Byla 2K-4/2009
Dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. nuosprendžio, kuriuo V. B. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu devyneriems metams

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Josifo Tomaševičiaus, Benedikto Stakausko ir pranešėjo Vladislovo Ranonio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. B. kasacinį skundą dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. nuosprendžio, kuriuo V. B. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu devyneriems metams.

2Skundžiama ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 4 d. nutartis, kuria nuteistojo V. B. apeliacinis skundas atmestas.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą ir susipažinusi su baudžiamąja byla,

Nustatė

4V. B. nuteistas už tai, kad 2007 m. vasario – kovo mėnesiais, tiksliai nenustatytą dieną, Šiauliuose, tiksliai nenustatytoje vietoje, iš nenustatyto asmens, turėdamas tikslą platinti neteisėtai įgijo didelį kiekį narkotinių, psichotropinių medžiagų: 49,792 g narkotinės medžiagos kanapių ir jų dalių, 211 vnt. baltos spalvos tablečių, kurių sudėtyje yra didelis kiekis psichotropinės medžiagos MDMA, kurios bendroji masė – 24,416 g (42,9 proc.), 15 vnt. baltos spalvos tablečių fragmentų, kurių sudėtyje yra psichotropinės medžiagos MDMA, kurios bendroji masė – 0,762 g (42,4 proc.), ir šias narkotines bei psichotropines medžiagas neteisėtai laikė J. S. gyvenamojo namo, esančio Kelmėje ( - ), virtuvės lubų ertmėje iki 2007 m. balandžio 24 d.

5Kasaciniu skundu nuteistasis V. B. prašo pakeisti Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. nuosprendį bei Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 4 d. nutartį ir nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš BK 260 straipsnio 2 dalies į BK 259 straipsnio 1 dalį.

6Kasatorius nurodo, kad teismų sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti, nes netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas bei padaryta esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų.

7V. B. pabrėžia, kad pagal BK 260 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė atsiranda tam, „kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų“. Tikslas platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, konkretus platinimo būdas turi būti nustatyti ne prielaidomis, kaip, pasak kasatoriaus, buvo padaryta abiejų instancijų teismuose, o įrodymais, t. y. baudžiamajame procese įstatymų nustatyta tvarka gautais duomenimis.

8Anot V. B., krata, kurios metu rasta narkotinių ir psichotropinių medžiagų, buvo atlikta nepagrįstai ir neteisėtai, pažeidžiant BPK 145 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nes nebuvo pagrindo jos atlikti.

9Nuteistasis pripažįsta, kad laikė didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų, bet, pasak jo, narkotikus turėjo savo reikmėms, nes pats juos vartojo. V. B. neigia, kad narkotines medžiagas įgijo ir laikė, turėdamas tikslą jas platinti. Tikslą platinti narkotines medžiagas teismai vertino atsižvelgdami į nusikaltimo objektą ir jo kiekį, į J. S. parodymus, kuriuos ji davė paveikta psichologinio spaudimo. Be to, teismai nepagrįstai atmetė tą aplinkybę, kad pats V. B. vartojo narkotines medžiagas. Tai patvirtino ir liudytojai D. S., J. S., E. B.

10Kasatorius akcentuoja, kad nei ikiteisminio tyrimo, nei bylos nagrinėjimo teismuose metu nebuvo objektyvių duomenų apie tai, kad jis būtų platinęs narkotines ar psichotropines medžiagas. Tikslas platinti narkotines medžiagas yra subjektyvusis nusikalstamos veikos sudėties požymis. Vertindamas subjektyviuosius nusikalstamos veikos sudėties požymius, teismai apsiribojo J. S. parodymais ir tuo, kad buvo rasta narkotinių ir psichotropinių medžiagų, o kanapės buvo sudėtos į atskirus maišelius. V. B. akcentuoja, kad tai, jog narkotinės medžiagos buvo sudėtos į atskirus maišelius, neįrodo nusikalstamos veikos sudėties subjektyviojo požymio – tikslo platinti narkotikus.

11Atsiliepimu į nuteistojo V. B. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorė prašo atmesti jo kasacinį skundą.

12Atsiliepime nurodoma, kad nuteistojo V. B. kasacinis skundas nepagrįstas. Prokurorė nesutinka su kasatoriaus teiginiu, kad jis įgijo narkotinių ir psichotropinių medžiagų savo reikmėms, neturėdamas tikslo platinti. Nepagrįstas V. B. prašymas jo nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš BK 260 straipsnio 2 dalies į 259 straipsnio 1 dalį. Analogiškas prašymas buvo išdėstytas ir nuteistojo apeliaciniame skunde. Šiaulių apygardos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, atliko įrodymų tyrimą, patikrino nuosprendžio pagrįstumą ir teisėtumą, padarydamas teisingą išvadą, kad V. B. skundo argumentai apie tai, jog narkotinių medžiagų jis įgijo savo reikmėms, yra nepagrįsti. Šiuos argumentus paneigia bylos įrodymų visuma: kratos metu rastos narkotinės ir psichotropinės medžiagos kiekis (49,792 g kanapių ir jų dalių bei 211 vienetų tablečių su MDMA), tai yra apie 360 vienkartinių dozių; kanapių ir jų dalių paskirstymas į dozes (medžiagos rastos 131 maišelyje), paruoštas platinti; šių medžiagų kaina (kasatorius parodė, kad jis sumokėjo už narkotines medžiagas 1300 Lt); liudytojos J. S. parodymai apie tai, kad kai pas niekur nedirbantį V. B. pradėjo lankytis nepažįstami jaunuoliai, V. B. pradėjo turėti pinigų, be to, ji mačiusi, kai kartą V. B. ant stalo buvo padėjęs 20 plastikinių paketėlių su žole ir tabletėmis; paties V. B. parodymai, kad jis niekur nedirbo, o jį materialai rėmė motina ir sugyventinė J. S.

13Prokurorė nesutinka su kasatoriaus teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo grįsti nuosprendžio įrodymais, gautais kratos, atliktos J. S. namuose, metu, nes krata buvo atlikta neteisėtai. Pagal BPK 145 straipsnio 1 dalies nuostatas krata daroma tada, kai yra ikiteisminio tyrimo duomenų, kuriais remiantis galima pagrįstai manyti, kad kurioje nors vietoje arba pas kurį nors asmenį yra nusikalstamai veikai tirti reikšmingų daiktų ar kitų objektų. Šie duomenys gali būti gaunami tiek iš procesinių šaltinių, tiek iš ikiteisminio tyrimo įstaigų operatyvinės veiklos medžiagos. Iš kratos, atliktos 2007 m. balandžio 24 d., protokolo matyti, kad jos metu rasta narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Pagal BPK 145 straipsnio 3 dalį krata daroma ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi, tačiau neatidėliotinais atvejais krata gali būti daroma ir be ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties, o ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimu. Iš bylos medžiagos matyti, kad krata V. B. gyvenamojoje vietoje buvo daroma Kelmės rajono policijos komisariato vyr. tyrėjo nutarimu. Tokiais atvejais, per tris dienas nuo kratos atlikimo, turi būti gaunamas ikiteisminio tyrimo teisėjo patvirtinimas dėl kratos darymo teisėtumo. Krata buvo atlikta 2007 m. balandžio 24 d., o ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimą Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja patvirtino 2007 m. balandžio 25 d. Taigi BPK 145 straipsnio reikalavimai nebuvo pažeisti.

14Kasacinis skundas atmestinas.

15Dėl BK 260 straipsnio 2 dalies taikymo

16BK 260 straipsnio 2 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą didelio kiekio narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą, turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti, arba už šių medžiagų neteisėtą pardavimą ar kitokį platinimą.

17BK 259 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą neturint tikslo jas parduoti ar kitaip platinti.

18BK 260 straipsnio 2 dalies dispozicijoje numatytos veikos – gaminimas, perdirbimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ar siuntimas – sudaro alternatyvius požymius, todėl kiekviena iš jų gali sudaryti savarankišką nusikaltimą. V. B. veikoje nustatyti du požymiai – įgijimas ir laikymas. Nuteistasis jų neginčija. V. B. neginčija ir būtino šio nusikaltimo sudėties požymio „didelio kiekio narkotinių medžiagų“, tačiau nesutinka su kitu būtinu požymiu „turint tikslą parduoti ar kitaip platinti“, kurį pripažino įrodytu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai.

19Nusikalstamos veikos padarymo tikslas apibūdina kaltininko siekius, susijusius su nusikalstamos veikos padarymu. Sprendžiant, ar kaltininkas „turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti“ narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi faktas, ar pats kaltininkas vartoja šias medžiagas, taip pat rastų medžiagų kiekis, paruoštų vartoti dozių skaičius, šių medžiagų įsigijimo, radimo aplinkybės ir kiti objektyvūs bylos duomenys. Taigi tikslo turėjimas yra vertinamasis kriterijus, nustatomas vertinant surinktus įrodymus bendrajame bylos kontekste.

20Kasatorius teigia, kad narkotinių ir psichotropinių medžiagų įsigijo savo reikmėms, neturėdamas tikslo jų parduoti, ir prašo perkvalifikuoti jo nusikalstamą veiką iš BK 260 straipsnio 2 dalies į BK 259 straipsnio 1 dalį. Analogiškas prašymas buvo išdėstytas ir nuteistojo apeliaciniame skunde. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, patvirtino pirmosios instancijos teismo išvadas dėl nuteistojo padarytos veikos kvalifikavimo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija patikrino nuosprendžio pagrįstumą, teisėtumą ir konstatavo, kad skundo argumentai apie tai, jog V. B. narkotines medžiagas įgijo savo reikmėms, yra nepagrįsti ir paneigti įrodymų visuma: liudytojos J. S. parodymais, kad niekur nedirbantis ir nuolatinio pragyvenimo šaltinio neturintis V. B., kai pas jį pradėjo lankytis nepažįstami jaunuoliai, pradėjo turėti pinigų – po 20, 40 Lt, nors anksčiau turėdavo tik metalines smulkias monetas; kratos metu rastų narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiu (49,792 g kanapių ir jų dalių bei 211 vienetų tablečių su MDMA), tai yra apie 360 vienkartinių dozių; kanapių ir jų dalių paskirstymu į dozes – medžiagos rastos 131 maišelyje, paruoštos platinti; paties V. B. parodymais, kad jis niekur nedirbo, o jį materialai rėmė motina E. B. ir sugyventinė J. S.; kitais apeliacinės instancijos teismo nurodytais ir įvertintais bylos duomenimis. Kasatoriaus teiginiai dėl J. S. parodymų nepatikimumo yra nepagrįsti, nes teismai, kaip ir numatyta BPK 20 straipsnio 5 dalyje, juos vertino ne atskirai, o visų bylos aplinkybių kontekste. Juos patvirtina visi kiti bylos duomenys. Kvalifikuodami V. B. padarytą veiką pagal BK 260 straipsnio 2 dalį, teismai baudžiamojo įstatymo taikymo klaidų nepadarė.

21Dėl BPK 145 straipsnio reikalavimų

22Kasaciniame skunde kasatorius nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo grįsti nuosprendžio įrodymais, gautais kratos, atliktos J. S. namuose, metu, nes krata buvo atlikta neteisėtai.

23Krata gali būti atliekama tik esant BPK 145 straipsnio 1 dalyje numatytam pagrindui ir griežtai laikantis nustatytos kratos atlikimo tvarkos. Pagal BPK 145 straipsnio 1 dalies nuostatą krata daroma tada, kai yra ikiteisminio tyrimo duomenų, kuriais remiantis galima pagrįstai manyti, kad kurioje nors vietoje arba pas kurį nors asmenį yra nusikalstamai veikai tirti reikšmingų daiktų, dokumentų ir kitų objektų. Šie duomenys gali būti gaunami tiek iš procesinių šaltinių, tiek iš ikiteisminio tyrimo įstaigų operatyvinės veiklos rezultatų medžiagos. Kad J. S. namuose, kuriuose gyveno V. B., buvo pagrindas kratai daryti, patvirtina 2007 m. balandžio 24 d. kratos protokolas, iš kurio matyti, kad V. B. gyvenamojoje vietoje, virtuvės lubų ertmėje, rasta ir paimta 211 vnt. baltos spalvos tablečių, supakuotų dviejuose polietileniniuose maišeliuose, vienas polietileninis paketėlis su 15 vnt. baltos spalvos tablečių dalių, 131 vnt. plastikinių paketėlių su rudos spalvos augaline medžiaga, neaiškios kilmės milteliais. Vėliau nustatyta, kad tai buvo narkotinės ir psichotropinės medžiagos.

24Pagal BPK 145 straipsnio 3 dalį krata daroma ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi, tačiau neatidėliotinais atvejais krata gali būti daroma be ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties. Neatidėliotinais atvejais krata gali būti daroma ir ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimu. Iš baudžiamosios bylos matyti, kad krata J. S. namuose buvo daroma 2007 m. balandžio 24 d. Kelmės rajono policijos komisariato vyr. tyrėjo nutarimu. Tokiais atvejais įstatymas įpareigoja, kad per tris dienas nuo kratos atlikimo turi būti gaunamas ikiteisminio tyrimo teisėjo patvirtinimas dėl kratos darymo teisėtumo. Iš baudžiamosios bylos matyti, kad krata buvo atlikta 2007 m. balandžio 24 d. ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu, kuris buvo patvirtintas teisėjo 2007 m. balandžio 25 d. Vadinasi, BPK 145 straipsnio reikalavimai nebuvo pažeisti.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Nuteistojo V. B. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Skundžiama ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą ir susipažinusi su... 4. V. B. nuteistas už tai, kad 2007 m. vasario – kovo mėnesiais, tiksliai... 5. Kasaciniu skundu nuteistasis V. B. prašo pakeisti Kelmės rajono apylinkės... 6. Kasatorius nurodo, kad teismų sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti, nes... 7. V. B. pabrėžia, kad pagal BK 260 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė... 8. Anot V. B., krata, kurios metu rasta narkotinių ir psichotropinių medžiagų,... 9. Nuteistasis pripažįsta, kad laikė didelį kiekį narkotinių ir... 10. Kasatorius akcentuoja, kad nei ikiteisminio tyrimo, nei bylos nagrinėjimo... 11. Atsiliepimu į nuteistojo V. B. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos... 12. Atsiliepime nurodoma, kad nuteistojo V. B. kasacinis skundas nepagrįstas.... 13. Prokurorė nesutinka su kasatoriaus teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas... 14. Kasacinis skundas atmestinas.... 15. Dėl BK 260 straipsnio 2 dalies taikymo... 16. BK 260 straipsnio 2 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą... 17. BK 259 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą... 18. BK 260 straipsnio 2 dalies dispozicijoje numatytos veikos – gaminimas,... 19. Nusikalstamos veikos padarymo tikslas apibūdina kaltininko siekius, susijusius... 20. Kasatorius teigia, kad narkotinių ir psichotropinių medžiagų įsigijo savo... 21. Dėl BPK 145 straipsnio reikalavimų... 22. Kasaciniame skunde kasatorius nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos... 23. Krata gali būti atliekama tik esant BPK 145 straipsnio 1 dalyje numatytam... 24. Pagal BPK 145 straipsnio 3 dalį krata daroma ikiteisminio tyrimo teisėjo... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 26. Nuteistojo V. B. kasacinį skundą atmesti....