Byla e2S-1599-803/2017
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ALZIDA“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „ALZIDA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės L. D. ieškinį dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ALZIDA“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo ir teisėtumo, vertinant, ar buvo pagrindas taikyti atsakovės turtui laikinąsias apsaugos priemones.

62. Ieškovė L. D. pateikė ieškinį, kuriame prašė: 1) panaikinti atsakovės 2017 m. kovo 10 d. įsakymą, kuriuo ieškovei skirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo ir pripažinti ieškovės L. D. atleidimą iš darbo neteisėtu; 2) negrąžinti ieškovės į darbą laikant, kad darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos; 3) priteisti ieškovei iš atsakovės 6 (šešių) mėnesių dydžio išeitinę išmoką, vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, vidutinį darbo užmokestį už kasmetines atostogas už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 13 d. iki 2017 m. vasario 28 d. ir bylinėjimosi išlaidas.

73. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - 20 000 Eur sumos atsakovei nuosavybės teise priklausančių ir pas atsakovą ir / ar trečiuosius asmenis esančių piniginių lėšų ir / ar nekilnojamojo turto ir / ar kilnojamojo turto areštą. Prašymą grindė grėsme, jog ieškovei galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas įvykdyti, kadangi įmonė faktiškai siekia pasidalinti bendrovės pelną ir likviduoti įmonę (nebetęsti veiklos), tuo, jog užsitęsus bylos nagrinėjimui ir įmonei nustojus vykdyti veiklą atsakovė gali nebegeneruoti pajamų.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

94. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 14 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, areštuodamas 20 000 Eur sumos atsakovei priklausantį turtą, nustatydamas areštuoto turto eiliškumą bei leisdamas nutartyje nurodytus atsiskaitymus.

105. Spręsdamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismas vertino, jog ieškovės ieškinys pagal jame nurodytas aplinkybes dėl atleidimo iš darbo, pateikiamus įrodymus bei vykstančius ginčus tarp atsakovės dalininkų yra preliminariai pagrįstas. Pažymėjo, jog tokiam procesiniam sprendimui priimti taip pat vertinamos kaip svarbios ir ieškovės nurodomos aplinkybės dėl atsakovės siekio stabdyti bendrovės veiklą ir pasidalinti pelną, vertino teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančius duomenis apie teismuose nagrinėjamus ginčus, kuriuose šalimis yra tiek ieškovė, tiek atsakovė. Sprendė, jog ieškinio patenkinimo atveju išieškojimą gali apsunkinti atsakovės finansinė padėtis, įmonei laiku nevykdant įsipareigojimų tretiesiems asmenims ar net stabdant savo veiklą; atkreipė dėmesį į tai, jog ieškovės reikalavimai yra kildinami iš darbo santykių, dėl ko ieškovė laikytina socialiai silpnesne ginčo šalimi.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

126. Atskiruoju skundu apeliantė (atsakovė) uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „ALZIDA“ prašo panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

136.1. ieškovės pareikštas ieškinys nepagrįstas, kadangi ieškovė, išvykdama atostogauti pagal tariamą su turto administratoriumi suderintą „atostogų grafiką“, kuris nelaikytinas teisėtu dėl jo priėmimo aplinkybių, padarė darbo drausmės pažeidimą, sudariusį pagrindą konstatuoti ieškovės pravaikštą ir taikyti griežčiausią drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo;

146.2. ieškovė nepagrįstai laikytina silpnesniąja darbo sutarties šalimi dėl savo prieš atleidimą iš darbo užimtų pareigų bei nesąžiningų veiksmų. Pažymi, jog ieškovę konsultuoja ir atstovauja kvalifikuoti teisininkai, dėl ko nėra pagrindo ją laikyti silpnesniąja darbo santykių šalimi. Taip pat nurodo, jog buvimas silpnesniąja darbo santykių šalimi pats savaime nesudaro pagrindo teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones;

156.3. ieškovė nepateikė jokių įrodymų dėl kurių būtų galima daryti išvadą, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nurodo, jog 20 000 Eur suma atsakovei, kaip juridiniam asmeniui, nėra didelė, kadangi atsakovė yra moki, itin sėkmingai veikianti įmonė, jos gerą turtinę padėtį patvirtina 2016 m. gruodžio 31 d. balansas (turi 267 272 Eur vertės turto, faktinė nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertės kaina dar didesnė), neturi skolų valstybės ar savivaldybės biudžetams bei fondams, kitų trumpalaikių įsipareigojimų;

166.4. ieškovė neįrodinėja atsakovės nesąžiningumo, taip pat nepateikė jokių duomenų apie tai, kad atsakovė ketintų turtą slėpti ar perleisti tretiesiems asmenims bei kaip nors kitaip apsunkinti savo turtinę padėtį;

176.5. ieškovė yra atsakovės akcininkė (turi 22,08 proc. visų įmonės akcijų), todėl ieškovei turėtų būti žinoma apie bet kokius įmonės valdybos bandymus perleisti turtą ir tam šaukiamus visuotinius akcininkų susirinkimus, o tuo atveju, jeigu ieškovė patirtų nekilnojamojo turto perleidimo grėsmę, ji bet kada turėtų teisę kreiptis į teismą su įrodymais pagrįstu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pažymi, kad nagrinėjamu momentu įrodymais pagrįstos grėsmės nėra.

187. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovės atskirojo skundo netenkinti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog kartu su ieškiniu pateikti objektyvūs įrodymai pagrindžia ieškinyje išdėstytus motyvus ir keliamus reikalavimus, pirmosios instancijos teismas, preliminariai vertindamas ieškinio pagrįstumą, nenustatė jokių prieštaravimų ar aplinkybių, dėl kurių ieškinys negalėtų būti patenkintas, todėl ieškovės ieškinys prima facie pagrįstas. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai, jog atsakovė nuo 2017 m. kovo 13 d. nepriima jokių užsakymų, nuo 2017 m. birželio 1 d. stabdo savo veiklą, iš įmonės sistemingai atleidžiami ir bus atleidinėjami darbuotojai, kurių viena iš atleidimo priežasčių nurodoma kaip ekonominės būklės sudėtingumas, bendrovei dar 2017 m. gegužės 5 d. dėl jos sąmoningų veiksmų sustabdyta akreditacija, bendrovės veikla 2017 m. pradžioje yra nuostolinga (2017 m pirmąjį ketvirtį nuostoliai siekė apie 60 000 Eur), atsakovė delsia atsiskaityti su Nacionaliniu akreditacijos biuru, todėl egzistuoja reali ir tikėtina rizika dėl ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Pažymi, jog dar 2016 m. birželio 7 d. visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl pelno paskirstymo, dėl šio sprendimo nagrinėjama kita civilinė byla, tačiau priimtas sprendimas dėl pelno paskirstymo iki šios civilinės bylos išsprendimo gali būti realizuotas, dėl ko bendrovė būtų palikta be finansinių lėšų, be nevykdomų įsipareigojimų, su patiriamomis sąnaudomis. Taip pat nurodo, jog ieškovė kaip darbuotoja yra silpnesnė tiek darbo santykių, tiek ginčo šalis, o pagal teismų praktiką darbuotojų teisių ir pareigų pažeidimas reikalauja operatyvinės gynybos, kartu sudarydamas prielaidas imtis priemonių jų reikalavimų įvykdymui užtikrinti, jeigu būtų priimtas palankus teismo sprendimas. Teismas

konstatuoja:

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

208. Nagrinėjamoje byloje apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria, konstatavus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas, ieškinio reikalavimų užtikrinimui atsakovės turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

219. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai yra šios sąlygos, t. y. pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014). Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi ištirti ir įvertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių ėmimosi būtinumą, ir turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar prašyme dėl tokių priemonių taikymo nurodytų aplinkybių pakanka jų taikymui.

2210. Apeliantė, kvescionuodama jai nepalankią pirmosios instancijos teismo nutartį, įrodinėja, jog ieškinys prima facie nepagrįstas, kadangi ieškovei paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo buvo pagrįsta ir teisėta; tai pagrindžia nurodytos faktinės aplinkybės bei rašytiniai įrodymai. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi tik preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus bei pateiktus įrodymus ir nustatyti tikimybę dėl pareikšto ieškinio pagrįstumo, t.y. nenagrinėja ieškinio pagrįstumo klausimo iš esmės. Nors atsakovė atskirajame skunde išsamiai nurodo faktines aplinkybes, susijusias su galimai padarytu ieškovės darbo drausmės pažeidimu (įrodinėja atostogų grafiko neteisėtumą, galimą ieškovės savavališkumą įgyvendinant teisę į atostogas), tačiau minėtos aplinkybės, kaip teisingai nurodė ieškovė, susijusios su ginčo esme, o detalus faktinių aplinkybių bei įrodymų vertinimas ir ištyrimas neatliekamas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių procesinį klausimą. Pažymėtina, jog vertinant preliminarų ieškinio pagrįstumą sprendžiama, ar byloje nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovės pareikštus reikalavimus ieškinys negalėjo būti net tikėtinai pagrįstas ir palankus ieškovei teismo sprendimas negalėtų būti priimtas. Taigi nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinyje aiškiai suformuluoti ieškovės reikalavimai, atskleisti teisiniai reiškiamų reikalavimų argumentai, pateikti rašytiniai įrodymai, kuriais įrodinėjamos ieškinyje nurodytos teisiškai reikšmingos aplinkybės, vertina, jog pirmosios instancijos teismui laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje neturėjo kilti abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo.

2311. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės pozicija, kad pirmosios instancijos teismo priimta nutartis prieštarauja suformuotai praktikai, kadangi atsakovei ieškinio suma nėra didelė, neįrodytas atsakovės ketinimas turtą paslėpti ar perleisti kitiems asmenims, t. y. nepagrįstai sprendė, jog įrodyta grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

2412. Naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakoma, jog egzistuojančią realią grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui privalo įrodyti asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik individualiai įvertinus kiekvienos situacijos faktines aplinkybes. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga tiek ieškinio suma, tiek atsakovo turtinė padėtis, tiek jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, tiek ir jo elgesys iki bylos iškėlimo ar jos nagrinėjimo metu, leidžiantis įvertinti atsakovo (ne)sąžiningumą. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti atsižvelgiama į paminėtų aplinkybių visumą, nesuteikiant išskirtinės reikšmės tik tam tikroms pavienėms aplinkybėms, pavyzdžiui, ieškinio sumos, kurios nurodymas visada priklauso nuo paties ieškovo, dydžiui. Taigi laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuomet, kai, be kita ko, esama duomenų ir apie atsakovo nesąžiningumą, pavyzdžiui, ketinimus / galimybę paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-04-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-769/2014; 2016-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016;2017-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-629-302/2017 ir kt.).

2513. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, jog ieškovė, pateikdama rašytinius įrodymus, pagrindė egzistuojančią tikėtiną riziką dėl galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai, pagrindžiantys aplinkybę, jog atsakovė ketina stabdyti savo veiklą: 2016 m. kovo 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas likviduoti atsakovę (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys), 2017 m. kovo 24 d. bendrovės valdyba priėmė sprendimą sustabdyti bendrovės veiklą 2017 m. gegužės 31 d., Nacionalinės akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu sustabdytas atsakovės akreditacijos pažymėjimas, nustatant terminą iki 2017 m. rugpjūčio 5 d. nustatytiems pažeidimams pašalinti. Sudėtinga atsakovės ekonominė situacija patvirtinta ir pačios atsakovės 2017 m. kovo 28 d. įteiktuose įspėjimuose apie darbo sutarčių nutraukimus darbuotojams. Pažymėtina ir tai, jog blogėjančią atsakovės finansinę situaciją pagrindžia ir kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikta 2017 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita už ataskaitinį laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31, iš kurios matyti, jog ataskaitiniu laikotarpiu buvo patirti nuostoliai (CPK 178 straipsnis). Taigi vertintina, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą išvadai, jog yra grėsmė, kad nesiėmus ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių galimai jai palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidarytų nebeįmanomu (CPK 185 straipsnis).

2614. Nors tiek apeliantė atskirajame skunde, tiek ieškovė atsikirsdama į atskirojo skundo argumentus remiasi darbuotojos kaip silpnesnės darbo santykių bei ginčo aplinkybe, o teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, taip pat vienu iš argumentų nurodė, jog ieškovė laikytina silpnesne ginčo šalimi, tačiau apeliacinės instancijos teismas vertina, kad minėta aplinkybė nėra lemianti sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo / taikymo klausimą. Pažymėtina, jog grėsmės galimo teismo sprendimo įvykdymui aplinkybė vertinama pagal nutarties 12 punkte nurodytus kriterijus ir, kaip jau buvo minėta, atsižvelgiama į visumą aplinkybių, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl darbuotojos, kaip silpnesnės ginčo šalies aplinkybės reikšmės procesinio sprendimo priėmimui nagrinėjamu atveju nepasisako.

2715. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamos nutarties ir atsakovės įrodinėjama aplinkybė, jog byloje nėra faktinių duomenų apie apeliantės ketinimus perleisti, paslėpti, iššvaistyti turtą ir tokiu būdu pasunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą. Pažymėtina, kad, viena vertus, būtinybę areštuoti jos turtą pagrindžia tai, kad yra visos prielaidos arba, kitaip tariant, apeliantei nėra teisinių kliūčių perleisti, paslėpti, iššvaistyti turtą, jeigu ji nuspręstų taip pasielgti; kita vertus, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog visuotinis akcininkų susirinkimas yra priėmęs atitinkamus sprendimus dėl apeliantės turto (dėl jų kilę ginčai kitose civilinėse bylose), kurie kelia grėsmę galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

2816. Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą(nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

2917. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teisingai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas, todėl apeliantės (atsakovės) atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

3118. Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų (CPK 98 straipsnis). Kita vertus, pagal CPK 93 straipsnio bei 270 straipsnio 5 dalies 3 punkto nuostatas, klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo teismas išsprendžia priimdamas byloje galutinį procesinį sprendimą, priklausomai nuo to, koks yra bylos išnagrinėjimo rezultatas; įstatymas nenumato, kad bylinėjimosi išlaidos, patirtos už tarpinių procesinių veiksmų atlikimą, būtų atlyginamos priklausomai nuo konkretaus procesinio klausimo išsprendimo rezultato. Taigi nėra pagrindo spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

32Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

33atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „ALZIDA“ atskirojo skundo netenkinti.

34Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartį.

35Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl taikytų laikinųjų apsaugos... 6. 2. Ieškovė L. D. pateikė ieškinį, kuriame prašė: 1) panaikinti... 7. 3. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 14 d. nutartimi... 10. 5. Spręsdamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismas vertino, jog... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. 6. Atskiruoju skundu apeliantė (atsakovė) uždaroji akcinė bendrovė (toliau... 13. 6.1. ieškovės pareikštas ieškinys nepagrįstas, kadangi ieškovė,... 14. 6.2. ieškovė nepagrįstai laikytina silpnesniąja darbo sutarties šalimi... 15. 6.3. ieškovė nepateikė jokių įrodymų dėl kurių būtų galima daryti... 16. 6.4. ieškovė neįrodinėja atsakovės nesąžiningumo, taip pat nepateikė... 17. 6.5. ieškovė yra atsakovės akcininkė (turi 22,08 proc. visų įmonės... 18. 7. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovės atskirojo... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. 8. Nagrinėjamoje byloje apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 21. 9. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai... 22. 10. Apeliantė, kvescionuodama jai nepalankią pirmosios instancijos teismo... 23. 11. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės pozicija, kad... 24. 12. Naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje... 25. 13. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, jog ieškovė, pateikdama rašytinius... 26. 14. Nors tiek apeliantė atskirajame skunde, tiek ieškovė atsikirsdama į... 27. 15. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamos nutarties ir atsakovės... 28. 16. Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas... 29. 17. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. 18. Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas,... 32. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 33. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „ALZIDA“ atskirojo skundo... 34. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 14 d.... 35. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....