Byla 2A-7-866/2020
Dėl pažeistų akcininkų teisių gynimo, tretieji asmenys Z. V., Č. A., R. K., S. A., V. J., „Divine Consult Ltd“, Ellora 4522899 Ltd

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vaclovo Pauliko, Astos Pikelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Ingos Staknienės,

2apeliacine tvarka rašytiniame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės R. V. ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SKOMĖ“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovės R. V. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „SKOMĖ“, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „BALTIC ARMS“, J. M., J. M., M. M., L. R. dėl pažeistų akcininkų teisių gynimo, tretieji asmenys Z. V., Č. A., R. K., S. A., V. J., „Divine Consult Ltd“, Ellora 4522899 Ltd.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė pareikštu ieškiniu prašė: 1) nutraukti teisinį santykį – pripažinti, kad 2009-05-13 atsakovo UAB „SKOMĖ“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą nuo 350 000 Lt iki 1 000 000 Lt, išleidžiant 650 000 vnt., paprastųjų vardinių akcijų (toliau – ir PVA), laikomas negaliojančiu nuo 2009-11-13 dienos, 2) įpareigoti atsakovą UAB „SKOMĖ“ pakeisti jos Bendrovės įstatų 3.1 punktą nurodant, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 101 367 eurai, o įstatinis kapitalas padalintas į 350 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 0,29 eurai.

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies.

93.

10Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. sprendimas panaikintas ir byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

114.

12Ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė: nustatyti, kad 2009-05-13 UAB „SKOMĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 350 000 Lt iki 600 000 Lt, išleidžiant 650 000 paprastųjų vardinių akcijų, laikomas negaliojančiu po 2009-11-13, ir įpareigoti atsakovą UAB „SKOMĖ“ pakeisti bendrovės įstatų 3.1 punktą, nurodant, kad bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 101 367 Eur, kuris padalintas į 350 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė - 0,29 Eur; 2) pripažinti niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento atsakovo UAB „SKOMĖ“ sudarytus sandorius pagal akcijų pasirašymo sutartis: 2016-08-19 dėl 186 vnt. akcijų už 53,94 Eur įsigijimo su atsakove J. M., 2016-08-22 dėl 7408 vnt. akcijų už 2148,32 Eur įsigijimo su atsakovu J. M., 2016-08-22 dėl 74 286 vnt. akcijų už 21 542,94 Eur įsigijimo su atsakovu M. M., 2016-08-19 dėl 50 616 vnt. akcijų už 14 678,64 Eur įsigijimo su atsakove L. R. ir 2016-08-22 dėl 26 746 vnt. akcijų už 7756,34 Eur įsigijimo su atsakovu UAB „BALTIC ARMS“, taip pat įpareigoti atsakovą UAB „SKOMĖ“ grąžinti atsakovams: J. M. - 53,94 Eur, J. M. - 2148,32 Eur, M. M. - 21542,94 Eur, L. R. -14 678,64 Eur ir UAB „BALTIC ARMS“ - 7756,34 Eur.

135.

14Ieškovė nurodė, kad ji yra atsakovo UAB „SKOMĖ“ akcininkė, turinti 47 880 vienetų paprastųjų vardinių akcijų. 2009-05-13 UAB „SKOMĖ“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo priimti sprendimai: padidinti UAB „SKOMĖ“ įstatinį kapitalą nuo 350 000 Lt iki 1 000 000 Lt, išleidžiant naujai papildomus 650 000 vnt. UAB „SKOMĖ“ akcijų bei atšaukti akcininkų pirmumo teisę įsigyti šios naujos emisijos akcijas, o šią teisę perleisti UAB „BALTIC ARMS“. 2009-05-20 UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartimi naujai išleistos 650 000 vnt. emisijos akcijas perleido atsakovui UAB „BALTIC ARMS“. Šiuo teisiniu pagrindu atsakovo UAB „SKOMĖ“ sprendimas padidinti įstatinį kapitalą iki 1 000 000 Lt buvo išviešintas Juridinių asmenų registre. Tačiau vėliau įsiteisėjusiais Vilniaus apygardos teismo sprendimais kitose bylose šie teisiniai pagrindai buvo panaikinti: pirma - 2015-05-04 buvo pripažinta negaliojančia nuo priėmimo momento 2009-05-13 UAB „SKOMĖ“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalis dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti išleistų akcijų emisiją atšaukimo; ir antra - 2015-10-21 buvo pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento atsakovų UAB „SKOMĖ“ ir UAB „BALTIC ARMS“ 2009-05-20 akcijų pasirašymo sutartis. Nepaisant to, 2016-08-01 atsakovas UAB „SKOMĖ“ pasiūlė bendrovės akcininkams, proporcingai turimam jų akcijų skaičiui įsigyti 650 000 vienetų 2009-05-13 UAB „SKOMĖ“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išleistos emisijos akcijų. 2016 m. rugpjūčio 19-22 d. d. atsakovas UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartimis dalį iš 650 000 vnt. emisijos akcijų - 159 242 vnt. už 46 180,18 EUR perdavė kitiems atsakovams. 2009-05-13 UAB „SKOMĖ“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 350 000 litų iki 1 000 000 litų, išleidžiant 650 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kuris jo priėmimo metu buvo teisėtas, turėtų būti laikomas negaliojančiu po 2009-11-13 dienos, o UAB „SKOMĖ“ įstatinis kapitalas negali būti laikomas padidintu iki 290 000 EUR (1 000 000 litų), nes vėliau įsiteisėjusiais teismo sprendimais buvo panaikinti tam būtini teisiniai pagrindai, dėl to buvo praleisti visi teisės aktais tam nustatyti terminai. Teismui pripažinus 2009-05-20 akcijų pasirašymo sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo dienos, per nustatytą terminą Juridinių asmenų registrui nebuvo pateikti pakeisti atsakovo UAB „SKOMĖ“ įstatai. Todėl 2009-05-13 UAB „SKOMĖ“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą iki 1 000 000 litų (290 000 EUR) po 2009-11-13 d. turėtų būti laikomas negaliojančiu, o įstatinis kapitalas - laikomas nepadidintu. Priėmus sprendimą 2009-05-13 padidinti įstatinį kapitalą, bet dėl pažeistų terminų pripažinus, kad UAB „SKOMĖ“ įstatinis kapitalas nelaikomas padidintu iki 290 000 EUR, reiškia viena - 2016 m. rugpjūčio 19 - 22 d. atsakovo UAB „SKOMĖ“ sudaryti sandoriai su kitais atsakovais dėl akcijų emisijos įgijimo yra niekiniai ir negaliojantys, nes buvo sudaryti gerokai vėliau po 2009-11-13, jau nesant paties sandorių objekto - 2009-05-13 d. bendrovės akcijų emisija 2016 metais nebegaliojo.

156.

16Atsakovė UAB „SKOMĖ” atsiliepime nesutiko su ieškiniu ir prašė be šioje byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisti ir bylinėjimosi išlaidas patirtas pirmą kartą nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ir apeliacinėje instancijoje.

177.

18Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 12 d. nutartyje konstatavo, kad 2009 m. gegužės 20 d. akcijų pasirašymo sutarties pripažinimas negaliojančia yra išimtinai susijęs su Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 4 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-12-275/2015 nurodytų ginčijamų nutarimų įgyvendinimu ir negali veikti kitų to susirinkimo metu priimtų sprendimų galiojimo. Kad 2009 m. gegužės 20 d. akcijų pasirašymo sutartis sukėlė materialinius (faktinius) padarinius, pripažino ir Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-52- 656/2017 ir 2017 m. birželio 1 d. papildomoje nutartyje. Taigi įsiteisėjusiu, prejudicinę ir res judicata galią turinčiu teismo procesiniu sprendimu nustatyta, kad 2009 m. gegužės 20 d. atsakovės UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartis sukėlė materialinius (faktinius) padarinius, o tai reiškia, kad atsakovės UAB „SKOMĖ“ akcininke atsakovė UAB „BALTIC ARMS“ nuo 2009 m. gegužės 20 d. iki 2016 m. birželio 8 d. buvo sąžininga atsakovės UAB „SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. emisijos 650 000 vnt. PVA savininkė ir teisėtai naudojosi savo, kaip šių akcijų savininko turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis. Atsakovė UAB „SKOMĖ“ laikėsi ABĮ 50 str. 4 d. reikalavimų, kadangi akcijų pasirašymo sutartis buvo sudaryta 2009 m. gegužės 20 d., atsakovė UAB „BALTIC ARMS“ už pasirašytas akcijas visą sumą 650 000 Lt sumokėjo 2009 m. gegužės 28 d., pareiškimas įregistruoti pakeistus atsakovės UAB „SKOMĖ“ įstatus JAR tvarkytojui buvo pateiktas 2009 m. birželio 3 d., o pakeisti atsakovės UAB „SKOMĖ“ įstatai JAR buvo įregistruoti 2009 m. birželio 8 d.

198.

20Atsakovė UAB „BALTIC ARMS“ pateikė atsiliepimą, su ieškiniu nesutiko. ABĮ 49 str. 7 d. sprendimo padidinti įstatinį kapitalą negaliojimą sieja išimtinai su pakeistu įstatu nepateikimu registro tvarkytojui per 6 mėn. nuo sprendimo padidinti įstatinį kapitalą dienos (ne su akcijų pasirašymo sutarties nepasirašymu, ar sutarties negaliojimu, ar ne apmokėjimu už akcijas, ir t.t.). Kaip neginčijamai patvirtina byloje esantis UAB „SKOMĖ“ Juridinių asmenų registro išrašas, pakeisti įstatai buvo pateikti Juridinių asmenų registrui laiku, nepažeidžiant 6 mėn. taisyklės. įstatai pateikti 2009 m. birželio 3 d., ir Įregistruoti 2009 m. birželio 8 d. Atsižvelgiant į tai, įstatinio kapitalo padidinimas buvo nustatyta tvarka išviešintas Juridinių asmenų registre, 6 mėnesių terminas praleistas nebuvo, tad pagrindo ABI 49 str. 7 d. laikymui nėra.

219.

22Atsakovai L. R., J. M., M. M., J. M. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad po to, kai 2016-06-08 įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2015-10-21 sprendimas, kurio pagrindu buvo įvykdyta restitucija ir UAB „BALTIC ARMS“ 2016-06-13 grąžino akcijas bendrovei „SKOMĖ“, tai atsakovas UAB „SKOMĖ“ pradėjo pakartotinę 2009-05-13 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išleistos ir teismų pripažintos teisėta akcijų emisijos platinimo procedūrą. Ši procedūra buvo įgyvendinta ABĮ 54 str. 11 d. nustatyta tvarka ir terminais.

2310.

24Tretieji asmenys Ellora 4522899 Ltd ir Z. V. atsiliepimais į ieškinį nurodė, kad su sutinka su ieškiniu iš esmės tais pačiais motyvais, kurie nurodyti ieškinyje.

25II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2611.

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas; iš ieškovės R. V. atsakovei UAB „SKOMĖ“ priteista 3591 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš ieškovės atsakovei UAB „BALTIC ARMS“ priteista 3175,68 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš ieškovės valstybei priteista 1183 Eur žyminio mokesčio ir 180,66 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

2812.

29Teismas, pasisakydamas dėl ieškovės reikalavimo, nurodė, kad ieškovė iš esmės remiasi faktu, kad akcijų pasirašymo sutartis nebuvo sudaryta ir tai reiškia, kad visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas didinti kapitalą laikomas negaliojančiu, nes per 6 mėnesius nebuvo įregistruotas juridinių asmenų registre (Akcinių bendrovių įstatymo 49 str. 7 d.). Anot ieškovės, įstatinio kapitalo padidinimas niekada nebuvo įvykęs. Teismas nesutiko su tokia Akcinių bendrovių įstatymo 49 str. 7 d. interpretacija. Įstatymo nustatytas terminas susijęs su tuo, kad registre registruojami faktai būtų kuo greičiau išviešinami, nes kitaip susidarytų teisiškai neapibrėžta situacija. Šis terminas taikomas esant pasyviam elgesiui, kuris jeigu užsitęstų ilgesnį laiką galėtų pažeisti suinteresuotų asmenų interesus – viešame registre ilgą laiką nebūtų išviešinti faktai, kurie turėtų būti išviešinti. Šiuo atveju pasyvaus elgesio nebuvo. Viešame registre buvo įregistruotas įstatinio kapitalo padidinimas. Aplinkybė, kad vėliau buvo nuginčyti sandoriai, pagal kuriuos buvo keičiami registro duomenys, nereiškia, kad reikia laikyti, jog registracija nebuvo atlikta per įstatymo nustatytą terminą. Apeliacinės instancijos teismas šioje byloje 2018 m. balandžio 12 d. nutartyje jau yra pasisakęs dėl minėtos akcijų pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančia pasekmių susirinkimo 5.1 punktui, todėl šioje byloje nėra pagrindo nukrypti nuo išaiškinimų minėtoje byloje. Be to, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 4 d. sprendime (byla Nr. 2A-12-275/2015), kuriuo panaikinti Susirinkimo 5.2, 5.3, 5.4 punktai motyvuojamojoje dalyje konstatuota, kad įstatinio kapitalo didinimas investiciniams projektams atitinka bendrovės interesus. Todėl reikalavimas pripažinti UAB „SKOMĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2009-05-13 sprendimo 5.1 p. netenkintas. Netenkinus reikalavimo dėl 2009-05-13 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 5.1 p. pripažinimo negaliojančiu, nėra pagrindo tenkinti ir reikalavimų pripažinti 2016 m. rugpjūčio mėn. sudarytas akcijų pasirašymo sutartis negaliojančiomis, nes šis reikalavimas yra išvestinis. Reikalavimas įpareigoti UAB „SKOMĖ“ pakeisti įstatus ir įregistruoti jų pakeitimą taip pat yra išvestinis. ABĮ 44 straipsnio 2 d. nustato, kad akcijų pasirašymo sutartis yra paprastos rašytinės formos, išskyrus atvejus, kai CK nustato privalomą notarinę formą. Taigi, kad akcijų pasirašymo sutarčių formai netaikomas CK 1.74 straipsnis. Todėl nepagrįstas argumentas, kad 2016 m. rugpjūčio mėnesį sudarytos akcijų pasirašymo sutartys su UAB „SKOMĖ“ akcininkais pripažintinos negaliojančiomis dėl notarinės sandorio formos nesilaikymo.

3013.

31Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodė, kad kadangi bylą nagrinėjant pirmą kartą pirmosios instancijos teisme atskirasis skundas nebuvo tenkintas, atsakovo patirtos su tuo susijusios atstovavimo išlaidos (500 Eur) nepriteistinos. Kadangi PVM sąskaita faktūra už teisines paslaugas išrašyta PVM mokėtojui, atsakovė UAB „SKOMĖ“ turi teisę į PVM atskaitą iš valstybės, todėl PVM suma iš atsakovės nepriteitina. Nepriteisiant PVM, likusi priteistina suma sudaro apie ¾ maksimalios priteistinos sumos, todėl laikytina, kad atitinka teisingumo ir sąžiningumo principus. Taigi už atstovavimą atsakovės UAB „SKOMĖ“ naudai priteistina 3591 Eur bylinėjimosi išlaidų.

32III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

3314.

34Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai; priteisti solidariai iš atsakovų ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3515.

36Nurodė, kad skundžiamas sprendimas yra be motyvų, nes teismas visiškai nepasisakė dėl daugelio ieškovės argumentų. Teismas nepagrįstai skundžiamą sprendimą susiejo su Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendime c. b. Nr. 2-908-614/2015 padarytu vertinimu, kad nenustatyta sąsaja tarp sutarties negaliojimo ir sprendimo padidinti bendrovės įstatinį kapitalą. Teismas neišsiaiškino kas yra šios bylos ginčo dalykas, o tai siejo su 2009-05-13 UAB „SKOMĖ“ akcininkų sprendimo padidinti bendrovės įstatinį kapitalą teisėtumo klausimo nagrinėjimu. Teismas iš viso nieko nepasisakė dėl ABĮ 50 str. 4 d. taikymo. Pagal ABĮ 50 str. 4 d. dėl įstatinio kapitalo padidinimo papildomais įnašais pakeisti bendrovės įstatai registruojami Juridinių asmenų registre po to kai yra pasirašytos akcijos ir įmokėti pradiniai įnašai. Taigi, norint įregistruoti padidintą įstatinį kapitalą yra būtinos sąlygos – kad bendrovė pasirašytų akcijų pasirašymo sutartį su akcijų pirkėju ir kad jis sumokėtų pradinį įnašą. Be tokio sutarties pasirašymo kapitalo padidinimas neregistruojamas. Kadangi 2009-05-20 akcijų pasirašymo sutartis teismo buvo pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento, laikytina, kad tokia būtina sutartis sudaryta nebuvo. Pagal ABĮ 49 str. 7 d. įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos. Teisinis reguliavimas šiuo atveju reikalauja dviejų būtinų sąlygų: pirma - pasirašytos akcijų pasirašymo sutarties, o antra - tai per 6 mėnesius tą sutartį pateikti Juridinių asmenų registrui. Nepasirašius tokios sutarties bendrovė negali pateikti pakeistų įstatų registrui. Taigi, UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartis su akcijų pirkėjais privalėjo pasirašyti ir pateikti kapitalo padidinimą Juridinių asmenų registrui iki 2009-11-13. Teismui pripažinus 2009-05-20 akcijų pasirašymo sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo dienos, per nustatytą terminą Juridinių asmenų registrui nebuvo pateikti nei kita akcijų pasirašymo sutartis, nei pakeisti atsakovo UAB „SKOMĖ“ įstatai. Todėl 2009-05-13 UAB „SKOMĖ“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą iki 1 000 000 litų (290 000 Eur) po 2009-11-13 turėtų būti laikomas negaliojančiu, o įstatinis kapitalas – nepadidintu. Įstatymo nustatytu laiku nepadidinus UAB „SKOMĖ“ įstatinio kapitalo, laikytina, kad jis yra toks, koks yra buvęs iki UAB „SKOMĖ“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2009-05-13, todėl turi būti pakeistas UAB „SKOMĖ“ įstatų 3.1 punktas, nurodant, kad bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 101 367 Eur, o įstatinis kapitalas padalintas į 350 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė - 0,29 Eur. Pagal skundžiamą sprendimą, susidarytų situacija, kad bendrovės įstatų su padidintu įstatiniu kapitalu (2009 m. redakcija) galiotų, neegzistuojant tarpinei būtinų teisinių procedūrų grandinei – po to, kai teismas pripažino negaliojančia nuo jos pasirašymo momento UAB „BALTIC ARMS“ 2009-05-20 pasirašytą akcijų pasirašymo sutartį su atsakovu UAB „SKOMĖ“, praėjus 7 metams po bendrovės įstatų su padidintu įstatiniu kapitalu įregistravimo, 2016 m. buvo pasirašytos akcijų pasirašymo sutartys su atsakovais J. M., J. M., M. M., L. R. ir UAB „BALTIC ARMS“. Teismas neišsprendė klausimo ar UAB „SKOMĖ“ įstatinis kapitalas padidintas 2009 metais, ar 2016 metais. Pripažinimas, kad 2016 m. rugpjūčio mėnesį vykęs akcijų pasirašymo sutarčių sudarymas yra tinkamas 2009 m. įvykusio bendrovės įstatų registravimo Juridinių asmenų registre reikiamų teisinių procedūrų realizavimas ne tik neišsprendžia teisinių ginčų, kilusių tarp ieškovės ir atsakovų, neatkuria, bet ir prieštarauja CK 1.5 str. Nors pirmosios instancijos teismas tai pavadino išvestiniu reikalavimu, tačiau būtina pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento atsakovo UAB „SKOMĖ“ 2016 m. sudarytas akcijų pasirašymo sutartis, nes negalima įsigyti daikto (pripažinus, kad 2009 m. bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas laikomas negaliojančiu), kuris jau neegzistuoja. Tad nesant galiojančiai naujai akcijų emisijai, nebuvo sukurti šiuo ieškiniu prašomų pripažinti negaliojančiomis akcijų pasirašymo sutarčių objektai – pačios naujos akcijos. Todėl šie akcijų įgijimo sandoriai prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms (CK 1.80 str.). Dėl išvardintų priežasčių skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas ir priimtas naujas sprendimas – ieškinys patenkintas visiškai.

3716.

38Atsakovė UAB „SKOMĖ“ atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašė jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3917.

40Nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog skundžiamas sprendimas yra be motyvų. Teismas išsamiai motyvavo sprendimą, nurodė argumentus ir motyvus, kodėl atmeta patikslintą ieškinį. 2009 m. gegužės 13 d. 650 000 vnt. akcijų pasirašymo sutartis buvo sudaryta 2009 m. gegužės 20 d. tarp atsakovės UAB „SKOMĖ“ ir atsakovės UAB „BALTIC ARMS“. Už akcijas buvo apmokėta laiku. Tai yra objektyviai egzistuojantis faktas, todėl apeliantė nepagrįstai teigia, kad tokia sutartis sudaryta nebuvo. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 21 d. sprendimu c. b. Nr. 2-908-614/2015, patikslintu Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartimi, pripažino negaliojančia 2009 m. gegužės 20 d. atsakovės UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartį ir taikė dvišalę restituciją – įpareigojo atsakovę UAB „BALTIC ARMS“ grąžinti atsakovei UAB „SKOMĖ“ 650 000 vnt. akcijų, o iš atsakovės UAB „SKOMĖ“ atsakovei UAB „BALTIC ARMS“ priteisė 188 253,01 Eur, sumokėtų už atsakovės UAB „SKOMĖ“ akcijas. Apeliantė iškraipo minėtų procesinių sprendimų turinį, nes teismai iš atsakovės UAB „SKOMĖ“ atsakovei UAB „BALTIC ARMS“ priteisė 188 253,01 Eur todėl, kad 2009 m. gegužės 20 d. akcijų pasirašymo sutartį pripažino negaliojančia ir taikė dvišalę restituciją, o ne todėl, kad pakeisti atsakovės UAB „SKOMĖ“ įstatai nebuvo per 6 mėnesius nuo Susirinkimo pateikti JAR tvarkytojui, kaip apeliaciniame skunde teigia apeliantė. Įsiteisėjusiais, prejudicinę galią turinčiais teismų procesiniais sprendimais pripažinta, kad 2009 m. gegužės 20 d. atsakovės UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartis sukėlė faktinius padarinius, o tai reiškia, kad UAB „BALTIC ARMS“ nuo 2009 m. gegužės 20 d. iki 2016 m. birželio 8 d. buvo sąžininga atsakovės UAB „SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. emisijos 650 000 vnt. akcijų savininkė ir teisėtai naudojosi savo, kaip šių akcijų savininko turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, o šios bylos kontekste tai reiškia, kad 2009 m. gegužės 20 d. akcijų pasirašymo sutartis buvo tinkamai sudaryta, už pasirašytas akcijas buvo tinkamai sumokėta, o įstatų pakeitimai buvo tinkamai įregistruoti Juridinių asmenų registre. Apeliantės teiginys, kad per nustatytą terminą Juridinių asmenų registrui nebuvo pateikti pakeisti atsakovės UAB „SKOMĖ“ įstatai, taip pat neatitinka tikrovės, nes viskas buvo atlikta laiku. Dėl išvardintų priežasčių teismas pagrįstai atmetė ieškinį. Kadangi patikslintas ieškinys dalyje dėl Susirinkimo sprendimų 5.1 p. padidinti atsakovės UAB „SKOMĖ“ įstatinį kapitalą laikymo negaliojančiu buvo atmestas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ir patikslinto ieškinio reikalavimą įpareigoti atsakovę UAB „SKOMĖ“ pakeisti jos įstatų 3.1 p. Apeliantė taip pat prašė pripažinti niekiniais ir negaliojančiais nenurodytus atsakovės UAB „SKOMĖ“ sudarytus sandorius pagal akcijų pasirašymo sutartis, tačiau ji nenurodė jokių sandorių, sudarytų pagal akcijų pasirašymo sutartis, o pačių akcijų pasirašymo sutarčių neprašė pripažinti negaliojančiomis, todėl šioje dalyje nebuvo aiškus ieškinio dalykas ir atitinkamai faktinis ieškinio pagrindas.

4118.

42Atsakovė UAB „BALTIC ARMS“ atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašė jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą.

4319.

44Nurodė, kad ieškovė iš esmės atkartoja ieškinio teiginius, tačiau nepateikia jokių argumentų, kurie leistų spręstų, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas faktines aplinkybes bei teisinius pagrindus, ypač tiek prejudicinių sprendimų susijusiose bylose, tiek šioje byloje apeliacinės instancijos teismo priimtos 2018 m. balandžio 12 d. nutarties kontekste, padarė klaidų, sudarančių pagrindą sprendimą naikinti ar keisti. Ieškovės įvardijamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo padidinti bendrovės įstatinį kapitalą negaliojimo pagrindas (ABĮ 49 str. 7 d.) konkrečioje ginčo situacijoje negali būti taikomas, nes tam nėra įstatyme nustatytų sąlygų. ABĮ 49 str. 7 d. sprendimo padidinti įstatinį kapitalą ne(be)galiojimą sieja išimtinai su pakeistų bendrovės įstatų nepateikimu registro tvarkytojui per 6 mėn. nuo sprendimo padidinti įstatinį kapitalą priėmimo dienos. Byloje nustatyta, kad 2009-05-13 UAB „SKOMĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo pagrindu pakeisti UAB „SKOMĖ“ įstatai buvo pateikti Juridinių asmenų registrui laiku, nepažeidžiant 6 mėn. taisyklės: įstatai pateikti 2009 m. birželio 3 d., ir įregistruoti 2009 m. birželio 8 d. Įstatų registracija yra galiojanti, kitų teismų ji taip pat nebuvo panaikinta. Pirmosios instancijos teismo aiškinimas atitinka ir prejudicinius sprendimus (2015 m. birželio 15 d. papildomame sprendime Nr. 2A-12-275/2015. Pasisakydamas dėl įstatų registracijos pripažinimo negaliojančia nuo jos atlikimo dienos, teismas nurodė, jog ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančia registraciją negali būti patenkintas dėl to, kad nebuvo nustatyti neteisėti JAR veiksmai, atliekant registraciją, šis veiksmas negali būti pripažintas negaliojančiu nuo jo įvykdymo momento, nes įregistravimo metu buvo pagrindas tokį įrašą atlikti). Pirmosios instancijos teismo aiškinimas atitinka ir apeliacinės instancijos teismo šioje byloje 2018 m. balandžio 12 d. nutartyje Nr. 2A-259-803/2018 m. pateiktus išaiškinimus. Apeliantė pasisako apie neegzistuojantį teisinį ginčą dėl UAB „SKOMĖ“ įstatinio kapitalo padidinimo momento, ir neva pirmosios instancijos teismas neišsprendė šio teisinio klausimo. Tačiau tokio klausimo sprendimas peržengia ieškinio ribas, todėl pirmosios instancijos teismas jų ir neturėjo spręsti. Emisija nebuvo panaikinta, ji egzistavo ir tebeegzistuoja, yra teisėta. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 12 d. nutartyje Nr. 2A-259-803/2018 m. taip pat atkreipė dėmesį, kad 2009-05-13 UAB „SKOMĖ“ akcininkų spendimu išleistos emisijos teisėtumas yra konstatuotas įsiteisėjusiais teismų sprendimais. Todėl Bendrovė, vykdydama tiek teismų sprendimus, tiek Akcinių bendrovių įstatymo reikalavus, teisėtai ėmėsi neatidėliotinų veiksmų ją išplatinti. Atitinkamai, pagrindo pripažinti negaliojančiais tiek ieškovės nurodomas akcijų pasirašymo sutarties, tiek nepatikslintus susijusius sandorius, nėra.

4520.

46Atsakovė UAB „SKOMĖ“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimą pakeisti ir atsakovei UAB „SKOMĖ“ iš ieškovės priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nuo 3 591 Eur padidinti iki 5 667,50 Eur.

4721.

48Nurodė, kad teismas nepagrįstai bylinėjimosi išlaidų sumą sumažino PVM suma. Kadangi advokatų paslaugos apmokestinamos PVM, atitinkamai advokatų klientai turi ne tik pareigą sumokėti advokatų priskaičiuotą PVM, bet turi ir teisę pagal CPK 93 str. ir 98 str. gauti visų bylinėjimosi išlaidų (įskaitant sumokėtą PVM) atlyginimą iš bylą pralaimėjusios šalies. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-3-1075/2018 ir kt.), Lietuvos apeliacinio teismo praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartis c. b. Nr. 2A- 130/2011, 2016 m. balandžio 7 d. nutartis c. b. Nr. 2-811-241/2016), taip pat kitose tarp šios bylos šalių nagrinėtose kitose bylose teismai priteisdavo bylinėjimosi išlaidas kartu su PVM suma. Taigi, nepriteisimas bylinėjimosi išlaidų sumos su PVM, prieštarauja teismų praktikai. Teismas taip pat nepagrįstai nepriteisė apeliantei UAB „SKOMĖ“ 605 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už kitų procesinių dokumentų parengimą. Teismas, šioje dalyje atmesdamas prašymą, nurodė, kad atskirasis skundas (galimai turėtas galvoje apeliantės UAB „SKOMĖ“ atskirasis skundas dėl 2016 m. lapkričio 2 d. nutarties) nebuvo tenkintas, todėl apeliantės UAB „SKOMĖ“ 500 Eur (be PVM) bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Tokia teismo išvada nepagrįsta, kadangi nors apeliantės UAB „SKOMĖ“ atskirasis skundas dėl 2016 m. lapkričio 2 d. nutarties buvo atmestas, tačiau pagal teismų praktiką bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas turi būti išspręstas išnagrinėjus bylą iš esmės. Pirmosios instancijos teismas 2016 m. lapkričio 2 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, apeliacinės instancijos teismas šią nutartį paliko nepakeistą, tačiau galutinis teismo procesinis sprendimas priimtas apeliantės UAB „SKOMĖ“ naudai. Kadangi ieškovės ieškinys buvo atmestas, iš jos turėjo būti priteistos visos apeliantės UAB „SKOMĖ“ turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, nepriklausomai nuo atskirųjų skundų dėl atskirų procesinių veiksmų išnagrinėjimo rezultatų, kadangi jeigu ieškovė nebūtų pareiškusi nepagrįsto ieškinio, apeliantė UAB „SKOMĖ“ tokių išlaidų iš viso nebūtų patyrusi. Todėl atsakovui turi būti priteista visa jo patirtų bylinėjimosi išlaidų suma.

4922.

50Ieškovė atsiliepimu į atsakovės UAB „SKOMĖ“ apeliacinį skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad ji pati yra pateikusi apeliacinį skundą dėl skundžiamo sprendimo panaikinimo, todėl jį panaikinus iš ieškovės atsakovui apskritai nebūtų priteistos jokios bylinėjimosi išlaidos. Teismas dėl bylinėjimosi išlaidų priėmė argumentuotą sprendimą, nes atsakovo prašomos priteisti 5 667,50 Eur bylinėjimosi išlaidos yra aiškiai per didelės.

5123.

52Atsakovė UAB „BALTIC ARMS“ atsiliepimu į atsakovės UAB „SKOMĖ“ apeliacinį skundą prašė jį tenkinti visiškai. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą PVM sumos dalimi, neatsižvelgiant į tai, kad UAB „SKOMĖ“ yra PVM mokėtojas.

5324.

54Trečiasis asmuo Ellora 4522899 Ltd atsiliepimu į atsakovės UAB „SKOMĖ“ apeliacinį skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad teismas dėl bylinėjimosi išlaidų priėmė argumentuotą sprendimą, nes atsakovo prašomos priteisti 5 667,50 Eur bylinėjimosi išlaidos yra aiškiai per didelės.

5525.

56Trečiasis asmuo Z. V. atsiliepimu į atsakovės UAB „SKOMĖ“ apeliacinį skundą prašė jį atmesti; paskirti specialisto – Lietuvos auditorių rūmų išaiškinimą ar PVM mokėtoja UAB „SKOMĖ“, delaravusi PVM pagal advokato V. B. šioje byloje jau išrašytas PVM sąskaitas faktūras, atgauna iš VMI PVM dalį (ar šia suma sumažina VMI mokėtiną PVM).

5726.

58Nurodė, kad kaip PVM mokėtoja UAB „SKOMĖ“ privalo įtraukti advokato V. B. (taip pat PVM mokėtojo) šiai įmonei išrašytas PVM sąskaitas-faktūras į kasmėnesines PVM deklaracijas ir pagal jas iš VMI susigrąžina atitinkamą PVM dalį. Todėl teismui priteisus bylinėjimosi išlaidų PVM dalį, UAB „SKOMĖ“ jas gautų antrą kartą.

5927.

60Atsakovai J. M., J. M., M. M. ir L. R. atsiliepimu į apeliacinius skundus prašė: apeliantės R. V. apeliacinį skundą atmesti; apeliantės UAB „SKOMĖ“ apeliacinį skundą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tenkinti, kitą skundžiamo sprendimo dalį palikti nepakeistą; iš apeliantės R. V. atsakovų L. R., M. M. ir J. M. naudai priteisti po 150 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

6128.

62Dėl atsakovės UAB „SKOMĖ“ apeliacinio skundo nurodė, kad pritaria prašymui padidinti priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą, nes atsakovės prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Teisingumo ministro patvirtintų bylinėjimosi išlaidų dydžio.

6329.

64Dėl ieškovės apeliacinio skundo nurodė, kad jis yra nepagrįstas. Atsakovas UAB „SKOMĖ“ laikėsi ABĮ 50 str. 4 d. reikalavimų. UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartis buvo sudaryta 2009- 05-20, trečiasis asmuo UAB „BALTIC ARMS“ už pasirašytas akcijas visą sumą 650 000 Lt sumokėjo 2009-05-28, pareiškimas pakeisti atsakovo UAB „SKOMĖ“ įstatus JAR tvarkytojui pateiktas 2009-06-03, o pakeisti atsakovo įstatai JAR buvo įregistruoti 2009-06-08. Šioje byloje teismas pagrįstai vadovavosi tomis aplinkybėmis, kurios buvo nustatytos Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-02-18 priimtame sprendime, nes trečiasis asmuo šioje byloje Z. V. buvo pareiškęs ieškinį Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-240-600/2011) dėl UAB „SKOMĖ“ visuotinio akcininkų 2009-05-13 susirinkimo sprendimų ir dėl jų bylą nagrinėję teismai yra išsamiai pasisakę. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad po Vilniaus apygardos teismo 2015-05-04 sprendimo priėmimo atsakovas „SKOMĖ“ turėjo kreiptis į JAR tvarkytoją dėl atsakovo įstatinio kapitalo sumažinimo iki 350 000 Lt. Tokio veiksmo atsakovas UAB „SKOMĖ“ neprivalėjo atlikti, nes akcininkų Susirinkimo sprendimai - padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 350 000 Lt iki 1 000 000 Lt; pakeisti atsakovo įstatus ir įregistruoti įstatų pakeitimus dėl padidinto iki 1 000 000 Lt įstatinio kapitalo ir kt., yra teisėti bei galiojantys.

6530.

66Tretieji asmenys Ellora 4522899 Ltd ir Z. V. pateikė pareiškimus dėl prisidėjimo prie ieškovės apeliacinio skundo, kuriuo prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai; priteisti solidariai iš atsakovų trečiųjų asmenų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Tretieji asmenys savo pareiškimus grindžia motyvais iš esmės analogiškais ieškovės apeliacinio skundo motyvams.

6731.

68Ieškovė, tretieji asmenys Ellora 4522899 Ltd ir Z. V. pateikė prašymą stabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1449-866/2019. Nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2-1449-866/2019 Vilniaus apygardos teismas nagrinėja Ellora 4522899 Ltd ieškinį atsakovui UAB „SKOMĖ“ dėl neteisėto Ellora 4522899 Ltd įmonės UAB „SKOMĖ“ kontrolinio akcijų paketo (53,6%) perregistravimo suklastotų dokumentų pagrindu, visų pirma, įmonės „Bismarck Limited“ vardu, o vėliau kitų suklastotų dokumentų perregistravimo įmonės „Divine Consult Ltd“ vardu. Ikiteisminiame tyrime Nr.10-9-00139-12, tiriamos aplinkybės dėl neteisėto UAB „SKOMĖ“ valdymo perėmimo 2009 m. ir jo tęsimo siekiant šį neteisėtą valdymą išlaikyti. Civilinėje byloje Nr. 2-1449-866/2019 surinkti įrodymai patvirtina, kad UAB „SKOMĖ“ yra valdoma įmonės „Divine Consult Ltd“ vardu. Taigi, šiuo metu UAB „SKOMĖ“ valdo neteisėta akcininkų sudėtis ir šis neteisėtumas esminiu ginčo klausimu - dėl įmonės kontrolinio paketo valdymo neegzistuojančios įmonės „Divine Consult Ltd“ vardu - ginčijamas civilinėje byloje Nr. 2-1449-866/2019. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad civilinėje byloje Nr. 2A-1315-866/2019 nagrinėjamas ginčas ir jo išsprendimo pasekmės tiesiogiai priklauso nuo teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1449-866/2019 – įsiteisėjusiu teismo sprendimu šioje byloje Nr. 2A-1315-866/2019 (dabartinis Nr. 2A-7-866/2020) gali pasinaudoti ir toliau neteisėtą UAB „SKOMĖ“ valdymą tęsti neteisėta UAB „SKOMĖ“ akcininkų sudėtis, kurioje nėra kontrolinio paketo savininko Ellora 4522899 Ltd. Todėl yra pagrindas sustabdyti šios bylos nagrinėjimą.

6932.

70Ieškovė, tretieji asmenys Ellora 4522899 Ltd ir Z. V. pateikė prašymą išreikalauti iš UAB „SKOMĖ“ ir UAB „BALTIC ARMS“ šiame prašyme nurodytus finansinius dokumentus arba kreiptis dėl jų gavimo į Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorą M. Greičių, vadovaujantį ikiteisminiam tyrimui Nr.10-9-00139-12.

7133.

72Nurodė, kad ikiteisminiame tyrime Nr.10-9-00139-12 paaiškėjo aplinkybės, patvirtinančios 2009-05-13 UAB „SKOMĖ“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dėl akcijų emisijos išleidimo neteisėtumą. T. y. paaiškėjo, kad UAB „BALTIC ARMS“ buvo tik apsimestinė investuotoja. Juridinių asmenų registrui pateiktuose UAB „BALTIC ARMS“ 2008 m. finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodyta, kad 2008-12-31 laisvų lėšų banke ir sąskaitose UAB „BALTIC ARMS“ turėjo tik 7208 Lt. Paaiškėjo, kad 650 000 Lt mokėjimas už 2009-05-20 UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartimi neteisėtai įgytas 650 000 UAB „SKOMĖ“ akcijas 2009-05- 28 UAB „BALTIC ARMS“ mokėjimo pavedimu buvo įvykdytas UAB „SKOMĖ“ lėšomis. Šias aplinkybes gali patvirtinti ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 metu surinkti dokumentai, todėl jie turi būti išreikalauti į šią bylą.

7334.

74Atsakovė UAB „SKOMĖ“ atsiliepime į ieškovės bei trečiųjų asmenų prašymus dėl bylos stabdymo ir įrodymų išreikalavimo prašė juos atmesti.

7535.

76Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1449-866-2019 neturi jokio ryšio su 2009 m. gegužės 13 d. akcijų emisija, nes minėtoje byloje nagrinėjamas ginčas dėl kitos 2003 m. emisijos 1 87 500 vnt. PVA perleidimo sutarčių teisėtumo. Tai reiškia, kad koks teismo procesinis sprendimas bebūtų priimtas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1449-866/2019 tai neturės prejudicinės įtakos šiai bylai. Todėl nėra jokio pagrindo stabdyti šią civilinę bylą, kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1449-866/2019. Ieškinyje, patikslintame ieškinyje ir kt. iš viso nebuvo keliamas klausimas dėl to, iš kokių konkrečių lėšų atsakovas UAB „BALTIC ARMS“ 2009 m. gegužės 28 d. mokėjimo pavedimu Nr. 109105 sumokėjo atsakovui UAB „SKOMĖ“ 650 000 Lt, t. y. tai yra naujos aplinkybės, kurios nebuvo nagrinėjamos pirmosios instancijos teisme. Tokių aplinkybių apeliantė nebuvo nurodžiusi procesiniuose dokumentuose pirmosios instancijos teisme, nenurodė jų ir savo apeliaciniame skunde. Tačiau CPK 306 str. 2 d, nustatyta, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme.

7736.

78Atsakovė UAB „BALTIC ARMS“ atsiliepime į ieškovės bei trečiųjų asmenų prašymus dėl bylos stabdymo ir įrodymų išreikalavimo prašė juos atmesti.

7937.

80Nurodė, kad jokio prejudicinio ryšio tarp nagrinėjamos bylos Nr. 2A-1315-866/2019 ir Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1449-866/2019 nėra. Be to, kad dauguma procesų dalyvių nėra sutampantys, šiose bylose nagrinėjamos aplinkybės neturi jokio ryšio, dėl kurio proceso Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1449- 866/2019 bet kokia baigtis galėtų kaip nors įtakoti šios bylos baigtį. Prašyme dėl bylos stabdymo nurodomoje civilinėje byloje Nr. 2-1449-866/2019 keliamas ginčas dėl 187 500 vnt. UAB „SKOMĖ“ paprastųjų akcijų, kurias bendrovė Ellora LTD įsigijo dar 2003 m. gegužės 20 d., perleidimo sandorio, kurio data nurodoma 2011 m. balandžio 21 d. Taigi, prašyme dėl bylos stabdymo nurodytoje byloje nagrinėjamas kitos - ankstesnės emisijos UAB „SKOMĖ“ akcijų, t. y. ginčijamo sandorio dalyku buvo akcijos, nesusijusios su nagrinėjamoje byloje aptariama emisija. Todėl byla neturi būti stabdoma. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme net nebuvo keliamas klausimas apie UAB „BALTIC ARMS“ lėšų atsiskaityti už UAB „SKOMĖ“ akcijas kilmę. Todėl nėra pagrindų jas nagrinėti ir apeliacinės instancijos teisme, nes vadovaujantis CPK 306 str. 2 d., apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme.

8138.

82Atsakovai J. M., J. M., M. M. ir L. R. atsiliepime į ieškovės bei trečiųjų asmenų prašymus dėl bylos stabdymo ir įrodymų išreikalavimo prašė juos atmesti.

8339.

84Nurodė, kad civilinės bylos Nr. 2-1449-866/2019 ir šios civilinės bylos ieškinių dalykai ir pagrindai yra visiškai skirtingi. Teismas, šioje civilinėje byloje, visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats. Tarp pareiškėjų nurodytų bylų ir jose nagrinėjamų aplinkybių nėra prejudicinio ryšio. Šioje byloje apeliantė ginčija UAB „SKOMĖ“ akcininkų sprendimus susijusius su 2009 m. gegužės 13 d. akcijų emisija, o Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1449-866/2019 sprendžiamas ginčas dėl visai kitos, tai yra dėl UAB „SKOMĖ“ 2003 m. akcijų emisijos. Taigi, nėra pagrindo stabdyti bylą. Pareiškėjai nenurodė kokias reikšmingas šiai bylai aplinkybes gali įrodyti (patvirtinti ir/ar paneigti) pareiškėjų prašomi išreikalauti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos UAB „SKOMĖ“ pateikti buhalteriniai dokumentai. Prašomi išreikalauti UAB „SKOMĖ“ buhalteriniai dokumentai jokios reikšmės šioje byloje neturi, nes Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-908-614/2015 ir patikslinta Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartis, yra įvykdyti: UAB „BALTIC ARMS“ grąžino UAB „SKOMĖ“ 650 000 vnt. PVA, o UAB „SKOMĖ“ grąžino UAB „BALTIC ARMS“ 188 253,01 Eur sumą. Be to, UAB „SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotino akcininkų susirinkimo sprendimų teisėtumo klausimai taip pat yra išspręsti įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais. Todėl išreikalauti įrodymus nėra pagrindo.

85IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8640.

87Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

88Dėl prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą

8941.

90Ieškovė, tretieji asmenys Ellora 4522899 Ltd ir Z. V. apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymus sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki Vilniaus apygardos teismo c. b. Nr. 2-1449-866/2019 (dabartinis bylos Nr. 2-1465-866/2020) išnagrinėjimo ir išreikalauti dokumentus, kurie yra surinkti ikiteisminiame tyrime Nr.10-9-00139-12.

9142.

92Nagrinėjamu atveju, ieškovė ir tretieji asmenys yra tarpusavyje susiję, abejose bylose yra kilę ginčai dėl UAB „SKOMĖ“ akcijų, todėl civilinės bylos Nr. 2-1449-866/2019 aplinkybės jiems turėjo būti žinomos nuo pat minėtos bylos pradžios, t. y. tuo metu, kai šita byla dar buvo nagrinėjama pirmosios instancijos teisme. Taigi, prašymas stabdyti bylos nagrinėjimą galėjo būti pateiktas dar pirmosios instancijos teismui. Nurodomos civilinės bylos Nr. 2-1449-866/2019 nagrinėjimas buvo sustabdytas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 22 d. nutartimi, todėl šios bylos stabdymas kol bus išnagrinėta kita byla, kuri yra sustabdyta, nepagrįstai užvilkintų šios bylos nagrinėjimą.

9343.

94Ieškovės ir trečiųjų asmenų prašyme nurodytos priežastys, teismo vertinimu, nesudaro nei privalomojo, nei fakultatyviojo bylos stabdymo pagrindų, t. y. prašyme nebuvo pateikta svarių argumentų bei įrodymų, kad ši byla ir byla Nr. 2-1449-866/2019 yra tarpusavyje tiesiogiai susiję ir kad tarp jų yra prejudicinis ryšys. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs abiejų bylų medžiagą daro priešingą išvadą – tarp bylų nėra prejudicinio ryšio ir šios bylos stabdyti nėra pagrindo.

9544.

96Šioje byloje apeliantė ginčija UAB „SKOMĖ“ akcininkų sprendimus susijusius su 2009 m. gegužės 13 d. akcijų emisija, o Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1449-866/2019 yra prašomą pripažinti negaliojančiais: 2011 m. balandžio 21 d. perleidimo sandorį, kuriuo ELLORA LTD 187 500 vienetų UAB „SKOMĖ“ paprastųjų vardinių akcijų perleido BISMARK LIMITED ir 2013 m. rugpjūčio 23 d. perleidimo sandorį kuriuo BISMARK LIMITED 187 500 vienetų UAB „SKOMĖ“ paprastųjų vardinių akcijų perleido DIVINE CONSULT LTD.

9745.

98Taigi, Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1449-866/2019 ginčijamas 2011 metų sandoris, kuris 2009 metais dar nebuvo įvykęs, ir todėl nurodytoje byloje ginčijamo sandorio dalyku negalėjo būti akcijos, susijusios su šioje nagrinėjamoje byloje ginčijama 2009 m. gegužės 13 d. UAB „SKOMĖ“ akcijų emisija.

9946.

100Iš to darytina išvada, kad ir koks sprendimas būtų priimtas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2- 1449-866/2019 dėl 2011 m. balandžio 21 d. bei 2013 m. rugpjūčio 23 d. sudarytų perleidimo sutarčių teisėtumo, tai neturės jokios prejudicinės reikšmės įtakos šiai bylai, kurioje sprendžiamas ginčas dėl UAB SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. akcijų emisijos.

101Dėl prašymo išreikalauti įrodymus

10247.

103CPK 180 str. yra nurodyta, kad teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes.

10448.

105Ieškovė savo prašyme dėl įrodymų išreikalavimo teigia, jog prašomi išreikalauti įrodymai, patvirtintų faktą, kad mokėjimo už 2009 m. gegužės 13 d. akcijų emisiją metu atsakovas UAB „BALTIC ARMS“ neturėjo pakankamai lėšų, kad būtų galėjęs sumokėti 650 000 Lt už įsigyjamas akcijas. Pažymėtina, kad aplinkybė iš kur UAB „BALTIC ARMS“ gavo lėšų akcijoms apmokėti nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Be to, įsiteisėjusiais teismų sprendimais UAB „SKOMĖ“ ir UAB „BALTIC ARMS“ 2009-05-20 akcijų pirkimo-pardavimo sutartis buvo pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento atsakovų UAB „SKOMĖ“ ir UAB „BALTIC ARMS“ 2009-05-20 akcijų pasirašymo sutartis. Taigi, šiuo atveju teisiniam nagrinėjamo ginčo įvertinimui, nereikšmingos faktinės aplinkybėmis susijusios su tuo už kokias lėšas UAB „BALTIC ARMS“ 2009 m. gegužės mėn. įsigijo UAB „SKOMĖ“ akcijas. Taigi, prašomi išreikalauti įrodymai nėra susiję su šia byla ir vien tik dėl šios priežasties prašymas išreikalauti įrodymus yra nepagrįstas.

10649.

107Pažymėtina, kad procesiniuose dokumentuose (ieškinyje, patikslintame ieškinyje ir netgi apeliaciniame skunde) iš viso nebuvo keliamas klausimas dėl to, iš kokių konkrečių lėšų atsakovas UAB „BALTIC ARMS“ 2009 m. gegužės 28 d. mokėjimo pavedimu Nr. 109105 sumokėjo atsakovui UAB „SKOMĖ“ 650 000 Lt. Šios ieškovės ir trečiųjų asmenų nurodomos aplinkybės yra visiškai naujos, jos nebuvo nagrinėjamos pirmosios instancijos teisme. CPK 306 str. 2 d. yra nurodyta, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kuriomis nebuvo remiamasi pirmosios instancijos teisme. Taigi, tai yra atskiras pagrindas atmesti prašymą dėl įrodymų išreikalavimo.

108Dėl ieškovės apeliacinio skundo

10950.

110Atsakovai atsiliepimuose į ieškovės apeliacinį skundą prašo apeliacinį procesą nuraukti, nes, anot jų, ieškovė pateikė tik pačios (o ne kartu su advokatu) pasirašytą apeliacinį skundą, bet nepateikė įrodymų, jog ji turi teisinį išsilavinimą, kaip to reikalauja CPK 306 str. 3 d. Toks atsakovų teiginys yra nepagrįstas. Visų pirma ieškovė 2018 m. gruodžio 7 d. teismui pateikė patikslintą apeliacinį skundą, kuris buvo pasirašytas ir ieškovės, ir advokato (t. 5 b. l. 120-124). Antra, Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui 2019 m. kovo 1 d. Nr. KT9-N3/2019 nutarimu pripažinus CPK 306 straipsnio 3 dalį prieštaraujančią Lietuvos Respublikos Konstitucijai, atsakovų keliamas klausimas apskritai neteko prasmės.

11151.

112Apeliantė savo ieškinyje ir apeliaciniame skunde nurodo, kad esant ABI 50 str. 4 d. ir 49 str. 7 d. numatytam teisiniam reguliavimui, kad per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą, dienos privaloma pasirašyti naujai bendrovės išleistas akcijas, įmokėti pradinius įnašus, pakeiti bendrovės įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre, vėliau įsiteisėju teismo sprendimu pripažinus atsakovo UAB „SKOMĖ“ 2009-05-20 naujai visų išleistų bendrovės akcijų pasirašymo sutartį su UAB „BALTIC ARMS“ negaliojančia ir byloje pritaikius restituciją, pagal minimus teisės aktus UAB „SKOMĖ“ 2009-05-13 visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas papildomais įnašais padidinti bendrovės įstatini kapitalą po 2009-11-13 turi būti laikomas negaliojančiu, nes buvo pažeistas įstatymo nustatytas terminas. Anot apeliantės skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra be motyvų, nes teismas visiškai nepasisakė jos nurodomais klausimais. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais ieškovės teiginiais nesutinka.

11352.

114Su nurodytais apeliantės argumentais nesutiktina. Pirmosios instancijos teismas nurodė išsamius argumentus, dėl ko atmeta ieškinį, sprendimas buvo grindžiamas kitose civilinėse bylose nustatytomis aplinkybėmis. Vien tai, kad apeliantė nesutinka su teismo argumentacija, nėra pagrindas teigti, jog skundžiamas sprendimas yra be motyvų. Be to, pagal nusistovėjusią praktiką teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturi būti suprantama kai reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.

11553.

116Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, jog tarp tų pačių šalių jau yra išnagrinėtos kelios bylos dėl UAB „SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų padidinti UAB „SKOMĖ“ įstatinį kapitalą ir dėl akcijų pardavimo, t. y.

11753.1.

118Civilinėje byloje Nr. 2-240-600/2011 Z. V. prašė pripažinti negaliojančiais 2009-05-13 pakartotinio UAB „SKOMĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus nuo jų priėmimo momento. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimu šį reikalavimą atmetė. Z. V. pateikė apeliacinį skundą, Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 4 d. priėmė sprendimą byloje Nr. 2A-12-275/2015, kuriuo UAB „SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo 5.1 punktas pripažintas teisėtu, 5.2, 5.3 ir 5.4 punktai, kuriais nutarta atšaukti bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, suteikta teisė įsigyti naujai išleidžiamas akcijas UAB „BALTIC ARMS“ ir įgaliotas bendrovės direktorius pasirašyti naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį, buvo panaikinti. Civilinėje byloje Nr. 2A-12-275/2015 Vilniaus apygardos teismas taip pat priėmė ir 2015 m. birželio 15 d. papildomą sprendimą, kuriuo patikslino tam tikras aplinkybes, susijusias su UAB „SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu.

11953.2.

120Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-908-614/2015 pripažino negaliojančia atsakovų UAB „SKOMĖ“ ir UAB „BALTIC ARMS“ 2009 m. gegužės 20 d. sudarytą UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartį ir taikė restituciją. Lietuvos apeliacinio teismas 2016 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-405-516/2016 patikslino Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimo dalį dėl restitucijos taikymo ir nurodė kad taikoma dvišalė restitucija – atsakovė UAB ,,BALTIC ARMS“ įpareigojama grąžinti atsakovei UAB ,,SKOMĖ“ 650 000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų, o iš atsakovės UAB ,,SKOMĖ“ atsakovei UAB ,,BALTIC ARMS“ priteisiami 188 253,01 Eur, sumokėti pagal 2009 m. gegužės 20 d. akcijų pasirašymo sutartį.

12154.

122Kadangi minėtos bylos buvo iš esmės tarp tų pačių šalių ir ieškinių reikalavimai siejasi su šios bylos reikalavimais, laikytina, jog tarp minėtų bylų ir šios bylos yra prejudicinis ryšys, todėl teismas vadovaujasi aplinkybėmis nustatytomis minėtose bylose (CPK 182 str. 2 p.).

12355.

124Apeliacinės instancijos teismo nuomone, tiek ieškinio, tiek apeliacinio skundo argumentai grindžiami klaidingu ABĮ normų aiškinimu.

12556.

126ABĮ 49 str. 7 d. yra nurodyta, kad įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą <...> laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos.

12757.

128ABĮ 50 str. 4 d. yra nurodyta, kad dėl įstatinio kapitalo padidinimo papildomais įnašais pakeisti bendrovės įstatai registruojami juridinių asmenų registre po to, kai yra pasirašytos akcijos ir įmokėti pradiniai įnašai.

12958.

130Sprendžiant ar minėti ABĮ reikalavimai buvo tinkamai įgyvendinti, apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgtina į situaciją buvusią iš karto po 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio UAB „SKOMĖ“ akcininkų susirinkimo (t. y. vertinti tuo metu atliktus UAB „SKOMĖ“ valdymo organų veiksmus), o ne į situaciją, susiklosčiusią po to, kai įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimas panaikinti akcijų pirkimo-pardavimo sandorį. Taigi, jeigu vėliau ir buvo nuginčyti sandoriai, pagal kuriuos buvo keičiami registro duomenys, tai nereiškia, jog registracija nebuvo atlikta per įstatymo nustatytą terminą.

13159.

132Pagal ABĮ 49 str. 7 d. sprendimo padidinti įstatinį kapitalą nebegaliojimas siejamas tik su pakeistų bendrovės įstatų nepateikimu registro tvarkytojui per 6 mėn. nuo sprendimo padidinti įstatinį kapitalą priėmimo dienos, o ne su akcijų pasirašymo sutarties nepasirašymu, ar sutarties negaliojimu, ar neapmokėjimu už akcijas, ir kt.

13360.

134ABĮ 45 str. 8 str. yra nurodyta, kad bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos.

13561.

136Iš į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovė UAB „BALTIC ARMS“ 2009 m. gegužės 28 d. mokėjimo pavedimu Nr. 109105 sumokėjo atsakovei UAB „SKOMĖ“ 650 000 Lt. Tai reiškia, kad 2009 m. gegužės 13 d. emisijos akcijos buvo apmokėtos tinkamai, t. y. pilnai ir laiku. Iš bylos taip pat matyti, kad 2009 m. gegužės 13 d. UAB „SKOMĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo pagrindu pakeisti UAB „SKOMĖ“ įstatai Juridinių asmenų registrui buvo pateikti laiku, nepažeidžiant 6 mėn. taisyklės: įstatai pateikti 2009 m. birželio 3 d., ir įregistruoti 2009 m. birželio 8 d. Kadangi įstatinio kapitalo padidinimas buvo išviešintas Juridinių asmenų registre, 6 mėnesių terminas praleistas nebuvo, nėra pagrindo taikyti ABĮ 49 str. 7 d. Taigi, UAB „SKOMĖ“ įstatų teisinė registracija yra galiojanti.

13762.

138Apeliantė teigia, kad teismas nepagrįstai ir nepasisakė dėl jos argumentų apie ABĮ 49 str. 7 d. ir ABĮ 50 str. 4 d. taikymą. Toks teiginys nepagrįstas. Skundžiamame sprendime išanalizuota, kokiu atveju ABĮ 49 str. 7 d. nustato sprendimo padidinti įstatinį kapitalą negaliojimą, taip pat konstatuota čia paminėta aplinkybė, kad įstatai nustatytu terminu buvo pateikti ir įregistruoti juridinių asmenų registre. Taigi, pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs situaciją, padarė teisingą išvadą, jog nėra pagrindo taikyti ABĮ 49 str. 7 d., nėra.

13963.

140Nepagrįsti ieškovės argumentai, kad įstatų pateikimo ir registravimo nebuvo dėl to, kad UAB „SKOMĖ“ ir UAB „BALTIC ARMS“ 2009 m. gegužės 20 d. akcijų pasirašymo sutartis vėliau buvo pripažinta negaliojančia. Įstatų pateikimo registrui metu ir jų registravimo metu teisiniai įstatų įregistravimo pagrindai egzistavo ir jie buvo galiojantys: akcijų pasirašymo sutartis 2009 m. gegužės 13 d. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą pagrindu sudaryta buvo (2009 m. gegužės 20 d. akcijų pasirašymo sutartis), ir akcijos pagal šią sutartį buvo apmokėtos.

14164.

142Kaip minėta, šioje byloje teismas remiasi prejudicinėmis aplinkybėmis, nustatytomis kitose bylose. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 4 d. sprendime c. b. 2A-12-275/2015 buvo nurodyta: tai, kad naujų akcijų išleidimas ir jų pardavimas už mažesnę, nei rinkos kaina, buvo priešingas bendrovės tikslui siekti pelno ar kitam tikslui, byloje nebuvo įrodyta, ieškovas turėjo pareigą pateikti įrodymus, kad toks sprendimas buvo priešingas bendrovės tikslams, t.y. kad akcijų pardavimas už nustatytą kainą tik bendrovės akcininkams atitiko jos tikslus, arba pardavimas ne akcininkams tik už rinkos ar didesnę kainą atitiko jos tikslus, tačiau šios aplinkybės ieškovas neįrodė, todėl reikalavimas panaikinti nutarimą, susirinkimo protokole nurodytą 5.1 punkte, atmestas pagrįstai.

14365.

144Vilniaus apygardos teismas, 2015 m. birželio 15 d. papildomame sprendime Nr. 2A-12-275/2015, pasisakydamas dėl įstatų registracijos pripažinimo negaliojančia nuo jos atlikimo dienos, nurodė, jog ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančia registraciją negali būti patenkintas dėl to, kad nebuvo nustatyti neteisėti JAR veiksmai, atliekant registraciją, šis veiksmas negali būti pripažintas negaliojančiu nuo jo įvykdymo momento, nes įregistravimo metu buvo pagrindas tokį įrašą atlikti).

14566.

146Taigi, įsiteisėjusiu teismo sprendimu UAB „SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. UAB „SKOMĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 5.1 punktas paliktas galioti, t. y. bylą nagrinėję teismai nenustatė jo neteisėtumo.

14767.

148Kadangi ši byla jau vieną kartą buvo nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme, buvo būtina atsižvelgti į apeliacinės instancijos teismo šioje byloje 2018 m. balandžio 12 d. nutartyje (c. b. Nr. 2A-259-803/2018) pateiktus išaiškinimus. Pirmosios instancijos teismas būtent tai ir padarė, skundžiamame sprendime pacituodamas minėtą nutartį. Atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutarties motyvus, nėra pagrindo sieti 2009 m. gegužės 20 d. akcijų pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančia teisinių pasekmių su UAB „SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre teisiniais pagrindais bei registracijos teisėtumu ir atitinkamai laikyti, kad registracija tariamai nebuvo atlikta ar negalėjo būti atliekama.

14968.

150Apeliantė teigia, kad teismas neišsprendė teisinės dilemos dėl UAB „SKOMĖ“ įstatinio kapitalo padidinimo momento. Pažymėtina, kad įstatinio kapitalo padidinimo momentas yra aiškiai apibrėžtas ABĮ 49 str. 7 d., kurioje nurodyta, kad įstatinis kapitalas laikomas padidintu įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Kaip minėta, pakeisti UAB „SKOMĖ“ įstatai su padidintu UAB „SKOMĖ“ įstatiniu kapitalu yra įregistruoti 2009-06-08 ir šios teisinės registracijos nėra pagrindo pripažinti negaliojančia ir/ar ją panaikinti.

15169.

152Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą nustatyti, kad 2009-05-13 UAB „SKOMĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 350 000 Lt iki 600 000 Lt, išleidžiant 650 000 paprastųjų vardinių akcijų, laikomas negaliojančiu po 2009-11-13, ir įpareigoti atsakovą UAB „SKOMĖ“ pakeisti bendrovės įstatų 3.1 punktą, nurodant, kad bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 101 367 Eur, kuris padalintas į 350 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė - 0,29 Eur.

15370.

154Kadangi teismai nepanaikino UAB „SKOMĖ“ akcijų emisijos, išleistos 2009 m. gegužės 13 d., o tik pripažino akcijų pardavimo sandorį atsakovui UAB „BALTIC ARMS“ negaliojančiu ir buvo įvykdyta restitucija (atsakovas UAB „BALTIC ARMS“ 2016 m. birželio 13 d. grąžino akcijas atsakovui UAB „SKOMĖ“), atsakovas UAB „SKOMĖ“ privalėjo nuspręsti kokius veiksmus atlikti galiojančia akcijų emisija. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, UAB „SKOMĖ“ turėjo teisę pakartotinai platinti teisėtai išleistą akcijų emisiją. Taigi, UAB „SKOMĖ“ 2016 m. rugpjūčio 1 d. neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pagrįstai nusprendė pasiūlyti atsakovo UAB „SKOMĖ“ akcijų savininkams proporcingai jų turimam akcijų skaičiui įsigyti 650 000 vnt. 2009 m. gegužės 13 d. emisijos akcijų, kurių emisijos kaina atitinka nominalią vertę (po 0,29 Eur už akciją). Apie tai kiekvienam atsakovo akcininkui, įskaitant ieškovei, buvo pranešta registruotais laiškais.

15571.

156Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, jog UAB „SKOMĖ“ teisėtai ėmėsi veiksmų išplatinti galiojančiai akcijų emisijai. Dėl šios priežasties negalima teigti, kad ieškovės ginčijamos akcijų pasirašymo sutartys, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Taigi, nėra pagrindo pripažinti niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento atsakovo UAB „SKOMĖ“ sudarytus sandorius pagal akcijų pasirašymo sutartis: 2016-08-19 dėl 186 vnt. akcijų už 53,94 Eur įsigijimo su atsakove J. M., 2016-08-22 dėl 7408 vnt. akcijų už 2148,32 Eur įsigijimo su atsakovu J. M., 2016-08-22 dėl 74 286 vnt. akcijų už 21 542,94 Eur įsigijimo su atsakovu M. M., 2016-08-19 dėl 50 616 vnt. akcijų už 14 678,64 Eur įsigijimo su atsakove L. R. ir 2016-08-22 dėl 26 746 vnt. akcijų už 7756,34 Eur įsigijimo su atsakovu UAB „BALTIC ARMS“.

15772.

158Iš to, kas išdėstyta darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas išsiaiškino visas šiai bylai reikšmingas aplinkybes, tinkamai vadovavosi kitose bylose nustatytomis aplinkybėmis, teisingai taikė ABĮ nuostatas, reglamentuojančias įstatinio kapitalo padidinimą, įstatų pakeitimo įregistravimą ir kt., taip pat CK normas, reglamentuojančias sandorių pripažinimą negaliojančiais, todėl pagrįstai atmetė ieškovės ieškinį. Dėl šios priežasties ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, o sprendimo dalis, kuria buvo atmestas ieškinys, paliekama nepakeista.

159Dėl atsakovės UAB „SKOMĖ“ apeliacinio skundo

16073.

161Atsakovė UAB „SKOMĖ“ apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą apskaičiuota PVM suma ir nepagrįstai nepriteisė 605 Eur už UAB „SKOMĖ“ atskirąjį skundą dėl 2016 m. lapkričio 2 d. nutarties, nes, anot atsakovės, galutinis sprendimas byloje buvo priimtas jos naudai, todėl jai turėjo būti priteistos ir bylinėjimosi išlaidos už atskirąjį skundą, nepaisant to, jog jis buvo atmestas.

16274.

163Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-1075/2018, yra nurodyta, kad be bendrųjų CPK 93 straipsnyje nustatytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo taisyklių, taikomas dydžio ribojimas, nustatytas CPK 98 straipsnio 2 dalyje, – atlyginamos išlaidos, neviršijančios teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Atlygintinų išlaidų už advokato pagalbą mažinimo (dalies išlaidų nepriteisimo) priklausomai nuo išlaidų struktūros ir sudedamųjų dalių (paslaugų teikimo sąnaudos, pelnas, mokesčiai ir pan.) įstatymai nenustato. <...> Teismai, nustatydami atlygintinas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, privalo vadovautis CPK normomis ir neturi pareigos priteistiną sumą vertinti bylos šalims kaip mokesčių mokėtojams galimai kilsiančių mokestinių prievolių bei teisių aspektu ir pagal tai koreguoti priteistiną išlaidų atlyginimą.

16475.

165Kasacinės instancijos teismas, taip pat yra nurodęs, kad viena iš CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės normos taikymo sąlygų – teismo sprendimas, priimtas šalies naudai. Pagal šią teisės normą gauti iš kitos šalies savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą turi teisę tik ta proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas (teismo procesinis sprendimas), o teismas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo sprendžia tik esant sprendimui (teismo procesiniam sprendimui), priimtam (priimamam) šalies naudai, ir šiuo remdamasis. Aptariamos teisės normos prasme proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, suprantama kaip šalis, kuriai sprendimas yra palankus, kuri laimėjo ginčą byloje (pavyzdžiui, ieškovas, kurio ieškinys patenkintas). Ji paaiškėja teismui išnagrinėjus bylą ir priėmus (priimant) sprendimą dėl ginčo esmės. Tokiai proceso šaliai pagal aptariamą teisės normą pralaimėjusioji šalis turi kompensuoti civilinių teisių gynybai išleistas lėšas – patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kol nėra išnagrinėta civilinė byla ir nėra priimtas sprendimas nė vienos iš šalių naudai, t, y. kol teismas dėl ginčo esmės nėra priėmęs teismo procesinio sprendimo, iš kurio būtų galima nustatyti, kuri šalis laimėjo ginčą byloje, priteisti bylinėjimosi išlaidų nėra pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-280-219/2018).

16676.

167Atsižvelgiant į nurodytus kasacinės instancijos teismo išaiškinimus, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino atsakovei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą. Todėl, atsakovės UAB „SKOMĖ“ apeliacinis skundas, kuriuo prašoma padidinti jai priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nuo 3 591 iki 5 667,50 Eur, tenkintinas šioje dalyje pakeičiant teismo sprendimą.

168Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

16977.

170Kadangi ieškovės apeliacinis skundas buvo atmestas, bylinėjimosi išlaidos, patirtos už atsiliepimų į ieškovės apeliacinį skundą surašymą atsakovams priteistinos iš ieškovės (CPK 93, 98 str.): atsakovui UAB „SKOMĖ“ priteistina 1150 Eur; atsakovei UAB „BALTIC ARMS“ 1210 Eur; atsakovams J. M., M. M., L. R. po 150 Eur.

17178.

172Atsakovės UAB „BALTIC ARMS“ patirtos 121 Eur teisinės pagalbos išlaidos už atsiliepimo į UAB „SKOMĖ“ apeliacinį skundą nepriteisiamos, nesant priešingo teisinio suinteresuotumo.

17379.

174Ieškovei, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartimi, buvo atidėtas 1 183 Eur žyminio mokesčio sumokėjimas iki procesinio sprendimo priėmimo apeliacinės instancijos teisme. Ieškovės apeliacinį skundą atmetus, valstybės naudai priteistina iš ieškovės 1 183 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 straipsnis).

175Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

176ieškovės R. V. apeliacinį skundą atmesti, atsakovės UAB „SKOMĖ“ apeliacinį skundą tenkinti.

177Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimą dėl ginčo esmės palikti nepakeistą.

178Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Atsakovei UAB „SKOMĖ“ (į. k. 122574319) iš ieškovės R. V. (a. k. ( - ) priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nuo 3 591 Eur padidinti iki 5 667,50 Eur.

179Priteisti iš ieškovės R. V. (a. k. ( - ) atsakovei UAB „SKOMĖ“ (į. k. 122574319) 1 150 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

180Priteisti iš ieškovės R. V. (a. k. ( - ) atsakovei UAB „BALTIC ARMS“ (į. k. 110786047) 1 210 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

181Priteisti iš ieškovės R. V. (a. k. ( - ) atsakovams J. M. (a. k. ( - ) M. M. (a. k. ( - ) L. R. (a. k. ( - ) po 150 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

182Priteisti iš ieškovės R. V. (a. k. ( - ) valstybės naudai 1 183 Eur žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine tvarka rašytiniame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė pareikštu ieškiniu prašė: 1) nutraukti teisinį santykį –... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinys... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi Vilniaus miesto... 11. 4.... 12. Ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė: nustatyti, kad... 13. 5.... 14. Ieškovė nurodė, kad ji yra atsakovo UAB „SKOMĖ“ akcininkė, turinti 47... 15. 6.... 16. Atsakovė UAB „SKOMĖ” atsiliepime nesutiko su ieškiniu ir prašė be... 17. 7.... 18. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 12 d. nutartyje... 19. 8.... 20. Atsakovė UAB „BALTIC ARMS“ pateikė atsiliepimą, su ieškiniu nesutiko.... 21. 9.... 22. Atsakovai L. R., J. M., M. M., J. M. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu... 23. 10.... 24. Tretieji asmenys Ellora 4522899 Ltd ir Z. V. atsiliepimais į ieškinį... 25. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 26. 11.... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinys buvo... 28. 12.... 29. Teismas, pasisakydamas dėl ieškovės reikalavimo, nurodė, kad ieškovė iš... 30. 13.... 31. Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodė, kad... 32. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 33. 14.... 34. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 35. 15.... 36. Nurodė, kad skundžiamas sprendimas yra be motyvų, nes teismas visiškai... 37. 16.... 38. Atsakovė UAB „SKOMĖ“ atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą... 39. 17.... 40. Nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog skundžiamas sprendimas yra be... 41. 18.... 42. Atsakovė UAB „BALTIC ARMS“ atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą... 43. 19.... 44. Nurodė, kad ieškovė iš esmės atkartoja ieškinio teiginius, tačiau... 45. 20.... 46. Atsakovė UAB „SKOMĖ“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės... 47. 21.... 48. Nurodė, kad teismas nepagrįstai bylinėjimosi išlaidų sumą sumažino PVM... 49. 22.... 50. Ieškovė atsiliepimu į atsakovės UAB „SKOMĖ“ apeliacinį skundą... 51. 23.... 52. Atsakovė UAB „BALTIC ARMS“ atsiliepimu į atsakovės UAB „SKOMĖ“... 53. 24.... 54. Trečiasis asmuo Ellora 4522899 Ltd atsiliepimu į atsakovės UAB „SKOMĖ“... 55. 25.... 56. Trečiasis asmuo Z. V. atsiliepimu į atsakovės UAB „SKOMĖ“ apeliacinį... 57. 26.... 58. Nurodė, kad kaip PVM mokėtoja UAB „SKOMĖ“ privalo įtraukti advokato V.... 59. 27.... 60. Atsakovai J. M., J. M., M. M. ir L. R. atsiliepimu į apeliacinius skundus... 61. 28.... 62. Dėl atsakovės UAB „SKOMĖ“ apeliacinio skundo nurodė, kad pritaria... 63. 29.... 64. Dėl ieškovės apeliacinio skundo nurodė, kad jis yra nepagrįstas. Atsakovas... 65. 30.... 66. Tretieji asmenys Ellora 4522899 Ltd ir Z. V. pateikė pareiškimus dėl... 67. 31.... 68. Ieškovė, tretieji asmenys Ellora 4522899 Ltd ir Z. V. pateikė prašymą... 69. 32.... 70. Ieškovė, tretieji asmenys Ellora 4522899 Ltd ir Z. V. pateikė prašymą... 71. 33.... 72. Nurodė, kad ikiteisminiame tyrime Nr.10-9-00139-12 paaiškėjo aplinkybės,... 73. 34.... 74. Atsakovė UAB „SKOMĖ“ atsiliepime į ieškovės bei trečiųjų asmenų... 75. 35.... 76. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1449-866-2019... 77. 36.... 78. Atsakovė UAB „BALTIC ARMS“ atsiliepime į ieškovės bei trečiųjų... 79. 37.... 80. Nurodė, kad jokio prejudicinio ryšio tarp nagrinėjamos bylos Nr.... 81. 38.... 82. Atsakovai J. M., J. M., M. M. ir L. R. atsiliepime į ieškovės bei... 83. 39.... 84. Nurodė, kad civilinės bylos Nr. 2-1449-866/2019 ir šios civilinės bylos... 85. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 86. 40.... 87. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 88. Dėl prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą ... 89. 41.... 90. Ieškovė, tretieji asmenys Ellora 4522899 Ltd ir Z. V. apeliacinės... 91. 42.... 92. Nagrinėjamu atveju, ieškovė ir tretieji asmenys yra tarpusavyje susiję,... 93. 43.... 94. Ieškovės ir trečiųjų asmenų prašyme nurodytos priežastys, teismo... 95. 44.... 96. Šioje byloje apeliantė ginčija UAB „SKOMĖ“ akcininkų sprendimus... 97. 45.... 98. Taigi, Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1449-866/2019... 99. 46.... 100. Iš to darytina išvada, kad ir koks sprendimas būtų priimtas Vilniaus... 101. Dėl prašymo išreikalauti įrodymus... 102. 47.... 103. CPK 180 str. yra nurodyta, kad teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus,... 104. 48.... 105. Ieškovė savo prašyme dėl įrodymų išreikalavimo teigia, jog prašomi... 106. 49.... 107. Pažymėtina, kad procesiniuose dokumentuose (ieškinyje, patikslintame... 108. Dėl ieškovės apeliacinio skundo... 109. 50.... 110. Atsakovai atsiliepimuose į ieškovės apeliacinį skundą prašo apeliacinį... 111. 51.... 112. Apeliantė savo ieškinyje ir apeliaciniame skunde nurodo, kad esant ABI 50... 113. 52.... 114. Su nurodytais apeliantės argumentais nesutiktina. Pirmosios instancijos... 115. 53.... 116. Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų... 117. 53.1.... 118. Civilinėje byloje Nr. 2-240-600/2011 Z. V. prašė pripažinti... 119. 53.2.... 120. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 21 d. sprendimu civilinėje byloje... 121. 54.... 122. Kadangi minėtos bylos buvo iš esmės tarp tų pačių šalių ir ieškinių... 123. 55.... 124. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, tiek ieškinio, tiek apeliacinio... 125. 56.... 126. ABĮ 49 str. 7 d. yra nurodyta, kad įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik... 127. 57.... 128. ABĮ 50 str. 4 d. yra nurodyta, kad dėl įstatinio kapitalo padidinimo... 129. 58.... 130. Sprendžiant ar minėti ABĮ reikalavimai buvo tinkamai įgyvendinti,... 131. 59.... 132. Pagal ABĮ 49 str. 7 d. sprendimo padidinti įstatinį kapitalą nebegaliojimas... 133. 60.... 134. ABĮ 45 str. 8 str. yra nurodyta, kad bendrovės išleistos akcijos turi būti... 135. 61.... 136. Iš į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovė UAB „BALTIC ARMS“... 137. 62.... 138. Apeliantė teigia, kad teismas nepagrįstai ir nepasisakė dėl jos argumentų... 139. 63.... 140. Nepagrįsti ieškovės argumentai, kad įstatų pateikimo ir registravimo... 141. 64.... 142. Kaip minėta, šioje byloje teismas remiasi prejudicinėmis aplinkybėmis,... 143. 65.... 144. Vilniaus apygardos teismas, 2015 m. birželio 15 d. papildomame sprendime Nr.... 145. 66.... 146. Taigi, įsiteisėjusiu teismo sprendimu UAB „SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13... 147. 67.... 148. Kadangi ši byla jau vieną kartą buvo nagrinėjama apeliacinės instancijos... 149. 68.... 150. Apeliantė teigia, kad teismas neišsprendė teisinės dilemos dėl UAB... 151. 69.... 152. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė... 153. 70.... 154. Kadangi teismai nepanaikino UAB „SKOMĖ“ akcijų emisijos, išleistos 2009... 155. 71.... 156. Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, jog UAB „SKOMĖ“ teisėtai... 157. 72.... 158. Iš to, kas išdėstyta darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 159. Dėl atsakovės UAB „SKOMĖ“ apeliacinio skundo... 160. 73.... 161. Atsakovė UAB „SKOMĖ“ apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios... 162. 74.... 163. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartyje, priimtoje... 164. 75.... 165. Kasacinės instancijos teismas, taip pat yra nurodęs, kad viena iš CPK 93... 166. 76.... 167. Atsižvelgiant į nurodytus kasacinės instancijos teismo išaiškinimus,... 168. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 169. 77.... 170. Kadangi ieškovės apeliacinis skundas buvo atmestas, bylinėjimosi išlaidos,... 171. 78.... 172. Atsakovės UAB „BALTIC ARMS“ patirtos 121 Eur teisinės pagalbos išlaidos... 173. 79.... 174. Ieškovei, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartimi,... 175. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3... 176. ieškovės R. V. apeliacinį skundą atmesti, atsakovės UAB „SKOMĖ“... 177. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimą dėl ginčo... 178. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimo dalį... 179. Priteisti iš ieškovės R. V. (a. k. ( - ) atsakovei UAB „SKOMĖ“ (į. k.... 180. Priteisti iš ieškovės R. V. (a. k. ( - ) atsakovei UAB „BALTIC ARMS“... 181. Priteisti iš ieškovės R. V. (a. k. ( - ) atsakovams J. M. (a. k. ( - ) M. M.... 182. Priteisti iš ieškovės R. V. (a. k. ( - ) valstybės naudai 1 183 Eur...