Byla 1A-259-396/2017
Dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nuosprendžio, kuriuo A. K. pripažintas kaltu ir nuteistas:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kęstučio Jucio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Viktoro Kažio, Violetos Ražinskaitės, sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, dalyvaujant prokurorui Irmantui Mikelioniui, gynėjui advokatui Gediminui Skaisčiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nuosprendžio, kuriuo A. K. pripažintas kaltu ir nuteistas:

3- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu ketveriems metams;

4- pagal BK 183 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu penkeriems mėnesiams;

5- pagal BK 222 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu dvejiems metams.

6Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir A. K. paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas penkeriems metams.

7Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir A. K. paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams keturiems mėnesiams.

8Vadovaujantis BK 75 straipsniu, A. K. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams, įpareigojant A. K. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

9Tuo pačiu nuosprendžiu pripažinti kaltais ir nuteisti D. K., K. Ž., A. L. A., tačiau apeliaciniai skundai dėl jų nuteisimo negauti.

10Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

111. A. K. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad nuo 2011 m. gegužės 3 d. iki 2011 m. rugsėjo 2 d., K., veikdamas kartu su organizuotos grupės nariais D. K., K. Ž., J. M. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas byloje nutrauktas), N. Š. (kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas byloje nutrauktas), pačiam nebūnant organizuotos grupės nariu bei veikdamas su kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, vieninga tyčia ir turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą, iš anksto susitarė daryti sunkų ir ilgai trunkantį nusikaltimą, t. y. apgaule, sukčiaujant pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, panaikinti ūkio subjekto naudai didelės vertės turtinę prievolę į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, kiekvienam organizuotos grupės nariui atliekant tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį – K. Ž. organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB „Ž“ dokumentų išrašymą įvairiems ūkio subjektams, palaikė kontaktus su bendrininkais, koordinavo pinigų perdavimą ir priėmimą iš bendrininkų bei pasirašytų ir užpildytų UAB „Ž“ dokumentų perdavimą bendrininkams, J. M. UAB „Ž“ direktoriui pasirašant įvairiuose įmonės dokumentuose, banko dokumentuose, N. Š. atstovaujančiai UAB „Ž“ interesus ir suvedant realiai jokios veiklos nevykdančios UAB „Ž“ buhalterinę apskaitą, darė bankinius pavedimus, pateikė PVM deklaracijas Valstybiniai mokesčių inspekcijai, D. K. vykdė užduotis susijusias su organizuotos grupės narių veiklos koordinavimu, organizuotos grupės narių ir UAB „Ž“ veiklos vadovavimu, organizavo šios įmonės apgaulingos apskaitos tvarkymą, dokumentų klastojimą, organizavo iš UAB „Ž“ banko sąskaitos grynųjų pinigų paėmimą, nusikaltimo slėpimu, bei žinodamas, kad UAB „Ž” faktiškai jokios veiklos nevykdo ir Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia žinomai melagingas ataskaitas apie tai, jog įmonė yra įsigyta ir naudojama nusikalstamai veiklai nuslėpti – prekėms įsigytoms be dokumentų, nesumokant pirkimo PVM legalizuoti ir parduoti Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims, tam, kad apgaule panaikinti įvairiems ūkio subjektams turtinę prievolę į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, nes pagal nusikalstamos veikos planą UAB „Ž” vardu mokesčių į Lietuvos Respublikos biudžetą mokėti nebuvo planuojama bei tikrovėje nemokama, apgaule UAB „M“ naudai, panaikino didelės vertės turtinę prievolę į valstybės biudžetą mokėtiną PVM už

1247 439,76 Eur (163 800 Lt).

13Nustatytos šios veikos padarymo aplinkybės:

141.1. A. K. nuo 2011 m. gegužės 3 d. iki 2011 m. rugsėjo 2 d., tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, K. mieste, tiksliau tyrimo metu nenustatytose vietose, susitarė su K. Ž., kuris susitarimo aplinkybes su A. K., iš anksto aptarė su D. K. ir veikė jo nurodymu, t. y. kad pasinaudojant suklastotais UAB „Ž“ (įmonė kodas XXXX, registruotos adresu: duomenys neskelbtini) apskaitos dokumentais apgaule panaikins UAB „M“ (įmonės kodas XXXX, registruotos adresu: duomenys neskelbtini) naudai didelės vertės turtinę prievolę į valstybės biudžetą mokėtiną PVM. Vykdant nusikalstamą planą, A. K. pateikė K. Ž. duomenis apie neva iš UAB „Ž“ perkamus tvirtinimo elementų komplektus, kurie realiai buvo įsigyti iš tyrimo metu nenustatytų asmenų. Taip pat, K. Ž. ir D. K. nurodė UAB „Ž“ interesus atstovaujančiai N. Š. pagal A. K. pateiktus duomenis išrašyti fiktyvias PVM sąskaitas faktūras: 2011 m. gegužės 3 d. ŽAK Nr. 0333, 2011 m. gegužės 30 d. ŽAK Nr. 0369, 2011 m. birželio 21 d. ŽAK Nr. 0381, 2011 m. birželio 30 d. ŽAK Nr. 0392, 2011 m. rugpjūčio 8 d. ŽAK Nr. 0425, 2011 m. rugpjūčio 30 d. ŽAK Nr. 0438, už 943 800 Lt, įskaitant 163 800 Lt PVM, kurias D. K. ir K. Ž. nurodymu pasirašė statytinis UAB „Ž“ direktorius J. M. bei kasos pajamų orderių kvitus 2011 m. birželio 6 d. ŽAK Nr. 0363, 2011 m. birželio 21 d. ŽAK Nr. 0367, 2011 m. birželio 28 d. ŽAK Nr. 0368, 2011 m. liepos 4 d. ŽAK Nr. 0370, 2011 m. liepos 12 d. ŽAK Nr. 0373, 2011 m. liepos 21 d. ŽAK Nr. 0376, 2011 m. liepos 29 d. ŽAK Nr. 0378, 2011 m. rugpjūčio 16 d. ŽAK Nr. 0412, 2011 m. rugpjūčio 19 d. ŽAK Nr. 0416, 2011 m. rugpjūčio 30 d. ŽAK Nr. 0422, 2011 m. rugsėjo 2 d. ŽAK Nr. 0424, apie neva gautus pinigus, kuriuose D. K. ir K. Ž. nurodymu pasirašė J. M. ir UAB „Ž“ buhalterė J. N. (nieko nežinanti apie daromą nusikalstamą veiką).

15Po to A. K. iš K. Ž. gautose UAB „Ž“ PVM sąskaitose faktūrose ir kasos pajamų orderiuose pasirašė, žinodamas, kad pagal pateiktas UAB „Ž“ PVM sąskaitas faktūras ir kasos pajamų kvitus ūkinės operacijos nėra įvykusios, dokumentai yra suklastoti ir netikri, juos įtraukė į UAB „M“ buhalterinę apskaitą, dėl ko tariamas iš UAB „Ž“ įgytų prekių už 163 800 Lt pirkimas PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą ir deklaruotas K. apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose PVM deklaracijose už 2011 m. gegužės, birželio, rugpjūčio mėnesius, nepagrįstai 163 800 Lt padidinant pirkimo PVM ir šia suma sumažinant už oficialiai vykdomus prekių ir paslaugų pardavimus susidariusį mokėtiną į biudžetą PVM, t. y. panaudojant nusikalstamai veikai nuslėpti naudojamos UAB „Ž“ vardu išrašytus dokumentus, apgaule UAB „M“ naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę į valstybės biudžetą sumokėti 47 439,76 Eur (163 800 Lt) PVM, tokiu būdu Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui padarė didelę turtinę žalą.

161.2. Taip pat, A. K. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad pasisavino didelės vertės svetimą turtą, pagal nustatytas šias veikos padarymo aplinkybes:

17Nuo 2011 m. sausio 3 d. iki 2011 m. rugsėjo 2 d., tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, K. mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje, A. K. būdamas UAB „M“ direktoriumi ir savo žinioje turėdamas UAB „M“ turtą bei norėdamas jį paversti savo turtu, 2011 m. sausio 3 d. iš UAB „M“ kasos, pagal kasos išlaidų orderį Nr. 1628, paėmė avansu 964 985,18 Lt, iš kurios 943 800 Lt panaudojimą parodė suklastotomis UAB „Ž“ PVM sąskaitomis faktūromis 2011 m. gegužės 3 d. Nr. ŽAK Nr. 0333, 2011 m. gegužės 30 d. ŽAK Nr. 0369; 2011 m. birželio 21 d. ŽAK Nr. 0381, 2011 m. birželio 30 d. ŽAK Nr. 0392, 2011 m. rugpjūčio 8 d. ŽAK Nr. 0425, 2011 m. rugpjūčio 30 d. ŽAK Nr. 0438, ir kasos pajamų orderių kvitais 2011 m. birželio 6 d. ŽAK Nr. 0363, 2011 m. birželio 21 d. ŽAK Nr. 0367, 2011 m. birželio 28 d. ŽAK Nr. 0368, 2011 m. liepos 4 d. ŽAK Nr. 0370, 2011 m. liepos 12 d. ŽAK Nr. 0373, 2011 m. liepos 21 d. ŽAK Nr. 0376, 2011 m. liepos 29 d. ŽAK Nr. 0378, 2011 m. rugpjūčio 16 d. ŽAK Nr. 0412, 2011 m. rugpjūčio 19 d. ŽAK Nr. 0416, 2011 m. rugpjūčio 30 d. ŽAK Nr. 0422, 2011 m. rugsėjo 2 d. ŽAK Nr. 0424, apie neva iš UAB „Ž“ įsigytus tvirtinimo elementų komplektus. Žinodamas, kad pagal pateiktas UAB „Ž“ PVM sąskaitas faktūras ir kasos pajamų kvitus ūkinės operacijos nėra įvykusios, kad dokumentai yra suklastoti ir netikri, įtraukė juos į UAB „M“ buhalterinę apskaitą, iš avanso apyskaitų nurašęs 943 800 Lt, ir taip gautas lėšas pavertė savo turtu, t. y. pasisavino jo žinioje buvusį UAB „M“ didelės vertės svetimą turtą už 273 343,37 Eur (943 800 Lt).

181.3. Taip pat, A. K. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, pagal nustatytas šias veikos padarymo aplinkybes:

19A. K. nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d., būdamas UAB „M“ direktoriumi, ir žinodamas, kad pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 16 d. įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio reikalavimus yra atsakingas už apskaitos organizavimą, pažeidė teisės aktų reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimus:

20- pasirašė prekių pirkimo ir atsiskaitymo grynais pinigais dokumentuose – UAB „M“ ir UAB „Ž“ 6 PVM sąskaitose faktūrose ir 11-oje KPO kvitų, kurie buvo surašyti neįvykusioms ūkinėms finansinėms operacijoms pateisinti;

21- į UAB „M“ apskaitos registrus įrašė neįvykusias ūkines finansines operacijas su UAB „Ž“ pagal PVM sąskaitas faktūras 2011 m. gegužės 3 d. Nr. ŽAK Nr. 0333, 2011 m. gegužės 30 d. ŽAK Nr. 0369; 2011 m. birželio 21 d. ŽAK Nr. 0381, 2011 m. birželio 30 d. ŽAK Nr. 0392, 2011 m. rugpjūčio 8 d. ŽAK Nr. 0425, 2011 m. rugpjūčio 30 d. ŽAK Nr. 0438, ir kasos pajamų orderių kvitus 2011 m. birželio 6 d. ŽAK Nr. 0363, 2011 m. birželio 21 d. ŽAK Nr. 0367, 2011 m. birželio 28 d. ŽAK Nr. 0368, 2011 m. liepos 4 d. ŽAK Nr. 0370, 2011 m. liepos 12 d. ŽAK Nr. 0373, 2011 m. liepos 21 d. ŽAK Nr. 0376, 2011 m. liepos 29 d. ŽAK Nr. 0378, 2011 m. rugpjūčio 16 d. ŽAK Nr. 0412, 2011 m. rugpjūčio 19 d. ŽAK Nr. 0416, 2011 m. rugpjūčio 30 d. ŽAK Nr. 0422, 2011 m. rugsėjo 2 d. ŽAK Nr. 0424, už 47 439,76 Eur (943 800 Lt);

22- iš kasos ir atsiskaitomųjų sąskaitų, paimdamas kiekvieną mėnesį dideles grynų pinigų sumas, o atsiskaitymui pagal dokumentus panaudojo tik 19 762,36 Eur (68 235,45 Lt) ir kiekvieną mėnesį nepanaudotų pinigų negrąžino į kasą;

23- UAB „Ž“ vardu surašytus 11 KPO kvitų, surašytų neįvykusioms finansinėms operacijoms dėl 943 800 Lt išmokėjimo, įrašė į savo avanso apyskaitas ir šia suma sumažino savo įsiskolinimą bendrovei, taip padarydamas bendrovei 47 439,76 Eur (943 800 Lt) nuostolį.

24Todėl dėl šių pažeidimų, iš dalies negalima nustatyti UAB „M“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d.

252. Nuteistasis A. K. apeliaciniame skunde nurodo, kad dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, BK 183 straipsnio 2 dalį, BK 222 straipsnio 1 dalį, nesutinka. Taip pat nurodo, kad nesutinka su skundžiamu nuosprendžiu paskirta jam laisvės atėmimo bausme bei įpareigojimo registruotis policijos įstaigoje. Apeliantas tvirtina, kad turi tris vaikus, globoja senyvo amžiaus sergančią motiną, niekada nesislapstė nuo teisėsaugos pareigūnų.

263. Apeliacinio proceso metu A. K. gynėjas prašo nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti. Prokuroras prašo nuteistojo apeliacinį skundą atmesti.

273.1. Nuteistojo A. K. apeliacinis skundas atmetamas (BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

28Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, nepažeisdamas BPK 20 straipsnio reikalavimų, įvertino įrodymus ir remdamasis BPK 303 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Kauno apygardos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus ir tiesiogiai teisme ištirtus įrodymus, padarė motyvuotas išvadas dėl nuteistojo A. K. kaltės, jo įvykdytų nusikalstamų veikų juridinės kvalifikacijos, kartu teisingai pritaikė baudžiamojo bei baudžiamojo proceso normas. Šioje nagrinėjamojoje byloje BPK normų pažeidimų dėl įrodymų vertinimo ir veikų kvalifikacijos nenustatyta.

293.2. Nuteistasis A. K. apeliaciniame skunde nesutinka dėl jam inkriminuotų nusikaltimų pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, BK 183 straipsnio 2 dalį, BK 222 straipsnio 1 dalį padarymo, tačiau jokių argumentų dėl šių nusikalstamų veikų faktinių aplinkybių vertinimo ar jų kvalifikavimo nenurodo. Iš pirmosios instancijos teismo teisiamojo posėdžio protokolo turinio matyti, kad A. K. savo kaltę dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo pripažino visiškai (53 t., 94-96, 117, 149 b. l.). Todėl apeliacinės instancijos teismas skundžiamą nuosprendį patikrina atsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

303.3. Pažymėtina, kad pagal BPK 20 straipsnį įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagrindinės įrodymų vertinimo taisyklės nustatytos BPK 20 straipsnio 5 dalyje. Baudžiamojo proceso įstatyme nustatyta, kad teismas nuosprendį pagrindžia tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje (BPK 301 straipsnio 1 dalis). Pagal šio įstatymo prasmę apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias aplinkybes. BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad nuosprendžio aprašomojoje dalyje turi būti išdėstomi įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados, ir motyvai, kuriais teismas atmetė kitus įrodymus.

313.4. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi paties apelianto, tiek kitų nuteistųjų D. K., K. Ž., A. L. A. parodymais, liudytojų J. M. ir N. Š., dėl kurių ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu. Taip pat pirmosios instancijos teismas apkaltinamąjį nuosprendį pagrįstai grindė rašytiniais įrodymais (PVM sąskaitomis faktūromis, kratų ir daiktinių įrodymų apžiūros, parodymo atpažinti protokolais ir kt.), specialistų išvadomis, telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės metu gautais duomenimis.

32Teisėjų kolegijos vertinimu, apygardos teismas BPK 305 straipsnio nuostatų dėl skundžiamo nuosprendžio surašymo nepažeidė ir A. K. nusikalstamas veikas teisingai kvalifikavo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, BK 183 straipsnio 2 dalį, BK 222 straipsnio 1 dalį. Todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti Kauno apygardos teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis.

334. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal BK 54 straipsnio 1, 2 dalis, teismas skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos tokios aplinkybės reikšmę. Be to, BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tai reiškia, kad individualizuojant bausmę, svarbu tinkamai įvertinti tiek BK bendrosios dalies nuostatų suteikiamas galimybes teismui skiriant bausmę, tiek ir BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes (padaryto nusikaltimo pavojingumą, kaltės formą, rūšį, nusikaltimo padarymo motyvus, tikslus, stadiją, kaltininko asmenybę ir kt.).

344.1. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, teisingumo ir teisinės valstybės siekis įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje. Teisingumas yra vienas pagrindinių teisės, kaip socialinio gyvenimo reguliavimo būdo, tikslų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai). Baudžiamosios teisės paskirties (BK 1 straipsnis) kontekste tai reiškia, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija). Be to, įstatymų leidėjas, nustatydamas tokią sankciją už nusikalstamą veiką, turi kartu įstatymu nustatyti ir tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį teismas turi atsižvelgti į visas bylos aplinkybes ir paskirti švelnesnę bausmę negu numatyta įstatymo. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2003 m. birželio 10 d. nutarime konstatavo, jog „Konstitucijoje įtvirtintas prigimtinio teisingumo principas suponuoja tai, kad baudžiamajame įstatyme nustatytos bausmės turi būti teisingos. Teisingumo ir teisinės valstybės principai inter alia reiškia, kad valstybės taikomos priemonės turi būti adekvačios siekiamam tikslui. Taigi bausmės turi būti adekvačios nusikalstamoms veikoms, už kurias jos nustatytos; už nusikalstamas veikas negalima nustatyti tokių bausmių ir tokių jų dydžių, kurie būtų akivaizdžiai neadekvatūs nusikalstamai veikai ir bausmės paskirčiai.“ Vadinasi, vadovaujantis teisingumo principu, kaltininkui turi būti paskirta bausmė, kuri būtų proporcinga padarytai veikai ir kaltininko asmenybei. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad individualizuojant bausmę, visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų neturi būti suteikiama išskirtinė dominuojanti reikšmė (Kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-603/2010, Nr. 2K-118/2011, Nr. 2K-148/2014, Nr. 2K-492/2014). Baudžiamosios atsakomybės individualizavimas reikalauja nustatyti baudžiamajame įstatyme optimalias kaltininko resocializacijai būtinas bausmių rūšis ir jų dydžius bei sudaryti teisines prielaidas teismui parinkti ir paskirti proporcingą ir teisingą bausmę.

354.2. Pirmosios instancijos teismas A. K. skirdamas laisvės atėmimo bausmes už atskiras nusikalstamas veikas ir galutinę subendrintą bausmę bei taikydamas BK 641 straipsnio nuostatas, atsižvelgė į jo asmenybę, padarytų nusikalstamų veikų sunkumą, jo atsakomybę lengvinančią (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą) ir sunkinančią (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktą) aplinkybes, vaidmenį nusikalstamų veikų padaryme (apeliantas nebuvo organizuotos grupės nariu), padarinius. Pažymėtina, kad BK 182 straipsnio 2 dalies ir BK 183 straipsnio 2 dalies sankcijose numatytos tik laisvės atėmimo bausmės. Nors apeliantas skunde jokių argumentų dėl jam paskirtų laisvės atėmimo bausmių už konkrečias nusikalstamas veikas nenurodo, tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas A. K. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, BK 183 straipsnio 2 dalį, BK 222 straipsnio 1 dalį, pagrįstai paskyrė laisvės atėmimo bausmes, teisingai nustatė jų dydžius (BK 61 straipsnio 4 dalis) bei taikė BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkto bausmių subendrinimo taisykles.

364.3. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad apygardos teismas A. K. paskirtos galutinės trejų metų keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėjo trejiems metams, įpareigojant jį bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. kovo 19 d. įstatymu Nr. XII-1554, įsigaliojusiu 2015 m. kovo 24 d., pakeitė bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas ir nustatė, kad pagal BK 75 straipsnio 1 dalį, teismas gali atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus). Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Taip pat pažymėtina, kad bausmės vykdymo atidėjimo (BK 75 straipsnis) taikymas yra teismo diskrecinė teisė. Teismas, taikydamas BK 75 straipsnį, baudžiamąją veiką ir bausmę individualizuoja du kartus: pirmą – vadovaudamasis bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, t. y. teismas įvertina nusikaltimo pobūdį ir jo pavojingumo laipsnį, kaltininko asmenybę bei atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes ir, atsižvelgdamas į aplinkybių visumą, parenka sankcijoje numatytą bausmės rūšį ir dydį, tinkamiausią bausmės tikslams pasiekti; antrą – nustatęs BK 75 straipsnyje numatytas sąlygas, teismas šias aplinkybes įvertina dar kartą, spręsdamas, ar bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Be to, atidėdamas paskirtosios bausmės vykdymą, teismas turi spręsti, ar pritaikytų baudžiamųjų teisinių priemonių ir teismo paskirtų įpareigojimų visuma turės poveikį kaltininkui ir / ar ateityje jis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikaltimų. Baudžiamasis įstatymas neišvardija aplinkybių, į kurias teismas turėtų atsižvelgti svarstydamas, ar bausmės tikslai kaltininkui bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Spręsdami šį klausimą, teismai vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais ir bausmės paskirtimi. Todėl priimdamas tokį pakartotinį sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas vadovaujasi ne tik formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir bausmės paskirtimi, nustatyta BK 41 straipsnio 2 dalyje (Kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-457-677/2015).

374.4. Remiantis bylos medžiaga matyti, kad A. K. nedirba, praeityje neteistas, taip pat nustatyta po vieną jo atsakomybę lengvinančią (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir sunkinančią (BK 60 straipsnio 1 dalies 2 punktas) aplinkybes, apeliantas savo kaltę dėl padarytų nusikalstamų veikų padarymo pripažino visiškai. BK 75 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad atidėdamas bausmės vykdymą, teismas paskiria nuteistajam vieną ar kelias tarpusavyje suderintas šio kodekso IX skyriuje numatytas baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) pareigas. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą ir motyvuotą išvadą, kad A. K. bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Nors apeliantas skunde nurodo, kad turi tris vaikus, globoja senyvo amžiaus sergančią motiną, o nuo teisėsaugos pareigūnų nesislapstė, tačiau tai nėra pakankamas pagrindas už atskiras nusikalstamas veikas skirti bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu arba sutrumpinti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Nuteistojo A. K. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182... 4. - pagal BK 183 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu penkeriems mėnesiams;... 5. - pagal BK 222 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu dvejiems metams.... 6. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės... 7. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu... 8. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, A. K. paskirtos laisvės... 9. Tuo pačiu nuosprendžiu pripažinti kaltais ir nuteisti 10. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 11. 1. A. K. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad nuo... 12. 47 439,76 Eur (163 800 Lt).... 13. Nustatytos šios veikos padarymo aplinkybės:... 14. 1.1. A. K. nuo 2011 m. gegužės 3 d. iki 2011 m. rugsėjo... 15. Po to A. K. iš K. Ž. gautose UAB... 16. 1.2. Taip pat, A. K. pripažintas kaltu ir nuteistas už... 17. Nuo 2011 m. sausio 3 d. iki 2011 m. rugsėjo 2 d., tiksliai tyrimo metu... 18. 1.3. Taip pat, A. K. pripažintas kaltu ir nuteistas už... 19. A. K. nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. lapkričio 30... 20. - pasirašė prekių pirkimo ir atsiskaitymo grynais pinigais dokumentuose –... 21. - į UAB „M“ apskaitos registrus įrašė neįvykusias ūkines finansines... 22. - iš kasos ir atsiskaitomųjų sąskaitų, paimdamas kiekvieną mėnesį... 23. - UAB „Ž“ vardu surašytus 11 KPO kvitų, surašytų neįvykusioms... 24. Todėl dėl šių pažeidimų, iš dalies negalima nustatyti UAB „M“... 25. 2. Nuteistasis A. K. apeliaciniame skunde nurodo, kad dėl... 26. 3. Apeliacinio proceso metu A. K. gynėjas prašo... 27. 3.1. Nuteistojo A. K. apeliacinis skundas atmetamas (BPK... 28. Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 29. 3.2. Nuteistasis A. K. apeliaciniame skunde nesutinka dėl... 30. 3.3. Pažymėtina, kad pagal BPK 20 straipsnį įrodymai baudžiamajame procese... 31. 3.4. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi paties apelianto, tiek... 32. Teisėjų kolegijos vertinimu, apygardos teismas BPK 305 straipsnio nuostatų... 33. 4. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal BK 54 straipsnio 1,... 34. 4.1. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, teisingumo ir teisinės... 35. 4.2. Pirmosios instancijos teismas A. K. skirdamas... 36. 4.3. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad apygardos teismas 37. 4.4. Remiantis bylos medžiaga matyti, kad A. K. nedirba,... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 39. Nuteistojo A. K. apeliacinį skundą atmesti....