Byla 2S-1333-730/2018
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“, T. R., antstolė Asta Pliuškevičienė

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. K. atskirąjį skundą dėl Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018 m. birželio 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. K. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“, T. R., antstolė Asta Pliuškevičienė.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolės Astos Pliuškevičienės veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0124/10/01134 ir Nr. 0124/10/00532/2 ir prašo panaikinti antstolės patvarkymus – 2018 m. vasario 19 d. Nr. S-31 ir 2018 m. vasario 21 d.: Nr. S-18-124-6236, Nr. S-18-124-6234, Nr. S-18-124-6232 vykdomojoje byloje Nr. 0124/10/01134, ir šią bylą nutraukti remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 629 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 630 straipsniu, panaikinti antstolės 2018 m. kovo 19 d. patvarkymą Nr. S-18-124-9317 vykdomojoje byloje Nr. 0124/10/00532/2 ir šią bylą nutraukti remiantis CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 630 straipsniu; 3) iš antstolės jo naudai išieškoti 4 EUR už dokumentų kopijavimą ir siuntos mokesčius. Nurodo, kad antstolės patvarkymas Nr. S-31 dėl vykdomosios bylos Nr. 0124/10/01134 atnaujinimo yra priimtas nepagrįstai, neteisėtas ir naikintinas. Minėtoje vykdomojoje byloje nuo 2010 m. liepos 28 d. buvo atliekami išieškojimo veiksmai pagal vykdomąjį įrašą Nr. DJ-4392. Kauno apygardos teismui iškėlus bankroto bylą pareiškėjo individualiajai įmonei (J. K. prekybos įmonė), antstolė jo skundo pagrindu išsiuntė vykdomąją bylą Kauno apygardos teismui. Pareiškėjas pažymi, kad išsiųsdama vykdomąją bylą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, antstolė savo iniciatyva vykdomąją bylą užbaigė. Antstolė 2018 m. vasario 21 d. atnaujino išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje. Patvarkyme dėl skundo trūkumų pašalinimo Nr. S-53 antstolė teigia: „Patvarkyme Nr. S-5837/2016-05-02 nurodyta, kad vadovaujantis CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 632 straipsnio 1 dalies 6 punktu vykdomasis dokumentas persiųstas, o byla sustabdyta iki išnyks aplinkybės dėl kurių buvo sustabdyta.“ Pareiškėjas nurodo, kad užbaigus vykdomąją bylą jokie atnaujinimo ar išieškojimo veiksmai yra negalimi.

72.

8Antstolė Asta Pliuškevičienė 2018 m. balandžio 3 d. patvarkymu Nr. S-64 atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad jos kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0124/10/01134 pagal Vilniaus m. 15-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. DJ-4392, išduotą 2010 m. liepos 28 d. dėl 179 EUR skolos bei 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš J. K. išieškotojui Lindorff OY, ir vykdomoji byla Nr. 0124/10/00532/2 pagal Jurbarko notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 1-4449, išduotą 1994 m. rugpjūčio 31 d. dėl 3802,71 EUR skolos išieškojimo iš J. K. išieškotojui T. R.. Abi vykdomosios bylos buvo sustabdytos ir vykdomieji dokumentai persiųsti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. 2018 m. vasario 19 d. gautas Kauno apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. B2-548-658/2017, kuriuo nuspręsta, kad, individualiajai įmonei veiklą pabaigus dėl bankroto ir ją išregistravus, pasibaigė bendraatsakio J. K. prievolės tik individualiosios įmonės kreditoriams, tačiau prievolės, kurias įgijo asmeniškai J. K., išliko, todėl antstoliams yra pagrindas tęsti asmeninių skolų išieškojimą iš J. K.. Šiuo pagrindu, vadovaujantis CPK 613 straipsniu, 628 straipsniu, vykdomoji byla Nr. 0124/10/01134 2018 m. vasario 19 d. patvarkymu Nr. S-31/2018-02-19, o vykdomoji byla Nr. 0124/10/00532/2 patvarkymu Nr. S-l8-124-9317 atnaujintos ir tęsiamas skolos likučio išieškojimas išieškotojams uždarajai akcinei bendrovei „Intrum Lietuva“ ir T. R..

93.

10Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“ atsiliepimu į skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, nurodo, kad remiantis CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu vykdomoji byla yra privalomai stabdoma iškėlus skolininkui bankroto bylą, išskyrus neturtinio pobūdžio bylas. Šiuo atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto bylą iškėlusiam teismui. Todėl antstolė patvarkymais persiuntė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui vykdomuosius dokumentus vykdomosiose bylose. Nurodo, kad, pabaigus bankroto procedūras, baigiasi ir bankrutavusio subjekto turtinės prievolės kreditoriams, tačiau įmonės savininkų – fizinių asmenų, kaip civilinių teisinių santykių subjektų, teisinis statusas nesikeičia, jų asmeninės prievolės, skirtingai nei likviduotos individualiosios įmonės prievolės, nesibaigia ir pasibaigus bankroto procedūrai, o įmonės savininkų kreditoriai turi teisę reikalauti jas vykdyti teismo sprendimų vykdymo proceso nustatyta tvarka. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad antstolė pagrįstai priėmė patvarkymus dėl vykdomųjų bylų atnaujinimo ir pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą panaikinti antstolės patvarkymą atnaujinti vykdomąją bylą ir vykdomąją bylą nutraukti nėra.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai 2018 m. birželio 22 d. nutartimi pareiškėjo J. K. skundo dėl antstolės Astos Pliuškevičienės veiksmų netenkino. Pirmosios instancijos teismo motyvai:

144.1.

15Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-548-658/2017 bankrutavusios J. K. prekybos įmonės veikla pripažinta pasibaigusia likvidavus dėl bankroto. Be kita ko, nuspręsta sprendimui įsiteisėjus grąžinti antstoliams vykdomuosius dokumentus, išduotus dėl bendraatsakio (atsakovės savininko) J. K.. Individualiajai įmonei veiklą pabaigus dėl bankroto ir ją išregistravus, pasibaigė bendraatsakio (atsakovės savininko) J. K. prievolės tik individualiosios įmonės kreditoriams, tačiau prievolės, kurias įgijo asmeniškai J. K., išliko, todėl antstoliams yra pagrindas tęsti asmeninių skolų išieškojimą iš J. K.. Šiuo pagrindu bei vadovaudamasi CPK 613 ir 628 straipsniais antstolė pagrįstai atliko pareiškėjo skundžiamus veiksmus, tai yra atnaujino vykdomąsias bylas ir tęsė skolos likučio išieškojimą išieškotojams.

164.2.

17Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad nors CPK normos nenumato galimybės atnaujinti jau užbaigtą vykdomąją bylą, tačiau esant nurodytoms aplinkybėms, kad užbaigus individualiosios įmonės bankroto procedūras liko neįvykdytų individualiosios įmonės savininko, tai yra apelianto, įsiskolinimų, teismas, gavęs informaciją apie įmonės išregistravimą, vykdomuosius dokumentus pagal asmenines individualiosios įmonės dalyvių prievoles grąžino individualiosios įmonės bankroto proceso metu juos teismui perdavusiai antstolei, vykdžiusiai priverstinį išieškojimą iš J. K., o ši pagrįstai vykdomąsias bylas atnaujino.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

195.

20Atskiruoju skundu pareiškėjas J. K. prašo panaikinti 2018 m. birželio 22 d. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų nutartį ir išnagrinėti bylą iš esmės priimant naują nutartį, tai yra tenkinti apelianto vykdomosiose bylose Nr. 0124/10/01134 ir Nr. 0124/10/00532/2 pateiktus skundus ir įpareigoti antstolę Astą Pliuškevičienę visus išieškojimo veiksmus šiose bylose nutraukti tuo pagrindu, kad abi vykdomosios bylos yra užbaigtos CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

215.1.

22Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas padarė proceso teisės pažeidimus, kadangi nagrinėdamas civilinę bylą teismas neteisėtu būdu išnagrinėjo du atskirus ieškinius vienoje civilinėje byloje (jų nesujungdamas proceso nustatyta tvarka), pažeidė imperatyvias procesinės teisės normas. Nurodo, kad nesutikdamas su antstolės patvarkymais pateikė atitinkamus skundus dėl neteisėtų antstolio veiksmų. Skundai kiekvienoje vykdomojoje byloje buvo pateikti atskirai, tačiau Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto skundus, priėmė 2018 m. birželio 22 d. nutartį, kuria pateiktų skundų netenkino.

235.2.

24Apeliantas nurodo, kad priimdamas 2018 m. birželio 22 d. nutartį, pirmosios instancijos teismas ją motyvavo tuo faktu, kad Kauno apygardos teismas, nagrinėjęs apelianto individualiosios įmonės bankroto bylą, priėmė nutartį dėl įmonės pabaigos ir antstoliams gražino vykdomuosius dokumentus. Nurodo, kad perduotos vykdomosios bylos buvo užbaigtos ir, pirmosios instancijos teismo teigimu, pagrįstai atnaujintos, tačiau apeliantas su šiuo motyvu nesutinka, kadangi Civilinio proceso kodekso normos nenumato galimybės atnaujinti jau užbaigtą bylą. Vykdomosios bylos atnaujinimas galimas tik tuomet, kai vykdomoji byla buvo sustabdyta.

256.

26Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pagrindiniai atsiliepimo argumentai:

276.1.

28Atsiliepime nurodo, kad apelianto minimoje civilinėje byloje Nr. 2S-748-159/2013 yra nurodoma, kad vykdomosios bylos atnaujinimas galimas tik tuomet, kai vykdomoji byla buvo sustabdyta (CPK 626–628 straipsniai). Iškėlus bankroto bylą antstolis turi procesinę pareigą stabdyti vykdomąją bylą ir ją užbaigęs persiųsti vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui tam, kad būtų tinkamai įvertinti kreditorių reikalavimai. 2018 m. vasario 19 d. Kauno apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-548-658/2017 buvo nuspręsta, jog J. K. individualiosios įmonės veiklai pasibaigus dėl bankroto procedūros pasibaigė J. K. kaip bendraatsakio prievolės tik individualiosios įmonės kreditoriams, tačiau prievolės, kurias įgijo asmeniškai J. K., išliko, todėl antstoliams yra pagrindas tęsti asmeninių skolų išieškojimą iš J. K.. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų nutartyje civilinėje byloje Nr. 2YT-2098-733 yra pagrįstai nurodyta, kad nėra pagrindo panaikinti antstolės patvarkymus ir nutraukti vykdomąsias bylas, nes liko neįvykdytų J. K. asmeninių įsiskolinimų.

29Teismas

konstatuoja:

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

31Atskirasis skundas atmetamas.

327.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

348.

35Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą.

36Faktinės bylos aplinkybės

379.

38Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad antstolė Asta Pliuškevičienė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0124/10/01134 pagal Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. DJ-4392, išduotą 2010 m. liepos 28 d. dėl 179,23 EUR skolos bei 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš J. K. išieškotojui Lindorff OY, ir vykdomąją bylą Nr. 0124/10/00532/2 pagal Jurbarko notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 1-4449, išduotą 1994 m. rugpjūčio 31 d. dėl 3802,71 EUR skolos išieškojimo iš J. K. išieškotojui T. R.. Antstolė, nustačiusi, kad J. K. prekybos įmonei Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutartimi byloje Nr. B2-1179-658/2016 iškelta bankroto byla, vadovaudamasi CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2016 m. gegužės 2 d. patvarkymu dėl vykdomosios bylos sustabdymo sustabdė vykdomąją bylą Nr. 0124/10/01134. Tą pačią dieną antstolė, vadovaudamasi CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punktu, patvarkymu dėl vykdomosios bylos persiuntimo ir užbaigimo vykdomąjį dokumentą išsiuntė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui – Kauno apygardos teismui. Analogiški patvarkymai priimti 2016 m. birželio 15 d. ir vykdomojoje byloje Nr. 0124/10/00532/2. Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-548-658/2017 bankrutavusios J. K. prekybos įmonės veikla pripažinta pasibaigusia likvidavus dėl bankroto. Be kita ko, nuspręsta sprendimui įsiteisėjus grąžinti antstoliams vykdomuosius dokumentus, išduotus dėl bendraatsakio (atsakovės savininko) J. K.. Šiuo pagrindu ir vadovaudamasi CPK 613 ir 628 straipsniais antstolė atliko pareiškėjo skundžiamus veiksmus – 2018 m. vasario 19 d. patvarkymu atnaujino vykdomąją bylą Nr. 0124/10/01134 ir 2018 m. kovo 19 d. patvarkymu – vykdomąją bylą Nr. 0124/10/00532/2 ir tęsė skolos likučio išieškojimą išieškotojams uždarajai akcinei bendrovei „Intrum Lietuva“ ir T. R.. Antstolė 2018 m. vasario 21 d. apskaičiavo vykdymo išlaidas (dokumento Nr. S-18-124-6231), priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (dokumento Nr. S-18-124-6232), surašė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas (dokumento Nr. S-18-124-6234), priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo (dokumento Nr. S-18-124-6236). Juos pareiškėjas vertina kaip neteisėtus, nes priimti po skundžiamų patvarkymų atnaujinti vykdomąsias bylas priėmimo.

39Dėl bylų sujungimo

4010.

41Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas padarė proceso teisės pažeidimus, kadangi nagrinėdamas civilinę bylą teismas neteisėtu būdu išnagrinėjo du atskirus ieškinius (skundus) vienoje civilinėje byloje (jų nesujungdamas proceso nustatyta tvarka), pažeidė imperatyvias procesinės teisės normas. Nurodo, kad nesutikdamas su antstolės patvarkymais pateikė atitinkamus skundus dėl neteisėtų antstolio veiksmų. Skundai kiekvienoje vykdomojoje byloje buvo pateikti atskirai, tačiau Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto skundus, priėmė 2018 m. birželio 22 d. nutartį, kuria pateiktų skundų netenkino.

4211.

43Su šiuo apelianto argumentu nesutinkama. Įstatymas suteikia teismui dispozicijos teisę bylų sujungimo ar išskyrimo klausimu, tai yra teismas jį sprendžia savo nuožiūra (CPK 136 straipsnio 2–4 dalys). Civilinių bylų sujungimo ir ar išskyrimo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į civilinio proceso tikslus (CPK 2 straipsnis) bei civilinio proceso ekonomiškumo bei koncentruotumo principus (CPK 7 straipsnis), siekiant teisingai ir kiek įmanoma greičiau bei mažiausiais kaštais išnagrinėti prašomas sujungti ir (ar) išskirti civilines bylas.

4412.

45Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad apeliantas padavė skundus dėl tos pačios antstolės Astos Pliuškevičienės veiksmų ir iš esmės tuo pačiu pagrindu dėl to, kad antstolė galbūt nepagrįstai atnaujino vykdomąsias bylas. Antstolė, netenkinusi apelianto pateiktų skundų, perdavė juos pirmosios instancijos teismui, jie 2018 m. birželio 22 d. nutartimi buvo atmesti. Apeliantas nurodo, kad ši nutartis yra neteisėta, tačiau iš esmės bylų sujungimo aspektu nenurodo, kokias procesinės teisės normas pirmosios instancijos teismas pažeidė ar kad apelianto pateiktų skundų išnagrinėjimas vienoje byloje lėmė priimamo procesinio sprendimo teisingumą (CPK 263 straipsnio 1 dalis) ir (ar) neatitiko civilinio proceso tikslų, numatytų CPK 7 straipsnyje.

4613.

47Apeliantas nurodo, kad, priimdamas 2018 m. birželio 22 d. nutartį, pirmosios instancijos teismas ją motyvavo tuo faktu, kad Kauno apygardos teismas, nagrinėjęs apelianto individuliosios įmonės bankroto bylą, priėmė nutartį dėl įmonės pabaigos ir antstoliams grąžino vykdomuosius dokumentus. Nurodo, kad perduotos vykdomosios bylos buvo užbaigtos ir, pirmosios instancijos teismo teigimu, pagrįstai atnaujintos, tačiau apeliantas su šiuo motyvu nesutinka, kadangi Civilinio proceso kodekso normos nenumato galimybės atnaujinti jau užbaigtą bylą.

4814.

49ĮBĮ reglamentuoja tik santykius, atsirandančius įmonių bankroto procese, kitų subjektų, nors ir dalyvaujančių bankroto procese, prievolinių teisinių santykių ĮBĮ nereguliuoja. Be to, pasibaigus bankroto procedūrai, bankrutavusi įmonė likviduojama ir nustoja būti civilinių teisinių santykių subjektu. Įmonės savininko, kaip civilinių teisinių santykių subjekto, teisinis statusas, pasibaigus bankroto procedūrai, nesikeičia. Todėl įmonės savininko prievolės nesibaigia ir jo kreditoriai turi teisę reikalauti vykdyti prievoles vykdymo proceso nustatyta tvarka. Todėl ir į individualiosios įmonės bankroto bylą perduotas vykdomasis dokumentas dėl skolos išieškojimo iš įmonės savininko gali būti grąžintas kreditoriui, kad jis įstatymų nustatyta tvarka tęstų iki bankroto bylos iškėlimo pradėtą vykdyti išieškojimą iš įmonės savininko turto. Jeigu užbaigus individualiosios įmonės bankroto procedūras lieka neįvykdytų individualiosios įmonės savininko įsiskolinimų, teismas, gavęs informaciją apie įmonės išregistravimą, vykdomuosius dokumentus pagal asmenines individualiosios įmonės dalyvių prievoles turi grąžinti individualiosios įmonės bankroto proceso metu juos teismui perdavusiems antstoliams, kurie vykdė priverstinį išieškojimą iš įmonės dalyvių.

5015.

51Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimu bankroto byloje Nr. B2-548-658/2017 J. K. prekybos įmonės veikla pripažinta pasibaigusia likvidavus dėl bankroto ir nuspręsta sprendimui įsiteisėjus grąžinti antstoliams vykdomuosius dokumentus, išduotus dėl bendraatsakio (atsakovės savininko) J. K.. Antstolė gavusi vykdomuosius raštus 2018 m. vasario 12 d. priėmė patvarkymą Nr. S-31 (vykdomojoje byloje Nr. 0124/10/01134) ir 2018 m. kovo 19 d. patvarkymą Nr. S-18-124-9317 (vykdomojoje byloje Nr. 0124/10/00532/2) dėl vykdomosios bylos atnaujinimo.

5216.

53CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 629 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 2 dalies, 631 straipsnio 4 dalies, 632 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatos, reglamentuojančios vykdomosios bylos užbaigimo pagrindus dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, nustato antstoliui pareigą užbaigti vykdomąją bylą bei panaikinti visas priverstinio vykdymo priemones, kurių antstolis ėmėsi. Iškėlus individualiajai įmonei bankroto bylą, visi kreditoriai turi pareikšti savo reikalavimus nepriklausomai nuo to, su kuo – įmone ar jos savininku, kaip privačiu fiziniu asmeniu, buvo sudarytas sandoris, iš kurio kyla tas reikalavimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluota nuostata, jog fizinio asmens prievolė savaime dėl jo individualiosios įmonės bankroto nepasibaigia, ir, teismui patvirtinus kreditoriaus reikalavimą individualiosios įmonės bankroto byloje, kai reikalavimas yra kilęs iš sandorio, sudaryto ne su įmone, o su įmonės savininku, kaip fiziniu asmeniu, ir negavus šio reikalavimo patenkinimo, įmonės savininko prievolė išlieka, jis įstatymo nustatyta tvarka turi pareigą atsakyti visu savo turtu už savo asmenines skolas kreditoriams ir po individualiosios įmonės likvidavimo (2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2006; 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-162/2009; 2008 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2008; 2010 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2010).

5417.

55Analogiškai ir minėtame Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. sprendime bankroto byloje Nr. B2-548-658/2017 nurodyta, jog individualiosios įmonės civilinė atsakomybė kreditoriams yra neribota (CK 2.50 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Jeigu užbaigus individualiosios įmonės bankroto procedūras lieka neįvykdytų individualiosios įmonės savininko įsiskolinimų, teismas, gavęs informaciją apie įmonės išregistravimą, vykdomuosius dokumentus pagal asmenines individualiosios įmonės dalyvių prievoles turi grąžinti individualiosios įmonės bankroto proceso metu juos teismui perdavusiems antstoliams, kurie vykdė priverstinį išieškojimą iš įmonės dalyvių (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1945/2011). Teismo sprendime nurodyta, jog, individualiajai įmonei veiklą pabaigus dėl bankroto ir ją išregistravus, pasibaigė bendraatsakio (atsakovės savininko) J. K. prievolės tik individualiosios įmonės kreditoriams, tačiau prievolės, kurias įgijo asmeniškai J. K., išliko, todėl antstoliams yra pagrindas tęsti asmeninių skolų išieškojimą iš J. K. (CK 2.50 straipsnis).

5618.

57Vykdomojoje byloje Nr. 0124/10/01134 antstolė priėmė 2016 m. gegužės 5 d. patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo ir atsižvelgdama į tai, kad įmonei buvo iškelta bankroto byla, vykdomąją bylą 2016 m. gegužės 2 d. patvarkymu Nr. S-5837 užbaigė ir persiuntė Kauno apygardos teismui. Antstolė tokius pačius veiksmus atliko ir vykdomojoje byloje Nr. 0124/10/00532/2 priimdama 2016 m. birželio 15 d. patvarkymą Nr. S-16-124-5213 dėl vykdomosios bylos sustabdymo ir 2016 m. birželio 15 d. patvarkymu Nr. S-16-124-5213 iškėlus įmonei bankroto bylą vykdomąją bylą užbaigė ir persiuntė Kauno apygardos teismui. Nors, kaip teisingai pažymi pareiškėjas, CPK normos nenumato galimybės atnaujinti jau užbaigtą vykdomąją bylą, tačiau esant nurodytoms aplinkybėms, kad užbaigus individualiosios įmonės bankroto procedūras liko neįvykdytų individualiosios įmonės savininko, tai yra apelianto, įsiskolinimų, bankroto bylą nagrinėjęs teismas, gavęs informaciją apie įmonės išregistravimą, vykdomuosius dokumentus pagal asmenines individualiosios įmonės dalyvio prievoles grąžino individualiosios įmonės bankroto proceso metu juos teismui perdavusiai antstolei, vykdžiusiai priverstinį išieškojimą iš J. K., o ši pagrįstai vykdomąją bylą atnaujino. Todėl, apeliacinės teismo vertinimu, tenkinti apelianto atskirąjį skundą nėra teisinio pagrindo.

5819.

59Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

6020.

61Atsižvelgdamas į tai, kad išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad remiantis anksčiau nurodytais atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl apelianto J. K. atskirasis skundas netenkinamas, o Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018 m. birželio 22 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

62Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

63Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. K.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolės Astos Pliuškevičienės... 7. 2.... 8. Antstolė Asta Pliuškevičienė 2018 m. balandžio 3 d. patvarkymu Nr. S-64... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai 2018 m. birželio 22 d. nutartimi... 14. 4.1.... 15. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2017 m.... 16. 4.2.... 17. Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad nors CPK normos nenumato galimybės... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 19. 5.... 20. Atskiruoju skundu pareiškėjas J. K. prašo panaikinti 2018 m. birželio 22 d.... 21. 5.1.... 22. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas padarė proceso teisės... 23. 5.2.... 24. Apeliantas nurodo, kad priimdamas 2018 m. birželio 22 d. nutartį, pirmosios... 25. 6.... 26. Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“ pateikė... 27. 6.1.... 28. Atsiliepime nurodo, kad apelianto minimoje civilinėje byloje Nr.... 29. Teismas... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 31. Atskirasis skundas atmetamas.... 32. 7.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 34. 8.... 35. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas, ar pirmosios... 36. Faktinės bylos aplinkybės... 37. 9.... 38. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad antstolė Asta Pliuškevičienė... 39. Dėl bylų sujungimo... 40. 10.... 41. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas padarė proceso teisės... 42. 11.... 43. Su šiuo apelianto argumentu nesutinkama. Įstatymas suteikia teismui... 44. 12.... 45. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad apeliantas padavė skundus dėl tos pačios... 46. 13.... 47. Apeliantas nurodo, kad, priimdamas 2018 m. birželio 22 d. nutartį, pirmosios... 48. 14.... 49. ĮBĮ reglamentuoja tik santykius, atsirandančius įmonių bankroto procese,... 50. 15.... 51. Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimu bankroto byloje Nr.... 52. 16.... 53. CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 629 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 2... 54. 17.... 55. Analogiškai ir minėtame Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d.... 56. 18.... 57. Vykdomojoje byloje Nr. 0124/10/01134 antstolė priėmė 2016 m. gegužės 5 d.... 58. 19.... 59. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 60. 20.... 61. Atsižvelgdamas į tai, kad išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 62. Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas... 63. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018 m. birželio 22 d. nutartį...