Byla eB2-690-773/2019
Dėl atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elist“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elist“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto, ir

Nustatė

2atsakovės UAB „Elist“ administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė prašymą priimti sprendimą dėl UAB „Elist“ veiklos pabaigos.

3Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Bankroto administratorius kreditoriams pranešė išsiųsdamas pranešimus paštu.

4Prašymas tenkinamas.

5Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 30 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „Elist“ bankroto bylą, 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą bei taikė įmonei supaprastintą bankroto procedūrą, nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugpjūčio 29 d. 2018 m. spalio 26 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinta supaprastinto bankroto proceso trukmė – iki 2019 m. spalio 26 d.

6Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus pateiktų duomenų nustatyta, kad bendrovės vadovas bankroto administratoriui dokumentų neperdavė, jo surasti nepavyko. Byloje buvo patvirtinti žinomų keturių kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 17 789,05 Eur sumai. Įmonė turto neturėjo, todėl bankroto procese pajamų nebuvo gauta, patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai nebuvo patenkinti, bankroto administravimo išlaidos nebuvo padengtos. Įmonėje galiojančių sutarčių, turto, piniginių lėšų nėra, įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas. Administratorius mano, kad yra atlikęs visus veiksmus, todėl tęsti bankroto procesą nėra tikslinga.

8Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose UAB „Elist“ dalyvautų proceso šalimi, nėra. Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos apsaugos ministerijos Kauno valdybos pažyma patvirtina, kad UAB „Elist“ su Aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

9Nurodytina, kad sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti, ar yra materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu.

10Šiuo atveju, teismo vertinimu, nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto; kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų; tyčinio bankroto požymių ar nenaudingų įmonei sandorių sudarymo faktai nenustatyti, dėl nurodytų priežasčių nebuvo galimybės spręsti ir dėl vadovo kaltės bei atsakomybės už susidariusius kreditorinius reikalavimus. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

11Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

12Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Atsižvelgiant į tai, priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

13Kadangi iki bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotas įmonės turtas, taip pat iki bankroto bylos iškėlimo įmonės turtui galėjo būti taikyti kiti apribojimai, turto areštas ir visi apribojimai turtui naikintini (ĮBĮ 18 straipsnio 3 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

15pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elist“ (juridinio asmens kodas 302535517) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

16Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

17Panaikinti visus areštus ir apribojimus uždarosios akcinės bendrovės „Elist“ (juridinio asmens kodas 302535517) nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, turtinėms teisėms bei piniginėms lėšoms, esančioms bankų atsiskaitomosiose sąskaitose.

18Sprendimo kopiją siųsti administratoriui.

19Įpareigoti administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

20Įsiteisėjus teismo sprendimui apie arešto ir apribojimų panaikinimą informuoti turto arešto aktų registrą.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. atsakovės UAB „Elist“ administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė... 3. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio... 4. Prašymas tenkinamas.... 5. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės... 6. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32... 7. Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus pateiktų duomenų nustatyta,... 8. Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių... 9. Nurodytina, kad sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti,... 10. Šiuo atveju, teismo vertinimu, nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau... 11. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 12. Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius... 13. Kadangi iki bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotas įmonės turtas, taip... 14. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, Civilinio proceso kodekso... 15. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elist“... 16. Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5... 17. Panaikinti visus areštus ir apribojimus uždarosios akcinės bendrovės... 18. Sprendimo kopiją siųsti administratoriui.... 19. Įpareigoti administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 20. Įsiteisėjus teismo sprendimui apie arešto ir apribojimų panaikinimą... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo kopijos įteikimo dienos gali būti...