Byla 2A-148-577/2017
Dėl įpareigojimo atnaujinti elektros energijos tiekimą, trečiasis asmuo A. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko, Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės M. S. ieškinį atsakovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl įpareigojimo atnaujinti elektros energijos tiekimą, trečiasis asmuo A. B..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė
1. Ieškovė, kreipdamasi į teismą, prašė įpareigoti atsakovą AB „Elektros energijos operatorius“ atnaujinti elektros energijos tiekimą į butą, esantį ( - ), kitą dieną po teismo sprendimo įsiteisėjimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose bei bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad gyvena bute, esančiame ( - ). Butas anksčiau priklausė jau nuosavybės teise, tačiau 2004-01-27 pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovė butą pardavė V. K.; pirkimo-pardavimo sutarties 9 punktu šalys susitarė, kad pardavėjai M. S. yra paliekama teisė naudotis butu iki gyvos galvos, taip pat teisė deklaruoti savo gyvenamąją vietą bute. 2016-01-07 butas buvo parduotas trečiajam asmeniui A. B.. Atsakovas naujojo savininko prašymu kovo mėnesį atjungė elektros energijos tiekimą. Ieškovės tvirtinimu, atsakovas, nutraukęs elektros energijos tiekimą, pažeidė su ieškove sudarytą elektros energijos tiekimo sutartį, kuri nėra nutraukta, ieškovė už suvartotą elektros energiją su atsakovu atsiskaitydavo. Atsakovui atjungus elektros energijos tiekimą, ieškovė negali naudotis buitiniais elektros prietaisais ir gyvena be šviesos. Prašė ieškinį tenkinti. 2. Atsakovas su ieškiniu nesutiko; nurodė, kad 2004-01-27 pirkimo-pardavimo sutartimi butą nusipirko V. K.. Šios sutarties 9 punktu šalys susitarė, jog ieškovei paliekama teisė naudotis butu iki gyvos galvos. VĮ Registrų centro duomenimis 2016-01-07 V. K. butą pardavė. Vėliau dar kelis kartus keitėsi buto savininkai. 2004-01-27 pirkimo-pardavimo sutarties 9 punktas yra privalomas šios sutarties šalims. Tretiesiems asmenims ši sąlyga gali būti privaloma tik tokiu atveju, jeigu ji tinkamai išviešinta. Tą patį nurodė ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčo nagrinėjimo komisija 2016-02-22 sprendime, išnagrinėjusi M. S. skundą. Komisija pažymėjo, kad 2004-01-27 sutartimi prisiimti įsipareigojimai galiojo sutarties šalims, t. y. M. S. ir V. K.. Minėtam savininkui 2016-01-07 perleidus nuosavybės teises į butą, naujajam savininkui 2004-01-27 sutartyje (jos 9 punkte) numatyti įsipareigojimai neperėjo, kadangi jie nebuvo registruoti VĮ Registrų centre. 3.Trečiasis asmuo A. B. atsiliepime į ieškinį prašė atmesti ieškinį. Nurodė, kad VĮ Registrų centro duomenimis trečiasis asmuo įsigijo butą, kuriam nebuvo taikomi jokie apribojimai, neįregistruotos jokios trečiųjų asmenų teisės, tame tarpe ir ieškovės. 2004-01-27 pirkimo-pardavimo sutartyje nėra apribojimų šį turtą perleisti tretiesiems asmenims. Ieškovė M. S. nuolatos gyvena bute, esančiame ( - ), todėl ieškovės teiginiai apie pažeidžiamas teises yra nepagrįsti.
  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

44.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

64.1.

7Teismas nustatė, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis juridinis faktas apie ieškovės teisę naudotis butu po 2004-01-27 pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo registre nėra išviešintas; byloje nėra įrodymų, kad naujam buto savininkui A. B. perkant butą buvo žinoma apie ieškovės teisę naudotis butu. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes ir surinktus įrodymus, konstatavo, jog trečiasis asmuo A. B. yra sąžiningas buto įgijėjas ir savininkas, todėl kaip tokio daikto savininkas turi teisę reikalauti, kad būtų nutrauktas elektros energijos tiekimas į jam priklausantį butą, o atsakovas, gavęs savininko prašymą nutraukti elektros energijos tiekimą, pagrįstai ir teisėtai nutraukė jos tiekimą (CK 1.5, 4.93, 4.98, 6.189, 6.383, 6.384 str., 6.393 str. 3 d., 6.400 str.).

84.2. Taip pat pirmos instancijos teismas nurodė, jog byloje esantys įrodymai nepatvirtina aplinkybės, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens susiklostė panaudos santykiai, ar kitais teisėtais pagrindais ieškovė turi teisę naudotis butu; todėl sprendė, kad atsakovas pagrįstai be savininko sutikimo atsisako atnaujinti elektros energijos tiekimą, o ieškovės reikalavimas yra nepagrįstas ir atmestinas.

9III.

10Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

115.

12Ieškovė M. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. sprendimą, ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

135.1. Pasak apeliantės, nepagrįsta teismo išvada, kad esantys įrodymai nepatvirtina aplinkybės, kad ji teisėtais pagrindais turi teisę naudotis butu; anot apeliantės, ši teisė jai nustatyta 2004-01-27 pirkimo-pardavimo sutarties 9 punktu bei įsiteisėjusiais teismų sprendimais bylose su V. K. – buvusiu buto savininku (Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimai: 2012 m. kovo 27 d. civilinėje byloje Nr.2-2522-866/2012, 2015 m. gruodžio 1 d. civilinėje byloje Nr.el-2-24022- 734/20145, 2015 m. birželio 4 d. civilinėje byloje Nr.2-7096-833/2015). A. B. į teismą dėl apeliantės teisės gyventi bute iki gyvos galvos bei deklaruoti gyvenamąją vietą nutraukimo ir jos iškeldinimo nesikreipė, todėl ji turi teisę gyventi bute ( - ), iki gyvos galvos.

145.2. 2004-01-27 buto pirkimo-pardavimo sutartis buvo įregistruota viešajame registre; tokiu būdu įregistruotas viešajame registre ir minėtos sutarties 9 punktas, kuriame nustatyta apeliantės teisė gyventi bute iki gyvos galvos, todėl teismas be pagrindo nurodė, jog šis faktas nebuvo išviešintas. Minėta sutartis įregistruota in corpore, vadinasi įregistruotas juridinis faktas, kad jai paliekama teisė naudotis minėtu butu.

155.3. Teismas nepagrįstai nurodė, jog nepateikti įrodymai, patvirtinantys, jog tarp ieškovės ir trečiojo asmens susiklostė panaudos teisiniai santykiai; ieškovė faktiškai naudojasi butu, mokėjo ir moka komunalinius mokesčius, tai patvirtina minėti teismo sprendimai, atsiskaitymo už butą knygelės, laiptinės, kurioje yra butas, gyventojų raštas. Buvę buto savininkai mėgino apeliantę iškraustyti iš jiems nuosavybės teise priklausančio buto, mėgino atjungti elektros tiekimą minėtam butui, tačiau Vilniaus miesto apylinkės 2015 m. birželio 4 d. sprendimu teismas jų ieškinį atsakovui AB „LESTO“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atmetė, nustatė, kad apeliantė turi teisę iki gyvos galvos naudotis butu. Teismas dėl šių aplinkybių nepasisakė.

165.4. 2004 m. sausio 27 d. buto pirkimo-pardavimo sutartis su panaudos elementu buvo įregistruota viešajame registre. LR CK 6.643 str. 1 d. nustatyta, kad panaudos davėjas turi teisę daiktą parduoti ar perduoti jį neatlygintinai naudotis trečiajam asmeniui. Tokiu atveju naujam daikto savininkui ar naudotojui pereina teisės ir pareigos pagal anksčiau sudarytą panaudos sutartį, jeigu registruotina panaudos sutartis buvo įstatymo nustatyta tvarka įregistruota viešajame registre arba apie ją naujasis savininkas ir naudotojas sutarties sudarymo metu žinojo ar turėjo žinoti. Naujam savininkui turėjo būti žinoma, kad ankstesne sutartimi yra įregistruota panaudos teisė, nes butą pirko iš advokato R. R., kuris eilę metų atstovavo buvusiam savininkui V. K., o dabar atstovauja A. B. byloje Vilniaus apygardos administraciniame teisme dėl apeliantės gyvenamosios vietos deklaravimo ginčo bute panaikinimo. Be to, A. B., prieš įsigydamas butą, turėjo pasitikrinti gyventojų registre apie asmenis, deklaravusius savo gyvenamąją vietą. Tuo tarpu tuo metu nebuvo išnagrinėta apeliacine tvarka byla pagal V. K. ieškinį AB „LESTO“ dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo minėtam butui. Mano, kad teismas turėjo taikyti LR CK 6.643 str. 1 d. nuostatas, tačiau jų netaikė.

175.5. Skunde nurodytoms aplinkybėms pagrįsti pridėjo įrodymus; nurodė, kad anksčiau jie nebuvo pateikti, nes nemanė, kad teismas suabejojo apeliantės teise gyventi bute, tuo labiau, kad jos neginčijo A. B..

185.6. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo atsakovą AB „Energijos skirstymo operatorius“ atnaujinti elektros energijos tiekimą butui, esančiam ( - ). Teismas nurodė, kad šiuo butu apeliantė naudojasi, nori gyventi oriai. Tokiu būdu apeliantė turėjo ir turi teisėtų lūkesčių, kad šios jos teisės niekas neginčijo, neginčija ir neginčys ateityje.

195.7. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl byloje esančių aplinkybių, jog su apeliante 1994 m. gruodžio 19 d. buvo sudaryta elektros energijos tiekimo sutartis minėtam butui, kuri yra nenutraukta ir galiojanti. Ankstesnis savininkas V. K. mėgino ją nutraukti, tačiau AB „LESTO“ atsisakė tai daryti.

205.8. LR CK 6.189 str. nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. 1994 m. gruodžio 19 d. sutartis neterminuota. Nutraukęs elektros energijos tiekimą, atsakovas pažeidė sutarties sąlygą tiekti elektros energiją apeliantės naudojamam butui bei elektros energijos naudojimo ir tiekimo taisykles, patvirtintas LR Energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-231. Pasak apeliantės, ji turi teisę reikalauti, kad atsakovas atnaujintų elektros energijos tiekimą (LR CK 6.213 str., 6.383 str.).

215.9. Teismas be pagrindo priteisė iš apeliantės trečiojo asmens turėtas išlaidas advokato pagalbai, nes galiojantis LR CPK to nenumato, trečiasis asmuo A. B. savarankiškų reikalavimų nereiškė.

226.

23Atsakovas atsiliepime prašo atmesti apeliantės apeliacinį skundą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

246.1. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad minėta 2004-01-27 buto pirkimo – pardavimo sutarties 9 p. sąlyga, kuria apeliantei buvo nustatyta teisė naudotis butu iki gyvos galvos, jos teisė deklaruoti savo gyvenamąją vietą ginčo bute, galiojo tik sutarties šalių atžvilgiu, t.y. M. S. ir V. K.; kadangi minėta sutarties sąlyga nebuvo išviešinta Nekilnojamojo turto registre, ji niekaip nesaisto naujo buto savininko.

256.2. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad A. B. yra sąžiningas buto įgijėjas ir turi teisę disponuoti savo turtu; o tai, jog ieškovė patenka į butą, esantį ( - ), nereiškia, kad tarp jos ir buto savininko susiklostė panaudos santykiai ar ieškovė kitais teisėtais pagrindais turi teisę naudotis butu.

266.3. Atmestini ieškovės argumentai, jog trečiasis asmuo įgijęs butą jame negyveno ir neginčijo jos teisės gyventi bute. Pažymi, jog vien dėl to, kad savininkas nesinaudoja savo turtu, nereiškia, jog jis praranda savo turimas teises ar kažkas įgyja teisę naudotis savininko turtu.

276.4. Pasak atsakovo, atsakovas privalėjo įvykdyti buto savininko prašymą nutraukti elektros energijos tiekimą į jam priklausantį butą ir neturi jokio pagrindo abejoti buto savininko teise disponuoti jam priklausančiu turtu.

287.

29Trečiasis asmuo A. B. atsiliepime prašo apeliantės apeliacinio skundo netenkinti, skundžiamą pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

307.1. Apeliantė pateikė prie apeliacinio skundo naujus įrodymus, taip pat nurodo naujus argumentus, kuriais nesirėmė bylos nagrinėjimo metu pirmos instancijos teisme; motyvuotai neapaiškino, kodėl jų nepateikė anksčiau, nors tokia galimybę turėjo. Todėl prašo naujais įrodymais nesivadovauti.

317.2. Priešingai nei teigė apeliantė, trečiajam asmeniui nebuvo žinoma apie jos teisę naudotis butu; perkant butą jis susipažino su Nekilnojamojo turto registro duomenimis, tačiau jokių trečiųjų asmenų teisių: nuomos, panaudos ar uzufrukto, įregistruota nebuvo. Todėl 2004-01-27 pirkimo-pradavimo sutartis ir joje nustatytos sąlygos niekaip neįpareigoja trečiojo asmens.

327.3. Trečiasis asmuo niekada nebuvo sudaręs jokių sutarčių su ieškove; vien tai, kad pirkimo- pardavimo sutartis buvo įregistruota registre, nesudaro pagrindo išvadai, kad faktas apie galimą panaudą buvo tinkamai išviešintas bet kokiam trečiajam asmeniui; pagal CK 6.643 str. 1 d. nuostatas naujam daikto savininkui pereina teisės ir pareigos pagal anksčiau sudarytą panaudos sutartį, jeigu registruotina panaudos sutartis buvo įstatymu nustatyta tvarka įregistruota viešame registre arba apie ją naujasis savininkas sutarties sudarymo metu žinojo arba turėjo žinoti. Apeliantė tokių įrodymų nepateikė.

337.4. Pažymėjo, jog Vilniaus apygardos teismas 2016-04-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1344-258/2016 nustatė, kad M. S. gyvena bute adresu ( - ), Vilniuje, o bute, esančiame ( - ), negyvena. Mano, kad ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, prašo jai skirti baudą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

348.

35Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

36Dėl naujai pateiktų įrodymų priėmimo

379.

38Ieškovė su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-04 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-7096-833/2015, 2016-04-07 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštą, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-27 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2552-866/2012, 2015-10-06 patikslintą ieškinį, atsiliepimą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-01 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. el 2-24022-734/2015, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-06-13 nutartį, kuriuos prašo priimti (prijungti prie bylos).

3910.

40Vadovaujantis CPK 314 straipsnio nuostatomis, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Būtinumas pateikti naujus įrodymus siejamas su visapusišku bylos dalyką sudarančių aplinkybių ištyrimu, bet ne ginčo šalių santykių visų aspektų detaliu tyrinėjimu (CPK180 str.). Ieškovė prašymą dėl naujų įrodymų priėmimo iš esmės motyvavo tuo, kad šių įrodymų pateikimo poreikis atsirado teismui išnagrinėjus bylą, nes nemanė, kad teismas suabejos jos teise gyventi bute.

4111. Teisėjų kolegija, įvertinusi naujų įrodymų pateikimo galimybes bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, taip pat atsižvelgusi į nagrinėjamoje byloje padarytas išvadas sprendžia, kad šių įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teismui yra nesavalaikis bei neturi įtakos skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytų išvadų pagrįstumui bei jų faktiniam ir teisiniam įvertinimui apeliacinės instancijos teisme, todėl juos atsisakoma priimti ir jie grąžinami apeliantei (CPK 323, 314 straipsniai).

4212. Byloje nustatyta, kad ieškovė M. S. jai nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), 2004-01-27 pirkimo-pardavimo sutartimi perleido V. K.; sutarties 9 p. šalys sulygo, kad pardavėjai M. S. yra paliekama teisė naudotis butu iki gyvos galvos, taip pat teisė deklaruoti savo gyvenamąją vietą šiame bute (b.l. 21-23). Sutarties 9 p. nekilnojamojo daikto suvaržymai Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nebuvo. 1994-12-19 ieškovė ir Vilniaus elektros energijos tinklai sudarė elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartį, kuria elektros energijos tiekėjas įsipareigojo tiekti elektros energiją butui, esančiam ( - ) (b. l. 8). VĮ Registrų centro duomenimis 2016-01-07 V. K. butą pardavė, vėliau butas buvo perleistas kitiems asmenims, o nuo 2016-03-03 butas įregistruotas trečiojo asmens A. B. vardu. 2016-02-29 atsakovas buto savininko prašymu minėtam butui nutraukė elektros energijos tiekimą (b. l. 13, 14). Trečiasis asmuo A. B. ir atsakovas 2016-04-25 sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo paslaugos) sutartį Nr. 12244472-51112/267442, kuria atsakovas įsipareigojo tiekti elektros energiją butui, esančiam ( - ) (b. l. 37).

4313.

44Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovą AB „Elektros energijos operatorius“ atnaujinti elektros energijos tiekimą į butą, esantį ( - ), kitą dieną po teismo sprendimo įsiteisėjimo; nurodė, kad atsakovas, nutraukęs elektros energijos tiekimą, pažeidė su ieškove sudarytą elektros energijos tiekimo sutartį, kuri nėra nutraukta, ieškovė už suvartotą elektros energiją su atsakovu atsiskaitydavo. Atsakovui atjungus elektros energijos tiekimą, ieškovė negali naudotis buitiniais elektros prietaisais ir gyvena be šviesos. Pirmos instancijos teismas ieškinį atmetė. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, kurį grindžia šiais argumentais: 1) 2004-01-27 buto pirkimo-pardavimo sutartis buvo įregistruota viešajame registre, todėl, pasak ieškovės, įregistruotas ir juridinis faktas, kad jai paliekama teisė naudotis minėtu butu; 2) teismas nepagrįstai nurodė, jog nepateikti įrodymai, patvirtinantys, jog tarp ieškovės ir trečiojo asmens susiklostė panaudos teisiniai santykiai; ieškovė faktiškai naudojasi butu, mokėjo ir moka komunalinius mokesčius, tai patvirtina minėti teismo sprendimai, atsiskaitymo už butą knygelės, laiptinės, kurioje yra butas, gyventojų raštas; teismas turėjo taikyti CK 6.643 str. 1 d. nuostatas, tačiau nepagrįstai jų netaikė; 3) nutraukęs elektros energijos tiekimą, atsakovas pažeidė 1994 m. gruodžio 19 d. sutarties sąlygą tiekti elektros energiją apeliantės naudojamam butui bei elektros energijos naudojimo ir tiekimo taisykles, patvirtintas LR Energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-231; pasak apeliantės, ji turi teisę reikalauti, kad atsakovas atnaujintų elektros energijos tiekimą; 4) teismas be pagrindo priteisė iš apeliantės trečiojo asmens turėtas išlaidas advokato pagalbai, nes galiojantis LR CPK to nenumato, trečiasis asmuo A. B. savarankiškų reikalavimų nereiškė.

4514. Įvertinus skundžiamo teismo sprendimo turinį, apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo argumentams bei teismo išvadoms. Teisėjų kolegijos nuomone, skundžiamas sprendimas priimtas tinkamai nustačius faktines bylos aplinkybes, įvertinus byloje esančių įrodymų visumą bei atitinka teisės normų reikalavimus. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

4615. Ieškovė savo reikalavimą įpareigoti atsakovą atnaujinti elektros energijos tiekimą kildina iš 2004-01-27 buto pirkimo-pardavimo sutarties 9 p., kuriuo buvo sulygta, jog jai paliekama teisė naudotis butu iki gyvos galvos, taip pat teisė deklaruoti savo gyvenamąją vietą šiame bute. Byloje nustatyta, kad šis juridinis faktas, sudarius sutartį, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nebuvo.

4715.1. CK 1.75 str. 1d. numatyta, kad šalių sudarytas sandoris jo šalims galioja nors ir nėra privalomai įregistruotas, tačiau šio straipsnio 2 d. nuostatos eliminuoja galimybę panaudoti sandorio faktą prieš trečiuosius asmenis, jeigu jis nėra įregistruotas. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 str. 1 d., CK 4.256 str. 2 d. nuostatuose įtvirtinta, jog prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo, o kai registruojamos kitos daiktinės teisės, taip pat šių teisių į nekilnojamuosius daiktus suvaržymai, – šių teisių turėtojas arba asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu.

4815.2. Remiantis aukščiau paminėtu teisiniu reglamentavimu apeliantės argumentai, kad 2004-01-27 buto pirkimo-pardavimo sutarties įregistravimas viešajame registre reiškia ir juridinio fakto (sutarties 9 p. numatyta teisė naudotis minėtu butu iki gyvos galvos, taip pat teisė deklaruoti savo gyvenamąją vietą) išviešinimą, laikytini visiškai nepagrįstais ir atmestini. Pažymėtina, jog minėtos sutarties 9 p. sąlyga keičia galimybes naudotis nekilnojamuoju daiktu, o tai reiškia, kad toks juridinis faktas, norint jį panaudoti prieš trečiuosius asmenis, turėjo būti įstatymo nustatyta tvarka įregistruotas atskirai (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. 1 p., 15 str. 2 d., CK 4.254 str. 1 d. 1 p., 1.75 str. 1, 2 d.). Bylos duomenimis nustatyta, kad pati ieškovė M. S. 2016 m. vasario 2 d. prašymu kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą, prašydama buto, esančio ( - ), registro įraše (Nr. 10/276080) įregistruoti 2004 m. sausio 27 d. buto pirkimo- pardavimo sutarties 9 punkte nurodytą žymą „pardavėjai paliekama teisė naudotis parduotu butu iki gyvos galvos, taip pat teisė deklaruoti gyvenamąją vietą adresu ( - )“. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2016 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. VILRS-238 atsisakė padaryti minėtą žymą Nekilnojamojo turto registre; VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą dėl VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2016 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. VILRS-238, 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. csprl-35 pareiškėjos skundą tenkinti atsisakė, motyvuodama tuo, jog 2004 m. sausio 27 d. buto pirkimo pardavimo sutarties 9 punkte nurodyta sąlyga nebegali būti registruojama Nekilnojamojo turto registre, nes nuosavybės teisės į ginčo butą yra perleistos tretiesiems asmenims. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog šis VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gegužės 8 nutartimi, atmetus ieškovės skundus, paliktas galioti.

4915.3. Taigi, akivaizdu, kad 2004-01-27 sutartimi prisiimti įsipareigojimai galiojo tik sutarties šalims, t. y. M. S. (buto pardavėjai) ir V. K. (buto pirkėjui); V. K. 2016-01-07 perleidus nuosavybės teises į butą, naujajam savininkui (vėliau perleidus butą kitiems asmenims) 2004-01-27 sutartyje (9 punkte) numatyti įsipareigojimai neperėjo, kadangi jie nebuvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

5016.

51Vilniaus apygardos teismas 2016-04-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1344-258/2016 (bylos atskirojo skundo medžiaga) konstatavo, kad ieškovė M. S. ginčo bute, esančiame ( - ), negyvena (CPK 182 str.). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (išrašas apie asmenį, gautas iš Registrų centro gyventojų registro departamento) nustatyta, kad įrašo apie ieškovės deklaruotą gyvenamąją vietą nėra, o tai suponuoja išvadą, jog ieškovė M. S. ginčo bute ne tik negyvena, bet ir jos deklaravimo duomenys irgi yra panaikinti. Jokių įrodymų, patvirtinančių apeliantės argumentus dėl susiklosčiusių panaudos santykių, apeliantė nepateikė, todėl teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo sutikti ir su apeliantės tvirtinimais, dėl jos teisės į ginčo butą, kuriame ji siekia atnaujinti elektros energijos tiekimą, atsiradusios panaudos pagrindais (CPK 178 str.); pirmos instancijos teismas pagrįstai netaikė LR CK 6.643 str. 1 d. nuostatų.

5217.

53Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, o būtent tai, kad: a/ 2004-01-27 sutartyje (9 punkte) numatyti juridiniai faktai, neįregistravus jų įstatymo nustatyta tvarka nekilnojamojo turto registre, negali būti panaudoti prieš naują buto savininką; b/ ieškovė bute negyvena, jos deklaravimo duomenys ginčo bute yra panaikinti; c/ ieškovė neįrodė panaudos santykių su buto savininku; d/ buto savininkas yra sudaręs su atsakovu elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį ir būtent buto savininko prašymo pagrindu elektros tiekimas butui buvo nutrauktas, – neturi pagrindo nesutikti su pirmos instancijos teismo išvadomis, kad ieškovės reikalavimai dėl elektros energijos tiekimo atnaujinimo yra nepagrįsti ir atmestini.

5418.

55Vadovaujantis CPK 93, 88 str. str. nuostatomis, atmestini kaip visiškai nepagrįsti ir apeliantės argumentai dėl bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui pritesimo.

5619.

57Kiti apeliantės argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

5820.

59Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, jog naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ieškovės apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6021.

61Trečiasis asmuo prašo skirti ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis baudą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Teisėjų kolegijai nenustačius ieškovės piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, trečiojo asmens prašymas skirti jai baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmestinas (CPK 95 str.).

62Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

63Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
1. Ieškovė, kreipdamasi į teismą,...
4. 4.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 5 d. sprendimu ieškinį... 6. 4.1.... 7. Teismas nustatė, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis juridinis faktas... 8. 4.2. Taip pat pirmos instancijos teismas nurodė, jog byloje esantys įrodymai... 9. III.... 10. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. 5.... 12. Ieškovė M. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 13. 5.1. Pasak apeliantės, nepagrįsta teismo išvada, kad esantys įrodymai... 14. 5.2. 2004-01-27 buto pirkimo-pardavimo sutartis buvo įregistruota viešajame... 15. 5.3. Teismas nepagrįstai nurodė, jog nepateikti įrodymai, patvirtinantys,... 16. 5.4. 2004 m. sausio 27 d. buto pirkimo-pardavimo sutartis su panaudos elementu... 17. 5.5. Skunde nurodytoms aplinkybėms pagrįsti pridėjo įrodymus; nurodė, kad... 18. 5.6. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo atsakovą... 19. 5.7. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl byloje esančių aplinkybių, jog su... 20. 5.8. LR CK 6.189 str. nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis... 21. 5.9. Teismas be pagrindo priteisė iš apeliantės trečiojo asmens turėtas... 22. 6.... 23. Atsakovas atsiliepime prašo atmesti apeliantės apeliacinį skundą.... 24. 6.1. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad minėta 2004-01-27... 25. 6.2. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad A. B. yra... 26. 6.3. Atmestini ieškovės argumentai, jog trečiasis asmuo įgijęs butą jame... 27. 6.4. Pasak atsakovo, atsakovas privalėjo įvykdyti buto savininko prašymą... 28. 7.... 29. Trečiasis asmuo A. B. atsiliepime prašo apeliantės... 30. 7.1. Apeliantė pateikė prie apeliacinio skundo naujus įrodymus, taip pat... 31. 7.2. Priešingai nei teigė apeliantė, trečiajam asmeniui nebuvo žinoma apie... 32. 7.3. Trečiasis asmuo niekada nebuvo sudaręs jokių sutarčių su ieškove;... 33. 7.4. Pažymėjo, jog Vilniaus apygardos teismas 2016-04-20 nutartyje... 34. 8.... 35. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Civilinio proceso kodekso (toliau... 36. Dėl naujai pateiktų įrodymų priėmimo ... 37. 9.... 38. Ieškovė su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – Vilniaus miesto... 39. 10.... 40. Vadovaujantis CPK 314 straipsnio nuostatomis, apeliacinės instancijos teismas... 41. 11. Teisėjų kolegija, įvertinusi naujų įrodymų pateikimo galimybes bylos... 42. 12. Byloje nustatyta, kad ieškovė M. S. jai nuosavybės... 43. 13.... 44. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovą AB „Elektros... 45. 14. Įvertinus skundžiamo teismo sprendimo turinį, apeliacinės instancijos... 46. 15. Ieškovė savo reikalavimą įpareigoti atsakovą atnaujinti elektros... 47. 15.1. CK 1.75 str. 1d. numatyta, kad šalių sudarytas sandoris jo šalims... 48. 15.2. Remiantis aukščiau paminėtu teisiniu reglamentavimu apeliantės... 49. 15.3. Taigi, akivaizdu, kad 2004-01-27 sutartimi prisiimti įsipareigojimai... 50. 16.... 51. Vilniaus apygardos teismas 2016-04-20 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 52. 17.... 53. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, o... 54. 18.... 55. Vadovaujantis CPK 93, 88 str. str. nuostatomis, atmestini kaip visiškai... 56. 19.... 57. Kiti apeliantės argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl... 58. 20.... 59. Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, jog naikinti ar keisti skundžiamą... 60. 21.... 61. Trečiasis asmuo prašo skirti ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis... 62. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 63. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. sprendimą palikti...