Byla e2-607-407/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės mažosios bendrijos „Alridos grupė“ atstovės A. C. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d. nutarties, kuria minėtai atsakovei iškelta bankroto byla pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius (toliau – VSDFV Panevėžio skyrius) kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovės MB „Alridos grupė“ bankroto bylą dėl nemokumo. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas fondo biudžetui sudaro 2 283,65 Eur, atsakovė neturi registruotino nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, neteikia finansinių ataskaitų.

62.

7Atsakovės MB „Alridos grupė“ atstovė A. C. pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad atsakovė jokios veiklos nevykdo, debitorių ir kreditorių (išskyrus VSDFV) neturi. Paaiškino, kad įsiskolinimas ieškovui susidarė dėl kito bendrijos nario A. B. nepriemokų, už kurias atstovė nėra atsakinga. Atsakovė turi sąskaitą banke, bet jokie mokėjimai nevyko. Nurodė, kad jos pareigos šio juridinio asmens atžvilgiu pasibaigė pasirašius bendrijos steigimo sutartį.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Panevėžio apygardos teismas 2019 m. vasario 12 d. nutartimi iškėlė atsakovės MB ,,Alridos grupė“ bankroto bylą.

114.

12Teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus duomenis apie susidariusį įsiskolinimą, gautą informaciją apie turtinę padėtį (kad atsakovė neturi registruotino turto, kad jos banko sąskaitoje nėra lėšų judėjimo), padarė išvadą, kad atsakovė veiklos nevykdo ir yra nemoki.

13III.

14Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

155.

16Atskirajame skunde atsakovės MB „Alridos grupė“ atstovė A. C. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartį ir priimti naują nutartį ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti arba bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

175.1.

18Teismas padarė nelogišką išvadą, kad veiklos nepradėjusi bendrija bankrutavo.

195.2.

20Teismas nepagrįstai A. C. pripažino bendrijos vadove. Netinkamai taikant mažųjų bendrijų veiklą reguliuojančias teisės normas, buvo nuspręsta dėl į bylą neįtraukto asmens – antrojo bendrijos nario A. B..

215.3.

22Teismas nepatikrino ieškovo finansinio reikalavimo pagrįstumo. Ieškovo pareiškime buvo nurodyta, jog įsiskolinimą sudaro nesumokėtos socialinio draudimo įmokos už samdomus darbuotojus. Atsakovės atstovė pateikė įrodymą, patvirtinantį, kad atsakovė neturėjo samdomų darbuotojų. Ieškovas nesudarė sąlygų pateikti duomenis, kurie patvirtintų, jog įmonė nevykdo veiklos ir dėl šios priežasties įsiskolinimas priskirtinas tik A. B..

236.

24Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

256.1.

26Ieškovo pareiškime per klaidą nurodyta, kad įsiskolinimas susidarė nemokant socialinio draudimo įmokų už samdomus darbuotojus. Pagal įstatymą mažųjų bendrijų nariai priskiriami savarankiškai dirbančių asmenų kategorijai, tačiau tai nereiškia, kad jie neturi pareigos mokėti socialinio draudimo įmokas. Kadangi atsakovė nevykdė veiklos, Valstybinei mokesčių inspekcijai neteikė pajamų deklaracijų, ieškovas, vadovaudamasis darbo procedūrų aprašu, bendrijos nariams apskaičiavo privalomojo sveikatos draudimo įsiskolinimą.

276.2.

28Juridinių asmenų registre nurodyta, kad mažąją bendriją atstovauja A. C.. Bendrijos steigimo sutartyje ir įstatyme nurodytas pareigas A. C. vykdė aplaidžiai: neteikė ataskaitų, nesidomėjo bendrijos veikla, neteikė duomenų apie savo gyvenamąją vietą ir adresą bendrijos korespondencijai.

29Teismas

konstatuoja:

30IV.

31Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

327.

33Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iškelta MB „Alridos grupė“ bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti skundo ribas.

348.

35Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

369.

37Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-525-241/2018). Kiekvienoje konkrečioje situacijoje teismas turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013).

3810.

39Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovė MB „Alridos grupė“ jokio turto neturi, tuo tarpu jos pradelstas įsipareigojimas valstybinio socialinio draudimo biudžetui, 2018-12-31 duomenimis, sudarė 2 283,65 Eur. Pažymėtina, kad atsakovė neneigė, kad neturi jokio turto, negauna pajamų, nevykdo ir neketina vykdyti veiklos. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodyti duomenys patvirtina faktinį atsakovės nemokumą, negalėjimą atsiskaityti su kreditoriumi.

4011.

41Atskirajame skunde apeliantė - mažosios bendrijos atstovė nurodė, kad ji nėra šio juridinio asmens vadovė, jog jos faktinis vaidmuo bendrijos veikloje apsiribojo steigimo sutarties pasirašymu, o už įsiskolinimą kreditoriui VSDFV Panevėžio skyriui atsakingas kitas bendrijos narys – A. B., kuris su ja (apeliante) nebendrauja. Apeliantės akcentuojama, jog bendrija faktiškai veiklos nevykdė, todėl negalėjo bankrutuoti. Tai, jos nuomone, patvirtina, jog ieškovas įsiskolinimą skaičiavo nepagrįstai. Pažymėtina, jog nurodyti apeliantės argumentai pernelyg nutolę nuo byloje sprendžiamo bendrijos nemokumo klausimo, todėl apeliacinis teismas neturi pagrindo jų vertinti. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliacinės instancijos teismas šioje byloje taip pat nesprendžia, ar VSDFV įsiskolinimas yra apskaičiuotas teisingai ir pagrįstai. Dėl atsakovės įsiskolinimo yra priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas, todėl atsakovė, nesutikdama su skolos dydžiu turi teisę kreiptis į sprendimą priėmusią instituciją ir inicijuoti atskirą ginčą dėl mokėtinų sumų dydžio.

4212.

43Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė dėl atsakovės nemokumo ir jai iškėlė bankroto bylą. Taigi šiuo atveju naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Panevėžio apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius... 6. 2.... 7. Atsakovės MB „Alridos grupė“ atstovė A. C. pateikė paaiškinimą,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. vasario 12 d. nutartimi iškėlė... 11. 4.... 12. Teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus duomenis apie susidariusį... 13. III.... 14. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. 5.... 16. Atskirajame skunde atsakovės MB „Alridos grupė“ atstovė A. C. prašo... 17. 5.1.... 18. Teismas padarė nelogišką išvadą, kad veiklos nepradėjusi bendrija... 19. 5.2.... 20. Teismas nepagrįstai A. C. pripažino bendrijos vadove. Netinkamai taikant... 21. 5.3.... 22. Teismas nepatikrino ieškovo finansinio reikalavimo pagrįstumo. Ieškovo... 23. 6.... 24. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius prašo... 25. 6.1.... 26. Ieškovo pareiškime per klaidą nurodyta, kad įsiskolinimas susidarė... 27. 6.2.... 28. Juridinių asmenų registre nurodyta, kad mažąją bendriją atstovauja A. C..... 29. Teismas... 30. IV.... 31. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 32. 7.... 33. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iškelta MB „Alridos... 34. 8.... 35. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įmonės... 36. 9.... 37. Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo... 38. 10.... 39. Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovė MB „Alridos grupė“ jokio turto... 40. 11.... 41. Atskirajame skunde apeliantė - mažosios bendrijos atstovė nurodė, kad ji... 42. 12.... 43. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes,... 44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 45. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartį palikti...