Byla e2S-1025-803/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolis Arminas Naujokaitis, bankrutavusi viešoji įstaiga „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. G. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pareikštą pareiškėjo R. G. skunde dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolis Arminas Naujokaitis, bankrutavusi viešoji įstaiga „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas (skolininkas) R. G. kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atšaukti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), varžytines ir stabdyti vykdymo veiksmus antstolio Armino Naujokaičio vykdomojoje byloje Nr. 0157/18/01386. Nurodė, kad antstolio nustatyta nekilnojamo turto pardavimo kaina neatitinka rinkos kainos, dėl šios priežasties pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio 2019 m. kovo 22 d. patvarkymą, kuriuo atmesti skolininko prieštaravimai dėl nustatytos turto vertės, įpareigoti antstolį atidėti sumos už ekspertizės turto vertei nustatyti sumokėjimą bei skirti pakartotinę ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti.

72.

8Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pareiškėjas grindžia tuo, kad netaikius nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių bet kuriuo metu gali būti išieškomos lėšos iš pareiškėjo turto, pardavus turtą už nepagrįstai žemą kainą. Tokiu būdu neužtikrinamas siekiamas tikslas – skolininkų interesų apsauga.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 18 d. nutartimi tenkinto iš dalies pareiškėjo R. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdė 0,40 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Birštono mieste varžytinių organizavimą ar/ir varžytines, jei tokios yra pradėtos (vykdomojoje byloje Nr. 0157/18/01386) iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų. Kitą prašymo dalį atmetė.

124.

13Pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertinęs pareiškėjo skundo esminius argumentus ir pridėtus rašytinius įrodymus, padarė išvadą, kad pareiškėjo skundas dalyje dėl antstolio veiksmų, kurį pareiškėjas grindžia netinkamai nustatyta 0,06 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) verte, yra preliminariai (prima facie) nepagrįstas, kadangi pareiškėjas nepateikė nei vieno argumento, kodėl jis laiko nepagrįstai maža 0,06 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), antstolio nustatytą 35 900,00 Eur vertę. Teismas patikrinęs viešai skelbiamą šio žemės sklypo mokestinę vertę (http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp), nustatė, kad ji yra 15 300,00 Eur, tai yra daugiau nei dvigubai mažesnė už antstolio parinkto eksperto nustatytą žemės sklypo vertę. Taip pat teismas nurodė, kad pareiškėjas pateikia aritmetiškai klaidingus argumentus dėl kito 2,80 ha žemės sklypo. Pareiškėjas, lygindamas antstolio parinkto eksperto 2,80 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nustatytos 7 000,00 Eur vertės santykį su kito analogiško 345 arų sklypo 9 900,00 Eur nurodyta kaina skelbime, klaidingai teigia, kad pastarasis sklypas 8 kartus mažesnis už 2,80 ha sklypą. Teismas pažymėjo, kad faktinė situacija yra priešinga, antstolio areštuotą 2,80 ha sklypą sudaro 280 arų (2,80 ha x 100 a); būtent pastarasis sklypas yra apie 20 proc. mažesnis nei pareiškėjo pateiktas lyginamasis 345 arų sklypas, dėl ko seka ir visiškai logiška išvada, kad mažesnio sklypo rinkos vertė taip pat yra mažesnė.

145.

15Teismas nusprendė sustabdyti 0,40 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), varžytinių organizavimą ir/ar varžytines (tuo atveju, jei tokios buvo paskelbtos) iki bus išspręstas skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstumo klausimas, kadangi nustatė, jog pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, šio žemės sklypo vidutinė rinkos vertė siekia 4 650,00 Eur ir yra 5 kartus didesnė nei antstolio nustatyta. Nurodė, jog tikslinga yra sustabdyti šio turto realizavimą, nes perdavus šį turtą varžytynes laimėjusiems sąžiningiems tretiesiems asmenims, pakartotinių turto varžytinių skelbimas taptų apsunkintas ar/ir neįmanomas dėl restitucijos natūra negalimumo, esmingai pailgėtų turto grąžinimo procesas, padidėtų byloje dalyvaujančių asmenų ir teismo bylinėjimosi išlaidos, vykdymo išlaidos dėl varžytinių vykdymo, taip pat padidėtų laiko kaštai

166.

17Teismas iš pareiškėjo skundo faktinio pagrindo nustatė, kad pareiškėjas įrodinėja galimai jam palankios teismo nutarties įgyvendinimo apsunkinimą tik tuomet, jei nebus sustabdytos varžytinės. Tuo tarpu argumentų kaip pasunkės galimai pareiškėjui palankios teismo nutarties įgyvendinimas dėl likusių vykdymo veiksmų nesustabdymo pareiškėjas nepateikė. Dėl šios priežasties teismas netenkino pareiškėjo prašymo likusioje dalyje stabdyti visus antstolio vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje kaip neatitinkančio laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principų.

18III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai

197.

20Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutartį dalyje, kurioje teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atšaukti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Birštono mieste, bendras sklypo plotas 0,0600 ha, varžytynes Nr. ( - ) – stabdyti antstolio. A. Naujokaičio veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0157/18/01386 iki kol bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio atsisakymo skirti pakartotinę ekspertizę. Nurodo tokius esminius atskirojo skundo argumentus:

217.1.

22pareiškėjas skunde nurodė panašaus ploto, panašios paskirties ir panašioje vietoje esančių ir parduodamų žemės sklypų kainas. Paaiškino, kad šiuo metu rinkoje, toje vietovėje, daug parduodamų žemės sklypų nėra, todėl pateikti daugiau analogiškų pavyzdžių, kurie galėtų aiškiau suformuoti nuomonę dėl vyraujančių rinkos kainų Birštono mieste pareiškėjas neturi galimybių. Pareiškėjas pateikė panašių žemės sklypų skelbimus, iš kurių matyti, kad gyvenamosios ir komercinės paskirties žemės sklypų, esančių pačiame Birštono mieste, vieno aro kaina siekia 63 406 Eurų. Todėl pareiškėjo nuomone yra pagrindas abejoti antstolio nustatyta turto verte, kas sudaro faktinį ir teisinį pagrindą skirti pakartotinę ekspertizę, siekiant užtikrinti, kad skolininkui nebus padaryta turtinė žala, turtą įvertinus mažesne, nei rinkos verte;

237.2.

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutartyje pripažinta, kad 0,40 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), vertė, nurodyta 5 kartus mažesnė nei nurodoma VĮ Registrų centras išraše, todėl yra tikėtina, kad Turto vertintojas vertindamas pareiškėjui priklausančius ir areštuotus žemės sklypus, nurodė mažesnę ir rinkos kainos neatitinkančią turto vertę, kadangi kaina buvo nustatyta vadovaujantis subjektyvia turto vertintojo nuomone. Atitinkamai, pripažinus, kad yra pagrindas abejoti turto vertintojo išvadoje nurodyta verte, tie patys motyvai pareiškėjo įsitikinimu turėtų būti taikomi ir 0,0600 ha žemės sklypui, kurio varžytynės šiuo metu yra paskelbtos;

257.3.

26turto vertintojo išvadoje išreiškiama nuomonė dėl kainos, tačiau joje nėra pagrįsta, kaip vertintojas apskaičiavo ir pagrindė tokią savo nuomonę, kokius taikė metodus, kokie yra palyginamieji objektai ir pan. Įvertinus šiuos faktus, pareiškėjo nuomone, išvada yra tik rekomendacinio ir informacinio pobūdžio, todėl toks dokumentas neturi juridinės galios ir nepagrindžia realios turto vertės, todėl yra pagrindas abejoti ekspertizės metu nustatyta, pareiškėjui priklausančio, turto kaina;

277.4.

28laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir vykdomosios bylos Nr. 0157/18/01386 stabdymas yra būtinas procesinis veiksmas, siekiant užtikrinti vykdomojoje byloje dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyrą.

298.

30Antstolis atsiliepime prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo tokius esminius atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus:

318.1.

32teikdamas atskirąjį skundą dėl skundžiamos teismo nutarties dalies, pareiškėjas nepateikia jokių argumentų ir patikimų bei pakankamų įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo nutartyje padarytų išvadų pagrįstumą;

338.2.

34antstolis sudarė visas galimybes pareiškėjui, nesutinkančiam su turto vertinimo ekspertize ne tik pareikšti motyvuotus prieštaravimus, bet ir esant pageidavimui skirti papildomą turto vertinimo ekspertizę. Kaip matyti iš 2019 m kovo 26 d. antstolio Armino Naujokaičio patvarkymo turinio, 2019 m. kovo 1 d. buvo gautas skolininko R. G. prieštaravimas dėl turto vertės, kuriuo prašoma antstolio skirti pakartotiną ekspertizę. Antstolis išnagrinėjo prašymą ir nustatė 5 (penkių) dienų terminą pateikti turto vertintojo kandidatūrą pakartotinei ekspertizei atlikti bei apmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą išlaidas už pakartotinę ekspertizę. 2019 m. kovo 20 d. pareiškėjas pateikė atsakymą, kuriame nurodė vertintojo kandidatūrą pakartotinai ekspertizei atlikti, tačiau apmokėjimo už ekspertizę neatliko. 2019 m. kovo 22 d. antstolis pareiškėjui nurodė, kad neapmokėjus pakartotinės ekspertizės išlaidų bei atsižvelgiant į skolininko argumentus dėl turto vertės, pagrindo skirti pakartotinę ekspertizę nenustatyta;

358.3.

36pareiškėjas netinkamai naudojasi savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis, t. y. užuot pasinaudojęs pageidaujamos pakartotinės ekspertizės galimybe (pasirinkus atitinkamą turto vertintoją ir apmokėjus pakartotinės turto vertinimo ekspertizės išlaidas), jis piktnaudžiauja savo teisėmis ir skundžia antstolio veiksmus, nepagrįstai prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones;

378.4.

38pareiškėjas nenurodo konkrečių nesutikimo su antstolio patvarkymu argumentų ir nepateikia svarių ir pakankamų įrodymų, o formalus jo nesutikimas su antstolio nustatyta turto verte nėra pagrindas skirti pakartotinę ekspertizę turto vertei nustatyti, juolab už tokią ekspertizę skolininkui neapmokant. Abejonių dėl atlikto turto įvertinimo teisingumo galėtų kelti kitokią turto vertę pagrindžiantys argumentai, juos patvirtinantys įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012), kurie turi būti objektyvūs ir pakankami, kai tuo tarpu pareiškėjo pirmosios instancijos teismui pateikti įrodymai suponuoja priešingą faktinę situaciją, o kartu su atskiruoju skundu teikiami įrodymai turėtų būti vertinami kritiškai dėl atitinkamuose skelbimuose nurodytų objektų skirtingų individualių savybių, lokacijos ir pan. (tik individualus turto vertinimas gali atskleisti realią turto vertę);

398.5.

40įstatymas suteikia antstoliui diskrecijos teisę, bet nenumato jo pareigos skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę (CPK 682 straipsnio 2 dalis);

418.6.

42pareiškėjui tikėtinai nepagrindus savo skundo reikalavimų, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atitinkamoje dalyje, dėl ko nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo atskirojo skundo deklaratyviai nurodytų argumentų pagrindu;

438.7.

44atlikto turto vertinimo ekspertizės akte nurodyta areštuoto turto vertė nereiškia, kad atitinkamas turtas varžytynėse bus parduotas už būtent tokią pinigų sumą, t. y. už atitinkamą turtą gali būti pasiūlyta ir didesnė nei pradinė nurodyta kaina, t. y. turto vertinimo ekspertizėje nurodyta kaina tėra atspirties taškas. Kaip matyti iš antstolio Armino Naujokaičio 2019 m. balandžio 25 d. patvarkymo turinio, buvo paskelbtos skolininkui R. G. nuosavybės teise priklausančio turto: žemės sklypo (unikalus nr. ( - )) esančiu adresu ( - ), Birštone, pardavimas iš pirmųjų varžytinių, o 2019 m. balandžio 25 d. buvo gautas VĮ Registrų centras pranešimas, kuriuo buvo informuota, kad pirmosios 0,06 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 1201-0003-0026) varžytinės įvyko, o maksimali pasiūlyta kaina – 60 087,00 Eur;

458.8.

46pareiškėjas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis siekdamas vilkinti išieškojimo procesą ir atsiskaitymą su kreditoriumi, todėl piktnaudžiaujančio teisėmis asmens teisės neturėtų būti ginamos. Teismas

konstatuoja:

47IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

489.

49Iš civilinėje byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolis Arminas Naujokaitis 2019 m. kovo 22 d. patvarkymu Nr. S1-19547 nesutiko su pareikštais pareiškėjo prieštaravimais dėl nustatytos areštuoto turto vertės bei netenkino prašymo dėl ekspertizės skyrimo, nurodydamas, kad skolininkui tik iš dalies įvykdžius 2019 m. kovo 4 d. patvarkyme nurodytas sąlygas (nurodžius eksperto kandidatūrą, tačiau neapmokėjus už pakartotinę ekspertizę), skolininko 2019 m. kovo 1 d. pateikti prieštaravimai dėl turto vertės laikomi nepagrįstais. Dėl šio patvarkymo pareiškėjas pateikė skundą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir pirmosios instancijos teismas pastarąjį pareiškėjo prašymą skundžiama nutartimi tenkino iš dalies.

5010.

51Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

5211.

53CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodyta, kad teismas gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą. Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas visų pirma atlieka preliminarų pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimą. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas. Pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017).

5412.

55Nagrinėjamu atveju Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad atskirojo skundo nagrinėjimo dienai pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų yra atmestas 2019 m. gegužės 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-19351-1099/2019. Nors Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta nurodytoje byloje, buvo apskųsta atskiruoju skundu, o skundas dar nėra išnagrinėtas, tačiau aplinkybė, kad pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų buvo atmestas, leidžia daryti išvadą, jog pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų yra preliminariai nepagrįstas. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškinys atmetamas, yra ieškinio tikėtiną nepagrįstumą patvirtinanti procesinė aplinkybė, o jos atsiradimas iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo apeliacine tvarka sudaro savarankišką procesinį teisinį pagrindą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių arba jas panaikinti, jeigu tokias priemones taikė pirmosios instancijos teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016; 2018 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-257-464/2018 ir kt.).

5613.

57Papildomai pažymėtina, kad pareiškėjas jokiais kitais įrodymais, išskyrus parduodamo nekilnojamojo turto skelbimais, neįrodinėja, jog ginčo turtas buvo įvertintas netinkamai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog bet kokiuose nekilnojamojo turto pardavimo skelbimuose, net jei nekilnojamojo turto objektai būtų parduodami toje pačioje gyvenvietėje, niekaip nepagrindžia, jog minėto turto rinkos vertė yra tokia, kokia nurodyta skelbimuose. Skelbime skelbiama tik pardavimo kaina (pardavėjo tikėtina gauti pinigų suma), nėra jokių įrodymų, jog konkretus nekilnojamasis turtas buvo parduotas už skelbimuose nurodytas kainas. Taigi, nekilnojamojo turto pardavimo skelbimai nepagrindžia, jog ginčo nekilnojamasis turtas buvo įvertintas per maža kaina. Kitokių įrodymų pareiškėjas į bylą neteikė (CPK 178 straipsnis).

5814.

59Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų atskirai nepasisako.

6015.

61Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

62Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

63pareiškėjo R. G. atskirąjį skundą atmesti.

64Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

65Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas (skolininkas) R. G. kreipėsi į teismą su prašymu taikyti... 7. 2.... 8. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pareiškėjas grindžia tuo, kad... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 18 d. nutartimi tenkinto... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertinęs pareiškėjo skundo... 14. 5.... 15. Teismas nusprendė sustabdyti 0,40 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ),... 16. 6.... 17. Teismas iš pareiškėjo skundo faktinio pagrindo nustatė, kad pareiškėjas... 18. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 7.... 20. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 21. 7.1.... 22. pareiškėjas skunde nurodė panašaus ploto, panašios paskirties ir... 23. 7.2.... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutartyje... 25. 7.3.... 26. turto vertintojo išvadoje išreiškiama nuomonė dėl kainos, tačiau joje... 27. 7.4.... 28. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir vykdomosios bylos Nr. 0157/18/01386... 29. 8.... 30. Antstolis atsiliepime prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m.... 31. 8.1.... 32. teikdamas atskirąjį skundą dėl skundžiamos teismo nutarties dalies,... 33. 8.2.... 34. antstolis sudarė visas galimybes pareiškėjui, nesutinkančiam su turto... 35. 8.3.... 36. pareiškėjas netinkamai naudojasi savo materialinėmis ir procesinėmis... 37. 8.4.... 38. pareiškėjas nenurodo konkrečių nesutikimo su antstolio patvarkymu... 39. 8.5.... 40. įstatymas suteikia antstoliui diskrecijos teisę, bet nenumato jo pareigos... 41. 8.6.... 42. pareiškėjui tikėtinai nepagrindus savo skundo reikalavimų, pirmosios... 43. 8.7.... 44. atlikto turto vertinimo ekspertizės akte nurodyta areštuoto turto vertė... 45. 8.8.... 46. pareiškėjas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis siekdamas vilkinti... 47. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. 9.... 49. Iš civilinėje byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolis Arminas... 50. 10.... 51. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio... 52. 11.... 53. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodyta, kad teismas gali taikyti... 54. 12.... 55. Nagrinėjamu atveju Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis... 56. 13.... 57. Papildomai pažymėtina, kad pareiškėjas jokiais kitais įrodymais, išskyrus... 58. 14.... 59. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos... 60. 15.... 61. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos... 62. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 63. pareiškėjo R. G. atskirąjį skundą atmesti.... 64. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutartį palikti... 65. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....