Byla 2A-2324-656/2012
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo (apelianto) UAB „SNORO lizingas“ apeliacinį skundą dėl Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pagal UAB “SNORO lizingas“ ieškinį S. P. dėl skolos išieškojimo, ir

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas UAB “SNORO lizingas“ prašė priteisti iš atsakovės S. P. 862,60 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 530 Lt delspinigių, 70 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminį mokestį) ir 5 procentus metinių palūkanų už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovė su ieškiniu sutiko.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Ignalinos rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 24 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Nusprendė išieškoti iš S. P. UAB „SNORO lizingas” naudai 862,60 Lt likusių mokėjimų, 31,40 Lt delspinigių ir 70 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso 964,00 Lt ir 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 862,60 Lt likusių mokėjimų sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2011-12-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Teismas nustatė, kad šalys 2010-01-21 sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 1358,10 Lt paskolą kompiuteriui įsigyti, o atsakovė įsipareigojo per 18 mėnesių, mokėdama sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas, grąžinti paskolą, sumokėti palūkanas, sutarties mokestį ir mokėti 0,50 procentų dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovė savo įsipareigojimus įvykdė iš dalies – iki 2011-02-22 sumokėjo ieškovui 839 Lt įmokų. Atsakovė liko skolinga ieškovui 862,60 Lt įmokų ir 784,42 Lt pagal sutartį mokėtinų delspinigių. Ieškovas prašė priteisti sumažintą 530,00 Lt delspinigių sumą.

8Teismas konstatavo, kad atsakovė savo prievolės pagal sutartį iš dalies neįvykdė, nes pagal sutartį nesumokėjo ieškovui 862,60 Lt, todėl šią sumą priteisė ieškovui iš atsakovės.

9Teismas sutartyje nustatytus 0,5% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną pripažino nepagrįstai dideliais, todėl sumažino iki 0,02 % dydžio ir skaičiavo pagal ieškovo pateiktus duomenis už 182 dienas.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

11Ieškovas (apeliantas) UAB „SNORO lizingas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai.

12Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:

  1. Apelianto tvirtinimu, nėra aišku kaip teismas paskaičiavo, jog 0,02 procentų delspinigių yra įprastas dydis.
  2. Sutarčių laisvės principas leidžia laisva valia šalims susitarti dėl sutarties sąlygų, priteistinų delspinigių dydžio, o teismas neturėtų paneigti šalių valios.

13Atsakovė S. P. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė apeliacinio skundo netenkinti.

14Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovo pateikta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nagrinėjamai bylai netaikytina, nes ieškovo nurodytose bylose sutartiniai santkiai yra tarp juridinių asmenų, o šioje byloje atsakovė yra vartotoja, silpnesnė šalis.
  2. Paskolos atsakovė negalėjo grąžinti dėl objektyvių priežasčių – 2011 m. pavasarį prarado darbą, suiro šeima, nuolat didėjo vaiko išlaikymo išlaidos. Apie atsakovės sunkią materialinę padėtį byloja ir tai, kad jai skirta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, ji gyvena socialiniame bute, jos mėnesinės pajamos yra 400 Lt.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Absoliučių sprendimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako dėl apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų.

18Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl ieškovui iš atsakovės priteistos skolos sumos pagal šalių 2010-01-21 sudarytą tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį. Ginčas kilęs dėl pirmosios instancijos teismo priteistų delspinigių dydžio.

19Pagal paskolos sutarties 1.2 punktą atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui 0,5% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną, kas šiuo atveju sudarytų 784,42 Lt. Ieškovas ieškinyje delspinigių sumą sumažino iki 530 Lt, todėl mano, kad ši suma atitinka sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus.

20Pirmosios instancijos teismas sprendimu tenkino ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo bei sumažino Sutarties 1.2 p. numatytus 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną iki 0,02 proc. dydžio delspinigių. Priteistinų delspinigių sumą teismas sumažino atsižvelgdamas į tai, jog pagal teismų praktiką 0,02 proc. dydžio delspinigiai laikytini įprastais.

21Apelianto tvirtinimu, teismas nepagrįstai sumažino delspinigius, nes sutarties šalys turėjo teisę laisva valia susitarti dėl netesybų dydžio (CK 6.71 str.). Be to, vadovaujantis teismų praktika, jis neturi pareigos įrodinėti nuostolių dydžio, nes šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kai skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinę prievolę. Minėti argumentai atmestini. Teismas sutinka su atsakovės argumentais, jog ji kaip vartotoja yra silpnesnioji sutarties šalis, todėl jos interesai turi būti ginami. Vartojimo sutartys dažniausiai sudaromos prisijungimo būdu, naudojant standartines sutarčių sąlygas, kurios nėra individualiai aptariamos, todėl vartotojas yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties. Nurodytos aplinkybės lemia, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009 ir kt.). Ieškovas byloje nepateikė įrodymų, jog atsakovė, sudarydama Sutartį, galėjo laisva valia pasirinkti Sutarties sąlygas, iš jų ir sąlygą dėl delspinigių dydžio, todėl atmestini apelianto argumentai, jog sutartinis netesybų dydis negalėjo būti keičiamas.

22Apelianto įsitikinimu, teismas nepagrindė, kodėl 0,02 proc. dydžio delspinigiai laikytini įprastais. Apeliacinės instancijos teismas minėtą apeliacinio skundo argumentą iš dalies pripažįsta pagrįstu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad negali būti vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-409/2010, 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; kt.). Sutiktina su apelianto argumentu, jog pirmosios instancijos teismas minėtų aplinkybių nevertino. Tačiau nagrinėjamoje byloje įvertinus visas reikšmingas aplinkybes, susijusias su priteistinomis netesybomis, t. y. šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę (skolininkė yra sumokėjusi 839 Lt įmokų ir liko skolinga 862,60 Lt), prievolės pažeidimo aplinkybes (mokėjo įmokas iki tapo bedarbe), tai, kad ieškovas nėra pateikęs duomenų apie patirtų nuostolių dydį, užtikrinant sutarties šalių interesų pusiausvyrą, darytina išvada, kad 0,02 proc. dydžio delspinigiai šiuo atveju labiausiai atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus.

23Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimą keisti ar naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

25Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB “SNORO lizingas“ prašė priteisti iš atsakovės S. P.... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovė su ieškiniu sutiko.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Ignalinos rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 24 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas nustatė, kad šalys 2010-01-21 sudarė tikslinės paskolos (vartojimo... 8. Teismas konstatavo, kad atsakovė savo prievolės pagal sutartį iš dalies... 9. Teismas sutartyje nustatytus 0,5% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 11. Ieškovas (apeliantas) UAB „SNORO lizingas“ apeliaciniu skundu prašo... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:
  1. Apelianto... 13. Atsakovė S. P. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė... 14. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
    1. Ieškovo... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 17. Absoliučių sprendimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako dėl... 18. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl ieškovui iš atsakovės priteistos... 19. Pagal paskolos sutarties 1.2 punktą atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui... 20. Pirmosios instancijos teismas sprendimu tenkino ieškovo reikalavimą dėl... 21. Apelianto tvirtinimu, teismas nepagrįstai sumažino delspinigius, nes... 22. Apelianto įsitikinimu, teismas nepagrindė, kodėl 0,02 proc. dydžio... 23. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimą keisti ar... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 25. Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. sprendimą palikti...