Byla 2A-1103/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Danguolės Martinavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų R. P., J. P. ir uždarosios akcinės bendrovės „MŪPO“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Citadele faktoringas ir lizingas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Mūpo“, R. P. ir J. P. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 100 362,83 Lt (iš jų 99 109,29 Lt pradelstų įmokų ir 1 253,54 Lt už turto draudimą) pradelstų įmokų; 72 544,74 Lt delspinigių; 46 118,44 Lt baudą; 4 907,86 Lt atsiimto turto saugojimo išlaidų; 1 628,50 Lt atsiimto turto vertinimo išlaidų; 12 051,63 Lt nuostolį, patirtą realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr. 1070402; 11 390,48 Lt nuostolį, patirtą realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr. 1070403; 1 174,32 Lt nuostolį, patirtą realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr. 1080191; 3 025 Lt komisinį mokestį už lizinguoto turto pagal lizingo sutartį Nr. 1080191 pardavimą; 5 procentų procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas UAB ,,Mūpo“ 2007 m. balandžio 3 d. sudarė lizingo sutartis Nr. 1070402 ir 1070403, 2008 m. sausio 23 d. lizingo sutartis Nr. 1080190 ir 1080191, pagal kurias atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui mėnesines lizingo įmokas už lizinguojamą turtą: du vilkikus Scania R500 Lax2HNA, vilkiką – Renault Magnum 500 Dxi; puspriekabę – Schmitz (toliau visas išvardintas turtas – turtas). Ieškovas turtą perdavė atsakovui valdyti ir naudotis lizingo sutarčių sąlygomis bei įsipareigojo atsakovui UAB ,,Mūpo“ įvykdžius visas lizingo sutarčių sąlygas perleisti turtą jo nuosavybėn. Užtikrinant lizingo sutarčių įvykdymą ieškovas ir atsakovė R. P. 2009 m. balandžio 9 d. sudarė laidavimo sutartis Nr. LS 07-09-87, LS/07-09-85, LS/07-09-83, LS /07-09-89. Pagal laidavimo sutarčių 2.1 punktą atsakovė neatlygintinai įsipareigojo kaip solidari skolininkė atsakyti ieškovui visu jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Ieškovas ir atsakovas J. P. 2009 m. balandžio 9 d. sudarė laidavimo sutartis Nr. LS/07-09-86, LS/07-09-84, LS/07-09-82, LS /07-09-88, pagal kurias atsakovas įsipareigojo neatlygintinai atsakyti ieškovui visu jam nuosavybės teise priklausančiu turtu. Atsakovui UAB ,,Mūpo“ vėluojant mokėti įmokas pagal lizingo sutartis, ieškovas, remdamasis laidavimo sutarčių 2.1.4 punktu, pareikalavo laiduotojų sumokėti atsakovo skolas, susidariusias pagal lizingo sutartis, tačiau laiduotojai savo prievolių neįvykdė. Atsakovams vėluojant atsiskaityti pagal lizingo sutartis beveik 6 mėnesius, ieškovas, remdamasis lizingo sutarčių 12.2.3 punktu, jas nutraukė. Nuo 2009 m. birželio 27 d. iki lizingo sutarčių nutraukimo – 2009 m. gruodžio 22 d., atsakovai liko skolingi ieškovui 100 362,83 Lt mokėjimų pagal išsiųstas sąskaitas – faktūras. Šią sumą sudaro 99 109,29 Lt ir kompensacinės paslaugos už turto draudimą – 1 253,54 Lt. Atsakovams vėluojant mokėti įmokas pagal lizingo sutartis bei nutraukus lizingo sutartis buvo skaičiuojami delspinigiai, kurie laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 16 d. iki 2010 m. sausio 15 d. sudaro 72 544,74 Lt. Po sutarčių nutraukimo atsakovai pavėlavo laiku grąžinti jiems perduotą turtą, todėl ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 46 118,47 Lt baudą. Turto saugojimo UAB ,,Opusauto“ išlaidos sudarė 2 787,94 Lt, o UAB ,,Skuba“ – 2 119,92 Lt. Visa saugojimo paslaugų kaina – 4 907,86 Lt. Ieškovas taip pat patyrė 1 628,50 Lt turto vertinimo išlaidų, o skirtumą tarp ieškovo parduoto turto ir mokėjimų, likusių pagal lizingo sutartis, sudaro 24 616,43 Lt. Turto pardavimo mokestis – 3 025,00 Lt. Bendra įsiskolinimo suma sudaro 253 203,83 Lt.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 26 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies –priteisė ieškovui solidariai iš atsakovų 207 085,36 Lt skolą, 5 procentų procesines palūkanas ir lygiomis dalimis 5 142,00 Lt bylinėjimosi išlaidas; ieškinio dalį dėl 46 118,44 Lt baudos priteisimo atmetė; priteisė valstybei lygiomis dalimis iš atsakovų 111 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas nustatė, kad atsakovai vėlavo mokėti lizingo įmokas, t. y. savo įsipareigojimus pagal lizingo bei laidavimo sutartis vykdė netinkamai, todėl ieškovas, vadovaudamasis lizingo sutarčių 12.2.3. punktu, turėjo pagrindą vienašališkai nutraukti lizingo sutartis, pareikalauti sumokėti mėnesines lizingo įmokas, delspinigius bei grąžinti lizinguojamą turtą. Teismas nesutiko su atsakovų argumentais, kad ieškovas pardavė dvi transporto priemones žymiai mažesne nei rinkos verte. Pažymėjo, kad ieškovui nutraukus lizingo ir laidavimo sutartis turtas buvo įvertintas profesionalių turto vertintojų, atsižvelgiant į automobilių nusidėvėjimą ir kitus parametrus, o atsakovų pateiktas UAB ,,Scania Lietuva“ raštas laikytinas rekomendacinio pobūdžio dokumentu ir, teismo nuomone, nepagrindžia tikrosios automobilių kainos. Teismas nesutiko su atsakovų argumentais, kad į lizingo sutarčių galutinę sumą, kuri turi būti sumokėta lizingo davėjui, turi būti įskaitomos visos įmokos, įskaitant delspinigius ir baudas. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB ,,Mūpo“ sutiko su lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 3.11 punktu, nustatančiu, kad laiku nesumokėjus sutartyje numatytų įmokų bei mokesčių, klientas už kiekvieną pradelstą dieną moka 0,2 procentų nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius, kurie pradedami skaičiuoti kitą dieną po įmokos ar mokesčio numatyto mokėjimo dienos ir baigiami skaičiuoti klientui padengus skolą; lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 6.1.12. punktu, nustatančiu, kad klientas įsipareigoja atlyginti lizingo davėjui visus nuostolius ir išlaidas, kuriuos jis turėjo dėl turto grąžinimo lizingo davėjui; lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 12.6. punktu, nustatančiu, kad nutraukus šią sutartį (išskyrus 12.2.1 punkto atveju), klientas įsipareigoja lizingo davėjui įvykdyti visus likusius grafike numatytus mokėjimus, kitus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus bei atlyginti visus nuostolius, kuriuos lizingo davėjas patyrė dėl sutarties nutraukimo prieš terminą. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti CK 6.204 straipsnį, suteikiantį sutarties šaliai, kuri dėl pasikeitusių aplinkybių negali vykdyti sutarties ir kai dėl to nėra jos kaltės, teisinį pagrindą reikalauti, kad sutartis būtų nutraukta palankesnėmis nei vienašališką sutarties nutraukimą reglamentuojančiomis sąlygomis. Nurodė, kad byloje esantys įrodymai nepatvirtina aplinkybių, jog atsakovai siekė spręsti lizingo sutarčių vykdymo klausimus. Priešingai, lizingo sutartys nutrauktos dėl atsakovų kaltės laiku nemokant lizingo įmokų ieškovui. Atsakovas J. P. yra UAB ,,Mūpo“ direktorius, verslininkas, dėl šios priežasties teismas sprendė, kad prieš sudarydamas lizingo sutartis, jis turėjo pareigą įvertinti, ar galės lizingo sutartis įvykdyti, o atsakovų partnerių nemokumas, teismo vertinimu, negali būti pagrindu pripažinti, kad dėl to atsakovams tapo sunkiau vykdyti lizingo sutartis, nei ieškovui. Teismas pripažino ieškovo reikalavimą dėl 46 118,47 Lt baudos priteisimo nepagrįstu. Nustatė, kad lizingo sutartys su atsakovais buvo nutrauktos nuo 2009 m. gruodžio 22 d., o transporto priemonės ieškovui grąžintos 2010 m. sausio 5 d. Teismas, įvertinęs atsakovų nurodomas transporto priemonių grąžinimo aplinkybes – švenčių laikotarpį, atsakovų pateikiamus įrodymus apie nesinaudojimą transporto priemonėmis nuo 2009 m. gruodžio 22 d. iki 2010 m. sausio 4 d., sprendė, kad ieškovas papildomų nuostolių nepatyrė, todėl vien formalus pagrindas – baudos nustatymas lizingo sutartyse ir faktinių aplinkybių nevertinimas, nesudaro pagrindo teigti, kad ieškovas pagrįstai reikalauja baudos priteisimo. Pažymėjo, kad lizingo sutartys sudaromos atsakovams prisijungiant prie ieškovo pateiktų sutarčių sąlygų, todėl laikytinos standartinėmis sutarties sąlygomis, šalių nebuvo aptartos, tokio dydžio sankciją teismas laikė neproporcinga padarytam pažeidimui ir prieštaraujančia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo, todėl reikalavimą dėl baudos priteisimo atmetė.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovai apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimo dalį dėl 207 085,36 Lt skolos ir 5 procentų procesinių palūkanų priteisimo panaikinti ir šią bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas priteisė solidariai iš atsakovų 4 907,86 Lt atsiimto turto saugojimo išlaidų,

111 628,50 Lt atsiimto turto vertinimo išlaidų, 24 616,43 Lt nuostolį pardavus lizinguotą turtą,

123 025,00 Lt komisinį mokestį už parduotą lizinguotą turtą. Sudėjus išvardintas sumas susidaro 34 177,79 Lt nuostolių. Nei ieškinyje, nei bylos nagrinėjimo metu ieškovas nenurodė, kokio dydžio piniginį reikalavimą ieškovas turėjo pagal su atsakovais sudarytas lizingo sutartis, nenurodė, kokią pinigų sumą atsakovai jam yra sumokėję, nėra nurodęs, kokio dydžio nuostolius patyrė, o teismas sprendime to taip pat nenustatė, todėl teismas neatskleidė bylos esmės ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. l d. 2 p.).

132. Ieškovas pareiškė reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, todėl netesybos turėjo būti įskaitytos į nuostolius (CK 6.258 str. 2 d.).

143. Ieškovas disponuoja vilkiku Renault Magnum 500 Dxi, yra pardavęs du vilkikus už 305 200 Lt, todėl tikėtina, kad ir likęs pas ieškovą vilkikas kainuoja ne mažiau 150 000 Lt. Likusio pas ieškovą vilkiko vertė daugiau kaip 4 kartus viršija teismo sprendimu priteistus nuostolius. Kadangi teismas nusprendė lizingo davėją grąžinti į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį, privalėjo konstatuoti, jog neparduotas lizingo objektas – vilkikas Renault Magnum 500 Dxi – turi būti perduotas atsakovams.

154. Atsiliepimuose į ieškinį buvo nurodyta, kad ieškovas jau yra gavęs dalinį reikalavimų atsakovams patenkinimą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos l d. priimtu teismo įsakymu (100 267,38 Lt). Ši svarbi šiai bylai teisingai išspręsti aplinkybė sprendime neaptarta ir nevertinta, nors ji iš esmės turėjo keisti ieškovo naudai priteistinos sumos dydį.

165. Teismas nesprendė nei ieškinio senaties taikymo klausimo, nei delspinigių dydžio sumažinimo klausimo. Nesvarstydamas reikalavimo taikyti ieškinio senatį dėl delspinigių priteisimo, teismas nepagrįstai priteisė ieškovo naudai 18 361,95 Lt. Šia suma turi būti sumažintas prašomų priteisti delspinigių dydis. Teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje dėl nesuprantamų priežasčių nurodyta, kad tenkinant ieškinį iš atsakovų priteisiama 75 544,74 Lt delspinigių. Tokios delspinigių sumos ieškovas neprašė priteisti. Teismas nemotyvavo sprendimo dalies, kuria priteisė delspinigius, nepasisakė dėl atsakovų argumentų, kad neteisingai nurodytas laikotarpis, už kurį ieškovas prašė priteisti delspinigius, todėl ši sprendimo dalis naikintina esant absoliučiam sprendimo negaliojimo pagrindui ( CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

176. Teismas be pagrindo atsisakė priimti atsakovų rašytinį paaiškinimą. CPK 186 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalys ir tretieji asmenys, davę priesaiką byloje, turi teisę duoti paaiškinimus apie turinčias reikšmės bylai aplinkybes raštu. Šia teise atsakovams nebuvo leista pasinaudoti ir tai turėjo įtakos neteisingam bylos išsprendimui.

18Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo šiuos argumentus:

191. Nesutinka su apeliantų teiginiais, kad ieškovo reikalavimai nekonkretūs, o teismas neanalizavo ir nevertino, kokius nuostolius patyrė ieškovas ir, ar ieškovo patirtus nuostolius sąlygojo atsakovų veiksmai. Ieškiniuose ir vėliau pateiktame 2011 m. balandžio 22 d. patikslintame ieškinyje, kuriame yra apjungti sujungtų bylų reikalavimai į vieną ieškinį, yra konkrečiai išvardyta, kokie yra ieškovo reikalavimai (1.15. punktas), detaliai paaiškinta kodėl, kokiu pagrindu ir už ką yra pareikšti ieškovo reikalavimai (1.8.-1.14. punktai).

202. Atsakovai nepagrįstai teigia, kad nei ieškinyje, nei bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovas nenurodė, kokio dydžio piniginį reikalavimą ieškovas turėjo pagal su atsakovais sudarytas lizingo sutartis, nenurodė, kokią pinigų sumą atsakovai jam yra sumokėję. Ieškovas pateikė teismui paaiškinimus ir pažymą, iš kurios matyti, kiek pagal kiekvieną lizingo sutartį buvo sumokėta turto vertės įmokų, palūkanų, delspinigių, lizingo sutarčių paruošimo mokesčio; iš lizingo sutarčių matyti, kokia buvo lizingo sutarčių kaina.

213. Nepagrįsti apeliantų argumentai, kad teismas negalėjo spręsti dėl nuostolių dydžio, kadangi vienas turtas vis dar buvo ieškovo žinioje, todėl jį pardavus ieškovo gauta pinigų suma padengtų visus iki tol patirtus nuostolius. Apeliantai nepateikė paaiškinimų, kodėl ieškovo patirti nuostoliai turėtų būti užskaityti pardavus turtą pagal kitą lizingo sutartį. Minėtą turtą ieškovas 2012 m. gegužės 21 d. realizavo ir dėl šio pardavimo patyrė 53 669,62 Lt nuostolių, dėl kurių priteisimo kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą (civ. byla Nr. 2-8242-592/2012). Šio turto sąskaita nėra teisinio pagrindo mažinti pagal kitas lizingo sutartis patirtus nuostolius, nes iš šio pardavimo atsirado papildomi nuostoliai.

224. Apeliantai teigia, kad pareiškus reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Ieškovo manymu, tiek CK 6.73 straipsnio 1 dalis, tiek CK 6.258 straipsnio 2 dalis, numato, jog kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius, skirtos užkirsti kelią baudinėms netesyboms. Ieškovo reikalaujamos netesybos ir nuostoliai yra du skirtingu pagrindu atsiradę ir skirtingo pobūdžio reikalavimai. Delspinigių įskaitymas į nuostolių atlyginimą paneigtų netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmę.

235. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad skundžiamas teismo sprendimas sudaro sąlygas nepagrįstam praturtėjimui. Apeliantai visada turėjo ir turi galimybę pasinaudoti CK įtvirtintu nepagrįsto praturtėjimo institutu ir apginti, jų nuomone, jų pažeistas teises.

246. Apeliantai nurodo, kad teismas neįvertino, jog Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 1 d. teismo įsakymu ieškovui iš atsakovų priteista 100 267,38 Lt. Apeliantai nenurodo, kodėl ir kaip ši aplinkybė turėjo keisti priteistinos sumos dydį. Teismas šią aplinkybę teismo posėdžio metu aiškinosi, ar abiejose bylose pareikšti reikalavimai nėra tapatūs.

257. Apeliantai nurodo, kad pirmos instancijos teismas priteisė delspinigius už daugiau nei 6 mėnesius, nors apeliantai prašė taikyti ieškinio senaties terminą. Ieškovui kreipiantis į teismą su pareiškimu 2010 m. sausio 15 d. ieškinio senaties terminas delspinigiams buvo suėjęs už ankstesnį laikotarpį nei 2009 m. liepos 16 d. Ieškovas prašo priteisti delspinigius nuo 2009 m. liepos 16 d., t. y. delspinigius, kuriems nebuvo suėjęs ieškinio senaties terminas. Gavęs apeliantų prieštaravimus, ieškovas patikslino reikalavimą dėl delspinigių, t. y. papildomai paprašyta priteisti delspinigius nuo 2010 m. sausio 16 d. iki 2010 m. kovo 2 d. Apeliantai nebuvo pareiškę prašymo sumažinti delspinigius, todėl šio klausimo teismas nesprendė pagrįstai.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

28Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas UAB ,,Mūpo“ 2007 m. balandžio 3 d. sudarė lizingo sutartis Nr. 1070402 ir 1070403 (1 t., 13-18, 28-34 b. l.), 2008 m. sausio 23 d. lizingo sutartis Nr. 1080190 ir 1080191 (1 t., 44-54, 64-74 b. l.), pagal kurias ieškovas perdavė atsakovui valdyti ir naudotis lizingo sutarčių sąlygomis du vilkikus Scania R500 Lax2HNA, vilkiką Renault Magnum 500 Dxi ir puspriekabę Schmitz bei įsipareigojo atsakovui įvykdžius visas lizingo sutarčių sąlygas perleisti šį turtą jo nuosavybėn, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui mėnesines lizingo įmokas už lizingo turtą. Lizingo sutarčių įvykdymui užtikrinti ieškovas ir atsakovai R. P. ir J. P. 2009 m. balandžio 9 d. sudarė laidavimo sutartis Nr. LS 07-09-87, LS/07-09-85, LS/07-09-83, LS /07-09-89, LS/07-09-86, LS/07-09-84, LS/07-09-82 ir LS /07-09-88(1 t., 19-21, 22-24, 35-37, 38-40, 55-57, 58-60, 75-77, 78-80 b. l.). Laidavimo sutartimis atsakovai neatlygintinai įsipareigojo kaip solidarūs skolininkai atsakyti ieškovui visu jiems nuosavybės teise priklausančiu turtu. Atsakovui UAB ,,Mūpo“ vėluojant mokėti įmokas pagal lizingo sutartis, ieškovas, remdamasis laidavimo sutarčių 2.1.4 punktu, pareikalavo laiduotojų sumokėti atsakovo skolas, susidariusias pagal lizingo sutartis, tačiau laiduotojai savo prievolių neįvykdė, tuo pažeisdami laidavimo sutarčių 2.1, 3.1.4 ir 4.1 punktus. Atsakovams vėluojant atsiskaityti pagal lizingo sutartis beveik 6 mėnesius, ieškovas, remdamasis lizingo sutarčių 12.2.3 punktu, jas nutraukė (1 t. 84,85 b. l.). Nuo 2009 m. birželio 27 d. iki lizingo sutarčių nutraukimo – 2009 m. gruodžio 22 d., atsakovai liko skolingi ieškovui 100 362,83 Lt mokėjimų pagal išsiųstas sąskaitas – faktūras. Šią sumą sudaro 99 109,29 Lt pradelstų įmokų ir 1 253,54 Lt kompensacinės paslaugos už turto draudimą (Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 9.1 punktas), kuris buvo tęsiamas iki 2010 m. sausio 5 d. (1 t., 125, 126-129, 135,136 b. l.). Atsakovams vėluojant mokėti įmokas pagal lizingo sutartis (3.11 p.), o nutraukus lizingo sutartis, pagal jų 12.5.6 (lizingo sutartys Nr. 1080190 ir 1080190) ir 12.10 (lizingo sutartys Nr. 1070402 ir 1070403) punktus, atsakovams buvo skaičiuojami delspinigiai ir už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 16 d. iki 2010 m. sausio 15 d. ieškovas priskaičiavo 72 544,74 Lt delspinigių. Po lizingo sutarčių nutraukimo lizingo turtą atsakovai grąžino ieškovui 2010 m. sausio 5 d., todėl ieškovas paskaičiavo atsakovams 46 118,47 Lt baudą (1 t., 131 b. l.).

29Ieškiniu ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 99 109,29 Lt pradelstų įmokų,

301 253,54 Lt kompensaciją už turto draudimą, 72 544,74 Lt delspinigių, 46 118,44 Lt baudą ir

3134 177,79 Lt patirtiems nuostoliams atlyginti, kuriuos sudaro: 4 907,86 Lt turto saugojimo išlaidos (1 t., 133-134 b. l.; 2 t., 9-23 b. l.); 1 628,50 Lt turto vertinimo išlaidos (1 t. 137, 138 b. l.; 2 t., 24-28 b. l.); 24 616,43 Lt (12 051,63 Lt + 11 390,48 Lt + 1 174,32 Lt) skirtumas tarp ieškovo parduoto turto ir mokėjimų, likusių pagal lizingo sutartis (1 t., 163-164, 165, 166, 167-168, 169, 170 b. l.); 3 025 Lt turto pardavimo išlaidos. Iš viso ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 253 203,83 Lt. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu 46 118,44 Lt baudos priteisimo reikalavimą atmetė, o kitus ieškinio reikalavimus pripažino pagrįstais ir priteisė iš atsakovų solidariai 207 085,36 Lt skolos. Atsakovų apeliacinio skundo, kuriuo kvestionuojamas teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, argumentai susiję su bylos esmės neatskleidimu, netinkamu delspinigių priteisimu. Apeliacinės instancijos teismas šiais klausimais ir pasisako.

32Dėl ginčo esmės atskleidimo

33Apeliantų teigimu, ieškovas nenurodė, kokio dydžio piniginį reikalavimą turėjo atsakovams pagal lizingo sutartis, kokią pinigų sumą atsakovai jam yra sumokėję, kokio dydžio nuostolius patyrė. Pasak apeliantų, teismas šių aplinkybių nenustatė, neanalizavo ir nevertino dėl atsakovų veiksmų ar neveikimo ieškovo patirtų nuostolių pobūdžio ir dydžio, todėl neatskleidė bylos esmės, o pagal byloje esančius įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Teisėjų kolegija šiems apeliantų argumentams nepritaria. Iš pateiktų lizingo sutarčių ir pridėtų lizingo įmokų mokėjimo grafikų matyti, kokią bendrą sumą atsakovai įsipareigojo sumokėti pagal sutartis (1 t., 14, 29, 45, 65 b. l.). Ieškovas pateikė pažymą apie pagal lizingo sutartis atsakovų sumokėtas įmokas (2 t., 110-111 b. l.); suvestinę, kurioje nurodytas atsakovų įsiskolinimas, sumokėtos sumos ir kitais teismo sprendimais priteistos sumos (2 t., 100 b. l.). Ieškovas pateikė įrodymus apie dėl sutarties netinkamo įvykdymo patirtus papildomus nuostolius (1 t., 132, 133, 137, 138, 163-164, 166, 167-168, 170 b. l., 2 t.,9, 10-11, 12, 13-14, 16-17, 18, 19-20, 21, 22-23, 24, 25, 26, 27, 28 b. l.). Taigi nepagrįsti apeliantų argumentai, kad ieškovas nenurodė patirtų nuostolių pobūdžio ir dydžio, o teismas neatskleidė bylos esmės.

34Apeliantai nurodo, jog teismas neįvertino, kad pas ieškovą yra likęs vilkikas Renault Magnum 500 Dxi, kuris turėtų būti perduotas atsakovams. Teisėjų kolegija atkreipia apeliantų dėmesį, kad ieškovas šioje byloje neprašo priteisti už vilkiką Renault Magnum 500 Dxi negautų pajamų, todėl šios transporto priemonės likutinė vertė neturi įtakos šios bylos nagrinėjimui. Ieškovas nurodė, kad pardavęs šią transporto priemonę patyrė nuostolių, todėl kreipėsi į teismą ir kitoje byloje reikalauja jų priteisimo.

35Dėl senaties delspinigių reikalavimui taikymo

36Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 72 544,74 Lt delspinigių, paskaičiuotų nuo 2009 m. liepos 16 d. iki 2010 m. kovo 2 d. (1 t., 117 b. l.). Apeliantai teigia, kad reikalavimui dėl delspinigių priteisimo teismas nepagrįstai netaikė CK 1.1215 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtinto sutrumpinto šešių mėnesių senaties termino. Teisėjų kolegija šiems apeliantų argumentams pritaria. CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas. CK 1.126 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Atsakovai prašė reikalavimui dėl netesybų priteisimo taikyti ieškinio senatį. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Lizingo sutarčių 3.11 punktu lizingo gavėjas įsipareigojo laiku nesumokėjęs sutartyje numatytų įmokų bei mokesčių, mokėti 0,2 procentų nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius, kurie pradedami skaičiuoti kitą dieną po įmokos ar mokesčio numatyto mokėjimo dienos ir baigiami skaičiuoti padengus skolą, įskaitant skolos grąžinimo dieną. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. CK 1.127 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną. Atsakovams nesumokant pagal lizingo sutartis priskaičiuotų įmokų, toks pažeidimas laikytinas tęstiniu ir senaties terminas reikalavimui dėl delspinigių priteisimo, atsakovams nesumokėjus įmokų, prasideda kiekvieną dieną. Nors sutartyje numatyta, kad delspinigiai skaičiuojami iki visos skolos sumokėjimo, tačiau atsakovams prašant taikyti ieškinio senatį, ieškovas neturi teisės į ilgesnį laikotarpį nei už šešis mėnesius priskaičiuotų delspinigių. Byloje nėra aiškaus delspinigių paskaičiavimo; ieškovas nenurodo nuo kokios sumos paskaičiuoti delspinigiai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad pradelstų mokėjimų suma yra 99 109,29 Lt, atsakovams prašant taikyti senaties terminą, ieškovas turi teisę 0,2 procentų dydžio delspinigius, paskaičiuotus nuo 99 109,29 Lt už 6 mėnesių laikotarpį (180 dienų), kurie sudaro 35 679,60 Lt. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, yra pagrindas teismo sprendimo dalį dėl delspinigių priteisimo pakeisti, nustatant priteistus 35 679,60 Lt delspinigių.

37Apeliantai teigia, kad teismas priteisė ieškovui delspinigių sumą, kurios net pats ieškovas neprašė. Šie apeliantų argumentai nepagrįsti. Ieškinio pagrindą ir dalyką suformuluotuose procesiniuose dokumentuose (1 t., 115-122 b. l.; 2 t. 1-8 b. l.) ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 72 544,74 Lt delspinigių.

38Dėl delspinigių mažinimo

39Apeliantai nurodo, kad teismas nesprendė netesybų mažinimo klausimo. Ieškovas teigia, kad teismas neturėjo spręsti netesybų mažinimo klausimo, kadangi atsakovai tokio prašymo pirmosios instancijos teisme nebuvo pareiškę. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Teisėjų kolegija pažymi, kad netesybų dydžio kontrolės funkcija yra teismui suteikta įstatymu, todėl teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar šalių nustatytos netesybos nėra neprotingai didelės.

40Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Kasacinio teismo pabrėžta, kad netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Kasacinio teismo taip pat nurodyta, kad, sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį. Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008).

41Šiuo atveju šalys susitarė dėl 0,2 procentų dydžio delspinigių. Teisėjų kolegija įvertina tai, kad lizingo sutartis sudaryta tarp dviejų juridinių asmenų, verslo tikslais, lizingo gavėjas, sudarydamas lizingo sutartį, sutiko su sutartyje nustatytu delspinigių dydžiu. Atsakovų prašymu delspinigių reikalavimui taikytas CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytas senaties terminas ir prašomų priteisti delspinigių dydis sumažintas nuo 72 544,74 Lt iki 35 679,60 Lt. Ieškovo patirti nuostoliai siekia 34 177,79 Lt. Šios aplinkybės leidžia spręsti apie pagrindo šiuo konkrečiu atveju mažinti šalių sutartą delspinigių dydį nebuvimą.

42Dėl netesybų įskaitymo į nuostolius

43CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad, kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Ieškovas byloje pareiškė tiek reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, tiek reikalavimą atlyginti nuostolius. Apeliantų manymu, vadovaujantis šiuo teisiniu reglamentavimu, netesybos turėjo būti įskaitytos į nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 1 dalies nuostata dėl netesybų įskaitymo panaikina teisinį pagrindą kreditoriui iš skolininko reikalauti baudinių netesybų, t. y. ir nuostolių, ir netesybų visos sumos tuo pat metu, bet neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

44Ieškovo argumentus, kad ginčo atveju CK 6.73 straipsnio 1 dalis netaikytina, nes nuostolių ir netesybų kilimo pagrindas skirtingas, o atlikus įskaitymą, netesybos prarastų savo funkciją, kolegija pripažįsta nepagrįstais. Pažymėtina, jog šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad ieškovui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais jo nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Netesybų paskirtis yra dvejopa – prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas bei civilinės atsakomybės forma. Teismų praktikoje nurodoma, kad netesybų įskaitymo esmė ta, kad, kreditoriui reikalaujant netesybų ir nuostolių bei pagrindus savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Nagrinėjamu atveju reikalavimui dėl delspinigių priteisimo pritaikius ieškinio senatį, ieškovui iš atsakovų priteistini 35 679,60 Lt delspinigiai. Ieškovas iš atsakovų prašo priteisti 34 177,79 Lt nuostolių (4 907,86 Lt turto saugojimo išlaidos, 1 628,50 Lt turto vertinimo išlaidos, 24 616,43 Lt skirtumas tarp realizuoto turto kainos ir likusių mokėjimų pagal sutartis, 3 025 Lt komisinis mokestis). Tokiu atveju prašomų priteisti delspinigių suma (35 679,60 Lt) yra didesne už ieškovo patirtus nuostolius (34 177,79 Lt), todėl tikslinga ieškovo patirtus nuostolius įskaityti į netesybų sumą ir ieškovui iš atsakovų solidariai priteisti 35 679,60 Lt delspinigių. Teismų praktikoje nėra nustatytas apribojimas dėl netesybų ir nuostolių įskaitymo negalimumo atsižvelgiant į nuostolių susidarymo pagrindą, todėl atmestini ieškovo argumentai, kad nuostolius įskaičius į netesybas, bus paneigta netesybų esmė ir šiuo institutu siekiami tikslai. Priešingai, toks įskaitymo būdas padengia ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrina CK 6.574 straipsnio galiojimą, pagal kurį lizingo davėjas turi teisę išieškoti tokio dydžio nuostolius, kurie grąžintų lizingo davėją į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Iš lizingo gavėjo niekada nereikalaujama daugiau, negu iš jo būtų pareikalauta, jeigu jis tinkamai įvykdytų sutartį. Taigi ieškovo prašomi priteisti delspinigiai grąžina ieškovą į tokią padėtį, kuri būtų buvusi, jei šalių sutartis būtų įvykdyta tinkamai.

45Kiti apeliacinio skundo argumentai teisingam ginčo išsprendimui teisiškai nereikšmingi, todėl nevertintini.

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

48Ieškovo už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis šioje byloje sudarė 6 064 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Ieškovas pareiškė 253 203,83 Lt reikalavimą, šis reikalavimas apeliacinės instancijos teismo patenkintas iš dalies, ieškovui priteista 136 042,43 Lt suma, t. y. patenkinti 54 procentai ieškovo reikalavimų. Tokiu atveju ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistini 54 procentai už ieškinį mokėtino žyminio mokesčio – 3 275 Lt, iš kiekvieno atsakovo po 1 092 Lt (CPK 93 str.).

49Pagal tikrinamą teismo sprendimą, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos pirmosios instancijos teisme šioje byloje sudaro 111 Lt (2 t., 133 b. l.). Tokiu atveju, proporcingai atmestų ir patenkintų reikalavimų daliai, valstybei lygiomis dalimis iš atsakovų priteistinos 59,94 Lt (po 19,98 Lt), o iš ieškovo – 51,06 Lt šios išlaidos (CPK 93 str. 2 d.).

50Apeliantai ginčijo 207 085,36 Lt priteisimo pagrįstumą. Ieškovui priteista suma sumažinta nuo 207 085,36 Lt iki 136 042,43 Lt, t. y. patenkinti 34 procentai apeliacinio skundo reikalavimų. Apeliantams buvo atidėtas 5 142 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimas iki apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimo (2 t., 55 b. l.). Tokiu atveju valstybei iš ieškovo, proporcingai patenkintai apeliacinio skundo daliai, priteistini 1 748 Lt žyminio mokesčio, o proporcingai atmestų reikalavimų daliai iš atsakovų lygiomis dalimis priteistini 3 394 Lt (iš kiekvieno po 1 131 Lt) žyminio mokesčio (CPK 93 str., 96 str.).

51Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

52Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

53„Ieškinį patenkinti iš dalies.

54Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Citadele faktoringas ir lizingas“, į. k. 126233315, solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Mūpo“, į. k. 168456196, R. P., a. k. ( - ) ir J. P., a. k. ( - ) 99 109 (devyniasdešimt devynis tūkstančius vieną šimtą devynis) Lt 29 ct nesumokėtų įmokų, 1 253 (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt tris) Lt 54 ct už turto draudimą, 35 679 (trisdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt devynis) Lt 60 ct delspinigių, t. y. iš viso 136 042 (vieną šimtą trisdešimt šešis tūkstančius keturiasdešimt du) Lt 43 ct.

55Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Citadele faktoringas ir lizingas“, į. k. 126233315, solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Mūpo“, į. k. 168456196, R. P., a. k. ( - ) ir J. P., a. k. ( - ) 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistus 136 042 (vieną šimtą trisdešimt šešis tūkstančius keturiasdešimt du) Lt 43 ct nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2010 m. sausio 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

56Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.

57Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Citadele faktoringas ir lizingas“, į. k. 126233315, iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Mūpo“, į. k. 168456196, R. P., a. k. ( - ) ir J. P., a. k. ( - ) po 1 092 (vieną tūkstantį devyniasdešimt du) Lt bylinėjimosi išlaidų.

58Priteisti valstybei iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Mūpo“, į. k. 168456196, R. P., a. k. ( - ) ir J. P., a. k. ( - ) po 19 (devyniolika) Lt 98 ct, iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Citadele faktoringas ir lizingas“, į. k. 126233315, 51 (penkiasdešimt vieną) Lt 06 ct su procesinių dokumentų įteikimu susijusių bylinėjimosi išlaidų“.

59Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Citadele faktoringas ir lizingas“, į. k. 126233315, 1 748 (vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt aštuonis) Lt, iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Mūpo“, į. k. 168456196, R. P., a. k. ( - ) ir J. P., a. k. ( - ) po 1 131 (vieną tūkstantį vieną šimtą trisdešimt vieną) Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų... 5. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas UAB ,,Mūpo“ 2007 m. balandžio 3 d.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 26 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovai apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio... 10. 1. Teismas priteisė solidariai iš atsakovų 4 907,86 Lt atsiimto turto... 11. 1 628,50 Lt atsiimto turto vertinimo išlaidų, 24 616,43 Lt nuostolį pardavus... 12. 3 025,00 Lt komisinį mokestį už parduotą lizinguotą turtą. Sudėjus... 13. 2. Ieškovas pareiškė reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, todėl... 14. 3. Ieškovas disponuoja vilkiku Renault Magnum 500 Dxi, yra pardavęs du... 15. 4. Atsiliepimuose į ieškinį buvo nurodyta, kad ieškovas jau yra gavęs... 16. 5. Teismas nesprendė nei ieškinio senaties taikymo klausimo, nei delspinigių... 17. 6. Teismas be pagrindo atsisakė priimti atsakovų rašytinį paaiškinimą.... 18. Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundą atmesti, teismo... 19. 1. Nesutinka su apeliantų teiginiais, kad ieškovo reikalavimai nekonkretūs,... 20. 2. Atsakovai nepagrįstai teigia, kad nei ieškinyje, nei bylos nagrinėjimo... 21. 3. Nepagrįsti apeliantų argumentai, kad teismas negalėjo spręsti dėl... 22. 4. Apeliantai teigia, kad pareiškus reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo,... 23. 5. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad skundžiamas teismo sprendimas sudaro... 24. 6. Apeliantai nurodo, kad teismas neįvertino, jog Vilniaus apygardos teismas... 25. 7. Apeliantai nurodo, kad pirmos instancijos teismas priteisė delspinigius už... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 28. Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas UAB ,,Mūpo“ 2007 m. balandžio... 29. Ieškiniu ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 99 109,29 Lt... 30. 1 253,54 Lt kompensaciją už turto draudimą, 72 544,74 Lt delspinigių, 46... 31. 34 177,79 Lt patirtiems nuostoliams atlyginti, kuriuos sudaro: 4 907,86 Lt... 32. Dėl ginčo esmės atskleidimo... 33. Apeliantų teigimu, ieškovas nenurodė, kokio dydžio piniginį reikalavimą... 34. Apeliantai nurodo, jog teismas neįvertino, kad pas ieškovą yra likęs... 35. Dėl senaties delspinigių reikalavimui taikymo... 36. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 72 544,74 Lt delspinigių,... 37. Apeliantai teigia, kad teismas priteisė ieškovui delspinigių sumą, kurios... 38. Dėl delspinigių mažinimo... 39. Apeliantai nurodo, kad teismas nesprendė netesybų mažinimo klausimo.... 40. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 41. Šiuo atveju šalys susitarė dėl 0,2 procentų dydžio delspinigių.... 42. Dėl netesybų įskaitymo į nuostolius... 43. CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad,... 44. Ieškovo argumentus, kad ginčo atveju CK 6.73 straipsnio 1 dalis netaikytina,... 45. Kiti apeliacinio skundo argumentai teisingam ginčo išsprendimui teisiškai... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar... 48. Ieškovo už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis šioje byloje sudarė 6 064... 49. Pagal tikrinamą teismo sprendimą, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos... 50. Apeliantai ginčijo 207 085,36 Lt priteisimo pagrįstumą. Ieškovui priteista... 51. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 52. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimą pakeisti ir jo... 53. „Ieškinį patenkinti iš dalies.... 54. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Citadele faktoringas ir... 55. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Citadele faktoringas ir... 56. Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.... 57. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Citadele faktoringas ir... 58. Priteisti valstybei iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Mūpo“,... 59. Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Citadele...