Byla e2S-215-855/2020
Dėl naudojimosi rūsio patalpomis tvarkos nustatymo ir įpareigojimo atlaisvinti įėjimą į patalpas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų (apeliantų) R. S. ir UAB „Amber Marketing“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria atmestas atsakovų R. S. ir UAB „Amber Marketing“ prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų M. B. ir H. H. B. IV ieškinį atsakovams R. S. ir UAB „Amber Marketing“ dėl naudojimosi rūsio patalpomis tvarkos nustatymo ir įpareigojimo atlaisvinti įėjimą į patalpas,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovai M. B., H. H. B. IV kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovus R. S. ir UAB „Amber Marketing“ per mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos atlaisvinti bendrą įėjimą (iš laiptinės pusės) į bendras namo rūsio patalpas pagal pateiktą planą (išgriaunant iš bendros laiptinės užmūrytą įėjimą į rūsio patalpas), o atsakovams neįvykdžius minėto reikalavimo, leisti ieškovams atlaisvinti bendrą įėjimą į rūsio patalpas savo lėšomis, įgyjant teisę į tokiems darbams patirtų išlaidų kompensavimą iš atsakovų, taip pat nustatyti naudojimosi rūsio patalpomis tvarką, priskiriant ieškovams naudojimuisi patalpas, rūsio patalpų plane pažymėtas Nr. R-3, laikantis patalpų plane nurodytų patalpų išmatavimų ir ribų, paliekant teisę atsakovams bendrai naudotis likusiomis rūsio patalpomis, plane pažymėtomis Nr. R-2 ir R-6 savo nuožiūra ir bendrai (tarpusavyje) nusistatyta tvarka bei priteisti ieškovų naudai solidariai iš atsakovų visas ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė. 2019 m. spalio 21 d. teismas priėmė papildomą sprendimą, kuriuo nusprendė priteisti iš ieškovų M. B. ir H. H. B. IV solidariai 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei UAB „Amber Marketing“ ir solidariai 500 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui R. S..

83.

9Atsakovai R. S. ir UAB „Amber Marketing“ pateikė prašymą išduoti vykdomuosius raštus pagal 2019 m. spalio 21 d. papildomą teismo sprendimą.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 5 d. nutartimi nutarė netenkinti atsakovų R. S. ir UAB „Amber Marketing“ prašymo dėl vykdomojo rašto išdavimo.

145.

15Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad 2019 m. lapkričio 8 d. ieškovai pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti 2019 m. spalio 11 d. priimtą teismo sprendimą, ieškinį tenkinti visiškai arba grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei priteisti iš atsakovų turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Pažymėjo, jog papildomas sprendimas buvo priimtas sprendimo, apskųsto apeliacine tvarka, pagrindu, todėl neįsiteisėjęs 2019 m. spalio 11 d. sprendimas yra papildomo sprendimo sudėtinė dalis.

166.

17Teismas taip pat nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškovų apeliacinį skundą ir apeliacinio skundo tenkinimo atveju, ex oficio turėtų išspręsti bylinėjimosi išlaidų perskirstymo klausimą. Taigi papildomo sprendimo vykdymo galimumas tiesiogiai priklauso nuo apeliacinės instancijos teismo sprendimo rezultato, todėl iki teismo sprendimo įsiteisėjimo negali būti išduotas vykdomasis raštas pagal teismo priimtą papildomą sprendimą.

18III.

19Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

207.

21Apeliantai atsakovai R. S. ir UAB „Amber Marketing“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutartį ir tenkinti pareikštą prašymą dėl vykdomųjų raštų išdavimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

227.1.

23Papildomas sprendimas priimamas dėl vieno iš ieškinio reikalavimų, nurodytų CPK 277 straipsnio 1 dalyje, kurie nebuvo išspręsti pagrindiniame sprendime. Tad, nežiūrint į pavadinimą „papildomas“ šis sprendimas turi vienodą teisinę galią, kaip ir „pagrindinis“.

247.2.

25Tai, kad papildomas sprendimas nėra neatsiejama pagrindinio sprendimo dalis, kuris procesine prasme seka paskui pagrindinį sprendimą ir jam taikomos visos teisinės procesinės procedūros ir pasekmės, kaip ir pagrindiniam sprendimui, akivaizdžiai byloja CPK 277 straipsnio 4 dalis, nustatanti, kad papildomas sprendimas gali būti apskųstas apeliacine tvarka per 20 dienų nuo jo priėmimo. Toks teisinis reguliavimas patvirtina, kad papildomas sprendimas turi savo procesinę egzistenciją, nepriklausomą nuo pagrindinio sprendimo. Tokią nuomonę patvirtina ir CPK 279 straipsnio 1 dalis, nustatanti, kad teismo sprendimo dalis dėl savarankiškų reikalavimų, kuri neapskundžiama apeliaciniu skundu, įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui.

267.3.

27Neapskųstas apeliacine tvarka papildomas sprendimas negali būti apeliacinio teismo ex officio peržiūrėtas, nagrinėjant apeliacinį skundą dėl pagrindinio sprendimo. Bylinėjimosi išlaidų advokato paslaugoms apmokėti priteisimas nedaromas ex officio, o tik pagal šalies prašymą CPK 98 str. nustatyta tvarka.

288.

29Ieškovai M. B. ir H. H. B. IV pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašė atskirąjį skundą atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

308.1.

31Papildomas teismo sprendimas nėra savarankiškas teismo sprendimas, jis gali būti priimtas esant CPK 277 straipsnio sąlygoms, jei teismo sprendimu liko neišspręstų kiausimų. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 21 d. papildomu sprendimu buvo išspręstas bylinėjimosi išlaidų klausimas. CPK 279 straipsnis dalinį sprendimo įsiteisėjimą sieja su tuo, kad nėra apskųsta sprendimo dalis dėl savarankiškų reikalavimų, tačiau bylinėjimosi išlaidos yra ne ieškinio reikalavimas, o procesinis prašymas, kuris negali būti prilygintas sprendimo daliai dėl savarankiškų reikalavimų. Kadangi ginčas kilo tik dėl procesinio sprendimo bylinėjimosi išlaidų klausimu įsiteisėjimo, tai šiuo atveju remtis CPK 279 straipsnio 1 dalies išlyga dėl neapskųstos sprendimo dalies įsiteisėjimo negalima.

328.2.

33Net ir tuo atveju, kai reikalavimus pagal ieškinį būtų galima vertinti kaip sąlyginai savarankiškus, teismų praktikoje nėra toleruojamas vykdomųjų raštų išdavimas daliai sprendimo, kuri galėtų pasikeisti tenkinus apeliacinį skundą (jo dalį).

348.3.

35Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio (pagal pareigas).

36IV.

37Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Atskirasis skundas atmestinas.

389.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

4010.

41Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

4211.

43Nagrinėjamu atveju atsakovai R. S. ir UAB „Amber Marketing“ skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria teismas nutarė netenkinti jų prašymo dėl vykdomojo rašto išdavimo, o apeliacinės instancijos teismas turi įvertinti tokios teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą.

4412.

45Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Pagal CPK 587 straipsnio 1 dalies 1 punktą vykdomasis dokumentas yra teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas. Vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą (CPK 646 straipsnio 1 dalis). Iš nurodyto teisinio reguliavimo matyti, kad teismas vykdomąjį raštą gali išduoti tik vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, todėl vykdomasis raštas nagrinėjamu atveju galėtų būti išduotas tik tuo atveju, jeigu 2019 m. spalio 21 d. papildomas sprendimas, kuriuo buvo išspręstas bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovų klausimas, būtų įsiteisėjęs.

4613.

47Bylos duomenimis ieškovai 2019 m. lapkričio 8 d. pateikė apeliacinį skundą, kuris buvo priimtas 2019 m. lapkričio 12 d. rezoliucija. Šiame apeliaciniame skunde apeliantai prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 11 d. ir priimti naują sprendimą ieškinį tenkinti visiškai arba grąžinti bylą iš naujo nagrinėti į pirmą instanciją, taip pat prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

4814.

49Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamas teismo 2019 m. spalio 11 d. sprendimas res judicata galios nėra įgijęs, o apeliacinės instancijos teismas gali ir panaikinti skundžiamą sprendimą ieškinį tenkinant visiškai arba grąžinant bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, o tai tikėtina, lemtų ir bylinėjimosi išlaidų perskirstymą.

5015.

51Nors apeliantai atskirajame skunde ir nurodo, kad papildomas sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo šiuo atveju nėra neatsiejama pagrindinio sprendimo dalis, kuris procesine prasme seka paskui pagrindinį sprendimą, tačiau su tokia pozicija apeliacinės instancijos teismas sutikti negali.

5216.

53Pagal CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Pažymėtina, kad prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo laikytinas tik procesiniu prašymu ir negali būti laikomas savarankišku materialiuoju reikalavimu, todėl nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl materialiųjų ieškinio reikalavimų, nėra pagrindo teigti, kad šiuo atveju įsiteisėjo teismo papildomas sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

5417.

55Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 2019 m. spalio 21 d. papildomas sprendimas gali ir turi būti laikomas 2019 m. spalio 11 d. sprendimo dalimi, todėl 2019 m. lapkričio 8 d. pateikę apeliacinį skundą ieškovai skundė tiek 2019 m. spalio 11 d. sprendimą, tiek ir 2019 m. spalio 21 d. papildomą sprendimą. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju sprendžiant priešingai, tikėtina susidarytų ydinga teisinė – faktinė situacija, kadangi, pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas grąžintų bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, dėl bylinėjimosi išlaidų teismas turėtų priimti naują sprendimą, tuo tarpu papildomas sprendimas greičiausiai jau būtų įvykdytas.

5618.

57Pažymėtina, kad ir kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimai nėra šalių vykstančio materialinio teisinio pobūdžio ginčo dalis, t. y. bylinėjimosi išlaidų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas vertintina kaip savarankiška teismo veikla, bylos nesprendžiant iš esmės, tačiau, išsprendus bylą dėl materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo, papildomai pasisakoma ir dėl procesinio teisinio pobūdžio reikalavimo – bylinėjimosi išlaidų priteisimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Taip pat nurodoma, kad materialinio teisinio pobūdžio ginčo išsprendimo rezultatas lemia procesinio teisinio pobūdžio reikalavimo pagrįstumą, t. y. laimėjusiai šaliai atlyginamos jos turėtos išlaidos, kurių ji turėjo siekdama apginti pažeistą teisę. Bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą teismas turi išspręsti neatsižvelgdamas į šalių prašymą – tai yra teismo pareiga (CPK 270 straipsnio 5 dalies 3 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2012).

5819.

59Teisėjų kolegija taip pat pilnai sutinka su atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentu, kad teismų praktikoje nėra toleruojamas vykdomųjų raštų išdavimas daliai sprendimo, kuri galėtų pasikeisti tenkinus apeliacinį skundą (jo dalį) (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1396-302/2017). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog nagrinėjamu atveju nėra jokių duomenų apie tai, kad 2019 m. spalio 21 d. papildomas sprendimas turėtų būti vykdomas skubai.

6020.

61Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, atskirojo skundo argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai neišdavė vykdomųjų raštų 2019 m. spalio 21 d. papildomo sprendimo pagrindu, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties atskirajame skunde nurodytais motyvais taip pat nėra pagrindo, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

6221.

63Atmetus atskirąjį skundą, ieškovams M. B. ir H. H. B. IV iš atsakovų (apeliantų) priteistinos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos už atskirojo skundo surašymą, t. y. po 200,00 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 93 str. 1 d.).

64Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

65Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

66Priteisti ieškovų M. B., a. k. ( - ) ir H. H. B. IV, a. k. ( - ) naudai 200 Eur (du šimtus eurų 0 ct) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo UAB „Amber Marketing“, į. k. 110580079.

67Priteisti ieškovų M. B., a. k. ( - ) ir H. H. B. IV, a. k. ( - ) naudai 200 Eur (du šimtus eurų 0 ct) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo R. S. (gyv. ( - ).

68Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovai M. B., H. H. B. IV kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 11 d. sprendimu ieškinį... 8. 3.... 9. Atsakovai R. S. ir UAB „Amber Marketing“ pateikė prašymą išduoti... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 5 d. nutartimi nutarė... 14. 5.... 15. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad 2019 m. lapkričio 8 d. ieškovai... 16. 6.... 17. Teismas taip pat nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs... 18. III.... 19. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 7.... 21. Apeliantai atsakovai R. S. ir UAB „Amber Marketing“ pateikė atskirąjį... 22. 7.1.... 23. Papildomas sprendimas priimamas dėl vieno iš ieškinio reikalavimų,... 24. 7.2.... 25. Tai, kad papildomas sprendimas nėra neatsiejama pagrindinio sprendimo dalis,... 26. 7.3.... 27. Neapskųstas apeliacine tvarka papildomas sprendimas negali būti apeliacinio... 28. 8.... 29. Ieškovai M. B. ir H. H. B. IV pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 30. 8.1.... 31. Papildomas teismo sprendimas nėra savarankiškas teismo sprendimas, jis gali... 32. 8.2.... 33. Net ir tuo atveju, kai reikalavimus pagal ieškinį būtų galima vertinti kaip... 34. 8.3.... 35. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog CPK normos yra... 36. IV.... 37. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. 9.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 40. 10.... 41. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 42. 11.... 43. Nagrinėjamu atveju atsakovai R. S. ir UAB „Amber Marketing“ skundžia... 44. 12.... 45. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi... 46. 13.... 47. Bylos duomenimis ieškovai 2019 m. lapkričio 8 d. pateikė apeliacinį... 48. 14.... 49. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamas teismo 2019 m.... 50. 15.... 51. Nors apeliantai atskirajame skunde ir nurodo, kad papildomas sprendimas dėl... 52. 16.... 53. Pagal CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas, priėmęs byloje... 54. 17.... 55. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 2019 m. spalio 21 d.... 56. 18.... 57. Pažymėtina, kad ir kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bylinėjimosi... 58. 19.... 59. Teisėjų kolegija taip pat pilnai sutinka su atsiliepimo į apeliacinį... 60. 20.... 61. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus,... 62. 21.... 63. Atmetus atskirąjį skundą, ieškovams M. B. ir H. H. B. IV iš atsakovų... 64. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 65. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti... 66. Priteisti ieškovų M. B., a. k. ( - ) ir H. H. B. IV, a. k. ( - ) naudai 200... 67. Priteisti ieškovų M. B., a. k. ( - ) ir H. H. B. IV, a. k. ( - ) naudai 200... 68. Nutartis neskundžiama....