Byla e2-786-1089/2020

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Virkutis, sekretoriaujant Rasai Kaupinytei, dalyvaujant atsakovės atstovei L. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mano Būstas Vilnius“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl 2018 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3916/18(2.1.1E-TD2) „Dėl UAB „Būsto renovacijos agentūra“ skyrimo daugiabučių namų ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ dalies panaikinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto renovacijos agentūra“, uždaroji akcinė bendrovė „B.G.M.“, M. K., Č. B., A. B., T. Z., J. J., A. J., S. P., L. P., D. T., A. J., V. P., O. M., V. M., E. Ž., A. M., S. M. ir A. M..

3Teismas

Nustatė

4I. Bylos šalių reikalavimų, argumentų ir atsikirtimų esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Mano Būstas Vilnius“ prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 30-3916/18(2.1.1E-TD2) „Dėl UAB „Būsto renovacijos agentūra“ skyrimo daugiabučių namų ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ (toliau – ir Įsakymas) 1, 3.5 ir 4.4 punktus, kuriais ieškovės administruoto daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, administravimas perduotas UAB „Būsto renovacijos agentūra“, o ieškovė nurodyto daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymą įpareigota perduoti UAB „Būsto renovacijos agentūra“. Pareikštus materialinius teisinius reikalavimus ieškovė grindžia keliais esminiais argumentais:

71.1.

8Atsakovė neturėjo organizuoti ginčo namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos, nes ieškovės administravimo terminas name nebuvo pasibaigęs. Administratorių atranka vykdyta neteisėtai ir pažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatas. Kadangi butų ir kitų patalpų savininkai neišreiškė valios inicijuoti administratoriaus pakeitimo procedūros, atsakovė neturėjo teisės savo iniciatyva spręsti dėl tokios procedūros pradėjimo ir vykdymo. Nesant butų ir kitų patalpų savininkų kreipimosi, atsakovė turėjo pratęsti ieškovės paskyrimą administratore penkerių metų laikotarpiui. Taigi, priėmęs Įsakymą, atsakovės direktorius viršija savo kompetenciją ir įgaliojimus. Ginčijamas įsakymas buvo priimtas nepaisant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018, kuriame pripažinta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija neturėjo teisės pradėti organizuoti administratorių paskyrimo iš naujo procedūras.

91.2.

10Administratoriaus atranka buvo atliekama naudojant atsakovės parengtus balsavimo biuletenius, kuriuose buvo pateikiama vienoda informacija, parengta neatsižvelgiant į konkrečių namų nusidėvėjimą, pastato tipą, plotą ir kitus parametrus, kurie yra esminiai nustatant bendrą konkretaus gyvenamojo namo bendrųjų patalpų administravimo paslaugų kainą. Biuleteniuose buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija: kad administravimo mokestis skaičiuojamas už konkretaus pastato bendrojo naudojimo objektų administravimą ir priežiūrą, o paslaugos kainą sudaro konkretaus namo bendrojo naudojimo objektų administravimo kainų suma; nesudaryta galimybė butų ir kitų patalpų savininkams įvertinti tikslaus namui taikytino administravimo tarifo dydžio; nenurodyta, kokių bendrojo naudojimo objektų priežiūrą apims administratoriaus teikiamos paslaugos. Dėl tokios klaidingos informacijos pateikimo buvo pažeistos ieškovės teisės, susijusios su galimybe pateikti potencialiems paslaugų gavėjams išsamią ir teisingą informaciją dėl administravimo paslaugų kainos. Kadangi balsavimo raštu biuleteniuose buvo pateikta klaidinga informacija, ieškovė ir kiti administratoriai inicijavo Vilniaus miesto apylinkės teisme civilinę byla Nr. e2-1246-918/2019.

112.

12Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo ieškovės pareikštų reikalavimų netenkinti. Savo poziciją atsakovė grindžia tokiais esminiais argumentais:

132.1.

14Ieškinys turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas remiantis vien tik tuo, kad ieškovė į teismą kreipėsi praleidusi vieno mėnesio ieškinio senaties terminą, per kurį turėjo būti apskųstas Įsakymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 29 straipsnis, CK 1.125 straipsnio 2 dalis).

152.2.

16Ieškovė ginčo namo bendrojo naudojimo objektų administratore buvo paskirta iki 2013 m. sausio 1 d. Taigi ieškovės atžvilgiu CK 4.84 straipsnio 4 dalis negali būti taikoma. Ginčo namų butų ir kitų patalpų savininkai priimto sprendimo dėl naujo administratoriaus išrinkimo neginčija. Administratoriaus keitimas yra absoliuti savininkų teisė. Administratorių atrankos procedūra buvo pradėta vykdant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2005 nuostatas.

172.3.

18Balsavimo procedūra buvo vykdoma laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Biuleteniuose buvo pateikta visa aktuali informacija, kuri buvo numatyta Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567. Be to, kartu su biuleteniais namų butų ir kitų patalpų savininkams buvo išdalinti informaciniai pranešimai, skelbimų lentose iškabinti skelbimai. Priešingai nei teigia ieškovė, ginčo namų gyventojams pateiktuose balsavimo biuleteniuose buvo išviešinta informacija ieškovės deklaracijoje nurodytas pačios įmonės apskaičiuotas administravimo tarifas.

193.

20Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsiliepimų į ieškovės pareikštus reikalavimus nepateikė.

21Teismas

konstatuoja:

22II. Apylinkės teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir išvados dėl jų teisinio vertinimo

234.

24Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. gruodžio 21 d. priėmė įsakymą Nr. 30-3916/18(2.1.1E-TD2) „Dėl UAB „Būsto renovacijos agentūra“ skyrimo daugiabučių namų ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“, kurio 1, 3.5 ir 4.4 punktais pakeitė daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), bendrosios nuosavybės administratorių UAB „Naujamiesčio būstas“ (dabar – UAB „Mano Būstas Vilnius“) nauju administratoriumi UAB „Būsto renovacijos agentūra“. Įsakymas buvo priimtas atsižvelgus į daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu rezultatus. Ieškovė teigia, kad ginčijamos Įsakymo dalys yra neteisėtos dėl dviejų priežasčių: atsakovė neturėjo teisės inicijuoti ir vykdyti naujos daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos; atrankos procedūros rezultatai yra neteisėti, nes balsavimo raštu biuleteniuose butų ir kitų patalpų savininkams buvo pateikta neišsami ir (ar) klaidinga informacija. Šie klausimai apibrėžia bylos teisminio nagrinėjimo dalyko esmę (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 265 straipsnis).

25Ar atsakovė turėjo teisę pradėti ir vykdyti daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), bendrosios nuosavybės administratorių atranką?

265.

27Ieškovės argumentai, remdamasi kuriais įmonė teigia, kad atsakovė nepagrįstai pradėjo organizuoti ginčo namo bendrosios nuosavybės administratoriaus atranką, iš esmės yra analogiški faktiniam pagrindui, kuriuo grįstas grupės bendrosios nuosavybės administravimo paslaugas teikiančių subjektų (įskaitant UAB „Mano Būstas Vilnius“) atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pareikštas ieškinys dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ pakeitimo. Nurodytu ieškiniu ieškovė šioje byloje, be kita ko, siekė, kad įmonės, kaip daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), bendrosios nuosavybės administratorės įgaliojimai būtų pratęsti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

286.

29Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis nustatyta, kad įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2A-1133-614/2019 aptartas grupės administratorių pareikštas ieškinys atmestas kaip nepagrįstas (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Šioje byloje yra reikšmingos tokios nurodytoje byloje Vilniaus apygardos teismo priimto sprendimo 31 ir 32 punktuose suformuluotos teisės aiškinimo ir taikymo išvados:

306.1.

312012 metų laikotarpiu administratoriais paskirtiems ieškovams (įskaitant ieškovę UAB „Mano Būstas Vilnius“) CK 4.84 straipsnio 4 dalies norma, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, negali būti taikoma;

326.2.

33Vilniaus miesto savivaldybė turėjo prievolę atlikti administratorių atranką pagal galiojančius teisės aktus ir vykdyti naujas administravimo paskyrimo procedūras dėl iki 2013 m. paskirtų administratorių, išskyrus tuos atvejus kai dėl konkretaus pasirinkimo (paskyrimo) butų ir kitų patalpų savininkai po 2013 m. sausio 1 d. yra priėmę sprendimą juos pasirinkti ar juos pakeisti ir tik tuo atveju jei pasirinkti administratoriai buvo įvertinti pagal CK 4.84 straipsnio 7 dalį ir savivaldybė tai patvirtino administraciniu aktu.

347.

35Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad ieškovė daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), bendrosios nuosavybės administratore buvo paskirta iki 2013 m., t. y. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 30-1948. Ieškovė šioje byloje neįrodinėja, kad po 2013 m. sausio 1 d. ginčo namo butų ir kitų patalpų savininkai būtų priėmę sprendimą pasirinkti administratorių ar jį pakeisti. Taigi atsakovė, pradėdama namo ( - ), bendrosios nuosavybės administratoriaus atranką, nepažeidė teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kaip nepagrįsti atmestini ieškovės argumentai, kad atsakovė, negavusi daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų nusiskundimų, turėjo pratęsti ieškovės paskyrimą penkeriems metams. Kartu tai suponuoja, kad nėra pakankamai motyvuoto pagrindo pritarti ieškovės nuomonei dėl to, kaip ginčo situacijoje turėtų būti aiškinamos CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatos.

368.

37Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią. Res judicata galia taikoma tik šalims ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims. Sprendimas, turintis res judicata galią, sukuria materialiuosius padarinius: pirma, šalys nebegali pakartotinai reikšti tapataus ieškinio (negatyvusis res judicata poveikis, įtvirtintas CPK 279 straipsnio 4 dalyje), antra, sprendimas gali būti reikalavimo pagrindas kitoje civilinėje byloje (pozityvusis res judicata poveikis, įtvirtintas CPK 182 straipsnio 2 punkte) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396-313/2016; 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-173/2010; kt.). Kaip jau minėta, ieškovė dalyvavo civilinėje Nr. e2A-1133-614/2019 (pirmosios instancijos bylos Nr. e2-7995-599/2018) kaip bylos šalis. Dėl to ieškovė nebegali ginčyti aptartų Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2A-1133-614/2019 suformuluotų išvadų ir nustatytų faktinių aplinkybių. Šioje byloje nagrinėjama situacija atitinka visumos ir dalies atvejį, t. y. civilinėje byloje Nr. e2A-1133-614/2019 teismo pateiktos išvados apima ir daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), bendrosios nuosavybės administratoriaus atrankos būtinybės situaciją.

389.

39Dėl išdėstyto kaip nepagrįsta atmetama pirmoji ieškovės argumentų grupė, kad atsakovė neturėjo teisės organizuoti daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), administratoriaus atrankos ir paskyrimo procedūrų.

40Ar balsavimo raštu biuleteniuose pateikta informacija galėjo suklaidinti daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkus dėl administratoriaus pasirinkimo?

4110.

42Ieškovės argumentas, kad atrankos procedūros rezultatai yra neteisėti, nes balsavimo raštu biuleteniuose buvo pateikta neišsami ir (ar) klaidinga informacija, gali būti sukonkretintas kaip ieškovės pozicija, jog ginčo namo butų ir kitų patalpų savininkams balsavimo raštu biuleteniai turėjo būti individualizuoti. Tai yra, kaip galima spręsti iš ieškinio faktinio pagrindo, ieškovė laikosi pozicijos, kad kiekvieno atskiro namo butų ir kitų patalpų savininkams, įvertinus individualią namo situaciją, balsavimo biuleteniuose turėjo būti pateikta konkreti informacija apie tai, kiek paslaugų kiekvienas administratorius teiktų ir už kokią tiksliai kainą. Pastaroji ieškovės pozicija taip pat atmetama kaip nepagrįsta.

4311.

44Visų pirma, ieškovės teiginys, kad ginčo namo butų ir kitų patalpų savininkai balsavimo procedūroje galėjo būti suklaidinti, turėtų būti išskirtas į dvi dalis: konkrečios situacijos ir visumos (vidutinio vartotojo standarto). Byloje ieškovė neįrodinėjo, kad namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai, išreiškę savo valią dėl administratoriaus pakeitimo, buvo suklaidinti (įvertinus jų patirtį ir išsilavinimą, netinkamai suvokė balsavimo biuletenių turinį) ar kad jų valia balsavimo metu buvo netinkamai išreikšta (CPK 12, 178 straipsniai). Ginčo namo butų ir kitų patalpų savininkai, kurie dalyvavo byloje kaip tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, taip pat neišsakė pozicijos palaikyti ieškovės argumentus šioje dalyje (CPK 47 straipsnio 2 dalis). Vadinasi, ieškovės pareikšti reikalavimai yra motyvuoti iš esmės tik visumos argumentu, t. y. kad balsavimo raštu biuleteniuose pateikta informacija lemia visų atsakovės rengtų administratorių atrankos procedūrų, įskaitant ginčo namą, neteisėtumą.

4512.

46Byloje nėra ginčo ir tą patvirtina pateikti įrodymai, kad į balsavimo biuletenius duomenys apie ieškovės, kaip ir kitų bendro naudojimo patalpų administratorių, tarifus duomenys yra perkelti iš pačios ieškovės parengtos deklaracijos. Ieškovė neįrodinėjo, kad nurodyti duomenys apie įmonės deklaruotus tarifus būtų neteisingi. Taigi formaliai ieškovė pripažįsta, kad biuleteniuose buvo nurodyta teisinga informacija apie ieškovės teikiamas paslaugas.

4713.

48Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis nustatyta, kad grupė bendrosios nuosavybės administravimo paslaugas Vilniuje teikiančių subjektų – įskaitant ieškovę, buvo pareiškę atskirą savarankišką ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, kuriame, be kita ko, prašė pripažinti atsakovės platintuose butų ir kitų patalpų savininkų balsavimu raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikiamą informaciją apie ieškovų paslaugų pobūdį ir kainą neteisėta, klaidinančia ir neatitinkančia tikrovės (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Nurodytas ieškinys grįstas iš esmės analogiškais argumentais, kurie išdėstyti ir šioje byloje nagrinėjamo ieškinio 23–29 punktuose.

4914.

50Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-112-580/2020 paliktas nepakeistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019, kuriuo paminėtas grupės administratorių pareikštas ieškinys atmestas kaip nepagrįstas. Taigi ieškovės argumentų, susijusių su balsavimo rašto biuletenių turiniu, pagrįstumas yra įvertintas įsiteisėjusiu teismo baigiamuoju aktu, kuriame išdėstytų motyvų ir nustatytų faktinių aplinkybių ieškovė nebegali pakartotinai kvestionuoti remdamasi tais pačiais faktiniais ir teisiniais pagrindais (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Tiek Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendime, tiek Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartyje pasisakyta dėl to, kad, priešingai nei teigia ieškovė, balsavimo raštu biuleteniai neturėjo būti pritaikyti (individualizuoti) kiekvienam atskiram daugiabučiui namui, o biuleteniuose buvo pateikta pakankamai informacijos, kad butų ir kitų patalpų savininkai galėtų priimti valinius sprendimus dėl administratoriaus pasirinkimo. Šioje byloje naujų aspektų, remiantis kuriais kvestionuoja ginčo namų butų ir kitų patalpų savininkams teiktų balsavimo raštu biuletenių turinį, ieškovė nenurodo. Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, kad kaip nepagrįsta ir nemotyvuota atmetama ir ieškovės nuomonė (plačiau nepasisakant dėl tų pačių argumentų, kurie analizuoti civilinėje byloje Nr. e2A-112-580/2020), jog balsavimo raštu biuleteniuose pateikta informacija galėjo suklaidinti daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkus dėl administratoriaus pasirinkimo ir abstrakčiuoju aspektu (taikant vidutinio informuoto vartotojo standartą).

51Dėl kitų argumentų ir procesinės bylos baigties.

5215.

53Atsakovė, atsikirsdama į ieškovės reikalavimus, be kita ko, teigia, kad ieškovė yra praleidusi ieškinio senaties terminą skųsti ginčo įsakymą.

5416.

55ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

5617.

57ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas procesinis teisės kreiptis į teismą terminas nėra naikinamasis, t. y. gali būti atnaujinamas, jei teismas nustato svarbias jo praleidimą lėmusias priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-281-695/2017, 33 punktas).

5818.

59Klausimą, ar ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas sprendžia atsižvelgdamas į šio termino esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2011). Spręsdamas dėl termino ginčyti administracinį aktą atnaujinimo teismas turi įvertinti, kokių teisių pažeidimas siejamas su administracinių aktų galiojimu. Jeigu tos teisės svarbios, tai gali sudaryti pakankamą pagrindą atnaujinti terminą ir klausimą nagrinėti iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527-695/2016, 65 punktas).

6019.

61Byloje nustatyta, kad į teismą su ieškiniu ieškovė kreipėsi 2019 m. vasario 11 d., o ginčijamas įsakymas buvo priimtas 2018 m. gruodžio 21 d. Taigi ieškovė praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą procesinį terminą. Nors ieškovės pareikštas ieškinys ir buvo priimtas, tačiau aptarto termino praleidimas sudaro atskirą savarankišką teisinį pagrindą atsisakyti tenkinti ieškovės pareikštą reikalavimą. Atsikirsdama į atsakovės argumentą, kad yra praleidusi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, ieškovė nenurodė priežasčių, kurios pateisintų įmonės delsimą kreiptis į teismą ir ginčyti Įsakymą teisės aktuose nustatyta tvarka. Juolab, kad byloje nenustatyta ir pakankamai svarių priežasčių, kodėl nurodytas terminas turėtų būti atnaujintas – pareikštu ieškiniu ginamas išimtinai privatus ieškovės interesas.

6220.

63Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad ieškovės pareikšti reikalavimai yra nepagrįsti tiek fakto, tiek teisės aspektais. Dėl to ieškinys atmetamas kaip nepagrįstas. Pridurtina, kad daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus pakeitimo fakto neginčijo. Sprendžiant bendrosios nuosavybės administratorių keitimo pagrįstumo ir teisėtumo klausimus prioritetas bet kuriuo atveju turi būti teikiamas bendrosios nuosavybės savininkų valios išraiškai. Potencialiai formalūs procedūriniai administratoriaus parinkimo trūkumai negali nusverti savininkų priimto sprendimo esmės. Atsižvelgiant į nurodytą, pažymėtina, kad pagal atsakovės pateiktus balsavimo raštu biuletenius, užpildytus daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų, taip pat 2018 m. gruodžio 1 d. Daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolą Nr. A27-6574/18(2.1.18-UK9) už UAB „Būsto renovacijos agentūra“ paskyrimą namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi balsavo dauguma butų ir kitų patalpų savininkų.

64Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

6521.

66Atsakovė nepateikė dokumentų, kurie pagrįstų, kad šiame teisminiame procese turėjo bylinėjimosi išlaidų. Procesinių dokumentų siuntimo byloje dalyvaujantiems asmenims išlaidos yra 123,85 Eur. Šių išlaidų atlyginimas valstybei priteisiamas iš ieškovės (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

67Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 ir 265 straipsniais, teismas

Nutarė

68Ieškinį atmesti.

69Priteisti valstybei iš ieškovės UAB „Mano Būstas Vilnius“ 123,85 Eur (šimto dvidešimt trijų eurų ir 85 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimą.

70Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Virkutis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I. Bylos šalių reikalavimų, argumentų ir atsikirtimų esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Mano Būstas... 7. 1.1.... 8. Atsakovė neturėjo organizuoti ginčo namo bendrojo naudojimo objektų... 9. 1.2.... 10. Administratoriaus atranka buvo atliekama naudojant atsakovės parengtus... 11. 2.... 12. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo ieškovės... 13. 2.1.... 14. Ieškinys turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas remiantis vien tik tuo, kad... 15. 2.2.... 16. Ieškovė ginčo namo bendrojo naudojimo objektų administratore buvo paskirta... 17. 2.3.... 18. Balsavimo procedūra buvo vykdoma laikantis teisės aktuose nustatytų... 19. 3.... 20. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsiliepimų į... 21. Teismas... 22. II. Apylinkės teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir išvados dėl jų... 23. 4.... 24. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius... 25. Ar atsakovė turėjo teisę pradėti ir vykdyti daugiabučio gyvenamojo namo (... 26. 5.... 27. Ieškovės argumentai, remdamasi kuriais įmonė teigia, kad atsakovė... 28. 6.... 29. Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis nustatyta, kad... 30. 6.1.... 31. 2012 metų laikotarpiu administratoriais paskirtiems ieškovams (įskaitant... 32. 6.2.... 33. Vilniaus miesto savivaldybė turėjo prievolę atlikti administratorių... 34. 7.... 35. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad ieškovė daugiabučio gyvenamojo namo (... 36. 8.... 37. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad... 38. 9.... 39. Dėl išdėstyto kaip nepagrįsta atmetama pirmoji ieškovės argumentų... 40. Ar balsavimo raštu biuleteniuose pateikta informacija galėjo suklaidinti... 41. 10.... 42. Ieškovės argumentas, kad atrankos procedūros rezultatai yra neteisėti, nes... 43. 11.... 44. Visų pirma, ieškovės teiginys, kad ginčo namo butų ir kitų patalpų... 45. 12.... 46. Byloje nėra ginčo ir tą patvirtina pateikti įrodymai, kad į balsavimo... 47. 13.... 48. Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis nustatyta, kad grupė... 49. 14.... 50. Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartimi... 51. Dėl kitų argumentų ir procesinės bylos baigties. ... 52. 15.... 53. Atsakovė, atsikirsdama į ieškovės reikalavimus, be kita ko, teigia, kad... 54. 16.... 55. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas... 56. 17.... 57. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas procesinis teisės kreiptis į... 58. 18.... 59. Klausimą, ar ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino praleidimo... 60. 19.... 61. Byloje nustatyta, kad į teismą su ieškiniu ieškovė kreipėsi 2019 m.... 62. 20.... 63. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad ieškovės pareikšti... 64. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. ... 65. 21.... 66. Atsakovė nepateikė dokumentų, kurie pagrįstų, kad šiame teisminiame... 67. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 ir 265... 68. Ieškinį atmesti.... 69. Priteisti valstybei iš ieškovės UAB „Mano Būstas Vilnius“ 123,85 Eur... 70. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...