subteikėjas / subtiekėjas, turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti žemės gelmių tyrimus: inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą ir mechaninį (tyrimo) gręžinių gręžimą ir likvidavimą, pagrįstumo ir dėl to, ar atsakovė pagrįstai padarė išvadą, kad ieškovė neatitinka ginčo konkurso sąlygų 3.1.9 p. kvalifikacinių reikalavimų, ir jos pasiūlymą atmetė.

4Dėl ginčo konkurso sąlygų 3.1.9 p. pagrįstumo

 1. Ieškovė byloje reikalavimo dėl ginčo pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte numatyto kvalifikacinio reikalavimo ginčijimo nėra pateikusi, tačiau iš jos ieškinio, dubliko ir 2016 m. lapkričio 25 d. prašymo turinio galima konstatuoti, kad su tokiu ginčo pirkime numatytu kvalifikacijos reikalavimu nesutinka.
 2. Kaip žinia, viešųjų pirkimų dalyviai yra profesionalūs viešųjų santykių subjektai, kurie privalo tinkamai ir laiku įgyvendinti teises ir pareigas, jų elgesys privalo atitikti rūpestingo ir atidaus asmens elgesio standartus, todėl tinkamai nepasinaudojus savo teisėmis gali tekti neigiami pasyvaus elgesio padariniai. Vertinant šiuo aspektu perkančiosios organizacijos sprendimo palikti ieškovės 2014 m. birželio 6 d. pretenziją nenagrinėtą teisėtumą ir pagrįstumą, svarbu įvertinti jos pareiškimo aplinkybes. Nors VPĮ tiesiogiai nėra nurodyta, ar pretenzijos pateikimo termino eigos pradžia sietina su subjektyviuoju kriterijumi, tačiau, pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, pretenzijos pateikimo termino pradžios dienos nustatymas – fakto klausimas, kurį teismai sprendžia pagal įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Iš sisteminės VPĮ 93 ir 94 straipsnių analizės darytina išvada, kad numatyti pretenzijos pateikimo terminai yra ne tik objektyvaus, bet ir subjektyvaus pobūdžio, nes termino pradžią gali nulemti ne tik pareiga sužinoti, bet ir sužinojimo data, kuri ne visada sutampa su objektyvia galimybe sužinoti (pvz., nuo viešojo pirkimo konkurso paskelbimo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Tam, kad subjektas kreiptųsi dėl savo tariamai pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo, visų pirma jis turi suvokti, kad jo teisės ir teisėti interesai tariamai buvo pažeisti (subjektyvusis kriterijus), tad ir šiuo atveju tiekėjas pretenziją perkančiajai organizacijai teiks tik suvokęs, kad teisės ir teisėti interesai yra tariamai pažeisti. Taigi, tiekėjų teisė ginti savo teises viešuosiuose pirkimuose yra ribojama: įstatyme nustatytų terminų; pažeistų teisių gynybos operatyvumo, nulemto bonus pater familias standarto (domėjimosi viešuoju pirkimu); pačių viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1943/2013).
 3. Teismas pažymi, kad duomenų apie tai, kad po konkurso sąlygų paskelbimo ieškovė kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl ginčo konkurso sąlygų paaiškinimo ir (ar) patikslinimo pagal VPĮ 27 str. 3 d. nuostatas, byloje nėra.
 4. Ginčo konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2016 m. rugsėjo 20 d., todėl kaip potenciali viešųjų pirkimų dalyvė ieškovė nuo šio momento galėjo ir turėjo domėtis bei įvertinti galimą teisių pažeidimą dėl konkurso sąlygose suformuotų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ne pirmą kartą dalyvauja tokio pobūdžio viešųjų pirkimo procese (http://www.inkomsta.lt/lt/virsutinis-meniu/projektai/1/44), tokie veiksmai neatitinka bonus pater familias standarto ir negali būti pripažinti tinkamais siekiant tinkamai įgyvendinti teisę į tariamai pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimą. Aplinkybių, patvirtinančių, jog ieškovė negalėjo ir neturėjo galimybės pareikšti perkančiajai organizacijai pretenzijos VPĮ nustatytu terminu dėl šios konkurso sąlygos, ieškovė nenurodė, o teismas ex officio nenustatė.
 5. Pažymėtina, jog viešojo pirkimo dalyviai viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų, naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto (VPĮ 93 str., 94 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Teisės paduoti pretenziją ribojimai gali būti pagrįsti tik greitų ir pirkimo konkurso nevilkinančių peržiūros procedūros priemonių naudojimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Ieškovei nebuvo jokių objektyvių kliūčių nustatyti galimą teisių pažeidimą konkurso sąlygose ar neatitiktį VPĮ nuostatoms ir laiku pateikti pretenziją. Viešųjų pirkimų dalyviams keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, ieškovė, kaip ūkio subjektas, neabejotinai turintis dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose patirties, siekdama laiku pareikšti pretenziją atsakovei ir tinkamai įvykdyti ikiteisminę ginčo nagrinėjimo procedūrą, turėjo ir galėjo būti rūpestingesnė ir atidesnė, veikti aktyviau. Teismo vertinimu, ieškovė šiuo metu negali ginčyti ginčo pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte numatyto kvalifikacijos reikalavimo, pagal kurį tiekėjas arba pasitelkiamas subrangovas / subteikėjas / subtiekėjas turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti žemės gelmių tyrimus: inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą ir mechaninį (tyrimo) gręžinių gręžimą ir likvidavimą.
 6. Pažymėtina ir tai, kad ieškovė su kvalifikacijos reikalavimu, numatytu ginčo pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte, sutiko, nevertino, kad jis yra nereikalingas, kadangi tokio pobūdžio darbų nereikės atlikti ir jie ginčo pirkime nėra perkami, kadangi ieškovė savo pasiūlyme, kurį pateikė atsakovei, nurodė, kad žemės gelmių tyrimus: inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą ir mechaninį (tyrimo) gręžinių gręžimą ir likvidavimą atliks subrangovė UAB „Geoconsulting“.

5Dėl ieškovės atitikties ginčo konkurso sąlygų 3.1.9 punkte numatytam kvalifikacijos reikalavimui ir atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų pagrįstumo

 1. Atsakovė ginčo pirkime nustatė, kad ieškovė ir jos pasitelktas subrangovas neatitinka ginčo konkurso sąlygų 3.1.9 punkte nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, todėl ieškovės pasiūlymą ir jos pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo ginčo pirkime atmetė.
 2. VPĮ 3 straipsnyje nustatyti viešųjų pirkimų principai (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo), kurie turi būti taikomi visų viešųjų pirkimų procedūrų metu, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ir viešojo pirkimo sutarties sudarymo, šiuos principus užtikrinti privalu perkančiajai organizacijai. Viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų VPĮ normų, būtent 3 straipsnio nuostatų, laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas. Išvardytų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Teismas, vertindamas viešojo pirkimo atliktų procedūrų atitiktį viešųjų pirkimų principams, nustato, ar įgyvendinant tam tikras viešojo pirkimo procedūras nebuvo atlikti perkančiosios organizacijos ar tiekėjų veiksmai, nesuderinami su išvardytais viešųjų pirkimų principais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje IDT Biologika GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009, ir joje nurodytą praktiką).
 3. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tokią galimybę tiekėjams užtikrina lygiateisis jų pasiūlymų vertinimas, atliekamas visų viešojo pirkimo procedūrų metu: vertinant tiekėjų kvalifikaciją ar kitų reikalavimų tiekėjams atitiktį bei pasiūlymų siaurąja prasme aspektus.
 4. Iš lygiateisiškumo principo išplaukia tai, kad tiekėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal vienodus kriterijus laikantis iš anksto paskelbtų pirkimo sąlygų. Be to, visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Tai, inter alia, nustatytina pagal tai, ar perkančioji organizacija vertindama pasiūlymus dėl atitinkamo reikalavimo de facto nesuteikė jam reikšmės, esmingai priešingos pradinei lingvistinei jo reikšmei (pirmiau nurodyta Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).
 5. Ieškovė byloje neginčijo aplinkybės, kad nei ji, nei jos atsakovei pateiktame pasiūlyme nurodyta subrangovė UAB „Geoconsulting“ neatitinka ginčo pirkimo sąlygų 3.1.9 p. kvalifikacijos reikalavimų. 2016 m. spalio 17 d. atsakydama į atsakovės 2016 m. spalio 12 d. prašymą dėl duomenų patikslinimo ieškovė nurodė kitą subrangovę UAB „Geologai“ ir pateikė 2016 m. rugsėjo 26 d. ketinimų protokolą, pasirašytą tarp UAB „Geoconsulting“ ir UAB „Geologai“ dėl mechaninio (tyrimo) gręžinių gręžimo ir likvidavimo, ir 2012 m. vasario 25 d. UAB „Geologai“ išduotą leidimą tirti žemės gelmes Nr. 8. Teismas sutinka su atsakovės argumentu, kad UAB „Geologai“ yra subtiekėja (subrangovė), kurią ieškovė privalėjo išviešinti teikdama atsakovei pasiūlymą ginčo pirkime, o tikslindama savo kvalifikaciją ir nurodydama naują subtiekėją (subrangovą) ieškovė iš esmės patikslino savo reikalavimą, nors tai galėjo padaryti tik iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 4 d.), todėl atsakovė pagrįstai padarė išvadą, kad ieškovė neatitinka ginčo pirkimo sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimų, pagrįstai iš esmės nepriėmė patikslinto ieškovės pasiūlymo, kadangi tai prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. nuostatoms, ir ieškovės pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį ginčo pirkimo sąlygų.
 6. Išdėstytų argumentų pagrindu teismas daro išvadą, kad kiti ieškovės procesinių dokumentų argumentai neturi teisinės reikšmės, todėl teismas dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).
 7. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad atsakovė, vykdydama supaprastintą atvirą konkursą „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltalės g., Klemiškių II k. ir Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statyba“ (pirkimo Nr. 178811) darbams pirkti, Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų nepažeidė, ieškinys nepagrįstas, dėl to atmestinas (CPK 178 str.).

6Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

 1. Atmetus ieškinį, naikintinos Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 9 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 str. 2 d.).

7Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. LR CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
 2. Atsakovė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jų priteisimo klausimas nespręstinas.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, teismas

Nutarė

9ieškinį atmesti.

10Panaikinti 2016 m. lapkričio 9 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės AB „Klaipėdos vandenys“ įpareigojimą sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltalės g., Klemiškių II k. ir Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statyba“ (pirkimo Nr. 178811) viešojo pirkimo procedūras, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

11Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai