Byla eB2-375-230/2018
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Bara Logistic“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Bara Logistic“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartimi UAB ,,Bara Logistic“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Jonvita“. 2016 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2016 m. rugsėjo 28 d., 2016 m. gruodžio 7 d., 2017 m. sausio 2 d., 2017 m. sausio 25 d., 2017 m. vasario 6 d., 2017 m. kovo 27 d., 2017 m. birželio 15 d., 2018 m. balandžio 24 d., 2018 m. gegužės 16 d., 2018 m. gegužės 18 d. nutartimis buvo patikslintas. 2016 m. spalio 14 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3BUAB ,,Bara Logistic“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad visas bendrovės turtas parduotas, o 2018 m. balandžio 18 d. kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą įpareigoti administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos.

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

5Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

6Prašymas tenkintinas.

7ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Iš bankroto administratorės įgalioto asmens pateikto teismui prašymo priimti sprendimą dėl BUAB ,,Bara Logistic“ pabaigos, likvidavimo akto ir likvidacinio balanso matyti, kad įmonė turto ir piniginių lėšų neturi, padengti kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybės, bankroto proceso metu buvo gauta 3 225 Eur už parduotą turtą, kurie visi panaudoti administravimo išlaidoms apmokėti. Byloje liko nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai bendrai 85 907,70 Eur sumai. Įmonė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, visi privalomi bankroto procesiniai veiksmai atlikti.

9Bankroto administratorės įgalioto asmens pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. balandžio 12 d. pažyma Nr. (KM)-D2-1097 patvirtina, kad BUAB ,,Bara Logistic“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

10Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

11Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB ,,Bara Logistic“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

12Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

13Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

14Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 259, 268–270 straipsniu,

Nutarė

16pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Bara Logistic“ (juridinio asmens kodas 302483643) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

17Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

18Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė,... 2. Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartimi UAB ,,Bara Logistic“... 3. BUAB ,,Bara Logistic“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius... 8. Iš bankroto administratorės įgalioto asmens pateikto teismui prašymo... 9. Bankroto administratorės įgalioto asmens pateikta Lietuvos Respublikos... 10. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 11. Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 12. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 13. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 14. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 16. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Bara Logistic“... 17. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 18. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 19. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...