Byla e2-1045-826/2018
Dėl skolos priteisimo, atsakovės priešieškinį dėl sumokėto avanso ir nuostolių priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,

2sekretoriaujant K. P.,

3dalyvaujant ieškovės atstovams F. B. (F. B.), L. M., A. S. (A. S.),

4atsakovės atstovams advokatei L. Š., A. I. (A. I.), D. P.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Profis“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos pervežimai“ dėl skolos priteisimo, atsakovės priešieškinį dėl sumokėto avanso ir nuostolių priteisimo,

Nustatė

61.

7Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovės 44 017,00 Eur skolą, 6 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.

81.1.

9Nurodė, kad 2016 m. gruodžio 23 d. su atsakove sudarė verslo valdymo sistemos (toliau – ir VVS) projektavimo sutartį, kurios objektas – atsakovės VVS projektavimas, atsakovei turint tikslą didinti darbo efektyvumą, įmonę valdyti realiu laiku, mažinti „Excelio“ bylų pildymą, o projektavimo rezultatas – suderinta vizuali sistemos schema (prototipas), kurioje matyti atsakovės veikimo schema, darbuotojų poreikiai, kaip ir kokias dalis daryti programuotojui. Pagal sutartį savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, atsakovė visiškai atsiskaitė. Tęsiant bendradarbiavimą 2017 m. vasario 28 d. tarp šalių buvo pasirašyta VVS kūrimo sutartis. Pagal ją ji įsipareigojo atsakovei suteikti B1 sistemos 35 licencijas, pritaikyti, praplėsti ir sukurti B1 sistemos papildomus modulius pagal suderintą sistemos prototipą: pritaikyti, praplėsti ir sukurti papildomus sistemos modulius – B1 sistemos licencija ir pritaikymas – klientai / tiekėjai (ir galimybė saugoti užklausas); dokumentų saugojimas (daug GB) – atskira „Amazono“ paskyra; registravimas, vizavimas ir skaidymas ateinančių sąskaitų; sutartys ir priedai; projektų (kaštų centrų) palaikymas; „intrastat“; patobulinta teisių sistema; skolos priminimas paštu; išorinės nuorodos palaikymas. API išplėtimas jungimui su kitomis programomis; sukurti naujus modulius (pagal prototipą) – ekspedijavimas: kroviniai, lotavimas, perkrovimas; agentavimas / frachtavimas; skirtingi filtrai (išvedimai); ataskaitos, žinynai; sukurti servisą, kuris jungs „Balco“ ir Programą. Visos sutarties kaina 97 700,00 Eur be PVM (118 217,00 Eur su PVM). Atsakovė sumokėjo 74 200,00 Eur avansą. 2017 m. vasario 9 d. elektroniniu paštu gavo atsakovės raštą Nr. S-18-212 „Dėl verslo valdymo sistemos kūrimo sutarties vienašališko nutraukimo dėl UAB „Profis“ kaltės“. Atsakovė reikalavo grąžinti jai 70 000,00 Eur avansą, 20 000,00 Eur + PVM dydžio tiesioginius nuostolius bei 31 558,57 Eur netiesioginius nuostolius. Su tokiais reikalavimais nesutinka, nes savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, laikydamasi 2016 m. gruodžio 23 d. VVS projektavimo sutarties pagrindu sukurto verslo valdymo sistemos prototipo (profis.lt/prototipai24/balticshipping/). Atsakovės 2018 m. vasario 1 d. pretenzijos dėl darbų trūkumų nepagrįstos, nes ji reikalavo atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti sistemos prototipe. Kai kuriuos darbus turėjo atlikti jos programuotojas, kaip tai buvo iš anksto suderinta. Ji pateikė atsakovei pasirašyti priedą prie sutarties, kuriame buvo nurodomas papildomų darbų sąrašas. Vėliau tik paaiškėjo, kad atsakovė šio dokumento nepasirašė. Vykdant sutartį jai teko bendrauti atskirai su daugiau nei 20 kliento atstovų vietoj vieno kompetentingo atstovo, jie blokavo atliktų darbų priėmimą. Dėl šių aplinkybių susidarė situacija, kad ji negali perduoti projekto rezultato ne dėl savo kaltės. UAB „Baltijos pervežimai“ negali reikalauti grąžinti pinigus pagal VVS projektavimo sutartį, kadangi ši sutartis yra pasibaigusi ją įvykdžius, UAB „Baltijos pervežimai“ gavo šia sutartimi sutartus darbus, juos priėmė ir pretenzijų dėl darbų atlikimo kokybės neturėjo, todėl ji turi teisę reikalauti 44 017,00 Eur likusios nesumokėtos sutarties kainos dalies priteisimo.

102.

11Atsakovė priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 74 200,00 Eur avansą, 24 200,00 Eur nuostolių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (98 400,00 Eur) nuo priešieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

122.1.

13Nurodė, kad įmonė veikia nuo 1997 m., tad siekdama didinti bendrovės darbo našumą ir konkurencingumą, nusprendė įmonės veikloje įsidiegti VVS. 2016 m. balandžio 8 d. su Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) sudarė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0306 „UAB „BALTIJOS PERVEŽIMAI“ verslo valdymo sistemos diegimas“ sutartį, kurios 3.2 punkte buvo numatyta, įgyvendinus projektą iki 2017 m. rugsėjo 30 d., gauti iki 31 588,57 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Šios sutarties terminas pratęstas papildomu susitarimu iki 2018 m. kovo 31 d. Šiuo tikslu su ieškove 2016 m. gruodžio 23 d. sudarė VVS projektavimo sutartį. Jos tikslas buvo įvertinti ieškovei savo galimybes, atsižvelgus į atsakovės poreikius, sukurti bendrovei VVS. Ieškovė sukūrė VVS prototipą (profis.lt/prototipai24/balticshipping/), kuris tenkino jos poreikius, todėl šalys 2017 m. vasario 28 d. pasirašė VVS kūrimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo per 9 mėnesius (iki 2017 m. gruodžio 1 d.) sukurti VVS pagal VVS prototipą ir perduoti sistemą jai. Ji, vykdydama sutartinius įsipareigojimus, dalimis pervedė 74 200,00 Eur avansą. Ieškovė savo prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė tinkamai: siaurinamai aiškino VVS kūrimo sutarties nuostatas (pvz., apskaitos proceso integravimo į VVS darbus), vengė kurti būtinas VVS funkcijas, perdavė tam tikras sistemos funkcijas kurti atsakovės programuotojui (pvz., importuojamų duomenų apdorojimą). Ieškovės sukurta sistema ne vientisa, atskiros dalys, ja naudotis sudėtingiau, nei tiesiog tęsti darbą su senosiomis neefektyviomis priemonėmis („Excelio“ lentelėmis, „Wordo“ dokumentais). Į siūlymus pašalinti trūkumus iki naujai nustatyto termino ieškovė nereagavo. Ieškovės pateiktą atsakymą, kad jos pretenzijas laiko naujais reikalavimais, kurie nebuvo aptarti jų pasirašytoje sutartyje, atmetė kaip nepagrįstą. Ieškovė yra savo srities profesionalė, tad VVS kūrimo sutarties neaiškumai (ypač, kiek tai susiję su ieškovės užduotimi) privalo būti aiškinami kliento (atsakovės) naudai. Atsižvelgusi į aplinkybes mano, kad ji negavo užsakyto produkto, todėl tai laiko esminiu sutarties pažeidimu ir 2018 m. kovo 9 d. pateikė pranešimą dėl sutarties nutraukimo dėl ieškovės kaltės. Nutraukus sutartį ieškovė privalo grąžinti tai, ką yra gavusi.

142.2.

15Nurodė, kad VVS projektavimo sutartimi ieškovė įsipareigojo sumodeliuoti jai skirtą VVS. Už tai ji sumokėjo ieškovei 24 200,00 Eur. Šie pinigai pripažintini nuostoliais, nes veiklos rezultato (VVS prototipo) ji negalės panaudoti savo reikmėms. Ieškovė atsisakė pasinaudoti kitos projektuotojos UAB „Prototechnika“ parengta ataskaita. Ši projektavimo sutartis buvo naudinga tik ieškovei, t. y. reikalinga išstudijuoti poreikį ir pasirengti kitam logiškam etapui – VVS kūrimui.

163.

17Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašė jo netenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

183.1.

19Nurodė, kad atsakovė nepagrįstai prašė jų sutartį laikyti rangos sutartimi ir taikyti rangos teisės normas. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 4 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, jog autorių teisių objektas yra ir kompiuterių programos. Šio įstatymo 10 straipsnyje nustatyta, kad kompiuterių programa saugoma pagal ATGTĮ, jeigu ji yra originali. ATGTĮ 41 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, jog pagal autorinę kūrinio užsakymo sutartį autorius įsipareigoja sukurti sutarties sąlygas atitinkantį kūrinį ir perduoti užsakovui sutartyje nurodytas autorių turtines teises į kūrinį arba suteikti užsakovui teises naudoti kūrinį nurodant kūrinio naudojimo būdą, o užsakovas įsipareigoja sumokėti autoriui sutartyje nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje. Kadangi ieškovė sutartimi įsipareigojo teikti ir su sukurta programa susijusias paslaugas, šalių sudaryta sutartis yra mišri, jai taikytinos ATGTĮ ir CK atlygintinių paslaugų teikimą reglamentuojančios teisės normos bei bendrosios sutartims taikytinos teisės normos.

203.2.

21Neginčija atsakovės sprendimo nutraukti sutartį, tačiau nesutinka grąžinti gautą avansą. Ji įsipareigojo atsakovei suteikti UAB „Baltijos pervežimai“ B1 sistemos 35 licencijas, pritaikyti, praplėsti ir sukurti B1 sistemos papildomus modulius pagal suderintą sistemos prototipą. Savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, griežtai laikydamasi 2016 m. gruodžio 23 d. projektavimo sutarties pagrindu sukurto VVS prototipo (profis.lt/prototipai24/balticshipping/). Atsakovės nurodyti trūkumai nepagrįsti. Visų pirma. 2018 m. vasario 1 d. pretenzijoje akcentuojama, kad negali priimti sistemos dėl gamybos funkcijų trūkumų. Gamybos funkcijos nors ir puikiai realizuotos B1.lt sistemoje, bet nėra sutarties su atsakove objektas. Antra. Atsakovės reikalavimas dėl kelių skirtingų ne vienoje valstybėje veiklą vykdančių įmonių poreikių įtraukimo į jos turimą sistemą buvo naujas reikalavimas. Trečia. Atsakovė 2016 m. gruodžio 12 d. el. laiške patvirtino, kad importuojamus duomenis turi ruošti BS programuotojas. Prieš pateikiant duomenis į B1.lt reikia juos tinkamai paruošti.

223.3.

23Nurodė, kad atsakovė nepagrįstai prašo priteisti nuostolius. Ji 2016 m. gruodžio 23 d. VVS projektavimo sutartį visiškai įvykdė, perdavė atsakovei visas komercines teises į sistemos prototipą. Atsakovė to neginčijo ir su ja pagal šią sutartį visiškai atsiskaitė. Nenustačius VVS projektavimo sutarties neįvykdymo fakto iš jos pusės, ši priešieškinio dalis turi būti atmesta.

244.

25Atsakovė teismui pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus dėl ieškovės atsiliepime į priešieškinį nurodytų argumentų.

264.1.

27Nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog pagal atsakovės ir LVPA sudarytą sutartį ji privalėjo kurti bei naudoti sistemą tik savo reikmėms. Prieš sudarydama VVS kūrimo sutartį ieškovė žinojo, kad kai kurie VVS moduliai bus kuriami kitų įmonių darbuotojams. VVS kūrimo sutartis jau apibrėžė, kad ieškovės sukurta VVS galės naudotis iki 35 vartotojų, iki 5 įmonių. Taip pat ji buvo susipažinusi su UAB ‚Prototechnika“ parengtu funkcinių reikalavimų dokumentu, kuriame buvo ne kartą nurodytos bei paminėtos ir kitos su ja susijusios įmonės – UAB „Forbela“, UAB „Fabbro“, UAB „Transnest“. Ieškovės atsiliepime į priešieškinį minimi kitų susijusių įmonių darbuotojai – Jevgenij, Loreta, Vaida, Valerij, Ingrida, ir jiems kuriami moduliai jau buvo įtraukti į VVS kūrimo sutartį. LVPA nurodė, kad tik dalis VVS kūrimo išlaidų gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidomis (VVS kūrimo darbų kaina siekė 97 700,00 Eur be PVM, o tinkamomis finansuoti pripažintos tik 46 050,00 Eur be PVM išlaidos). LVPA pabrėžė, jog projekto vykdytojas (t. y. atsakovė) turi teisę pagal tą pačią sutartį įsigyti darbus / paslaugas, kurios nėra numatytos projekte, tokias išlaidas įsipareigodamas apmokėti nuosavomis lėšomis. Taigi ji nepažeidė nei sutarties su LVPA, nei galiojančių teisės aktų, nuspręsdama savo lėšomis finansuoti tokios VVS, kuri būtų tinkama ir kelioms susijusioms įmonėms, kūrimą.

284.2.

29Ji pateikė rašytinius duomenis, kurie pagrindžia, kad kreipėsi į ne vieną programavimo paslaugas teikusį subjektą ir visiems jiems teikė analogišką savo poreikio aprašymą. Įrodymo, jog ieškovei siuntė 12 punktų poreikio apibūdinimą elektroniniu paštu, neturi. Tačiau lygiai toks pats sąrašas (poreikių apibūdinimas) buvo pateiktas ieškovei pradinio susitikimo metu.

304.3.

31Antstolis A. S. 2018 m. kovo 20 d. sudarė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame yra užfiksuoti šio prototipo išsamūs vaizdai (prototipo turinys). Kadangi bylos nagrinėjimo metu gali tekti analizuoti ieškovės darbo trūkumus, šis prototipas (užfiksuotas faktinių aplinkybių protokole) yra labai reikšmingas įrodymas, todėl būtina pridėti jį prie bylos medžiagos.

325.

33Ieškovės atstovai teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus palaikė ieškinyje nurodytais argumentais, prašė jį tenkinti, priešieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, kad teismas nepagrįstai įpareigojo pateikti verslo valdymo sistemos kopiją, nes būtų paviešinti jos klientų duomenys, yra ir kitų priemonių nustatyti, ar ieškovės sukurta sistema veikė tinkamai. Ieškovei buvo apribota galimybė gintis nuo priešieškinio, nes nebuvo leista iš areštuotoje sąskaitoje esančių pinigų sumokėti avansą liudytojų atvykimo išlaidoms padengti. Byloje nepagrįstai nebuvo paskirta informacinių technologijų teismo ekspertizė. Atsakovė nepagrįstai iš ieškovės prašo priteisti 24 200,00 Eur žalos atlyginimą, nes ieškovė darbus atliko ir už juos iš atsakovės gavo pinigus. 2017 m. vasario 28 d. tarp šalių pasirašyta sutartis nebuvo įvykdyta dėl atsakovės kaltės, nes savo įsipareigojimus pagal šią sutartį ieškovė įvykdė tinkamai – 2018 m. sausio 30 d. ieškovė perdavė atsakovei 2017 m. vasario 28 d. sutarties 1 priede išvardytas sistemos dalis, o 2018 m. vasario 26 d. aktu perdavė atsakovei 35 prisijungimų prie sistemos duomenis, tačiau atsakovė nepagrįstai atsisako priimti darbų rezultatą. Kuriant sistemos prototipą, buvo atlikta atsakovės poreikių analizė – atsižvelgta į UAB „Prototechnika“ aprašytus UAB „Baltijos pervežimai“ esamos veiklos procesus (apie 300 lapų dokumentų), sistemos prototipas buvo sukurtas pagal atsakovės poreikius ir specifiką. Ieškovei baigiant rengti sistemą, atsakovė ėmė reikšti papildomus reikalavimus, dėl kurių nebuvo susitarta. Iš esmės ieškovė padarė daugiau, nei buvo tartasi, nebuvo spėta susieti sistemos su „Balco“. 2017 m. vasario 28 d. šalių sutarties tekstą rengė ieškovė. Ieškovė su atsakove pasirašyta sutartimi nebuvo įsipareigojusi vykdyti programavimo darbų kelių kompanijų grupei, visi nesutarimai galėjo būti pašalinti trečiame etape. Ieškovė nebuvo įsipareigojusi atlikti programavimo darbų su atsakove susijusioms įmonėms UAB „Forbela“, Ferrometall AS. Ieškovės sukurta sistema nedaro sprendimų, atsakovė pati privalėjo į sistemą suvesti duomenis. Visus 2017 m. vasario 28 d. sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ieškovė įvykdė, ieškovei buvo atimta teisė ištestuoti atliktus darbus ir juos perduoti klientui. Nustačius, kad sutarties negalima įvykdyti dėl atsakovės kaltės, ieškovė turi teisę reikalauti visos pagal sutartį numatytos sumos sumokėjimo.

346.

35Atsakovės atstovai teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinio netenkinti, priešieškinį tenkinti visiškai. Papildomai nurodė, kad atsakovė turėjo tikslą susikurti profesionalią verslo valdymo sistemą, kuri būtų palengvinusi atsakovės ir su ja susijusių bendrovių kasdienį darbą. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė maksimaliai atskleidė savo poreikius – ko ji tikisi iš verslo valdymo sistemos – ieškovei buvo perduota visa reikalinga medžiaga, o žodinių susitikimų metu buvo pateiktas popierinių poreikių sąrašas. Susirašinėjimai su ieškove atsakovei davė pagrindą manyti, kad ieškovė atsakovės poreikius suprato. Po projektavimo sutarties pasirašymo ieškovės atstovai daug bendravo su įmonių „Transnest“, „Fabro“, „Forbela“, susijusių su atsakove, darbuotojais. Ieškovei įvykdžius projektavimo sutartį ir pristačius verslo valdymo sistemos prototipą, atsakovė tikėjosi, kad tai bus ne modulių rinkinys, bet išmani sistema. Dėl šios priežasties buvo pasirašyta verslo valdymo sistemos kūrimo sutartis. Atsakovė tikėjosi, kad ieškovė sistemą sukurs iki 2017 m. gruodžio 1 d. – tikėjosi su LVPA sudarytą sutartį pratęsti. Atsakovė tinkamai vykdė savo prievolę – atliko piniginius mokėjimus. Verslo valdymo sistema turėjo veikti kaip vientisa sistema – kiekvienas modulis turėjo turėti ryšį ir prieigą prie buhalterinės dalies, sutarčių valdymo, krovinio stebėjimo. 2017 metų pabaigoje ieškovė sistemos dar nebuvo sukūrusi, buvo sukurti tik atskiri moduliai, kurie veikė su klaidomis, logiškai nebuvo sujungti. Išsamus ieškovės darbo trūkumai yra išvardyti 2018 m. vasario 1 d. pretenzijoje. Matant, kad ieškovė sistemos sukurti nespės, be to, jos kūrimas pasirodė sudėtingesnis, nei atrodė ieškovei, atsakovei 2018 m. sausio 29 d. buvo pasiūlyta sistemą užbaigti už papildomus 61 000,00–91 000,00 Eur. Ieškovė dėl patirties neturėjimo, projekto sudėtingumo, nepakankamų resursų ar panašiai nesugebėjo laiku ir tinkamai įvykdyti verslo valdymo sistemos sutarties. Supratusi, kad ieškovė neketina tinkamai užbaigti verslo valdymo sistemos kūrimo sutarties, atsakovė 2018 m. vasario 9 d. informavo ieškovę apie sutarties nutraukimą. Atsakovė negavo to, ką turėjo gauti pagal verslo valdymo sistemos kūrimo sutartį, o sutarties vykdymas buvo patekęs į aklavietę. Sutarties objektas nesukurtas ir nebuvo perduotas atsakovei, todėl atsakovei nekyla pareiga sumokėti ieškovei už neįvykdytą sutartį. Be to, atsižvelgus į tai, kad joks darbų rezultatas nėra perduotas, nutraukus sutartį dėl UAB „Profis“ kaltės, iš ieškovės atsakovei priteistinas sumokėtas avansas – 74 200,00 Eur. Atsakovės sumokėti 24 200,00 Eur už verslo valdymo sistemos projektavimą pripažintini atsakovės nuostoliais ir priteistini iš ieškovės.

367.

37Teismo posėdžio metu liudytojas D. Z. paaiškino, kad dirba UAB „Baltijos pervežimai“ plėtros direktoriumi. Žino, kad UAB „Profis“ kūrė verslo valdymo sistemą, dalyvavo jos pristatyme. Ieškovės atstovai žadėjo, kad UAB „Baltijos pervežimai“ nebereikės Apskaitos skyriaus, nes visą jo darbą atliks ieškovės sukurta verslo valdymo sistema, tačiau sistema neveikė, padaryta įvairių klaidų, kurios buvo vangiai taisomos. Prieš pradedant darbą, ieškovei buvo pateikti visi aprašymai, suteikta visa informacija.

388.

39Teismo posėdžio metu J. R. paaiškino, kad UAB „Baltijos pervežimai“ prašymu atliko sertifikavimą. Jai žinoma, kad UAB „Profis“ turėjo sukurti verslo valdymo sistemą UAB „Baltijos pervežimai“. Verslo valdymo sistema turėjo sujungti visus procesus, ją įdiegus, būtų galima gauti įvairius rodiklius, duomenis apie klientų pelningumą, krovinių srautą, sutartis, užsakymus ir t. t. 2017 metų gruodžio mėnesį buvo UAB „Baltijos pervežimai“ ir tuo metu buvo UAB „Profis“ atstovas, kuris demonstravo sukurtą sistemą, tačiau tai nebuvo verslo valdymo sistema, nebuvo galimybės analizuoti vykstančius procesus. Ji pastabas nurodė UAB „Profis“ atstovui, jis pažadėjo į tai atsižvelgti.

409.

41Liudytojas J. J. paaiškino, kad šalių atstovai jam yra pažįstami, jis buvo vienos su atsakove susijusių bendrovių UAB „Transnest“ vadovu. Darbo santykiai nutrūko 2017 m. kovo mėnesį. Dirbdamas UAB „Prototechnika“ atliko analizę ir įsigilino į įmonėje vykstančius procesus. UAB „Profis“ buvo perduota UAB „Prototechnika“ dokumentų analizė. Verslo valdymo sistemos prototipo pristatymo metu dalyvavo visų su atsakove susijusių įmonių darbuotojai. Verslo valdymo sistema turėjo automatizuoti procesus.

42Teismas

konstatuoja:

43Ieškinys netenkintinas, priešieškinis tenkintinas iš dalies.

4410.

45Byloje nustatyta, kad 2017 m. vasario 28 d. šalys pasirašė VVS kūrimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atsakovei suteikti B1 sistemos 35 licencijas, pritaikyti, praplėsti ir sukurti B1 sistemos papildomus modulius pagal suderintą sistemos prototipą (sutarties 1 punktas), o atsakovė įsipareigojo sumokėti 97 700,00 Eur be PVM (118 217,00 Eur su PVM) (sumokėti 20 000,00 Eur be PVM avansą per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos; antrą avansą 20 000,00 Eur be PVM – per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos; trečią 20 000,00 Eur be PVM avansą sumokėti per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos; likusią 18 000,00 Eur be PVM sumą sumokėti po sistemos patvirtinimo ir perdavimo per 5 darbo dienas nuo sąskaitos pateikimo (sutarties 3.1, 3.2, 3.3 punktai). Atsakovė dalimis sumokėjo 74 200,00 Eur avansą (2017 m. kovo 1 d. mokėjimo nurodymu Nr. 375 pervedė ieškovei 20 000,00 Eur, 2017 m. gegužės 3 d. mokėjimo nurodymu Nr. 792 pervedė 24 200,00 Eur, 2017 m. birželio 29 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1186 pervedė 30 000,00 Eur). 2017–2018 m. šalių susirašinėjimas elektroniniu paštu patvirtina vykdytus darbus ir korekcijas pagal tarpusavio susitarimą. 2008 m. balandžio 28 d. ieškovė surašė atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą, jo atsakovė nepasirašė. Atsakovė 2018 m. kovo 9 d. pateikė pranešimą dėl sutarties nutraukimo dėl ieškovės kaltės.

4611.

47Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl jų teisių ir pareigų, nustatytų 2017 m. vasario 28 d. sudarytoje sutartyje. Sutartimi šalys aiškiai apibrėžė sutarties dalyką – susitarimas dėl jau esančios programos B1, veikiančios internete adresu www.b1.lt, papildomų funkcijų, modulių, sąsajų ir integracijų pritaikymo ir (ar) sukūrimo konkrečiam klientui. Vadinasi, ši sutartis yra mišri, nes turi autorinės, paslaugų ir rangos sutarčių bruožų (Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 39 straipsnio 1 dalis, CK 6.644 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 1 dalis).

4812.

49Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal autorinę kūrinio užsakymo sutartį autorius įsipareigoja sukurti sutarties sąlygas atitinkantį kūrinį ir perduoti užsakovui sutartyje nurodytas autorių turtines teises į kūrinį arba suteikti užsakovui teises naudoti kūrinį nurodant kūrinio naudojimo būdą, o užsakovas įsipareigoja sumokėti autoriui sutartyje nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje. Pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punktą kompiuterinės programos (nagrinėjamos bylos atveju kompiuterinė programa yra VVS dalis) apibrėžiamos kaip autorių teisių objektai, taigi joms, kaip ir kitiems kūriniams, taikoma šiuo įstatymu reglamentuojama autorių teisių apsauga. Autorinės sutarties vykdymas nėra nuodugniai reglamentuotas Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme. Kasacinis teismas, pasisakydamas autorinės sutarties vykdymo klausimu, yra nurodęs, kad CK 6.156 straipsnyje nustatyta šalių teisė nepažeidžiant imperatyviųjų teisės normų sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, kitas sąlygas, sudaryti Civiliniame kodekse nenurodytas sutartis, taip pat sutartis, turinčias kelių rūšių sutarčių elementų, t. y. mišrias sutartis. Kitose šio straipsnio normose išdėstytos nuostatos, reglamentuojančios tokias šalių sudarytas sutartis. Mišriai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja sutarties esmei (CK 6.156 straipsnio 3 dalis), t. y. šalys gali nurodyti, kokios normos bus taikomos jų sudarytai sutarčiai. Jeigu kai kurių sutarties sąlygų nereglamentuoja nei įstatymai, nei šalių susitarimai, tai jas ginčo atveju nustato teismas, remdamasis papročiais, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įstatymų ar teisės analogija (CK 6.156 straipsnio 6 dalis). Įstatymo analogijos atveju teismas civilinės teisės normų nesureglamentuotiems civiliniams santykiams taiko panašius santykius reglamentuojančius civilinius įstatymus. Tokių įstatymų nesant, taikomi bendrieji teisės principai (teisės analogija) (CK 1.8 straipsnio 1, 2 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Dizaino kryptis“ v. UAB ,,TLO“, bylos Nr. 3K-3-599/2012).

5013.

51Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Tai gali būti naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių jau esančiam daiktui suteikimas (remontas, patobulinimas ir pan.). Kadangi rangos sutartimi įsipareigojama sukurti tam tikrą darbo rezultatą, tai rangos santykius reglamentuojančiose CK normose nustatytas medžiagų ir darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas šalims (CK 6.649 straipsnis), šalių pareigos, susijusios su atliktų darbų priėmimu (CK 6.662 straipsnis), darbų kokybės garantija (CK 6.663–6.666 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „YIT Technika“ v. AB „Kraft Foods Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-110/2013).

5214.

53Verslo valdymo sistemos kūrimo sutarties 1 priede numatytas po visų etapų užbaigimo VIP planas, pagal kurį ieškovė įsipareigoja ne daugiau kaip 35 vartotojams ir ne daugiau kaip 5 įmonėms buhalteriniais klausimais teikti pagalbą per konsultavimo sistemą už 250,00 Eur mokestį per mėnesį, o tai jau būdinga paslaugos teisiniams santykiams, nes pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Paslaugų sutartimi paprastai neįsipareigojama sukurti tam tikrą rezultatą, numatant galimybę susitarti ir dėl tam tikro rezultato pagal CK 6.718 straipsnio 5 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „YIT Technika“ v. AB „Kraft Foods Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-110/2013). Pažymėtina, kad šalių santykiams, kylantiems iš paslaugų teikimo, vadovaujantis CK 6.724 straipsniu, mutatis mutandis taip pat taikytinos bendrosios rangos sutarčių nuostatos.

5415.

55Minėta, kad sutartimi ieškovė įsipareigojo sukurti konkretų kūrinį – VVS (minėta, jos dalis – kompiuterinė programa), t. y. šalių sudarytos sutarties dalykas taip pat yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Iš šalių sudarytos sutarties turinio matyti, kad šalys aptarė sutarties vykdymą, numatė, kad darbai bus perduodami pasirašant darbų perdavimo–priėmimo aktą, kas taip pat reglamentuojama bendrosiomis rangos teisės normomis.

5616.

57Šioje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas, dėl kokios verslo valdymo sistemos sukūrimo šalys susitarė, ar šalys tinkamai vykdė ginčo sutartį, ar šalių sutarta verslo valdymo sistema buvo sukurta tokia, dėl kurios sukūrimo šalys susitarė pagal sutartį, ar atsakovė turėjo pagrindą nutraukti šalių 2017 m. vasario 28 d. pasirašytą verslo valdymo sistemos kūrimo sutartį.

5817.

59Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), priešingu atveju atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą (CK 256 straipsnio 2 dalis). Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

6018.

61Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė vienašališkai nutraukė 2017 m. vasario 28 d. sutartį dėl to, kad, jos manymu, ieškovė sutarties neįvykdė – jos perduodami failai atskiri, nesujungti į vientisą sistemą, neatitinka pagal sutarties sąlygas susitarto darbų rezultato, ir pareiškė reikalavimą ieškovei grąžinti sumokėtą avansą. Ieškovė teigė, kad įvykdė sutartį – bandė perduoti atsakovei darbų rezultatą, tačiau ieškovė nebendradarbiavo ir nesudarė sąlygų ją perduoti, o reiškiamos pretenzijos – nauji darbai, kurie nebuvo aptarti šalių sudarytoje sutartyje. Taigi nagrinėjamu atveju esminę reikšmę turi faktas, ar ieškovė įvykdė sudarytą sutartį.

6219.

632017 m. vasario 28 d. verslo valdymo sistemos kūrimo sutartimi šalys susitarė dėl B1 sistemos 35 licencijų ir jų pritaikymo, praplėtimo bei papildomų modulių sukūrimo (toliau – Sistema) pagal suderintą Sistemos prototipą (profis.lt/prototipai24/balticshipping/). Į Sistemą įeina – pervežimo (ekspedijavimo) paslaugos valdymas, duomenų apie klientą ir jo istoriją valdymas, buhalterinė programa, sutarčių valdymas. Ieškovė pagal sutarties 2.1 punktą įsipareigojo: pritaikyti, praplėsti ir sukurti papildomus Sistemos modulius per 9 mėnesius nuo pirmojo avanso, nurodyto sutarties 3.2 punkte, sumokėjimo dienos; klientui, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo raštu patvirtinus, realizuoti Sistemos „2 etapą“ (1 priedo „2 etapas“) per 3 mėnesius nuo avanso, nurodyto sutarties 3.5 punkte, gavimo dienos. Vadinasi, atsakovės naudai buvo teikiamos intelektinės paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, priešingai, atsakovės naudai buvo kuriama jos poreikiams pritaikyta verslo valdymo sistema (VVS), turinti materialią išraišką. Pagal sutarties 1 priedą, verslo valdymo sistema turėjo būti sukurta iki 2017 m. rugsėjo 1 d., nuo tos dienos turėjo būti mokamas mėnesinis 250,00 Eur mokestis. Byloje nėra ginčo dėl to, kad iki 2017 m. rugsėjo 1 d. verslo valdymo sistemos ieškovė nesukūrė.

6420.

65Šalių 2017 m. vasario 28 d. pasirašytoje verslo valdymo sistemos kūrimo sutartyje šalys nėra aptarusios, ką ieškovės sukurta verslo valdymo sistema turės atlikti (nėra jos aprašymo), sutarties 2 ir 3 priedus šalys aiškina skirtingai.

6621.

67Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas“ v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Bivainis“ v. A. B. firma ,,Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Baltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,NT Service“ v. SIA ,,R. T. Network“, bylos Nr. 3K-3-231/2008; 2009 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,V. U.“ v. UAB ,,Interselas“, UAB ,,Hansa lizingas“, Panevėžio miesto 6-ojo notarų biuro notarė N. K., bylos Nr. 3K-3-107/2009; 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. T. v. L. K., bylos Nr. 3K-3-258/2009; ir kt.). Esant ginčui dėl sutarties sąlygų turinio, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai.

6822.

69Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Profis“ atstovas pripažino, kad sutarties tekstas buvo parengtas UAB „Profis“, todėl, vadovaujantis CK 6.193 straipsnio 5 dalies nuostatomis, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos šias sąlygas pasiūliusios šalies (UAB „Profis“) nenaudai.

7023.

71Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog faktinių duomenų įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo teismo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Įvertinant keletą įrodymų, lemia ne tik kiekvieno iš įrodymų patikimumas, bet ir įrodomųjų duomenų tarpusavio santykis. Kai iš skirtingų byloje pateiktų įrodinėjimo priemonių gaunama prieštaringa informacija, teismas turi šį prieštaravimą išspręsti, t. y. atsakyti į klausimą, kuria informacija (duomenimis) vadovautis, o kurią atmesti, turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.

7224.

732016 m. gruodžio 23 d. šalių buvo pasirašyta verslo valdymo sistemos projektavimo sutartis, kurios rezultatas – suderinta vizuali sistemos schema (prototipas), kurioje matyti įmonės veikimo schema, darbuotojų poreikiai, kaip ir kokias dalis daryti programuotojui, o sistemos tikslas – darbo efektyvumo didinimas, įmonės valdymas realiu laiku, „Excelio“ bylų pildymo mažinimas. Vykdydama projektavimo sutartį, ieškovė buvo įsipareigojusi (sutarties 2.1.1–2.1.4) atvykti pas atsakovę, surinkti darbuotojų poreikius, sujungti į vieną bendrą prototipą. Byloje nėra ginčo, kad ieškovė yra įvykdžiusi šalių 2016 m. gruodžio 23 d. verslo valdymo sistemos projektavimo sutartį, tai yra yra išsiaiškinusi atsakovės poreikius. Byloje nėra ginčo (šias aplinkybes patvirtina šalių susirašinėjimas elektroniniu paštu ir ieškinio antras lapas) ir dėl to, kad ieškovei buvo perduotas UAB „Prototechnika“ atliktas tyrimas „UAB „Baltijos pervežimai“ esamų verslo procesų analizė Funkcinių reikalavimų dokumentas (FRD) VVS EuroSkaita (ES)“, kuriame yra atsakovės veiklos aprašymas. Teismui atsakovės 2018 m. gegužės 29 d. pateiktos 2015 m. liepos 14, 16 d., 2015 m. rugpjūčio 3, 4 d. elektroninių paklausimų kopijos kitoms informacinių technologijų įmonėms, taip pat su priešieškiniu pateiktas 2016 m. gruodžio 27, 28 d. elektroninis susirašinėjimas tarp ieškovės vadovo ir atsakovės darbuotojo D. P. leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad atsakovė ieškovę informavo apie jos poreikius atitinkančią verslo valdymo sistemą. Į bylą pateikti ieškovės vadovo F. B. elektroniniai laiškai, skirti atsakovės atstovui D. P., leidžia daryti išvadą, kad ieškovė turėjo suprasti, kokios verslo valdymo sistemos sukūrimo siekia atsakovė, o esant neaiškumui prašyti papildomos informacijos iš atsakovės. Byloje esantys elektroniniai susirašinėjimai tarp ieškovės ir atsakovės atstovo D. P. leidžia daryti išvadą, kad atsakovė tinkamai bendradarbiavo su ieškove ir teikė jai reikalingą informaciją.

7425.

75Byloje pateikti šalių susirašinėjimai elektroniniu paštu 2017 m. gruodžio 20 d., 2018 m. sausio 2, 9, 11, 18, 22, 23 d. patvirtina, kad ieškovė ginčo sutarties nebuvo įvykdžiusi, tarp šalių kilo ginčas dėl 2017 m. vasario 28 d. šalių pasirašytos sutarties dėl verslo valdymo sistemos sukūrimo. 2017 m. gruodžio 22 d. ieškovės atstovas A. S. savo laišku atsakovės atstovui D. P. teikė pasiūlymus dėl sistemos patobulinimo, 2018 m. sausio 29 d. ieškovė pateikė naują komercinį pasiūlymą dėl darbų atlikimo.

7626.

77Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovė sutarties nutraukimo metu buvo sukūrusi tokią verslo valdymo sistemą, dėl kokios sukūrimo šalys buvo susitarusios pagal šalių sudarytą VVS kūrimo sutartį, ir ar pagrįstai atsakovė nutraukė 2017 m. vasario 28 d. pasirašytą verslo valdymo sistemos kūrimo sutartį.

7827.

792018 m. lapkričio 19 d. ieškovė pateikė prašymą paskirti byloje informacinių technologijų ekspertizę, ją pavedant atlikti ekspertui J. B., tam, kad būtų nustatyta, ar 2018 m. sausio 30 d. ieškovė buvo sukūrusi verslo valdymo sistemą, dėl kurios sukūrimo šalys susitarė 2017 m. vasario 28 d.

8028.

81Ekspertizę teismas skiria, jei yra tam pagrindas – būtinybė išsiaiškinti tam tikrą byloje kilusį klausimą, kai reikalingos specialios mokslo, medicinos ir pan. žinios (CPK 212 straipsnio 1 dalis). Ekspertizės skyrimas turi būti pagrįstas ne spėjimu, bet teismo įsitikinimu, kad ekspertizės skyrimas yra tikslingas. Ekspertizės skyrimas, nepagrindus tikėtinumo jos metu nustatyti byloje reikšmingus duomenis, prieštarauja proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principui (CPK 7 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. L. v. R. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-456-684/2015; 2005 m. sausio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje M. Ž. A. v. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-26/2005).

8229.

83Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad teismas 2018 m. kovo 20 d. buvo įpareigojęs ieškovę per vieną darbo dieną pateikti atsakovei sukurtos verslo valdymo sistemos kopiją atskiroje laikmenoje. Ieškovė teismo skirtų įpareigojimų neįvykdė – atsakovei sukurtos verslo valdymo sistemos kopijos nepateikė, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 28 d., 2018 m. balandžio 17 d. nutartimis UAB „Profis“ vadovui direktoriui F. B. buvo paskirta 300,00 Eur baudos valstybės naudai, ją išieškant iš asmeninių lėšų. Įmonės vadovas į teismo paskirtas nuobaudas nereagavo ir nepateikė atsakovei UAB „Baltijos pervežimai“ kurtos verslo valdymo sistemos kopijos atskiroje laikmenoje. Ieškovės atstovo argumentus, kad negalima pateikti šios sistemos atskiroje laikmenoje, teismas atmeta kaip nepagrįstus. Atsakovės atstovas A. I., UAB „Baltijos pervežimai“ IT specialistas, patvirtino, kad galima vadinamąsias „debesų“ programas paleisti veikti lokaliai, nukopijuojant programos bylas ir jas siejančias duomenų bazes į nešiojamą laikmeną, iš kurios minėtos bylos vėliau būtų perkeliamos į bet kokį stacionarų ar nešiojamąjį kompiuterį su „Windows“ ar „Linux“ operacinėmis sistemomis. Šiai procedūrai atlikti reikalingi papildomi programiniai įrankiai, kurie priklauso nuo programos kūrėjų pasirinktos programavimo kalbos ir architektūros. Ieškovės atstovas A. S. teismo posėdžio metu patvirtino, kad turėjo techninę galimybę pateikti teismui atsakovei sukurtos verslo valdymo sistemos kopiją laikmenoje. Ekspertas J. B. teismą informavo, kad yra techninė galimybė paslėpti (užmaskuoti) sukurtos verslo valdymo sistemos pakeitimus, padarytus nuo 2018 m. sausio 30 d.

8430.

85Šioje byloje esminę reikšmę turi tai, ar ieškovė ginčo sutarties nutraukimo metu buvo sukūrusi verslo valdymo sistemą ir kokias funkcijas ši sistema atliko. Ieškovė, turėdama techninę galimybę (šią aplinkybę pripažino ieškovės atstovai), nevykdė daugkartinių teismo įpareigojimų pateikti atsakovei sukurtos verslo valdymo sistemos kopiją atskiroje laikmenoje, o, atsižvelgus į teismo eksperto J. B. pateiktą teismui atsakymą, ieškovė, būdama informacinių technologijų profesionalė ir teikdama informacinių technologijų, tarp jų ir verslo valdymo sistemos kūrimo, paslaugas kitiems ūkio subjektams, turėjo galimybę nuo sutarties nutraukimo iki 2018 m. lapkričio 19 d. atsakovei kurtą verslo valdymo sistemą pakoreguoti, teismo ekspertizės metu būtų tiriama ne ta valdymo sistema, kuri buvo ginčo sutarties nutraukimo metu. Ekspertizės metu gauti duomenys neleistų nustatyti, kokią verslo valdymo sistemą ieškovė buvo sukūrusi ginčo sutarties nutraukimo metu, todėl ieškovės prašymas dėl ekspertizės skyrimo netenkintinas, nes tai neatitiktų proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų.

8631.

87Atsižvelgus į tai, laikytina, jog VVS kopijos, kuri buvo sutarties nutraukimo metu ar 2018 m. kovo 20 d. (teismo skirto įpareigojimo metu), nebuvimas byloje užkirto kelią nustatyti, ar ginčo sutarties nutraukimo metu ieškovė tinkamai buvo įvykdžiusi šalių pasirašytą verslo valdymo sistemos kūrimo sutartį, tai yra ar atsakovė pagrįstai 2018 m. vasario 1 d. išsiuntė ieškovei pretenziją dėl verslo valdymo sistemos kūrimo sutarties vykdymo ir nurodė verslo valdymo sistemos trūkumus. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos teismo ekspertizės centras 2018 m. birželio 1 d. rašte Nr. S-533 „Dėl galimybės atlikti informacinių technologijų tyrimą“ nurodė, kad turi būti pateikiama tiriamoji programa (atskiroje laikmenoje), kuri veiktų su jų naudojama aparatine ir programine įranga, programos vartotojo vadovas, išsami šalių sutartis su programomis ir? modulių funkcionalumo aprašymais. Ekspertai neatlieka programų, saugomų viešuosiuose serveriuose („debesyse“), veikimo principo ir funkcionalumo nustatymo tyrimų, nes minėtų programų integralumas negali būti užtikrintas. Nesant šių duomenų, atsakovė neturėjo kaip įrodyti ieškovės darbo trūkumų fakto.

8832.

89Contra spoliatorem prezumpcija, t. y. jeigu šalis slepia, sunaikina arba atsisako pateikti įrodymą, taikoma egzistuojant ir nepalankiausiems šaliai faktams, kuriuos tas įrodymas būtų patvirtinęs. Tokie ieškovės veiksmai (2018 m. kovo 28 d., 2018 m. balandžio 17 d. nutartimi skirto įpareigojimo pateikti atsakovei kurtos verslo valdymo sistemos kopiją atskiroje laikmenoje nevykdymas), teismo vertinimu, prilygsta atsakovės tvirtinimui, kad ji negavo produkto, už kurį sumokėjo ieškovei. Atsižvelgus į nustatytas faktines aplinkybes, šalių paaiškinimus laikytina, jog ieškovė neįrodė, kad ji sutartinius įsipareigojimus pagal 2017 m. vasario 28 d. VVS kūrimo sutartį įvykdė tinkamai, atsakovė 2018 m. vasario 1 d. pagrįstai išsiuntė ieškovei pretenziją dėl verslo valdymo sistemos kūrimo sutarties netinkamo vykdymo, nurodė verslo valdymo sistemos trūkumus ir turi teisę į likusią nesumokėtą skolos dalį.

9033.

91Nustatytos aplinkybės, taip pat tai, kad ieškovė pareikalavo padidinti verslo valdymo sistemos sukūrimo kainą, leidžia daryti išvadą, kad atsakovė negavo to, ko tikėjosi iš šalių pasirašytos 2017 m. vasario 28 d. verslo valdymo sistemos kūrimo sutarties, dėl esminio jos pažeidimo ir ją pagrįstai nutraukė (CK 6.217, 6.218 straipsniai).

9234.

93Pripažinus faktą, kad atsakovė negavo produkto, kurį turėjo įsigyti pagal 2017 m. vasario 28 d. VVS kūrimo sutartį, jai grąžintinas visas jos sumokėtas avansas. Byloje nustatyta, jog atsakovė 2017 m. kovo 1 d. mokėjimo nurodymu Nr. 375 pervedė ieškovei 20 000,00 Eur, 2017 m. gegužės 3 d. mokėjimo nurodymu Nr. 792 pervedė 24 200,00 Eur, 2017 m. birželio 29 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1186 pervedė 30 000,00 Eur. Atsakovei iš ieškovės priteistinas visas jos sumokėtas 74 200,00 Eur avansas.

94Dėl 24 200,00 Eur nuostolių priteisimo

9535.

96Atsakovė priešieškiniu prašė iš ieškovės priteisti 24 200,00 Eur nuostolių. Nurodė, kad VVS projektavimo sutartimi ieškovė įsipareigojo sumodeliuoti jai skirtą VVS. Už tai ji sumokėjo ieškovei 24 200,00 Eur. Šie pinigai pripažintini nuostoliais, nes veiklos rezultato (VVS prototipo) ji negalės panaudoti savo reikmėms. Ieškovė atsisakė pasinaudoti kitos projektuotojos UAB „Prototechnika“ parengta ataskaita. Ši projektavimo sutartis buvo naudinga tik ieškovei, t. y. reikalinga išstudijuoti poreikį ir pasirengti kitam logiškam etapui – VVS kūrimui.

9736.

98CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad (atlygintina) žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų; piniginė žalos išraiška yra nuostoliai; jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Viešoji atsakomybė remiasi restitutio in integrum principu, kuris reiškia, kad asmuo, patyręs žalą, turi teisę į visišką žalos atlyginimą, kuris sugrąžintų jį į tokią padėtį, kokia egzistuotų, jei žala nebūtų atsiradusi. CK 6.247 straipsnyje numatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Kasacinio teismo praktikoje priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmajame etape conditio sine qua non (būtina, privaloma sąlyga) testu (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija) nustatomas faktinis priežastinis ryšys ir sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingų padarinių būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrajame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Nustatant teisinį priežastinį ryšį, reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstamas ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadarytas neigiamas turtinis poveikis, bet sudarytos sąlygos žalai atsirasti. Tačiau netiesioginis priežastinis ryšys kaip civilinės atsakomybės sąlyga neturi būti pernelyg nutolęs nuo neteisėto veiksmo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2014).

9937.

100Nagrinėjamu atveju atsakovė žalos dydį kildina iš šalių sudarytos 2016 m. gruodžio 23 d. VVS projektavimo sutarties, pagal kurią atsakovė ieškovei sumokėjo 24 200,00 Eur. Ieškovė neginčija, kad gavo šią pinigų sumą. Atsakovė neginčija aplinkybės, jog ieškovė tinkamai ir laiku įvykdė sutartinius įsipareigojimus. Susipažinus su sutarties turiniu matyti, jog joje nenumatyta, kad šalys jos pagrindu tęs sutartinius įsipareigojimus. Vadinasi, tiek ieškovė, tiek atsakovė turėjo teisę po šios sutarties įvykdymo tolesnių sutartinių santykių neturėti. Atsakovė laisva valia nutarė pratęsti bendradarbiavimą ir sudarė 2017 m. vasario 28 d. VVS kūrimo sutartį. Atsižvelgus į tai laikytina, jog atsakovės ieškovei sumokėta 24 200,00 Eur suma pagal 2016 m. gruodžio 23 d. VVS projektavimo sutartį negali būti laikomi jos nuostoliais, todėl jie iš ieškovės nepriteistini.

10138.

102Dėl kitų šalių argumentų teismas nepasisako. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

103Dėl procesinių palūkanų

10439.

105CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Kai abi sutarties šalys yra verslininkės ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Kadangi abi šalys yra verslininkės, atsakovei priteisiamos iš ieškovės 6 procentų dydžio palūkanos už priteistą 74 200,00 EUR sumą nuo priešieškinio pateikimo dienos teisme, tai yra nuo 2018 m. kovo 19 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

106Dėl procesinės bylos baigties

10740.

108Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja iš atsakovės priteisti likusią sumos dalį pagal 2017 m. vasario 28 d. verslo valdymo sistemos kūrimo sutartį, todėl jos ieškinio reikalavimai atmestini, o atsakovės priešieškinio reikalavimas iš ieškovės priteisti visą ieškovei sumokėtą avansą pagal 2017 m. vasario 28 d. verslo valdymo sistemos kūrimo sutartį ir procesines palūkanas tenkintinas visiškai, likusi priešieškinio dalis dėl nuostolių atlyginimo netenkintina (CPK 178, 185, 270 straipsniai).

109Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

11041.

111CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

11242.

113Byloje ieškovės reikalavimai netenkinti, patenkinta 75 proc. priešieškinio reikalavimų

11443.

115Ieškovė pateikė įrodymus, kad byloje patyrė 999,00 Eur išlaidų, kurias sudaro 885,00 Eur žyminis mokestis už ieškinį ir 114,00 Eur žyminis mokestis už tris atskiruosius skundus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (pakeitimo). Ieškinys atmestas, tenkintas vienas atskirasis skundas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, todėl iš atsakovės priteistina 10,00 Eur (38 – 75 proc.= 10,00) bylinėjimosi išlaidų. Vienas ieškovės atskirasis skundas neišnagrinėtas, todėl nežinant procesinio sprendimo dėl pateikto atskirojo skundo, šių išlaidų priteisimo klausimas nespręstinas.

11644.

117Ieškovė į Klaipėdos apygardos teismo, į. k. 191844978, specialiąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SWEDBANK, banko kodas 73000, pervedė 120,00 Eur liudytojų J. J. ir J. R. atvykimo išlaidoms padengti. Atvykę liudytojai neprašė atlyginti patirtas išlaidas dėl dalyvavimo teismo posėdyje, todėl depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos grąžintinos pinigines lėšas sumokėjusiam F. B..

11845.

119Atsakovė pateikė įrodymus, kad jos bylinėjimosi išlaidas sudaro 9 545,67 Eur, t. y. 1 739,00 Eur žyminis mokestis už priešieškinį, 150,51 Eur antstolio išlaidos, 7 656,16 Eur advokato teisines pagalbos išlaidos. Teismui pateiktos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti pagrįstos byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, pateikta suteiktų paslaugų detalizacija, išlaidos taip pat neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, tačiau nepagrįstomis, nesusijusiomis su bylos medžiaga pripažintinos 2018 m. balandžio 4 d. suteiktos teisinės paslaugos, susijusios su konfidencialumo sutarties rengimu (45,00 Eur be PVM), 2018 m. birželio 12 d. suteikta konsultacija dėl Darbo kodekso (15,00 Eur be PVM), 2018 m. rugpjūčio 27 d. susipažinimas su civiline byla Nr. 2YT-11301-642/2018 (22,50 Eur be PVM), 2018 m. rugsėjo 7 d. atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl antstolio veiksmų (127,50 Eur be PVM), todėl nepagrįstomis pripažintina iš viso 254,10 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (su PVM), o pagrįstomis, Rekomendacijas atitinkančiomis pripažintinos 7 402,06 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti. Atsižvelgus į tai, kad ieškinys atmestas, tenkinta 75 proc. priešieškinio, todėl atsakovei iš ieškovės priteistina 1 417,13 Eur ((1739,00 + 150,51) x 0,75 = 1 417,13 Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl žyminio mokesčio už priešieškinį ir antstolio išlaidų, ir 6 476,80 Eur (7 402,06 / 2 = 3 701,03; 3 701,03 + 2 775,77 (3 701,03 x 0,75 = 2 775,77 Eur) = 6 476,80 Eur) išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, iš viso – 7 893,93 Eur bylinėjimosi išlaidų.

12046.

121Atlikus priešpriešinių reikalavimų tarpusavio įskaitymą, atsakovei iš ieškovės priteistina 7 883,93 Eur (7 893,93 – 10,00 = 7 883,93) bylinėjimosi išlaidų.

122Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo masto sumažinimo

12347.

124Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – ieškovei UAB „Profis“ priklausančio kilnojamojo ir (ar) kito ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto ir, šio turto nesant ar esant nepakankamai, ieškovės piniginių lėšų areštą, taikytą neviršijant 98 400,00 Eur, leidžiant ieškovei iš jai priklausančių areštuotų lėšų atsiskaityti su atsakove, taip pat mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės, savivaldybės bei socialinio draudimo biudžetus, palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, sumažinant jų mastą iki 74 200,00 Eur.

125Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, teismas

Nutarė

126ieškinio netenkinti.

127Priešieškinį tenkinti iš dalies: priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos pervežimai“ iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Profis“ 74 200,00 Eur avansą, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (74 200,00 Eur) nuo priešieškinio pateikimo dienos 2018 m. kovo 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7 883,93 Eur bylinėjimosi išlaidų.

128Likusios priešieškinio dalies netenkinti.

129Grąžinti F. B. 120,00 Eur, sumokėtų į teismo depozitinę sąskaitą 2018 m. spalio 4 d., galimoms liudytojų atvykimo išlaidoms padengti.

1302018 m. kovo 21 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą sumažinti iki 74 200,00 Eur, laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

131Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. sekretoriaujant K. P.,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovams F. B. (F. B.), L. M., A. S. (A. S.),... 4. atsakovės atstovams advokatei L. Š., A. I. (A. I.), D. P.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 6. 1.... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovės... 8. 1.1.... 9. Nurodė, kad 2016 m. gruodžio 23 d. su atsakove sudarė verslo valdymo... 10. 2.... 11. Atsakovė priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 74 200,00 Eur... 12. 2.1.... 13. Nurodė, kad įmonė veikia nuo 1997 m., tad siekdama didinti bendrovės darbo... 14. 2.2.... 15. Nurodė, kad VVS projektavimo sutartimi ieškovė įsipareigojo sumodeliuoti... 16. 3.... 17. Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašė jo... 18. 3.1.... 19. Nurodė, kad atsakovė nepagrįstai prašė jų sutartį laikyti rangos... 20. 3.2.... 21. Neginčija atsakovės sprendimo nutraukti sutartį, tačiau nesutinka... 22. 3.3.... 23. Nurodė, kad atsakovė nepagrįstai prašo priteisti nuostolius. Ji 2016 m.... 24. 4.... 25. Atsakovė teismui pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus dėl ieškovės... 26. 4.1.... 27. Nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog pagal atsakovės ir LVPA... 28. 4.2.... 29. Ji pateikė rašytinius duomenis, kurie pagrindžia, kad kreipėsi į ne vieną... 30. 4.3.... 31. Antstolis A. S. 2018 m. kovo 20 d. sudarė faktinių aplinkybių konstatavimo... 32. 5.... 33. Ieškovės atstovai teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus palaikė... 34. 6.... 35. Atsakovės atstovai teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė... 36. 7.... 37. Teismo posėdžio metu liudytojas D. Z. paaiškino, kad dirba UAB „Baltijos... 38. 8.... 39. Teismo posėdžio metu J. R. paaiškino, kad UAB „Baltijos pervežimai“... 40. 9.... 41. Liudytojas J. J. paaiškino, kad šalių atstovai jam yra pažįstami, jis buvo... 42. Teismas... 43. Ieškinys netenkintinas, priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 44. 10.... 45. Byloje nustatyta, kad 2017 m. vasario 28 d. šalys pasirašė VVS kūrimo... 46. 11.... 47. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl jų teisių ir pareigų,... 48. 12.... 49. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje... 50. 13.... 51. Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas)... 52. 14.... 53. Verslo valdymo sistemos kūrimo sutarties 1 priede numatytas po visų etapų... 54. 15.... 55. Minėta, kad sutartimi ieškovė įsipareigojo sukurti konkretų kūrinį –... 56. 16.... 57. Šioje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas, dėl kokios verslo valdymo... 58. 17.... 59. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir... 60. 18.... 61. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė vienašališkai nutraukė 2017... 62. 19.... 63. 2017 m. vasario 28 d. verslo valdymo sistemos kūrimo sutartimi šalys... 64. 20.... 65. Šalių 2017 m. vasario 28 d. pasirašytoje verslo valdymo sistemos kūrimo... 66. 21.... 67. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose... 68. 22.... 69. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Profis“ atstovas pripažino, kad... 70. 23.... 71. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog faktinių duomenų... 72. 24.... 73. 2016 m. gruodžio 23 d. šalių buvo pasirašyta verslo valdymo sistemos... 74. 25.... 75. Byloje pateikti šalių susirašinėjimai elektroniniu paštu 2017 m. gruodžio... 76. 26.... 77. Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovė sutarties nutraukimo metu buvo... 78. 27.... 79. 2018 m. lapkričio 19 d. ieškovė pateikė prašymą paskirti byloje... 80. 28.... 81. Ekspertizę teismas skiria, jei yra tam pagrindas – būtinybė išsiaiškinti... 82. 29.... 83. Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad teismas 2018 m. kovo 20 d. buvo... 84. 30.... 85. Šioje byloje esminę reikšmę turi tai, ar ieškovė ginčo sutarties... 86. 31.... 87. Atsižvelgus į tai, laikytina, jog VVS kopijos, kuri buvo sutarties nutraukimo... 88. 32.... 89. Contra spoliatorem prezumpcija, t. y. jeigu šalis slepia, sunaikina arba... 90. 33.... 91. Nustatytos aplinkybės, taip pat tai, kad ieškovė pareikalavo padidinti... 92. 34.... 93. Pripažinus faktą, kad atsakovė negavo produkto, kurį turėjo įsigyti pagal... 94. Dėl 24 200,00 Eur nuostolių priteisimo... 95. 35.... 96. Atsakovė priešieškiniu prašė iš ieškovės priteisti 24 200,00 Eur... 97. 36.... 98. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad (atlygintina) žala yra asmens... 99. 37.... 100. Nagrinėjamu atveju atsakovė žalos dydį kildina iš šalių sudarytos 2016... 101. 38.... 102. Dėl kitų šalių argumentų teismas nepasisako. Teismų praktikoje... 103. Dėl procesinių palūkanų... 104. 39.... 105. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 106. Dėl procesinės bylos baigties... 107. 40.... 108. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 109. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 110. 41.... 111. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš... 112. 42.... 113. Byloje ieškovės reikalavimai netenkinti, patenkinta 75 proc. priešieškinio... 114. 43.... 115. Ieškovė pateikė įrodymus, kad byloje patyrė 999,00 Eur išlaidų, kurias... 116. 44.... 117. Ieškovė į Klaipėdos apygardos teismo, į. k. 191844978, specialiąją... 118. 45.... 119. Atsakovė pateikė įrodymus, kad jos bylinėjimosi išlaidas sudaro 9 545,67... 120. 46.... 121. Atlikus priešpriešinių reikalavimų tarpusavio įskaitymą, atsakovei iš... 122. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo masto sumažinimo... 123. 47.... 124. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. nutartimi taikytas laikinąsias... 125. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 126. ieškinio netenkinti.... 127. Priešieškinį tenkinti iš dalies: priteisti atsakovei uždarajai akcinei... 128. Likusios priešieškinio dalies netenkinti.... 129. Grąžinti F. B. 120,00 Eur, sumokėtų į teismo depozitinę sąskaitą 2018... 130. 2018 m. kovo 21 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi taikytų laikinųjų... 131. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...