Byla 2S-1703-480/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens L. G. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. gegužės 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8818-285/2012 pagal pareiškėjo AB DNB banko pareiškimą suinteresuotiems asmenims skolininkei L. G. ir įkeisto turto savininkei R. A. dėl priverstinio skolos išieškojimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

32007-10-15 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070017258, R. A. užtikrindama 214 409,09 EUR paskolos, suteiktos L. G. pagal 2007-10-12 kreditavimo sutartį Nr. K-2500-2007-628 grąžinimą kreditoriui AB DNB bankui (buv. AB DnB NORD bankas) ) įkeitė jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą: 0,0678 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, plane 1A1p, bendras plotas 273,46 kv.m., unikalus Nr. ( - ), su priklausiniu kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius (tvora, kiemo aikštelė, cisterna , 1/2 dalis šulinio), unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, plane 2I1m, užstatytas plotas 18,00 kv.m., unikalus Nr. ( - ) esantį ( - ). Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, prašydamas areštuoti 2007-10-15 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070017258, įkeistą turtą, įspėti skolininkę ir įkeisto turto savininkę, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties apie įkeisto turto areštą įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Pareiškėjas nurodė, kad skolininkė nuo 2010-07-08 tinkamai bei laiku nevykdė prievolės pagal kreditavimo sutartį.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi areštavo R. A. asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą: 0,0678 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, plane 1A1p, bendras plotas 273,46 kv.m., unikalus Nr. ( - ), su priklausiniu - kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius (tvora, kiemo aikštelė, cisterna , 1/2 dalis šulinio), unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, plane 2I1m, užstatytas plotas 18,00 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą 2007-10-15 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070017258, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą AB DNB bankui, bei įspėjo skolininkę L. G. ir įkeisto turto savininkę R. A., kad negrąžinus skolos pagal 2007-10-12 kreditavimo sutartį Nr. K-2500-2007-628 per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Taip pat teismas uždraudė įkeisto turto savininkei R. A. perleisti šį turtą kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti ar kitokiomis teisėmis apsunkinti, parduoti ar naikinti daiktus, kurie yra šio turto priklausiniai, reikalauti padalyti šį turtą ar atskirti priklausinius nuo šio turto.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Suinteresuotas asmuo skolininkė L. G. atskiruoju skundu (b. l. 60-67) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-05-18 nutartį ir kreditoriaus AB DNB banko pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo atmesti visa apimtimi. Apeliantės manymu, teismas netinkamai aiškino ir taikė sutarčių nutraukimą ir hipotekos teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios ir proceso teisės normas, nukrypo nuo suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Teismas, nagrinėdamas kreditoriaus prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo netyrė ar pagrindinė sutartis buvo nutraukta laikantis įstatymų. Taip pat teismas ginčo nutartyje nenurodo, kuo remdamasis konstatuoja, jog skolininkė nevykdė prievolės kreditoriui laiku ir šis įgijo teisę kreiptis į teismą prieš terminą. Taip pat teismas nutartyje nenurodo, kokia neva hipoteka yra įkeistas turtas, nes iš ginčo nutarties nėra aišku, ar kreditoriui teisėtai skaičiuotos kredito palūkanos ir delspinigiai. Teismas nevykdė pareigos patikrinti kredito sutarties sąlygų sąžiningumą, kaip to reikalauja įstatymas bei kasacinio teismo praktika, taip pat ar kreditorius, nutraukdamas sutartį, elgėsi sąžiningai. Kreditavimo sutarties Bendrosios dalies 44 ir 46.1 punktuose įtvirtintos sutarties nutraukimą reglamentuojančios sąlygos prieštarauja bendriesiems sąžiningumo reikalavimams ir iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai ir yra nesąžiningos, todėl minėtos kreditavimo sutarties sąlygos turėjo būti teismo pripažintos negaliojančiomis ab initio. Skundžiamojo nutartyje visiškai nėra aptartos ir įvertintos aukščiau nurodytos aplinkybės, nutartis šioje dalyje yra be motyvų, kas sudaro absoliutų pagrindą ją panaikinti. Teismas neatsižvelgė į aplinkybes ir jų nevertino, kad kreditoriaus nustatytas papildomas terminas grąžinti pradelstai skolai, laikytinas neprotingai trumpu, neatitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų. Pablogėjus skolininkės finansinei padėčiai ji ne kartą kreipėsi į banką su prašymais dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo. Įkeisto turto savininkė R. A. su prašymu taip pat kreipėsi į kreditorių nepradėti priverstinio skolos išieškojimo ir derybų bei kompromisų būdu rasti abiems šalims palankų sprendimą. Tačiau kreditorius nebuvo linkęs geranoriškai spręsti susidariusios situacijos, į pateiktus prašymus neatsižvelgė ir vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį. Toks banko elgesys vertintinas kaip nesąžiningas, kreditavimo sutarties sąlygos, kurias kreditorius nustatė vienašališkai, o skolininkė, siekdamas gauti kreditą, buvo priversta jas priimti, vertintinos kaip nesąžiningos, suteikiančios kreditoriui pranašumą bei galimybę piktnaudžiauti savo teisėmis.

8Suinteresuotas asmuo įkeisto turto savininkė R. A. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 79-85) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-05-18 nutartį ir kreditoriaus AB DnB NORD banko pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo atmesti visa apimtimi. Atsiliepime nurodyta, kad įkeisto turto savininkė su skolininkės atskiruoju skundu sutinka ir palaiko jį pilna apimtimi, atsiliepimas grindžiamas tais pačiais motyvais kaip ir atskirasis skundas.

9Kreditorius AB DNB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 88-91) prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012-05-18 nutartį nepakeistą, priteisti iš L. G. apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Klausimas dėl sutarties nutraukimo teisėtumo turi būti sprendžiamas ginčo teisenos tvarka. Bankas sutartį teisėtai nutraukė vadovaudamasis teisės aktais ir kreditavimo sutarties nuostatomis. Bankas ne kartą apeliantės prašymu sutiko pakeisti sutarties sąlygas – 2008-09-23 susitarimu Nr. 2500-2007-628/1 buvo atidėtas kredito grąžinimo terminas, 2009-08-06 susitarimu Nr. 2500-2007-628/2 dar kartą buvo atidėtas kredito grąžinimo terminas, taip pat išdėstytas susidariusio įsiskolinimo mokėjimas. Aplinkybė, kad bankas trečią kartą nesutiko pakeisti sutarties sąlygų, negali būti vertinama kaip nesąžiningas banko elgesys. Hipotekos kreditoriaus teisė nukreipti savo reikalavimo patenkinimą į įkeistą turtą kai skolininkas negrąžina eilinės paskolos sumos dalies ir kreditorius reikalauja grąžinti visą likusią sumą prieš terminą yra pripažįstama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje. Bankas nutraukė sutartį tik tada, kai apeliantė 2 metus nesumokėjo visų priklausančių įmokų, t.y. bankas, nutraukdamas sutartį, nesivadovavo sąlygomis, kurias apeliantė prašo pripažinti negaliojančiomis ir šių sąlygų pripažinimas negaliojančiomis neturi įtakos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Kreditavimo sutartis nutraukta teisėtai, nes buvo įvykdytos visos Vartojimo kredito įstatymo 19 str. nurodytos sąlygos, kurios užtikrina maksimalią kredito gavėjo apsaugą dėl sutarties nutraukimo, nors skolininkei suteiktas kreditas nėra vartojimo kreditas. Aplinkybė, kad skundžiamoje nutartyje tiesiogiai nėra įvardinta hipotekos rūšis, palūkanų ir delspinigių pagal kreditavimo sutartį skaičiavimui neturi jokios įtakos. Hipotekos lakšto pastabų 1 p. nustatyta, kad hipoteka yra užtikrintas prievolės pagal kreditavimo sutartį įvykdymas, kuris apima tiek kreditų grąžinimą tiek ir palūkanų su delspinigiais bei kitų su prievolės vykdymu susijusių išlaidų mokėjimą. Skundžiamoje nutartyje nurodyta kam nuosavybės teise priklauso įkeisti daiktai, ir iš šių duomenų taip pat galima spręsti apie hipotekos rūšį.

10IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismo teisėja nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13CK 4.192 straipsnio 1 dalyje (šioje nutartyje nurodytos ginčui aktualios yra Civilinio kodekso 4 knygos 11 skyriaus pirmo ir ketvirto skirsnių atitinkamų straipsnių iki 2012-07-01 galiojusios redakcijos) įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas per hipotekos lakšte nustatytą terminą neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Pagal CK 4.174 straipsnio 1 dalies nuostatas hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad specialiosios proceso teisės normos (CPK XXXVI skyrius), nustatančios bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo tvarką, skirtos užtikrinti hipotekos institutą sudarančių materialiosios teisės normų, suteikiančių hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, įgyvendinimą – hipotekos procedūros turi sudaryti prielaidas hipotekos kreditoriui gauti išieškojimą iš įkeisto turto supaprastinta ir pagreitinta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Atlikdamas įstatymo jam priskirtas funkcijas hipotekos teisėjas tik patikrina, ar egzistuoja visos CK, CPK ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytos sąlygos hipotekos įregistravimui, įkeitimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt., bet nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka (CPK 542 str. 1 d.( iki 2012-07-01 galiojusi redakcija)). Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo ypatumus, konstatuota, kad tuo atveju, kai konkrečioje byloje kyla ginčas, susijęs su pagrindine prievole – skolos atsiradimo pagrindu, jos dydžiu ir kt., šie klausimai byloje dėl hipotekos ar įkeitimo nenagrinėjami. Argumentai dėl skolos kreditoriui apimčių ir jos dydžio nėra šios kategorijos bylų nagrinėjimo dalykas. Skundai galimi dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Kitais atvejais skolininkas hipotekos sandorį gali ginčyti CK išvardytais sandorių negaliojimo pagrindais ar kitais pažeistų teisių gynimo būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2005; 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2009, 2012 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2012). Taigi, skolininko procesinės garantijos gali būti įgyvendinamos kitame, su hipotekos sutarties ginčais susijusiame procese, o hipotekos procedūros turi sudaryti prielaidas hipotekos kreditoriui gauti išieškojimą iš įkeisto turto supaprastinta ir pagreitinta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėja sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo nesudaro pagrindo skundžiamai nutarčiai panaikinti.

142011 m. birželio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija sukūrė precedentą dėl hipotekos teisėjo pareigos ex officio kvalifikuoti (priskirti atitinkamo įstatymo reguliavimo sferai) kreditavimo ir hipotekos sutartis, sąžiningumo aspektu vertinti jų nutraukimo tvarką nustatančias sąlygas (CK 6.188 straipsnis), pasisakyti dėl kreditavimo sutarties nutraukimo prieš terminą tinkamumo kaip sąlygos įgyvendinti hipotekos kreditoriaus teisei kreiptis dėl skolos išieškojimo. Ši taisyklė taikytina ir ypatingajai teisenai, todėl hipotekos teisėjas, vykdydamas išieškojimo iš įkeisto turto procedūras, pagal pateiktus dokumentus nustatęs, jog pagrindinė ir (ar) hipotekos sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo, ex officio privalo vertinti, ar sutarčių sąlygos, kuriomis grindžiamas kreditoriaus reikalavimas dėl atitinkamo hipotekos teisėjo atliekamo veiksmo (pavyzdžiui, sutarties nutraukimo pagrindus ir tvarką nustatančios sąlygos), yra sąžiningos (CK 6.188 str.), ar sutartis nutraukta pagrįstai ir tinkamai. Kreditoriaus AB DNB banko pateiktos 2007-10-12 kreditavimo sutarties Nr. K-2500-2007-628 (su vėlesniais susitarimais) specialiosios dalies 7 punkte nurodyta fiziniam asmeniui suteikto kredito paskirtis – nekilnojamojo turto gyvenamojo namo, esančio Brolybės g. 5, Kaune, remontui. Minėtos sutarties (su vėlesniais susitarimais) pagrindu bankas suteikė skolininkei L. G. 214.409,09 EUR kreditą. Galutinis kredito grąžinimo terminas 2016 m. rugsėjo 26 d. Kredito grąžinimas užtikrintas 2007-10-15 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070017258. Todėl formaliai, nenagrinėjant ginčo dėl fakto, kredito sutarties duomenys leidžia daryti išvadą, kad ji negali būti kvalifikuotina kaip kilusi iš vartojimo teisinių santykių, todėl kreditoriaus veiksmus vertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus nėra pagrindo (Sutarties specialiosios dalies 10, 12 p., LR Vartojimo kredito įstatymo 3 str. 2 d. 1 p.).

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2007-10-15 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070017258, R. A. užtikrindama 214 409,09 EUR paskolos, suteiktos L. G. pagal 2007-10-12 kreditavimo sutartį Nr. K-2500-2007-628 grąžinimą kreditoriui AB DNB bankui (buv. AB DnB NORD bankas) ) įkeitė jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą: 0,0678 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, plane 1A1p, bendras plotas 273,46 kv.m., unikalus Nr. ( - ), su priklausiniu - kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius (tvora, kiemo aikštelė, cisterna , 1/2 dalis šulinio), unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, plane 2I1m, užstatytas plotas 18,00 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Įkeisto turto vertė šalių susitarimu – 1.500.000,00 Lt. Kadangi skolininkė tinkamai bei nustatytais terminais nevykdė 2007-10-12 kreditavimo sutarties Nr. K-2500-2007-628 (su vėlesniais susitarimais) prisiimtų įsipareigojimų, t. y. sutartyje numatytais terminais ir sumomis nemokėjo palūkanų bei paskolos, todėl kreditorius 2011-12-22 raštu Nr. 30.58.37/7454 (b. l. 24) informavo skolininkę, kad jos pradelstas įsiskolinimas iki įspėjimo raštu sudarė 83.990,36 EUR, bei įspėjo, jog jei įsiskolinimas nebus sumokėtas iki 2012-02-23 (per papildomą 60 dienų terminą), bankas vienašališkai nutrauks sutartį ir kreipsis į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Taip pat buvo įspėta ir įkeisto turto savininkė (b. l. 26). Per kreditoriaus suteiktą terminą skolininkė įsiskolinimo nesumokėjo, todėl kreditorius 2012-02-23 raštu Nr. 30.58.17/997 informavo skolininkę, kad jos pradelstas įsiskolinimas sudaro 92.928,18 EUR bei įspėjo, jog jei įsiskolinimas nebus sumokėtas iki 2012-03-30 (per papildomą 30 dienų terminą), bankas vienašališkai nutrauks sutartį ir kreipsis į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Analogiškas raštas buvo įteiktas ir įkeisto turto savininkei (b. l. 30). Skolininkė per nustatytą papildomą terminą įsipareigojimų neįvykdė, todėl kreditorius 2012-04-04 vienašališkai nutraukė minėtą kreditavimo sutartį. Pagal tarp šalių sudarytos Kredito sutarties Nr. K-2500-2007-628 (su vėlesniais susitarimais) bendrosios dalies 43 p. ir 46 p. bankas turi teisę, ne mažiau kaip prieš 10 dienų raštu įspėjęs kredito gavėją, vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti sutartį prieš terminą ir pareikalauti, kad kredito gavėja iki sutarties nutraukimo dienos grąžintų bankui visą negrąžintą kreditą, jeigu kredito gavėja padaro bent vieną iš šių esminių sutarties pažeidimų ar paaiškėja bent viena iš šių aplinkybių: kredito gavėja sutartyje nustatytais terminais negrąžina bankui bent vienos kredito dalies ir/arba nemoka palūkanų, delspinigių, baudų bei kitų sutartyje numatytų įsipareigojimų (b. l. 9). Akivaizdu, jog nagrinėjamu atveju, kreditorius su įspėjimais dėl sutarties nutraukimo kreipėsi į skolininkę laikydamasis sutarties reikalavimų, kadangi skolininkė, iki kreditoriaus įspėjimo, jau nuo 2010 m. liepos mėn. tinkamai nevykdė savo įsipareigojimų bankui, be to, ir vėliau, per banko įspėjime nustatytą papildomą terminą (kuris buvo nustatytas ilgesnis negu sutartyje numatytas), nepadengė įsiskolinimo, todėl kreditorius, laikantis kredito sutartyje nustatytos tvarkos, pagrįstai ir teisėtai vienašališkai nutraukė tarp šalių sudarytą kredito sutartį bei įgijo teisę kreiptis į hipotekos teisėją dėl priverstinio skolos išieškojimo (CK 4.192 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėja sprendžia, kad kreditorius pareiškime dėl priverstinio skolos išieškojimo nurodė visus būtinus nurodyti duomenis, todėl hipotekos teisėja pagrįstai ir teisėtai taikė arešto priemones R. A. nuosavybės teise priklausančiam turtui, kuriuo buvo užtikrintas banko suteiktos paskolos įvykdymas.

16Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

17Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismo teisėja konstatuoja, kad bylą nagrinėjusi Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, todėl skundas atmestinas, o Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. gegužės 18 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Atmetus atskirąjį skundą, kreditoriaus prašymu iš apeliantės priteistinos 363 Lt advokato pagalbos išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą (CPK 98 str.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. gegužės 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Priteisti iš L. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) kreditoriui AB DNB bankui (j. a. k. 112029270, buveinės adresas J.Basanavičiaus g. 26, Vilnius) 363,00 Lt (tris šimtus šešiasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. I.Ginčo esmė... 3. 2007-10-15 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070017258, R. A.... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2012 m. gegužės 18 d.... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Suinteresuotas asmuo skolininkė L. G. atskiruoju skundu (b. l. 60-67) prašo... 8. Suinteresuotas asmuo įkeisto turto savininkė R. A. atsiliepimu į atskirąjį... 9. Kreditorius AB DNB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 88-91)... 10. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. CK 4.192 straipsnio 1 dalyje (šioje nutartyje nurodytos ginčui aktualios yra... 14. 2011 m. birželio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.... 15. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2007-10-15 hipotekos lakštu, identifikavimo... 16. Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo... 17. Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismo teisėja... 18. Atmetus atskirąjį skundą, kreditoriaus prašymu iš apeliantės priteistinos... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 20. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. gegužės 18 d.... 21. Priteisti iš L. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) kreditoriui AB DNB bankui (j. a. k....