Byla 2-701-829/2012
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių, žyminio mokesčio bei kitų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui A. M

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Masevičiūtė, rašytinio proceso tvarka atsakovui A. M. už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį dėl skolos, palūkanų, delspinigių, žyminio mokesčio bei kitų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui A. M., ir

Nustatė

2ieškovas nurodo, kad su atsakovu 2010-12-22 sudarė sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 750 Lt dydžio kreditas 30 dienų. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2011-01-21. Kadangi atsakovas paskolos negrąžino, nuo 2011-01-22 atsakovui buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai – 1 proc. už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną, tai yra 1.350 Lt už 180 dienų. Prašo teismo priteisti iš atsakovo 750 Lt paskolos, 1.350 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 71 Lt dydžio žyminį mokestį. Taip pat prašo teismo priimti sprendimą už akių jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b.l. 2-3).

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti buvo 2012-08-21 viešo paskelbimo būdu (b.l. 30), todėl laikytina, kad nuo nurodyto laiko atsakovas buvo informuotas apie jam inicijuotą civilinę bylą, procesines teises ir pareigas bei jų neįvykdymo pasekmes, tai yra galimybę priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 1 d.). Per nustatytą terminą, teismo nuomone, atsakovas turėjo pakankami laiko jiems pareikšti, taip pat pasinaudoti procesine teise prašyti pratęsti nepasibaigusį procesinį terminą (Lietuvos Respublikos CPK 77 str. 1 d.).

4Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d. numato, kad jeigu byloje yra negautas atsiliepimas į ieškinį, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, tai teismas, neinformuodamas dalyvaujančių byloje asmenų apie tokio sprendimo priėmimo laiką ir vietą, pasibaigus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, turi teisę iš karto priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Dėl skolos priteisimo.

7Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą pagal pateiktą ieškinį ir prie ieškinio pridėtus dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, ir įsitikinęs, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti, nustato, kad: UAB „4finance“ 2010-12-22 su atsakovu sudarė paskolos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 750 Lt, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles (b.l. 6, 15-20). Atsakovas prisiimtos prievolės pagal sutartį tinkamai nevykdė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti 750 Lt dydžio įsiskolinimą. Skolininko kaltė preziumuojama, todėl atsakovo pareiga įrodinėti, kad prievolė buvo nevykdoma ne dėl jo kaltės (Lietuvos Respublikos CK 6.248 str. 1 d.). Tokių įrodymų byloje nėra. Atsakovas laikytinas pažeidęs prievolę, kadangi nevykdė savo įsipareigojimų ieškovui nustatytais terminais vykdyti sutartyje numatytus mokėjimus, todėl ieškinys dalyje dėl skolos priteisimo tenkintinas visiškai (Lietuvos Respublikos CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.71 str., 6.870-6.873 str.).

8Dėl delspinigių priteisimo.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo sutartimi numatytus 1 % dydžio delspinigius, tai yra 1.350 Lt, paskaičiuotus nuo 2011-01-22 už 180 dienų.

10Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu – sutartimi, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumo, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), taip pat dėl to, jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Teismo pareigą kontroliuoti netesybų dydį įtvirtina ir teisminė praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-62/2012). Teismas jam suteikiama teise mažinti delspinigius naudojasi savo nuožiūra, atsižvelgdamas į teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes – prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atkurti teisingumą tarp teisinių santykių šalių, t.y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir grąžinti jį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei kita šalis būtų tinkamai įvykdžiusi sutartinius įsipareigojimus. Teismas, spręsdamas klausimą dėl delspinigių dydžio mažinimo, turi vertinti sutarties šalių santykius dėl apmokėjimo už prekes ir paslaugas tiek iki ieškovo nurodyto laikotarpio, už kurį prašoma priteisti delspinigius, tiek šalių elgesį po šio laikotarpio. Teisminėje praktikoje yra pripažįstama, kad minimaliais nuostoliais yra pripažintini 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tačiau sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu (nutartys bylose Nr. 3K-7-367/2006; 3K-3-85/2007; 3K-3-401/2008 ir kt.). Be to, ir priimtojo LR vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 dalyje numatoma, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

11Iš ieškovo pateikto delspinigių paskaičiavimo matyti, kad prašomi priteisti 1 % dydžio delspinigiai sudaro 1.350 Lt sumą. Teismas, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, neturintis patirties verslo bei derybų srityje, negalintis numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinių ir sutarties sąlygos yra parengtos vienašališkai būtent iš verslo subjekto pusės, privatus subjektas negali laisva valia pasirinkti sutarties sąlygų, į išduoto kredito specifiką – paskolos sutarties šalys nepasirašė, kadangi sutartis sudaryta elektronine forma, į suteiktą paskolos dydį ir laiką (750 Lt 30 dienų), į paskaičiuotų delspinigių dydį atsižvelgiant į prievolės sumą – 1.350 Lt; į tai, kad atsakovas prievolės nevykdė visiškai; į tai, kad ieškovas byloje nepateikia jokių rašytinių įrodymų (rašytinių raginimų įvykdyti įsipareigojimus, telefono skambučių ar žinučių išklotinių dėl įsipareigojimų įvykdymo ir pan.), kurie leistų teigti, jog verslo subjektas, paskolinęs atsakovui palyginti nedidelę sumą 750 Lt, patyrė didžiulius nuostolius; taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais daro išvadą, kad ieškovo prašomos priteisti 1.350 Lt netesybos yra aiškiai per didelės, todėl mažintinos iki 0,3 % nuo paskolos sumos už 180 dienų (Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) ir netesybų dalyje iš atsakovo ieškovui priteistina 405 Lt (750 Lt x 0,3/100 x 180 d.) (Kauno apygardos teismo 2012-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-616-436/2012).

12Dėl procesinių palūkanų.

13Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 2.210 str. numato skolininko pareigą mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokiu atveju, esant ieškovo prašymui, iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – šiuo atveju 2012-06-25, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų.

15Patenkinus ieškinį iš dalies (55 %), bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstytinos proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai: iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 39 Lt žyminio mokesčio (71 Lt – 55 % = 39 Lt) (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 2 d.) (Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 88 str. 1 d.).

16Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalis.

18Priteisti iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) septynis šimtus penkiasdešimt litų (750 Lt) negrąžinto kredito, keturis šimtus penkis litus (405 Lt) delspinigių, penkis procentus (5 %) procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2012-06-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir trisdešimt devynis litus (39 Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „4finance“ juridinio asmens kodas 301881644.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Nurodyti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sprendimą priėmusiam teismui.

21Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu atsakovas nepateiks pareiškimo dėl sprendimo peržiūrėjimo.

22Atsakovas priimto sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

23Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per sprendimą už akių priėmusį Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Masevičiūtė, rašytinio... 2. ieškovas nurodo, kad su atsakovu 2010-12-22 sudarė sutartį, pagal kurią... 3. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas,... 4. Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d. numato, kad jeigu byloje yra negautas... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Dėl skolos priteisimo.... 7. Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą pagal pateiktą ieškinį ir... 8. Dėl delspinigių priteisimo.... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo sutartimi numatytus 1 %... 10. Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu – sutartimi,... 11. Iš ieškovo pateikto delspinigių paskaičiavimo matyti, kad prašomi... 12. Dėl procesinių palūkanų.... 13. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 2.210 str. numato skolininko pareigą... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 15. Patenkinus ieškinį iš dalies (55 %), bylinėjimosi išlaidos tarp šalių... 16. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 17. ieškinį tenkinti iš dalis.... 18. Priteisti iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) septynis šimtus... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Nurodyti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi... 21. Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu... 22. Atsakovas priimto sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei... 23. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...