Byla e2A-112-580/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Loretos Bujokaitės, Jadvygos Mardosevič ir Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Antakalnio būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Karoliniškių būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Namų priežiūros būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Viršuliškių būstas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Adminsta“, uždarosios akcinės bendrovės „Antakalnio būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Karoliniškių būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Namų priežiūros centras“, uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Viršuliškių būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų būstas“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktos informacijos pripažinimo neteisėta ir įpareigojimo pašalinti padaryto pažeidimo teisines pasekmes, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė ,,Priemiestis“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Admi“, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto renovacijos agentūra“, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto švara“, uždaroji akcinė bendrovė „Castrade Service“, uždaroji akcinė bendrovė „Corpus A“, individuali įmonė „Devilmora“, uždaroji akcinė bendrovė „Domus Service“, uždaroji akcinė bendrovė „Dominus projektai“, uždaroji akcinė bendrovė „Eko Balt“, uždaroji akcinė bendrovė „Fabeta“, uždaroji akcinė bendrovė „Inservice“, uždaroji akcinė bendrovė „Jurita“, uždaroji akcinė bendrovė „Justiniškių būstas“, uždaroji akcinė bendrovė „Lazdynų butų ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Max service, uždaroji akcinė bendrovė „Namų auditas“, uždaroji akcinė bendrovė „Namų ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Naujininkų ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Naujoji Pilaitė“, uždaroji akcinė bendrovė „Orenus“, uždaroji akcinė bendrovė „Ozo miestas“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilkpėdės būstas“, uždaroji akcinė bendrovė „Verkių būstas“, uždaroji akcinė bendrovė „Šilėja“, uždaroji akcinė bendrovė „Pastatų ūkio valdymas“, uždaroji akcinė bendrovė „Rasų valda“, uždaroji akcinė bendrovė „Pašilaičių būstas“, uždaroji akcinė bendrovė „Santermita“, uždaroji akcinė bendrovė „Senamiesčio ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Servico“, uždaroji akcinė bendrovė „Srėdė“ ir Ko, uždaroji akcinė bendrovė „Miesto butų ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Vitės valdos“, uždaroji akcinė bendrovė „Debreceno valda“, uždaroji akcinė bendrovė administravimo centras „Vilnietis“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovai UAB „Adminsta“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“ prašė pripažinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos platinamuose Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimu raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikiamą informaciją apie ieškovų paslaugų pobūdį ir kainą neteisėta, kaip klaidinančia ir neatitinkančia tikrovės, bei įpareigoti atsakovą pašalinti padaryto pažeidimo teisines pasekmes įpareigojant atsakovą biuleteniuose pateikti tikslią ir išsamią informaciją, pakankamą vartotojui priimti sprendimą dėl ieškovų siūlomų paslaugų pasirinkimo. Nurodė, kad:

61.1.

7atsakovas vykdė daugiabučių bendro naudojimo patalpų administratorių atrankos procedūrą, kurios metu gyventojams buvo suteikiama galimybė 5 metų laikotarpiui pasirinkti daugiabučio gyvenamojo namo bendrųjų patalpų administratorių. Atrankos procedūros metu administratorių buvo leidžiama rinkis iš atsakovo platinamame Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuletenyje pateikto administratorių sąrašo;

81.2.

9biuletenyje pateikta informacija apie siūlomus administravimo paslaugų tarifus neatitinka tikrovės ir yra klaidinanti. Informacija apie siūlomas administravimo paslaugų kainas ir administravimo paslaugų pobūdį yra neišsami – nenurodyti konkrečiam namui taikytino tarifo arba tarifo apskaičiavimo principai, gyventojams nesudaryta galimybės įvertinti tikslaus jų namui taikytino bendrųjų patalpų administravimo tarifo, potencialūs ieškovų paslaugų vartotojai negali suprasti, už ką mokamas administravimo mokestis, kokios paslaugos bus teikiamos vartotojams. Biuletenyje nepateikiama informacija, kokių bendrojo naudojimo objektų priežiūrą apims administratoriaus paslaugos, nenurodyta, kokie bendrojo naudojimo objektai yra priskirti namui;

101.3.

11administravimas yra paslauga, o biuletenyje pateikta informacija yra reklama. Atsakovas, kaip bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos organizatorius, yra atsakingas už atrankos procedūros metu tinkamos informacijos, atitinkančios Reklamos įstatymo 5 straipsnį, Paslaugų įstatymo 13 straipsnį, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3, 5 ir 6 straipsnius pateikimą. Pagrindinis informaciniuose pranešimuose pabrėžiamas kriterijus yra administravimo paslaugų įkainiai, kurie neatitinka tikrovės bei klaidina vartotojus. Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos kainą sudaro konkretaus pastato bendrojo naudojimo objektų administravimo kaina, kuri proporcingai paskirstoma pastato savininkams, atsižvelgiant į patalpų plotą, nesiejant su pastato naudingu plotu;

121.4.

13nepaisant to, kad biuletenio formą nustato Vyriausybė, o bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos procedūrą reglamentuojantys teisės aktai nenumato įpareigojimo pateikti daugiau informacijos vartotojams, atsakovas privalėjo patikslinti biuletenių formą, nurodant suprantamą informaciją, kaip apskaičiuojamas administravimo paslaugos įkainis bei kokias papildomas su administravimu glaudžiai susijusias paslaugas turi teisę teikti biuleteniuose nurodyti kandidatai. Tokią praktiką įgyvendino Kauno miesto savivaldybė;

141.5.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad patalpų naudingasis plotas negali būti naudojamas kaip kriterijus skaičiuojat savininkui tenkančią mokėti bendrojo naudojimo objektų administravimo kainos dalį, kadangi tai prieštarauja CK 4.82 straipsnio 7 dalyje įtvirtintam proporcingumo principui. Atsakovas privalėjo patikslinti biuletenių formą, nepaisyti, kad Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patirtinto Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567, (toliau – Aprašas) 11.3 punkte reikalaujama pateikti informaciją apie administravimo įkainius pagal daugiabučio namo naudingą plotą, kadangi Aprašo 11.3 punkto nuostata yra nesuderinama su CK 4.82 straipsnio 7 dalies nuostatomis;

161.6.

17atsakovas balsavimo biuleteniuose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją apie administravimo paslaugų kainą, todėl ieškovai turi teisę reikalauti pašalinti iš biuletenių pateiktą neteisingą ir klaidinančią informaciją bei pateikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančią informaciją dėl bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų įkainių.

182.

19Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad:

202.1.

21bendro naudojimo objektų administratorių skyrimo procedūrą reglamentuoja CK 4.84 straipsnio 1 dalis, Vyriausybės 2013-06-20 nutarimas Nr. 567 ir aplinkos ministro 2011-03-24 įsakymas Nr. D1-251. Atsakovas vadovaujasi šių teisės aktų nuostatomis. Atsakovas, vykdydamas masinę bendrojo naudojimo administratorių atrankos procedūrą, gyventojams neteikė klaidinančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos apie ieškovų teikiamas paslaugas, paslaugų kainą, paslaugų pobūdį;

222.2.

23kartu su balsavimo biuleteniais gyventojams buvo išdalinti informaciniai pranešimai bei skelbimų lentose iškabinti skelbimai. Gyventojams buvo suteikta išsami informacija, kaip turi būti balsuojama, kur skelbiama visa informacija dėl pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas asmenų bei nurodyta, kur gyventojai gali kreiptis esant neaiškumams. Ieškovai, teikdami prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, galėjo nurodyti kitą patalpų savininkams reikšmingą informaciją, tačiau papildomos informacijos nenurodė;

242.3.

25asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patys privalo pasiskaičiuoti konkretų administravimo paslaugų tarifą. Savivaldybės, rengdamos administracijos direktoriaus įsakymą dėl administratoriaus paskyrimo, nagrinėdamos asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, pateiktus dokumentus, patikrina, kad pretendento siūlomas daugiabučio namo administravimo tarifas neviršytų savivaldybės tarybos patvirtinto maksimalaus administravimo tarifo;

262.4.

27sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima tik daugiabučių gyvenamųjų namų, butų ir kitų patalpų savininkai, o ieškovai priimant sprendimus nedalyvauja. Ieškovai neįrodo materialinio suinteresuotumo. Nėra duomenų, kad skiriant administratorius, bus pažeistos ieškovų teisės, nėra įrodymų, kad dėl ieškovų nurodytų argumentų gyventojai nepasirinks ieškovų, kaip administravimo paslaugas teikiančių įmonių, arba, kad balsavimo biuletenių pagrindu bus priimami ieškovams nepalankūs sprendimai.

283.

29Trečiasis asmuo UAB „Fabeta“ prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad balsavimas dėl administratorių pasirinkimo baigtas 2018 m. gruodžio mėnesį. Tenkinus ieškinį, būtų paneigta tūkstančių butų savininkų valia. Įvertinus Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-799-599/2018, tariamai ydinga balsavimo biuletenio forma ir turinys neturėjo įtakos ieškovų teisėms ir pareigoms.

304.

31Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ su ieškiniu nesutinka, ieškinio pagrįstumo klausimą prašo spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, jog balsavimo biuleteniuose nurodytus tarifus atsakovui pateikė patys ieškovai. Administratorius renkasi gyventojai, kurie turi objektyvias galimybes gauti visą norimą informaciją apie konkretų administratorių. Administratorių atrankos ir skyrimo procedūra šiuo metu jau yra baigta.

325.

33Trečiasis asmuo UAB „Orenus“ nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, ieškovai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis siekdami išlaikyti administruojamus namus, todėl prašo ieškovams skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

346.

35Trečiasis asmuo UAB „Srėdė“ ir Ko nurodė, kad butų savininkai balsuodami jo nepasirinko, iki balsavimo administruojamų namų neturėjo, todėl teismo sprendimas neturės įtakos UAB „Srėdė“ ir Ko teisėms ir pareigoms.

367.

37Trečiasis asmuo IĮ „Devilmora“ prašo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad balsavimo biuletenių forma nustatyta teisės aktuose. Bendrų patalpų administratorių patalpų savininkai renka ne pagal tarifus, o pagal teikiamų paslaugų kokybę. Nesuprantama, kodėl dalis administratorių kvestionuoja patalpų savininkų valią renkantis jiems tinkamiausią administratorių.

388.

39Kiti tretieji asmenys atsiliepimų nepateikė.

40II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

419.

42Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad:

439.1.

44ieškovas ginčija ne biuleteniuose pateiktą informaciją, o biuletenio formą bei jame pasirinktos pateikti informacijos pobūdį. Ieškovai teikia administravimo paslaugas ir gali teikti teikiamų paslaugų tarifus, kurie turėtų būti nurodyti biuleteniuose, tačiau apsiribojo abstrakčiais teiginiais, kad skelbiamas administravimo tarifas yra netikslus. Ieškovai neįrodė, kad biuleteniuose skelbiama informacija yra netiksli ar neatitinka tikrovės;

459.2.

46Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintame Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos apraše įtvirtintas į atsakovo platinamus balsavimo biuletenius įtrauktas bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo metodas. Į balsavimo biuletenius duomenys apie ieškovų, kaip ir kitų bendro naudojimo patalpų administratorių, tarifus yra perkelti iš pačių bendrojo naudojimo objektų administratorių parengtų deklaracijų. Nei vienas iš deklaracijas pildžiusių ieškovų deklaracijose papildomų duomenų apie taikomus tarifus nepateikė;

479.3.

48ieškovai nenurodo, kokią konkrečią informaciją atsakovas biuleteniuose nurodė klaidinančiai. Nepateikta duomenų ir neformuluojamas reikalavimas, kaip ir kokia informacija apie ieškovų veiklos pobūdį ir kainas turėtų būti pateikiama. Abstraktūs svarstymai apie informacijos nepakankamumą ar klaidingumą, nepateikiant tai pagrindžiančių įrodymų, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog atsakovo pateikta informacija buvo netiksli;

499.4.

50aplinkybė, kad kitoje savivaldybėje buvo nuspręsta biuleteniuose dėl administratorių pasirinkimo nurodyti ne tik vieną iš siūlomą tarifą, bet ir kitokius duomenis, neįpareigoja kitų savivaldybių administracijų rinktis tokią informacijos pateikimo formą. Ieškovai nurodė, kad administravimo tarifas, skaičiuojamas nuo naudingo ploto, nurodomas nepagrįstai, tačiau įrodymų dėl tarifo netikslingumo nepateikė;

519.5.

52tai, kad balsavimo biuleteniuose nebuvo nuorodos į interneto svetainę, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad balsavimo biuleteniuose atsakovas pateikė netikslią informaciją. Tai, kad ieškovai tikėjosi, jog apie jų veiklą balsavimo biuleteniuose bus pateikta daugiau informacijos, nesudaro pagrindo spręsti, jog buvo pažeisti kokie nors teisėti ieškovų interesai ir kad būtent dėl to balsavime dalyvavę asmenys nesirinko ieškovų kaip bendro naudojimo patalpų administratorių. Balsavime dalyvavę ar turėję dalyvauti butų ir kitų patalpų savininkai nesikreipė į savivaldybę dėl informacijos trūkumo ar tikslumo, taip pat nėra inicijavę bylų teisme;

539.6.

54daugiabučių namų gyventojai turėjo galimybes administratorių rinktis ne tik pagal sąlyginai ribotus balsavimo biuleteniuose pateikiamus duomenis, bet ir pagal pačių administratorių interneto svetainėse ar kitais būdais pateikiamą informaciją. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad būtent balsavimo biuleteniuose nurodytos informacijos kiekis ir pobūdis nulėmė patalpų savininkų apisprendimą pasirinkti vieną ar kitą administratorių.

55III. Apeliacinio skundo argumentai

5610.

57Ieškovai apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. priimtą sprendimą pakeisti ir ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

5810.1.

59administravimas yra paslauga, o biuletenyje pateikta informacija yra reklama. Biuletenyje pateikta informacija, susijusi su administravimo paslaugų įkainiais, yra esminė vartotojams informacija, kuriai yra taikomi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo ir Reklamos įstatyme nustatyti išsamumo, aiškumo ir pakankamumo kriterijai. Teismas neatsižvelgė į nurodytų įstatymų pažeidimus ir dėl jų nepasisakė;

6010.2.

61biuletenyje pateikta informacija apie administravimo paslaugos įkainius negali būti laikoma tikslia ir išsamia, o jos pateikimo būdas yra akivaizdus paslaugos vartotojų klaidinimas ir atitinka visus nesąžiningos komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu kriterijus –pateikta informacija apie administravimo paslaugų įkainius neatitinka tikrovės, neatskleista informacija tai, kas sudaro galutinę administravimo paslaugos kainą, kaip ji apskaičiuojama. Biuletenyje nurodyta informacija apie tariamai siūlomą administravimo paslaugų tarifą negali būti susiejama su realia administravimo paslaugų kaina. Administravimo paslaugų įkainiai yra kitokie, nei nurodyta biuletenyje, biuletenyje klaidinamai sudaromas įspūdis, kad administravimo tarifas yra apskaičiuojamas atsižvelgiant tik į daugiabučio namo naudingąjį plotą;

6210.3.

63atsakovui žinomos visos konkretaus namo, kuriam siunčiamas biuletenis, charakteristikos, būtinos tiksliai administravimo kainai apskaičiuoti, todėl biuletenyje pateikiama informacija apie administravimo paslaugų įkainius neatitinka tikrovės, yra vartotojams nesuprantama, pažeidžia Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimą nurodyti vartotojams galutinę paslaugos kainą arba tikslius jos apskaičiavimo kriterijus. Pagal Aprašo 11.4 punktą, atrankos procedūros metu potencialiems administravimo paslaugos vartotojams turi būti pateikta ir kita naudinga ir su administravimo paslaugų teikimu susijusi informacija. Atsakovas turėjo pateikti informaciją, kokias papildomas su administravimu susijusias paslaugas turi teisę teikti biuleteniuose nurodyti kandidatai. Tikrovės neatitinkančios informacijos apie įkainius pateikimas biuleteniuose yra nesąžininga ir draudžiama veikla, nukreipta į paslaugos gavėjų klaidinimą. Tokiu būdu yra pažeidžiamos ieškovų teisės, Paslaugų įstatymo 13 straipsnio nuostatos;

6410.4.

65teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovai neįrodė, kad biuleteniuose skelbiama informacija yra netiksli ar neatitinka tikrovės. Ieškovai pateikė visą reikalingą informaciją, jog biuletenyje pateikta informacija yra nesuderinama su Aprašo 11 punkto nuostatomis, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3, 5 ir 6 straipsnių nuostatomis, Paslaugų įstatymo 13 nuostatomis, Reklamos įstatymo 5, 6 straipsnių nuostatomis;

6610.5.

67teismas neatsižvelgė, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad patalpų naudingasis plotas negali būti naudojamas kaip kriterijus skaičiuojat kiekvienam iš savininkų tenkančią mokėti bendrojo naudojimo objektų administravimo kainos dalį, kadangi tai prieštarauja CK 4.82 straipsnio 7 dalyje įtvirtintam proporcingumo principui. Atsakovas, atsižvelgdamas į nurodytą nutarimą, privalėjo pakoreguoti ir patikslinti biuletenių formą, neatsižvelgiant į tai, kad Aprašo 11.3 punkte yra reikalaujama pateikti informacija apie administravimo įkainius pagal daugiabučio namo naudingą plotą, kadangi Aprašo 11.3 punkto nuostata yra nesuderinama su CK 4.82 straipsnio 7 dalies nuostatomis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotu precedentu;

6810.6.

69teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovai nenurodė, kokia informacija balsavimo biuleteniuose buvo pateikta neteisėtai ir kokia turėtų būti skelbiama. Ieškovai pateikė bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos biuletenio pavyzdį, kuris buvo platinamas Kauno mieste, vykdant tą pačią bendrojo naudojimo objektų atrankos procedūrą. Pateiktame biuletenyje vartotojams buvo labai aiškiai ir suprantamai pateikta informacija apie kiekvieno iš administratorių kvalifikaciją, kompetenciją, administruojamus panašius daugiabučius ir juose taikomą faktinę administravimo kainą, kita svarbi informacija apie administratorių veiklą, taip pat tiksli siūloma konkretaus daugiabučio namo vieno kvadrato administravimo kaina. Be to, buvo pateikta nuoroda į internetinį puslapį, taip papildomai suteikiant galimybę gauti daugiau informacijos. Biuletenyje siūlomi administravimo tarifai nebuvo siejami su namo naudinguoju plotu.

7011.

71Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad:

7211.1.

73bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo procedūra yra reglamentuojama centrinės valdžios subjektų priimtais teisės aktais. Atsakovas, organizuodamas ir vykdydamas bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procedūras, vadovaujasi teisės aktų nuostatomis ir savarankiškų teisės aktų nepriima;

7411.2.

75savivaldybė balsavimo biuleteniuose neteikė gyventojus klaidinančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos. Informacija buvo nurodyta pagal Aprašą. Kartu su balsavimo biuleteniais gyventojams buvo išdalinti informaciniai pranešimai bei skelbimų lentose iškabinti skelbimai, gyventojams buvo suteikta išsami informacija, kaip turi būti balsuojama, kur informacija skelbiama bei nurodyta, kad esant neaiškumams gyventojai gali kreiptis balsavimo biuleteniuose nurodytais telefonais ir (ar) elektroniniu paštu;

7611.3.

77ieškovai nepagrįstai nurodo, jog vartotojams turėjo būti pateikta ir kita naudinga informacija. Tokią informaciją, teikdamas prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, turi nurodyti asmuo, pretenduojantis būti įrašytas į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą. Teisės aktuose nenumatyta, jog atsakovas turi pateikti visą informaciją apie kiekvieną į sąrašą įtrauktą juridinį asmenį, patys ieškovai nėra nurodę papildomos informacijos;

7811.4.

79asmuo prašyme įrašyti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą nurodo administravimo paslaugų tarifą ir atsako už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą. Ieškiniu nėra įrodinėjama, kad balsavimo biuleteniuose nurodyti dydžiai neatitinka ieškovų deklaracijose nurodytų tarifų;

8011.5.

81ieškovai nepagrįstai teigia, jog biuleteniuose turėjo būti pateikta informacija, kokių bendrojo naudojimo objektų priežiūrą apims administratoriaus teikiamos paslaugos. Atsakovas neturi prievolės nurodyti tokią informaciją. Priešingai, bendrojo naudojimo objektų administratoriams yra nustatyta prievolė sudaryti ir tvarkyti namo bendrojo naudojimo objektų aprašą;

8211.6.

83ieškovai nepateikia argumentų, jog balsavimo biuleteniai prieštarauja teisės aktų nuostatoms, neatitinka balsavimo formos. Byloje nėra įrodymų apie balsavimo biuleteniuose nurodytą tikrovės neatitinkančią informaciją. Ieškovai nėra nurodę aplinkybių ar pateikę įrodymų, kurie patvirtintų jų teisių ir (ar) teisėtų interesų pažeidimą;

8411.7.

85atsakovas nėra nei reklamos veiklos subjektas, nei komercinės veiklos subjektas, nevykdo su tuo susijusių funkcijų, nėra veiklos, susijusios su reklama, ar nesąžiningos komercinės veiklos kontrolės institucija.

8612.

87Trečiasis asmuo UAB „Šilėja“ prašo ieškovų apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad apeliaciniame skunde nėra nurodyta aplinkybių, kurios patvirtintų pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą. Apeliacinio skundo turinys faktiškai siejamas su atsakovo darbo organizavimu ir biuletenio turiniu.

88IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

89Apeliacinis skundas atmestinas.

9013.

91Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio skundo ribos gali būti peržengtos tada, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

9214.

93Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė, taip pat nenustatė ir pagrindų peržengti apeliacinio skundo ribas.

9415.

95Apeliacinis procesas vyksta dėl ieškovų UAB „Adminsta“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“ reikalavimų pripažinti atsakovo platintuose balsavimo biuleteniuose pateikiamą informaciją apie ieškovų paslaugų pobūdį ir kainą neteisėta, klaidinančia ir neatitinkančia tikrovės bei įpareigoti atsakovą pašalinti padaryto pažeidimo teisines pasekmes, pagrįstumo.

9616.

97Nustatyta, jog atsakovas 2018 m. Vilniuje vykdė daugiabučių bendro naudojimo patalpų administratorių atrankos procedūrą, kurios metu gyventojams buvo suteikiama galimybė pasirinkti daugiabučio gyvenamojo namo bendrųjų patalpų administratorių (I t., e. b. l. 29). Atrankos procedūros metu administratorių buvo leidžiama rinkis iš atsakovo platinamame Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuletenyje pateikto administratorių sąrašo. Ieškovai, kaip ir byloje dalyvaujantys tretieji asmenys, yra įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą (I t. e. b. l. 20-25). Sąraše nurodyta administratorių patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje, asmens, nurodytas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas (Eur/m2), atsižvelgiant į daugiabučio namo naudingąjį plotą, administratorių kontaktinė informacija (I t., e. b. l. 20-23). Butų ir kitų patalpų savininkams buvo išsiųsti balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniai, kuriuose nurodyta analogiško turinio infomacija (I t., e. b. l. 28). Byloje pateiktos ieškovų, kaip bendorojo naudojimo objektų administratorių, deklaracijos, kuriose nurodyta informacija apie administratoriaus veiklos sritis, teikiamas paslaugas, patirtį ir interesus, duomenys apie administratoriaus civilinės atsakomybės draudimą, nurodytas bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas (I t., e. b. l. 64-88). Ieškovai pateikė Kauno bendorojo naudojimo objektų administratorių atrankos biuletenio pavyzdį su priedais, kuris buvo platinamas Kaune vykdant daugiabučių bendro naudojimo patalpų administratorių atrankos procedūrą (III t., e. b. l. 167-172).

9817.

99Byloje taip pat nustatyta, jog Vyriausybės atstovas 2017-03-07 raštu atsakovui pareikalavo pateikti informaciją ir/ar paaiškinimus, kokių veiksmų savivaldybė imasi ar ketina imtis dėl savivaldybės paskirtų administratorių paskyrimo pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, t. y. kada numatoma pradėti organizuoti procedūrą administratoriaus paskyrimui pagal informacijos paklausimo metu galiojusius teisės aktus (I t. e. b. l. 89). Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba 2017-08-18 raštu nurodė, kad savivaldybei yra išlikusi prievolė įgyvendinti dar neįgyvendintus įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, skiriant daugiabučių namų administratorius pagal galiojančią tvarką (I t. e. b. l. 90-91). 2018-08-06 raštu Aplinkos ministerija savivaldybes informavo apie būtinybę imtis priemonių įgyvendinti CK 4.84 straipsnio nuostatas dėl bendrojoje naudojimo objektų administratorių atrankos ir skyrimo bei Statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies nuostatas dėl savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių statinio techninės priežiūros maksimalaus tarifo nustatymo (I t. e. b. l. 92-93).

10018.

101Ieškovai nurodo, kad atsakovo biuleteniuose pateikta informacija yra nepakankama sudaryti sąlygas tinkamai vartotojams pristatyti ieškovų veiklą, yra klaidinanti, nepagrįstai kelianti lūkesčius, kad bendrojo naudojimo objektų administravimo įkainis gali priklausyti nuo namo naudingojo ploto. Atsakovas yra atrankos organizatorius, todėl jis yra atsakingas už tinkamą informacijos pateikimą. Apeliaciniu skundu ginčijamas biuletenyje nurodytų administravimo paslaugų įkainių teisingumas.

10219.

103Ginčijamą balsavimo biuletenį savivaldybės administracija naudojo daugiabučio namo administratoriaus parinkimui. CK 4.84 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė. Tuo tikslu Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintas Aprašas. Aplinkos ministro 2011-03-24 įsakymu Nr. D1-251 buvo patvirtintas Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas.

10420.

105Balsavimo biuletenyje butų ir kitų patalpų savininkams buvo pateikta informacija, nurodant administratoriaus pavadinimą, patirtį, pretendentų siūlomus administravimo paslaugų tarifus, atsižvelgiant į daugiabučio namo naudingą plotą, bei buveinės adresą. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo 7 punktas nurodo, kad balsavimo biuletenis parengiamas pagal 1 priedo reikalavimus. 1 priede pateikiama Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenio forma. Apraše reglamentuojama tvarka, pagal kurią administratoriai pateikia duomenis savivaldybėms ir įtraukiami į balsavimo biuletenius. Aprašo 6 punktas nurodo, jog kartu su prašymu savivaldybės vykdomajai institucijai administratorius pateikia užpildytą Aprašo priede nurodytą Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją. Už prašyme ir deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą ir teisėtumą atsako prašymą pateikęs asmuo. Įvertinus deklaracijoje nurodytus duomenis, asmuo įtraukiamas į savivaldybės vykdomosios institucijos sudaromą Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą. Šiame sąraše skelbiama informacija numatyta Aprašo 11 punkte. Duomenys balsavimo biuletenyje atitinka Aprašo 11 punkte nurodytus duomenis, kurie įtraukiami į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą.

10621.

107Pirmosios instancijos teismas nustatė, ir tai nėra ginčijama apeliaciniame procese, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija tinkamai į balsavimo biuletenį perkėlė administratorių deklaracijose nurodytus duomenis dėl ieškovų taikomų tarifų. Pirmosios instancijos teismas teisingai pabrėžė, jog ieškovai neginčija balsavimo biuletenyje pateiktų duomenų teisingumo. Apeliaciniame skunde taip pat nėra ginčijama, jog atsakovas netinkamai perkėlė deklaracijose pateiktus duomenis į balsavimo biuletenius. Apeliaciniame skunde pateikti abstraktūs argumentai dėl balsavimo biuletenyje pateikiamos informacijos sudarymo bei tinkamumo siekiamam tikslui ir ginčas keliamas ne dėl konkrečių biuletenyje nurodytų duomenų, bet dėl principų, kurie turėtų būti įvertinti nustatant balsavimo biuletenyje pateikiamus duomenis.

10822.

109Ieškovai nei teismams pateiktuose argumentuose, nei byloje reiškiamu reikalavimu neteikia konkrečių kriterijų, naudotinų administravimo tarifo skaičiavimui, nenurodo papildomų duomenų, kurie turėtų būti įtraukti į balsavimo biuletenius. Reiškiamais reikalavimais ieškovai prašė pripažinti balsavimo biuleteniuose pateikiamą informaciją apie ieškovų paslaugų pobūdį ir kainą neteisėta, t. y. klaidinančia ir neatitinkančia tikrovės, bei įpareigoti atsakovą biuleteniuose pateikti tikslią ir išsamią informaciją, pakankamą vartotojui priimti sprendimą. Reikalavimuose nebuvo suformuluotas konkretus prašymas, kokios savo interesų gynimo formos ieškovai reikalauja, t. y. nenurodyta kokius duomenis atsakovas turi įtraukti į balsavimo biuletenį. Ieškovai tiek pirmosios instancijos teismo procese, tiek apeliaciniame skunde pateikia bendrų komercinės veiklos principų analizę, remiasi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymu, Reklamos įstatymu, Paslaugų įstatymu, tačiau neteikia siūlymų įtraukti į balsavimo biuletenį naujus papildomus duomenis ar pagal konkrečius kriterijus pakeisti duomenų apskaičiavimo tvarką. Tokiu būdu pareikštas reikalavimas yra nekonkretus ir nėra aišku, kokia konkreti teisminės gynybos forma padėtų apginti ieškovų interesus.

11023.

111Ieškovai teigia, jog teismas turėjo atsižvelgti į ieškovų pateiktą Kauno miesto savivaldybės parengtą balsavimo biuletenį. Sulyginus biuletenius matyti, jog Kauno miesto savivaldybės parengtame balsavimo biuletenyje yra pateikta papildoma informacija: papildomai nurodyta, kokias paslaugas teikia kiekvienas administratorius, administratoriaus administruojamų pastatų skaičius bei kai kurių administratorių pateikti atskirų namų administravimo tarifai. Pastebėtina, jog administratoriaus veikla apibrėžiama pagal Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintus Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatus. Šie nuostatai reglamentuoja bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, paskirto CK 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka, veiklą administruojant bendrojo naudojimo objektus, nustato informacijos apie veiklą skelbimo tvarką ir apimtį. Nuostatai nustato, jog pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant. Tokiu būdu įtvirtinama administratoriaus teikiamų paslaugų apimtis. Paslaugų vartotojui nėra esminio skirtumo, ar reikiamas paslaugas teikia pats administratorius, ar jis sudaro sutartis su kitais paslaugų teikėjais. Paslaugų vartotojui yra aktuali administravimo paslaugų kaina, kuri yra nurodyta ginčijamame balsavimo biuletenyje.

11224.

113Aprašo 11.4 punktas numato, jog savivaldybės vykdomosios institucijos interneto svetainėje skelbiamame Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąraše nurodoma kita naudinga papildoma informacija, galinti lemti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą pasirenkant administratorių. Nuostata detalizuoja, kad nurodoma informacija iš asmens pateiktos deklaracijos II skyriaus 4 pastraipos. Deklaracijos II skyriaus 4 pastraipoje nustatyta pateiktina informacija, nurodant, kad gali būti teikiama taip pat ir kita patalpų savininkams reikšminga informacija. Toks reguliavimas patvirtina, kad administratorius, norėdamas, jog papildoma informacija būtų pateikta balsavimo biuletenyje turi informaciją nurodyti deklaracijoje. Informaciją, teikdamas prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, turi nurodyti asmuo, pretenduojantis būti įrašytas į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą. Administratoriai neteikė savivaldybės administracijai pasiūlymų dėl skirtingų tarifų taikymo atskiriems namams, todėl nebuvo surinkta duomenų, kuriuos buvo galima pateikti balsavimo biuleteniuose. Kita vertus, norint užtikrinti vienodas konkuravimo sąlygas, visiems į sąrašą įtrauktiems administratoriams turėtų būti sudarytos sąlygos susipažinti su kiekvieno savivaldybės teritorijoje esančio daugiabučio namo duomenimis, kurie galėtų įtakoti administravimo paslaugų kainos dydį. Kadangi Vilniaus miesto savivaldybėje yra labai daug daugiabučių namų, tai kiekvieno namo duomenų vertinimas komplikuotų pasiūlymų teikimo procedūrą.

11425.

115Taip pat ieškovai pabrėžia, jog tarifas turi būti skaičiuojamas ne pagal patalpų naudingąjį plotą. Ieškovai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-03-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-103-313/2018. Minimoje byloje buvo sprendžiamas kito pobūdžio ginčas, nagrinėjama, kokiu būdu turi būti apskaičiuojama butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis į palyginamuosius naudinguosius plotus, ar į šiuos plotus turi būti įskaičiuojamas rūsio patalpų plotas bei faktiškai esančių neregistruotų patalpų plotas nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad nustatant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, reikšmingas apskaičiuojant proporcingai mokėtiną mokestį už šilumos energiją, į palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas ir rūsio patalpų plotas, taip pat ir bendraturčio, kurio bendrosios dalinės nuosavybės dalis nustatoma, atitinkamame gyvenamajame name faktiškai turimų (užimamų) patalpų naudingasis plotas, nesvarbu, kad šios patalpos nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos. Naudingasis plotas šiuo atveju suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas, kurį nustatant yra teisiškai nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, taip pat naudojimosi jomis dažnumas, intensyvumas ir pan. Ieškovų pateikta kasacinio teismo nutarties interpretacija yra netinkama. Nutartyje nėra pasakyta, jog nustatant administravimo paslaugų tarifą negalima remtis patalpų naudinguoju plotu.

11626.

117Pastebėtina ir tai, kad ieškovai, kurie yra daugiabučius namus administruojančios įmonės, nenurodo, jokių ploto neatitikimų, kurie galėtų būti reikšmingi vertinant bent jau ieškovų administruotuose namuose taikytus tarifus. Apeliaciniame skunde nurodytas teiginys dėl patalpų naudingojo ploto nenaudojimo, skaičiuojant savininkui tenkančią bendrojo naudojimo objektų dalį, tačiau nėra teikiama siūlymų ar vertinimų, kokiu dydžiu vadovaujantis tarifai turėtų būti nustatomi. Nors ieškovai ne pirmus metus administruoja namus, tačiau neteikia skaičiavimų bent kelių namų pavyzdžiu, jog teisiškai neregistruotas namo plotas būtų reikšmingas administratoriui nurodant duomenis savivaldybei pateikiamoje deklaracijoje.

11827.

119Apeliaciniame skunde ieškovai prašo vertinti Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatas, kurio 5 straipsnis draudžia klaidinančius veiksmus ir jais laiko apgaulingos informacijos pateikimą arba tokį informacijos, kuri nors ir faktiškai tiksli, tačiau dėl vieno arba kelių šioje dalyje išvardytų elementų apgauna arba gali apgauti vidutinį vartotoją, pateikimą, kuriuo vartotojas gali būti ar yra skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs dėl įstatymo išvardintų objektų. Kadangi ieškovai nepateikia jokių skaičiavimų, vertinimų ar tarifų palyginimų, tai spręstina, jog byloje nėra duomenų dėl klaidinančių veiksmų atlikimo. Tas pat pasakytina ir apie Reklamos įstatymo nuostatų taikymą. Negalima sutikti su apeliantų teiginiais, jog balsavimo biuletenyje pateikiama informacija dėl jos pateikimo būdo gali suklaidinti vartotojus. Ieškovų teikiami argumentai grindžiami tik jų nuomone, bet ne pateiktais duomenimis. Kadangi įrodinėjamos aplinkybės dėl netinkamo informacijos teikimo balsavimo biuleteniuose nėra akivaizdžios, tai šie faktai turi būti nustatomi remiantis faktiniais duomenimis.

12028.

121Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalimi, 331 straipsniu,

Nutarė

122Ieškovų apeliacinį skundą atmesti.

123Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovai UAB „Adminsta“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB... 6. 1.1.... 7. atsakovas vykdė daugiabučių bendro naudojimo patalpų administratorių... 8. 1.2.... 9. biuletenyje pateikta informacija apie siūlomus administravimo paslaugų... 10. 1.3.... 11. administravimas yra paslauga, o biuletenyje pateikta informacija yra reklama.... 12. 1.4.... 13. nepaisant to, kad biuletenio formą nustato Vyriausybė, o bendrojo naudojimo... 14. 1.5.... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad patalpų naudingasis plotas... 16. 1.6.... 17. atsakovas balsavimo biuleteniuose pateikė tikrovės neatitinkančią... 18. 2.... 19. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė ieškinį... 20. 2.1.... 21. bendro naudojimo objektų administratorių skyrimo procedūrą reglamentuoja CK... 22. 2.2.... 23. kartu su balsavimo biuleteniais gyventojams buvo išdalinti informaciniai... 24. 2.3.... 25. asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo... 26. 2.4.... 27. sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo... 28. 3.... 29. Trečiasis asmuo UAB „Fabeta“ prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad... 30. 4.... 31. Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ su ieškiniu nesutinka, ieškinio... 32. 5.... 33. Trečiasis asmuo UAB „Orenus“ nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas,... 34. 6.... 35. Trečiasis asmuo UAB „Srėdė“ ir Ko nurodė, kad butų savininkai... 36. 7.... 37. Trečiasis asmuo IĮ „Devilmora“ prašo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad... 38. 8.... 39. Kiti tretieji asmenys atsiliepimų nepateikė.... 40. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 41. 9.... 42. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinį... 43. 9.1.... 44. ieškovas ginčija ne biuleteniuose pateiktą informaciją, o biuletenio formą... 45. 9.2.... 46. Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintame Bendrojo naudojimo... 47. 9.3.... 48. ieškovai nenurodo, kokią konkrečią informaciją atsakovas biuleteniuose... 49. 9.4.... 50. aplinkybė, kad kitoje savivaldybėje buvo nuspręsta biuleteniuose dėl... 51. 9.5.... 52. tai, kad balsavimo biuleteniuose nebuvo nuorodos į interneto svetainę,... 53. 9.6.... 54. daugiabučių namų gyventojai turėjo galimybes administratorių rinktis ne... 55. III. Apeliacinio skundo argumentai... 56. 10.... 57. Ieškovai apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m.... 58. 10.1.... 59. administravimas yra paslauga, o biuletenyje pateikta informacija yra reklama.... 60. 10.2.... 61. biuletenyje pateikta informacija apie administravimo paslaugos įkainius negali... 62. 10.3.... 63. atsakovui žinomos visos konkretaus namo, kuriam siunčiamas biuletenis,... 64. 10.4.... 65. teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovai neįrodė, kad biuleteniuose... 66. 10.5.... 67. teismas neatsižvelgė, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad... 68. 10.6.... 69. teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovai nenurodė, kokia informacija... 70. 11.... 71. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo ieškovo... 72. 11.1.... 73. bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo procedūra yra... 74. 11.2.... 75. savivaldybė balsavimo biuleteniuose neteikė gyventojus klaidinančios ir... 76. 11.3.... 77. ieškovai nepagrįstai nurodo, jog vartotojams turėjo būti pateikta ir kita... 78. 11.4.... 79. asmuo prašyme įrašyti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių... 80. 11.5.... 81. ieškovai nepagrįstai teigia, jog biuleteniuose turėjo būti pateikta... 82. 11.6.... 83. ieškovai nepateikia argumentų, jog balsavimo biuleteniai prieštarauja... 84. 11.7.... 85. atsakovas nėra nei reklamos veiklos subjektas, nei komercinės veiklos... 86. 12.... 87. Trečiasis asmuo UAB „Šilėja“ prašo ieškovų apeliacinį skundą... 88. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 89. Apeliacinis skundas atmestinas.... 90. 13.... 91. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 92. 14.... 93. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 94. 15.... 95. Apeliacinis procesas vyksta dėl ieškovų UAB „Adminsta“, UAB... 96. 16.... 97. Nustatyta, jog atsakovas 2018 m. Vilniuje vykdė daugiabučių bendro naudojimo... 98. 17.... 99. Byloje taip pat nustatyta, jog Vyriausybės atstovas 2017-03-07 raštu... 100. 18.... 101. Ieškovai nurodo, kad atsakovo biuleteniuose pateikta informacija yra... 102. 19.... 103. Ginčijamą balsavimo biuletenį savivaldybės administracija naudojo... 104. 20.... 105. Balsavimo biuletenyje butų ir kitų patalpų savininkams buvo pateikta... 106. 21.... 107. Pirmosios instancijos teismas nustatė, ir tai nėra ginčijama apeliaciniame... 108. 22.... 109. Ieškovai nei teismams pateiktuose argumentuose, nei byloje reiškiamu... 110. 23.... 111. Ieškovai teigia, jog teismas turėjo atsižvelgti į ieškovų pateiktą Kauno... 112. 24.... 113. Aprašo 11.4 punktas numato, jog savivaldybės vykdomosios institucijos... 114. 25.... 115. Taip pat ieškovai pabrėžia, jog tarifas turi būti skaičiuojamas ne pagal... 116. 26.... 117. Pastebėtina ir tai, kad ieškovai, kurie yra daugiabučius namus... 118. 27.... 119. Apeliaciniame skunde ieškovai prašo vertinti Nesąžiningos komercinės... 120. 28.... 121. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas... 122. Ieškovų apeliacinį skundą atmesti.... 123. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą palikti...