Byla 2S-1668-153/2012
Dėl antstolio A. A. veiksmų, suinteresuotieji asmenys AS „Parex banka“ ir bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „First autologistic company“

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens AS „Parex banka“ atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d., priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo T. N. skundą dėl antstolio A. A. veiksmų, suinteresuotieji asmenys AS „Parex banka“ ir bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „First autologistic company“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas, įkeistų žemės sklypų savininkas, T. N. pateikė skundą dėl 2012-03-27 antstolio A. A. patvarkymo, kuriuo atsisakyta skirti dar vieną pakartotinę ekspertizę žemės sklypų (unikalūs Nr. ( - )) rinkos vertei nustatyti vykdomojoje byloje Nr. 0023/10/00520. Pareiškėjo nuomone, ekspertizių metu nustatytos žemės sklypų vertės nėra realios ir neatspindi tikrosios žemės sklypų vertės, nustatytos sklypų vertės smarkiai skiriasi, todėl sklypų įvertinimas prieštarauja protingumo principams, kelia abejonių vertintojų kompetencija. Sklypų vertė yra per didelė, todėl užtruks jo atsiskaitymas su kreditoriais.

4Antstolis A. A. 2012-04-19 patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino, nurodė, kad buvo atlikti keturi nurodytų žemės sklypų įvertinimai, todėl antstolio nuomone, pareiškėjas, pateikdamas prašymą dėl dar vienos ekspertizės skyrimo, vilkina vykdomąją bylą arba siekia tokios sklypų kainos, kuri būtų pakankamai žema, kad jis galėtų pasiūlyti savo pirkėją. Pareiškėjas nepasinaudojo teise siūlyti savo žemės sklypų pirkėją, kai žemės sklypų vertės buvo pačios žemiausios. Paskyrus dar vieną ekspertizę, nėra garantijų, kad nauja sklypų įvertinimas netenkins vienos iš šalių.

5Suinteresuotas asmuo AS „Parex banka“ prašė pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, kad papildomos ekspertizės paskyrimas užvilkins išieškojimo veiksmus, padidins vykdymo išlaidas ir prieštarauja jo, kaip išieškotojo interesams.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 9 d. nutartimi pareiškėjo skundą tenkino ir įpareigojo antstolį paskirti kompleksinę pareiškėjo turto vertinimo ekspertizę. Teismas nustatė, kad pareiškėjas yra žemės sklypų unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ) savininkas. Buvo atliktos keturios minėtų sklypų skirtingų turto vertintojų ekspertizės: VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2010-02-24, nustatyta žemės sklypo unikalus Nr. ( - ) vertė 327 000 Lt, o žemės sklypo unikalus Nr. ( - ) vertė 283 000 Lt; K. K. įmonė 2011-02-01 tuos pačius žemės sklypus įvertino atitinkamai 13 800 Lt ir 8 800 Lt; UAB „Ober-Haus“ 2011-04-06 žemės sklypus įvertino atitinkamai 83 000 Lt ir 90 000 Lt; UAB „Kovertas“ 2011-12-22 žemės sklypus įvertino 12 000 Lt ir 103 000 Lt, papildomai UAB „Kovertas“ 2012-02-01 nustatė tų pačių žemės sklypų vertę 220 000 Lt ir 189 000 Lt. Teismo nuomone tai, jog nustatytos sklypų vertės skiriasi tris, tris su puse karto yra didelis skirtumas, todėl pareiškėjo abejonės dėl sklypų vertės yra pagrįstos. Ekspertizės yra atliekamos tam, kad pašalintų šalių bet kokius abejojimus sprendžiamu klausimu, tačiau penkių ekspertizių metu turtas buvo įvertintas labai skirtingai, dar padidinant šalių abejones. Teismas sprendė, kad šiuo atveju yra tikslinga paskirti turto vertinimo kompleksinę ekspertizę ir pavesti ją atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui, todėl antstolio atsisakymas skirti dar vieną ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti, pažeidė pareiškėjo interesus.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AS „Parex banka“ prašė panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-05-09 nutartį ir atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Apeliantas atskirajame skunde nurodė tokius motyvus:

101. Teismas vadovavosi vien pareiškėjo interesais, neatsižvelgė į kreditoriaus interesus. Papildomos ekspertizės skyrimas vilkina išieškojimo veiksmus, pažeidžia operatyvumo principą, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Vykdomoji byla užvesta 2010 m., tačiau nei vienas sklypas neparaduotas ir įsiskolinimas nepadengtas. Dar vieno ekspertizės skyrimas užvilkintų vykdymą ir padidintų vykdymo išlaidas;

112. Teismas nenurodė jokių motyvų pagrindžiančių pareiškėjo interesų pažeidimą. Pareiškėjas, nėra skolininkas ir kaip įkaito davėjas atsako apeliantui (išieškotojui) įkeistų žemės sklypų verte. Todėl sklypų vertė yra aktuali tik išieškotojui ir skolininkui BUAB „First autologistic company“ bei jo kreditoriams, kadangi nepadengus skolos iš įkeisto turto, išieškotojas turi teisę išieškoti iš kito skolininko turto. Pareiškėjas gauna pajamas iš ginčo sklypų, kadangi juos yra išnuomojęs;

123. Skundu pareiškėjas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Pareiškėjas pateikė prieštaravimus dėl VĮ Registrų centro ir UAB „Kovertas“ atlikto vertinimo, kurie nustatė didžiausias turto kainas ir nepareiškė prieštaravimų dėl žemiausias kainas nustačiusių UAB „Ober-Haus“ ir K. K. įmonės vertinimų, kurios jam buvo naudingos. Pareiškėjas tokiu būdu siekia parduoti sklypus savo pasirinktam pirkėjui už kuo žemesnę kainą, t.y., pasinaudojant CPK 704 str., siekia perimti sklypus už žemą kainą, kas pažeidžia išieškotojo interesus;

134. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad atsisakius skirti dar vieną turto vertinimo ekspertizę, būtų pažeidžiamos jo teisės. Teismas skundą vertino formaliai, neįvertino reikšmingų bylos aplinkybių;

145. Papildomos ir pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindai yra vykdymo šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės išvados ir paties antstolio pagrįstos abejonės dėl turto vertės. Pareiškėjas nepateikė pagrįstų argumentų, kurie sukeltų abejones dėl UAB „Kovertas“ turto vertinimo teisingumo. Visi turto vertintojai konstatavo, jog ginčo žemės ūkio paskirties žemės sklypai yra padengti asfalto danga, įrengtas apšvietimas, ten vykdoma prekyba automobiliais (Marijampolės automobilių turgus), todėl nėra jokio pagrindo abejoti UAB „Kovertas“ išvada, jog žemės sklypai naudojami komerciniais tikslais, bei atitinkamai pasirinktu turto vertės nustatymo metodu - pajamų kapitalizavimo metodu, o ne lyginamosios vertės metodu;

156. Pareiškėjas nepateikė įrodymų ir duomenų, kurie sukeltų pagrįstas abejones dėl UAB „Kovertas“ Turto ekspertizės akto Nr. TEA-12-01-001 A;

167. Rezoliucinėje nutarties dalyje nėra įrašyta pavedimo Lietuvos teismo ekspertizės centrui (LTEC) atlikti ginčo turto kompleksinę vertinimo ekspertizę. Teismas nepagrįstai įpareigojo antstolį pavesti atlikti kompleksinį turto vertinimą LTEC. Teismas skiria ekspertą turto vertei nustatyti tuo atveju, jeigu ginčas sprendžiamas ginčo teisenos tvarka.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis A. A. prašė teismo nutartį panaikinti ir pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas - turto savininkas visą laiką siekė, kad būtų nustatyta kuo mažiausia ginčo turto vertė, tačiau, kada sklypų kainos buvo nustatytos mažiausios nepasinaudojo savo teise pasiūlyti savo pirkėją. Suinteresuotas asmuo AS Parex banka siekė, kad būtų nustatyta kuo didesnė sklypų vertė ir tokiu būdu iš įkeisto turto būtų padengta didesnė skolos dalis. Ekspertizių rezultatai skiriasi, kadangi sklypų vertę nustatyti sunku dėl to, kad žemės sklypai yra naudojami komercinei veiklai. Tik vykdant sklypų pardavimą iš varžytynių bus galima nustatyti realią sklypų vertę, todėl nėra tikslinga skirti dar vieną ekspertizę sklypų rinkos vertei nustatyti.

18Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas T. N. prašė atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą teismo nutartį. Nurodė, kad nepaskyrus naujos ekspertizės, būtų pažeistos jo kaip silpnesnės šalies teisės. Didžiuliai verčių skirtumai neleidžia nustatyti galutinės ir tuo pačiu teisingos žemės sklypų vertės. Nurodė, UAB „Kovertas“ turto vertinimas kelia abejonių dėl to, jog turto vertei taikytas netinkamas metodas, tai jog vertintojas neturi buhalterinių žinių, paimti netinkami sklypų užpildymo duomenys, remtasi prielaidomis, o ne faktais.

19Suinteresuotas asmuo BUAB „First autologistic company“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas tenkintinas.

22Byloje yra sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai išsprendė dar vienos pakartotinės ekspertizės ginčo sklypų vertei nustatyti vykdymo procese skyrimo klausimą.

23Nagrinėjamos apeliacinės bylos kontekste aktualus CPK 682 straipsnio normų dėl papildomos ar pakartotinės ekspertizės turto vertei nustatyti aiškinimas ir taikymas. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad CPK 682 straipsnio normos, reglamentuojančios ekspertizės skyrimo tvarką, turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai su kitomis įstatyminėmis vykdomojo proceso taisyklėmis ir inter alia CPK 681 straipsniu, kuriame nustatyti ekspertizės skyrimo pagrindai. Tiek pirminė, tiek papildoma ar pakartotinė turto vertės nustatymo ekspertizė pagal įstatymą gali būti paskirta antstolio arba vykdymo proceso šalių iniciatyva. Vienas iš papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindų įtvirtintas CPK 682 straipsnio 2 dalyje – tai vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės išvados, antstolis šiuos prieštaravimus turi įvertinti pagal tai, ar jie pagrindžia esant abejonių dėl turto vertės įkainojimo teisingumo, ir atitinkamai skirti arba atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Kitas papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 str. 1 d., CPK 682 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-16 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-604/2008). Vykdymo procesas yra skirtas visų pirma patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d.).

24Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl penktos pakartotinės ekspertizės skyrimo ginčo žemės paskirties sklypų, naudojamų komercinėje veikloje, rinkos vertei nustatyti būtinumo. Suinteresuotas asmuo išieškotojas AS „Parex banka“ ir antstolis nesutinka su dar vienos ekspertizės skyrimu motyvuodami tuo, jog tokiu būdu yra vilkinamas išieškojimo procesas, kad pareiškėjas yra suinteresuotas žemos ginčo sklypų vertės nustatymu, kadangi siekia perimti šiuos sklypus. Antstoliui pateiktuose prieštaravimuose suinteresuotas asmuo ir įkeistų ginčo sklypų savininkas T. N. dar vienos pakartotinės ekspertizės būtinumą motyvuoja tuo, jog paskutine ekspertize UAB „Kovertas“ ginčo sklypų nustatyta vertė yra per didelė, todėl nauja ekspertize turi būti nustatyta tikroji ir reali žemės sklypų vertė. Pirmosios instancijos teismo nuomone dar vienas, papildomas ginčo sklypų įvertinimas pašalintų abejones dėl ginčo sklypų vertės, kadangi prieš tai atliktų ginčo sklypų vertė skiriasi kelis kartus.

25Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad dar vienos pakartotinės ginčo sklypų vertės nustatymo ekspertizės skyrimas užvilkins vykdymo procesą ir padidins vykdymo išlaidas. Bylos medžiaga patvirtina, kad išieškojimas vykdomas nuo 2010 m. Vykdymo procese operatyvumo principas reikalauja, kad turtas būtų parduotas kuo efektyviau ir per protingą terminą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kuo didesnės ginčo sklypų vertės nustatymas atitinka tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus, kadangi abi vykdymo proceso šalys yra suinteresuotos tuo, jog iš įkeisto turto būtų padengta kuo didesnė skolos dalis. Jei pardavus įkeistą turtą gaunama mažesnė suma, nei priklauso kreditoriui, jis turi teisę reikalauti išieškoti iš kito skolininko turto bendra tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad skolininkui BUAB „First autologistic company“ yra iškelta bankroto byla, įkeisto turto vertė tampa aktuali ir visiems skolininko kreditoriams. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad vykdant išieškojimą iš įkeisto turto, įkaito davėjas nėra skolininkas. Pareiškėjas kaip įkaito davėjas atsako už prievolės įvykdymą tik įkeisto turto apimtimi (CK 4.195 str. 1 d.). Tai, kad įkaito davėjas turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas (CPK 745 str. 1 d.), nereiškia, kad įkaito davėjas tampa skolininku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-01c.b. Nr. 3K-3-542/2009). Bylos duomenimis nustatyta, kad žemės ūkio paskirties ginčo sklypai kaip automobilių pardavimo aikštelės yra naudojami komercinei veiklai vykdyti. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad įkaito davėjas galimai iš komercinės veiklos gauna pajamas, todėl nėra suinteresuotas greitu ginčo sklypų pardavimu. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, vykdymo procese prioritetas turėtų būti teikiamas išieškotojo ir skolininko interesų užtikrinimui, kurie, kaip buvo minėta aukščiau, įkeistų sklypų kuo didesnės vertės nustatymo požiūriu, sutampa.

26Pareiškėjas atsiliepime į atskirąjį skundą teigia, kad turi būti nustatyta reali ir tikroji ginčo sklypų rinkos vertė. Apeliacinės instancijos teismas šį argumentą atmeta kaip nepagrįstą. CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir neveikiamos kitų sandorių bei interesų. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad įkainojimas turi atitikti galimas realias rinkos kainas ir optimaliai tenkintų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-28 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-211/2007; 2008-12-16 nutartis c.b. Nr. 3K-3-604/2008; 2010-11-02 c.b. Nr. 3K-3-430/2010, 2012-03-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-121/2012). Tikroji ginčo sklypų vertė paaiškės tik jų pardavimo iš varžytynių metu.

27Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas paskirdamas dar vieną pakartotinę ekspertizę netinkamai vertino bylos aplinkybes, neatsižvelgė, kad tokiu būdu yra sudaromos sąlygos vykdymo procesui vilkinti, pažeidžiami abiejų vykdymo proceso šalių išieškotojo ir skolininko interesai, didinamos vykdymo išlaidos (CPK 329 str. 1 d.). Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo T. N. skundas dėl 2012-03-27 antstolio A. A. patvarkymo, kuriuo atsisakyta skirti dar vieną pakartotinę ginčo žemės sklypų vertinimo ekspertizę vykdomojoje byloje Nr. 0023/10/00520, atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

29suinteresuoto asmens AS „Parex banka“ atskirąjį skundą tenkinti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo T. N. skundą dėl antstolio A. A. 2012 m. kovo 27 d. patvarkymo Nr. 0023/10/00520 atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič apeliacine rašytinio proceso... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas, įkeistų žemės sklypų savininkas, T. N. pateikė skundą... 4. Antstolis A. A. 2012-04-19 patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino, nurodė,... 5. Suinteresuotas asmuo AS „Parex banka“ prašė pareiškėjo skundą atmesti.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 9 d. nutartimi... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AS „Parex banka“ prašė panaikinti... 10. 1. Teismas vadovavosi vien pareiškėjo interesais, neatsižvelgė į... 11. 2. Teismas nenurodė jokių motyvų pagrindžiančių pareiškėjo interesų... 12. 3. Skundu pareiškėjas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Pareiškėjas... 13. 4. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad atsisakius skirti dar vieną turto... 14. 5. Papildomos ir pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindai yra vykdymo... 15. 6. Pareiškėjas nepateikė įrodymų ir duomenų, kurie sukeltų pagrįstas... 16. 7. Rezoliucinėje nutarties dalyje nėra įrašyta pavedimo Lietuvos teismo... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis A. A. prašė teismo nutartį... 18. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas T. N. prašė atskirąjį... 19. Suinteresuotas asmuo BUAB „First autologistic company“ atsiliepimo į... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas tenkintinas.... 22. Byloje yra sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai... 23. Nagrinėjamos apeliacinės bylos kontekste aktualus CPK 682 straipsnio normų... 24. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl penktos pakartotinės ekspertizės... 25. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad... 26. Pareiškėjas atsiliepime į atskirąjį skundą teigia, kad turi būti... 27. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 29. suinteresuoto asmens AS „Parex banka“ atskirąjį skundą tenkinti,...