Byla e2-107-874/2015
Dėl skolos, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sergel“ ieškinį atsakovui N. M. dėl skolos, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Sergel“ iš atsakovo prašo priteisti 338,52 EUR (1168,83 Lt) skolą, 60,93 EUR (210,39 Lt) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,64 EUR (54,00 Lt) žyminio mokesčio ir 231,70 EUR (800,00 Lt) išlaidas už advokato teisinę pagalbą. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys ir jo priedai bei teismo pranešimas per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-01-27, paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.), teismo nustatytas terminas pasibaigė 2015-02-17. Atsakovui N. M. buvo išaiškintos atsiliepimo nepateikimo pasekmės, teismui nėra žinomos priežastys, dėl kurių atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, yra ieškovo reikalavimas priimti sprendimą už akių, todėl priimamas teismo sprendimas už akių, formaliai vertinant byloje esančius ieškovo pateikus įrodymus, t. y. įsitikinant, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – 2008-05-21 Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), 2007-05-28 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - )– nustatyta, kad AB bankas ,,Hansabank“ (dabartinis pavadinimas ,,Swedbank“, AB) 2008-05-21 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ) visas reikalavimo teises į atsakovo N. M. skolą perleido UAB „Sergel“, todėl ieškovas UAB „Sergel“ yra tinkamas ieškovas šioje byloje ir turi reikalavimo teisę atsakovo atžvilgiu.

6Atsakovas pagal 2007-05-28 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) yra skolingas ieškovui 338,52 EUR (1168,83 Lt). Reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovas įgijo teisę ir į netesybas (delspinigius) dėl uždelsto atsiskaitymo pagal sutartį, kurie, ieškovo teigimu, sudaro 60,93 EUR (210,39 Lt). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.38 str. numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200, 6.205, 6.101 str. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę. Kadangi atsakovas nevykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, todėl iš jo ieškovui priteistina 338,52 EUR (1168,83 Lt) skola.

7CK 6.258 str. 1 d. įtvirtinta, kad, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutartyje numatyti 0,1 proc. delspinigiai, kurie buvo skaičiuoti nuo įsiskolinimo sumos nuo 2008-05-21 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ) pasirašymo už 180 dienų ir, ieškovo skaičiavimu, sudaro 60,93 EUR (210,39 Lt). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo praktikoje aiškiai per didelėmis netesybomis pripažįstami atvejai, kai netesybos siekia 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, kas sudaro 36,5 proc. per metus. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris vartojimo kredito sutartį su „Swedbank“, AB sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias buvo priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti rizikos ir sutarties neįvykdymo pasekmių, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteistini iš atsakovo delspinigiai, kurie siekia 60,93 EUR (210,39 Lt), palyginus su pagrindinės skolos suma 338,52 EUR (1168,83 Lt), yra aiškiai per dideli.

8CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad pirminis išieškotojas Swedbank, AB yra pelno siekiantis ūkio subjektas, todėl vykdydamas ūkinę - komercinę veiklą turėjo pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 0,1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, o Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas 2007-05-28 vartojimo kredito sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė, dėl ko teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina delspinigius iki 0,05 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistini 30,47 EUR delspinigiai (CK 6.73 str. 2 d.). Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai ieškovo patirtiems nuostoliams.

9Kadangi atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, remiantis CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d., jis privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą 368,99 EUR nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-12-29 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 15,64 EUR (54,00 Lt) žyminio mokesčio ir 231,70 EUR (800,00 Lt) išlaidas už advokato teisinę pagalbą. Vadovaujantis CPK 93 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys tenkinamas 92 procentais, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 14,39 EUR (49,68 Lt) žyminio mokesčio ir 213,16 EUR (736 Lt) išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti.

11Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes jos mažesnės nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo N. M., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „Sergel“, juridinio asmens kodas 125026242, 338,52 Eur (trijų šimtų trisdešimt aštuonių eurų 52 ct) skolą, 30,47 Eur (trisdešimties eurų 47 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 368,99 Eur (trijų šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų 99 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 14,39 Eur (keturiolika eurų 39 ct) žyminio mokesčio ir 213,16 Eur (du šimtus trylika eurų 16 ct) išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

15Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių dalies.

16Atsakovas N. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Joniškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas UAB „Sergel“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Joniškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai