Byla 2A-1257-340/2013
Dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Norfos mažmena“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“ dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl sutartinės atsakomybės taikymo.

6Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 1 048,93 Lt delspinigių, 234,64 Lt palūkanų bei 8,05 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad tarp šalių sudarytos nekilnojamojo turto nuomos sutarties 4.4. p. numatė, jog nuomos mokestis už einamąjį mėnesį mokamas pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. Ieškovas atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 4471 – 37 461,60 Lt sumai pateikė sutartyje nustatytu laiku, t. y. 2011 m. sausio 3 d., tuo tarpu atsakovas pateiktą sąskaitą apmokėjo tik 2011 m. vasario 23 d. ir tokiu būdu pripažino savo skolą, ją apmokėdamas pavėlavęs. Nuomos sutarties 12.1 punkto pagrindu nustatytu laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, atsakovas privalo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius nuo uždelstos nuomos mokesčio sumos už kiekvieną uždelstą dieną, ieškovo paskaičiavimu tai sudaro 1 048,93 Lt ((37461,60 x 0,001 x 28 prievolės neįvykdymo dienos), delspinigiai paskaičiuoti laikotarpiui 2011-01-26 - 2011-02-22). Ieškovo teigimu, atsakovui tinkamai neįvykdžius piniginės prievolės kyla pastarojo pareiga kompensuoti ieškovo minimalius nuostolius, todėl iš atsakovo priteistinos 234,64 Lt dydžio palūkanos (37461,60 x 0,0805 / 360 x 28 (2011-01-26 – 2011-02-22) bei remiantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu 2 str. 3 d., 3 str. 4 d. už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo taip pat priteistinos 8,05 procentų metinės palūkanos.

7Atsakovas atsiliepimu ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2011 m. sausio 3 d. atsakovas gavo ieškovo išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 4771 – 37 461,60 Lt sumai, kurios dalis, t. y. 37 361,60 Lt, buvo apmokėta 2011 m. vasario mėn. 23 d. mokėjimo pavedimu Nr. SW0900002961. Kita dalis – 100 Lt, ieškovui buvo sumokėta dar 2011 m. sausio 25 d. mokėjimo pavedimu Nr. SEB090001556, t. y. nepraleidus sutartyje nustatyto termino. Atsakovo manymu, teismas turėtų spręsti klausimą dėl netesybų mažinimo. Nors nuomos sutartimi šalys apibrėžė savo atsakomybės ribas už prievolės netinkamą įvykdymą, tačiau įstatymų leidėjas yra suteikęs teismui teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą. Šiuo atveju sutartinių delspinigių taikymas neatitinka bendrųjų CK 1.5 str. suformuluotų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Atsakovas pažymi, kad ieškovas už tą patį laikotarpį prašo priteisti ir netesybas – delspinigius, ir palūkanas, t. y. ieškovas atlieka netesybų ir palūkanų pagal įstatymą kumuliaciją, taigi ieškovo reikalaujama priteisti suma yra aiškiai per didelė.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies; priteisė iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ naudai 934,04 Lt delspinigių, 206 Lt palūkanų, 59,61 Lt žyminio mokesčio bei 8,05 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2011-05-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 11,58 Lt teismo pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

10Teismas sutiko su atsakovo paaiškinimais, kad ginčijamą sąskaitą-faktūrą atsakovas apmokėjo per du kartus: dalis, t. y. 100 Lt, ginčo sąskaitos-faktūros, buvo apmokėta 2011 m. sausio 25 d. mokėjimo nurodymu Nr. SEB090001556, likusi dalis – 37 361,60 Lt, buvo apmokėta 2011 m. vasario 23 d. mokėjimo pavedimu Nr. SW0900002961. Nustatęs, kad atsakovas vėlavimo apmokėti PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 4471 neginčija, teismas apskaičiavo atsakovo mokėtinų delspinigių sumą. Vadovaujantis nuomos sutarties 4.4 p. terminas apmokėti 2011-01-03 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 4771 suėjo 2011-01-28, pradedant skaičiuoti nuo 2011-01-17 (pirmos darbo dienos), todėl delspinigiai pagal sutarties 12.1 punktą skaičiuotini nuo 37 361,60 Lt sumos (37461,60 Lt - 100 Lt (apmokėta 2011-01-25)) ir sudaro 934,04 Lt (37361,60 Lt x 0,1 proc. x 25) (CK 6.71 str.). Teismas atmetė atsakovo argumentus dėl delspinigių mažinimo, kadangi sutartimi sulygti 0,1 procento dydžio delspinigiai vadovaujantis formuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nelaikytini per dideliais ir tai yra atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pasekmės ir dėl tokių pasekmių taikymo šalys susitarė (CK 6.71, 6.72 str., 6.205 str. str., 6.256 str. 2 d., LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, Nr. 3K-7-304/2007, Nr. 3K-3-401/2008). Teismas nesutiko su atsakovo pozicija, jog ieškovas prašydamas priteisti palūkanas už pinginės prievolės neįvykdymą, prašė priteisti dvigubas netesybas ir iš atsakovo ieškovo naudai priteisė 206 Lt (37361,60 Lt x 0,0805 / 365 x 25), kuriuos vadovaujantis CK 6.210 str. 2 d., 6.37 str. 2 d. ir Įstatymo 2 str. 3 d. pripažino minimaliais ieškovo kaip kreditoriaus nuostoliais. Nurodytų teisės aktų pagrindu teismas iš atsakovo priteisė 8,05 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu atsakovas ginčija Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. sprendimą ir prašo dalyje, kuria teismas priteisė iš apelianto 934,04 Lt delspinigių ir 206 Lt palūkanų ieškovo naudai ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme – 39 Lt žyminį mokestį.

13Apelianto teigimu, dalis ginčijamos sąskaitos-faktūros, t. y. buvo apmokėta 2011 m. vasario mėn. 23 d. mokėjimo pavedimu Nr. SW0900002961, todėl delspinigiai gali būti paskaičiuoti už 23 (dvidešimt tris) pavėluotas apmokėti sąskaitą dienas, t. y. 37 361,60 Lt (dalis ieškovui mokėtinos sumos) x 23 (pradelstų dienų skaičius) x 0,1 % (delspinigiai už vieną pradelstą atsiskaityti dieną), Lt. Apeliantas taip pat teigia, jog teismas, spręsdamas dėl delspinigių dydžio, savo sprendimo nepagrindė teisiniais argumentais ir taip pažeidė konstitucinį reikalavimą, jog kiekvienas teismo baigiamasis aktas turi būti grindžiamas teisiniais motyvais. Atsižvelgtina į tai, kad sutartinių delspinigių taikymas neatitinka kasacinio teismo formuojamos praktikos bei bendrųjų CK 1.5 str. įvirtintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, todėl apeliantas prašo sumažinti ieškovo delspinigius iki 0,02 procentų dydžio. Tokiu būdu keistina ieškovui mokėtina delspinigių suma, t. y. 37 361,60 Lt x 23 x 0,02 % (delspinigiai už vieną pradelstą atsiskaityti dieną), iš viso: 171,86 Lt.

14Pasisakydamas dėl teismo priteistų palūkanų, apeliantas savo argumentus grindžia kasacinio teismo formuojama praktika, kad palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Tuo tarpu nuostoliai, kuriuos kompensuoja palūkanos, apima netesybas (CK 6.258 str. 2 d.) (LAT CBS teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Ši nutartis, apelianto teigimu, taikytina kadangi šiuo atveju sutartinės netesybos yra didesnės už kompensacines palūkanas, todėl turėjo būti priteistos tik sutartinės netesybos, kurios apėmė ir kompensacines palūkanas.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovo nuomone, apeliantas neteisingai paskaičiuoja pradelstų sąskaitą apmokėti dienų skaičių, t. y. jis pradelsė ne 23 dienas, o 26 dienas (3 dienas sausio mėnesį ir 23 dienas vasario mėnesį). Teismas delspinigius priteisė už 25 pradelstas dienas, todėl šiuo pagrindu tenkinti atsakovo ieškinio nėra pagrindo. Ieškovas nesutinka su apelianto reikalavimu teismo priteistų delspinigių dydį mažinti iki 0,02 procento dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Ieškovo nuomone, atmestini apeliacinio skundo argumentai dėl palūkanų priteisimo, kadangi laiku neatsiskaičius su kreditoriumi ir toliau naudojantis jo pinigais, skolininkas privalo mokėti palūkanas nuo to momento, kada praleistas prievolės įvykdymo terminas, taip kompensuojant minimalius kreditoriaus nuostolius. Remdamasis išdėstytais argumentais, ieškovas mano, jog pirmos instancijos teismo sprendimo keitimui nėra jokio pagrindo.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

17Apeliacinis skundas atmetamas.

18Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias skolininko atsakomybės taikymą; šių normų taikymo aspektai ir sudaro apeliacijos dalyką; sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu (CPK 185, 263 str.).

19Dėl delspinigių priteisimo.

20Pagal bylos medžiagą, šalių sudarytos nekilnojamojo turto nuomos sutarties 12.1 punkto pagrindu, nustatytu laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, atsakovas privalo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius nuo uždelstos nuomos mokesčio sumos už kiekvieną uždelstą dieną; 4.4. p. numatė, jog nuomos mokestis už einamąjį mėnesį mokamas pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, ji pateikiama nuomininkui iki einamojo mėnesio 15 d., pateikta faktūra apmokama ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. Atsakovas neginčija, kad skolos dalį pagal 2011-01-03 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 4771 jis sumokėjo pavėluotai, tačiau ginčija teismo nustatytų pradelstų sąskaitą apmokėti dienų skaičių; apelianto paskaičiavimais, teismas turėjo priteisti delspinigius nuo 2011-01-28 iki 2011-02-23 už 23 dienas. Teismas sutinka su ieškovo atsikirtimo skundui argumentu, jog apeliantas netinkamai paskaičiavo pradelstų dienų skaičių; atsakovas nuo 2001-01-28 iki 2011-02-23 pradelsė ne 23, o 26 dienas; šis apeliacinio skundo argumentas nepagrįstas ir atmetamas.

21Apelianto argumentas dėl sutartinių delspinigių dydžio mažinimo iki 0,02 proc. už kiekvieną pradelstą dieną, bei priteistų delspinigių sumos sumažinimo iki 171,86 Lt atmetamas. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). CK 6.258 str. 1 d. nuostatos numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Taigi šalių sutartyje sutartos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolius. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad, sprendžiant dėl konkrečių netesybų dydžio, atsižvelgtina į tokius kriterijus: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. lapkričio 19 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007 taip pat pažymėjo, kad kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir negali būti vertinama, jog suformuotoje praktikoje nustatytas konkretus priteisiamų netesybų tarifas; sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 procento tarifu; teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl sutartinių netesybų sumažinimo neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Taigi priešingai, nei teigia apeliantas, teismų praktikoje nėra suformuota nuostata dėl įprastinio protingo dydžio delspinigių – 0,02 proc. už pradelstą dieną.

22Nagrinėjamoje byloje abi nuomos sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, t. y. sutarties sąlygos parinktos laisva valia, per derybas; atsakovas yra stambus, turintis didelę patirtį verslo subjektas ir galėjo numatyti sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pasekmes. Atsakovui priskaičiuotas netesybų dydis (934,04 Lt) lyginant su skolos suma (37 361,60 Lt) bei atsižvelgiant į atsakovo verslo mastą nėra didelis, netesybos paskaičiuotos už nedidelį laikotarpį. Apeliantas nenurodė jokių konkrečių motyvų, kodėl teismo priteistų delspinigių suma (934,04 Lt) yra neprotingai didelė atsakovui, prieštarauja CK 1.5 str. įtvirtintiems principams ir leidžia ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Apeliantas argumentuoja, jog teismas turi vertinti priteisiamų netesybų dydį konkrečios bylos bendrame faktinių aplinkybių kontekste, tačiau pats šių faktinių aplinkybių, galėjusių turėti įtakos netesybų dydžio įvertinimui nenurodo. Apelianto svarstymai, kad šiuo atveju protingi delspinigiai būtų 0,02 procento, atmestini, nes pačios ginčo šalys susitarė dėl 0,1 procento netesybų.

23Dėl palūkanų priteisimo.

24Iš atsakovo priteistos 8,5 proc. metinės palūkanos už 25 kalendorines dienas bei nuo bylos teisme iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

25Apeliantas nurodo, kad teismo sprendimas kumuliuoti netesybas ir palūkanas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą nepagrįstas a priori, bei nurodo, kad kasacinis teismas formuoja praktiką jog, kai palūkanos atlieka nuostolių kompensavimo funkcija ir tampa civilinės atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų; nuostoliai kuriuos kompensuoja palūkanos, apima netesybas. Pirmosios instancijos teismas priteisė iš atsakovo 8,5 proc. dydžio procesines palūkanas taikydamas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, kurio 1 str. 2 d. nustatyta, kad šis įstatymas taikomas visiems tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir valstybės institucijų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Šalys yra ūkio subjektai, jų sudarytas sandoris yra komercinis, palūkanos už pavėluotus mokėjimus skaičiuojamos nuo kitos dienos po sutartyje nustatytos apmokėjimo datos arba nustatyto mokėjimo termino pabaigos, t. y. palūkanos pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą kaip ir palūkanos pagal CK 6.37 , 6.210 str. (procesinės palūkanos) atlieka minimalių kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją.

26Teismo priteistų procesinių palūkanų suma už 25 dienas (206 Lt) ženkliai mažesnė už teismo priteistų sutartinių netesybų sumą (934,04 Lt), todėl nėra pagrindo laikyti, kad priteistos palūkanos apima netesybas. Apeliantas, motyvuodamas, kad teismas nepagrįstai priteisė ir palūkanas, ir netesybas, be pagrindo pasirėmė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003, nes šios bylos ratio decidendi iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos aplinkybių (vartojimo paskola).

27Apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

28Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje neviršija 10 Lt; sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

30Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl sutartinės atsakomybės taikymo.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 1 048,93 Lt... 7. Atsakovas atsiliepimu ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas sutiko su atsakovo paaiškinimais, kad ginčijamą sąskaitą-faktūrą... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas ginčija Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m.... 13. Apelianto teigimu, dalis ginčijamos sąskaitos-faktūros, t. y. buvo apmokėta... 14. Pasisakydamas dėl teismo priteistų palūkanų, apeliantas savo argumentus... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 1 apylinkės... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 17. Apeliacinis skundas atmetamas.... 18. Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 19. Dėl delspinigių priteisimo.... 20. Pagal bylos medžiagą, šalių sudarytos nekilnojamojo turto nuomos sutarties... 21. Apelianto argumentas dėl sutartinių delspinigių dydžio mažinimo iki 0,02... 22. Nagrinėjamoje byloje abi nuomos sutarties šalys – privatūs verslo... 23. Dėl palūkanų priteisimo.... 24. Iš atsakovo priteistos 8,5 proc. metinės palūkanos už 25 kalendorines... 25. Apeliantas nurodo, kad teismo sprendimas kumuliuoti netesybas ir palūkanas... 26. Teismo priteistų procesinių palūkanų suma už 25 dienas (206 Lt) ženkliai... 27. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų.... 28. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325... 30. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 25 d. sprendimą palikti...