Byla 2-804/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eco inžinerija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3694-560/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Eco inžinerija“, uždarosios akcinės bendrovės „Docilis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „BM Service“ ieškinį atsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kriautė“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai UAB „Eco inžinerija“, UAB „Docilis“ ir UAB „BM Service“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, prašydami:

  • panaikinti 2014 m. sausio 20 d. sprendimą, kuriuo atmestas tiekėjų pasiūlymas;
  • panaikinti 2014 m. sausio 24 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir viešojo pirkimo sutartį nuspręsta sudaryti su UAB „Kriautė“;
  • panaikinti 2014 m. sausio 31 d. sprendimą, kuriuo atmesta ieškovų pretenzija;
  • įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti ieškovų pateiktą pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę.

4Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atviro konkurso Vilniaus rajono Rukainių vidurinės mokyklos pastato renovavimo darbų pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki teismo sprendimo priėmimo dienos. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeistos ieškovų teisės ir teisėti interesai. Teismui patenkinus ieškinio reikalavimus, sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 3 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

7Nurodė, kad prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovai grindžia deklaratyviais teiginiais, nepateikdami jokių įrodymų. Pirkimo objektas susijęs su socialiai pažeidžiama visuomenės dalimi – mokiniais ir jų gerbūvio bei ugdymo užtikrinimu, todėl patenkinus ieškovų prašymą, šis viešasis interesas būtų pažeistas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Eco inžinerija“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

10Atskirojo skundo argumentai: Viešuoju pirkimu siekiama užtikrinti kuo racionalesnį perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimą bei garantuoti visų pirkime dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą, nediskriminavimą, paties pirkimo skaidrumą. Finansiniu požiūriu ieškovo pasiūlymas perkančiajai organizacijai yra daug naudingesnis ir suteiktų galimybę sutaupyti. Tik sustabdžius pirkimo procedūras bus užtikrintas racionalus perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimas. Pirkimo objektas – Vilniaus rajono Rukainių vidurinės mokyklos pastato renovavimo darbai. Pirkimo procedūras būtina stabdyti, siekiant užtikrinti tiek konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, vykdomo viešojo pirkimo skaidrumą bei racionalų lėšų panaudojimą, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų įgyvendinimą, tiek užtikrinant galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešasis interesas nebus pažeistas. Atsakovas nepateikė duomenų, įrodančių realią grėsmę projektui.

11Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2013 m. gegužės 31 d. priėmė sprendimą, kuriuo pritarė Vilniaus rajono savivaldybės administracijai įgyvendinti projektą „Vilniaus rajono Rukainių vidurinės mokyklos pastato renovavimas“ pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatos priemonę „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“. Įgyvendinus projektą, mokykla galės per metus sutaupyti apie 100 000 Lt ir užtikrinti efektyvų gamtos išteklių naudojimą. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui buvo pateikta paraiška dėl dalyvavimo projekte. Privalomas reikalavimas perkančiosioms organizacijoms, siekiančioms dalyvauti projekte – turėti pasirašytas sutartis su rangovais. Jau yra atliktas pateiktų paraiškų vertinimas. Atsakingai institucijai turi būti pateiktos pasirašytos pirkimo sutartys (preliminariosios sutartys), laimėtojų pasiūlymai, pirkimo sąlygos, viešųjų pirkimų komisijos protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai. Tenkinus skundą bei pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir atsakovui nepateikus pasirašytos sutarties, finansavimas nebus skirtas, o projektas nebebus vykdomas. Savivaldybė neturi pakankamai lėšų vykdyti šį projektą savarankiškai.
  2. Tenkinus atskirąjį skundą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus pažeistas viešasis interesas, nes nukentės mokyklinio amžiaus vaikus turintys tėvai, patys vaikai ir mokytojai.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

15Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

16CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai yra nustatinėjama, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimas nebus įvykdytas, o nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

17Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

18Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji.

19Byloje nustatyta, kad atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą Vilniaus rajono Rukainių vidurinės mokyklos pastato renovavimo darbams pirkti. Pirkimu siekiama įgyvendinti projektą „Vilniaus rajono Rukainių vidurinės mokyklos pastato renovavimas“ pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatos priemonę „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“. Iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo interneto tinklalapyje http://www.laaif.lt/index.php?1275032875 skelbiamų duomenų matyti, kad preliminari šio projekto vertė yra apie 1,3 mln. litų, atsakovo prašoma paramos suma – 1 037 696 Lt.

20Viešojo pirkimo rezultatas yra neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, t. y., socialiai pažeidžiama visuomenės dalimi – mokiniais, jų gerove, mokymo aplinkos gerinimu, energijos sąnaudų mažinimo švietimo įstaigų pastatuose. Tenkinus ieškovų prašymą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius pirkimo procedūras, gali užsitęsti viešojo pirkimo vykdymas, kilti grėsmė atsakovui prarasti valstybės finansavimą, dėl ko vykdomas projektas liks neįgyvendintas. Tokiu atveju būtų pažeisti ne tik Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, dalyvaujančios šiame projekte, interesai, bet ir visuomenės (mokinių, pedagogų) teisėti lūkesčiai.

21Esant paminėtoms aplinkybėms, darytina išvada, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukeltų kur kas didesnę žalą, nei jų netaikymas, todėl nėra pagrindo tenkinti apelianto atskirojo skundo ir stabdyti viešojo pirkimo procedūras bei uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

22Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, todėl atskirųjų skundų argumentais keisti ar naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo.

23Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai UAB „Eco inžinerija“, UAB „Docilis“ ir UAB „BM Service“... 4. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 3 d. nutartimi prašymo dėl... 7. Nurodė, kad prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovai... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Eco inžinerija“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 10. Atskirojo skundo argumentai: Viešuoju pirkimu siekiama užtikrinti kuo... 11. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą,... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 16. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 17. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 18. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 19. Byloje nustatyta, kad atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija... 20. Viešojo pirkimo rezultatas yra neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, t.... 21. Esant paminėtoms aplinkybėms, darytina išvada, jog laikinųjų apsaugos... 22. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo... 23. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą....