Byla 2A-1118-619/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andrutės Kalinauskienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Eglės Surgailienės ir Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės G. U. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „PUM plius“ ieškinį atsakovams A. U. ir G. U. dėl skolos priteisimo,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas UAB „PUM plius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų A. U. ir G. U. 2282,79 EUR skolos, 2282,79 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio procesinių palūkanų ir 68 EUR bylinėjimosi išlaidų.

72.

8Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas A. U. 2014-09-01 pasirašė sutartį Nr. p1108 dėl vaiko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, tačiau šalių sutarto mokesčio atsakovai nemokėjo. Pažymėjo, kad sutartis dėl vaiko ugdymo pasirašyta santuokoje, todėl prašo priteisti skolą solidariai iš abiejų sutuoktinių.

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas preliminariu sprendimu ieškinį tenkino.

114.

12Atsakovas A. U. pateikė prieštaravimus dėl ieškovo ieškinio, kuriame su ieškovo reikalavimu nesutiko, prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodė pasirašęs sutartį su ieškovu bei įsipareigojęs mokėti už K. N. U. ugdymą ir maitinimą. Teigė su atsakove G. U. kartu negyvenantis nuo 2014-02-21. Sudarydamas sutartį su ieškovu, jis informavęs apie vykstantį konfliktą su tuometine sutuoktine G. U.. Kai G. U. pasiimdavo dukrą, ji neleisdavo jam bendrauti su vaiku ir nevesdavo į ugdymo įstaigą, todėl jis prašęs leisti jam mokėti mokestį dalimis. Teigė sumokėjęs už pirmus du mokslo metų mėnesius, kai dukra lankė ugdymo įstaigą. Užsitęsus skyrybų procesui, dukrą jis leidęs į kitą ugdymo įstaigą, kurioje mokama už faktinį vaiko lankymą.

135.

14Atsakovė G. U. pateikė prieštaravimus dėl ieškovo ieškinio, kuriame su ieškovo reikalavimu nesutiko, prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti.

156.

16Nurodė, jog buvęs sutuoktinis sutartį pasirašė be jos žinios, nes bendro ūkio jie neveda nuo 2013 m. gruodžio mėn. Ginčo sutarties galiojimo laikotarpiu atsakovas slėpęs nuo jos dukrą kitoje ugdymo įstaigoje „Smaragdo miestas“, su kuria sutartį pasirašė dar 2014 m. liepos mėn. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog ginčo laikotarpiu buvo suteiktos ugdymo paslaugos atsakovų dukrai.

177.

18Ieškovas pateikė atsiliepimus į atsakovų prieštaravimus, kuriuose su atsakovų argumentais nesutiko. Pažymėjo, jog pats atsakovas patvirtino faktą, kad dukra lankė ieškovų ugdymo įstaigą 2012/2013, 2013/2014 ir 2014/2015 mokslo metais. Už 2013-2014 metus atsakovai yra atsiskaitę, todėl ieškinys yra pareikštas tik už 2014/2015 mokslo metų skolą. Pagal sutartį tėvai turi teisę nutraukti sutartį ne anksčiau nei po 6 mėnesių nuo ugdymo metų pradžios. Atsakovai jokių prašymų ieškovui nepateikė, o ieškovas vykdė sutartimi prisiimtas pareigas. Atsakovas pripažino nuolat bendravęs su ieškovo darbuotojais (J. K. ir R. K.), todėl jo teiginys, kad nebuvo informuotas apie susidariusią skolą yra nepagrįstas. Ginčo sutartis buvo sudaryta atsakovams esant santuokoje, sutartis sudaryta šeimos interesais, todėl šalių prievolė – bendra. Pažymėjo, jog ieškovas nebuvo informuotas apie atsakovo sudarytą sutartį su kita ugdymo įstaiga. Kadangi buvo sudaryta sutartis su atsakovais, todėl ieškovas nesudarė sutarties su kitais pretendentais į atsakovų dukrai skirtą vietą.

19II.

20Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė

218.

22Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 13 d. galutiniu sprendimu ieškinį tenkino, preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Priteisė solidariai iš atsakovų A. U. ir G. U. 2282,79 EUR skolą, 2282,78 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-04-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 249,50 EUR bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „PUM plius“, j. a. k. 122091270, naudai.

239.

24Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2014-09-01 ieškovas ir atsakovas A. U. sudarė sutartį Nr. p1108 dėl vaiko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pagal kurią ieškovas įsipareigojo priimti K. N. U. į „Gudručių“ grupę, o atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties priede nustatytą mokestį. 2015-06-11 ieškovas elektroniniu paštu informavo atsakovę G. U. apie susidariusią 2299 EUR dydžio skolą. Remiantis 2015-04-24 pažyma, išduota VŠĮ „Geltonų plytų kelias“ direktoriaus ir 2014-07-09 atsakovo su VŠĮ „Geltonų plytų kelias“ sudaryta sutartimi nuo 2015 metų pradžios iki balandžio 14 d. atsakovų dukra K. N. U. kiekvieną dieną lankė vaikų laisvalaikio centro „Smaragdo miestas“ organizuojamą kūrybinę programą VŠĮ „Geltonų plytų kelias“ organizuojamose dienos stovyklose.

2510.

26Pirmosios instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, jog atsakovas A. U. vienu metu sudarė sutartis su dviem ugdymo įstaigomis, neatleidžia atsakovų nuo prievolės atsiskaityti su ieškovu. Pažymėjo, jog 2014-09-01 sudaryta sutartimi dėl vaiko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vienerių metų laikotarpiui, ieškovas įsipareigojo priimti K. N. U. ir suteikti galimybę vaikui įgyti žinių bei praktinių įgūdžių pagal valstybinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, o tėvai įsipareigojo mokėti šios sutarties priede nustatytą mokestį, taip pat užtikrinti, kad vaikas be pateisinamų priežasčių nepraleistų užsiėmimų ir nedelsiant informuoti ieškovą, jeigu vaikas susirgo ar dėl kitų priežasčių negali atvykti į užsiėmimus. Pagal sutarties VI skyriaus 5 str. nuostatas sutartis gali būti nutraukta tėvų iniciatyva ne anksčiau kaip po šešių kalendorinių mėnesių po atitinkamų mokslo metų pradžios, pateikus mokyklai prašymą raštu dėl mokinio išbraukimo iš mokinių sąrašo ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Atsižvelgdamas į šias sutarties nuostatas bei vadovaudamasis CK 6.38 str. Bei CK 3.109 str. 2 d. pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 2282,79 EUR skolą yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkintinas.

2711.

28Remdamasis tarp šalių sudarytos vaiko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sutarties IV dalies 5 p. bei atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas prašo priteisti mažesnę nei priklauso delspinigių sumą ir atsakovams neprašant jų mažinti, pirmosios instancijos teismas priteisė solidariai iš atsakovų 2282,78 EUR delspinigių.

29III.

30Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

3112.

32Apeliaciniu skundu atsakovė G. U. prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. galutinį sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3313.

34Apeliantė pažymėjo, jog prievolė atsiskaityti atsakovams tenka už faktiškai suteiktas paslaugas. Atsakovai nurodė ir byloje esantys duomenys patvirtina, kad apeliantės dukra ieškovo mokyklą lankė nuo 2014-03-15 iki 2014-03-19, nuo 2014-03-20 iki 2014-04-02, nuo 2014-05-20 iki 2014-05-22, už šį laikotarpį ieškovui sumokėta. Ieškovas neįvykdė nei vienos iš sutartimi prisiimtų pareigų, t.y. nesuteikė vaikui žinių ir praktinių įgūdžių, neteikė jokios informacijos, nesiaiškino kur yra vaikas, t.y. neveikė sąžiningai ir protingai. Nesant vaiko ir nesidomint kur jis, atsakovas negalėjo vykdyti sutartinių įsipareigojimų, todėl už tai, ko faktiškai nedarė neturi pagrindo gauti atlygio. Sutarties terminas 1 m., sutartis ankščiau nutraukta nebuvo, todėl šalims nevykdant sutarties ir nereikalaujant jos vykdyti (ieškovas nesiuntė nei vieno perspėjimo) prievoliniai santykiai pasibaigė. Tai patvirtina ir kitos sutarties sąlygos (VI dalies 7 p., IV skyriaus bei VI skyriaus 3-6 p.; VI dalies 8 p.). Ieškovas nepriėmė jokio sprendimo dėl sutarties nutraukimo ir jokių klausimų nei dėl ugdymo nutraukimo, nei dėl dokumentų grąžinimo, nei dėl apmokėjimo. Apeliantės nuomone, ieškovas tai padarė sąmoningai. Akivaizdu, kad vaikas negalėjo tęsti užsiėmimų, jų nelankė, tėvai sumokėjo už realiai lankytą laiką, sutartis nutrūko VI dalies 4 p. pagrindu ieškovas neteko teisės reikalauti mokesčio už laikotarpį, kurį vaikas nelankė įstaigos.

3514.

36Neatsižvelgiant į tai, kad apeliantė nesutinka su pareiga mokėti už paslaugas, taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dėl delspinigių dydžio. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovai neprašė sumažinti palūkanų dydžio. Teismo posėdžio metu apeliantės atstovas nurodė teismui, jog palūkanos yra neprotingo dydžio. Akivaizdu, kad ieškovo nustatytas delspinigių dydis per didelis ir turi būti mažinamas iki 0,2 proc.

3715.

38Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „PUM plius“ prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3916.

40Ieškovas atkreipė dėmesį, jog atsižvelgiant į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo bei organizavimo specifiką (riboto kiekio grupių formavimą taip pat tai, jog ieškovas objektyviai neturi galimybės užtikrinti atsakovų vaiko lankomumo užsiėmimuose), šalys susitarė, jog sutarties pagrindu ieškovo sutartinius įsipareigojimus sudaro galimybės atsakovų vaikui įgyti žinių bei praktinių įgūdžių suteikimas, priimant atsakovų vaiką į riboto kiekio vaikų grupę. Ieškovas atkreipia dėmesį, jog tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovas tinkamai vykdė aukščiau nurodytą prisiimtą sutartinį įsipareigojimą. Atsakovų dukters nelankymą sąlygojo išskirtinai nuo atsakovų veiksmų bei apsisprendimo priklausančios aplinkybės. Atsakovai pažeidė Sutarties pagrindu prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, vienašališkai bei neteisėtai atsisakė Sutarties pagrindu prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, kas sudarė teisinį pagrindą ieškovo pareikštą ieškinį tenkinti bei priteisti ieškovui susidariusį įsiskolinimą.

4117.

42Atsakovų sutarties pagrindu prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra bei negali būti pagrindu neatsiskaityti pagal šalių sudarytą sutartį bei nurodytų sutartinių įsipareigojimų neigiamos pasekmės negali būti perkeliamos tinkamai prisiimtus įsipareigojimus vykdžiusiam ieškovui. Priešingai nei įrodinėja atsakovai, šalių sudaryta sutartis neįtvirtina bei nenustato mokesčio, kuris būtų tiesiogine priklausomybe susietas su atsakovų dukters lankomumu užsiėmimuose. Atsižvelgiant į tai, jog šalių sudaryta Sutartis atsiskaitymo ir / ar mokėjimų nesieja su faktiniu atsakovų dukters lankomumu užsiėmimuose, Atsakovai privalo vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus bei padengti susidariusį įsiskolinimą. Atsakovo nurodyti argumentai, susiję su visiškai atskiru reikalavimo pagrindu - sutarties nutraukimu bei to pasekmėmis, kai, tuo tarpu, šalys ir / ar ieškovas sudarytos sutarties nenutraukė, reikalavimo dėl sutarties nutraukimo teisinių pasekmių taikymo nereiškė bei nereiškia, yra nepagrįsti, su tarp šalių kilusiu ginču niekaip nesusiję bei atmestini. Nors sutartis nustatyta tvarka ir sąlygomis šalių nebuvo nutraukta, pažymėtina, jog net ir tokiu atveju atsakovai nebūtų atleidžiami nuo prievolės pilna apimtimi įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus.

4342.

44Vertindamas apeliacinio skundo argumentus dėl Švietimo įstatymo nuostatų ieškovas pažymi, jog šiam ginčui jos netaikytinos, kadangi ikimokyklinis ugdymas nėra privalomas. Priešingai nei nurodo atsakovas, tiek mokyklos auklėtojos, tiek administracija nuolat domėjosi bei teiravosi sutartį pasirašiusio atsakovo A. U. dėl atsakovų dukros nelankymo.

4543.

46Atsižvelgiant į tai, jog tarp šalių nėra ginčo, jog sutartis buvo sudaryta bei vykdyta atsakovų sudarytos santuokos metu, taip pat į tai, jog sudaryta sutartis neabejotinai susijusi su šeimos interesų tenkinimu (CK 3.109 str. 1 d. 5 p.) bei skirta užtikrinti atsakovų vaiko auklėjimą bei švietimą (CK 3.109 str. 2 d.), pagal iš nurodytos sutarties kilusias sutartines prievoles solidariai atsako atsakovai kartu.

4744.

48Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismo priteistas netesybų dydis atsižvelgiant į šalių sudarytoje sutartyje įtvirtintą netesybų dydį bei pareikšto reikalavimo apimtį yra pagrįstas bei nemažintinas. Atkreipė dėmesį, jog netesybos už 6 mėnesių laikotarpį sudarytų 8 218,00 EUR sumą, kai, tuo tarpu, pareikštu ieškiniu ieškovas reikalavo priteisti tik 2 282,78 EUR dydžio netesybų sumą

49IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5018.

51Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.). Ši byla nagrinėjama atsakovės pateikto apeliacinio skundo ribose.

5219.

53Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo tenkintas ieškovo ieškinys dėl skolos ir delspinigių priteisimo pagal sutartį „Dėl vaiko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo“, teisėtumo ir pagrįstumo.

5420.

55Bylos medžiaga nustatyta, kad 2014-09-01 ieškovas ir atsakovas A. U. sudarė sutartį Nr. p1108 dėl vaiko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pagal kurią ieškovas įsipareigojo priimti K. N. U. į „Gudručių“ grupę, o atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties priede nustatytą 2867,24 EUR mokestį. 2015-06-11 ieškovas elektroniniu paštu informavo atsakovę G. U. apie susidariusią skolą pagal 2014-09-01 sudarytą ikimokyklinio ugdymo sutartį. Remiantis VŠĮ „Geltonų plytų kelias“ pateikta 2015-04-24 pažyma, K. N. U. kiekvieną dieną lankė „Smaragdo miestas“ grupę nuo 2015 metų pradžios, pagal 2014-07-09 sudarytą sutartį su VŠĮ „Geltonų plytų kelias“ sudarytą sutartį. Atsakovas A. U. yra sumokėjęs 579,24 EUR pagal 2014-09-01 su ieškovu sudarytą sutartį.

5621.

57Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškinį motyvuodamas tuo, kad atsakovai pasirašydami ginčo sutartį prisiėmė pareigą užtikrinti, kad vaikas be pateisinamų priežasčių nepraleistų užsiėmimų ir nedelsiant informuoti ieškovą, jeigu vaikas susirgo ar dėl kitų priežasčių negali atvykti į užsiėmimus. Byloje nepateikus įrodymų, jog atsakovai būtų teikę kokius nors prašymus ieškovui, informavę, dėl kokių priežasčių jų vaikas nelanko ugdymo įstaigos, ar prašę nutraukti sutartį, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog atsakovai turi pareigą sumokėti sutarties priede nurodytą mokestį bei ieškovo prašomus priteisti delspinigius.

5822.

59Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog ieškovas ikimokyklinio ugdymo paslaugas faktiškai teikė tik du mėnesius, už kuriuos atsakovai yra atsiskaitę. Apeliantė taip pat pažymi, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino šalių sudarytos sutarties sąlygas, neatsižvelgė, jog ieškovas nevykdė prisiimtų pareigų pagal sutartį, t.y. žinodamas, kad vaikas nelanko įstaigos neatsiuntė nei vieno pranešimo, sąmoningai nenutraukė sutarties. Kolegija įvertinusi bylos medžiagą, skundžiamo sprendimo turinį, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas dėl žemiau nurodytų argumentų.

6023.

61Nagrinėjamu atveju šalių sudaryta ikimokyklinio ugdymo sutartis kvalifikuotina kaip paslaugų sutartis (CK XXXV skyrius), nes šia sutartimi viena šalis – ieškovė (paslaugos teikėjas) įsipareigojo sudaryti atsakovų nepilnamečiam vaikui suteikti žinių ir praktinių įgūdžių; tėvams suteikti visapusišką informaciją apie vaiko ugdymo eigą ir rezultatus ir kt., o kita šalis – atsakovai (paslaugos gavėjas, klientas) įsipareigojo laiku mokėti mokestį už užsiėmimu, bei kitas paslaugas; užtikrinti, kad vaikas į užsiėmimus atvyktų laiku ir tinkamai pasiruošęs ir kt. (CK 6.716 straipsnio 1, 2 dalys).

6224.

63Iš CK nuostatų, reglamentuojančių atlygintinių paslaugų teikimą, darytina išvada, kad vienas paslaugų sutarčių ypatumų yra tas, jog paslaugos teikėjo ir kliento santykiai grindžiami pasitikėjimu. Tokia išvada kyla iš to, kad paslaugos teikėjas paprastai yra profesionalas, veikiantis srityje, kurią gerai išmano ir kurios klientas negali visiškai kontroliuoti. Toks santykių pobūdis lemia paslaugos teikėjo pareigą veikti kliento interesais. CK 6.718 straipsnio 1 dalyje nustatytas bendrasis kriterijus, kuriuo visada privalo vadovautis paslaugų teikėjas: teikdamas paslaugas jis privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus. Taigi, įstatyme įtvirtintas kliento interesų prioriteto principas. Paslaugų teikėjas, kurio interesai dėl jo turimų žinių ir patirties yra apsaugoti geriau nei kliento, visada turi teikti pirmumą kliento interesams, veikti jo naudai. Į šiuos paslaugų sutarties ypatumus būtina atsižvelgti sprendžiant dėl paslaugų sutarties nutraukimo sąlygų ir jų vykdymo. Be to, taip pat būtina vadovautis bendrosiomis prievolių ir sutarčių teisės nuostatomis, įpareigojančiomis sutartinių teisinių santykių dalyvius elgtis sąžiningai, vykdant prievoles bendradarbiauti ir kooperuotis su kita šalimi (CK 6.38, 6.158, 6.200 straipsniai).

6425.

65Byloje nustatyta ir ieškovas neneigia aplinkybės, jog atsakovų nepilnametė dukra ieškovo ugdymo įstaigą faktiškai lankė du mėnesius. Taigi, vertinant teikiamų paslaugų pobūdį kolegija sutinka su apeliantės pozicija, jog ieškinio tenkinimas visa apimtimi, priteisiant mokestį už ikimokyklinio ugdymo paslaugas už visus metus, kuomet paslaugos faktiškai buvo teikiamos tik du mėnesius, neatitinka šalių interesų pusiausvyros, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra teisinis pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

6626.

67Pažymėtina, jog CK 6.721 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti; šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. Ši norma patvirtina kliento interesų prioriteto principą ir vertintina kaip tam tikra sutarčių laisvės principo išraiška paslaugų teikimo teisiniuose santykiuose: paslauga negali būti teikiama per prievartą, prieš asmens valią. Kita vertus, apie sutarties nutraukimą paslaugos teikėjas turi būti informuotas, priešingu atveju, suteikęs paslaugą laikydamasis sutarties sąlygų, jis turi teisę į atlyginimą. Paslaugų gavėjo teisė vienašališkai nutraukti sutartį negali būti laikoma netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu, taip pat sutarties pažeidimu, jei yra laikomasi CK 6.721 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos – klientas praneša paslaugų teikėjui, kad sutartis yra nutraukiama; įstatyme pranešimo forma nereglamentuota, todėl tinkamu pranešimu gali būti pripažinti ir paslaugų gavėjo veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Omnitel“ v. UAB „Marijampolės gelžbetonis“, bylos Nr. 3K-3-235/2007).

6827.

69Taigi kliento teisė sutarties vykdymo metu ir nesant paslaugų teikėjo kaltės vienašališkai nutraukti sutartį pripažįstama pagal įstatymą, ši teisė gali būti siejama su kliento interesų pasikeitimu po paslaugų sutarties sudarymo, kai klientui neišlieka intereso tęsti sutartį ir gauti paslaugas, tuo remdamasis jis pagrįstai turi teisę pasitraukti iš sutarties. Kai naudojasi šia teise klientas, turi būti užtikrinta ir paslaugų teikėjo interesų pusiausvyra, apsaugoti jo turtiniai interesai – pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį nutraukdamas sutartį klientas turi sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ Vilniaus dizaino kolegija v. V. K., bylos Nr. 3K-3-315/2012).

7028.

71Nagrinėjamu atveju ginčo sutartyje nėra aptariama, kokiu būdu klientas privalo informuoti paslaugų teikėją apie sutarties nutraukimą, tačiau kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra jokių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą laikyti, kad atsakovai kokiu nors būdu būtų įvykdę pareigą informuoti ieškovą apie tai, kad jie nebesinaudos ieškovo teikiamomis paslaugomis, kad vaikas lanko kitą darželį ir sutartis su ieškovu yra nutraukiama. Kita vertus, atsakovų valią nutraukti sutartį patvirtino aplinkybės, kad vaikas ne tik nelankė užsiėmimų, bet ir nemokėjo tolimesnių įmokų už teikiamas paslaugas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog remiantis šalių sudarytos sutarties V dalies nuostatomis, mokesčio už vaiką nemokėjimas laiku, laikomas esminiu sutarties pažeidimu, dėl kurio ieškovas įspėja tėvus žodžiu ar raštu, o nepašalinus šių trūkumų turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį įspėjęs apie tai ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Taigi, ieškovas, negavęs iš atsakovų mokesčio už vaiko ugdymą, iki pat mokslo metų pabaigos nesiėmė jokių veiksmų (nei pareikalavo atsakovės sumokėti už studijas, nei nutraukė ikimokyklinio ugdymo sutartį), taip nepagrįstai delsdamas ir didindamas atsakovų nuostolius, tikėdamasis vėliau išsiieškoti mokestį už paslaugas, kurios klientui faktiškai nebuvo suteiktos. Ieškovė ugdymo paslaugų teikimo srityje veikia kaip profesionalė, išmano šią sritį ir, tikėtina, jos veiklos praktikoje yra buvęs ne vienas atvejis, kai klientai nesumoka už ugdymo paslaugas sutartyje nustatytais terminais. Teisėjų kolegijos manymu, paaiškėjus aplinkybėms, kad atsakovai nustatytu terminu nesumokėjo įmokos, ieškovė turėjo veikti sąžiningai, protingai, imtis priemonių išsiaiškinti tikrąją atsakovų valią dėl tolimesnės studijų sutarties vykdymo ir nelaukdama mokslo metų pabaigos priimti sprendimą dėl sutarties nutraukimo. Taigi, byloje nustatytas ieškovės elgesys negali būti vertinamas kaip atitinkantis teisėtumo kriterijus ir sąžiningo sutarties šalies elgesio principus.

7229.

73Įvertinus nustatytų bylos aplinkybių visetą konstatuotina, kad abi šalys nesilaikė jų sudarytos ikimokyklinio ugdymo sutarties sąlygų, todėl nėra pagrindo konstatuoti vien tik atsakovų atsakomybę už sutarties nevykdymą. Iš bylos faktinių duomenų matyti, kad ieškovas nesielgė kaip protingas ir apdairus asmuo, nuostolių sukėlė ne tik pasyvus ir nerūpestingas atsakovų elgesys tačiau ir paties ieškovo neteisėtas neveikimas. Tačiau minėta, jog klientui naudojantis teise nutraukti paslaugų teikimo sutartį, turi būti užtikrinta ir paslaugų teikėjo interesų pusiausvyra, apsaugoti jo turtiniai interesai, t.y. pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį nutraukdamas sutartį klientas turi sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ Vilniaus dizaino kolegija v. V. K., bylos Nr. 3K-3-315/2012). Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegijos vertinimu, pažeidžiantis šalių interesų pusiausvyrą būtų ir visiškas ieškinio atmetimas, atsižvelgiant į ieškovo teikiamų paslaugų pobūdį, t.y. atsakovas teikdamas paslaugas iš anksto organizuoja ugdymą atsižvelgdamas į vaikų skaičių, formuoja personalą, organizuoja vaiko maitinimą bei formuoja mokinio krepšelį. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamos situacijos atveju būtų pagrįsta ir atitiktų šalių interesų pusiausvyrą mokesčio už priteisimas už 6 ikimokyklinio ugdymo mėnesius. Byloje nustatyta ir ieškovas neginčija, jog atsakovai yra sumokėję už 2 mėn., todėl remiantis byloje pateiktu įmokų mokėjimo grafiku (b.l. 9) iš atsakovų ieškovui priteistina 1146,90 EUR suma (286,72 EUR*4).

7430.

75Kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo argumentus susijusius su atsakovų prievolės solidarumu. Kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-05-19 sprendime dėl atsakovų santuokos nutraukimo civilinėje byloje Nr. N2-358-930/2017 nustatė, kad A. U. ir G. U. prievolė UAB „PUM plius“ pagal 2014-09-01 sutartį dėl vaiko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo p1108 yra solidari. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 17 d. nutartimi, minėtą sprendimą dalyje, kuria atsakovų prievolė UAB „PUM plius“ pripažinta solidaria, paliko nepakeistą.

7631.

77Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007 ir kt.).

7832.

79Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog tiek ginčo sutartyje numatytas 2 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, tiek ieškovo paskaičiuotas ir ieškiniu prašomas priteisti 2282,78 EUR delspinigių dydis laikytinas neprotingai dideliu, atsižvelgiant į konkrečioje byloje susiklosčiusią situaciją, šalių sutartinių santykių pobūdį, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. atsakovai vartotojai, taip pat priteistą sumą, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, delspinigių dydis mažintinas iki protingo 0,05 proc. dydžio ir iš atsakovų priteistina 103,22 EUR delspinigių (1146,90 EUR*0,05 proc.*180 d.).

8033.

81Remiantis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai netinkamai aiškino ir taikė paslaugų sutartį reglamentuojančias CK nuostatas, neatsižvelgė į visų bylos aplinkybių visetą ir absoliučią reikšmę suteikė tik vienai aplinkybei, jog ieškovai nepranešė apie sutarties nutraukimą ieškovui. Tokia argumentacija ir ja paremtos išvados pripažintinos nepagrįstomis. Konstatavus, jog abi šalys tinkamai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų ir neveikė kaip atidūs, protingi ir rūpestingi asmenys, siekiant šalių interesų pusiausvyros bei atsižvelgiant į ieškovo teikiamų paslaugų specifiką, ieškovui ir atsakovų solidariai priteistina 1146,90 EUR skolos ir 103,22 EUR delspinigių.

82Dėl bylinėjimosi išlaidų

8334.

84Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Pažymėtina, jog spręsdamas dėl išlaidų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 str. 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas.

8535.

86Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas tenkintas iš dalies, perskirstytinos šalių apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos. Ieškovas pirmosios instancijos teisme patyrė 249,50 EUR bylinėjimosi išlaidų (68 EUR žyminis mokestis, 181,50 EUR teisinės pagalbos išlaidų). Atsakovei buvo teikiama antrinė teisinė pagalba. Remiantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarybos 2017 m. rugpjūčio 18 d. pažyma valstybės naudai priteistinos antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudaro 154,36 EUR. Iš dalies tenkinus apeliacinį skundą ir pakeitus sprendimą, kuriuo ieškinys iš dalies, šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos proporcingai patenkintų (27 proc.) ir atmestų (73 proc.) ieškinio reikalavimų daliai. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 57,39 EUR bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 28,69 EUR. Iš ieškovo valstybei priteistina 112,68 EUR bylinėjimosi išlaidų.

8736.

88Remiantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarybos 2017-10-11 pažyma, už atsakovei teiktą antrinę teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme, valstybės naudai priteistina 123,50 EUR. Ieškovas apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 300 EUR teisinės pagalbos išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės apeliacinis skundas tenkintas iš dalies, proporcingai tenkintų (73 proc.) ir atmestų (23 proc.) apeliacinio skundo reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovės G. U. priteistina 81 EUR bylinėjimosi išlaidų. Iš ieškovo valstybei priteistina 90,15 EUR antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

89Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 d. 3 p. kolegija,

Nutarė

90Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. galutinį sprendimą pakeisti ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti sekančiai:

91Priteisti solidariai iš atsakovų A. U., a. k. ( - ) ir G. U., a. k. ( - ), 1146,90 EUR skolą, 103,22 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-04-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

92Priteisti iš atsakovų A. U., a. k. ( - ) ir G. U., a. k. ( - ) po 28,69 EUR (iš viso 57,39 EUR) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „PUM plius“, j. a. k. 122091270, naudai.

93Priteisti iš ieškovo UAB „PUM plius“, j. a. k. 122091270 valstybės naudai 112,68 EUR antrinės teisinės pagalbos išlaidų“.

94Priteisti iš atsakovės G. U., a. k. ( - ) ieškovo UAB „PUM plius“, j. a. k. 122091270, naudai 81 EUR bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

95Priteisti iš ieškovo UAB „PUM plius“, j. a. k. 122091270 valstybės naudai 90,15 EUR antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas UAB „PUM plius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 7. 2.... 8. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas A. U. 2014-09-01 pasirašė sutartį Nr.... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas preliminariu sprendimu ieškinį tenkino.... 11. 4.... 12. Atsakovas A. U. pateikė prieštaravimus dėl ieškovo ieškinio, kuriame su... 13. 5.... 14. Atsakovė G. U. pateikė prieštaravimus dėl ieškovo ieškinio, kuriame su... 15. 6.... 16. Nurodė, jog buvęs sutuoktinis sutartį pasirašė be jos žinios, nes bendro... 17. 7.... 18. Ieškovas pateikė atsiliepimus į atsakovų prieštaravimus, kuriuose su... 19. II.... 20. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė... 21. 8.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 13 d. galutiniu sprendimu... 23. 9.... 24. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2014-09-01 ieškovas ir atsakovas... 25. 10.... 26. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, jog atsakovas A. U. vienu... 27. 11.... 28. Remdamasis tarp šalių sudarytos vaiko ikimokyklinio ir priešmokyklinio... 29. III.... 30. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 31. 12.... 32. Apeliaciniu skundu atsakovė G. U. prašė panaikinti Vilniaus miesto... 33. 13.... 34. Apeliantė pažymėjo, jog prievolė atsiskaityti atsakovams tenka už... 35. 14.... 36. Neatsižvelgiant į tai, kad apeliantė nesutinka su pareiga mokėti už... 37. 15.... 38. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „PUM plius“ prašė jį... 39. 16.... 40. Ieškovas atkreipė dėmesį, jog atsižvelgiant į ikimokyklinio ir... 41. 17.... 42. Atsakovų sutarties pagrindu prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nevykdymas... 43. 42.... 44. Vertindamas apeliacinio skundo argumentus dėl Švietimo įstatymo nuostatų... 45. 43.... 46. Atsižvelgiant į tai, jog tarp šalių nėra ginčo, jog sutartis buvo... 47. 44.... 48. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismo priteistas netesybų dydis... 49. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 50. 18.... 51. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 52. 19.... 53. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo,... 54. 20.... 55. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2014-09-01 ieškovas ir atsakovas A. U. sudarė... 56. 21.... 57. Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškinį motyvuodamas tuo, kad atsakovai... 58. 22.... 59. Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį... 60. 23.... 61. Nagrinėjamu atveju šalių sudaryta ikimokyklinio ugdymo sutartis... 62. 24.... 63. Iš CK nuostatų, reglamentuojančių atlygintinių paslaugų teikimą,... 64. 25.... 65. Byloje nustatyta ir ieškovas neneigia aplinkybės, jog atsakovų nepilnametė... 66. 26.... 67. Pažymėtina, jog CK 6.721 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad klientas turi... 68. 27.... 69. Taigi kliento teisė sutarties vykdymo metu ir nesant paslaugų teikėjo... 70. 28.... 71. Nagrinėjamu atveju ginčo sutartyje nėra aptariama, kokiu būdu klientas... 72. 29.... 73. Įvertinus nustatytų bylos aplinkybių visetą konstatuotina, kad abi šalys... 74. 30.... 75. Kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo argumentus susijusius su... 76. 31.... 77. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad sutartyje šalių nustatytos... 78. 32.... 79. Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog tiek ginčo sutartyje... 80. 33.... 81. Remiantis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas... 82. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 83. 34.... 84. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 85. 35.... 86. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas tenkintas iš dalies,... 87. 36.... 88. Remiantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarybos 2017-10-11... 89. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 90. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. galutinį sprendimą... 91. Priteisti solidariai iš atsakovų A. U., a. k. ( - ) ir G. U., a. k. ( - ),... 92. Priteisti iš atsakovų A. U., a. k. ( - ) ir G. U., a. k. ( - ) po 28,69 EUR... 93. Priteisti iš ieškovo UAB „PUM plius“, j. a. k. 122091270 valstybės... 94. Priteisti iš atsakovės G. U., a. k. ( - ) ieškovo UAB „PUM plius“, j. a.... 95. Priteisti iš ieškovo UAB „PUM plius“, j. a. k. 122091270 valstybės...