Byla e2-31343-955/2018
Dėl žemės sklypo ribos nustatymo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Kristina Imbrasienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovei D. M., trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypo ribos nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas V. B. (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) nustatyti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančio ( - ) priklausančio V. B., ir žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) priklausančio D. M., sklypų ribą taškuose (koordinatės ( - )), 6 (koordinatės ( - )), 7 (koordinatės ( - )), 8 (( - )), 9 (koordinatės ( - )), 10 (koordinatės ( - )), 1 (koordinatės ( - )), pagal A. P. individualios įmonės, įmonės kodas ( - ), parengtą žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), planą; 2) priteisti iš D. M., asmens kodas ( - ) 75,00 Eur žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei D. M. teismo siųsti procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo) įteikti 2018 m. lapkričio 20 d. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį neapteikė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnis).

6Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nagrinėjamoje byloje pateikta situacijos schema patvirtina, kad ieškinio tekinimo atveju ieškovo nuosavybės teisė nepadidės, o atsakovės nuosavybės teise įgytas žemės plotas nesumažės. Ši aplinkybė remiantis teismų praktika yra esminė sprendžiant ginčus dėl žemės sklypų ribų nustatymo, tačiau vertinti ar tokiu būdu nustačius žemės sklypo ribą bus išlaikyta sklypų savininkų interesų pusiausvyra, Nacionalinė žemės tarnyba palieka spręsti teismui.

7Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovei per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba paruošiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, priimamas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

8Teismas konstatuoja:

9ieškinys tenkinamas.

10Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

11Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo su istorija apie žemės sklypą ( - ) 2016 m. sausio 27 d. Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo; ( - ) A. B. sklypų 81 ir 82 ribų nustatymo abriso; laikino žemės sklypo ( - ) plano; 2017 m. rugsėjo 14 d. įgaliojimo; Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo su istorija apie žemės sklypą ( - ) unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo ( - ) ribų nustatymo ir paženklinimo lauke abriso; žemės sklypų situacijos schemos pagal abrisus; kadastrinio žemėlapio ištraukos; žemės sklypo ( - ) plano; leistinumo normos apskaičiavimo; 2016 m. rugpjūčio 12 d., 2017 m. rugpjūčio 18 d., 2017 m. lapkričio 15 d., 2018 m. sausio 8 d. pranešimų; 2016 m. rugpjūčio 22 d., 2017 m. lapkričio 27 d. žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktų; 2017 m. rugsėjo 4 d., 2018 m. sausio 30 d., 2018 m. vasario 27 d. skundų; 2018 m. vasario 20 d. atsakymo į pateiktą pretenziją; 2018 m. vasario 17 d. sprendimo dėl D. M. raštu pateiktų pastabų atliekant žemės sklypo, esančio ( - ) kadastrinius matavimus; 2018 m. balandžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo akto Nr. ( - ); Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. ( - ); Kauno apskrities viršininko 1999 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. ( - ); Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. ( - ); Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. ( - ); 2018 m. vasario 20 d., 2018 m. sausio 8 d., 2018 m. kovo 2 d., 2018 m. kovo 30 d. prašymų; 2017 m. balandžio 10 d. išvados Nr. ( - ) Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono skyriaus 2017 m. balandžio 10 d. rašto Nr. ( - ) Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono skyriaus 2017 m. balandžio 10 d. rašto Nr. ( - ) žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), plano; valstybės įmonės Registrų centro 2017 m. vasario 13 d. raštas Nr. ( - ) Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono skyriaus 2017 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. ( - ) – vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, paneigiančių ieškovo išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus įrodymus. Jeigu ribų nustatyti neįmanoma, prie kiekvieno žemės sklypo turi būti prijungtos vienodo dydžio ginčytino ploto dalys, bet nė vienas tokiu būdu naujai suformuotas sklypas plotu neturi skirtis nuo esamo teisiškai įtvirtinto sklypo. CK 4.45 straipsnio 1 dalies pagrindu reikalavimas dėl sklypo ribų nustatymo gali būti laikomas tinkamu tik tuo atveju, kai sklypo ribų plane nurodyti visi su prašoma nustatyti riba besiribojantys žemės sklypai, nurodant šių sklypų plotą bei kitus CK 4.45 straipsnio taikymui reikšmingus duomenis.

13Sklypo ribų aiškumas (neaiškumas) yra vertinamojo pobūdžio kategorija, priklausanti nuo konkrečių faktinių aplinkybių, ir tik įvertinus šių aplinkybių visetą sprendžiama, ar sklypo ribos neaiškios ir dėl to turi būti nustatinėjamos. Sklypų ribos dėl jų faktinės ir teisinės neatitikties atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes gali būti nustatinėjamos iš naujo, kai pagal dokumentuose nustatytas ribas sklypai neatitinka savininkų įsigytų sklypų plotų, o pagal faktinį naudojimą tokių neatitikčių nėra; kai pagal esamus dokumentus žemės sklypai tarpusavyje „persidengia“; kai pagal dokumentuose nustatytas ribas labai pasunkėja naudojimasis žemės sklypu pagal jo paskirtį (pvz., nelieka įvažos) ar jame esančiais statiniais ar daugiamečiais sodiniais (jie visi ar dalis atsiduria svetimame sklype), o faktinės sklypo ribos tokių kliūčių nesukelia, ir panašiais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2010; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2010). Taigi teismas, nagrinėdamas kaimyninių sklypų savininkų ginčą dėl sklypų ribų, pirmiausia turi atsakyti į klausimą, ar šios ribos iš tiesų yra neaiškios. Tik teigiamai atsakęs į šį klausimą, teismas turi nustatyti sklypų ribas, vadovaudamasis CK 4.45 straipsnyje nustatytais kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2013-11-06 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-542/2013).

14Šiuo atveju Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) nuosavybės teise priklausantis ieškovui ir žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) nuosavybės teise priklausantis atsakovei, yra besiribojantys sklypai, suformuoti atliekant preliminarius matavimus. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius 2017 m. balandžio 10 d. patikrino žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - )), esančių ( - ), žemės sklypų kadastro duomenų bylas ir pateikė išvadą Nr. ( - ) kur nurodė, kad žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) planas yra parengtas teisingai, o besiribojančių žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ), ( - ) ir ( - )) planai, parengti ne valstybinėje koordinaičių sistemoje, yra taisytini. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius patikrino žemės sklypo kadastro duomenų bylą ir surašė tikrinimo aktą Nr. ( - ), kur nustatė, kad žemės sklypo kadastro duomenų byla nebuvo suderinta, kadangi įvertinus turimus teritorijų planavimo ir sklypų ribų paženklinimo vietovėje dokumentus, nebuvo galima tinkamai ir pagrįstai nustatyti bendrą sklypų, kadastro Nr. ( - ) ir ( - ) ribą. Kadangi byloje pateikta situacijos schema patvirtina, kad ieškinio tenkinimo atveju ieškovo nuosavybės teisė nepadidės, o atsakovės nuosavybės teise įgytas žemės plotas nesumažės, tai remiantis teismų praktika, kad tai yra esminė sąlyga sprendžiant ginčus dėl žemės sklypų ribų nustatymo, laiko, kad ieškovo pareikštas ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkinamas (CK 4.45 straipsnis, CPK 177, 185 straipsniai).

15Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteisiamos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 75,00 Eur žyminis mokestis. Išlaidos už teisines paslaugas neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį patenkinti visiškai.

18Nustatyti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančio ( - ) priklausančio V. B., ir žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) priklausančio D. M., sklypų ribą taškuose (koordinatės ( - )), 6 (koordinatės ( - )), 7 (koordinatės ( - )), 8 (( - )), 9 (koordinatės ( - )), 10 (koordinatės ( - )), 1 (koordinatės ( - )), pagal A. P. individualios įmonės, įmonės kodas ( - ), parengtą žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), planą.

19Priteisti iš atsakovės D. M. (asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ) 75,00 Eur (septyniasdešimt penkių eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovo V. B. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ) naudai.

20Išsiųsti įsiteisėjusio sprendimo kopiją viešojo registro tvarkytojui.

21Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Kristina Imbrasienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovas V. B. (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydamas: 1)... 5. Atsakovei D. M. teismo siųsti procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir... 6. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 7. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovei per nustatytą terminą nepateikus... 8. Teismas konstatuoja:... 9. ieškinys tenkinamas.... 10. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 11. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Valstybės įmonės... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.45 straipsnio 1 dalyje... 13. Sklypo ribų aiškumas (neaiškumas) yra vertinamojo pobūdžio kategorija,... 14. Šiuo atveju Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) nuosavybės... 15. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteisiamos ieškovo patirtos... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 17. ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Nustatyti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančio ( -... 19. Priteisti iš atsakovės D. M. (asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ) 75,00 Eur... 20. Išsiųsti įsiteisėjusio sprendimo kopiją viešojo registro tvarkytojui.... 21. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 22. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...