Byla 2A-1344-258/2016
Dėl iškeldinimo ir skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Kutrienės, Zitos Smirnovienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo V. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-01 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovams M. S., V. S. dėl iškeldinimo ir skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškiniu ieškovai V. K. ir A. K. prašė iškeldinti atsakovą V. S. su visais jam priklausančiais daiktais iš ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklausančio dviejų kambarių buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), Vilniuje bei įpareigoti atsakovą šias patalpas perduoti ieškovui per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo; priteisti solidariai iš atsakovų M. S. ir V. S. ieškovo naudai 1546,62 Eur skolos bei bylinėjimosi išlaidas.

52015-10-01 pareiškimu ieškovė A. K. atsisakė ieškinio reikalavimų, nes 2015-07-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu buvo nutraukta ieškovų santuoka ir pagal sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, butas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), Vilnius, asmeninės nuosavybės teise paliekamas buvusiam sutuoktiniui V. K., todėl ieškovė, kaip neturinti reikalavimo teisės, atsisako ieškinio reikalavimų.

6Patikslintame ieškinyje ieškovas V. K. nurodė, kad 2004-01-27 tarp ieškovo ir atsakovės M. S. buvo sudaryta buto pirkimo-pardavimo sutartis, šios sutarties pagrindu ieškovas įgijo nuosavybės teisę į butą, esantį ( - ), Vilniuje. Pirkimo-pardavimo sutarties 9 punkte numatyta, jog pardavėjai M. S. yra paliekama teisė naudotis parduotu butu iki gyvos galvos, taip pat teisė deklaruoti savo gyvenamąją vietą, esančią ( - ), Vilniuje, tačiau pirkimo-pardavimo sutartyje nebuvo nustatyta jokių trečiųjų asmenų teisių naudotis šiuo butu ar pardavėjos M. S. teisės išnuomoti ar kitaip perleisti šį butą tretiesiems asmenims ir jų valdymui. Atsakovė be ieškovo žinios ir sutikimo į šį butą gyventi įleido savo sūnų V. S., tuo tarpu pati atsakovė gyvena savo bute, adresu ( - ), Vilniuje. Pagal pirkimo-pardavimo sutarties 9 punkto antrajame papunktyje nustatytą pareigą atsakovei, ji privalo savo lėšomis išlaikyti butą ir mokėti už jį komunalinius mokesčius už sunaudotą elektros energiją, karštą ir šaltą vandenį šilumos energiją, bendrijos mokesčius už bendrojo naudojimo objektų priežiūrą bei išlaikymą, šiukšles, dujas ir t.t., tačiau atsakovai M. S. ir V. S., kuris faktiškai naudojasi šiuo butu, šios pareigos nevykdo.

7Atsakovas V. S. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog jis bute ( - ), Vilniuje negyvena, ieškovo pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nepatvirtina fakto, kad atsakovas gyvena šiame bute, todėl jis neturi pareigos mokėti komunalinių paslaugų mokesčius, kaip nurodo ieškovas.

8Atsakovės M. S. atstovė taip pat prašė atmesti ieškinį, kaip nepagrįstą ir nurodė, jog nei viena komunalines paslaugas teikiančių įmonių nesikreipė ir nepareiškė pretenzijų dėl susidariusių skolų atsakovei M. S., atsakovė pagal išgales už komunalines paslaugas moka, todėl nepagrįstu laikytinas ieškovo teiginys, neva ji akivaizdžiai sistemingai ir piktybiškai nemoka su butu susijusių mokesčių, šiai dienai ieškovas neįrodė, kad yra sumokėjęs mokesčius ir tokiu būdu turi regreso teisę į atsakovę.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-12-01 sprendimu civilinę bylą pagal ieškovės A. K. ieškinį nutraukė. Ieškovo V. K. ieškinį dalyje dėl V. S. iškeldinimo patenkino. Teismas nutarė iškeldinti atsakovą V. S. su visais jam priklausančiais daiktais iš ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklausančio dviejų kambarių buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), Vilniuje bei įpareigoti atsakovą šias patalpas perduoti ieškovui per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Priteisė iš atsakovo V. S. ieškovo V. K. naudai 41 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškovo ieškinio reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų V. S. ir M. S. 1546,62 Eur skolos, atmetė. Teismas priteisė iš ieškovo V. K. 600 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės M. S. naudai.

10Teismas nurodė, kad teismo šaukimą į teismo posėdį, atsakovė M. S. priėmė adresu ( - ), Vilnius ( b.l. 68). Atsakovas V. S. 2011-07-15 prašyme teismui dėl proceso atnaujinimo, savo gyvenamąją vietą nurodo ( - ), Vilnius, ( b.l. 115-116), 2011-06-15 pareiškime Vilniaus apskrities archyvui atsakovas taip pat nurodo savo gyvenamąją vietą adresu ( - ), Vilnius ( b.l. 117), t.y. ieškovo butą. 2015-10-29 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu nustatyta, kad atsakovė M. S. gyvena adresu ( - ), Vilniuje, taip pat šiuo faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu nustatyta, kad adresu ( - ), Vilnius, gyvena atsakovės M. S. sūnus V. S.. Teismas įvertinęs šiuos ieškovo pateiktus įrodymus, sprendė, jog yra pakankamas pagrindas išvadai, kad V. S. gyvena ieškovui priklausančiame bute ( - ), Vilnius, be ieškovo sutikimo, savavališkai, todėl pagal LR CK 6.612 str. nuostatas ieškovo reikalavimą iškeldinti atsakovą V. S. su visais jam priklausančiais daiktais nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos iš ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklausančio buto, įpareigojant atsakovą šias patalpas perduoti ieškovui per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, tenkino.

11Teismas nustatė, kad atsakovė M. S. nevykdo savo prievolės butui išlaikyti, tą teismo posėdyje pripažino ir atsakovės atstovė, nurodžiusi, kad atsakovė, mokėdama už sunaudotą elektros energiją, dujas, moka pagal savo galimybes, tiek, kiek išgali. Atsakovė nepateikė duomenų, kad ji moka už tiekiamą šilumą UAB „Vilniaus energijai“ UAB „Žirmūnų būstui“, UAB „Vilniaus vandenys“. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kad skolas už komunalinius mokesčius pagal iš jo priteistus teismo sprendimus yra sumokėjęs( LR CPK 175 str., 185 str.), todėl jis neturi regreso reikalavimo teisės į atsakovus dėl skolos, susidariusios už komunalinių paslaugų teikimą ieškovui nuosavybės teise priklausančiam butui ( LR 6.50 str., 6.112 str.1p.).

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas V. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimą dalyje dėl atsakovo V. S. iškeldinimo iš ieškovui V. K. asmeninės nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), Vilniuje, bei įpareigojimo per 10 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo perduoti butą ieškovui V. K., šioje dalyje ieškinį atmesti.

13Apeliacinį skundą grindžia argumentais:

141. Teismo sprendimas dalyje dėl atsakovo V. S. iškeldinimo grindžiamas išimtinai tik ieškovo prielaidomis bei ieškovo pateiktais faktinių aplinkybių konstatavimo protokolais. Sprendime neatsižvelgta nei į atsakovo V. S., nei į atsakovės M. S. parodymus. Nevertinta aplinkybė, jog kiekvienas iš jų gyvena skirtinguose butuose: V. S. su šeima gyvena M. S. priklausančiame bute, o M. S., 2004-01-27 buto pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, - ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute.

152. Remiantis 2004 m. pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas neturi naudojimosi butu teisės. Ši teisė priklauso atsakovei M. S., o tai reiškia, kad savavališkumo nėra. Be to, ieškovas teismo pasėdyje negalėjo tinkamai paaiškinti kaip nustatė mano - V. S., gyvenimo jo bute faktą.

163. 2014-10-30 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 177-14-85 nepatvirtina, jog atsakovas V. S., gyvena ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute. Protokolu fiksuotos faktinės aplinkybės buvo atliktos ne ginčo bute, o atsakovei M. S. nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame ( - ), Vilniuje. Šią aplinkybę patvirtina ieškovo teismui pateiktas nekilnojamojo turto registro centrinių duomenų banko išrašas, registro Nr. 10/274444.

174. Aplinkybė, jog atsakovė M. S. yra sudariusi sutartis su komunalinių paslaugų tiekėjais jos butui yra nereikšminga, kadangi nepaneigia aplinkybės, jog atsakovė gyvena ieškovui priklausančiame bute. Šie duomenys nepatvirtina teiginio neva ji negyvena ginčo bute. Logiška, jog savininkė (šiuo atveju M. S.) pati sudarė sutartis su komunalinių paslaugų tiekėjais dėl teikiamų paslaugų jai asmeninės nuosavybės teise priklausančiam butui, adresu ( - ), Vilniuje.

185. Teismas nevertino atsakovų parodymų duotų teismo posėdžio metu, o būtent, atsakovo V. S., parodymų, jog atsakovė M. S. dažnai (beveik kasdien) lankosi jai nuosavybės teise priklausančiame bute, ateina iš ryto, dienos metu, o vakare grįžta į ieškovo butą. Taip pat, teismas nevertino aplinkybės, jog atsakovas dažnai, bent porą kartų per savaitę, lanko savo senyvo amžiaus motiną - atsakovę M. S., jos gyvenamojoje vietoje (ieškovo bute).

196. Tam kad asmenį iškeldinti iš buto būtina nustatyti, kad bute yra jo gyvenamoji vieta LR CK 2.16 straipsnio prasme. Nustatant fizinio asmens gyvenamąją vietą, atsižvelgiama į asmens faktinio gyvenimo toje vietoje trukmę ir tęstinumą, duomenis apie asmens gyvenamąją vietą viešuosiuose registruose, taip pat, paties asmens viešus pareiškimus apie savo gyvenamąją vietą (LR CK 2.17 straipsnis). Pagrindinė gyvenamoji vieta laikoma vieta, kur yra asmens turtas ar didžioji jo dalis, kur yra jo darbo vieta arba kur jis ilgiausiai gyvena. Ieškovas minėtų aplinkybių nenurodė ir jų neįrodinėjo, t. y. nepateikė jokių duomenų patvirtinančių, jog dažniausiai atsakovas gyvena jo bute.

207. Teismas neįvertino ieškovo procesiniais dokumentais pateiktų ir įsiteisėjusių teismo sprendimų bylose pagal ieškovo ieškinius atsakovei M. S.. Minėtuose sprendimuose nustatyta, kad ieškovo bute gyvena atsakovė M. S., o ne jos sūnus - atsakovas V. S..

218. Teismas įpareigojo atsakovą per 10 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ginčo butą ieškovui. Šis įpareigojimas nėra pagrįstas įstatymu, dėl to neteisėtas. Be to, teisės naudotis šiuo butu priklauso ne ieškovui, o jo motinai atsakovei M. S.. Dėl to sprendimas šioje dalyje negali būti įvykdytas.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti atsakovo V. S. apeliacinį skundą dėl 2015-12-01 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo dalyje panaikinimo, kaip nepagristą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

23Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia argumentais:

241. Atsakovas teigdamas, kad ginčo bute negyvena CPK nustatyta tvarka nepateikia jokių tokias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, t y. įrodymų, kad jis ir jo šeimos nariai šiame bute yra deklaravę gyvenamąją vietą, kad šiuo adresu jie gauna, korespondenciją, moka komunalinius mokesčius už šį butą, kad šio bute adresą nurodo kaip savo gyvenamosios vietos adresą tretiesiems asmenims. Be to, atsakovas teigdamas, kad šiame bute gyvena su savo žmona ir dukra, nepateikė nei pažymos apie šeimos sudėtį, nei oficialios Gyventojų registro tarnybos pažymos apie tai, kad šiame bute yra deklaravę gyvenamąją vietą.

252. Pirkimo - pardavimo sutarties 9 punkte buvo numatyta, jog pardavėjai M. S. yra paliekama teisė naudotis parduotu butu iki gyvos galvos, taip pat teisė deklaruoti savo gyvenamosios vietos adresą ( - ). Tačiau pirkimo-pardavimo sutartyje nebuvo nustatyta, kad buto pirkėjas, t.y. ieškovas negali ir neturi teisės naudotis šiuo butu. Taip pat šioje pirkimo-pardavimo sutartyje nebuvo nustatyta jokių trečiųjų asmenų teisių naudotis šiuo butu ar pardavėjos M. S. teisės išnuomoti/perleisti šį butą tretiesiems asmenims ir jų valdymui.

263. Ieškovo buto esantys kaimyniniai butai patvirtino, kad šiame gyvena vyras, nuotraukoje rodomos moters (atsakovės M. S.) sūnus, o ši moteris kartais ateina rytais ir atneša sūnui valgyti. Analogiškus liudijimus pateikė ir atsakovės buto, esančio adresu ( - ), Vilniuje, kaimyniniai butai, tvirtindami, kad 53 bute gyvena nuotraukoje užfiksuota senyvo amžiaus moteris (labiau negu tikėtina, jog atsakovė).

273. Parengiamojo posėdžio metu, atsakovų atstovas buvo pareiškęs, kad ketina pasikviesti liudytojus, t.y. kaimynus, kurie paliudys, kad ginčo bute gyvena atsakovė M. S.. Tačiau ieškovui pateikus 2015-10-29 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, atsakovai tokių ketinimų atsisakė. Kadangi pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai nustatė, kad ieškovo bute gyvena atsakovas V. S., o atsakovas gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nėra sudaręs, todėl pagrįstai laikytina, kad yra savavališkai jį užėmęs ir yra pagrindas jį iškeldinti.

28Atsakovė M. S. atsiliepimu į atsakovo V. S. apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą tenkinti.

29Nurodo, kad bute adresu ( - ), Vilniuje, gyvena ji pati. Sūnus ją lanko, padeda tvarkytis, nes dėl amžiaus (92 metai) vienai tai padaryti sunku. Pažymi, niekas negali jam uždrausti lankyti senyvą ir sergančią motiną, ja rūpintis ir prižiūrėti. Kadangi pagal sutartį man priklauso teisė naudotis ginčo butu ir jame gyventi iki gyvos gaivos, tai sprendimas V. K. nesukels jokių teisinių pasekmių-jis vis tiek negalės naudotis butu.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

302016-04-18 Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo V. K. prašymas dėl procesinės šalies pakeitimo kita, kuriuo prašo ieškovą V. K. civilinėje byloje Nr. 2A-1344-258/2016 pakeisti ieškovu A. B.. Nurodo, kad ieškovas V. K. pardavė jam nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), Vilniuje, A. B..

31Pagal CPK 48 str. 1 d. tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (reikalavimo perleidimas), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas.

32Kadangi šioje byloje ieškovas V. K. 2016-03-02 pirkimo-pardavimo sutartimi butą, esantį ( - ), Vilniuje, pardavė A. B. ir 2015-04-07 Reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovas pradinis kreditorius V. K. perleido visas teises, kylančias iš šios civilinės bylos naujam kreditoriui A. B., šioje byloje ieškovas V. K., a.k( - ) pakeistinas jo teisių perėmėju A. B., a. k. ( - )

33Apeliacinis skundas atmetamas.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

35Byloje esantys duomenys tvirtina, kad butas, esantis adresu ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise priklauso ieškovui. Ieškovo ir atsakovės M. S. buto pirkimo-pardavimo sutarties 9 p. nurodyta, kad buto pardavėjai M. S. paliekama teisė naudotis butu iki gyvos galvos, taip pat teisė deklaruoti savo gyvenamąją vietą adresu ( - ), Vilniuje. Ieškovas ieškiniu vienu iš reikalavimų prašė iškeldinti atsakovą V. S. Civilinio kodekso 6.612 straipsnio pagrindu, pagal kurį savavališkai užėmę gyvenamąją patalpą, t.y. įsikėlę į ją be nuomos sutarties, asmenys iškeldinami teismo tvarka, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Pirmos instancijos teismas šį reikalavimą tenkino. Apeliantas nesutikdamas su šia sprendimo dalimi padavė apeliacinį skundą.

36Apelianto manymu, pirmos instancijos teismo sprendimas dalyje dėl atsakovo V. S. iškeldinimo grindžiamas išimtinai tik ieškovo prielaidomis bei ieškovo pateiktais faktinių aplinkybių konstatavimo protokolais. Apelianto teigimu, jis ginčo bute negyvena, todėl pirmos instancijos teismas nepagrįstai priėmė sprendimą jį iškeldinti. Su šiais argumentais teisėjų kolegija nesutinka.

37Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje ieškovas pateikė pakankamai įrodymų, pagrindžiančių ieškinyje suformuluotą materialinį teisinį reikalavimą – iškeldinti apeliantą iš užimamų patalpų. Ieškovas pateikė į bylą 2014-10-30 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (b.l. 15-16), kuriame, atsakovė M. S. antstolei nurodė, jog ji gyvena bute, esančiame ( - ), Vilniuje. Taip pat į bylą pateikta „Žirmūnų būstas“ informacija (b.l. 32 ) patvirtina aplinkybę, kad ( - ), Vilniuje mokėtojas už teikiamas paslaugas yra M. S.. Byloje esantis teismo šaukimas, kuris buvo siųstas adresu ( - ), Vilnius ( b.l. 68) buvo pasirašytinai įteiktas atsakovei M. S.. Iš byloje esančio 2015-10-29 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad antstolė atliko ( - ) namo gyventojų apklausą, iš jų 54, 52 ir 57 buto gyventojai atpažino antstolės nuotraukoje parodytą užfiksuotą atsakovę M. S. ir antstolei patvirtino žinantys, kad 53 bute gyvena atsakovė M. S.. Tuo tarpu ( - ) namo 93 ir 89 butų gyventojai nurodė, kad ginčo bute gyvena asmuo vardu Valerijus, o moteris nuotraukoje (atsakovė M. S.) ginčo bute gyveno seniau, o dabar tik sūnui rytais atneša valgyti. Visos šios aplinkybės tik įrodo, jog atsakovė M. S. gyvena bute, esančiame ( - ), Vilniuje, o bute, esančiame ( - ), Vilniuje, gyvena atsakovas. Atsižvelgiant į tai, atmetami ir apelianto teiginiai, kad jis lankosi ieškovo bute tik todėl, kad aplankytų savo senyvo amžiaus motiną, kadangi iš bylos duomenų labiau tikėtina, kad ginčo bute gyvena atsakovas, o jį lanko atsakovė.

38Pagal CK 6.612 str. savavališkai užėmę gyvenamąją patalpą, t. y. įsikėlę į ją be nuomos sutarties, asmenys iškeldinami teismo tvarka ir kita gyvenamoji patalpa jiems nesuteikiama. Ieškovas, reikšdamas ieškinį pagrindė aplinkybę, kad atsakovas V. S. gyvena bute neteisėtai, o pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino šiuos ieškovo pateiktus įrodymus. Tuo tarpu apeliantas, ginčydamas teismo sprendimą ir teigdamas, kad ginčo bute negyvena nepateikė įrodymų paneigiančių ieškovo nurodomus faktus. Apelianto pateikti mokėjimai už buto, esančio ( - ), Vilniuje, komunalines paslaugas, kuriuose nurodytas mokėtojas atsakovė M. S. nepatvirtina aplinkybės, kad ji šiame bute gyvena, kadangi atsakovė kaip buto savininkė turi prievolę mokėti už buto komunalines paslaugas, tačiau tai nereiškia, kad ji šiame bute faktiškai gyvena. Be to, apelianto aktyvūs veiksmai byloje įrodinėjant, kad jo iškeldinimas iš ginčo buto nėra tikslingas, suponuoja daryti išvadai, jog būtent jis gyvena ginčo bute, o įsiteisėjęs teismo sprendimas jam sukeltų neigiamas pasekmes.

39Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2008).

40Byloje duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas būtų davęs sutikimą apeliantui gyventi ieškovui nuosavybės priklausančiame bute panaudos ar nuomos sutarties pagrindu, nėra. Atsižvelgiant į byloje nustatytų įrodymų visetą, darytina išvada, kad apeliantas ginčo bute gyvena neteisėtai, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad, vadovaujantis CK 6.612 str., yra pagrindas jį iškeldinti ieškovui nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), Vilniuje.

41Kiti apelianto nurodyti argumentai yra nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

42Vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

43Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškiniu ieškovai V. K. ir A. K. prašė iškeldinti atsakovą V. S. su... 5. 2015-10-01 pareiškimu ieškovė A. K. atsisakė ieškinio reikalavimų, nes... 6. Patikslintame ieškinyje ieškovas V. K. nurodė, kad 2004-01-27 tarp ieškovo... 7. Atsakovas V. S. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog jis bute ( - ), Vilniuje... 8. Atsakovės M. S. atstovė taip pat prašė atmesti ieškinį, kaip nepagrįstą... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-12-01 sprendimu civilinę bylą pagal... 10. Teismas nurodė, kad teismo šaukimą į teismo posėdį, atsakovė M. S.... 11. Teismas nustatė, kad atsakovė M. S. nevykdo savo prievolės butui išlaikyti,... 12. Atsakovas V. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 13. Apeliacinį skundą grindžia argumentais:... 14. 1. Teismo sprendimas dalyje dėl atsakovo V. S. iškeldinimo grindžiamas... 15. 2. Remiantis 2004 m. pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas neturi naudojimosi... 16. 3. 2014-10-30 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 177-14-85... 17. 4. Aplinkybė, jog atsakovė M. S. yra sudariusi sutartis su komunalinių... 18. 5. Teismas nevertino atsakovų parodymų duotų teismo posėdžio metu, o... 19. 6. Tam kad asmenį iškeldinti iš buto būtina nustatyti, kad bute yra jo... 20. 7. Teismas neįvertino ieškovo procesiniais dokumentais pateiktų ir... 21. 8. Teismas įpareigojo atsakovą per 10 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti atsakovo V. S. apeliacinį... 23. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia argumentais:... 24. 1. Atsakovas teigdamas, kad ginčo bute negyvena CPK nustatyta tvarka... 25. 2. Pirkimo - pardavimo sutarties 9 punkte buvo numatyta, jog pardavėjai M. S.... 26. 3. Ieškovo buto esantys kaimyniniai butai patvirtino, kad šiame gyvena vyras,... 27. 3. Parengiamojo posėdžio metu, atsakovų atstovas buvo pareiškęs, kad... 28. Atsakovė M. S. atsiliepimu į atsakovo V. S. apeliacinį skundą prašo... 29. Nurodo, kad bute adresu ( - ), Vilniuje, gyvena ji pati. Sūnus ją lanko,... 30. 2016-04-18 Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo V. K. prašymas dėl... 31. Pagal CPK 48 str. 1 d. tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu... 32. Kadangi šioje byloje ieškovas V. K. 2016-03-02 pirkimo-pardavimo sutartimi... 33. Apeliacinis skundas atmetamas.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 35. Byloje esantys duomenys tvirtina, kad butas, esantis adresu ( - ), Vilniuje,... 36. Apelianto manymu, pirmos instancijos teismo sprendimas dalyje dėl atsakovo V.... 37. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje ieškovas pateikė... 38. Pagal CK 6.612 str. savavališkai užėmę gyvenamąją patalpą, t. y.... 39. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas gali daryti... 40. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas būtų davęs sutikimą... 41. Kiti apelianto nurodyti argumentai yra nereikšmingi, todėl teismas dėl jų... 42. Vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 43. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti...