Byla 2-5066-661/2015
Dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas,

2sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,

3dalyvaujant ieškovo AB SEB bankas atstovui advokatui M. I. ir atsakovo AB „Vingriai“ atstovui advokatui J. S.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį AB „Vingriai“, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų BUAB „Pramonės pastatų valdymas“ dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų, ir

Nustatė

5Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo išreikalauti ieškovui AB SEB bankas priklausančias patalpas, esančias ( - ), iš atsakovo AB „Vingriai" ir perduoti jas ieškovui AB SEB bankas ir priteisti iš atsakovo AB „Vingriai" ieškovo AB SEB bankas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas ieškinį grindžia tuo jog 2007-03-16 UAB „Pramonės pastatų valdymas" ir Ieškovas sudarė finansinio lizingo sutartį Nr. 2007-030182, pagal kurią Ieškovas finansavo gamybinių Patalpų įsigijimą. Ieškovas ir UAB „Pramonės pastatų valdymas" 2007-03-26, įgyvendindami 2007 m. kovo 16 d. Patalpų lizingo sutartį, sudarė pirkimo - pardavimo sutartį, kuria UAB „Pramonės pastatų valdymas" perleido, o Ieškovas įsigijo Patalpas ir suteikė jas naudotis Patalpų lizingo sutarties pagrindu UAB „Pramonės pastatų valdymas". UAB „Pramonės pastatų valdymas" tinkamai nevykdė Patalpų lizingo sutarties - nesilaikė sutartimi sulygtų įmokų mokėjimo terminų, todėl 2010-08-17 Ieškovas pateikė UAB „Pramonės pastatų valdymas" raštą Nr. 02-3797 „Dėl sutarčių nutraukimo", kuriame nurodė, kad jeigu UAB „Pramonės pastatų valdymas" nepadengs 1 666 272,00 Lt dydžio įsiskolinimo ir delspinigių iki 2009-08-24, Ieškovas nutrauks Patalpų lizingo sutartį. UAB „Pramonės pastatų valdymas" nurodytu terminu įsiskolinimo nepadengė, todėl Ieškovas vienašališkai nutraukė Patalpų lizingo sutartį nuo 2009-08-25 bei, remdamasis Patalpų lizingo sutarties bendrosios dalies 19 skirsniu, pareikalavo grąžinti Ieškovui nuosavybės teise priklausančias Patalpas. UAB „Pramonės pastatų valdymas" ir Ieškovas 2009-10-08 sudarė sutartį dėl turto pagal Patalpų lizingo sutartį grąžinimo ir atlaisvinimo tvarkos, pagal kurį UAB „Pramonės pastatų valdymas" be kita ko įsipareigojo atlaisvinti Ieškovui priklausančias patalpas iki 2009-11-08 (Susitarimo 4 punktas). 2009- 11-08 UAB „Pramonės pastatų valdymas" ir Ieškovas sudarė papildomą susitarimą prie 2009-10-08 sutarties dėl turto pagal Patalpų lizingo sutartį grąžinimo ir atlaisvinimo tvarkos, kuriuo be kita ko pratęsė Ieškovui priklausančių patalpų grąžinimo ir atlaisvinimo terminą iki 2010-01-30. Patalpas UAB „Pramonės pastatų valdymas", 2005-09- 06 nuomos sutarties pagrindu, išnuomavo susijusiam asmeniui - atsakovui AB „Vingriai", kuris šiose patalpose iki šiol laiko Ieškovui priklausančius gamybos įrengimus.

72007-03-16 prie Patalpų lizingo sutarties Ieškovas ir Atsakovas bei UAB „Pramonės pastatų valdymas" sudarė papildomą trišalį susitarimą, kuriame šalys susitarė, kad Ieškovui nutraukus Patalpų lizingo sutartį, tuo pat metu pasibaigia ir minėta Patalpų nuomos sutartis.

82011-09-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2- 7008-431/2011 Vilniaus apygardos teismo buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės areštuojant Patalpas ir AB SEB bankas paskiriant Patalpų saugotoju. Šios laikinosios apsaugos priemonės buvo pakeistos Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2702/2011, kuria šis teismas nusprendė pakeisti areštuotų AB SEB bankas nuosavybės teise priklausančių Patalpų turto saugotoją. Vietoje teismo paskirto turto saugotojo AB SEB bankas Patalpų turto saugotoju buvo paskirta AB „Vingriai". Tačiau Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2593-275/2015 panaikino šias laikinąsias apsaugos priemones. AB „Vingriai" iki šiol Patalpų Ieškovui realiai nėra perdavusi.

9Atsakovas AB „Vingriai pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodo:

101. Ieškovas patikslintu ieškiniu pakeitė pradinio ieškinio dalyką, jei pirmu atveju ieškovas prašė iškeldinti atsakovą iš negyvenamųjų patalpų, tai patikslintame ieškinyje prašo išreikalauti patalpas iš neteisėto valdymo, t.y. reiškia vendikacinį ieškinį, kuris turi būti apmokėtas papildomai žyminiu mokesčiu;

112. šiuo metu Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama kita civ. byla Nr. 2-2593-275/2015 pagal ieškovų „L&M International Trading Ltd", S. K., UAB „L&M Vilnius" ieškinį atsakovams AB SEB bankui, BUAB „Pramonės pastatų valdymas" dėl ginčijamų sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, kurioje ieškovai teismo prašo pripažinti sandorius, kuriais AB SEB bankas įgijo nuosavybės teisę į Patalpas, iš kurių ieškovas nagrinėjamoje byloje prašo iškeldinti atsakovą, negaliojančiais ab inilio. Taigi, tuo atveju, jei minėtoje byloje Vilniaus apygardos teismas tenkintų ieškovų ieškinį ir pripažintų, kad AB SEB bankas perėmęs visas teises ir pareigas iš AB „SEB lizingas" neturi nuosavybės teisės į šias Patalpas, tai perse reikštų ir nagrinėjamoje byloje esminės prejudicinės aplinkybės nustatymą, jog AB SEB bankas neturi ir niekada neturėjo teisės reikalauti, kad atsakovas būtų iškeldintas iš šių Patalpų, ką teisiškai galėtų daryti tiktai teisėtas Patalpų savininkas, ir kas sudarytų savarankišką pagrindą ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, Kaip atsakovas nurodė 2015-07-16 atsiliepime į pradinį ieškinį, ši aplinkybė, sudaro teisinį privalomo bylos stabdymo pagrindą (CPK 163 str. 3 d.);

123. net ir tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad AB SEB bankas yra teisėtas Patalpų savininkas, jis vis tiek neturėtų teisės reikalauti, jog. atsakovas iš šių Patalpų būtų iškeldintas, kadangi atsakovas Patalpomis nepertraukiamai naudojasi pagal 2005-09-06 tarp AB „Vingriai" ir BUAB „Pramonės pastatų valdymas" sudarytą Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuri buvo išviešinta nekilnojamojo turto registre;

134. ieškovas patikslintame ieškinyje nepagrįstai teigia, esą aukščiau minėta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis nutrūko, nutrūkus 2007-03-16 finansinio lizingo sutarčiai Nr. 2007-030182. Tokią poziciją ieškovas grindžia 2007-03-16 susitarimo, kuris pateiktas kaip priedas Nr. 3 prie finansinio lizingo sutarties, 4 p. nuostata, numatančia, jog „Tuo atveju, jei Finansuotojui įgijus, nuosavybės teisę į Patalpas, Finansuotojas nutraukia su klientu sudarytą finansinio lizingo sutartį Nr. 030182 anksčiau termino, tuo pat metu Patalpų atžvilgiu pasibaigia ir Nuomos sutartis". Tačiau, minėtoje šiuo metu nagrinėjamoje Vilniaus apygardos teismo civ. byloje Nr. 2- 2593-275/2015 ieškovai teismo prašo pripažinti 2007-03-16 finansinio lizingo sutartį negaliojančia ab initio, o tuo atveju, jeigu teismas pripažins šią sutartį negaliojančia, šios sutarties priedo Nr.-3 (minėto 2007-03-16 susitarimo) galiojimas taip pat pasibaigs, kadangi šis susitarimas Kaip priedas yra visiškai priklausomas nuo pačios 2007-03-16 finansinio lizingo sutarties galiojimo/negaliojimo;

145. ieškovas patikslintame ieškinyje visiškai nepagrįstai akcentuoja aplinkybę, jog šiai dienai 2005-09-06 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis yra išregistruota iš nekilnojamojo- turto registro. Atsakovas remiasi CK 6.494 str. 1 d. nuostatomis. Jo nuomone, vien ta aplinkybė, kad Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis buvo įregistruota registre, nors šiai dienai ir yra išregistruota, per se pagrindžia, jog ieškovui, po Patalpų nuosavybės jam perėjimo, perėjo ir visos pareigos pagal nuomos sutartį su AB „Vingriai", įskaitant pareigą nutraukti šią sutartį, kaip minėta, prieš tai įspėjus nuomininką apie tai prieš tris mėnesius, kas nebuvo padaryta ir minėta nuomos sutartis liko galioti, nepaisant to, kad nuomos sutarties įrašas ieškovo iniciatyva vėliau buvo išregistruotas iš nekilnojamojo turto registro.

15Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų BUAB „Pramonės pastatų valdymas“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog sutinka su ieškiniu ir prašo jį tenkinti (b.t. II., b.l. 183).

16Ieškovas teismo posėdyje bei pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose į atsakovo atsiliepimą, nurodė, jog Ieškovas patikslintą ieškinį nuosekliai ir nenukrypdamas nuo civilinės bylos esmės, suformulavo kaip patikslintą ieškinį dėl atsakovo AB „Vingriai" iškeldinimo iš Ieškovui priklausančių Patalpų šioje civilinėje byloje. Visas patikslinto ieškinio turinys yra susijęs su ginčo esme ir ieškinio reikalavimu iškeldinti Atsakovą iš Ieškovui priklausančių Patalpų.

17Ieškinys tenkintinas.

18Nustatytos faktinės bylos aplinkybės

19Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2007-03-16 UAB „Pramonės pastatų valdymas" ir Ieškovas sudarė finansinio lizingo sutartį Nr. 2007-030182, pagal kurią Ieškovas finansavo gamybinių Patalpų įsigijimą (b.t. I., b.l. 56). Ieškovas ir UAB „Pramonės pastatų valdymas" 2007-03-26, įgyvendindami 2007 m. kovo 16 d. Patalpų lizingo sutartį, sudarė pirkimo - pardavimo sutartį (b.t. II., b.l. 189) (Pirkimo - pardavimo sutartis), kuria UAB „Pramonės pastatų valdymas" perleido, o Ieškovas įsigijo Patalpas ir suteikė jas naudotis Patalpų lizingo sutarties pagrindu UAB „Pramonės pastatų valdymas". UAB „Pramonės pastatų valdymas" tinkamai nevykdė Patalpų lizingo sutarties - nesilaikė sutartimi sulygtų įmokų mokėjimo terminų, todėl 2010-08-17 Ieškovas pateikė UAB „Pramonės pastatų valdymas" raštą Nr. 02-3797 „Dėl sutarčių nutraukimo" (b.t. I., b.l. 69), kuriame nurodė, kad jeigu UAB „Pramonės pastatų valdymas" nepadengs 1 666 272,00 Lt dydžio įsiskolinimo ir delspinigių iki 2009-08-24, Ieškovas nutrauks Patalpų lizingo sutartį. UAB „Pramonės pastatų valdymas" nurodytu terminu įsiskolinimo nepadengė, todėl Ieškovas vienašališkai nutraukė Patalpų lizingo sutartį nuo 2009-08-25 bei, remdamasis Patalpų lizingo sutarties bendrosios dalies 19 skirsniu, pareikalavo grąžinti Ieškovui nuosavybės teise priklausančias Patalpas.

202009-10-08 UAB „Pramonės pastatų valdymas" ir Ieškovas sudarė sutartį dėl turto pagal Patalpų lizingo sutartį grąžinimo ir atlaisvinimo tvarkos (b.t. I., b.l. 73), pagal kurį UAB „Pramonės pastatų valdymas" be kita ko įsipareigojo atlaisvinti Ieškovui priklausančias patalpas iki 2009-11-08 (Susitarimo 4 punktas) (b.t. I., b.l. 75). 2009- 11-08 UAB „Pramonės pastatų valdymas" ir Ieškovas sudarė papildomą susitarimą prie 2009-10-08 sutarties dėl turto pagal Patalpų lizingo sutartį grąžinimo ir atlaisvinimo tvarkos, kuriuo be kita ko pratęsė Ieškovui priklausančių patalpų grąžinimo ir atlaisvinimo terminą iki 2010-01-30 (b.t. I., b.l. 73). Patalpas UAB „Pramonės pastatų valdymas", 2005-09- 06 nuomos sutarties pagrindu, išnuomavo susijusiam asmeniui - atsakovui AB „Vingriai" (b.t. I., b.l. 79 – 97), kuris šiose patalpose iki šiol laiko Ieškovui priklausančius gamybos įrengimus.

21Kaip matyti iš bylos 2007-03-16 prie Patalpų lizingo sutarties Ieškovas ir Atsakovas bei UAB „Pramonės pastatų valdymas" sudarė papildomą trišalį susitarimą (b.t. I., b.l. 76), kuriame šalys susitarė, kad Ieškovui nutraukus Patalpų lizingo sutartį, tuo pat metu pasibaigia ir minėta Patalpų nuomos sutartis (b.t. I., b.l. 80). Kaip matyti iš Ieškovo į bylą 2015-09-24 Teismo posėdyje pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, Atsakovas nėra įregistravęs viešame registre Patalpų nuomos sutarties.

22Teisiniai argumentai

23Dėl bylos sustabdymo

24Atsakovas pareiškė prašymą sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą iki Vilniaus apygardos teisme įsiteisės galutinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2593-275/2015 (teisminio proceso numeris Nr. 2-55-3-02490-2011-4) pagal ieškovų L&M International Trading LTD, S. K., UAB „L&M Vilnius“ ieškinį atsakovams AB „SEB bankas“ ( atsakovas pakeistas AB „SEB lizingas“ teisių ir pareigų perėmėju), BUAB „Pramonės pastatų valdymas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

25Atsakovo manymu, šioje civilinėje byloje nustatytinos nagrinėjamam ginčui reikšmingos aplinkybės. Pasak atsakovo, nepagrįstai nesustabdžius civilinės bylos nagrinėjimo nebus nustatytas nagrinėjamai bylai esminės reikšmės turintis prejudicinis faktas dėl atsakovo buvimo ginčo patalpų teisėtu savininku bei dėl sandorių, kurių pagrindu AB „Vingriai“ įgijo į ginčo patalpas galiojimo, todėl nebus galima įvertinti ieškovo veiksmų, ketinant iškeldinti atsakovą iš ginčo patalpų bei nutraukiant negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, neteisėtumo.

26Civilinės bylos sustabdymas reiškia laikiną visų procesinių veiksmų, atliekamų nagrinėjant bylą (išskyrus procesinius veiksmus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių išsprendimu), sustabdymą dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ir teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos (CPK 163-164 str., 166 str. 3 d., 167 str. 1 d.). Dėl šios priežasties civilinės bylos sustabdymas visais atvejais neišvengiamai pailgina bylos nagrinėjimo trukmę, kas suponuoja CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų civilinio proceso principų – koncentruotumo ir ekonomiškumo – pažeidimo tikimybę. Todėl teismas kiekvienu atveju, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, privalo atsižvelgti į konkrečias bylos aplinkybes ir įsitikinti, kad, nesustabdžius bylos, nėra galimybės tinkamai ir teisingai jos išnagrinėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2009; 2013-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2013; kt.).

27Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos mėn. 23 d. ieškovų L&M International Trading LTD, S. K., UAB „L&M Vilnius“ ieškinį atmetė, sprendimas neįsiteisėjęs. Atsakovo nurodytoje civilinėje byloje Nr. 2-2593-275/2015 AB „Vingriai" nėra nei ieškovu, nei atsakovu, nei trečiuoju asmeniu. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2593-275/2015 atsakovais yra AB SEB bankas ir BUAB „Pramonės pastatų valdymas", o ieškovais - „L&M International Trading Ltd.", S. K., UAB „L&M Vilnius". Todėl darytina išvada, jog Teismo nagrinėjamoje Civilinėje byloje atsakovas AB „Vingriai" nėra tinkamas subjektas kreiptis į Teismą dėl šios Civilinės bylos sustabdymo iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2593-275/2015 kurioje AB „Vingriai" nėra nei šalis, nei kitas byloje dalyvaujantis asmuo.

28Teismas, atsižvelgdamas šios ir atsakovo nurodytos bylos aplinkybes, pagrindus ir dalyką, sprendžia, jog teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2593-275/2015 neturi įtakos AB „Vingriai" teisėms ir pareigoms, nes AB „Vingriai“ nėra ir negali pretenduoti atkurti nuosavybės teises į ginčo Patalpas. Atitinkamai tai reiškia ir tai, jog AB „Vingriai" teisinė padėtis, jai būnant Patalpų nuomininku, negali pablogėti priklausomai nuo to, kas būtų teismo pripažintas Patalpų savininku - AB SEB bankas, ar „L&M International Trading Ltd.", S. K., UAB „L&M Vilnius".

29Dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų

30Nagrinėdamas ginčą dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo ir su tuo susijusių teisinių pasekmių taikymo, teismas visų pirma turi kvalifikuoti ginčo teisinius santykius, t. y. nustatyti, ar šalis sieja terminuotos ar neterminuotos nuomos sutartiniai santykiai. Dėl terminą nustatančių nuomos sutarties sąlygų teisinės reikšmės yra išsamiai pasisakęs kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,, Sarteksas“ v. UAB ,, Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007;2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ v. UAB ,, Glass market“, bylos Nr. 3K-3-430/2008).

31Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog pirmoji nuomos sutartis tarp UAB „Pramonės pastatų valdymas“ (nuomotojo) ir AB „Vingriai“ (nuomininko) buvo sudaryta 2005 m. rugsėjo 6 d. ir ji buvo neterminuota (b.t. I., b.l. 82;) sutarties 2.2 p. Tačiau Ieškovas ir UAB „Pramonės pastatų valdymas" 2007-03-26, įgyvendindami 2007 m. kovo 16 d. Patalpų lizingo sutartį, sudarė pirkimo - pardavimo sutartį (b.t. II., b.l. 189) (Pirkimo - pardavimo sutartis), kuria UAB „Pramonės pastatų valdymas" perleido, o Ieškovas įsigijo Patalpas ir suteikė jas naudotis Patalpų lizingo sutarties pagrindu UAB „Pramonės pastatų valdymas". Kaip matyti iš bylos, 2007-03-16 prie Patalpų lizingo sutarties Ieškovas ir Atsakovas bei UAB „Pramonės pastatų valdymas" sudarė papildomą trišalį susitarimą (b.t. I., b.l. 80), kuriame šalys susitarė, kad Ieškovui nutraukus Patalpų lizingo sutartį, tuo pat metu pasibaigia ir minėta Patalpų nuomos sutartis (b.t. I., b.l. 80). Tai reiškia, jog ir ši tarp šalių nuomos sutartis buvo neterminuota.

32Neterminuotą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį šalys gali nutraukti bet kada, nenurodydamos pagrindo, prieš nustatytą terminą įspėjusios viena kitą (CK 6.480 straipsnis). Teismas sprendžia, jog nutraukus Patalpų lizingo sutartį, automatiškai nutrūko ir ginčo Patalpų nuomos sutartis. Kaip minėta, 2007-03-16 tai nustatė laisva valia sudarytas papildomas trišalis susitarimas. Tai reiškia, kad Atsakovas prarado teisę naudotis Patalpomis kaip nuomininkas. Todėl Ieškovas turi visas savininko teises į Patalpas, tarp jų ir CK 4.95 straipsnyje numatytą teisę išreikalauti daiktą iš svetimo neteisėto valdymo, nors šioje byloje ieškovas, visų pirma, reikalauja iškeldinti atsakovą iš ginčo negyvenamųjų patalpų.

33Nors, priešingai nei teigia Atsakovas savo atsiliepime į pradinį Ieškovo ieškinį, viešame registre nėra įregistruota jokios Patalpų nuomos sutarties. 2015-09-24 Teismo posėdyje Ieškovas į bylą pateikė aktualų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą dėl Patalpų. Iš šio dokumento yra matyti, jog Ieškovas yra teisėtas Patalpų savininkas, o įrašas dėl Patalpų nuomos sutarties su Atsakovu galiojo nuo 2007-04-06 iki 2011-10- 20. Be to, byloje nėra jokių duomenų, jog atsakovas būtų mokėjęs, ar moka šiuo metu nuomos mokestį patalpų savininkui, ar kitaip vykdo nuomos sutartį.

34Ieškovas 2009 m. rugpjūčio 17 d. pranešimu įspėjo patalpų nuomotoją (b.t. I., 71) dėl negyvenamųjų patalpų lizingo sutarties nutraukimo, 2009 m. spalio 5 d. vienašališkai nutraukė Patalpų lizingo sutartį remiantis Patalpų lizingo sutarties bendrosios dalies 19 skirsniu (b.t. I., b.l. 64, 73) ir pareikalavo grąžinti Ieškovui nuosavybės teise priklausančias Patalpas. Taigi pasibaigus lizingo sutarčiai, pasibaigė ir ginčo nuomos sutartis. Nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkui atsiranda pareiga grąžinti nuomos objektu buvusį daiktą nuomotojui (CK 6.499 straipsnis), o jam šios pareigos nevykdant atsiranda CK 6.499 straipsnio 2 dalyje nurodytos pasekmės – nuomotojas įgyja teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, bei atlyginti nuostolius (CK 6.499 straipsnio 2 dalis). Kaip jau minėta, kad neterminuotai negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčiai nutraukti pakanka bet kurios šalies vienašališko pareiškimo, padaryto nustatytu terminu, jokių papildomų pagrindų neterminuotai nuomos sutarčiai nutraukti įstatymas nereikalauja. Šios taisyklės galioja visiems civilinių santykių subjektams.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų

36Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi išlaidas iš antrosios šalies. Pagal CPK 98 straipsnį, priteisiamos išlaidos už advokato pagalbą. Ieškovui AB SEB bankui priteisti 848,97 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų.

37Teismas, vadovaudamasis CPK 269, 270 straipsniais,

Nutarė

38Ieškovo AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238) ieškinį patenkinti.

39Iškeldinti atsakovą AB „Vingriai" (juridinio asmens kodas 120230369) iš ieškovui AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238) priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių( - ), ir perduoti jas ieškovui AB SEB bankas;

40priteisti iš atsakovo AB „Vingriai" (juridinio asmens kodas 120230369) ieškovui AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238) 848,97 Eur bylinėjimosi išlaidų.

41Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo AB SEB bankas atstovui advokatui M. I. ir atsakovo AB... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB... 5. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo išreikalauti ieškovui AB SEB bankas... 6. Ieškovas ieškinį grindžia tuo jog 2007-03-16 UAB „Pramonės pastatų... 7. 2007-03-16 prie Patalpų lizingo sutarties Ieškovas ir Atsakovas bei UAB... 8. 2011-09-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2- 7008-431/2011 Vilniaus apygardos... 9. Atsakovas AB „Vingriai pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį su juo... 10. 1. Ieškovas patikslintu ieškiniu pakeitė pradinio ieškinio dalyką, jei... 11. 2. šiuo metu Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama kita civ. byla Nr.... 12. 3. net ir tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad AB SEB bankas yra teisėtas... 13. 4. ieškovas patikslintame ieškinyje nepagrįstai teigia, esą aukščiau... 14. 5. ieškovas patikslintame ieškinyje visiškai nepagrįstai akcentuoja... 15. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų BUAB „Pramonės... 16. Ieškovas teismo posėdyje bei pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose į... 17. Ieškinys tenkintinas.... 18. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 19. Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2007-03-16 UAB „Pramonės... 20. 2009-10-08 UAB „Pramonės pastatų valdymas" ir Ieškovas sudarė sutartį... 21. Kaip matyti iš bylos 2007-03-16 prie Patalpų lizingo sutarties Ieškovas ir... 22. Teisiniai argumentai... 23. Dėl bylos sustabdymo... 24. Atsakovas pareiškė prašymą sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą iki... 25. Atsakovo manymu, šioje civilinėje byloje nustatytinos nagrinėjamam ginčui... 26. Civilinės bylos sustabdymas reiškia laikiną visų procesinių veiksmų,... 27. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog... 28. Teismas, atsižvelgdamas šios ir atsakovo nurodytos bylos aplinkybes,... 29. Dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų... 30. Nagrinėdamas ginčą dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo ir su tuo... 31. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog pirmoji nuomos sutartis... 32. Neterminuotą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį šalys gali nutraukti bet... 33. Nors, priešingai nei teigia Atsakovas savo atsiliepime į pradinį Ieškovo... 34. Ieškovas 2009 m. rugpjūčio 17 d. pranešimu įspėjo patalpų nuomotoją... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 36. Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 37. Teismas, vadovaudamasis CPK 269, 270 straipsniais,... 38. Ieškovo AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238) ieškinį patenkinti.... 39. Iškeldinti atsakovą AB „Vingriai" (juridinio asmens kodas 120230369) iš... 40. priteisti iš atsakovo AB „Vingriai" (juridinio asmens kodas 120230369)... 41. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...