Byla A2-1467-639/2018
Dėl skolos priteisimo, išnagrinėjęs A. T. prašymą dėl proceso byloje atnaujinimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės T. K. ieškinį atsakovui A. T. dėl skolos priteisimo, išnagrinėjęs A. T. prašymą dėl proceso byloje atnaujinimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti terminą prašymui dėl civilinio proceso atnaujinimo pateikti; atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-3924-563/2014 dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių; ieškovės T. K. ieškinį dalyje dėl delspinigių bei procesinių palūkanų priteisimo atmesti. Prašyme nurodė, kad atsakovas A. T. sužinojo, kad ieškovė T. K. galimai verčiasi neteisėta ūkine komercine veikla t. y. teikia paslaugas tam neturėdama reikiamos licencijos. Iš šios aplinkybės kyla abejonės ar ieškovė turėjo teisę į delspinigių bei procesinių palūkanų priteisimą, t. y. iš neteisėtos veiklos gauti vaisius (padarinius). Pridėjo duomenis apie tai, kad dėl ieškovės galimai neteisėtos veiklos jis kreipėsi į ikiteisminio tyrimo institucijas.

5Ieškovė (civilinėje byloje Nr. 2-3924-563/2014) pateikė atsiliepimą į A. T. prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuriuo prašo atmesti atsakovo (pareiškėjo) prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo ir atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-3924-563/2014 bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Prašymas dėl proceso atnaujinimo nagrinėjamas pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims (CPK 234 straipsnis, 370 straipsnio 2 dalis).

7Teismas konstatuoja:

8Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, jis tampa neginčytinas ir privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei vykdytinas visoje Lietuvos Respublik?s teritorijoje Civilinio proceso kodeksas – toliau CPK (CPK 18 straipsnis). Siekiant užtikrinti normalią civilinių santykių raidą, kuriai būtinas stabilumas, perspektyvinio prognozavimo galimybė, turi būti reikalingas teisinis tikrumas, pasitikėjimas įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Atnaujinus procesą tokiu sprendimu užbaigtoje byloje, atsiranda teisinis neapibrėžtumas, nes joje išspręsto šalių teisinės padėties klausimo sprendimas vėl tampa nežinomas, o dalyvavimas su ginčo dalyku susijusiuose santykiuose – rizikingas. Dėl to proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti, prašymai dėl proceso atnaujinimo turi būti ribojami laiku, ir res judicata galią įgijęs bei įvykdytas teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas tik esant proceso atnaujinimo pagrindui bei tuos pagrindus taikant neformaliai, o atsižvelgiant į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-219/2016; 2016 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437-686/2016).

9Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme bylos šalims nesuteikiama teisė atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos išnagrinėjimo. Laikantis teisinio apibrėžtumo principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Nukrypimas nuo šio principo galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007).

10Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 23000,00 Lt skolą, 4140,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas neįvykdė 2008 m. rugpjūčio 4 d. tarp ieškovės ir atsakovo sudarytos paskolos sutarties įsipareigojimų.

112014 m. vasario 25 d. teismas priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovės reikalavimai buvo visiškai patenkinti.

12Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo. Nurodė, kad su ieškovės reikalavimais nesutinka, nes skolą mokėjo dalimis kas mėnesį po 300 Lt nuo 2008 m. rugpjūčio 4 d. iki 2013 m. gruodžio mėn. ir grąžino atsakovei 18 900 Lt, tačiau įrodymų pateikti negali, nes neprašė iš ieškovės jokio raštelio, patvirtinančio skolos grąžinimą.

132014 m. lapkričio 7 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 25 d. preliminarų teismo sprendimą paliko nepakeistą.

142015 m. balandžio 9 d. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs A. T. apeliacinį skundą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 7 d. sprendimą paliko nepakeistą.

15Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad skola buvo priteista 2008 m. rugpjūčio 4 d. tarp ieškovės ir atsakovo sudarytos paskolos sutarties pagrindu. Duomenų, kad minėta sutartis būtų nuginčyta ir pripažinta negaliojančia byloje nėra.

16Savo prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje, kurioje 2015 m. balandžio 9 d. Klaipėdos apygardos teismas paliko pirmosios instancijos 2014 m. lapkričio 7 d. sprendimą nepakeistą, pareiškėjas iš esmės grindžia tuo, kad paaiškėjo naujos aplinkybės, kurios negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu – atsakovui tapo žinoma, kad sudarydama paskolos sutartį su atsakovu, ieškovė T. K. vertėsi neteisėta ūkine – komercine veikla neturėdama licencijos, todėl neturėjo teisės į delspinigių ir palūkanų priteisimą iš atsakovo.

17Pažymėtina, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, jog procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

18Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad: tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437-686/2016). Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip: patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-643-219/2015).

19Taigi proceso atnaujinimui nepakanka pateikti naujus dokumentus, kurių nebuvo nagrinėjant bylą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BAB „Statūna“ v. UAB „Parama“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-57/2008; teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal pareiškėjo Č. G. prašymą atnaujinti procesą, bylos Nr. 3K-3-468/2014; kt.). Jeigu prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Taigi pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje šiuo pagrindu, turi įrodyti, kad jo nurodomos aplinkybės atitinka visus pirmiau nurodytus kriterijus (CPK 369 straipsnio 2 dalis).

20Pažymėtina, jog iš paties atsakovo A. T. teismui pateiktų duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė 2017 m. vasario 13 d. nutarimu nutraukė ikiteisminį tyrimą T. K., konstatavus, kad nepadaryta veika turinti nusikaltimo, numatyto BK 202 straipsnio 1 dalyje ir nustačius, kad T. K. veikloje yra administracinio nusižengimo požymių, perdavė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos apygardos valdybai, sprendimo priėmimui. Klaipėdos apygardos 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras 2017 m. kovo 24 d. nutarimu atmetė A. T. skundą dėl prokurorės 2017 m. vasario 13 d. nutarimo panaikinimo. Taip pat Klaipėdos miesto apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjos 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi atmestas A. T. skundas dėl vyriausiojo prokuroro 2017 m. kovo 24 d. nutarimo panaikinimo. Minėta nutartis Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartimi palikta nepakeista.

21Pareiškėjas nurodo, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis laikytinos ikiteisminio tyrimo metu nustatytos aplinkybės. Pareiškėjo teigimu, nepaisant to, kad ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas ir buvo nustatyta, kad T. K. veiksmai – vertimasis ūkine-komercine veikla neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, visgi jie yra neteisėti dėl to neteisėta ir tarp ieškovės ir atsakovo (T. K. ir A. T.) sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu iš atsakovo T. K. naudai buvo priteista skola, delspinigiai ir palūkanos.

22Kaip matyti, ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad T. K. veikloje būtų nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teismui taip pat pateiktas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 2018-06-11 raštas Nr. 1/12-1-6-9400 kuriame nurodoma, jog Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, administracinės teisenos T. K. atžvilgiu nepradėjo, kadangi nebuvo nustatyti administracinio nusižengimo požymiai.

23Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas ir nebuvo konstatuota aplinkybių, kad T. K. vertėsi ūkine-komercine veikla neteisėtai, atsakovo nurodomos aplinkybės negali būti pripažintos žymiu konkrečių faktinių duomenų skirtumu nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo.

24Esant nustatytam teisiniam reglamentavimui ir formuojamai praktikai, pareiškėjo nurodyta aplinkybė - ieškovės atžvilgiu pradėtas ir nutrauktas ikiteisminis tyrimas, negali būti pripažinta naujai paaiškėjusia aplinkybe, kadangi neatitinka naujai paaiškėjusių aplinkybių požymių civilinio proceso kodekso prasme.

25T. K. kartu su atsiliepimu pateikė prašymą priteisti šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 150 Eur advokato padėjėjos teisinei pagalbai ruošiant atsiliepimą apmokėti. Pareiškėjo prašymą atmetus, T. K. atlygintinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos, pagrįstos pateiktais rašytiniais įrodymais (LR CPK 93 straipsnis). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str.).

26Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu A. T. teikiama antrinė teisinė pagalba ir jis 100 procentų atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Pažymėtina, kad A. T. yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų valstybei mokėjimo, tačiau nuo išlaidų mokėjimo priešingai šaliai neatleistas, atsižvelgiant į tai iš pareiškėjo (atsakovo) A. T. ieškovei T. K. priteistina 150 Eur bylinėjimosi išlaidų (už advokato (advokato padėjėjos) pagalbą, rengiant atsiliepimą į prašymą dėl civilinio proceso atnaujinimo).

27Atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visumą pareiškėjo A. T. prašymas netenkintinas.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 366-371, straipsniais, teismas

Nutarė

29pareiškėjo A. T. prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-3924-563/2014 netenkinti.

30Priteisti iš A. T. 150,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimties eurų) bylinėjimosi išlaidų T. K. naudai.

31Nutartį per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Klaipėdos miesto apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės T. K. ieškinį... 3. Teismas... 4. pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti terminą prašymui... 5. Ieškovė (civilinėje byloje Nr. 2-3924-563/2014) pateikė atsiliepimą į A.... 6. Prašymas dėl proceso atnaujinimo nagrinėjamas pranešus dalyvaujantiems... 7. Teismas konstatuoja:... 8. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, jis tampa... 9. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas susijęs su daugkartinio... 10. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė prašė priteisti iš atsakovo... 11. 2014 m. vasario 25 d. teismas priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo... 12. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus... 13. 2014 m. lapkričio 7 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 25... 14. 2015 m. balandžio 9 d. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs A. T.... 15. Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad skola buvo priteista 2008 m.... 16. Savo prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje, kurioje 2015 m.... 17. Pažymėtina, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, jog procesas... 18. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies... 19. Taigi proceso atnaujinimui nepakanka pateikti naujus dokumentus, kurių nebuvo... 20. Pažymėtina, jog iš paties atsakovo A. T. teismui pateiktų duomenų matyti,... 21. Pareiškėjas nurodo, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis laikytinos... 22. Kaip matyti, ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad T. K. veikloje... 23. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas... 24. Esant nustatytam teisiniam reglamentavimui ir formuojamai praktikai,... 25. T. K. kartu su atsiliepimu pateikė prašymą priteisti šalies patirtas... 26. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad Valstybės garantuojamos teisinės... 27. Atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visumą pareiškėjo A. T. prašymas... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 366-371,... 29. pareiškėjo A. T. prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.... 30. Priteisti iš A. T. 150,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimties eurų)... 31. Nutartį per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu galima...