Byla 1A-174-468/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-12-11 nuosprendžio, kuriuo G. S. pripažinta kalta ir nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį 2 metų laisvės atėmimo bausme

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio, Daivos Kazlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Pauliaus Veršekio, sekretoriaujant Violetai Budžienei, dalyvaujant prokurorui Ryčiui Ivanauskui, nuteistosios G. S. gynėjui advokatui Mykolui Girdiušui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios G. S. ir jos gynėjo adv. Mykolo Girdiušo apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-12-11 nuosprendžio, kuriuo G. S. pripažinta kalta ir nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį 2 metų laisvės atėmimo bausme.

3Skundžiamu nuosprendžiu V. S. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 259 straipsnio 2 dalį 30 parų arešto bausme. Nuosprendis dalyje dėl šio nuteistojo neapskųstas.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5I.

6Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

71.

8G. S. pripažinta kalta dėl to, kad ji neteisėtai, turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti, laikė psichotropinę medžiagą tikslu platinti ir ją platino, o būtent: ji ne trumpiau nei iki 2019-03-27 17.35 val. neteisėtai, turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti, adresu ( - ), laikė psichotropinę medžiagą metamfetaminą, viso 12,823 g (supakuotą į 10 vnt. bespalvių plastikinių uždaromų maišelių), iš kurių nedidelį kiekį, t. y. 0,048 g metamfetamino, 2019-03-27 apie 17.35 val. neatlygintinai perdavė, t. y. išplatino, V. S., po ko 2019-03-27 apie 23.28 val. buvo sulaikyta policijos pareigūnų ir kratų metu minėta psichotropinė medžiaga buvo surasta ir paimta. Šiais savo veiksmais G. S. padarė nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje.

9II.

10Apeliacinio skundo argumentai

112.

12Nuteistosios G. S. gynėjas adv. M.Girdiušas apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-12-11 nuosprendį dėl G. S. nuteisimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį ir jos veiksmus perkvalifikuoti pagal BK 259 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.

132.1.

14Nuteistosios gynėjo manymu, skundžiamame nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių. Teismas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio 4 dalies reikalavimus rėmėsi įrodymais, kurie neatitinka įrodymams keliamų reikalavimų. Pažymi, kad nuteistoji G. S. duodama parodymus ikiteisminio tyrimo metu save apkalbėjo. Apklausiama teismo posėdyje G. S. nurodė, kad apie 25 metus dalyvauja narkotinės medžiagos – metadono programoje, pagal kurią ji kiekvieną dieną gauna dozę narkotinės medžiagos, tam, kad galėtų gerai jaustis. Būdama sulaikyta areštinėje narkotinės medžiagos negaudavo, buvo abstinencijos būsenoje ir neadekvačiai reaguodavo į aplinką, apklausiama teismo posėdyje negalėjo prisiminti, ką nurodė ikiteisminio tyrimo pareigūnams.

152.2.

16Pažymi, kad G. S. apklausiama teismo posėdyje nurodė, jog niekam psichotropinių medžiagų neplatino, V. S. tikriausia buvo atėjęs pasiskolinti pinigų. V. S. tiek apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame posėdyje neigė, kad psichotropines medžiagas įsigijo iš G. S., nurodė, kad ėjo pasiskolinti pinigų. Šiuos parodymus patvirtina bylos medžiagoje esantis jo ir G. S. pokalbio įrašas.

172.3.

18Nesutinka su teismo išvadomis dėl byloje esančių garso įrašų turinio. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad pokalbis vyksta apie psichotropinių medžiagų įsigijimą, tokios išvados paremtos vien prielaidomis. Nurodo, jog tai, kad pas V. S. rastas maišelis su psichotropinėmis medžiagomis yra toks pat, kaip rasti G. S. bute negali būti laikoma įrodymu, nes tokie maišeliai parduodami kiekvienoje parduotuvėje.

193.

20Nuteistoji G. S. apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-12-11 nuosprendį ir jai paskirti švelnesnę bausmę. Nurodo, jog narkotines medžiagas ji laikė savo reikmėms, nes yra nuo jų priklausoma nuo 1975 metų. V. S. pas ją buvo užėjęs pasiskolinti pinigų, o ne, kad įsigyti narkotinių medžiagų. Jokių įrodymų, kad ji būtų platinusi narkotines medžiagas byloje nėra ir negali būti surinka, nes pas ją namuose rastas narkotines medžiagas ji išimtinai laikė tik savo reikmėms.

21Teismo posėdžio metu nuteistosios G. S. gynėjas M.Girdiušas prašė apeliacinius skundus tenkinti, prokuroras – apeliacinius skundus atmesti.

22Nuteistosios G. S. ir jos gynėjo adv. M.Girdiušo apeliaciniai skundai atmestini.

23III.

24Apeliacinės instancijos teismo išvados

254.

26Teisėjų kolegija, išanalizavusi ikiteisminio tyrimo metu surinktus, pirmosios instancijos teismo teisiamajame posėdyje ištirtus ir įvertintus įrodymus bei patikrinusi apeliacinių skundų argumentus, daro išvadą, kad, priešingai nei skunduose nurodo nuteistoji ir jos gynėjas, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais, tinkamai ištyrė ir įvertino byloje surinktus įrodymus (BPK 20 straipsnio 5 dalis), kuriuos išsamiai išanalizavęs, teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ir padarė pagrįstą išvadą, jog nuteistosios G. S. kaltė, padarius nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje yra visiškai įrodyta bei paskyrė jai teisingą bausmę. Teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo išvadomis abejoti neturi pagrindo.

27Dėl G. S. veiksmų kvalifikavimo

285.

29BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas, turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas.

306.

31Pagal BK 259 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas, neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti.

327.

33Tiek BK 259 straipsnyje, tiek BK 260 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą. Esminis kriterijus, atribojantis vieną iš šių veikų nuo kitos, yra tikslo parduoti ar platinti narkotines arba psichotropines medžiagas turėjimas (arba šių medžiagų pardavimas ar kitoks platinimas), todėl kaltininko veikos tikslas turi būti įrodytas ir tinkamai motyvuotas. Tikslo turėjimas yra vertinamasis kriterijus, nustatomas vertinant surinktus įrodymus bendrajame bylos kontekste (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-145/2003, 2K-225/2008, 2K-4/2009, 2K-166/2010, 2K-157/2013 ir kt.). Skundais neginčijama, kad nuteistoji G. S. įgijo ir laikė psichotropinę medžiagą metamfetaminą, tačiau nurodoma, kad ji buvo skirta asmeniniam naudojimui, o ne platinimui, todėl jos padaryta nusikalstama veika iš BK 260 straipsnio 1 dalies turi būti perkvalifikuota į BK 259 straipsnio 1 dalį.

348.

35Skunduose nurodoma, kad G. S. yra priklausoma nuo narkotinių medžiagų, dalyvauja programoje, pagal kurią jai kiekvieną dieną duodama dozė narkotinės medžiagos – metadono. Gynėjas skunde teigia, kad kadangi nuteistoji pirmą kartą apklausiama ikiteisminio tyrimo metu buvo apsvaigusi, o pakartotinės apklausos metu 2019-06-05 nebuvo pavartojusi metadono, todėl galimai save apkalbėjo, o apklausiama teismo posėdyje negalėjo prisiminti, ką nurodė ikiteisminio tyrimo pareigūnams. Teisėjų kolegija tokią gynybos keliamą versiją vertina kaip siekį sušvelninti gresiančią teisinę atsakomybę.

369.

37Pažymėtina, jog byloje duomenų apie tai, kad apklausos, vykusios 2019-03-28 metu, bei apklausos vykusios 2019-06-05, kurios metu nuteistoji dar kartą patvirtino savo prisipažinimą dėl nusikalstamos veikos padarymo (t. 2, b. l. 71), G. S. blogai jautėsi, buvo neadekvati ar nesiorientavo aplinkoje, nėra. Iš byloje esančių nuteistosios apklausos protokolų turinio matyti, kad parodymų turinys yra nuoseklus, pateikiama daug detalių, kurias patvirtina kiti byloje surinkti duomenys. Be kita ko, teisėjų kolegija pažymi, kad G. S. savo parodymų teisingumą patvirtino parašu, su prierašu „Perskaičiau iš mano žodžių parašyta teisingai“ (t. 2, b. l. 58). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad iki bylos nagrinėjimo teisme pabaigos nei nuteistoji, nei jos gynėjas apklausos protokolų patikimumo neginčijo Taigi, konstatuotina, jog byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad nuteistoji G. S. apklausiama ikiteisminio tyrimo metu, parodymus davė ne laisva valia ir/ar save apkalbėjo, ko pagrindu būtų galima teigti, jog G. S. neperdavė narkotinių medžiagų V. S..

3810.

39Apeliantai pažymi, kad tiek G. S., tiek nuteistasis V. S. nurodė, jog V. S. buvo atėjęs siekdamas pasiskolinti pinigų. Gynėjo teigimu, šiuos parodymus patvirtina bylos medžiagoje esantis V. S. ir G. S. pokalbio telefonu įrašas, todėl apeliantai taip pat nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad iš minimo pokalbio telefonu tarp V. S. ir G. S. esančio garso įrašo turinio galima daryti išvadą, jog pokalbis vyksta dėl psichotropinių medžiagų įsigijimo.

4011.

41Sutinkamai su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegijos vertinimu, 2019-03-27 pokalbio tarp G. S. ir V. S. turinys leidžia teigti, jog nuteistieji tarėsi būtent dėl narkotinės medžiagos perdavimo, o ne dėl pinigų, kaip tai nurodoma skunduose. Be to, kaip jau minėta, pati nuteistoji G. S. iki pat teisiamojo posėdžio nuosekliai teigė perdavusi narkotines medžiagas V. S., todėl nurodomo pokalbio turinį, visumos įrodymų kontekste, vertinti kitaip nėra pagrindo. Taigi, šiuo aspektu padarytos pirmosios instancijos teismo išvados yra motyvuotos, ir vien tai, kad apeliantai su jomis nesutinka, savaime nereiškia jokio teisės pažeidimo. Atsižvelgiant į išdėstytą konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas ne prielaidomis, kaip teigiama skunduose, o teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma pagrindė savo išvadą dėl G. S. kaltės padarius BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą.

4212.

43Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad tai, jog G. S. nuosprendyje nustatytomis aplinkybėmis neteisėtai laikė ir platino psichotropinę medžiagą – metamfetaminą, patvirtina ir išanalizuotų telefoninių pokalbių ir SMS žinučių turinys, kurių metu buvo užfiksuoti nevienkartiniai ryšiai su kitais asmenimis.

4413.

45Pokalbiuose buvo vartojami žodžiai ir jų junginiai užslėpta forma – kviečiant „užsukti arbatos“, o reikiamą įsigyti narkotinės medžiagos kiekį įvardijant klausimu „keliese būsit“, tokią nurodytų klausimų prasmę patvirtina ir vieno iš užfiksuotų pokalbių turinys, kuriame yra konkrečiai įvardijama gramais (t. 1, b. l. 44). Taigi iš pokalbių visumos matyti, jog tarpusavyje buvo derinami klausimai dėl narkotinių medžiagų įgijimo, susitikimų vietos, laiko. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti prielaidą, kad G. S. nuolat palaikė ryšį ir derino detales dėl psichotropinių medžiagų platinimo, kalbėjo apie asmenis, kurie laukia šių psichotropinių medžiagų, žinutėmis informavo juos, kada tokią medžiagą turės. Nuteistosios gynėjas teigia, kad užfiksuoti pokalbiai yra ne apie psichotropines medžiagas, o apie kitas aplinkybes. Vis dėlto, tokia versija vertintina kaip pasirinkta gynybos taktika siekiant palengvinti G. S. teisinę padėtį.

4614.

47Nuteistosios gynėjo teigimu, tai, kad pas V. S. rastas maišelis su psichotropinėmis medžiagomis yra toks pat, kaip rasti G. S. bute, negali būti laikoma įrodymu, kad būtent G. S. perdavė narkotines medžiagas. Tačiau pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas tokią išvadą padarė atsižvelgęs į byloje esančių įrodymų visumą, todėl abejoti tokia apylinkės teismo išvada, teisėjų kolegija neturi pagrindo.

4815.

49Apeliacinės instancijos teismas vertindamas, ar G. S. turėjo tikslą platinti įsigytas psichotropines medžiagas atkreipė dėmesį į laikomos medžiagos kiekį (12,823 g), jos sufasavimą dozėmis plastikiniuose užspaudžiamuose maišeliuose (10 vienetai), į tai jog medžiagos surastos po teismo sankcijos klausytis nuteistosios telefoninių pokalbių taikymo, kratos, atliktos nuteistosios bute buvo rasta didelis kiekis tuščių plastikinių maišelių, elektroninės svarstyklės skirtos sverti mažus kiekius ir šaukštas ant kurių, kaip tą patvirtina byloje esanti specialisto išvada Nr. 140-(1680)-IS1-2391, rasta metamfetamino ir kokaino pėdsakų (t. 1, b. l. 103-107).

5016.

51Taip pat tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek apeliaciniuose skunduose, nurodoma, jog tai, jog nuteistoji narkotinių medžiagų neplatina, patvirtina aplinkybė, jog ji pati, daugiau nei 20 metų, kenčia nuo priklausomybės narkotikams, todėl laiko juos tik asmeniniam naudojimui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien faktas, jog nuteistoji ir pati vartoja narkotikus, jos kaltės pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nešalina. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad G. S. apklausiama ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad nors ir neturėjo siekio užsiimti narkotinių medžiagų platinimu, keletą kartų medžiagas perdavė kitiems asmenims, tarp jų ir V. S..

5217.

53Nusikalstama veika, numatyta BK 260 straipsnyje, padaroma tiesiogine tyčia – ją darydamas asmuo suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir nori taip veikti. Pagal kasacinės instancijos teismo praktiką tai reiškia, kad kaltininkas bent bendrais bruožais suvokė, kad medžiagos, su kuriomis susiję jo veiksmai, yra narkotinės ar psichotropinės, taip pat jų kiekį ir pan. Aptarti objektyvūs bylos faktiniai duomenys vieni kitus papildo ir patvirtina, kad G. S. suvokė, kad disponuoja psichotropinėmis medžiagomis bei jas perduodama V. S. tokiu būdu jas išplatina ir norėjo taip veikti.

5418.

55Remiantis prieš tai išdėstytais duomenimis apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos išvadomis, kad G. S. kaltė padarius BK 260 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką yra įrodyta.

56Dėl bausmės

5719.

58Pagal BK 54 straipsnio 2 dalį skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Teismų praktikoje pripažįstama, kad, individualizuojant bausmę, visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš šių aplinkybių neturi būti suteikiama išskirtinė dominuojanti reikšmė. Be kita ko, teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys).

5920.

60Pirmosios instancijos teismas individualizuodamas G. S. atžvilgiu skirtiną bausmę atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį ir pasekmes (padaryta viena sunki tyčinė nusikalstama veika), kaltės formą ir rūšį (nusikalstama veika padaryta veikiant tiesiogine tyčia), į nusikalstamos veikos stadiją (nusikalstama veika yra baigta), į kaltinamosios atsakomybę lengvinančių bei atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, tai, kad nuteistoji yra 57 metų amžiaus, išsiskyrusi, vidurinio išsilavinimo, nedirbanti, darbo biržoje neregistruota, administracine tvarka bausta, informacijos apie baudų sumokėjimą nėra, neteista, ankstesni teistumai išnykę, nuo 1995-12-18 įrašyta į priklausomybės ligų centrą, gydyta psichiatrijos ligoninėje (t. 2, b. l. 111-129) ir šių aplinkybių pagrindu nustatė, kad bausmės paskirtis bus pasiekta paskyrus sankcijoje nustatytą minimalaus dydžio laisvės atėmimo bausmę.

6121.

62Nuteistoji prašo skirti švelnesnę bausmę, o nuteistosios gynėjas prašo skirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta tik vienos rūšies bausmė - laisvės atėmimas nuo 2 iki 8 metų. Pagal baudžiamąjį įstatymą už nusikalstamos veikos padarymą skiriama tik tokios rūšies ir tokio dydžio bausmė, kokia numatyta BK straipsnio, pagal kurį asmuo teisiamas, sankcijoje (BK 54 str. 1 dalis). BK 62 str. 1, 2, 4 dalyse numatytos išimtys iš šios bendros taisyklės ir nurodyta sąlygų visuma, kuriai esant nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui gali būti paskirta švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė. Šioje byloje nėra nustatytų visų aukščiau paminėtame baudžiamajame įstatyme nurodytų aplinkybių, kurios leistų G. S. paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę už sunkaus nusikaltimo padarymą. Teismas taip pat nenustatė ir aplinkybių, kad G. S. atžvilgiu galima būtų BK 54 str. 3 dalyje numatytą teisingumo principą ir šiuo pagrindu paskirti jai švelnesnę, nei įstatymo numatyta už sunkią nusikalstamą veiką, bausmę. Pagrindų taikyti BK 75 straipsnį ir atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, taip pat nėra, nes padarytas sunkus nusikaltimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, visuma aukščiau aptartų aplinkybių leidžia daryti išvadą, kad G. S. atžvilgiu paskirta laisvės atėmimo bausmė nėra laikytina per griežta ir ribojančia ją labiau nei tai yra būtina, jos trukmė yra proporcinga padarytam nusikaltimui, o bausmės tikslai negali būti pasiekti neizoliuojant nuteistosios nuo visuomenės. Atsižvelgiat į tai, mažinti pirmosios instancijos teismo nuteistajai paskirtą bausmę dėl apeliaciniuose skunduose nurodytų motyvų nėra pagrindo.

6322.

64Įvertinus tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-12-11 nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, keisti jį dėl apeliaciniuose skunduose nurodomų motyvų nėra jokio pagrindo.

65Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

66nuteistosios G. S. ir jos gynėjo adv. Mykolo Girdiušo apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Skundžiamu nuosprendžiu V. S. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 259... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. I.... 6. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. 1.... 8. G. S. pripažinta kalta dėl to, kad ji neteisėtai, turėdama tikslą parduoti... 9. II.... 10. Apeliacinio skundo argumentai... 11. 2.... 12. Nuteistosios G. S. gynėjas adv. M.Girdiušas apeliaciniame skunde prašo... 13. 2.1.... 14. Nuteistosios gynėjo manymu, skundžiamame nuosprendyje išdėstytos teismo... 15. 2.2.... 16. Pažymi, kad G. S. apklausiama teismo posėdyje nurodė, jog niekam... 17. 2.3.... 18. Nesutinka su teismo išvadomis dėl byloje esančių garso įrašų turinio.... 19. 3.... 20. Nuteistoji G. S. apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus miesto... 21. Teismo posėdžio metu nuteistosios G. S. gynėjas M.Girdiušas prašė... 22. Nuteistosios G. S. ir jos gynėjo adv. M.Girdiušo apeliaciniai skundai... 23. III.... 24. Apeliacinės instancijos teismo išvados... 25. 4.... 26. Teisėjų kolegija, išanalizavusi ikiteisminio tyrimo metu surinktus,... 27. Dėl G. S. veiksmų kvalifikavimo... 28. 5.... 29. BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 30. 6.... 31. Pagal BK 259 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo,... 32. 7.... 33. Tiek BK 259 straipsnyje, tiek BK 260 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji... 34. 8.... 35. Skunduose nurodoma, kad G. S. yra priklausoma nuo narkotinių medžiagų,... 36. 9.... 37. Pažymėtina, jog byloje duomenų apie tai, kad apklausos, vykusios 2019-03-28... 38. 10.... 39. Apeliantai pažymi, kad tiek G. S., tiek nuteistasis V. S. nurodė, jog V. S.... 40. 11.... 41. Sutinkamai su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis,... 42. 12.... 43. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad tai, jog G.... 44. 13.... 45. Pokalbiuose buvo vartojami žodžiai ir jų junginiai užslėpta forma –... 46. 14.... 47. Nuteistosios gynėjo teigimu, tai, kad pas V. S. rastas maišelis su... 48. 15.... 49. Apeliacinės instancijos teismas vertindamas, ar G. S. turėjo tikslą platinti... 50. 16.... 51. Taip pat tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek... 52. 17.... 53. Nusikalstama veika, numatyta BK 260 straipsnyje, padaroma tiesiogine tyčia –... 54. 18.... 55. Remiantis prieš tai išdėstytais duomenimis apeliacinės instancijos teismas... 56. Dėl bausmės ... 57. 19.... 58. Pagal BK 54 straipsnio 2 dalį skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1)... 59. 20.... 60. Pirmosios instancijos teismas individualizuodamas G. S. atžvilgiu skirtiną... 61. 21.... 62. Nuteistoji prašo skirti švelnesnę bausmę, o nuteistosios gynėjas prašo... 63. 22.... 64. Įvertinus tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog Vilniaus... 65. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 66. nuteistosios G. S. ir jos gynėjo adv. Mykolo Girdiušo apeliacinius skundus...