Byla 1A-121-361/2020
Dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. vasario 14 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Daliaus Jocio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kristinos Kakurinės ir Savinijaus Katausko,

2sekretoriaujant Linai Gricienei,

3dalyvaujant prokurorui Vitalijui Gulenkovui,

4nuteistajam J. Z. ir jo gynėjui advokatui Alvydui Kvaščevičiui,

5išteisintajai M. L.-Z. ir jos gynėjui advokatui Antanui Lekstučiui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro Vitalijaus Gulenkovo apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. vasario 14 d. nuosprendžio, kuriuo:

7J. Z. (J. Z.) pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 2 dalyje, ir nuteistas 8 metų laisvės atėmimo bausme, ją atliekant pataisos namuose.

8J. Z. paskirtą kardomąją priemonę nuspręsta palikti suėmimą. Bausmės pradžią jam skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Į bausmės laiką įskaityti jo sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2018 m. gruodžio 8 d. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos;

9M. L.-Z. pagal BK 260 straipsnio 2 dalį išteisinta, neįrodžius jos dalyvavimo šio nusikaltimo padaryme.

10Šiuo nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį 30 MGL (1500 Eur) bauda nuteistas M. R., tačiau dėl jo apeliacinių skundų negauta.

11Teisėjų kolegija

Nustatė

121. J. Z. nuteistas už tai, kad neteisėtai laikė didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų, turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti, ir dalį narkotinės medžiagos pardavė: jis nuo 2018 m. gruodžio 7 d., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, neteisėtai savo gyvenamojoje vietoje, esančioje adresu ( - ), laikė didelį kiekį – 876,616 g – narkotinės medžiagos – kanapių, 0,128 g psichotropinės medžiagos – amfetamino, 5,59 g narkotinės medžiagos – kokaino, turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018 m. gruodžio 7 d. vakare J. Z. susitarė su M. R., jog tarpininkaujant A. B. ir jai padedant pastarasis įsigis narkotinės medžiagos – kanapių – iš J. Z., tuoj po to, tą patį vakarą, A. B., vykdydama susitarimą su M. R. ir siekdama padėti šiam įsigyti minėtos narkotinės medžiagos iš J. Z., pasinaudodama socialiniu tinklu „Facebook“ iš savo naudojamos paskyros „A. B.“ susirašė su J. Z., per šio naudojamą tame pačiame socialiniame tinkle esančią paskyrą „( - )“, kai vykdydama M. R. prašymą, pranešė J. Z., kad M. R. atvažiuos pas jį 22.02 val. įsigyti dvejų folijos lankstinukų minėtos narkotinės medžiagos, ir apie 22.04 val. bendroje laiptinėje, esančioje adresu ( - ), M. R. atvykus, J. Z. už 20 Eur jam pardavė dalį narkotinės medžiagos – 1,566 g kanapių, išfasuotų į du folijos lankstinukus. Likusį neteisėtai laikomų narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekį toliau jis laikė iki 2018 m. gruodžio 8 d. 02.20 val., kai kratos metu juos surado ir paėmė policijos pareigūnai.

13M. L. byloje buvo kaltinama tuo, kad ji neteisėtai, veikdama bendrininkų grupe, laikė didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų, turėdama tikslą jas parduoti ar kitaip platinti, ir dalį narkotinės medžiagos pardavė: ji nuo 2018 m. gruodžio 7 d., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, neteisėtai, iš anksto susitarusi ir veikdama bendrininkų grupe su J. Z., savo gyvenamojoje vietoje, esančioje adresu ( - ), laikė didelį kiekį – 876,616 g – narkotinės medžiagos – kanapių, 0,128 g psichotropinės medžiagos – amfetamino, 5,59 g narkotinės medžiagos – kokaino, turėdama tikslą jas parduoti ar kitaip platinti. 2018 m. gruodžio 7 d. vakare, toliau J. Z. vykdant bendrą susitarimą ir veikiant bendrininkų grupe su M. L., apie 22.04 val. bendroje laiptinėje, esančioje adresu ( - ), J. Z. už 20 Eur M. R. pardavus dalį neteisėtai laikomos 1,566 g narkotinės medžiagos – kanapių, M. L. tokiais savo veiksmais, veikdama bendrininkų grupe su J. Z., neteisėtai pardavė M. R. anksčiau paminėtą dalį narkotinės medžiagos – kanapių. Tęsdama savo nusikalstamą veiką ir veikdama bendrininkų grupe su J. Z., M. L. likusius neteisėtai laikomus narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekius toliau neteisėtai laikė iki 2018 m. gruodžio 8 d. 02.20 val., kai kratos metu juos surado ir paėmė policijos pareigūnai.

142. Prokuroras skundu prašo: panaikinti apylinkės teismo 2020 m. vasario 14 d. nuosprendžio dalį, kuria M. L.-Z. išteisinta dėl BK 260 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymo, ir pripažinti ją kalta, padarius BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą, ir paskirti jai 9 metų laisvės atėmimo bausmę; pakeisti nuosprendžio dalį dėl J. Z. paskirtos per švelnios bausmės ir pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 2 dalį paskirti 9 metų 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

152.1. Mano, kad teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, o tai nulėmė netinkamą baudžiamojo įstatymo pritaikymą ir neteisingą bausmės paskyrimą J. Z. bei M. L.-Z. išteisinimą. Liudytojų parodymuose, daiktų apžiūros protokoluose, kratų ir specialisto išvadose yra užfiksuoti faktiniai duomenys, kurie, priešingai nei nusprendė teismas, visiškai pagrindžia M. L.-Z. dalyvavimą, veikiant bendrai grupe su J. Z. ir bendrai laikant didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų, turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti.

162.2. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme liudytojai konkrečiai nurodė, kad socialiniame tinkle „Facebook“ susisiekė su asmeniu, kuris paskyrą buvo pavadinęs „( - )“, o į susitikimus dėl narkotinių medžiagų pardavimo su jais ateidavo ir mergina, iš kurios jie taip pat yra įsigiję narkotinių medžiagų. Tai, kad šia paskyra naudojosi būtent J. Z., teisme patvirtino ir pats J. Z.. Liudytojai – K. K., E. N., L. T., G. Š. – parodė, jog į susitikimus ateidavo arba mergina, arba vaikinas. Tuo metu J. Z. ir M. L. nebuvo susituokę, tačiau gyveno kartu ir vedė bendrą ūkį. Todėl nėra pagrindo abejoti, kad tuo metu liudytojai narkotines medžiagas įsigijo iš kitos merginos. Šie liudytojai taip pat parodė, kad suprato, jog paskyra naudojasi ir mergina, ir vaikinas. Tyrimo metu M. L. parodžius liudytojams atpažinti iš fotonuotraukų, liudytoja K. K. parodė į ją, o liudytojai E. N. ir G. S. – kaip į labiausiai panašią merginą, iš kurios įsigijo narkotinių medžiagų. Vien aplinkybė, kad M. L.-Z. nesudalyvavo paskutiniame epizode, kai J. Z. perdavė ir tokiu būdu pardavė narkotinę medžiagą M. R., nepaneigia jiems inkriminuotų aplinkybių, kad didelį kiekį narkotinių medžiagų, kuris po šio epizodo kratos metu buvo rastas jų gyvenamojoje vietoje, jie kartu laikė, turėdami tikslą parduoti ar kitaip platinti. Todėl turėtų būti konstatuota, kad tiek M. L.-Z., tiek J. Z. aptariamą nusikaltimą padarė veikdami bendrininkų grupe ir ši aplinkybė pripažinta jų atsakomybę sunkinančia.

172.3. Patenkinęs skundą ir pripažinęs M. L.-Z. kalta, teismas turėtų paskirti jai bausmę. M. L.-Z. kaltinama tyčia padariusi vieną sunkų nusikaltimą, už kurį numatyta griežčiausia – laisvės atėmimo – bausmė. Padaryto sunkaus nusikaltimo pavojingumo laipsnis yra gana didelis, nes ji kaltinama laikiusi didelį kiekį narkotinių medžiagų, turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti, ir platinusi įvairias narkotines ir psichotropines medžiagas, kurios pavojingos žmogaus sveikatai ir gyvybei – kanapes, kokainą, psichotropinę medžiagą – amfetaminą, kurias pavartojęs asmuo gali perdozuoti ir dėl to mirti. Savo kaltę dėl jai inkriminuotų nusikaltimų padarymo viso tyrimo metu pastaroji iš esmės neigė, o teisminio nagrinėjimo metu sutiko duoti parodymus dėl kaltinimo ir davė tik po visų liudytojų teisme apklausos. Taigi ji nebuvo pakankamai atvira, kritiškai savo veiksmų nevertino, o tiesiog siekė, kaip ir J. Z., priderinti savo parodymus prie liudytojų duotų parodymų ar byloje užfiksuotų duomenų, nebuvo nuoširdi, siekė išvengti atsakomybės. Jos atsakomybę lengvinančių aplinkybių byloje nėra, o atsakomybę sunkinanti – veiką padarė bendrininkų grupe su J. Z.. M. L.-Z. yra jauno amžiaus, teisiama pirmą kartą, bet anksčiau ne kartą bausta administracine tvarka. Iki inkriminuoto nusikaltimo padarymo mokėsi, tačiau kartu su J. Z. bendrai iš esmės gyveno iš nusikalstamos veiklos – narkotinių ir psichotropinių medžiagų pardavimo ir platinimo dideliais kiekiais, gautų pinigų. M. L.-Z. nesiekė integruotis visuomenėje, o pasirinko nusikalstamą J. Z. gyvenimo būdą. Bausmės tikslai bus pasiekti jai pagal BK 260 straipsnio 2 dalį paskyrus artimą sankcijos vidurkiui laisvės atėmimo bausmę.

182.4. Nesutinka su teismo vertinimu, jog J. Z. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir dėl to nuoširdžiai gailisi. Iš tikrųjų, kaip matyti iš bylos medžiagos, ikiteisminio tyrimo metu pastarasis savo kaltę visą laiką neigė, tvirtino, kad narkotines ir psichotropines medžiagas įgijo vartoti sau, o ne platinti. Tik teisme ir tik po visų liudytojų apklausų ir tik iš dalies pripažino kaltę. Neigė, kad platino narkotines medžiagas veikdamas bendrininkų grupe. Todėl mano, kad aptariamas J. Z. prisipažinimas negali būti vertinamas kaip savanoriškas, o gailėjimasis – nuoširdus. Kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tik tada, kai asmuo savanoriškai, t. y. savo noru, o ne dėl surinktų byloje įrodymų pripažįsta esmines jam inkriminuoto nusikaltimo faktines aplinkybes ikiteisminio tyrimo ar teisminio bylos nagrinėjimo metu (kasacinės nutartys Nr., 2K-550/2008, 2K-638/2010, 2K-106/2011, 2K-115-648/2016).

192.5. Kaltinamajame akte nurodyta dar viena J. Z. atsakomybę sunkinanti aplinkybė – veiką padarė recidyvistas. Teismas nuosprendyje nepagrįstai nurodė, kad pastarojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kita vertus, teismas nurodė, jog J. Z. yra teistas, tačiau šios aplinkybes nevertino recidyvo aspektu. Išimčių, leidžiančių nepripažinti BK 60 straipsnyje nurodytų baudžiamąją atsakomybę aplinkybių sunkinančiomis, baudžiamajame įstatyme nėra (kasacinės nutartys Nr. 2K-15-489/2019, 2K-304-648/2019). J. Z. nubaustas per švelnia bausme, todėl jam skirtina laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis artimas maksimaliam BK 260 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytam tokios bausmės dydžiui.

203. Nuteistasis J. Z. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka. Mano, jog teismo yra nubaustas teisinga bausme, o žmona M. L.-Z. išteisinta pagrįstai.

214. Išteisintoji M. L.-Z. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka. Paaiškina, jog bendrą gyvenimą su J. Z. pradėjo gyventi tik nuo 2018 m. vasaros, o liudytojai parodė, jog pirko iš pastarojo narkotikus ir prieš metus ar dvejus. J. Z. ji išlaikoma nebuvo ir nėra, nes kiekvieną mėnesį reguliariai gauna našlaitės pašalpą, kurios užtenka save išlaikyti, o papildomų lėšų iš J. Z. nereikėjo. Niekada nėra pirkusi iš kitų asmenų narkotinių medžiagų ar jiems tokias medžiagas perdavusi.

225. Teismo posėdyje prokuroras prašė tenkinti apeliacinį skundą, nuteistasis, išteisintoji ir jų gynėjai – atmesti.

23Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

246. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, išanalizavusi skundžiamo nuosprendžio priėmimo motyvus, apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, neturi pagrindo pritarti prokuroro pozicijai, jog M. L.-Z. pagal BK 260 straipsnio 2 dalį išteisinta nepagrįstai. Tiesioginių M. L.-Z. kaltės įrodymų dėl jai inkriminuotos veikos padarymo byloje nėra, o esamų netiesioginių ir jų visumos objektyviai nepakanka daryti priešingą išvadą.

257. Prokuroras grindžia M. L.-Z. kaltę remdamasis kaltinimui palankių liudytojų – K. K., E. N., G. Š., taip pat policijos pareigūno T. N. –parodymais. Tačiau kaip liudytojų apklaustų K. K., E. N., G. Š. parodymai apie tai, kad anksčiau jie buvo įsigiję narkotinių medžiagų ne tik iš J. Z., bet ir iš merginos, pagrįstai sukėlė apylinkės teismui abejones dėl jų patikimumo. Apylinkės teismas motyvavo, jog iš šių liudytojų parodymų nėra aiškus nei narkotinių medžiagų įsigijimo laikotarpis, nei kokios tai medžiagos ir kokie jų kiekiai buvo įsigyti. Policijos pareigūno T. N. parodymai apylinkės teismo įvertinti teisingai, be kita ko, pagrįstai atsižvelgiant į aplinkybę, jog pastarojo tiriami Z. pokalbiai ir žinutės buvo analizuojamos už laikotarpį, dėl kurio nė vienam iš jų kaltinimai nėra pareikšti. Taigi savo turiniu neinformatyvūs šių liudytojų parodymai neleidžia įsitikinti tuo, jog M. L.-Z. dalyvavo padarant jai inkriminuotą bendrininkavimo laikant didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų, turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti bei parduodant dalį narkotinės medžiagos, veiką.

268. Daiktų apžiūros, kratų protokoluose ir specialisto išvadose, priešingai nei teigia prokuroras, nėra jokių M. L.-Z. kaltės įrodymų. Ant kratos metu rastų ir paimtų objektų – folijų, skiaučių, svarstyklių ar kitų paimtų daiktų – paviršių ekspertai nerado M. L.-Z. pirštų ar kitų jos kūno dalių pėdsakų, o J. Z. pirštų pėdsakai ant folijos skiautės, stiklinio indelio ekspertų nustatyti patikimai. Ši aplinkybė, kartu atsižvelgiant į tai, jog jokių abejonių ar neaiškumų dėl įrodytos būtent J. Z. kaltės, laikant ir platinant narkotines medžiagas, byloje nėra, leidžia manyti, jog sutuoktinių gyvenimo kartu aplinkybė dar savaime nereiškia, jog žmona turi žinoti vyro asmeninio gyvenimo paslaptis.

279. Prokuroras, kvestionuodamas bendrininkavimo aplinkybės pašalinimą iš kaltinimo J. Z., neįvertina, jog bendrininkavimo institutui taikyti būtina objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma: dviejų ar daugiau asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką; jų veikos bendrumas; susitarimas daryti nusikalstamą veiką kartu bei tyčios bendrumas, kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad daro nusikalstamą veiką ne vienas, o bendrai su kitu asmeniu (ar kitais asmenimis). Tokių požymių ar veiksmų bendrumo Z. veiksmuose byloje nėra, todėl apylinkės teismas pagrįstai pašalino iš kaltinimo J. Z. bendrininkavimo aplinkybę. Svarbiausia bendrininkavimo instituto funkcija yra užtikrinti, kad už nusikalstamą veiką atsakytų ne vien tas, kuris tiesiogiai realizavo visus jos objektyviuosius požymius (vykdytojas), bet ir tie, kurie organizavo, sukurstė, padėjo padaryti šią nusikalstamą veiką arba kartu su vykdytoju bent iš dalies realizavo jos požymius. Tokie asmenys atsako už vykdytojo padarytas nusikalstamas veikas, kurias apėmė jų tyčia (BK 26 straipsnio 1 dalis). Taigi, nustačius asmenų susitarimą veikti bendrai, jų suvokimą, kad kėsinasi į tą patį objektą, ir kitus bendrininkavimo subjektyviuosius požymius, taip pat konstatavus, kad bendrais veiksmais asmenys realizavo bent dalį bendros nusikalstamos veikos sudėties objektyviųjų požymių, konstatuojama, kad tokie asmenys veikė kaip bendravykdžiai. Šiuo atveju Z. ar kurio iš jų veiksmuose nėra bendrininkavimo institutui taikyti teisiškai reikšmingų požymių. Prokuroras, sureikšmindamas vien Z. gyvenimo kartu bute aplinkybę ir kartu selektyviai analizuodamas liudytojų – J. L., K. K., M. G., A. B., E. N., Š. S., L. T., G. Š., t. y. asmenų, iš tikrųjų pirkusių narkotines medžiagas iš J. Z., tiek tiesiogiai, tiek susitarus dėl susitikimo su juo per socialinį tinklą „Facebook“, parodymus bei neatsižvelgdamas į tai, kad J. Z. teistas net 11 kartų, o M. L.-Z. gauna našlaitės pašalpą, mokosi ( - ) mokykloje, anksčiau apskritai neteista, nepagrįstai įžvelgė bendrininkavimo požymį pastarųjų veiksmuose.

2810. Aplinkybė, jog liudytoja K. K. 2019 m. gegužės 7 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu atpažino M. L. (Z.) kaip tą patį asmenį, iš kurio pirkdavo narkotikų, patikrinta teisiamajame posėdyje. Akcentuotina, jog ši liudytoja teisme suabejojo M. L.-Z. tapatybe, teigdama, jog nemano, kad tai ta pati mergina, kuri yra teismo salėje. Kiti liudytojai – E. N. 2019 m. gegužės 3 d., o G. Š. 2019 m. gegužės 6 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu nurodė M. L. nuotrauką, kaip labiausiai panašios merginos, kuri jiems parduodavo narkotikus. Tačiau ši aplinkybė taip pat patikimai neįrodo pastarosios dalyvavimo jai inkriminuotoje veikoje, kadangi teismo salėje pastarieji nurodė neatpažįstantys M. L.-Z. kaip asmens, pardavusios jiems narkotikus. Taigi per atpažinimo pagal asmens nuotrauką procesinį veiksmą surinktų duomenų patikimumas subliuško bylą nagrinėjant teisiamajame posėdyje apylinkės teisme. Nei aptarti liudytojų parodymai, nei kiti išanalizuoti M. L.-Z. kaltės įrodymų šaltiniai ir kartu jų visuma yra objektyviai nepakankami pripažinti ją dalyvavus padarant jai inkriminuotą veiką. Baudžiamojo proceso įstatymo normos draudžia esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių priimti apkaltinamąjį nuosprendį ar veiką kvalifikuoti pagal kaltinimą, kurio požymiai nėra nustatyta tvarka ir neginčytinai įrodyti. Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, būtina vadovautis principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai, kurių negali būti, t. y. nėra galimybės jų pašalinti, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad nusikalstama veika galėjo būti padaryta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti. Griežta laisvės atėmimo bausmės sankcija, nustatyta už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu, įpareigoja itin atidžiai vertinti teisiamojo (ne)kaltės faktinius duomenis.

2911. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog byloje neįrodyta, jog M. L.-Z. dalyvavo padarant BK 260 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką, todėl ji išteisinta pagrįstai (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

30Dėl bausmės J. Z.

3112. Bendrininkavimo požymio (ne)buvimo J. Z. ir M. L.-Z. veiksmuose faktiniai ir teisiniai aspektai jau aptarti, todėl nebekartojami. Aplinkybė, jog J. Z. neigė, kad platino narkotines medžiagas veikdamas bendrininkų grupe ar tai darė su žmona M. L.-Z., savaime nereiškia, kad jis neprisipažino padaręs jam inkriminuotos veikos epizodų ir nenuoširdžiai gailėjosi. Todėl priešingi prokuroro argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

3213. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylos medžiagą, kaip pagrįstą vertina prokuroro skundo teiginį, jog skiriant bausmę J. Z. liko neįvertinta pastarojo baudžiamąją atsakomybę sunkinanti aplinkybė – veiką padarė recidyvistas (BPK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas). Bylos duomenys patvirtina, jog J. Z. iki aktualaus nusikaltimo padarymo teistas 11 kartų, paskutinį kartą 2017 m. lapkričio 22 d. Klaipėdos apylinkės teismo nuosprendžiu (įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 13 d.) pagal BK 284 straipsnio 1 dalį 1 metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidedant 1 metams ir 2018 m. sausio 9 d. buvo įtrauktas į probuojamųjų asmenų registrą. Taigi naują nusikalstamą veiką J. Z. padarė būdamas anksčiau teistas už tyčinį nusikaltimą. Pritardama apylinkės teismo motyvams dėl laisvės atėmimo bausmės parinkimo J. Z. ir kartu atsižvelgdama į jo baudžiamąją atsakomybę sunkinančią recidyvaus elgesio aplinkybę, teisėjų kolegija turi pagrindą peržengti apylinkės teismo skirtos sankcijoje numatytos, minimalios laisvės atėmimo bausmės ribą ir už aktualaus sunkaus nusikaltimo padarymą J. Z. skirti kiek didesnę, t. y. 8 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo, bausmę.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

34Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. vasario 14 d. nuosprendį pakeisti.

35Pripažinti J. Z. atsakomybę sunkinančia aplinkybe tai, kad veiką padarė recidyvistas.

36J. Z. pagal BK 260 straipsnio 2 dalį skirti 8 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

37Kitą apylinkės teismo nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Linai Gricienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Vitalijui Gulenkovui,... 4. nuteistajam J. Z. ir jo gynėjui advokatui Alvydui Kvaščevičiui,... 5. išteisintajai M. L.-Z. ir jos gynėjui advokatui Antanui Lekstučiui,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. J. Z. (J. Z.) pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą... 8. J. Z. paskirtą kardomąją priemonę nuspręsta palikti suėmimą. Bausmės... 9. M. L.-Z. pagal BK 260 straipsnio 2 dalį išteisinta, neįrodžius jos... 10. Šiuo nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį 30 MGL (1500 Eur) bauda... 11. Teisėjų kolegija... 12. 1. J. Z. nuteistas už tai, kad neteisėtai laikė didelį kiekį narkotinių... 13. M. L. byloje buvo kaltinama tuo, kad ji neteisėtai, veikdama bendrininkų... 14. 2. Prokuroras skundu prašo: panaikinti apylinkės teismo 2020 m. vasario 14 d.... 15. 2.1. Mano, kad teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, o tai... 16. 2.2. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme liudytojai konkrečiai nurodė,... 17. 2.3. Patenkinęs skundą ir pripažinęs M. L.-Z. kalta, teismas turėtų... 18. 2.4. Nesutinka su teismo vertinimu, jog J. Z. atsakomybę lengvina tai, kad jis... 19. 2.5. Kaltinamajame akte nurodyta dar viena J. Z. atsakomybę sunkinanti... 20. 3. Nuteistasis J. Z. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka. Mano, jog... 21. 4. Išteisintoji M. L.-Z. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka.... 22. 5. Teismo posėdyje prokuroras prašė tenkinti apeliacinį skundą,... 23. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 24. 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, išanalizavusi... 25. 7. Prokuroras grindžia M. L.-Z. kaltę remdamasis kaltinimui palankių... 26. 8. Daiktų apžiūros, kratų protokoluose ir specialisto išvadose,... 27. 9. Prokuroras, kvestionuodamas bendrininkavimo aplinkybės pašalinimą iš... 28. 10. Aplinkybė, jog liudytoja K. K. 2019 m. gegužės 7 d. asmens parodymo... 29. 11. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 30. Dėl bausmės J. Z. ... 31. 12. Bendrininkavimo požymio (ne)buvimo J. Z. ir M. L.-Z. veiksmuose faktiniai... 32. 13. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylos medžiagą, kaip pagrįstą vertina... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 34. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. vasario 14 d.... 35. Pripažinti J. Z. atsakomybę sunkinančia aplinkybe tai, kad veiką padarė... 36. J. Z. pagal BK 260 straipsnio 2 dalį skirti 8 metų 6 mėnesių laisvės... 37. Kitą apylinkės teismo nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....