Byla 2A-1429-661/2018
Dėl skolos priteisimo atsakovui UAB „Opernini“ ir atsakovo priešieškinį

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Vaclovo Pauliko ir Jūratės Varanauskaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) UAB „Langausta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Langausta“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui UAB „Opernini“ ir atsakovo priešieškinį.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo UAB „Openini“ ieškovės UAB „Langausta“ naudai 11 760,92 Eur skolą, 6 (šešių) procentų dydžio procesines palūkanas, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovas (Rangovas) nurodė, jog 2016-10-03 tarp Ieškovo ir Atsakovo buvo pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. LAN03, pagal kurią Ieškovas įsipareigojo atlikti patalpų, esančių Vilniuje, Ševčenko g. 19 (toliau - patalpos), vidaus apdailos darbus pagal Techninį darbo projektą iki 2016 m. lapkričio 11 d., o Atsakovas įsipareigojo už kokybiškai atliktus statybos darbus sumokėti sutartą užmokestį. Pasirašant Sutartį darbai buvo įvertinti 29 457 EUR pagal Lokalinę sąmatą pridėtą prie Sutarties. Ieškovas visus statybos darbus pagal Rangos sutartį atliko laiku ir kokybiškai, jokių pretenzijų iš Užsakovo negavo, tačiau po jų atlikimo, užsakovas pradėjo vengti priimti Rangovo atliktus darbus.

83.

9Pagal Rangos sutarties 4.2. punktą, už atliktus statybos darbus pagal Rangos sutartį, 2017 m. sausio 17 d. surašė atliktų statybos darbų aktą Nr. 1-1 ir išrašė sąskaitą faktūrą Nr. LAN 0006 Rangos sutarties 2.2. punkte nurodytai sumai, t.y. 29.457,52 Eur. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas buvo sumokėjęs Rangovui 22.500 eurų, todėl Užsakovui liko pareiga sumokėti 6957 Eur su PVM.

104.

11Taip pat atsižvelgiant į tai, kad Rangovas tinkamai ir laiku atliko darbus numatytus 2016-11-25 ir 2016-12-14 prieduose prie Rangos sutarties, 2017 m. sausio 17 d. Rangovas surašė atliktų statybos darbų aktą Nr. 2 ir išrašė sąskaitą faktūrą Nr. LAN 0007 3403,92 Eur su PVM sumai, kurią pateikė Užsakovui apmokėti.

125.

13Minėtus aktus ir sąskaitas faktūras Rangovas pateikė Užsakovui, tačiau Užsakovas pateiktus aktus ir sąskaitas-faktūras atsisakė pasirašyti, o 2017 m. sausio 18 d. pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog Rangovo darbai nėra tinkamai atlikti.

146.

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir siekdamas įrodyti, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku bei siekdamas, kad aktai ir išrašytos sąskaitos faktūros būtų įteikiamos Užsakovui per antstolį, Rangovas 2017 m. sausio 17 d. kreipėsi į antstolių D. Š. ir A. S. kontorą su prašymu konstatuoti faktines aplinkybes, susijusius su statybos darbais Ševčenkos g. 19, Vilniuje.

167.

172017-01-19 antstolis D. Š. atvykęs į rangovo pagal Rangos sutartį suremontuotas patalpas adresu ( - ) konstatavo, kad patalpų sienos bei lubos nudažytos, grindys su išlyginamuoju sluoksniu, sanmazge sumontuotas klozetas ir boileris. Atsižvelgiant į tai, teigtina, kad Rangos tinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Rangos sutartį ir 2016-11-25 bei 2016-12-14 priedus prie minėtos sutarties. Nagrinėjamu atveju Atsakovas nepagrįstai vengė priimti atliktus darbus ir pasirašyti darbų priėmimo aktus, todėl Ieškovas CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka vienašališkai 2017-01-17 pasirašė atliktų darbų aktus.

188.

19Atsakovas nesilaikė Rangos sutarties 4.1. bei 4.5. punktuose sutartos mokėjimo už darbus tvarkos, vėlavo atsiskaityti už atliktus darbus, o už dalį atliktų darbų apskritai neatsiskaitė.

209.

21Nagrinėjamu atveju Rangos sutarties 8.2. punkte šalys sulygo, jog Užsakovas, laiku neatsiskaitęs už atliktus Statybos darbus, įsipareigoja mokėti Rangovui 200 eurų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.

2210.

23Rangos sutarties 4.1. Užsakovas įsipareigojo Rangovui sumokėti tokia tvarka: 7500 (septynis tūkstančius penkis šimtus) eurų avansinę įmoką sumokėti po sutarties pasirašymo dienos (2016-10-03), bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Nagrinėjamu atveju Atsakovas nurodytą sumą sumokėjo 2016 m. spalio 6 d., t.y. po dviejų darbo dienų, taigi Rangovas privalo sumokėti 400 eurų už dydžio delspinigius pagal Rangos sutarties 8.2. punktą.

2411.

25Vadovaudamasi tuo pačiu 4.1. punktu, iki 2016 m. lapkričio 2 d. Užsakovas įsipareigojo sumokėti rangovui dar 7500 Eur., tačiau Užsakovas minėtą sumą sumokėjo 2016 m. lapkričio 8 d., t. y. po 5 dienų nuo nustatyto termino, taigi Rangovas privalo sumokėti 1000 eurų už dydžio delspinigius pagal Rangos sutarties 8.2. punktą. Bendra delspinigių suma pagal Rangos sutarties 8.2. punktą sudaro 1400 Eur. (b. l. 1-6).

2612.

27Atsakovas su ieškovo reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad pagal Sutarties 4.1 punktą Atsakovo prievolė visiškai atsiskaityti su Ieškovu atsiranda tik po to, kai visi Sutarties Priede Nr. 2 – Lokalinėje sąmatoje nurodyti darbai atlikti tinkamai ir laiku bei pasirašytas Statybos darbų aktas. Atsakovas kategoriškai nesutinka su Ieškovo pozicija, kad visi statybos darbai yra atlikti tinkamai ir laiku. Pagal Techninį darbo projektą bei Lokalinę sąmatą Ieškovas turėjo pradėti darbus nuo grindų bei sienų, tačiau Ieškovas neteisingai suplanavo darbus. Buvo atliekami visi darbai išskyrus grindų įrengimo. Grindų įrengimo darbai buvo pradėti tik 2016 m. lapkričio mėnesio pradžioje. Atsakovo projektuotojas UAB “a01 architektai”, vykdydamas projekto autorinę priežiūrą pagal 2016 m. gegužės 26 d. Projektavimo paslaugų sutartį, ne kartą teikė pastabas Ieškovo darbuotojams, kad darbus reikia pradėti nuo grindų išlyginamojo sluoksnio paruošimo, nes šitie darbai kelia dulkes ir gali sugadinti patalpų suremontuotos detales, tačiau į Projektuotojų pastabas neatsižvelgta. 2016 m. lapkričio mėnesio pradžioje Ieškovo darbuotojai paruošė grindų pagrindą bei nudažė sienas. Projektuotojas, patikrinęs atliktų darbų kokybę nustatė, kad išlyginamasis sluoksnis yra paruoštas netinkamai, užfiksuotas paviršių nuokrypis du kartus viršijantis normą. Ieškovas sutikdamas su Projektuotojo pastabomis įsipareigojo pataisyti netinkamai atliktus darbus bei perdaryti darbus iki 2016 m. gruodžio vidurio, bet ir antrą kartą tai padaryti ieškovui nepavyko. Šalys susitarė, jog darbai bus ištaisyti iki 2016 m. gruodžio 31 d., tačiau ieškovas trūkumų neištaisė, tai patvirtina elektroninis susirašinėjimas tarp ieškovo ir atsakovo. 2017 m. vasario mėn. 1 d. nustatant atliktų darbų trūkumų šalinimo apimtį Projektuotojas konstatavo, kad ieškovas netinkamai atliko pagrindinių paviršių dažymo darbus.

2813.

29Sutarties 3.2. punktas nustatė ieškovo pareigą užbaigti pagrindinius statybos darbus, numatytus Sutarties Priede – Lokalinėje sąmatoje iki 2016 m. lapkričio 11 d., tačiau 2017 m. sausio 16 d. darbai nebuvo užbaigti. Atsakovo komercijos direktorius S. G. kreipėsi į ieškovą su prašymu 2017 m. sausio 17 d. atvykti į statybos vietą su paruoštu Darbų priėmimo-perdavimo aktu. Darbų perdavimo-priėmimo metu, atsakovo komercijos direktorius nurodė visus trūkumus bei paprašė pačio akto tam, kad surašyti visus trūkumus, tačiau ieškovas dokumento nepateikė ir demonstratyviai paliko pastatą, taip atsisakydamas priduoti atliktus darbus. Atsakovas 2017 m. sausio 18 d. pateikė ieškovui pretenziją.

3014.

312017 m. sausio 19 d. antstolė B. P. apžiūrėjo patalpas bei paruošė faktinių aplinkybių konstatavimo medžiagą, kurioje užfiksuoti visi statybos darbų trūkumai. Atsakovas pateikė ieškovui pasiūlymą susitikti ir aptarti trūkumų šalinimo darbų apimtį ir terminus. Atsakovas paaiškino ieškovui, kad grindų lyginimo darbai ieškovo buvo vykdomi tris kartus, tačiau jie yra netinkami, todėl yra akivaizdu, jog Ieškovas nesugeba atlikti šių darbų ir jie bus pavesti kitiems specialistams, o sienas ieškovas gali sutvarkyti per savaitę. Lokalinės sąmatos skyrius „Elektros įvadai“ numato ieškovo pareigą išvedžioti tinklo lizdus, pagal statybos standartus atlikus tinklų lizdų bei įvadų taškų montavimą, taip pat vandens įvadų montavimą, ieškovas privalo prieš priduodant darbus atlikti bandymus, bandymų atlikimo metu privalo dalyvauti atsakovas. Pranešimo dėl bandymo atlikimo atsakovas iš ieškovo nėra gavęs.

3215.

332017-02-10 Projektuotojas atliko planinę objekto patikrinimą, kurios metu buvo nustatyta, kad: netinkamai įrengtas išlyginamasis sluoksnis (pagrindas po danga) ir užfiksuotas paviršių nuokrypis 2 metrų ilgio liniuotės ruože, viršijantis 4,5 mm; netinkamai atlikti pagrindinių paviršių dažymo darbai (darbų kaina nurodyta Lokalinėje sąmatoje – 2558,23 euru, pozicija – 11; 12; 13;14); gipso kartono pertvaros trūkinėja plokščių jungimo vietose (darbų kaina nurodyta Lokalinėje sąmatoje – 1373,77 euru, pozicija – 16; 17).Taigi, visa Lokalinėje sąmatoje nurodytų bei Ieškovo tinkamai neatliktų darbų vertė yra 5 737,27. Pažymėjo, kad Statybos taisyklių ST 121895674.210.01:2014 “Apdailos darbai” 18.9 punkte “Kiliminės ir polimerinių medžiagų grindys” yra nustatytas reikalavimas leidžiantis 2 mm nuokrypį, įrenginėjant polimerinių grindų , 2 metrų ilgio liniuotės ruože.

3416.

35Šiuos trūkumus, atsakovas laiko esminiais, nes negavo to, ko tikėjosi gauti pagal sudarytą Sutartį, neatlikus grindų išlyginimo darbų bei nesutvarkęs sienas negali būti daromi kiti statybos darbai, negali būti užbaigtas visas projektas, patalpos negali būti naudojamos pagal paskirtį.

3617.

37Ieškovas teigia, kad atsakovas vengė teikti reikalingas medžiagas ir kaip įrodymą pateikė elektroninį susirašinėjimą su atsakovu, kuriame primena apmokėti už rozetes bei pateikti bėgelius. Pažymėtina, kad kaip rozetės, taip ir bėgeliai yra montuojami statybos darbų pabaigoje ir jie netrukdo tinkamai atlikti grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimo bei sienų dažymo. Papildomai pažymėjo, kad pagal visus statybos standartus rozetės montuojamos sienose po dažymo. Taigi, rozetės bei bėgeliai visiškai netrukdė Ieškovui atlikti bei priduoti atsakovui pagrindinius Sąmatoje nustatytus darbus. (b. l. 90-94).

3818.

39Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašė: pripažinti UAB „Langausta” pateiktą atliktų darbų priėmimo aktą niekiniu; priteisti iš ieškovo UAB „Langausta” atsakovui UAB „OPENINI” 5 264,52 EUR nuostolių sumą sumažinant šiai sumai ieškovui mokėtiną sumą Atsakovui pagal Statybos rangos sutartį; priteisti iš ieškovo UAB „Langausta” Atsakovui UAB „OPENINI“ 1600 EUR delspinigių už ne laiku įvykdytą Statybos rangos sutartį, įskaitant juos į ieškinio reikalavimą; priteisti iš Ieškovo 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4019.

41Atsakovas nurodė, jog kuomet šalių sutartais terminais darbai nebuvo baigti ir atliktų darbų aktas nepateiktas, 2017 m. sausio 18 d. Atsakovas pateikė ieškovui pretenziją bei telefonu, eilinį kartą pasiūlė tinkamai įformini atliktų darbų pridavimą 2017 m. sausio 19 d. Nustatytu laiku ieškovo atstovas neatvyko, todėl antstolė B. P. apžiūrėjo patalpas bei paruošė faktinių aplinkybių konstatavimo medžiagą, kurioje užfiksuoti visi statybos darbų trūkumai. Ieškovas ignoravo atsakovą, į skambučius neatsakinėjo, pasiūlymus bei pranešimus atmetė.

4220.

43Atsižvelgiant į tai, 2017 m. vasario 2 d. buvo surašytas Nustatytų darbų trūkumų aktas bei pasamdytas naujas rangovas darbų trūkumų šalinimui. Šalinant trūkumus buvo nustatyta, kad elektros instaliacijos darbai taip pat atlikti netinkamai. Šalinant ieškovo darbų trūkumus atsakovas sumokėjo 5008 EUR ir 256,52 EUR.

4421.

45Sutartis sudaryta 2016 m. spalio 3 d., o darbai pagal Sutarties 3.2 str. turėjo būti baigti 2016 m. lapkričio 11 d., kuo Ieškovas neginčija. Tačiau vėlavo atlikti darbus, jų tinkamai neatliko. Todėl turi atlyginti ne tik darbų ištaisymo išlaidas bei ir Sutarties 8.3 punkte numatytus delspinigius. Šalys Sutarties 8.3 punkte nustatė 200 eurų dydžio delspinigių sumą už kiekvieną Sutartyje nustatyto galutinio termino praleidimo dieną. Remontuojamos patalpos yra nuomojamos ir atsakovas kiekvieną mėnesį pagal 2016 m. balandžio 26 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį privalo mokėti 3980,02 nuomos mokestį.

4622.

47Ieškovas, uždelsęs statybos darbus pagal suderintą grafiką bei nepridavė darbų per papildomai Atsakovo nustatytą terminą (2016 m. gruodžio 31 d.). Ieškovo palikti darbų trūkumai buvo pašalinti 2017 m. vasario 28 d., taigi Ieškovo mokėtinų delspinigių suma sudaro 11 600 EUR = 200 eurų ? 58 dienų. Dėl Ieškovo atliktų papildomų darbų pagal 2016 m. lapkričio 25 d. ir 2016 m. gruodžio 14 d. Priedus prie Sutarties Atsakovas jokių pretenzijų neturi ir pilnai sutinka su Ieškovo išrašytą PVM sąskaita-faktūrą Nr. LAN 0007 3403,92 eurų sumai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovas privalo kompensuoti atsakovui visus jo padarytus nuostolius, manytina, kad šį sumą turi būti minusuojama iš Atsakovui priklausančios sumos (b. l. 156-159).

4823.

49Ieškovas su Atsakovo pateiktu priešieškiniu nesutiko. Ieškovas nurodė, kad visus statybos darbus atliko pagal 2016m. spalio 3 d. sudarytą rangos sutartį Nr. LAN03 laiku ir kokybiškai, jokių pretenzijų iš Atsakovo negavo, tačiau iš karto po jų atlikimo, Atsakovas pradėjo vengti priimti Ieškovo atliktus darbus.

50II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5124.

52Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 5 d. nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovo UAB „Openini“ ieškovui UAB „Langausta“ 165,92 Eur skolos ir 13,43 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priešieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš ieškovo UAB „Langausta“ atsakovui UAB „Openini“ dalį 5800 Eur netesybų.

5325.

54Teismas konstatavo, jog ieškovas netinkamai vykdė Rangos sutartį, darbus atliko nekokybiškai ir ne laiku, o taip pat netinkamai perdavė darbus.

5526.

56Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad Sutarties 3.2. punkte statybos darbai turėjo būti užbaigti bei priduoti 2016 m. lapkričio 11 d. Ieškovas 2017-01-17d. išrašė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras 28 457,52 Eur ir 3 403,92 Eur sumai (b.l.26). Tą pačią dieną buvo surašytas atliktų darbų aktas 3 403,92 Eur sumai, kurių atsakovas nepasirašė. (b. l. 32).

5727.

582016 m. lapkričio 11 d., projektuotojas vykdydamas projekto autorinę priežiūrą nustatė, kad darbai atlikti netinkamai – grindų išlyginamasis sluoksnis yra paruoštas blogai ir turi būti perdarytas, taip pat pažymėjo kokie papildomi kiti darbai – lubų, sienų dažymas ir kt. turi būti užbaigti. Apie tai, elektroniniu laiškais buvo informuoti atsakovas ir ieškovas. Tokie pat defektai buvo konstatuoti ir 2017-02-10 planinės autorinės priežiūros atlikimo akte (b. l. 117).

5928.

60Šalys pripažįsta, kad jos žodžiu susitarė, kad trūkumų pašalinimai bus priimti kartu su paskutiniais darbais pagal 2016 m. gruodžio 14 d. Sutarties priedą iki 2016 m. gruodžio 31 d. 2017 m. sausio 18 d. atsakovas pateikė ieškovui pretenziją, kurioje nurodyta, kad pretenzijos surašymo dienai atliktų darbų aktas nepateiktas, nurodyta, kad ieškovas turėtų sumokėti 13 600 Eur delspinigius iki 2017-01-26 d. (b. l. 24). Antstolė B. P. atsakovo prašymu apžiūrėjo patalpas, surašė faktinių aplinkybių konstatavimo medžiagą, kurioje užfiksuoti ieškovo atliktų darbų trūkumai nurodyta, kad darbai atlikti netinkamai-grindų išlyginamasis sluoksnis yra paruoštas blogai ir turi būti perdarytas, taip pat pažymėjo kokie papildomi kiti darbai – lubų, sienų dažymas ir kt. Apie netinkamai atliktus darbus patvirtino ir šioje byloje apklausti liudytojai, kurie patvirtino atsakovo išdėstytas aplinkybes.

61III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

6229.

63Apeliantas (ieškovas) UAB „Langausta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai, o priešieškinį atmesti.

6430.

65Apeliantas skundą grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus. Jo nuomone, projektuotojo, vykdžiusio autorinę priežiūra išvada bei antstolės B. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nesudaro teisinį pagrindą pripažinti darbus nekokybiškai atliktais. Juo nuomonė, kad autorinės priežiūros vadovas neturėjo teisės prižiūrėti kaip buvo vykdoma statybos rangos sutartis, taip pat ar laikomasi normatyvinių teisės aktų reikalavimų.

6631.

67Apelianto (Ieškovo) teigimu nebuvo pagrindo išvadai kad Ieškovas atliko darbus nekokybiškai, nes antstolės B. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nėra pakankamas įrodymas tokiai išvadai.

6832.

69Antstolio D. Š. 2017-01-19 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, priešingai nei Atsakovų pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra tinkamas atliktų darbų įrodymas.

7033.

71Pirmos instancijos teismas be teisinio pagrindo priteisė Atsakovui netesybas, nes Ieškovas tinkamai įvykdė sutartį.

7234.

73Atsakovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas iš esmės laikėsi pozicijos išdėstytos atsiliepime ir priešieškinyje, iš esmės sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentais. Atsakovo manymu teismas pakankamai aiškiai išdėstė motyvus skundžiamame sprendime. Be to, atsakovas nurodė:

7434.1.

75Teismas aiškiai nurodė motyvuose (Sprendimo motyvų ir teisinių argumentų 7 p.), kad Ieškovas nepateikė įrodymų, jog jis oficialiai pateikė Atsakovui atliktų darbų priėmimo- perdavimo aktą, paminėjo kad darbų perdavimo akte nėra Ieškovo pažymėta, kad Atsakovas atsisakė priimti aktą bei pasisakė, kad aktas galėjo būti išsiustas Atsakovui registruotu paštu.

7634.2.

77Sprendime paminėti liudytojų parodymai, buvo nuoseklus ir atitiko vieni kitus. Taigi vien Ieškovo prielaidos, kad jis gera valia kelis kartus perdarinėjo darbus bei, kad elektroniniu paštu bandė priduoti atliktus darbus nėra atliktų darbų tinkamo pridavimo pakankamas įrodymas, o tai, kad Ieškovas turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, kad skundžiamas teismo sprendimas yra nemotyvuotas bei atima iš Ieškovo galimybes ginčyti tokį sprendimą.

7834.3.

79Kadangi Atsakovas nėra statybos specialistas, Atsakovo vadovaujantys personalas yra užsieniečiai, todėl jis ir sudarė sutartį su specialistais dėl objekto autorinės priežiūros, taip perduodant architektui - Techninio darbo projekto rengėjui užsakovo funkcijas, tam kad Ieškovui įvykdžius visus užduotis jis galėtų gauti siekiamą darbų rezultatą. Taigi Ieškovo teiginys, kad UAB “a01 architektai” neturėjo teisės prižiūrėti kaip buvo vykdoma statybos rangos sutartis yra nepagrįstas bei atmestinas.

8034.4.

81Ieškovo pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas ne tik nepatvirtina tinkamą darbų atlikimą, bet priešingai, patvirtina faktą, jog Ieškovas tinkamai nepateikė atliktų darbų akto Atsakovui.

82IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

8335.

84Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Ginčas šioje byloje kilo dėl rangos sutarties vykdymo.

85Dėl rangos sutarties tinkamo vykdymo

8636.

87Rangos sutartis – tai tokia sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį. Sudarius rangos sutartį jos šalims atsiranda sutartiniai materialieji teisiniai santykiai, kuriems reguliuoti taikytinos sutarties nuostatos ir įstatymų normos.

8837.

89CK 6.665 straipsnio, reglamentuojančio rangovo atsakomybę už netinkamos kokybės darbus, 1 dalyje nustatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. Taigi, šioje teisės normoje tiesiogiai reglamentuojama būtent rangovo atsakomybė ir užsakovo teisė reikšti būtent rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų. Teismų praktikoje sprendžiant iš rangos santykių kylančius ginčus, suformuluota taisyklė, kad reikšti reikalavimus dėl rangos sutarties pažeidimo gali tik jos šalys, kiti asmenys – tik tuo atveju, jeigu reikalavimo teisę turintis asmuo jiems ją perleido (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2012).

9038.

91Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikru įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011).

9239.

93Nagrinėjamu atveju pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2016-10-03 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. LAN03, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti patalpų, esančių Vilniuje, Ševčenko g. 19, vidaus apdailos darbus pagal Techninį darbo projektą iki 2016 m. lapkričio 11 d., o atsakovas įsipareigojo už kokybiškai atliktus statybos darbus sumokėti sutartą užmokestį (b. l. 8-10).

9440.

95Sudarant Sutartį darbai buvo įvertinti 29 457 EUR pagal Lokalinę sąmatą pridėtą prie Sutarties. Atsakovas perdavė Ieškovui Techninį darbo projektą Sutarties pasirašymo dieną bei sutinkamai su Sutarties 4.1 punkte nustatytais reikalavimais atliko avansinius mokėjimus (b. l. 11-14). Atsakovas pagal šią Sutartį sumokėjo Ieškovui 22 500 EUR.

9641.

97Kaip nustatyta Sutarties 3.2. punkte statybos darbai turėjo būti užbaigti bei priduoti 2016 m. lapkričio 11 d. Projektuotojas, 2016 m. lapkričio 11 d., vykdydamas projekto autorinę priežiūrą eilinį kartą nustatė, kad darbai atlikti netinkamai – grindų išlyginamasis sluoksnis yra paruoštas blogai ir turi būti perdarytas, taip pat pažymėjo kokie papildomi kiti darbai – lubų, sienų dažymas ir kiti turi būti užbaigti. Apie tai, elektroniniu laiškais buvo informuoti atsakovas ir ieškovas.

9842.

99Tokie pat defektai buvo konstatuoti ir 2017-02-10 planinės autorinės priežiūros atlikimo akte (b. l. 117). Šalys pripažįsta, kad žodžiu susitarė, kad trūkumų pašalinimai bus priimti kartu su paskutiniais darbais pagal 2016 m. gruodžio 14 d. Sutarties priedą iki 2016 m. gruodžio 31 d.

10043.

1012017 m. sausio 18 d. atsakovas pateikė ieškovui pretenziją, kurioje nurodyta, kad pretenzijos surašymo dienai atliktų darbų aktas nepateiktas, nurodyta, kad ieškovas turėtų sumokėti 13 600 Eur delspinigius iki 2017-01-26 d. (b. l. 24).

10244.

103Antstolė B. P. atsakovo prašymu apžiūrėjo patalpas, surašė faktinių aplinkybių konstatavimo medžiagą, kurioje užfiksuoti ieškovo atliktų darbų trūkumai nurodyta, kad darbai atlikti netinkamai-grindų išlyginamasis sluoksnis yra paruoštas blogai ir turi būti perdarytas, taip pat pažymėjo kokie papildomi kiti darbai-lubų, sienų dažymas ir kt. Apie netinkamai atliktus darbus patvirtino ir šioje byloje apklausti liudytojai, kurie patvirtino atsakovo išdėstytas aplinkybes.

10445.

105Ieškovas (Rangovas) 2017 m. sausio 17 d. kreipėsi į antstolių D. Š. ir A. S. kontorą su prašymu konstatuoti faktines aplinkybes, susijusius su statybos darbais Ševčenkos g. 19, Vilniuje (b. l. 130-146). 2017-01-19 antstolis D. Š. atvykęs į Rangovo pagal Rangos sutartį suremontuotas patalpas adresu ( - ) konstatavo, kad patalpų sienos bei lubos nudažytos, grindys su išlyginamuoju sluoksniu, sanitariniame mazge sumontuotas klozetas ir boileris. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad darbų kokybė nebuvo vertinama, tik konstatuojama kokie darbai buvo atlikti.(b. l. 39-57).

10646.

107Kadangi Atsakovas nėra statybos specialistas, todėl jis sudarė sutartį su specialistais dėl objekto autorinės priežiūros, taip perduodant architektui - Techninio darbo projekto rengėjui užsakovo funkcijas, tam kad Ieškovui įvykdžius visus užduotis jis galėtų gauti siekiamą darbų rezultatą. Taigi Ieškovo teiginys, kad UAB “a01 architektai” neturėjo teisės prižiūrėti kaip buvo vykdoma statybos rangos sutartis yra nepagrįstas bei atmestinas.

10847.

1092017 m. vasario 5 d. buvo surašytas Nustatytų darbų trūkumų aktas, kurį pasirašė atsakovo UAB „Openini“ direktorius ir UAB „a01 architektai“ direktorius D. R.. Jame buvo nustatyta, kad elektros instaliacijos darbai taip pat atlikti netinkamai. Tą pačią dieną atsakovas sudarė rangos darbų sutartį su Ž. M. dėl pastato, esančio ( - ) remonto darbų (b.l.160-161). Sąmatoje nurodyti darbai-grindų išlyginimas, vinilinės dangos klojimas, grindinių elektros laidų sutvarkymas, durų kilimėlio įrengimas, įtrūkimų lubose ir kt. darbai (bendra darbų kaina 5 811,20Eur (b. l. 162).

11048.

111Taigi pateikti įrodymai patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino aukščiau minėtus įrodymus ir faktines aplinkybes bei konstatavo, jog ieškovas netinkamai įvykdė rangos sutartį. Taigi nagrinėjamu atveju, pateikti rašytiniai įrodymais patvirtina, jog apeliantas vėlavo atlikti sutartus darbus, o atlikti darbai nevisiškai atitiko kokybės reikalavimus. Taip pat pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, remdamasis liudytojų paaiškinimais, kad apeliantas nepateikė įrodymų, jog jis oficialiai pateikė Atsakovui atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, darbų perdavimo akte nėra Ieškovo pažymėta, kad Atsakovas atsisakė priimti aktą. Pažymėtina, kad liudytojas A. M. teismo posėdžio metu patvirtino, kad dalyvavo darbų priėmime ir pažymėjo, kad darbai nebuvo priimti dėl trūkumų, o darbų atlikimo aktas nebuvo įteiktas Atsakovui pasirašyti. Tai patvirtino liudytojas Ž. M..

112Dėl antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo reikšmės

11349.

114Ieškovo teigimu nebuvo pagrindo išvadai, kad Ieškovas atliko darbus nekokybiškai, nes antstolės B. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nėra pakankamas įrodymas tokiai išvadai. Tačiau apelianto manymu antstolio D. Š. 2017-01-19 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, priešingai nei Atsakovų pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra tinkamas atliktų darbų įrodymas.

11550.

116CPK 635 str. 1 d. nustatyta, kad faktinių aplinkybių konstatavimas - tai smulkus antstolio objektyviai matomų ir (ar) nustatomų faktinių aplinkybių aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Antstolių įstatymo 23 str. 1 d. Antstolis faktinių aplinkybių konstatavimo protokole apžiūros, stebėjimo, patikrinimu ar kitu būdu, kuris nesusijęs su specialių žinių panaudojimu, užfiksuoja tam tikrą faktinę padėtį, esančią fiksavimo metu. Šiuo atveju antstolė faktines aplinkybes – grindų išlyginamojo sluoksnio nelygumus nustatė vizualiai, naudojant liniuotę, kuria užfiksavo paruošto grindų išlyginamojo sluoksnio nelygumus, kuriuos nufotografavo ir užfiksavo matomus įtrūkimus sienose. Taigi, antstolis neperžengdamas savo kompetencijos ribų konstatavo faktus. Konstatuotus apelianto darbų trūkumus taip pat patvirtina projektuotojo, vykdžiusio autorinę priežiūrą padarytos nuotraukos, Atsakovo pateiktos į bylą bei liudytojų paaiškinimai. Taigi antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas buvo įvertintas kaip vienas iš įrodymų, vertinant kartu su kitais į bylą pateiktais įrodymais.

117Dėl užsakovo teisės atsisakyti priimti darbų rezultatą

11851.

119Pagal CK 6.681 ir 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.).

12052.

121CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta vienašalio perdavimo akto pasirašymo tvarka. Šioje teisės normoje nurodyta, kad jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Kasacinio teismo išaiškinta, kad ši įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009 ir kt.).

12253.

123Šioje byloje nustatyta, jog liudytojas A. M. paaiškino, kad atsakovas darbų, kuriuos atliko ieškovas nepriėmė, nes jie buvo netinkamai atlikti. Priimat darbus dalyvavo šalių atstovai, tačiau ieškovo atstovas nesuteikė galimybės į darbų perdavimo-priėmimo aktą įrašyti kokie nustatyti darbų trūkumai, todėl nebuvo pasirašytas darbų perdavimo priėmimo aktas. Tai, kad tikrinant netinkamai atliktus darbus dalyvavo ir ieškovo UAB „Langausta“ atstovas ir atsakovo atstovas, patvirtino liudytojas Ž. M..

12454.

125CK 6.694 str. 4 d. nustato, jog darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis, tokia atžyma padaryta nebuvo. Taigi, nurodytos faktines aplinkybės patvirtina, kad ieškovas vengė tinkamai perduoti atliktus darbus. Dalyvaujančiam atsakovo atstovui nesuteikė galimybės darbų perdavimo-priėmimo akte nurodyti atliktų darbų trūkumų, nepažymėjo apie tai, kad atsakovo atstovas atsisako pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą, todėl Ieškovo vienašališkai pasirašytas Atliktų darbų priėmimo aktas pagrįstai ginčijamu sprendimu pripažintas niekiniu.

12655.

127Taip pat negalima sutikti su Ieškovo nuomone, jog antstolio D. Š. 201701-19 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra tinkamas atliktų darbų įrodymas. Kaip jau minėta, CK 6.694 str. 4 d. yra aiškiai nustatytas darbų perdavimas-priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys, o jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą. Taigi įstatymas suteikia teisę rangovui, pažymėjusiam akte atsisakymo faktą, pasirašyti aktą vienašališkai bei tokiu būdu gauti neginčijamąją tinkamai atliktų darbų įrodymą. Ieškovas nepasinaudojo šia teisę bei nusprendė įrodinėti tinkamą dabų atlikimą kitomis priemonėmis. Taigi Ieškovo pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas ne tik nepatvirtina tinkamo darbų atlikimo, bet priešingai, patvirtina faktą, jog Ieškovas tinkamai nepateikė atliktų darbų akto Atsakovui.

128Dėl netesybų

12956.

130Kolegija nesutinka su Ieškovo teiginiu, kad pirmos instancijos teismas be teisinio pagrindo priteisė Atsakovui netesybas, nes Ieškovas tinkamai įvykdė sutartį.

13157.

132Netesybos (bauda, delspinigiai) gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat už įvykdymo termino praleidimą (CK 6.71 straipsnio 1, 3 dalys). Taigi vienas iš pagrindų, kuriam esant skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, yra prievolės įvykdymo termino praleidimas. Siekiant nustatyti, ar šalių sutartyje sulygtas prievolės įvykdymo terminas buvo praleistas, t. y. ar skolininkas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, kiekvienu atveju būtina analizuoti šalių sudarytos sutarties nuostatas, taikant sutarčių aiškinimo taisykles. Pagrindines sutarčių aiškinimo taisykles įtvirtina CK 6.193-6.195 straipsniai. Šių nuostatų aiškinimo ir taikymo klausimais yra nuosekliai ir išsamiai pasisakyta kasacinio teismo jurisprudencijoje.

13358.

134Nagrinėjamu atveju Šalys, sudarydamos sutartį, iš anksto numatė statybos darbų termino pažeidimo galimybę bei apskaičiavo savo galimus nuostolius dėl terminų pažeidimo. Atsakovas geranoriškai sutiko pakeisti darbų atlikimo terminą, tačiau ir per papildomai nustatytą terminą, t.y. 2016-12-31, Ieškovas neperdavė darbų nustatytu laiku. Šalys Sutarties 8.3 punkte nustatė 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio delspinigių sumą už kiekvieną Sutartyje nustatyto galutinio termino praleidimo dieną. Atsakovo prašomas netesybas teismas priteisė iki tos dienos kai atsakovas nutraukė sutartį su ieškovu 2017-02-05. Ieškovo mokėtinų delspinigių suma sudarė 11 600 EUR = 200 eurų ? 58 dienų. Atsakovas neįrodė, kad jam buvo padaryti nuostoliai nurodytai pinigų sumai. Nepateikti įrodymai, kokia veikla turėjo būti vykdoma išnuomotoje pastate. Teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovo prašomos 11 600 EUR netesybos neprotingai didelės, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas įvykdė didžiąją dalį prievolės, priteisiamas netesybas sumažino 50 proc.

135Dėl proceso teisės normų pažeidimo

13659.

137Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Luidas“ v. UAB „Baltijos laikas“, bylos Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Metekas“ v. UAB „Projektana“, bylos Nr. 3K-3-287/2010; EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą Van de Hurk prieš Olandiją, pareiškimo Nr. 16034/90, 61 punktas).

13860.

139Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą jo motyvavimo aspektu, konstatuoja, kad šis procesinis sprendimas atitinka CPK 270 ir 331 straipsnių reikalavimus, nes jame pateikta įrodymų ir ginčo šalis siejusių sutartinių teisinių santykių analizė bei jų pagrindu padarytos išvados. O aplinkybė, kad apeliantas nesutinka su byloje pateiktų įrodymų vertinimu, neleidžia daryti išvados, jog skundžiamas procesinis teismo sprendimas yra nemotyvuotas.

14061.

141Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti ieškovo apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

14262.

143Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.)

144Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

145Apelianto UAB „Langausta“ apeliacinį skundą atmesti.

146Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo UAB „Openini“ ieškovės UAB... 6. 2.... 7. Ieškovas (Rangovas) nurodė, jog 2016-10-03 tarp Ieškovo ir Atsakovo buvo... 8. 3.... 9. Pagal Rangos sutarties 4.2. punktą, už atliktus statybos darbus pagal Rangos... 10. 4.... 11. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad Rangovas tinkamai ir laiku atliko darbus... 12. 5.... 13. Minėtus aktus ir sąskaitas faktūras Rangovas pateikė Užsakovui, tačiau... 14. 6.... 15. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir siekdamas įrodyti, kad darbai... 16. 7.... 17. 2017-01-19 antstolis D. Š. atvykęs į rangovo pagal Rangos sutartį... 18. 8.... 19. Atsakovas nesilaikė Rangos sutarties 4.1. bei 4.5. punktuose sutartos... 20. 9.... 21. Nagrinėjamu atveju Rangos sutarties 8.2. punkte šalys sulygo, jog Užsakovas,... 22. 10.... 23. Rangos sutarties 4.1. Užsakovas įsipareigojo Rangovui sumokėti tokia tvarka:... 24. 11.... 25. Vadovaudamasi tuo pačiu 4.1. punktu, iki 2016 m. lapkričio 2 d. Užsakovas... 26. 12.... 27. Atsakovas su ieškovo reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad pagal Sutarties 4.1... 28. 13.... 29. Sutarties 3.2. punktas nustatė ieškovo pareigą užbaigti pagrindinius... 30. 14.... 31. 2017 m. sausio 19 d. antstolė B. P. apžiūrėjo patalpas bei paruošė... 32. 15.... 33. 2017-02-10 Projektuotojas atliko planinę objekto patikrinimą, kurios metu... 34. 16.... 35. Šiuos trūkumus, atsakovas laiko esminiais, nes negavo to, ko tikėjosi gauti... 36. 17.... 37. Ieškovas teigia, kad atsakovas vengė teikti reikalingas medžiagas ir kaip... 38. 18.... 39. Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašė: pripažinti UAB... 40. 19.... 41. Atsakovas nurodė, jog kuomet šalių sutartais terminais darbai nebuvo baigti... 42. 20.... 43. Atsižvelgiant į tai, 2017 m. vasario 2 d. buvo surašytas Nustatytų darbų... 44. 21.... 45. Sutartis sudaryta 2016 m. spalio 3 d., o darbai pagal Sutarties 3.2 str.... 46. 22.... 47. Ieškovas, uždelsęs statybos darbus pagal suderintą grafiką bei nepridavė... 48. 23.... 49. Ieškovas su Atsakovo pateiktu priešieškiniu nesutiko. Ieškovas nurodė, kad... 50. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 51. 24.... 52. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 5 d. nusprendė ieškinį... 53. 25.... 54. Teismas konstatavo, jog ieškovas netinkamai vykdė Rangos sutartį, darbus... 55. 26.... 56. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad Sutarties 3.2. punkte... 57. 27.... 58. 2016 m. lapkričio 11 d., projektuotojas vykdydamas projekto autorinę... 59. 28.... 60. Šalys pripažįsta, kad jos žodžiu susitarė, kad trūkumų pašalinimai bus... 61. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 62. 29.... 63. Apeliantas (ieškovas) UAB „Langausta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 64. 30.... 65. Apeliantas skundą grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai... 66. 31.... 67. Apelianto (Ieškovo) teigimu nebuvo pagrindo išvadai kad Ieškovas atliko... 68. 32.... 69. Antstolio D. Š. 2017-01-19 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas,... 70. 33.... 71. Pirmos instancijos teismas be teisinio pagrindo priteisė Atsakovui netesybas,... 72. 34.... 73. Atsakovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su juo... 74. 34.1.... 75. Teismas aiškiai nurodė motyvuose (Sprendimo motyvų ir teisinių argumentų 7... 76. 34.2.... 77. Sprendime paminėti liudytojų parodymai, buvo nuoseklus ir atitiko vieni... 78. 34.3.... 79. Kadangi Atsakovas nėra statybos specialistas, Atsakovo vadovaujantys... 80. 34.4.... 81. Ieškovo pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas ne tik... 82. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 83. 35.... 84. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 85. Dėl rangos sutarties tinkamo vykdymo... 86. 36.... 87. Rangos sutartis – tai tokia sutartis, kuria viena šalis (rangovas)... 88. 37.... 89. CK 6.665 straipsnio, reglamentuojančio rangovo atsakomybę už netinkamos... 90. 38.... 91. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 92. 39.... 93. Nagrinėjamu atveju pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2016-10-03... 94. 40.... 95. Sudarant Sutartį darbai buvo įvertinti 29 457 EUR pagal Lokalinę sąmatą... 96. 41.... 97. Kaip nustatyta Sutarties 3.2. punkte statybos darbai turėjo būti užbaigti... 98. 42.... 99. Tokie pat defektai buvo konstatuoti ir 2017-02-10 planinės autorinės... 100. 43.... 101. 2017 m. sausio 18 d. atsakovas pateikė ieškovui pretenziją, kurioje... 102. 44.... 103. Antstolė B. P. atsakovo prašymu apžiūrėjo patalpas, surašė faktinių... 104. 45.... 105. Ieškovas (Rangovas) 2017 m. sausio 17 d. kreipėsi į antstolių D. Š. ir A.... 106. 46.... 107. Kadangi Atsakovas nėra statybos specialistas, todėl jis sudarė sutartį su... 108. 47.... 109. 2017 m. vasario 5 d. buvo surašytas Nustatytų darbų trūkumų aktas, kurį... 110. 48.... 111. Taigi pateikti įrodymai patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas... 112. Dėl antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo reikšmės... 113. 49.... 114. Ieškovo teigimu nebuvo pagrindo išvadai, kad Ieškovas atliko darbus... 115. 50.... 116. CPK 635 str. 1 d. nustatyta, kad faktinių aplinkybių konstatavimas - tai... 117. Dėl užsakovo teisės atsisakyti priimti darbų rezultatą... 118. 51.... 119. Pagal CK 6.681 ir 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti... 120. 52.... 121. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta vienašalio perdavimo akto pasirašymo... 122. 53.... 123. Šioje byloje nustatyta, jog liudytojas A. M. paaiškino, kad atsakovas darbų,... 124. 54.... 125. CK 6.694 str. 4 d. nustato, jog darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas... 126. 55.... 127. Taip pat negalima sutikti su Ieškovo nuomone, jog antstolio D. Š. 201701-19... 128. Dėl netesybų... 129. 56.... 130. Kolegija nesutinka su Ieškovo teiginiu, kad pirmos instancijos teismas be... 131. 57.... 132. Netesybos (bauda, delspinigiai) gali būti nustatomos už prievolės... 133. 58.... 134. Nagrinėjamu atveju Šalys, sudarydamos sutartį, iš anksto numatė statybos... 135. Dėl proceso teisės normų pažeidimo... 136. 59.... 137. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatymo nustatyta teismo... 138. 60.... 139. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs... 140. 61.... 141. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 142. 62.... 143. Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir... 144. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 145. Apelianto UAB „Langausta“ apeliacinį skundą atmesti.... 146. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti...