Byla e2S-592-275/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų uždarosios akcinės bendrovės „SOLOTRANSA“, uždarosios akcinės bendrovės „Rasmada“, uždarosios akcinės bendrovės „Miklux“, uždarosios akcinės bendrovės „Tyrana“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „SOLOTRANSA“, uždarosios akcinės bendrovės „Rasmada“, uždarosios akcinės bendrovės „Miklux“, uždarosios akcinės bendrovės „Tyrana“ ieškinį atsakovei Lietuvos Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ dėl atsakovo Prezidiumo sprendimo galiojimo, suinteresuoti asmenys M. R., R. V., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovės UAB „SOLOTRANSA“, UAB „Rasmada“, UAB „Miklux“, UAB „Tyrana“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Prezidiumo 2018-08-22 sprendimą „Dėl sutarties dėl asociacijos prezidiumo nario veiklos nutraukimo su M. R.“ panaikinti pripažįstant ab initio negaliojančiais: 1) Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Prezidiumo 2018-08-22 posėdžio protokolo Nr. 16(334) nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu: ir 2) Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Prezidiumo nutarimą dėl sutarties dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos prezidiumo nario veiklos nutraukimo su M. R. Nr. 12-45.

52.

6Atsakovė Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ pateikusi atsiliepimą į ieškinį prašė taikyti ieškinio senatį ir atmesti ieškovių UAB „SOLOTRANSA“, UAB „Rasmada“, UAB „Miklux“ ir UAB „Tyrana“ ieškinį. Tuo atveju, jei teismas nuspręstų atnaujinti ieškinio senaties terminą, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

73.

8Atsakovė taip pat prašė sustabdyti šią civilinę bylą iki bus priimti ir įsiteisės galutiniai procesiniai teismo sprendimai Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamose civilinėse bylose Nr. e2-765-779/2019 ir e2-1068-933/2019.

94.

10Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme šiuo metu nagrinėjama kita civilinė byla Nr. e2-765-779/2019 dėl Linavos Kauno regiono vežėjų 2018 vasario 8 d. susirinkimo, svarstant 5 darbotvarkės klausimą, priimto sprendimo, kuriuo M. R. išrinktas Linavos prezidiumo nariu panaikinimo. Atsakovės įsitikinimu, civilinė byla stabdytina, kol bus išnagrinėta byla dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą.

115.

12Be to, Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama dar viena byla Nr. e2-1068-933/2019 pagal ieškovių ieškinius atsakovei dėl Linavos prezidiumo 2018 m. gegužės 31 d. nutarimo laikinai suspenduoti M. R. prezidiumo nario įgaliojimus bei Linavos generalinio sekretoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. sprendimų konstatuoti M. R. prezidiumo nario įgaliojimų neįgijimo faktą ir į prezidiumo narius pakviesti R. V. teisėtumo.

136.

14Pastaroji byla Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartimi sustabdyta, kol bus priimtas ir įsiteisės galutinis procesinis teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą.

157.

16Atsakovės įsitikinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja privalomasis nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymo pagrindas, kol bus išnagrinėta byla dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą (civilinė byla Nr. e2-765-779/2019) bei civilinė byla, kurioje sprendžiama, ar Linavos generalinis sekretoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. teisėtai konstatavo M. R. prezidiumo nario įgaliojimų neįgijimo faktą (civilinė byla Nr. e2-1068-933/2019).

178.

18Byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą sprendžiamas klausimas, ar 2018 m. vasario 8 d. Linavos Kauno regiono vežėjų susirinkimo sprendimas M. R. išrinkti į Linavos prezidiumą buvo teisėtas, t. y., ar M. R. apskritai teisėtai tapo prezidiumo nariu.

199.

20Kadangi Civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar Linavos prezidiumas 2018 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu teisėtai nusprendė nutraukti prezidiumo nario veiklos sutartį su M. R., aplinkybė ar M. R. šiuos įgaliojimus įgijo teisėtai, turi esminę reikšmę bei tiesioginę įtaką teisingam nagrinėjamoje byloje sprendžiamo klausimo išsprendimui. Taigi, tarp civilinės bylos ir bylos dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą egzistuoja tiesioginis teisinis ryšys.

2110.

22Be to, atsakovės įsitikinimu, civilinė byla stabdytina ne tik iki kol bus išnagrinėta byla dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą, bet taip pat iki kol bus išnagrinėta byla dėl Linavos generalinio sekretoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo konstatuoti, jog M. R. prezidiumo nariu tapo neteisėtai (civilinė byla Nr. e2-1068-933/2019), nes pastarojoje byloje bei nagrinėjamoje byloje taip pat potencialiai gali būti priimti vienas kitam priešingi sprendimai – pavyzdžiui, teismas vienoje byloje konstatuotų, kad Linavos generalinis sekretorius teisėtai konstatavo faktą, kad M. R. neįgijo prezidiumo nario įgaliojimų ir teisėtai išsiuntė jam pranešimą dėl jo prezidiumo nario veiklos pasibaigimo, tačiau kitoje byloje teismas pripažintų, kad prezidiumas neturėjo teisės priimti sprendimą su M. R. nutraukti prezidiumo nario veiklos sutartį.

23II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

2411.

25Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 7 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą pagal ieškovių UAB „SOLOTRANSA“, UAB „Rasmada“, UAB „Miklux“, UAB „Tyrana“ ieškinį atsakovei Lietuvos Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ dėl atsakovo Prezidiumo sprendimo galiojimo, suinteresuoti asmenys M. R., R. V., iki bus priimti ir įsiteisės galutiniai procesiniai sprendimai Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamose civilinėse byloje Nr. e2-765-779/2019 ir Nr. e2-1068-933/2019.

2612.

27Teismas spręsdamas klausimą ar šiuo atveju egzistuoja pagrindas sustabdyti civilinę bylą, nustatė, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-765-779/2019 dėl Linavos Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo, svarstant penktą darbotvarkės klausimą, priimto sprendimo, kuriuo M. R. išrinktas Linavos Prezidiumo nariu panaikinimo ir Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1068-933/2019 dėl Linavos generalinio sekretoriaus 2018-08-20 sprendimo konstatuoti, jog M. R. prezidiumo nariu tapo neteisėtai.

2813.

29Pažymėjo, jog nagrinėjamojoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas ar atsakovo prezidiumas 2018-08-22 teisėtai nusprendė nutraukti prezidiumo nario veiklos sutartį su M. R.. Teismas, susipažinęs su civilinėje byloje reiškiamais reikalavimais, padarė išvadą, kad pirmiau nurodytos civilinės bylos, jose reiškiami reikalavimai yra tarpusavyje susiję, kol nebus pasisakyta dėl aplinkybės ar M. R. teisėtai tapo prezidiumo nariu, tol negali būti sprendžiama dėl ieškinio reikalavimo šioje byloje. Esant šioms aplinkybėms, konstatavo, kad egzistuoja teisinis pagrindas sustabdyti šią civilinę bylą, nes pirmiau nurodytų civilinių bylų išnagrinėjimas ir atitinkamo sprendimo jose priėmimas lems tolesnę šios bylos nagrinėjimo eigą, todėl prašymą patenkino.

30III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

3114.

32Apeliantai UAB „SOLOTRANSA“, UAB „Rasmada“, UAB „Miklux“, UAB „Tyrana“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutarties ir prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės- atsakovės prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

3314.1.

34Nurodo, kad Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo 5 darbotvarkės klausimu sprendimas, kuriuo M. R. išrinktas Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Prezidiumo nariu, iki šiol yra galiojantis, ką įsiteisėjusiuose teismo sprendimuose pripažino ir Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-10-05 nutartyje civ. byloje Nr. e2-23107- 779/2018 ir Vilniaus apygardos teismas 2018-11-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-2943-430/2018, apeliacinio proceso tvarka sprendęs Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-05 nutarties civ. byloje Nr. e2-23107-779/2018 teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, nurodytų nutarčių motyvuojamosiose dalyse konstatavę faktines aplinkybes, kad: 1) Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo 5 darbotvarkės klausimu sprendimas, kuriuo tretysis asmuo M. R. (UAB „Biominvija“ vadovas) išrinktas Linava Prezidiumo nariu, iki šiol yra galiojantis; o 2) išrinkto prezidiumo nario atšaukimas, neturint regioninio susirinkimo sprendimo, prieštarauja Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ įstatams, jos veiklos tikslams ir interesams; taip pat 3) nesilaikant asociacijos įstatuose nustatytos prezidiumo nario atšaukimo asociacijos regiono susirinkime tvarkos pažeidžiamos Kauno regiono vežėjų asociacijos regiono narių, išrinkusių M. R. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo nariu, teisės ir interesai.

3514.2.

36Kadangi šioje byloje reikalavimų dalykas/ginčijami: 1) Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ kolegialaus valdymo organo/Prezidiumo 2018-08-22 posėdžio Protokole pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtas/įkeltas nutarimas; ir 2) Prezidiumo posėdžio pirmininko V. B. individualiai pasirašytas/priimtas Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Prezidiumo nutarimas/sprendimas dėl sutarties dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos prezidiumo nario veiklos nutraukimo su M. R.; priimti pagal įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo 2018-11-20 priimta ir paskelbta nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-2943-430/2018 įformintame teismo sprendime konstatuotą faktinę aplinkybę/galiojant Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo 5 darbotvarkės klausimu sprendimui, kuriuo M. R. (UAB „Biominvija“ vadovas) išrinktas Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Prezidiumo nariu, tai įsiteisėjęs galutinis procesinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019 nelems jokių teisinių pasekmių nagrinėjamos bylos reikalavimų ir įrodinėjimo dalykams, nes net ir teismo sprendimo įsiteisėjimo dieną galimai panaikintas nurodytas Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo 5 darbotvarkės klausimu sprendimas nepakeis jo įsiteisėjusiu teismo sprendimu konstatuotos/patvirtintos galiojimo faktinės aplinkybės šioje byloje ginčijamų atsakovės valdymo organų sprendimų priėmimo dieną.

3714.3.

38Tai lemia, kad civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019 dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą teismui pripažinus, jog M. R. į „LINAVA“ prezidiumą išrinktas neteisėtai, t. y. apskritai negalėjo tapti prezidiumo nariu tokie teismo procesiniai sprendimai vienas kitam neprieštarautų remiantis dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo 5 darbotvarkės klausimu sprendimo, kuriuo M. R. išrinktas Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ Prezidiumo nariu, jau šiandien teismo konstatuota faktine aplinkybe/prejudiciniu faktu, kad nurodytas nutarimas byloje ginčijamų Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais „LINAVA“ Prezidiumo 2018-08-22 sprendimų priėmimo momentu buvo galiojantis.

3914.4.

40Akivaizdu, kad ir civilinėje byloje Nr. e2-1068-933/2019 teismui pasisakius dėl: 1) Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Prezidiumo 2018-05-30 nutarimu įforminto sprendimo, kuriuo laikinai sustabdyti (suspenduoti) Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo sprendimu išrinkto prezidiumo nario M. R. įgaliojimai, laikinai apribojant jam prezidiumo nario teises ir pareigas, nustatytas Prezidiumo darbo reglamento, patvirtinto prezidiumo 2016 m. birželio 8 d. nutarimu, 8 punkte”; ir 2) Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ individualaus valdymo organo/Generalinio sekretoriaus sprendimo, kuriuo deklaruotas M. R./UAB „Tyrana” atstovo, kaip prezidiumo nario, įgaliojimų netekimas; pagrįstumo ir teisėtumo, šioje ir civilinėje byloje Nr. e2-1068-933/2019 priimti teismo procesiniai sprendimai taip pat vienas kitam neprieštarautų remiantis dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo 5 darbotvarkės klausimu sprendimo, kuriuo M. R. išrinktas Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ Prezidiumo nariu, jau šiandien teismo konstatuota faktine aplinkybe/prejudiciniu faktu, kad nurodytas nutarimas byloje ginčijamų Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Prezidiumo 2018-08-22 sprendimų priėmimo momentu buvo galiojantis.

4114.5.

42Byla nestabdytina sistemiškai vadovaujantis civilinio proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principais bei civilinio proceso tikslu kuo greičiau atkurti ginčo šalių teisinę taiką, kurie koreliuoja su Vilniaus apygardos teismo 2018-11-20 priimtoje ir paskelbtoje/įsiteisėjusioje nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-2943-430/2018 konstatuota faktine aplinkybe/prejudiciniu faktu, kad šioje byloje ginčijamų sprendimų priėmimo momentais civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019 skundžiamas sprendimas galiojo.

4314.6.

44Apeliantai taip pat nesutinka, kad atsakovės tikslas vilkinti nagrinėjimą šioje byloje dėl apeliantų byloje ginčijamo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ kolegialaus/Prezidiumo valdymo organo sprendimo, lemiančio Kauno regiono vežėju 2018-02-08 susirinkimo 5 darbotvarkės klausimu Lietuvos nacionalinės vežėju automobiliais asociacijos „Linava“ Prezidiumo nariu paskirto M. R. prezidiumo nario statuso ribojimą, t. y. M. R./Lietuvos nacionalinės vežėju automobiliais asociacijos „Linava“ Prezidiumo nario teisinio statuso nulemtu teisiu galiojimo pagrindimo bei Lietuvos nacionalinės vežėju automobiliais asociacijos „Linava“ Kauno regiono dalyvių/narių/ieškovų įstatyminio intereso įpareigoti/leisti trečiajam asmeniui M. R. dalyvauti atsakovės prezidiumo veikloje teisėtumo pripažinimo, kol: 1) civ. byloje Nr. e2-765-779/2019 bus išspręstas ieškovių UAB „Mečys” ir UAB „Jotvainis” ieškinio atsakovei Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ forma reiškiamas reikalavimas panaikinti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo 5 darbotvarkės klausimu sprendimą, kuriuo trečiasis asmuo M. R. (UAB „Biominvija“ vadovas) išrinktas Linava Prezidiumo nariu, o 2) civ. byloje Nr. e2-1068-933/2019 bus išspręsti ieškovo UAB „Tyrana” ieškinio Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ forma reiškiamas reikalavimas dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Prezidiumo 2018-05-30 nutarimu Nr. 6.2 įforminto sprendimo, kuriuo laikinai sustabdyti (suspenduoti) Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo sprendimu išrinkto prezidiumo nario M. R. įgaliojimai, bei ieškovų UAB „Solotransa”, UAB „Rasmada“, UAB „Miklux“ ir M. R. ieškinio Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ forma reiškiami reikalavimai dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ generalinio sekretoriaus sprendimų, kuriais: i) deklaruotas M. R./UAB „Tyrana” atstovo, kaip prezidiumo nario, įgaliojimų netekimas; ir ii) pateiktas kvietimas R. V./UAB „Jotvainis” atstovui tapti prezidiumo nariu; panaikinimo, būtu realizuojamas bylos sustabdymo ir bylų ne sujungimo forma.

4514.7.

46Apeliantai taip pat sprendžia, jog šiuo atveju egzistuoja pagrindas sujungti šias Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamas civilines bylas Nr. e2-5476-294/2019 ir Nr. e2-765-779/2019, kadangi teismas turi realizuoti civilinio proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principus (LR CPK 7 str.) bei užtikrinti civilinio proceso tikslą kuo greičiau atkurti ginčo šalių teisinę taiką (LR CPK 2 straipsnis). Apeliantų teigimu, bylos stabdymo forma neturėtų būti ribojamas bylų sujungimo klausimas.

4715.

48Atsakovė Lietuvos Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

4915.1.

50Ieškovai atskirajame skunde nurodo, jog byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą, t. y. byloje Nr. e2-765-779/2019, ieškovai UAB „Mečys“ ir UAB „Jotvainis“ prašo panaikinti Linavos Kauno regiono vežėjų susirinkimo 2018 m. vasario 8 d. sprendimą dėl M. R. išrinkimo prezidiumo nariu. Teismui patenkinus šį reikalavimą ir pastarąjį sprendimą pripažinus negaliojančiu, jis būtų laikomas negaliojančiu nuo jo priėmimo momento, t. y. teisiniu požiūriu tai reikštų, kad M. R. nebuvo tapęs prezidiumo nariu.

5115.2.

52Kadangi šioje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar Linavos prezidiumas 2018 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu teisėtai nusprendė nutraukti prezidiumo nario veiklos sutartį su M. R., aplinkybė ar M. R. šiuos įgaliojimus įgijo teisėtai, turi esminę reikšmę bei tiesioginę įtaką teisingam nagrinėjamoje byloje sprendžiamo klausimo išsprendimui, todėl tarp šios nagrinėjamos civilinės bylos ir bylos dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą egzistuoja tiesioginis teisinis ryšys.

5315.3.

54Atsakovo įsitikinimu, teismui byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą konstatavus, jog M. R. į Linavos prezidiumą buvo išrinktas neteisėtai, Ieškovų reikalavimai nagrinėjamoje civilinėje byloje dėl Linavos prezidiumo sprendimų su M. R. nutraukti prezidiumo nario veiklos sutartį ir atitinkamą sutartį sudaryti su R. V. netektų teisinio pagrindo, nes kitoje byloje teismas procesiniu sprendimu konstatuotų faktą, kad M. R. prezidiumo nario įgaliojimus įgijo neteisėtai.

5515.4.

56Taigi, byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą bus konstatuojama aplinkybė, kuri yra esminė nagrinėjamos civilinės bylos ginčo dalyko dalis. Abi bylas nagrinėjant vienu metu būtų sudaromos prielaidos net skirtingiems procesiniams sprendimams, susijusiems su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybės.

5715.5.

58Taip pat, atsakovės įsitikinimu, ši civilinė byla stabdytina ne tik iki kol bus išnagrinėta Byla dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą, bet taip pat iki kol bus išnagrinėta Byla dėl M. R. įgaliojimų sustabdymo ir pašalinimo iš prezidiumo, t. y. byla Nr. e2-1068-933/2019, nes pastarojoje byloje bei nagrinėjamojoje byloje taip pat gali būti priimami vienas kitam priešingi sprendimai, pavyzdžiui, teismas vienoje byloje konstatuotų, kad Linavos generalinis sekretorius teisėtai konstatavo faktą, kad M. R. neįgijo prezidiumo nario įgaliojimų ir teisėtai išsiuntė jam pranešimą dėl jo nario veiklos pasibaigimo, tačiau kitoje byloje teismas pripažintų, kad prezidiumas neturėjo teisės priimti sprendimo su M. R. nutraukti prezidiumo veiklos nario sutartį.

5915.6.

60Atsakovė taip pat nesutinka, jog bylos būtų sujungtos ir nurodo, kad bylos dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą ir šios nagrinėjamos civilinės bylos sujungimas ne užtikrintų civilinio proceso ekonomiškumo bei koncentracijos principus, bet jiems būtų visiškai priešingas. Abiejų bylų šalys nesutampa, todėl bylas sujungus, UAB „Mečys“ bei UAB „Jotvainis“, kurie yra ieškovai byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą, būtų priversti patirti daug didesnes bylinėjimosi išlaidas, nes privalėtų susipažinti su nagrinėjamos bylos medžiaga, šioje byloje pareikštų reikalavimų bei šalių išdėstytų argumentų atžvilgiu turėtų pareikšti savo rašytines pozicijas. Tokiu būdu UAB „Mečys“ ir UAB „Jotvainis“ bylinėjimosi išlaidos galimai padidėtų net kelis kartus. Toks nebūtinas bylinėjimosi išlaidų didinimas proceso dalyviams niekaip negali būti suderinamas su tinkamu proceso ekonomiškumo principo įgyvendinimu.

6115.7.

62Be to, bylų sujungimas prieštarautų ir proceso koncentracijos principui. Byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą jau yra pereita prie bylos nagrinėjimo iš esmes, t. y. pasirengimo bylos nagrinėjimui procesinė stadija jau pasibaigusi. Jei abi bylos būtų sujungtos, visą pasirengimą sujungtos bylos nagrinėjimui iš esmės reikėtų pradėti iš naujo, t. y. organizuoti parengiamąjį posėdį, kurio metu visos šalys galėtų iš naujo pareikšti savo reikalavimus bei prašymus, šalys taip pat norėtų išdėstyti savo pozicijas raštu dėl kitoje byloje buvusių reikalavimų, apsikeitimas naujais procesiniais dokumentais galimai vyktų net kelis kartus, tam turėtų būti nustatyti papildomi terminai, dėl šių priežasčių greičiausiai nepakaktų ir vieno parengiamojo posėdžio, todėl visas sujungtos bylos nagrinėjimas būtų apkraunamas papildoma medžiaga bei procesiniais dokumentais ir itin ilgai užsitęstų.

6315.8.

64Pastebėtina ir tai, jog bylų sujungimo būtinybės ieškovai nepagrindžia jokiais konkrečiais argumentais.

6515.9.

66Atsakovė taip pat pažymi, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą atsisakė tvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 24 d. nutartimi pastarąją Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą. Atsakovė informuoja, kad bylos dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą šalys šiuo metu rengia kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 24 d. nutarties. Jei byla dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą būtų sujungta su byla dėl M. R. įgaliojimų sustabdymo ir pašalinimo iš prezidiumo, iš pirmosios bylos šalių būtų atimta teisė atitinkamą nutartį skųsti kasacine tvarka. Tai, be kita ko, papildomai pagrindžia, kad bylos yra skirtingose procesinėse stadijose, todėl negali būti sujungiamos.

67IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

68Atskirasis skundas atmestinas.

6916.

70Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria buvo sustabdyta civilinė byla iki bus priimti ir įsiteisės galutiniai teismo sprendimai Vilniaus miesto apylinkės teisme civilinėse bylose Nr. e2-765-779/2019 ir Nr. e2-1068-933/2019, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

7117.

72Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. LR CPK 1623 str. apibrėžia bylos sustabdymo instituto sąvoką ir nustato principines sąlygas, kurioms esant byla gali būti sustabdyta: bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės. Teismas pažymi, jog bylos sustabdymas galimas esant šių sąlygų visumai: 1) turi būti konstatuotos įstatymuose numatytos objektyvios aplinkybės; 2) tos aplinkybės kliudo išnagrinėti civilinę bylą; 3) jų buvimas nepriklauso nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios.

7318.

74Nagrinėjamu atveju ieškovės kreipėsi į teismą prašydamos Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Prezidiumo 2018-08-22 sprendimą „Dėl sutarties dėl asociacijos prezidiumo nario veiklos nutraukimo su M. R.“ panaikinti pripažįstant ab initio negaliojančiais: 1) Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Prezidiumo 2018-08-22 posėdžio protokolo Nr. 16(334) nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu ir 2) Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Prezidiumo nutarimą dėl sutarties dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos prezidiumo nario veiklos nutraukimo su M. R..

7519.

76Ieškinys yra grindžiamas tuo, jog Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo 5 darbotvarkės klausimu sprendimas, kuriuo M. R. išrinktas Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ Prezidiumo nariu, iki šiol yra galiojantis, o išrinkto prezidiumo nario atšaukimas sutarties dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos prezidiumo nario veiklos nutraukimo ar įgaliojimų pabaigos deklaravimo forma, neturint Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ regioninio susirinkimo sprendimo, prieštarauja Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ įstatams, jos veiklos tikslams ir interesams. Atsižvelgiant į tai, ieškovių teigimu, atsakovo 2018-08-22 priimtas ginčijamas sprendimas yra neteisėtas.

7720.

78Susipažinus su prie ieškinio pridėto 2018-08-22 posėdžio protokolo turiniu nustatyta, jog sutartį su M. R. buvo nutarta nutraukti, atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-405-661/2018, kurioje buvo pripažintas negaliojančiu 2016-06-29 Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ prezidiumo protokolo Nr. 3 (288) pagal darbotvarkės 6 punktas priimtas prezidiumo nutarimas dėl UAB „Minvija“ narystės perdavimo UAB „Biominvija“ . Minėta nutartimi buvo išaiškinta, jog šis nutarimas netenka galios nuo jo priėmimo momento, t. y. 2016-06-29.

7921.

80Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-765-868/2019 (ankstesnis bylos Nr. e2-765-779/2019) pagal UAB „Mečys“ ir UAB „Jotvainis“ ieškinius atsakovei asociacijai „Linava“, kuriais, be kita ko, prašoma panaikinti asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018 m. vasario 8 d. susirinkimo sprendimą 5 darbotvarkės klausimu, kuriuo M. R. (UAB „Biominvija“ vadovas) išrinktas asociacijos „Linava“ prezidiumo nariu.

8122.

82Šioje byloje ieškovai nurodė, kad UAB „Minvija“ perdavė narystę UAB „Biominvija“, o šios bendrovės yra susijusios per akcininkus. Taip pat nurodoma, kad Vilniaus apygardos teismo 2018-05-03 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-405-661/2018 buvo panaikintas LINAVOS prezidiumo nutarimas, kurio pagrindu UAB „Biominvija“ tapo LINAVA nariu. Ieškinyje taip pat nurodoma, jog 2016-06-29 nutarimas, kuriuo UAB „Minvija“ narystę perdavė UAB „Biominvija“, prieštaravo tuo metu galiojusių LINAVA įstatams. To pasekmėje, 2018-02-08 LINAVA Kauno regiono vežėjų susirinkimo metu, svarstant 5 darbotvarkės klausimą, priimtas sprendimas- išrinkti į LINAVA valdymo organo, prezidiumo, narius UAB „Biominvija“ vadovą M. R. prieštaravo LINAVA įstatų 9.3 punktui. Atsižvelgiant į tai, teigiama, jog M. R. negalėjo būti išrinktas prezidiumo nariu, kadangi UAB „Biominvija“ neturėjo teisės tapti UAB „Linava“ nare perimdama UAB „Minvija“ narystes.

8323.

84Vilniaus miesto apylinkės teisme taip pat yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1068-863/2019 (ankstesnis bylos Nr. e2-1068-933/2019) nagrinėjama pagal ieškovės UAB „Tyrana“ ieškinį atsakovei asociacijai „Linava“ dėl 2018 m. gegužės 30 d. asociacijos „Linava“ prezidiumo nutarimo Nr. 6.2 panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje M. R., bei ieškovų UAB „Solotransa“, UAB „Rasmada“, UAB „Miklux“ ir M. R. ieškinį atsakovei asociacijai „Linava“ dėl juridinio asmens vienasmenio valdymo organo sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, R. V.. Šioje byloje, be kita ko, reiškiami šie reikalavimai: 1) panaikinti asociacijos „Linava“ prezidiumo 2018 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 6.2., kuriuo nutarta laikinai sustabdyti (suspenduoti) asociacijos „Linava“ prezidiumo nario M. R. įgaliojimus; 2) panaikinti asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus sprendimą dėl asociacijos „Linava“ prezidiumo nario M. R. įgaliojimų netekimo; 3) panaikinti asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus sprendimą dėl R. V. kvietimo tapti asociacijos „Linava“ prezidiumo nariu.

8524.

86Ši civilinė byla buvo sustabdyta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartimi, kuri Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi palikta nepakeista (civilinės bylos Nr. e2A-510-910/2019).

8725.

88Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sustabdęs nagrinėjamą civilinę bylą, nurodė, jog teismo sprendimai, priimti aukščiau paminėtose civilinėse bylose turės reikšmę sprendžiant ieškovių reikalavimų šioje byloje pagrįstumo klausimą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ir pažymi, jog LR CPK 163 straipsnio nuostatose įtvirtinti privalomi bylos sustabdymo pagrindai, tarp kurių – atvejis, kai negalima nagrinėti bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka (CPK 163 str. 3 p.). Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą: 1) kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys; t.y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; 2) kai negalima išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla; t. y. teismui reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir perkelti savo kompetencijos kitam teismui ar kitai institucijai, jeigu turi galimybę nustatyti visus teisiškai reikšmingus faktus nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito teisinio ryšio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-07-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2011). Kasacinio teismo praktikoje yra nurodoma, jog LR CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu byla sustabdoma, kai sprendimas kitoje byloje turės prejudicinę arba įrodomąją reikšmę, o tai procesiniu požiūriu reiškia, kad, darydamas išvadą, jog bylą būtina stabdyti, teismas turi konstatuoti, jog negali išnagrinėti civilinės bylos dėl to, kad pats negali nustatyti faktų, kurie bus nustatyti kitoje byloje, ir jie sustabdomoje byloje turės prejudicinę arba įrodomąją reikšmę.

8926.

90Apeliantai nesutikdami su skundžiama nutartimi, skunde teigia, kad minėtose civilinėse bylose priimti teismo procesiniai sprendimai neturės jokios teisinės įtakos civilinės bylos Nr. e2-5476-294/2019 nagrinėjimo dalykui. Šį teiginį apeliantės grindžia tuo, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2943-430/2018 konstatavo, jog asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018 m. vasario 8 d. susirinkimo sprendimas 5 darbotvarkės klausimu, kuriuo M. R. išrinktas asociacijos „Linava“ prezidiumo nariu, iki šiol yra galiojantis. Apeliančių manymu, nurodyta nutartis yra įsiteisėjusi ir turi prejudicinę galią šioje byloje nagrinėjamam ginčui. Sutikti nurodytais apeliacinio skundo argumentais nėra jokio teisinio pagrindo.

9127.

92Pažymėtina, kad prejudicinę galią turi tik tos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės (faktai), kurias teismas pripažino įrodytomis; ir priešingai – neturi prejudicinės galios faktai, kurie kitu teismo sprendimu pripažinti nenustatytais.

9328.

94Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2S-2943-430/2018, apeliacine tvarka nagrinėjo ieškovų UAB „Mečys“, UAB „Jotvainis“ ir atsakovės asociacijos „Linava“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas civilinėje byloje Nr. e2-765-868/2019 (ankstesnis Nr. e2-23107-779/2018) atsisakė patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį. Pažymėtina tai, kad nei Vilniaus miesto apylinkės teismui priimant 2018 m. spalio 5 d. nutartį, nei Vilniaus apygardos teismui priimant 2018 m. lapkričio 20 d. nutartį, nebuvo vertinamas asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018 m. vasario 8 d. susirinkimo sprendimo teisėtumas, o buvo sprendžiama tik dėl šalių pateiktos taikos sutarties atitikties įstatymo reikalavimams. Iš Vilniaus apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e2S-2943-430/2018 turinio yra akivaizdu, kad šios nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytas teiginys, kad Kauno regiono vežėjų susirinkimo sprendimas iki šiol yra galiojantis, reiškia tik tai, kad šis vežėjų susirinkimo sprendimas teismo tvarka iki šiol nėra panaikintas ar pripažintas negaliojančiu. Nurodytas asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018 m. vasario 8 d. susirinkimo sprendimas bus vertinamas ir išvada dėl jo (ne)teisėtumo bus padaryta tik iš esmės išnagrinėjus civilinę bylą Nr. e2-765-868/2019, kurioje ir yra pareikštas toks reikalavimas. Dėl to apeliančių teiginys, kad šio vežėjų susirinkimo sprendimo teisėtumas jau yra konstatuotas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2943-430/2018, atmestinas kaip nepagrįstas.

9529.

96Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs šios civilinių bylų, dėl kurių pirmosios instancijos teismas sustabdė šią bylą, nagrinėjimo dalyką, pripažintina, kad bylos yra glaudžiai susijusios. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjant šias civilines bylas, gali susiklostyti tokia teisinė situacija, kai civilinėje byloje Nr. e2-765-868/2019 būtų konstatuota, kad M. R. asociacijos „Linava“ prezidiumo nariu išrinktas neteisėtai, t. y. apskritai negalėjo tapti prezidiumo nariu, o šioje civilinėje byloje būtų konstatuota, kad LINAVOS prezidiumas negalėjo priimti sprendimo su M. R. nutraukti prezidiumo nario veiklos sutarties. Taigi aptariamu atveju egzistuoja galimybė priimti prieštaringus sprendimus tarpusavyje susijusiose bylose.

9730.

98Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ši civilinė byla stabdytina ne tik iki kol bus išnagrinėta byla Nr. e2-765-868/2019 dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą, bet taip pat iki kol bus išnagrinėta ir byla Nr. e2-1068-863/2019 dėl M. R. įgaliojimų sustabdymo ir pašalinimo iš prezidiumo, nes taip pat gali būti priimami vienas kitam priešingi sprendimai, pvz. vienoje byloje būtų konstatuota, kad M. R. neįgijo prezidiumo nario įgaliojimų ir pranešimas dėl jo nario veiklos pasibaigimo buvo išsiųstas teisėtai, o kitoje byloje teismas pripažintų, kad prezidiumas neturėjo teisės priimti sprendimo dėl prezidiumo veiklos nario sutarties su M. R. nutraukimo.

9931.

100Siekiant išvengti situacijos, kai teisme gali būti priimti vienas kitam prieštaraujantys sprendimai, apeliacinės instancijos teismas vertina, jog nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismo sprendimas sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą iki bus priimti ir įsiteisės galutiniai procesiniai teismo sprendimai Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamose civilinėse bylose Nr. e2-765-868/2019 ir e2-1068-863/2019 yra tikslingas.

10132.

102Apeliantės, nesutikdamos su bylos sustabdymu, be kita ko, teigia, kad ši civilinė byla gali būti sujungta su civiline byla Nr. e2-765-868/2019, tokiu būdu realizuojant civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus bei užtikrinant civilinio proceso tikslo kuo greičiau atkurti ginčo šalių teisinę taiką vykdymą.

10333.

104Pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, svarstant, ar teismas pagrįstai sustabdė civilinę bylą iki kitų civilinių bylų išnagrinėjimo, reikia nustatyti ne tik tai, ar tarp civilinių bylų egzistuoja prejudicinis ryšys, bet ir tai, ar dėl bylos sustabdymo nepagrįstai neužtruks jos išnagrinėjimas, ar nėra pagrindo sujungti kelių susijusių bylų, kad jos būtų išnagrinėtos greičiau ir operatyviau (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-687/2014; 2013 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1220/2013; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-342/2012). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad jei panašaus pobūdžio priešiniai reikalavimai nagrinėjami atskirose bylose, teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, siekdamas greičiau išnagrinėti abi bylas, gali vienos iš jų nestabdyti, bet jas sujungti, taip realiai įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus (CPK 7 straipsnis), nes atskiras bylų nagrinėjimas gali užvilkinti ginčo išsprendimą ir taip būtų neužtikrintas vieno iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti tarp šalių teisinę taiką – įgyvendinimas (CPK 2 straipsnis). Bylų sujungimas ir išskyrimas – tai civilinę bylą nagrinėjančio teismo teisė. Dėl to teismas, atsižvelgdamas į egzistuojančias bylų (bylos) aplinkybes, gali pasirinkti, jo nuomone, racionaliausią ir tikslingiausią variantą, t. y. atsižvelgia į kilusio ginčo pobūdį, įrodinėjimo dalyką, byloje dalyvaujančius asmenis, galimybę greičiau ir operatyviau išnagrinėti civilinę bylą (bylas), nes ne visada bylų sujungimas padeda pasiekti nurodytus tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2008). Sprendžiant, kuriuo institutu (bylos sustabdymo ar bylų sujungimo) naudotis, svarbios visos susijusių bylų aplinkybės: bylose keliamų klausimų pobūdis, bylose dalyvaujančių asmenų skaičius, proceso stadija, kurioje yra susijusios bylos, šalių procesinis elgesys (proceso vilkinimo tikimybė) ir kt. Esant galimybei taikyti tiek bylos sustabdymo, tiek bylų sujungimo institutus, svarbu nustatyti, kurio iš jų taikymas leis greičiausiai, mažiausių teismo ir byloje dalyvaujančių pastangų dėka pasiekti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1220/2013).

10534.

106Įvertinęs civilinėse byloje kilusių ginčų pobūdį, atsižvelgdamas į bylose dalyvaujančių asmenų skaičių bei tai, kad bylose sutampa tik atsakovė, o ieškovai yra skirtingi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad bylų sujungimas nepagrįstai apsunkintų procesą, neatitiktų proceso ekonomiškumo principo ir būtų neracionalus. Sutiktina su atsakove, kad išnagrinėjus civilinę byla Nr. e2-765-868/2019, kurioje sprendžiamas klausimas dėl M. R. išrinkimo asociacijos prezidiumo nariu teisėtumo, paaiškėtų, ar apskritai tikslingas civilinės bylos Nr. e2-5476-294/2019 nagrinėjimas, nes galimai neliktų paties ginčo dalyko. Dėl nurodytų motyvų spręstina, kad aptariamu atveju racionaliausia ir tikslingiausia būtų sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-5476-294/2019 iki bus priimti ir įsiteisės galutiniai procesiniai teismo sprendimai civilinėse bylose Nr. e2-765-868/2019 ir e2-1068-863/2019.

10735.

108Dėl išdėstyto, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, tinkamai įvertino aplinkybes dėl minėtose bylose pareikštų reikalavimų reikšmės nagrinėjamai bylai, todėl skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartis paliktina nepakeista, o apeliančių skundas atmestinas, kaip nepagrįstas (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

109Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

110Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovės UAB „SOLOTRANSA“, UAB „Rasmada“, UAB „Miklux“, UAB... 5. 2.... 6. Atsakovė Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“... 7. 3.... 8. Atsakovė taip pat prašė sustabdyti šią civilinę bylą iki bus priimti ir... 9. 4.... 10. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme šiuo metu nagrinėjama kita... 11. 5.... 12. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama dar viena byla Nr.... 13. 6.... 14. Pastaroji byla Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartimi... 15. 7.... 16. Atsakovės įsitikinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja privalomasis... 17. 8.... 18. Byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą sprendžiamas klausimas, ar 2018 m.... 19. 9.... 20. Kadangi Civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar Linavos prezidiumas 2018... 21. 10.... 22. Be to, atsakovės įsitikinimu, civilinė byla stabdytina ne tik iki kol bus... 23. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 24. 11.... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 7 d. nutartimi sustabdė... 26. 12.... 27. Teismas spręsdamas klausimą ar šiuo atveju egzistuoja pagrindas sustabdyti... 28. 13.... 29. Pažymėjo, jog nagrinėjamojoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas ar... 30. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 31. 14.... 32. Apeliantai UAB „SOLOTRANSA“, UAB „Rasmada“, UAB „Miklux“, UAB... 33. 14.1.... 34. Nurodo, kad Kauno regiono vežėjų 2018-02-08 susirinkimo 5 darbotvarkės... 35. 14.2.... 36. Kadangi šioje byloje reikalavimų dalykas/ginčijami: 1) Lietuvos... 37. 14.3.... 38. Tai lemia, kad civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019 dėl M. R. išrinkimo į... 39. 14.4.... 40. Akivaizdu, kad ir civilinėje byloje Nr. e2-1068-933/2019 teismui pasisakius... 41. 14.5.... 42. Byla nestabdytina sistemiškai vadovaujantis civilinio proceso koncentracijos... 43. 14.6.... 44. Apeliantai taip pat nesutinka, kad atsakovės tikslas vilkinti nagrinėjimą... 45. 14.7.... 46. Apeliantai taip pat sprendžia, jog šiuo atveju egzistuoja pagrindas sujungti... 47. 15.... 48. Atsakovė Lietuvos Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“... 49. 15.1.... 50. Ieškovai atskirajame skunde nurodo, jog byloje dėl M. R. išrinkimo į... 51. 15.2.... 52. Kadangi šioje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar Linavos... 53. 15.3.... 54. Atsakovo įsitikinimu, teismui byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą... 55. 15.4.... 56. Taigi, byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą bus konstatuojama... 57. 15.5.... 58. Taip pat, atsakovės įsitikinimu, ši civilinė byla stabdytina ne tik iki kol... 59. 15.6.... 60. Atsakovė taip pat nesutinka, jog bylos būtų sujungtos ir nurodo, kad bylos... 61. 15.7.... 62. Be to, bylų sujungimas prieštarautų ir proceso koncentracijos principui.... 63. 15.8.... 64. Pastebėtina ir tai, jog bylų sujungimo būtinybės ieškovai nepagrindžia... 65. 15.9.... 66. Atsakovė taip pat pažymi, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m.... 67. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 68. Atskirasis skundas atmestinas.... 69. 16.... 70. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria buvo sustabdyta civilinė... 71. 17.... 72. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 73. 18.... 74. Nagrinėjamu atveju ieškovės kreipėsi į teismą prašydamos Lietuvos... 75. 19.... 76. Ieškinys yra grindžiamas tuo, jog Kauno regiono vežėjų 2018-02-08... 77. 20.... 78. Susipažinus su prie ieškinio pridėto 2018-08-22 posėdžio protokolo turiniu... 79. 21.... 80. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme yra... 81. 22.... 82. Šioje byloje ieškovai nurodė, kad UAB „Minvija“ perdavė narystę UAB... 83. 23.... 84. Vilniaus miesto apylinkės teisme taip pat yra nagrinėjama civilinė byla Nr.... 85. 24.... 86. Ši civilinė byla buvo sustabdyta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m.... 87. 25.... 88. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sustabdęs nagrinėjamą... 89. 26.... 90. Apeliantai nesutikdami su skundžiama nutartimi, skunde teigia, kad minėtose... 91. 27.... 92. Pažymėtina, kad prejudicinę galią turi tik tos kitoje byloje... 93. 28.... 94. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 95. 29.... 96. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs šios civilinių bylų, dėl... 97. 30.... 98. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ši civilinė byla stabdytina ne tik... 99. 31.... 100. Siekiant išvengti situacijos, kai teisme gali būti priimti vienas kitam... 101. 32.... 102. Apeliantės, nesutikdamos su bylos sustabdymu, be kita ko, teigia, kad ši... 103. 33.... 104. Pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, svarstant,... 105. 34.... 106. Įvertinęs civilinėse byloje kilusių ginčų pobūdį, atsižvelgdamas į... 107. 35.... 108. Dėl išdėstyto, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios... 109. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 110. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartį palikti...