Byla 2-36-330/2019
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-76-513/2018, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Plienas“ restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Plienas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-76-513/2018, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Plienas“ restruktūrizavimo byla,

Nustatė

2I.

3Klausimo esmė

41.

5Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Plienas“ iškelta restruktūrizavimo byla, 2014 m. kovo 4 d. nutartimi patvirtintas restruktūrizavimo planas ketverių metų laikotarpiui, t. y. iki 2018 m. kovo 4 d. Restruktūrizavimo planas buvo keičiamas teismo 2015 m. balandžio 1 d., 2016 m. balandžio 22 d., 2016 m. liepos 22 d. nutartimis.

62.

72018 m. vasario 28 d. įmonės restruktūrizavimo administratorius pateikė prašymus patvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimą Nr. 4, kuriam pritarė 2018 m. sausio 31 d. įmonės visuotinis akcininkų susirinkimas ir 2018 m. vasario 19 d. įmonės kreditorių susirinkimas (92,59 proc. balsų), taip pat pratęsti restruktūrizavimo terminą vieneriems metams – iki 2019 m. kovo 4 d. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs RUAB „Plienas“ kreditorių UAB „Luodė“, UAB „Vlastona“, BASF, UAB, UAB „Antetas“ prieštaravimus dėl bankroto administratoriaus prašymų bei skundus dėl 2018 m. vasario 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dėl restruktūrizavimo plano pakeitimo Nr. 4, 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi panaikino apskųstą kreditorių susirinkimo nutarimą dėl restruktūrizavimo plano Nr. 4 projekto patvirtinimo ir šį klausimą perdavė nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo, taip pat pratęsė RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo terminą vieneriems metams – iki 2019 m. kovo 4 d.

83.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties dalį dėl RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo termino pratęsimo ir šį klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

104.

11Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi įpareigojo RUAB „Plienas“ ir jos restruktūrizavimo administratorių pateikti teismui visus turimus duomenis apie restruktūrizavimo plano pakeitimo projekto rengimo eigą nuo 2018 m. balandžio 23 d.

125.

13Atsakovės RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo administratorius 2018 m. rugsėjo 24 d. pateikė teismui prašymą nutraukti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 8 d. RUAB „Plienas“ visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino nauja redakcija parengtą restruktūrizavimo plano pakeitimo Nr. 4 projektą. Projektas buvo perduotas restruktūrizavimo administratoriui pateikti išvadą. Kadangi RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo plano pakeitimo Nr. 4 projekte neatsižvelgta į Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutartyje išdėstytus ankstesnio restruktūrizavimo plano pakeitimo trūkumus ir teismo nurodymus, administratorius 2018 m. rugpjūčio 14 d. pateiktoje išvadoje neteikė RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo plano pakeitimo projekto (išdėstyto nauja redakcija) kreditorių susirinkimui tvirtinti. 2018 m. rugsėjo 19 d. įvykusiame pasitarime buvo žodžiu išdėstyta AB SEB banko pozicija dėl tolesnės RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo proceso eigos. Pagal ją RUAB „Plienas“ 2018 m. rugsėjo 20 d. pateikė antros eilės kreditoriams, VSDFV bei VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pranešimus-pasiūlymus. Iki šiol AB SEB banko pozicija dėl RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo proceso eigos raštu nėra pateikta.

146.

15Atsakovės RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo administratorius 2018 m. rugsėjo 25 d. pateikė teismui pranešimą apie restruktūrizavimo eigą laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio 23 d. Pranešime nurodyta, kad iš karto po Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties priėmimo RUAB „Plienas“ ėmėsi veiksmų rengti naują restruktūrizavimo plano pakeitimo Nr. 4 projektą. 2018 m. gegužės 11 d. RUAB „Plienas“ raštu kreipėsi į AB SEB banką suderinti jo ir antros eilės kreditorių interesus. Bankas sutiko, jog atsiskaitymai su antros eilės kreditoriais būtų vykdomi perleidžiant jiems bankui įkeistą RUAB „Plienas“ turtą – automobilių stovėjimo vietas Birutės gatvėje, Klaipėdoje. 2018 m. liepos 11 d. raštu RUAB „Plienas“ informavo restruktūrizavimo administratorių, kad yra ruošiamas naujas restruktūrizavimo plano pakeitimo Nr. 4 projektas. Nurodė, kad kreditorės UAB „LADAVAS“, BASF, UAB, UAB „Vlastona“, V. S. santechninių darbų įmonė, UAB „Luodė“ pateikė savo rašytinius pasiūlymus ir pastabas dėl kreditorių nuolaidų. Šie kreditoriai iš esmės reikalavo: į restruktūrizavimo plano pakeitimo projektą įtraukti tikslius įmonės turimo turto sąrašus su konkrečiomis balanso vertes atitinkančiomis turto vienetų kainomis; kad bendrovė gautų raštiškus kreditorių sutikimus atsiskaityti su jais pasibaigus 5 metų restruktūrizavimo terminui; kad kreditorės AB SEB bankas ir UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ iškeltų savo reikalavimus už restruktūrizavimo proceso ribų (po 2019 m. kovo 4 d.), leisdamos patenkinti savo reikalavimus antros eilės kreditoriams; kad su kreditoriais būtų atsiskaitoma bendrovės turtu ir akcijomis; kad AB SEB bankas sutiktų, jog iš jo naudai įkeisto turto pardavimo gautos pajamos pirmiausiai būtų skiriamos bendrovės išlaidoms dengti ir antros eilės kreditorių reikalavimams tenkinti; kad AB SEB bankas duotų sutikimą vykdyti atsiskaitymą su antros eilės kreditoriais bankui įkeistu turtu; ir kt. AB SEB bankas 2018 m. rugpjūčio 7 d. raštu atsakė įmonei, kad bankas jau yra pasiūlęs didžiausias įmanomas kreditines nuolaidas iš savo, kaip hipotekos kreditorės, pusės. Banko nuomone, antros eilės kreditoriai nepagrįstai reikalauja visiškos pirmenybės į reikalavimų patenkinimą iš įmonės turto, įkeisto AB SEB bankui. Restruktūrizavimo administratorius 2018 m. rugpjūčio 14 d. suformavo išvadą, kurioje nurodė, kad nepritaria naujos redakcijos restruktūrizavimo plano pakeitimo Nr. 4 projektui ir kad jis nebus teikiamas kreditorių susirinkimui tvirtinti. 2018 m. rugsėjo mėnesį įmonė (toliau tekste – ir bendrovė) aktyviai derėjosi su kreditoriais dėl tolesnių jos restruktūrizavimo perspektyvų. Bendrovei pavyko preliminariai sutarti su hipotekos turėtoju AB SEB banku, kad iš bankui įkeisto turto pardavimo gaunamos pajamos būtų nukreipiamos antros eilės kreditorių reikalavimams tenkinti, penktaisiais restruktūrizavimo metais apmokant 30 procentų jų reikalavimų. Likę 70 procentų antros eilės kreditorių reikalavimų būtų tenkinama 2022 metais. Tokiems pasiūlymams pritarė daug antros eilės kreditorių. Kai kurie kreditoriai yra žodžiu išreiškę savo pritarimą pasiūlytoms sąlygoms, tačiau nėra pateikę rašytinių sutikimų (dėl to, jog privalo įmonių viduje pasitvirtinti atitinkamus sprendimus). Didžiausia bendrovės kreditorė AB SEB bankas taip pat privalo pasitvirtinti vidinį sprendimą šioms sąlygoms, kuris, tikėtina, irgi bus teigiamas. Jei būtų priimtas teigiamas AB SEB banko sprendimas dėl atsiskaitymo su antros eilės kreditoriais šiems priimtinomis sąlygomis, įmonė galėtų tęsti restruktūrizavimą, kas turėtų teigiamą poveikį visų kreditorių interesams. Banko aiškinimu, reikalingas papildomas laikas (apie 10–14 dienų), kol bus priimti atitinkami AB SEB banko sprendimai dėl galimybės tęsti restruktūrizavimo procesą kreditorių pasiūlytomis sąlygomis.

167.

17Kreditorė UAB „Luodė“ 2018 m. rugsėjo 25 d. pateikė teismui prašymą nutraukti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, jog Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi nepatvirtino parengto restruktūrizavimo plano pakeitimo projekto, akcentavęs, kad didieji kreditoriai negali piktnaudžiauti savo teisėmis ir pažeisti kitų kreditorių teises, o kreditorių reikalavimų iškėlimas už restruktūrizavimo proceso ribų galimas tik gavus kiekvieno jų sutikimą. Teismas, pratęsdamas restruktūrizavimo laikotarpį, iš esmės davė laiko bendrovei pasiekti kompromisą su visais kreditoriais. Tačiau iki pat teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties įpareigoti bendrovę ir administratorių pateikti teismui informaciją apie plano projekto parengimo eigą paskelbimo bendrovė jokių derybų su antros eilės kreditoriais iš viso nevykdė. Bendrovė buvo parengusi plano pakeitimo projektą, tačiau jis visiškai neatitiko Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) ir Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties reikalavimų. Kai atsakovė RUAB „Plienas“ paprašė kreditorių pateikti pasiūlymus dėl šio projekto, penki kreditoriai pateikė konkrečius pasiūlymus, VMI pateikė reikalavimą, tačiau bendrovė į tuos pateiktus pasiūlymus neatsižvelgė. Dėl naujai parengto plano projekto administratorius pateikė neigiamą išvadą, o 2018 m. rugsėjo 24 d. pateikė prašymą nutraukti restruktūrizavimo bylą. Kaip nurodė teismas 2018 m. balandžio 23 d. nutartyje ir kaip savo 2018 m. rugsėjo 20 d. rašte teigia pati bendrovė, turi būti gautas kiekvieno kreditoriaus raštiškas sutikimas dėl nuolaidų suteikimo. Kreditorė atkreipė dėmesį į tai, kad RUAB „Plienas“ pateikė teismui tik 17-os antros eilės kreditorių sutikimus, kai jų šioje byloje yra 66. Antros eilės kreditorių (tiekėjų), davusių sutikimus dėl nuolaidų taikymo, reikalavimų suma (neskaitant UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ reikalavimo) sudaro 589 256 Eur, t. y. tik 33,28 proc. nuo tiekėjų, VMI ir „Sodros“ reikalavimų sumos (1 770 680 Eur). Akivaizdu, kad sutikimus suteikti nuolaidas raštu davė tik trečdalis antros eilės kreditorių (tiekėjų). Kreditorė UAB „Luodė“ nei žodžiu, nei raštu nėra davusi bendrovei sutikimo dėl nuolaidų suteikimo. Bendrovė neatsiskaito su savo kreditoriais dar nuo 2010 metų ir piktnaudžiauja ĮRĮ suteikiama apsauga nuo kreditorių. Pasak kreditorės UAB „Luodė“, faktiškai RUAB „Plienas“ yra nemoki įmonė, nebeturinti jokių galimybių iki galo padengti kreditorių reikalavimus (arba realiai susitarti dėl jų padengimo) ir atkurti įmonės mokumą.

188.

19Atsakovė RUAB „Plienas“ 2018 m. rugsėjo 25 d. pateikė teismui pranešimą apie restruktūrizavimo eigą, kuriame nurodė, kad jai su AB SEB banku preliminariai pavyko susitarti, kad iš bankui įkeisto turto pardavimo gaunamos pajamos būtų nukreipiamos antros eilės kreditorių reikalavimų tenkinimui, penktaisiais restruktūrizavimo metais apmokant 30 procentų reikalavimų. Likę 70 proc. antros eilės kreditorių reikalavimų būtų tenkinami 2022 metais. Tokiems pasiūlymams pritarė daugybė antros eilės kreditorių, kurie pateikė savo rašytinius pritarimus. AB SEB bankas taip pat privalo pasitvirtinti vidinį sprendimą, kuris tikėtina, bus teigiamas, todėl reikalingas papildomas laikas iki bus priimti atitinkami AB SEB banko sprendimai.

209.

21RUAB „Plienas“ 2018 m. rugsėjo 27 d. teismui teiktame papildomame pranešime nurodė, kad dėl tolesnio atsakovės restruktūrizavimo sutikimus yra išreiškę kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma lygi 8 549 087,22 Eur. RUAB „Plienas“ artimiausiu metu tikisi gauti dar daugiau kreditorių sutikimų. Papildomai nurodė, jog kreditorė AB SEB bankas, kurios reikalavimo dydis – 13 412 369,02 Eur, šiuo metu ruošiasi priimti sprendimą dėl tolesnio bendrovės restruktūrizavimo, tačiau jau yra išreiškusi principinį pritarimą toms sąlygoms, su kuriomis sutinka ir antros eilės kreditoriai. Gavus banko pritarimą, tolesniam bendrovės restruktūrizavimui būtų pritarę kreditoriai, kurių reikalavimų suma – 21 961 456,24 Eur arba 95,34 proc. visų patvirtintų reikalavimų.

22II.

23Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

2410.

25Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 1 d. nutartimi, be kita ko, netenkino prašymo pratęsti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo terminą ir nutraukė RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą.

2611.

27Teismas, atsižvelgęs į tai, kad per penkis mėnesius nebuvo priimtas joks oficialus susitarimas dėl restruktūrizavimo plano projekto tikslinimo, jog patikslintas plano projektas iki šiol nėra pateiktas teismui, į tai, kad teiginiai, jog AB SEB banko sprendimas dėl antros eilės kreditorių pasiūlymų būsiąs teigiamas, yra tik deklaratyvūs (AB SEB bankas oficialaus sprendimo dėl minėtų pasiūlymų iki šiol nėra priėmęs), kad per ketverius RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo metus buvo įvykdyta mažiau nei pusė restruktūrizavimo plano, t. y. padengta tik 46,99 procento plane numatytų padengti kreditorių reikalavimų, sprendė, kad artimiausiu metu patvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimo projektą ir jį įgyvendinti per likusį 5 mėnesių laikotarpį (iki 2019 m. kovo 4 d.) nėra galimybės. Teismas vertino, kad RUAB „Plienas“ papildomame pranešime nurodyta aplinkybė, jog dėl restruktūrizavimo proceso pratęsimo sutikimus išreiškė kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 8 549 087,22 Eur, neteikia pagrindo pratęsti restruktūrizavimo terminą, nes AB SEB bankas, turintis net 13 433 903,55 Eur reikalavimo teisę, nėra priėmęs sprendimo dėl tolesnio restruktūrizavimo proceso. Teismas nutarė netenkinti prašymo pratęsti restruktūrizavimo terminą 1 metų laikotarpiui.

2812.

29Teismas pripažino, kad byloje pateikta pakankamai įrodymų, jog restruktūrizavimo planas yra netinkamai vykdomas ir nebus įvykdytas, todėl yra pagrindas nutraukti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs, kad: nors 2018 m. rugpjūčio 8 d. buvo parengtas restruktūrizavimo plano pakeitimo Nr. 4 projektas, tačiau restruktūrizavimo administratorius pateikė neigiamą išvadą dėl minėto projekto; nors 2018 m. rugsėjo 19 d. įvykusiame pasitarime buvo išdėstyta AB SEB banko pozicija dėl tolesnės RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo proceso eigos, tačiau iki šiol AB SEB banko pozicija raštu nėra pateikta; nėra įrodymų, jog atsakovė vykdo kitokią veiklą, išskyrus savo turto pardavimą, jog vykdo kitokius investicinius projektus, siekdama gauti pelno, sumokėti skolas bei išsaugoti savo veiklą, o nevykdant jokios veiklos, turimo turto gali nepakakti visoms prievolėms įvykdyti; per visą restruktūrizavimo laikotarpį atsakovė neįvykdė daugiau nei pusės restruktūrizavimo plane numatytų veiksmų.

30I.

31Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3213.

33Atsakovė RUAB „Plienas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pratęsti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo terminą iki 2019 m. kovo 4 d. ir nustatyti protingą terminą, iki kurio teismui turi būti pateikiamas naujas restruktūrizavimo plano pakeitimo projektas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

3413.1.

35Teismas nutartį priėmė pažeisdamas šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principus, nes atsakovei RUAB „Plienas“ nebuvo sudarytos galimybės atsiliepti į restruktūrizavimo administratoriaus ir UAB „Luodė“ prašymus nutraukti restruktūrizavimo bylą. Be to, teismas nenurodė datos, kada bus nagrinėjami minėti prašymai.

3613.2.

37Teismo procesinis sprendimas nutraukti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą yra nepagrįstas ir užkertantis kelią kreditoriams atgauti savo reikalavimų patenkinimą restruktūrizavimo proceso metu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kreditoriai, kurių balsų išraiška lygi 95,34 proc., pritarė UAB „Plienas“ restruktūrizavimui. Hipotekos kreditorė AB SEB bankas taip pat išreiškė principinį pritarimą tokiam sprendimo būdui 2018 m. rugsėjo 19 d. susirinkime. Nors bankas iki šiol nėra pateikęs oficialaus rašytinio sprendimo, tai nereiškia, kad toks sprendimas nebus priimtas. Esant didžiosios dalies kreditorių pritarimui, sprendimas nutraukti restruktūrizavimo bylą pažeidžia ne tik bendrovės, bet ir jos kreditorių interesus bei ĮRĮ tvirtintus restruktūrizavimo tikslus. Pažymėtina ir tai, kad byloje pateikta įrodymų apie aktyviai vykstančius bendrovės turto pardavimus, sudaromas preliminarias ir pagrindines nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis. Tai patvirtina, kad iki 2019 m. kovo 4 d. galimybė atsiskaityti su antros eilės kreditoriais yra ne fiktyvi, o reali.

3813.3.

39Kreditorė UAB „Luodė“ veikia prieš RUAB „Plienas“ ir jos kreditorių interesus, nes siekia visiško savo reikalavimų patenkinimo, todėl jos argumentai turėtų būti vertinami kritiškai.

4014.

41Kreditorė UAB „Luodė“ atsiliepime į atsakovės RUAB „Plienas“ atskirąjį skundą prašo šį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4214.1.

43Dar Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties priėmimo metu buvo atsiradusios ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose numatytos savarankiškos bylos nutraukimo sąlygos – restruktūrizavimo planas buvo įvykdytas mažesne nei puse apimties, o pasibaigus teismo nustatytam restruktūrizavimo plano terminui (2018 m. kovo 4 d.), nebuvo pateiktas šio plano įgyvendinimo aktas. Skundžiamos nutarties priėmimo dieną šios sąlygos nebuvo išnykusios, apeliantė nebuvo parengusi ir nustatyta tvarka patvirtinusi restruktūrizavimo plano projekto, kuris atitiktų ĮRĮ ir Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties reikalavimus.

4414.2.

45Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad jai nebuvo sudarytos galimybės atsiliepti į restruktūrizavimo administratoriaus ir UAB „Luodė“ prašymus nutraukti bylą. Apeliantės advokatė pateikė teismui 2018 m. rugsėjo 25 d. prašymą dėl papildomų dokumentų pateikimo ir 2018 m. rugsėjo 27 d. papildomą pranešimą, t. y. jau po administratoriaus ir UAB „Luodė“ pareiškimų dėl bylos nutraukimo pateikimo teismui. Be to, apeliantės advokatė yra prisijungusi prie Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (toliau – EPP sistema), todėl ji nedelsiant gauna pranešimus apie į bylą pateiktus naujus procesinius dokumentus. Taigi, atsakovei turėjo būti žinoma apie pateiktus pareiškimus dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tačiau pateiktuose prašymuose apeliantė dėl jų nepasisakė. Pažymėtina, kad dar 2018 m. rugsėjo 3 d. raštu restruktūrizavimo administratorius informavo apeliantę apie tai, kad jis privalo teikti teismui prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

4614.3.

47Nėra pagrindo sutikti su apeliantės teiginiais, kad sprendimas nutraukti restruktūrizavimo bylą užkerta kelią kreditoriams gauti savo reikalavimų patenkinimą iki 2019 m. kovo 4 d. Apeliantė nepateikė jokių duomenų, kurie leistų spręsti apie tai, kad iki šio termino būtų visiškai patenkinti kreditorių reikalavimai.

4814.4.

49Apeliantė pateikė duomenis, kad nutarties nutraukti bylą priėmimo dienai restruktūrizavimo plano pakeitimo projektas yra neparengtas ir kreditorių susirinkimo nepatvirtintas. Apeliantė savo 2018 m. rugsėjo 20 d. pranešime kreditoriams nurodė, kad dar tik ruošiasi rengti (nenustatytu terminu) plano pakeitimo projektą, o antros eilės kreditorių 30 proc. reikalavimų bus dengiama tik su sąlyga, kad plano pakeitimas bus patvirtintas teisme, o su kiekvienu kreditoriumi bus pasirašytas susitarimas dėl likusios skolos apmokėjimo termino nukėlimo į 2022 m. kovo mėn. Visgi į bylą pateikta tik dalies kreditorių sutikimas dėl nuolaidų suteikimo.

5014.5.

51Į bylą pateikta tik 21 iš 67 kreditorių raštiški sutikimai dėl nuolaidų suteikimo, o šių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų suma sudaro tik 37,11 proc. visos teismo patvirtintos reikalavimų sumos, todėl nepagrįstai apeliantė nurodo, kad yra gautas daugumos kreditorių pritarimas. Pažymėtina, kad kreditorė UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ sutikimą davė ne dėl savo nuolaidų, o dėl kitų antros eilės kreditorių. Tuo tarpu kreditorės UAB „Steidė ir partneriai“, UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, UAB „Vakarų ikoda“ ir UAB „Serfas“ savo pareiškimuose neišreiškė sutikimo, kad likusios jų reikalavimo dalies tenkinimas būtų nukeltas į 2022 metus. Kreditorės UAB „Vlastona“, UAB „LADAVAS“ ir UAB „Betono mozaika“ sutikimus davė tik su tam tikromis sąlygomis. Galima daryti išvadą, kad apeliantė į bylą pateikė tik 13 iš 67 kreditorių tinkamus sutikimus dėl siūlomų būsimo plano nuostatų. Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad apeliantė nepateikė ir hipotekos kreditorės AB SEB banko sutikimo dėl nuolaidų suteikimo bendrovei, o apsiribojo tik lūkesčiais, kad toks sutikimas bus gautas.

5214.6.

53Apeliantės teiginiai, kad ji susitars su visais kreditoriais, yra deklaratyvūs, neatitinkantys faktinių aplinkybių. Bylos dokumentai ir aplinkybių visuma įrodo, kad apeliantė yra nepajėgi ir nesiekia susitarti su kiekvienu kreditoriumi dėl nuolaidų suteikimo bei atsiskaitymo atidėjimo sąlygų, nes jos parengti plano projektai išimtinai skirti tik vykdyti dviejų didžiausių kreditorių – banko ir UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ valią. Kitų antros eilės kreditorių teisėtus interesus apeliantė ignoravo ir toliau ignoruoja.

5414.7.

55UAB „Luodė“ kelia apeliantei pagrįstus reikalavimus ir jos nesutikimas su apeliantės siūlomomis nuolaidomis yra pasirinktas teisėtas gynybos būdas.

5614.8.

57Apeliantė yra faktiškai nemoki bendrovė. Tai įrodo 2018 m. birželio 30 d. balanso duomenys, taip pat tai, kad ji visiškai nevykdo veiklos. Restruktūrizavimo metu bendrovė tik išparduoda anksčiau pastatytą turtą, o tai iš esmės atitinka likvidavimo procedūrą. Be to, net ir pardavus visą turtą, liks nepadengta banko reikalavimo dalis. Akivaizdu, kad apeliantė neturi jokių galimybių visiškai patenkinti visų kreditorių reikalavimus.

5815.

59Kreditorė UAB „LADAVAS“ atsiliepime į atsakovės RUAB „Plienas“ atskirąjį skundą prašo šį atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia iš esmės analogiškais argumentais, kuriuos išdėstė kreditorė UAB „Luodė“ savo atsiliepime. Papildomai nurodo tokius motyvus:

6015.1.

61UAB „LADAVAS“ žodžiu pritarė atsiskaitymui su antros eilės kreditoriais, tačiau informavo apeliantę, kad rašytinį sutikimą pateiks tik gavusi didžiųjų kreditorių, t. y. AB SEB banko ir UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ pasirašytus pritarimus restruktūrizavimo plano pakeitimui.

6215.2.

63Apeliantės teiginiai, kad ji susitars su visais kreditoriais dėl plano pakeitimo, neatitinka faktinių aplinkybių. RUAB „Plienas“ yra gavusi ir teismui pateikusi tik mažiau nei pusės RUAB „Plienas“ kreditorių sutikimus dėl plano pakeitimo projekto. Mažai tikėtina, kad pratęsus restruktūrizavimo laikotarpį iki 2019 m. kovo 4 d., RUAB „Plienas“ pavyktų patvirtinti šį restruktūrizavimo plano pakeitimo projektą kreditorių susirinkime ir juo labiau spėti jį įvykdyti iki 2019 m. kovo 4 d.

6416.

65Kreditorė UAB „Vlastona“ atsiliepime į atsakovės RUAB „Plienas“ atskirąjį skundą prašo šį atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

6616.1.

67Teismas pagrįstai nutraukė restruktūrizavimo bylą, nes skundžiamos nutarties priėmimo dieną apeliantė nebuvo parengusi restruktūrizavimo plano pakeitimo projekto. Be to, dar 2018 m. kovo mėnesį egzistavo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose išvardintos savarankiškos bylos nutraukimo sąlygos.

6816.2.

69Apeliantė nurodo, kad sutikimus dėl tolimesnio RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo yra pareiškę „daugybė“ kreditorių, tačiau iš pateiktų į bylą duomenų matyti, kad sutikimus pateikė tik 21 iš 67 kreditorių. Be to, UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“, UAB „Steidė ir partneriai“, UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, UAB „Vakarų ikoda“ ir UAB „Serfas“, UAB „Vlastona“, UAB „LADAVAS“ ir UAB „Betono mozaika“ sutikimai nėra tinkami. Vadinasi, apeliantė į bylą pateikė tik 13 iš 67 kreditorių tinkamus sutikimus dėl siūlomų būsimo plano nuostatų. Pažymėtina, kad hipotekos kreditorės AB SEB banko sutikimo dėl nuolaidų suteikimo bendrovei byloje taip pat nėra.

7016.3.

71Kreditorei UAB „Vlastona“ derybų metu buvo pažadėta, kad jos finansinis reikalavimas bus padidintas iki 94 440,56 Eur sumos, o 30 proc. nuo padidintos reikalavimo sumos bus sumokėta per 5 dienas. Tačiau iki šiol tie pažadai neįvykdyti, todėl kreditorė neturi pagrindo tikėti apeliantės pažadais ir būsimo restruktūrizavimo plano sėkme.

7216.4.

73Apeliantė yra faktiškai nemoki bendrovė. Tai įrodo 2018 m. birželio 30 d. balanso duomenys, taip pat tai, kad ji visiškai nevykdo veiklos. Restruktūrizavimo metu bendrovė tik išparduoda turimą turtą, tačiau jį pardavus liks nepadengta 6,48 mln. Eur banko reikalavimo suma. Aišku, kad apeliantė neturi jokių galimybių visiškai patenkinti visų kreditorių reikalavimus.

7416.5.

75Apeliantė, nesugebėjusi per 4 metus įvykdyti net pusę plano apimties, per likusį maksimalų ĮRĮ nustatytą terminą negalės įvykdyti ĮRĮ nustatytų procedūrų ir pasiekti pagrindinių restruktūrizavimo tikslų. Apeliantės ketinimai rengti naują restruktūrizavimo plano redakciją, neturint kiekvieno kreditoriaus raštiško sutikimo dėl nuolaidų suteikimo, vertintini tik kaip siekis kuo ilgesnį laiką be pagrindo naudotis ĮRĮ numatytomis lengvatomis, nebeturint tikslo atkurti bendrovės mokumo.

7617.

77Kreditorė BASF UAB atsiliepime į atsakovės RUAB „Plienas“ atskirąjį skundą prašo šį atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą, taip pat iš apeliantės priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

7817.1.

79Sutiktina su kreditorės UAB „Luodė“ atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytais argumentais.

8017.2.

81Priešingai nei nurodo apeliantė atskirajame skunde, BASF UAB nesutiko, kad jos 70 proc. kreditorinio reikalavimo būtų iškelta į 2022 metus. Nėra pagrindo sutikti su apeliantės teiginiais, kad tokį sutikimą davė kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 95,34 proc. Sutikimus be sąlygų iš esmės davė tik 13 kreditorių.

8217.3.

83Apeliantė restruktūrizavimo plano pakeitimo projekte Nr. 4 nurodė, kad pardavus visą bendrovės turtą bei įvykdžius užskaitas, dar liks nepadengta 6,48 mln. Eur banko reikalavimas. Hipotekos kreditorė AB SEB bankas nėra davusi sutikimo atsisakyti šios reikalavimo dalies, todėl akivaizdu, kad net pagal pakeistą plano projektą bendrovės mokumas nebus atkurtas ir nebus išvengta jos bankroto. Tęsti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo procesą nebėra jokio tikslo, nes jau dabar aišku, kad ši procedūra nepasieks jai keliamų tikslų, todėl teismas pagrįstai nutraukė restruktūrizavimo bylą.

8417.4.

85Apeliantės nurodyti teismo neva padaryti procesiniai pažeidimai nekeičia esminių faktų, kad per ketverių metų restruktūrizavimo procesą atsakovė neįvykdė net pusės restruktūrizavimo plane numatytų tikslų, kad pačios atsakovės pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija, jog iki restruktūrizavimo termino pabaigos jos mokumas nebus atkurtas. Vien galimi formalūs procedūriniai pažeidimai negali būti pagrindas tęsti restruktūrizavimą, kuris yra betikslis.

8617.5.

87Priešingai nei nurodo apeliantė, jai buvo sudarytos sąlygos būti išklausytai dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, nes Lietuvos apeliacinis teismas dar 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1144-407/2018 minėjo, kad iš atsakovės turi būti pareikalauta informacija apie restruktūrizavimo plano projekto rengimo eigą, jos turinį, įvertintos plano vykdymo perspektyvos, o nenustačius šių aplinkybių, turėtų būti svarstoma galimybė dėl restruktūrizavimo proceso nutraukimo ĮRĮ 28 straipsnyje nustatyta tvarka. Pažymėtina ir tai, kad teismui atmetus prašymą pratęsti restruktūrizavimo terminą, ta pačia nutartimi teismas pagrįstai išsprendė ir restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimą. Tokiam sprendimui turėjo reikšmės tai, kad RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo terminas pasibaigė dar 2018 m. kovo 4 d., o jam pasibaigus nebuvo pateiktas restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas, taip pat tai, kad iki 2018 m. kovo 4 d. planas nebuvo vykdomas.

8818.

89Trečiasis asmuo (kreditorė) AB SEB bankas atsiliepime į atsakovės RUAB „Plienas“ atskirąjį skundą prašo šį atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

9018.1.

91Sutiktina su apeliantės teiginiais, kad teismas, nesuteikdamas galimybės pasisakyti dėl teismui pateiktų prašymų nutraukti restruktūrizavimo bylą, atėmė jai teisę į apeliaciją.

9218.2.

93Skundžiama nutartimi buvo pažeistas restruktūrizuojamos bendrovės teisėtas interesas pašalinti laikinus finansinius sunkumus ir tęsti ūkinę veiklą, sutarus su kreditoriais dėl reikalavimų tenkinimo tvarkos, taipogi pažeisti kitų paskesnės eilės kreditorių, iki skundžiamos nutarties priėmimo davusių savo sutikimus dėl restruktūrizavimo proceso tolesnės eigos, interesai. Pažymėtina, kad pagal ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalį pritarti restruktūrizavimo planui pakanka 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių balsų. Aptariamu atveju naujoms suderintoms nuolaidoms tolimesniame restruktūrizavimo procese pritarimą davė daugiau nei ĮRĮ numatyta dauguma sprendimo priėmimo siekiančių RUAB „Plienas“ kreditorių, tačiau teismas nutarė ginti kreditorių mažumos turtinius interesus.

9418.3.

95ĮRĮ nenumatyta, kokia forma kreditorius turi pareikšti savo valią dėl restruktūrizavimo plano ar jo pakeitimo, išskyrus balsavimą šiuo klausimu kreditorių susirinkime. Bankas už plano pakeitimo projektą Nr. 4 balsavo 2018 m. vasario 14 d. susirinkime, o už ar prieš naujausias suderintas su restruktūrizuojama bendrove ir kitais jos kreditoriais sąlygas neturėjo galimybės balsuoti, nes dėl skundžiamos teismo nutarties priėmimo atitinkamas kreditorių susirinkimas taip ir neįvyko. Restruktūrizavimo administratoriaus ir kreditorės UAB „Luodė“ motyvai dėl abejonių banko pozicija ir jo nuolaidų realumu yra nesavalaikiai ir neatitinka nusistovėjusios praktikos (ir anksčiau bankas derybose išreikšdavo principinę poziciją su sąlyga, kad ją bankas turi pasitvirtinti vidinės sprendimų priėmimo procedūros būdu).

9618.4.

97Kaip teisingai nurodo apeliantė, teismas be pagrindo konstatavo, kad apeliantė nesugebės įvykdyti išsikeltų mokumo atkūrimo tikslų ir atsiskaityti su kreditoriais. Nepagrįstai teismas sėkmingą restruktūrizavimą sutapatina su visišku bendrovės įsiskolinimų kreditoriams padengimu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮRĮ nenustatyta, jog visos bendrovės skolos privalo būti padengtos būtent per restruktūrizavimo proceso laikotarpį.

9819.

99Kreditorė UAB „Antetas“ atsiliepime į atsakovės RUAB „Plienas“ atskirąjį skundą prašo šį atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

10019.1.

101Pirmosios instancijos teismas įvykdė Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartyje nustatytus įpareigojimus, t. y. išreikalavo duomenis apie plano projekto rengimo eigą, ir juos gavęs, nustatė, kad plano projektas nėra ir artimiausiu metu nebus parengtas, kreditorių susirinkimo patvirtintas, todėl pagrįstai nutarė nutraukti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą.

10219.2.

103Priešingai nei nurodo apeliantė, ji į bylą pateikė tik dalies (trečdalio), o ne „daugybės“ kreditorių sutikimus dėl nuolaidų restruktūrizavimo procese. UAB „Antetas“ nedavė sutikimo dėl apeliantės siūlomų būsimo plano nuostatų. Pažymėtina, kad kai kurie kreditorių sutikimai nėra tinkami: jie duoti su tam tikromis sąlygomis arba dėl kitiems kreditoriams taikomų nuolaidų. Realiai apeliantė pateikė tik 13 iš 67 kreditorių tinkamus sutikimus dėl siūlomų būsimo plano nuostatų.

10419.3.

105Nepagrįstai apeliantė teigia, jog teismas jai nesuteikė galimybės pasisakyti dėl teiktų pareiškimų dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Apeliantė šia teise nepasinaudojo, nors apie gautus pareiškimus turėjo būti žinoma ją atstovaujančiai advokatei, kuri buvo prisijungusi prie EPP sistemos.

10619.4.

107Atmestini apeliantės teiginiai, kad skundžiama nutartimi esą užkertamas kelias kreditoriams atgauti savo reikalavimų patenkinimą restruktūrizavimo proceso metu, nes duomenų apie tai, kad iki 2019 m. kovo 4 d. kreditorių reikalavimai bus patenkinti visa apimtimi, ji nepateikė.

10819.5.

109Apeliantė iki teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties įpareigoti atsakovę ir administratorių pateikti teismui duomenis apie plano projekto parengimo eigą paskelbimo jokių derybų dėl atsiskaitymo sąlygų su antros eilės kreditoriais iš viso nevykdė.

11019.6.

111Apeliantė yra faktiškai nemoki bendrovė. Nesugebėjusi įvykdyti 4 metų plano net puse apimties, per likusį maksimalų ĮRĮ nustatytą terminą – iki 2019 m. kovo 4 d. nesugebės įvykdyti ĮRĮ nustatytų procedūrų ir pasiekti pagrindinių restruktūrizavimo tikslų. Apeliantės ketinimai tik rengti naują restruktūrizavimo plano redakciją, neturint kiekvieno kreditoriaus raštiško sutikimo dėl nuolaidų suteikimo, vertintini kaip siekis kuo ilgesnį laiko tarpą be pagrindo naudotis ĮRĮ numatytomis lengvatomis, nebeturint tikslo atkurti bendrovės mokumo.

112I.

113Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11420.

115Byloje kilęs ginčas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nepratęsė RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo termino ir nutraukė restruktūrizavimo bylą.

11621.

117Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

118Dėl naujų rašytinių įrodymų

11922.

120Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismui teikti naujus įrodymus draudžiama, tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau (CPK 314 straipsnis). Nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai bei negali būti vertinama kaip kliūtis teismui konkrečioje byloje įvykdyti teisingumą (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016 52 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

12123.

122Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad naujų įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, taip pat į restruktūrizavimo bylose egzistuojantį viešąjį interesą, priima į bylą RUAB „Plienas“, UAB „LADAVAS“, BASF UAB, pateiktus naujus įrodymus – 2018 m. rugsėjo 19 d. susirinkimo protokolą (su gavimą patvirtinančiu elektroniniu laišku), RUAB „Plienas“ 2018 m. pažymą apie sandorius, RUAB „Plienas“ 2018 m. rugsėjo 24 d. elektroninio laiško kopiją, 2018 m. rugsėjo 24 d. atsakymo į RUAB „Plienas“ 2018 m. rugsėjo 20 d. pranešimą nuorašą.

123Dėl ginčo esmės

12424.

125Restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis). Šis procesas įmanomas tik tuo atveju, jeigu yra griežtai vykdomas restruktūrizavimo planas, kurio pagrindas – pasiektas kompromisinis susitarimas tarp skolininko – finansinių sunkumų turinčios įmonės, bei kreditorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1167/2014). Restruktūrizavimo byla turi vykti operatyviai, laikantis ĮRĮ nustatytų procesinių terminų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2013). Restruktūrizavimas negali tęstis ilgiau kaip 4 metus. Įmonės valdymo organas arba restruktūrizavimo administratorius kreditorių susirinkimo nutarimu gali pateikti prašymą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo termino pratęsimo. Teismas arba teisėjas gali pratęsti restruktūrizavimo trukmę, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams (ĮRĮ 12 straipsnio 3 dalis). Nesilaikant įstatyme nustatytų terminų, būtų iš esmės pažeistos kreditorių teisės bei teisėti interesai ir būtent dėl to įstatymo leidėjas nustatė, kad restruktūrizavimo plano nevykdymas ar netinkamas jo vykdymas gali būti savarankiškas restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1341-370/2016).

12625.

127Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. kovo 4 d. nutartimi patvirtino RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo planą ketverių metų laikotarpiui, t. y. iki 2018 m. kovo 4 d. Restruktūrizavimo administratorius 2018 m. vasario 28 d. pateikė prašymus patvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimo projektą Nr. 4, kuriam pritarė 2018 m. sausio 31 d. įvykęs RUAB „Plienas“ visuotinis akcininkų susirinkimas ir 2018 m. vasario 19 d. sušauktas kreditorių susirinkimas, taip pat pratęsti restruktūrizavimo terminą vieneriems metams – iki 2019 m. kovo 4 d. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs kreditorių UAB „Luodė“, UAB „Vlastona“, BASF UAB, UAB „Antetas“ prieštaravimus dėl bankroto administratoriaus prašymų bei skundus dėl 2018 m. vasario 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimą Nr. 4, 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi panaikino apskųstą kreditorių susirinkimo nutarimą ir klausimą dėl restruktūrizavimo plano projekto Nr. 4 patvirtinimo perdavė kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo, taip pat pratęsė RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo terminą vieneriems metams – iki 2019 m. kovo 4 d. Šioje nutartyje teismas, be kita ko, nurodė, kad restruktūrizavimo plano pakeitimo projektui Nr. 4 buvo iš esmės pritarta tik dviejų didžiųjų kreditorių (AB SEB banko ir UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“), kad toks restruktūrizavimo plano pakeitimas gali pažeisti kitų kreditorių teises ir interesus. Teismas vertino, kad restruktūrizavimo administratorius neteikė kreditoriams reikšmingos informacijos apie restruktūrizavimo plano pakeitimo įvykdymo realumą, be to, nėra reikalavimo atsiskaityti su visais bendrovės kreditoriais per restruktūrizavimo laikotarpį, o patys kreditoriai privalo sutikti su bendrovės siūlymu dėl vėlesnio atsiskaitymo. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs kreditorių UAB „Luodė“, UAB „Vlastona“, UAB „Ladavas“ ir UAB „Antetas“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties dalies, kuria pratęstas RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo terminas vieneriems metams, panaikinimo, 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi panaikino tą nutarties dalį ir klausimą dėl restruktūrizavimo termino pratęsimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis teismas pažymėjo, kad iki maksimalaus restruktūrizavimo termino pabaigos liko šeši mėnesiai, kad daugiau nei pusė pradinio restruktūrizavimo plano nebuvo įgyvendinta, o naujas planas nėra pateiktas, todėl papildomų dviejų mėnesių termino pateikti planą teismui tvirtinti nustatymas laikytinas neproporcingu likusiam plano įgyvendinimo terminui. Apeliacinis teismas taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas turėtų nedelsiant pareikalauti RUAB „Plienas“ pateikti duomenis apie restruktūrizavimo plano projekto parengimo eigą, o juos įvertinus – spręsti, ar yra galimybė artimiausiu laiku patvirtinti planą ir jį įgyvendinti per likusį restruktūrizavimo laikotarpį; atitinkamai spręsti klausimą dėl restruktūrizavimo termino pratęsimo. Teismui nenustačius šių aplinkybių, turėtų būti svarstoma galimybė dėl restruktūrizavimo proceso nutraukimo ĮRĮ 28 straipsnyje nustatyta tvarka.

12826.

129Pirmosios instancijos teismas, gavęs ir išanalizavęs informaciją apie restruktūrizavimo plano pakeitimo projekto rengimo eigą, apskųstąja nutartimi nutarė netenkinti prašymo pratęsti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo terminą ir nutraukė restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu. Apeliacinis teismas laikosi nuostatos, jog toks pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas yra teisingas, o apeliantė atskirajame skunde išdėstytais motyvais jo teisėtumo ir pagrįstumo nepaneigė.

13027.

131Nustatyta, kad 2018 m. gegužės mėnesį kreditorė AB SEB bankas sutiko, kad atsiskaitymai su antros eilės kreditoriais būtų vykdomi perleidžiant jiems bankui įkeistą RUAB „Plienas“ turtą – automobilių stovėjimo vietas Birutės gatvėje, Klaipėdoje. 2018 m. liepos mėnesį bendrovė raštu informavo restruktūrizavimo administratorių, kad yra ruošiamas naujas restruktūrizavimo plano pakeitimo Nr. 4 projektas. Kreditorės UAB „Ladavas“, BASF UAB, UAB „Vlastona“, V. S. santechninių darbų įmonė, UAB „Luodė“ pateikė savo rašytinius pasiūlymus ir pastabas dėl kreditorių nuolaidų plano projekte. AB SEB bankas nesutiko su antros eilės kreditorių pasiūlymais suteikti jiems visišką pirmenybę patenkinti reikalavimus iš bankui įkeisto turto. Restruktūrizavimo administratorius 2018 m. rugpjūčio 14 d. priėmė išvadą, kurioje nurodė, kad nepritaria naujos redakcijos restruktūrizavimo plano pakeitimo Nr. 4 projektui ir kad jis nebus teikiamas kreditorių susirinkimui tvirtinti. Atsakovei RUAB „Plienas“ pavyko susitarti su kreditore AB SEB banku, kad iš kreditorei įkeisto turto pardavimo gaunamos pajamos būtų nukreipiamos antros eilės kreditorių reikalavimams tenkinti, penktaisiais restruktūrizavimo metais apmokant 30 procentų jų reikalavimų. Numatyta, kad likusieji 70 procentų antros eilės kreditorių reikalavimų būtų tenkinami 2022 metais, t. y. už restruktūrizavimo proceso ribų. Kaip minėta, Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. balandžio 23 d. nutartyje buvo nurodęs, kad plano projekte nenumatant atsiskaitymo su visais bendrovės kreditoriais per restruktūrizavimo laikotarpį, kreditoriai privalo sutikti su bendrovės siūlymu dėl vėlesnio atsiskaitymo. Atsakovė atskirajame skunde nurodo, kad kreditoriai, kurių balsų išraiška lygi 95,34 proc., pritarė RUAB „Plienas“ tolesniam restruktūrizavimui, kad hipotekos kreditorė AB SEB bankas 2018 m. rugsėjo 19 d. pasitarime taip pat išreiškė principinį pritarimą tokiam sprendimo būdui.

13228.

133Apeliantė atskirajame skunde cituoja kasacinio teismo išaiškinimą, kad restruktūrizavimo procesas yra kolektyvinis procesas, todėl ĮRĮ nenustatyta, jog restruktūrizavimo planui turi pritarti visi restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai, t. y. kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321-969/2018). Tačiau apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, kad analizuojamu atveju restruktūrizavimo plano pakeitimai nėra pateikti tvirtinti kreditorių susirinkimui, be to, Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. balandžio 23 d. nutartyje akcentavo, kad plano projekte nenumatant atsiskaitymo su visais bendrovės kreditoriais per restruktūrizavimo laikotarpį, kreditoriai privalo sutikti su bendrovės siūlymu dėl vėlesnio atsiskaitymo. Apeliantė teigia, kad pateiktam pasiūlymui dėl restruktūrizavimo plano pakeitimo projekto pritarė daugybė kreditorių, kurie pateikė savo rašytinius pritarimus. Kaip matyti iš bylos medžiagos, buvo pateikta tik 21 iš 67 kreditorių raštiški sutikimai dėl nuolaidų suteikimo (t. XIX, b. l. 162-168, 170-171, 184-187). Kaip pastebėjo atsiliepimus į atskirąjį skundą pateikusios kreditorės (išskyrus AB SEB banką), kreditorė UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ sutikimą davė ne dėl savo nuolaidų, o dėl kitų antros eilės kreditorių (t. XIX, b. l. 171 antra pusė). Tuo tarpu kreditorės UAB „Steidė ir partneriai“ , UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, UAB „Vakarų ikoda“ ir UAB „Serfas“ savo sutikimuose nenurodė, jog likusios jų reikalavimo dalies tenkinimas būtų nukeltas į 2022 metus (t. XIX, b. l. 162 antra pusė; 163 antra pusė; 164; 164 antra pusė). Kreditorės UAB „Vlastona“, UAB „LADAVAS“ ir UAB „Betono mozaika“ sutikimus davė tik su tam tikromis sąlygomis (t. XIX, b. l. 165, 169 antra pusė; 185). Pažymėtina, kad UAB „LADAVAS“ pritarimą davė žodžiu, šios kreditorės oficialaus rašytinio sutikimo nėra. Be to, iki šiol nėra pateiktas oficialus rašytinis kreditorės AB SEB banko sutikimas. Tai, kad viena iš didžiųjų kreditorių AB SEB bankas, turinti 13 433 903,55 Eur reikalavimo teisę, 2018 m. rugsėjo 19 d. pasitarime išreiškė principinį pritarimą nuolaidoms, negali būti laikoma tinkamai įformintu sutikimu. Bankas atsiliepime į atskirąjį skundą patvirtino, jog derybose išreikšta jo pozicija turi būti patvirtina vidinės sprendimų priėmimo procedūros būdu. Iki šiol duomenų apie tokio banko sprendimo priėmimą byloje nėra. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti apie tai, kad šią dieną nėra gautas daugumos kreditorių besąlygiškas pritarimas deklaruojamoms (siekiamoms) kreditorių nuolaidoms, todėl kyla pagrįstų abejonių, ar net pratęsus restruktūrizavimo procesą maksimaliam terminui, kurio pabaiga sueitų jau po pusantro mėnesio (2019 m. kovo 4 d.), ne tik būtų pasiektas bendras kreditorių sutarimas dėl minėtų nuolaidų ir plano pakeitimo, patvirtintas atitinkamu kreditorių susirinkimo nutarimu, bet ir būtų jis įvykdytas, juolab turint omenyje, jog per ketverius RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo metus buvo įgyvendinta mažiau nei pusė restruktūrizavimo plano tikslo – padengta tik 46,99 procento plane numatytų patenkinti kreditorių reikalavimų. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė prašymą pratęsti restruktūrizavimo terminą, nes yra pakankamas pagrindas manyti, kad artimiausiu metu patvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimo projektą ir jį įgyvendinti per likusį laikotarpį iki 2019 m. kovo 4 d. nėra objektyvios galimybės.

13429.

135Pirmosios instancijos teismas nutraukė RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu – t. y. kai nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas. Apeliantė neginčija teismo nustatytos aplinkybės, kad per ketverių metų restruktūrizavimo laikotarpį hipotekos kreditorei AB SEB bankui patenkinta tik 8 279 101 Eur iš plane numatyto padengti 15 929 101 Eur kreditorinio reikalavimo ir dar liko 7 650 000 Eur nepatenkinto reikalavimo, numatyto dengti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu. Plane numatytas atsiskaitymas su antros eilės kreditoriais ketvirtaisiais restruktūrizavimo metais iš viso nebuvo vykdomas. Per ketverius restruktūrizavimo metus buvo padengta (patenkinta) tik 46,99 proc. plane numatytų padengti kreditorinių reikalavimų. Bendrovė nevykdo veiklos, išskyrus savo turimo turto pardavimą ir jo administravimą, todėl įvertinus 2018 m. birželio mėnesio balanso duomenis (jame nurodyta, kad bendrovės turtą sudaro 22 964 588 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 23 091 219 Eur, iš jų trumpalaikiai – 8 777 105 Eur), galima spręsti apie tai, kad turimo turto gali nepakakti visoms prievolėms įvykdyti. Šios aplinkybės, apeliacinio teismo vertinimu, sudarė pagrindą pirmosios instancijos teismui nutraukti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą vadovaujantis ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktu, padarius pagrįstą išvadą, jog restruktūrizavimo planas buvo vykdomas netinkamai ir nebus įvykdytas. Apeliantės prie atskirojo skundo pateikta 2018 m. spalio 9 d. pažyma, kurioje užfiksuota informacija apie tai, kad bendrovė yra pasirašiusi ar artimiausiu metu pasirašys preliminarių sutarčių už 532 200 Eur, neleidžia daryti kitokios teismo išvados.

13630.

137Apeliacinis teismas nesutinka su apeliante, jog procesinis sprendimas nutraukti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo bylą užkerta kelią kreditoriams atgauti savo reikalavimų patenkinimą restruktūrizavimo proceso metu. Priešingai, esant tokiai situacijai, kai restruktūrizavimo plano pakeitimo projektas tėra rengimo stadijoje, neturint kiekvieno kreditoriaus raštiško sutikimo dėl nuolaidų suteikimo, būtų netikslinga tęsti restruktūrizavimo terminą besibaigiant penktiesiems restruktūrizavimo proceso metams, nes tokiu atveju apeliantei būtų suteikta galimybė be pagrindo naudotis ĮRĮ numatytomis lengvatomis, nesant realių galimybių atkurti jos mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais, o tokiu atveju akivaizdžiai būtų pažeidžiami kreditorių teisėti lūkesčiai ir turtiniai interesai.

138Dėl asmens teisės būti išklausytam

13931.

140Apeliantė atskirajame skunde deklaruoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė pažeisdamas šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principus, nes jai nebuvo sudarytos galimybės atsiliepti į restruktūrizavimo administratoriaus ir UAB „Luodė“ prašymus nutraukti restruktūrizavimo bylą (teismas nesiūlė pateikti atsiliepimo į minėtus prašymus). Taip pat pažymi, kad teismas neinformavo, kada rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjami minėti prašymai. Apeliacinis teismas sprendžia, jog šiuo atveju negalima konstatuoti apeliantės teisės būti išklausytai pažeidimo (apribojimo).

14132.

142Pagal galiojantį teisinį reguliavimą nutraukti restruktūrizavimo bylą gali teismas (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalis), jeigu tam yra įstatyme numatyti pagrindai. Teismų praktikoje išaiškinta, kad jeigu administratorius ar kreditorių susirinkimas nevykdo pareigos informuoti teismą apie restruktūrizavimo plano nevykdymą ar netinkamą vykdymą, nesikreipia į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tai nereiškia, jog, nurodytiems subjektams nevykdant savo pareigų, teismas ex officio negali spręsti dėl restruktūrizavimo plano tinkamo vykdymo bei dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, nustačius tam pagrindą. Atsižvelgiant į teismo aktyvų vaidmenį restruktūrizavimo procese, pripažintina, kad informaciją apie netinkamą restruktūrizavimo plano vykdymą teismas taip pat gali gauti ir iš kitų šaltinių – valdymo organų, bendrovės dalyvių ar kreditorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-627-381/2018). Atsižvelgiant į tokį išaiškinimą, darytina išvada, kad teismas, nepriklausomai nuo to, ar yra gautas prašymas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, ar negautas, disponuodamas informacija, kuri sudaro pagrindą nutraukti restruktūrizavimo bylą, gali šį klausimą išspręsti ex officio. Apeliantė nurodo, kad jai buvo žinoma tik apie tai, kad teismo posėdyje sprendžiamas restruktūrizavimo proceso termino pratęsimo klausimas. Tačiau apeliacinis teismas pažymi, kad apeliantei turėjo būti suvokiama, jog netenkinus prašymo dėl termino pratęsimo, tuo pačiu bus sprendžiamas ir restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimas. Taip daryti nurodė ir Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartyje, kuria klausimas dėl restruktūrizavimo termino pratęsimo buvo perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Šiuo atveju negalima konstatuoti, kad buvo pažeisti lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principai, nes apeliantė dėl procesinio sprendimo nutraukti restruktūrizavimo bylą teisėtumo ir pagrįstumo pasisakė atskirajame skunde, tačiau apeliacinis teismas nenustatė pagrindų panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo priimtas toks procesinis sprendimas. Aptartos aplinkybės leidžia spręsti apie tai, kad apeliantės teiginiai, jog ji nebuvo informuota apie gautus prašymus dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir neturėjo galimybės pateikti atsiliepimą į minėtus prašymu, jog teismas neinformavo apie tai, kada bus svarstomas restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimas, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad teismas pažeidė civilinio proceso teisės normas, kas būtų lėmę neteisingo procesinio sprendimo priėmimą.

14333.

144Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir padarė pagrįstas išvadas RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo proceso termino pratęsimo ir restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimais, todėl apskųstą nutartis paliekama nepakeista, o RUAB „Plienas“ atskirasis skundas atmetamas.

145Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

146Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. I.... 3. Klausimo esmė... 4. 1.... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi uždarajai... 6. 2.... 7. 2018 m. vasario 28 d. įmonės restruktūrizavimo administratorius pateikė... 8. 3.... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi panaikino... 10. 4.... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi įpareigojo RUAB... 12. 5.... 13. Atsakovės RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo administratorius 2018 m.... 14. 6.... 15. Atsakovės RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo administratorius 2018 m.... 16. 7.... 17. Kreditorė UAB „Luodė“ 2018 m. rugsėjo 25 d. pateikė teismui prašymą... 18. 8.... 19. Atsakovė RUAB „Plienas“ 2018 m. rugsėjo 25 d. pateikė teismui... 20. 9.... 21. RUAB „Plienas“ 2018 m. rugsėjo 27 d. teismui teiktame papildomame... 22. II.... 23. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 24. 10.... 25. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 1 d. nutartimi, be kita ko,... 26. 11.... 27. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad per penkis mėnesius nebuvo priimtas joks... 28. 12.... 29. Teismas pripažino, kad byloje pateikta pakankamai įrodymų, jog... 30. I.... 31. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 32. 13.... 33. Atsakovė RUAB „Plienas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos... 34. 13.1.... 35. Teismas nutartį priėmė pažeisdamas šalių lygiateisiškumo ir... 36. 13.2.... 37. Teismo procesinis sprendimas nutraukti RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo... 38. 13.3.... 39. Kreditorė UAB „Luodė“ veikia prieš RUAB „Plienas“ ir jos kreditorių... 40. 14.... 41. Kreditorė UAB „Luodė“ atsiliepime į atsakovės RUAB „Plienas“... 42. 14.1.... 43. Dar Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties priėmimo... 44. 14.2.... 45. Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad jai nebuvo sudarytos galimybės... 46. 14.3.... 47. Nėra pagrindo sutikti su apeliantės teiginiais, kad sprendimas nutraukti... 48. 14.4.... 49. Apeliantė pateikė duomenis, kad nutarties nutraukti bylą priėmimo dienai... 50. 14.5.... 51. Į bylą pateikta tik 21 iš 67 kreditorių raštiški sutikimai dėl nuolaidų... 52. 14.6.... 53. Apeliantės teiginiai, kad ji susitars su visais kreditoriais, yra... 54. 14.7.... 55. UAB „Luodė“ kelia apeliantei pagrįstus reikalavimus ir jos nesutikimas su... 56. 14.8.... 57. Apeliantė yra faktiškai nemoki bendrovė. Tai įrodo 2018 m. birželio 30 d.... 58. 15.... 59. Kreditorė UAB „LADAVAS“ atsiliepime į atsakovės RUAB „Plienas“... 60. 15.1.... 61. UAB „LADAVAS“ žodžiu pritarė atsiskaitymui su antros eilės... 62. 15.2.... 63. Apeliantės teiginiai, kad ji susitars su visais kreditoriais dėl plano... 64. 16.... 65. Kreditorė UAB „Vlastona“ atsiliepime į atsakovės RUAB „Plienas“... 66. 16.1.... 67. Teismas pagrįstai nutraukė restruktūrizavimo bylą, nes skundžiamos... 68. 16.2.... 69. Apeliantė nurodo, kad sutikimus dėl tolimesnio RUAB „Plienas“... 70. 16.3.... 71. Kreditorei UAB „Vlastona“ derybų metu buvo pažadėta, kad jos finansinis... 72. 16.4.... 73. Apeliantė yra faktiškai nemoki bendrovė. Tai įrodo 2018 m. birželio 30 d.... 74. 16.5.... 75. Apeliantė, nesugebėjusi per 4 metus įvykdyti net pusę plano apimties, per... 76. 17.... 77. Kreditorė BASF UAB atsiliepime į atsakovės RUAB „Plienas“ atskirąjį... 78. 17.1.... 79. Sutiktina su kreditorės UAB „Luodė“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 80. 17.2.... 81. Priešingai nei nurodo apeliantė atskirajame skunde, BASF UAB nesutiko, kad... 82. 17.3.... 83. Apeliantė restruktūrizavimo plano pakeitimo projekte Nr. 4 nurodė, kad... 84. 17.4.... 85. Apeliantės nurodyti teismo neva padaryti procesiniai pažeidimai nekeičia... 86. 17.5.... 87. Priešingai nei nurodo apeliantė, jai buvo sudarytos sąlygos būti... 88. 18.... 89. Trečiasis asmuo (kreditorė) AB SEB bankas atsiliepime į atsakovės RUAB... 90. 18.1.... 91. Sutiktina su apeliantės teiginiais, kad teismas, nesuteikdamas galimybės... 92. 18.2.... 93. Skundžiama nutartimi buvo pažeistas restruktūrizuojamos bendrovės teisėtas... 94. 18.3.... 95. ĮRĮ nenumatyta, kokia forma kreditorius turi pareikšti savo valią dėl... 96. 18.4.... 97. Kaip teisingai nurodo apeliantė, teismas be pagrindo konstatavo, kad... 98. 19.... 99. Kreditorė UAB „Antetas“ atsiliepime į atsakovės RUAB „Plienas“... 100. 19.1.... 101. Pirmosios instancijos teismas įvykdė Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m.... 102. 19.2.... 103. Priešingai nei nurodo apeliantė, ji į bylą pateikė tik dalies... 104. 19.3.... 105. Nepagrįstai apeliantė teigia, jog teismas jai nesuteikė galimybės... 106. 19.4.... 107. Atmestini apeliantės teiginiai, kad skundžiama nutartimi esą užkertamas... 108. 19.5.... 109. Apeliantė iki teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties įpareigoti atsakovę ir... 110. 19.6.... 111. Apeliantė yra faktiškai nemoki bendrovė. Nesugebėjusi įvykdyti 4 metų... 112. I.... 113. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 114. 20.... 115. Byloje kilęs ginčas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 116. 21.... 117. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 118. Dėl naujų rašytinių įrodymų... 119. 22.... 120. Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismui teikti naujus... 121. 23.... 122. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad naujų įrodymų... 123. Dėl ginčo esmės... 124. 24.... 125. Restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims,... 126. 25.... 127. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. kovo 4 d. nutartimi patvirtino RUAB... 128. 26.... 129. Pirmosios instancijos teismas, gavęs ir išanalizavęs informaciją apie... 130. 27.... 131. Nustatyta, kad 2018 m. gegužės mėnesį kreditorė AB SEB bankas sutiko, kad... 132. 28.... 133. Apeliantė atskirajame skunde cituoja kasacinio teismo išaiškinimą, kad... 134. 29.... 135. Pirmosios instancijos teismas nutraukė RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo... 136. 30.... 137. Apeliacinis teismas nesutinka su apeliante, jog procesinis sprendimas nutraukti... 138. Dėl asmens teisės būti išklausytam... 139. 31.... 140. Apeliantė atskirajame skunde deklaruoja, kad pirmosios instancijos teismas... 141. 32.... 142. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą nutraukti restruktūrizavimo bylą gali... 143. 33.... 144. Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios... 145. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 146. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą....