Byla eAS-809-492/2018
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos D. P. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. P. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai (trečiasis suinteresuotas asmuo – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja D. P. 2018 m. spalio 5 d. (per EPP sistemą) su skundu kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. V35-806 „Dėl natūra grąžinamų žemės sklypų ( - ), planų tvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas); 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Druskininkų skyriaus 2015 m. spalio 30 d. administracinį aktą Nr. 50SS-3-(14.50.35); 3) panaikinti NŽT 2015 m. lapkričio 18 d. administracinį aktą Nr. 1SS-3182-(7.5.); 4) atnaujinti terminą D. P. 2015 m. lapkričio 25 d. skundui pakartotinai paduoti; 5) kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu nustatyti, kur nagrinėtinas skundas dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo (ribų ir plotų) tuo atveju, kai suformuoti sklypus nuosavybės teisių atkūrimui savivaldybės administraciją yra įpareigojęs teismas administracinėje byloje, kurioje tokių sklypų ribų nustatymas nebuvo nagrinėjimo dalykas ar jo dalis.

6Prašyme atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti pareiškėja nurodė, kad 2015 m. lapkričio 26 d., padavusi skundą Kauno apygardos administraciniam teismui, termino ji nebuvo praleidusi, gindama savo teises, buvo atidi ir rūpestinga, poreikį pakartotinai kreiptis į teismą su tuo pačiu skundu lėmė skirtingos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų nuomonės bei nukrypimas nuo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 22 straipsnio 1 dalies nuostatų dėl bylų perdavimo pagal rūšinį teismingumą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-343-438/2018 m. Po minėtos 2018 m. balandžio 18 d. nutarties paskelbimo ji buvo aktyvi ir pateikė prašymą atnaujinti procesą, tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eP-44-822/2018 m. buvo atsisakyta procesą atnaujinti.

7II.

8Regionų apygardos administracinis teismo Kauno rūmai 2018 m. spalio 15 d. nutartimi netenkino pareiškėjos D. P. prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir atsisakė jį priimti.

9Teismas nustatė, kad pareiškėjos skundas, keliant tuos pačius reikalavimus, tam pačiam atsakovui buvo išnagrinėtas Kauno apygardos administraciniame teisme administracinėje byloje Nr. eI-2035-644/2016. Bylos nagrinėjimo dalykas buvo ginčo Įsakymu patvirtintų, natūra grąžinamų žemės sklypų planų, teisėtumas ir pagrįstumas, buvo sprendžiamas klausimas, ar atsakovas, priimdamas Įsakymą, tinkamai įvykdė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 jam nustatytą įpareigojimą. Kadangi ginčijamu Įsakymu buvo patvirtinti natūra grąžinamų žemės sklypų planai, atsižvelgiant ne tik į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime nurodytus inžinerinius tinklus, bet ir į visus kitus sklype esančius inžinerinius tinklus, teismas sprendė, kad dėl tokių atsakovo veiksmų ženkliai sumažėjo formuojamų natūra grąžinamų žemės sklypų dydžiai, todėl Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 3 d. sprendimu pareiškėjos skundą tenkino (administracinė byla Nr. eI-2035-644/2016). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinį skundą (administracinė byla Nr. eA-343-438/2018), 2018 m. balandžio 18 d. nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimą panaikino, o bylą nutraukė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartyje nurodė, kad ginčijamas Įsakymas yra priimtas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimo vykdymo procese, todėl negali būti priskirtas sprendimų, kurie nagrinėjami pagal ginčo teisenos taisykles kategorijai, numatytai ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte.

10Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėja Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimo apeliacine tvarka neginčijo, t. y. sutiko su bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme apimtimi, ir išnagrinėtos administracinės bylos rezultatu (sprendimu).

11Pareiškėja skunde nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime galimų grąžinti natūra žemės sklypų ribos nebuvo nustatinėjamos, todėl valstybės tarnautojo nustatytos ir grafiškai pažymėtos natūra grąžinamo žemės sklypo ribos (jų vieta teritorijoje, konfigūracija, jomis apibrėžto sklypo plotas) vertintinos ne kaip Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime nustatyto įpareigojimo vykdymas. Taip pat pareiškėja nurodė, kad ginčas dėl Įsakymu patvirtintuose planuose grafiškai pažymėtų natūra grąžinamų žemės sklypų ribų ir plotų liko neišnagrinėtas.

12Teismas sprendė, kad pareiškėja ginčija tuos pačius administracinius aktus, kurie buvo ginčijami Kauno apygardos administracinio teismo byloje Nr. eI-2035-644/2016, tačiau kitu (nauju) pagrindu. Į Kauno apygardos administracinį teismą dėl ginčijamų aktų kreipėsi 2015 m. lapkričio 26 d., todėl vėliausiai apie juos turėjo žinoti 2015 m. lapkričio 26 d. Nagrinėjamu atveju pareiškėja buvo pasinaudojusi išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, numatyta Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, todėl skundą teismui galėjo paduoti vėliausiai iki 2015 m. gruodžio 28 d. Nagrinėjamu atveju pareiškėja skundą teismui nauju pagrindu dėl tų pačių aktų panaikinimo padavė 2018 m. spalio 5 d. (per EPP sistemą), todėl praleido terminą skundui paduoti kiek daugiau nei trisdešimt tris mėnesius. Nors pareiškėja nurodė, jog buvo pakankamai atidi ir rūpestinga gindama savo teises, laiku padavė skundą teismui dėl tų pačių aktų panaikinimo, vėliau prašė atnaujinti procesą byloje, tačiau, teismo vertinimu, matydama, jog Kauno apygardos administracinio teismo byloje Nr. eI-2035-644/2016 nėra pasisakyta dėl natūra grąžinamo žemės sklypo ribų (jų vietos teritorijoje, konfigūracijos, jomis apibrėžto sklypo ploto), apeliacinio skundo dėl teismo sprendimo neteikė, t. y. sutiko su teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-2035-644/2016 ir nagrinėtos administracinės bylos apimtimi.

13Teismas nurodė, kad pareiškėja būdama atidi ir rūpestinga, turėjo galimybę skundą teismui dėl šiame skunde prašomų panaikinti administracinių aktų nagrinėjamu atveju reiškiamu (nauju) pagrindu paduoti nepraleidusi įstatyme nustatyto vieno mėnesio termino arba teikti apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. eI-2035-644/2016, jei manė, kad sprendime nebuvo išnagrinėtos visos skunde nurodytos aplinkybės ir nepasisakyta dėl natūra grąžinamo žemės sklypo ribų (jų vietos teritorijoje, konfigūracijos, jomis apibrėžto sklypo ploto). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-343-438/2018 buvo priimta po termino skundui paduoti pabaigos, todėl joje suformuota praktika nelaikytina svarbia termino praleidimo priežastimi. Pareiškėja skunde nenurodė jokių objektyvių, nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, kurios galėtų būtų pripažintos svarbiomis termino skundui nauju pagrindu paduoti atnaujinimo priežastimis, todėl teismas netenkino prašymo atnaujinti praleistą terminą pakartotinai paduoti skundą ir skundą atsisakė priimti (ABTĮ 33 str. 2 d. 9 p.).

14Taip pat teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos administracinio teismo byla Nr. eI-2035-644/2016 buvo nagrinėjama tarp tų pačių ginčo šalių (pareiškėja D. P., atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija) dėl to paties dalyko (Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V35-806, NŽT Druskininkų skyriaus 2015 m. spalio 30 d. administracinio akto Nr. 50SS-3-(14.50.35) ir NŽT 2015 m. lapkričio 18 d. administracinio akto Nr. 1SS-3182-(7.5.) panaikinimo), todėl pareiškėjai reiškiant reikalavimą tam pačiam atsakovui, dėl to paties dalyko tuo pačiu ginčo pagrindu, teismas skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną ABTĮ nustatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

15Tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 18 d. nutartyje (administracinė byla Nr. eA-343-438/2018), priimtoje išnagrinėjus administracinį ginčą tarp tų pačių ginčo šalių dėl to paties dalyko, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartyje (administracinė byla Nr. eP-44-822/2018), priimtoje išnagrinėjus pareiškėjos prašymą atnaujinti procesą toje pačioje byloje, yra nuosekliai laikomasi pozicijos, kad ginčas tarp pareiškėjos D. P. ir Druskininkų savivaldybės administracijos Kauno apygardos administracinio teismo nagrinėtoje byloje Nr. eI-2035-644/2016 kilo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimo vykdymo procese, nes buvo pradėti minėto sprendimo vykdymo veiksmai (kreiptasi į antstolę, kuri nustatė, kad sprendimas nėra įvykdytas, ginčas dėl antstolės veiksmų išnagrinėtas Šalčininkų rajono apylinkės teisme bei apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teisme), todėl jis negali būti priskirtas sprendimų, kurie nagrinėjami pagal ABTĮ ginčo teisenos taisykles, kategorijai. Nagrinėjamu atveju teismui nekilo abejonių dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktų išvadų nurodytose nutartyse, nes ABTĮ nenumato galimybės administraciniam teismui įsiterpti į vykdymo procesą, reguliuojamą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) normomis. Pagal CPK vykdymo proceso teisminę kontrolę atlieka, vykdymo santykiuose iškylančius ginčus sprendžia bendrosios kompetencijos teismas (CPK 510–513, 585, 593, 594, 614 str.). Tokios pozicijos laikomasi ir Specialiosios teisėjų kolegijos nutartyse (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2017 m. sausio 18 d. nutartį NR. T-10/2017), todėl pareiškėjos prašymo kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, jos nurodytais motyvais, pirmosios instancijos teismas netenkino.

16III.

17Pareiškėja D. P. atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 15 d. nutartį ir atnaujinti terminą 2015 m. lapkričio 25 d. skundui pakartotinai paduoti.

18Pareiškėja teigia, kad ji nepraleido termino skundui dėl Įsakymo panaikinimo pateikti, o pakartotinio pateikimo poreikį lėmė tik teisės viršenybės negarantuojanti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų darbo kokybė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 18 d. nutartimi nutraukė bylą, nors pagal ABTĮ 103 straipsnio 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį bylą turėjo perduoti bendrosios kompetencijos teismui.

19Teisėjų kolegija konstatuoja:

20IV.

21Nagrinėjamo atskirojo skundo dalyką sudaro pareiškėjos skundo tapatumo nustatymas anksčiau pareikštam skundui, kurio pagrindu iškelta administracinė byla buvo nutraukta kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p., 103 str. 1 p.).

22Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I841-142/2010 pagal pareiškėjos D. P. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, atsakovas, be kita ko, buvo įpareigotas per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos laisvoje (neužstatytoje) žemės dalyje, kuri Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus kartografinėje medžiagoje pažymėta teritorijos numeriu Nr. 6, N. K. turėtos žemės vietoje suformuoti natūra grąžinamą žemės sklypą, toje vietoje, kur nėra kitiems asmenims nuosavybės teise įregistruoto daikto – inžinerinių tinklų, kurių unikalus Nr. ( - ), atlikti sklypo kadastrinius matavimus, parengti ir patvirtinti žemės sklypo planą, pasiūlyti žemės sklypo specialiąsias naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypo pagrindinę tikslinę paskirtį, pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo ir perduoti patvirtintą žemės sklypo planą kartu su kitais dokumentais Alytaus apskrities viršininko administracijai. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimas, neatnaujinus termino apeliaciniam skundui paduoti ir nutraukus apeliacinį procesą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 28 d. ir 2010 m. liepos 7 d. nutartys), įsiteisėjo 2010 m. liepos 7 d.

23Pareiškėja, Kauno apygardos administracinio teismo byloje Nr. eI-2035-644/2016 skundu prašydama panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. V35-806, kuris buvo priimtas vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I841-142/2010, nurodė, kad Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius patvirtino planus sklypų, suformuotų ne teismo sprendimo dalyje dėl Nr. 6 pažymėtos teritorijos nurodytoje vietoje. Teigė, kad Nr. 6 pažymėta teritorija suplanuota 21,9 ha Druskininkų miesto dalies Veisiejų, Ateities, Neravų ir Šiltnamių gatvių teritorijos detaliuoju planu. Detalaus plano pagrindiniame brėžinyje nurodyta, kad šios teritorijos plotas – 2232 kv. m. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime Druskininkų savivaldybės administracijai nustatytas įpareigojimas Nr. 6 pažymėtoje teritorijoje suformuoti natūra grąžinamą žemės sklypą toje vietoje, kur nėra inžinerinių tinklų, kurių unikalus Nr. ( - ). Inžineriniai tinklai, kurių unikalus Nr. ( - ) – spaudiminė fekalinės kanalizacijos linija Nr. 6 pažymėtoje teritorijoje užima ne daugiau kaip 75 kv. m plotą, yra pačiame teritorijos pakraštyje, todėl vientisas natūra grąžinamas žemės sklypas turi būti suformuotas apie 2150 k. m ploto. Įvertinus Nr. 6 pažymėtoje teritorijoje esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonas, turėjo būti pasiūlyta žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos, nustatančias žemės sklypo naudojimo apribojimus. Kadangi Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius skundžiamu Įsakymu patvirtino planus natūra grąžinamų žemės sklypų, suformuotų neatsižvelgus į teismo sprendime Druskininkų savivaldybės administracijai nustatytą įpareigojimą, o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyrius 2015 m. spalio 30 d. aktu Nr. 50SS-3-(14.50.35.), Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. lapkričio 18 d. aktu Nr. 1SS-3182-(7.5.) skundžiamo įsakymo teisėtumą ir pagrįstumą tikrinti atsisakė, pareiškėja prašė juos taip pat panaikinti.

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-343-438/2018 buvo panaikintas Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimas byloje Nr. eI-2035-644/2016 ir administracinė byla buvo nutraukta, konstatuota, kad ginčijamas Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. V35-806 nėra savarankiškas viešojo administravimo subjekto sprendimas, tai aktas, kuriuo vykdomas įsiteisėjęs teismo sprendimas, todėl negali būti priskirtas sprendimų, kurie nagrinėjami pagal ginčo teisenos taisykles, kategorijai, numatytai ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kurie pagrįstų ginčą vykdymo procese (CPK 510–513 str., 593 str.), todėl nenustatė pagrindų perduoti bylą pagal teismingumą nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme.

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eP-44-822/2018 buvo atsisakyta atnaujinti procesą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eA-343-438/2018.

26Pareiškėja D. P. 2018 m. spalio 5 d. (per EPP sistemą) su skundu kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą su tapačiais reikalavimais: 1) panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. V35-806 „Dėl natūra grąžinamų žemės sklypų ( - ), planų tvirtinimo“; 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriaus 2015 m. spalio 30 d. administracinį aktą Nr. 50SS-3-(14.50.35); 3) panaikinti NŽT 2015 m. lapkričio 18 d. administracinį aktą Nr. 1SS-3182-(7.5.).

27Pareiškėja teigia, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo išnagrinėtoje byloje

28Nr. I841-142/2010 nuosavybės teisių atkūrimui formuojamų žemės sklypų ribų nustatymas nebuvo nagrinėjimo dalykas ar jo dalis, kad ji Įsakymą ir administracinius aktus kvestionuoja platesne apimtimi negu priimto sprendimo vykdymas ir kitais pagrindais (nėra pasisakyta dėl natūra grąžinamo žemės sklypo ribų – jų vietos teritorijoje, konfigūracijos, jomis apibrėžto sklypo ploto), tačiau teisėjų kolegija su šiais pareiškėjos teiginiais nesutinka.

29Ta aplinkybė, kad Įsakymas buvo priimtas vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Nr. I841-142/2010, išsamiai aptarta ir įvertinta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtoje byloje Nr. eA-343-438/2018. Pareiškėjos skundas Kauno apygardos administracinio teismo nagrinėtoje byloje Nr. eI-2035-644/2016 patvirtina, kad Įsakymas buvo kvestionuojamos ir tais aspektais, kuriuos ji pakartotinai teikiamame skunde įvardija kaip naujus pagrindus (dėl natūra grąžinamo žemės sklypo ribų – jų vietos teritorijoje, konfigūracijos, jomis apibrėžto sklypo ploto). Nepaisant to, aplinkybė, kad Įsakymas buvo priimtas vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Nr. I841-142/2010, išsamiai aptarta ir įvertinta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtoje byloje Nr. eA-343-438/2018. Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo Įsakymo paskirtį bei jo sukeliamas teisines pasekmes visa apimtimi vertinti kitaip, besąlygiškai jų nesiejant su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimo tinkamu / ar netinkamu įvykdymu. Pastarasis aspektas yra vykdymo proceso dalykas, kas taip pat pažymėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 18 d. nutartyje byloje Nr. eA-343-438/2018.

30ABTĮ 104 straipsnio, reglamentuojančio bylos nutraukimą ir pasekmes, 3 dalis nustato, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių ginčo šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taigi nustačius ginčo tapatumą, pirmosios instancijos teismas, remdamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punktu, pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą. Tokiu atveju neturėjo būti sprendžiama nei dėl termino atnaujinimo, nei dėl kreipimosi į Specialiąją kolegiją.

31Pastaroji nutartis laikytina neužkertančia kelio pareiškėjai ginti savo teises ir teisėtus interesus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimo vykdymo procese, kilus neaiškumams – kreiptis į sprendimą priėmusį teismą dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo (CPK 589 str. 1 d.); galiausiai, pretendentė į nuosavybės teisių atkūrimą turi teisę skųsti patį sprendimą, kuriuo jai atkuriamos nuosavybės teisės į konkretų turtą, ir ginčyti jo teisėtumą ir pagrįstumą be kita ko ir dėl natūra grąžinamo žemės sklypo ribų – jų vietos teritorijoje, konfigūracijos, jomis apibrėžto sklypo ploto.

32Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija palieka nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta pareiškėjos skundą priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punktu pagrindu, likusią nutarties dalį panaikina.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjos D. P. atskirąjį skundą atmesti.

35Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 15 d. nutartį pakeisti, palikti galioti jos dalį, kuria atsisakyta priimti nagrinėti pareiškėjos D. P. skundo reikalavimus.

36Likusią nutarties dalį panaikinti.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja D. P. 2018 m. spalio 5 d. (per EPP sistemą) su skundu kreipėsi... 6. Prašyme atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti pareiškėja nurodė,... 7. II.... 8. Regionų apygardos administracinis teismo Kauno rūmai 2018 m. spalio 15 d.... 9. Teismas nustatė, kad pareiškėjos skundas, keliant tuos pačius reikalavimus,... 10. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėja Kauno apygardos... 11. Pareiškėja skunde nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010... 12. Teismas sprendė, kad pareiškėja ginčija tuos pačius administracinius... 13. Teismas nurodė, kad pareiškėja būdama atidi ir rūpestinga, turėjo... 14. Taip pat teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos administracinio teismo byla... 15. Tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 18 d.... 16. III.... 17. Pareiškėja D. P. atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos... 18. Pareiškėja teigia, kad ji nepraleido termino skundui dėl Įsakymo... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 20. IV.... 21. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalyką sudaro pareiškėjos skundo tapatumo... 22. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimu... 23. Pareiškėja, Kauno apygardos administracinio teismo byloje Nr.... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 18 d. nutartimi... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi... 26. Pareiškėja D. P. 2018 m. spalio 5 d. (per EPP sistemą) su skundu kreipėsi... 27. Pareiškėja teigia, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo... 28. Nr. I841-142/2010 nuosavybės teisių atkūrimui formuojamų žemės sklypų... 29. Ta aplinkybė, kad Įsakymas buvo priimtas vykdant Vilniaus apygardos... 30. ABTĮ 104 straipsnio, reglamentuojančio bylos nutraukimą ir pasekmes, 3 dalis... 31. Pastaroji nutartis laikytina neužkertančia kelio pareiškėjai ginti savo... 32. Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija palieka nepakeistą... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Pareiškėjos D. P. atskirąjį skundą atmesti.... 35. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 15 d.... 36. Likusią nutarties dalį panaikinti.... 37. Nutartis neskundžiama....