Byla e2-1037-760/2015
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui P. J. dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 289,62 Eur negrąžintą paskolos sumą, 396,92 Eur palūkanų sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas – 15 Eur žyminį mokestį, kitas jos turėtas išlaidas. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Ieškovo pateikti reikalavimai pagrįsti byloje esančiais įrodymais (CPK 285 str. 2 d.).

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas UAB „4finance“, valdantis sistemą www.smscredit.lt, ir atsakovas 2013 m. balandžio 29 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė 57,92 Eur (200 Lt) kreditą 14 dienų terminui su 110,80 % dydžio metine palūkanų norma, nustatė atsakovui paskolos grąžinimo terminą. 2013-05-20 atsakovas pateikė prašymą papildomai 86,89 Eur sumai, 2013-06-02 86,89 Eur sumai, 2013-06-05 57,92 Eur sumai. Atsakovas 289,62 Eur paskolą turėjo grąžinti iki 2013-08-14, tačiau atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko. Iš mokėjimo nurodymo nustatyta, kad ieškovas pervedė atsakovui į jo sąskaitą pasiskolintas lėšas. Atsakovas nesumokėjo ieškovui paskolos ir liko skolingas 289,62 Eur kredito.

7Atsakovas pažeidė sutarčių vykdymo principus. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais, todėl ieškovo reikalavimas dėl 289,62 Eur negrąžinto kredito priteisimo pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.59, 6.63, 6.245, 6.256 str.).

8Remiantis sutarties 4.1. punktu ieškovė paskaičiavo atsakovui palūkanas, kurių už laikotarpį nuo 2013-05-14 iki 2014-05-05 suma sudaro 396,92 Eur, ir prašo priteisti jas iš atsakovo. Palūkanos gali būti nustatytos įstatymų arba šalių susitarimu (CK 6.37, 6.261, 6.210 str.). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 str. 1 d.). Jeigu skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, jis privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.). Minimalių nuostolių sąvoka reiškia, kad skaičiuojant palūkanas už termino praleidimą jos neturėtų būti mažinamos. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261, 6.210 str.). Taigi šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad nustatant palūkanas šalių susitarimu, išlieka grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis – kreditorius – gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir nustatyti neprotingai dideles palūkanas. Susitarimų dėl palūkanų vertinimas susijęs ne tik su privataus, bet ir viešo intereso gynimu, nes nekontroliuojamos palūkanų normos gali peraugti į lupikavimą, kas prieštarauja viešajai tvarkai. Todėl teismas, nagrinėdamas šalių ginčus dėl palūkanų dydžio, turi teisę vertinti atitinkamus susitarimus dėl palūkanų dydžio ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė iš esmės šalių interesų pusiausvyros (CK 6.228 str.) ir ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams (CK 1.5, 6.37 str. 3 d.). CK 6.73, 6.258 str. leidžia teismui sumažinti netesybas, jeigu jos yra pernelyg didelės. Šios teisės normos taikytinos ir palūkanoms, kai jos yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Vadinasi, kai palūkanos nustatomos ne įstatymu, bet šalių susitarimu, kilus ginčui, teismas gali nustatyti, kad palūkanos neprotingai didelės, didesnės už nuostolius, ir sumažinti palūkanas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003), į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2006).

10Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas praleido sutartyje nustatytą terminą kreditui grąžinti, atsakovas ne kartą skolinosi papildomai, šalys nebuvo sutarusios kredito grąžinimo terminą pratęsti. Atsižvelgdamas į nurodytas teisės normas ir kasacinio teismo išaiškinimus, teismas daro išvadą, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip minimalių kreditoriaus nuostolių dėl termino grąžinti paskolą praleidimo mokėjimo. Kadangi šalys susitarė dėl palūkanų dydžio, todėl teismas negali taikyti įstatymu nustatytų palūkanų. Tačiau atsakovas prisiėmė prievolę atlyginti ieškovei (kreditorei) aiškiai per dideles palūkanas už paskolintų pinigų naudojimą. Remiantis sutarties 4.1 punktu ieškovė paskaičiavo atsakovui 199,30 procentų metinę palūkanų normą, kurių suma sudaro 396,92 Eur.

11Atsižvelgiant į ieškovės veiklos specifiką – ieškovė teikia greitąsias vartojimo paskolas –teismas pažymi, kad ieškovė daugiau nei metus su puse nesikreipė į teismą, negynė savo teisių ir dėl to iš dalies pati yra kalta dėl jos patiriamų nuostolių. Vartojimo kredito sutartyje nustatytos 199,30 procentų metinės palūkanos yra pernelyg didelės, suponuoja neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties netinkamą vykdymą (CK 6.188 str. 2 d. 5 p.). Socialinių ekonominių procesų pasekmių visuomenėje riziką neteisinga ir nesąžininga būtų perkelti išimtinai vartotojui, nes be pakankamo pagrindo teismo sprendimu būtų dar labiau apsunkinta tikėtina nemokaus skolininko padėtis. Ieškovės prašomos priteisti 199,30 proc. (396,92 Eur) palūkanos ženkliai viršija negrąžinto kredito 289,62 Eur sumą. Be to, byloje nėra rašytinių įrodymų, kurie leistų teigti, jog ieškovė, paskolinusi atsakovui 289,62 Eur sumą, ir neatgavusi šios sumos patyrė būtent tokio dydžio (396,92 Eur) nuostolius dėl atsakovo netinkamo prievolės įvykdymo (CPK 12 str., 178 str.). Todėl, siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad prašomos priteisti palūkanos yra aiškiai per didelės ir yra mažintinos (CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d., 6.71 str.).

12Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad nagrinėjamu atveju, būdama stipresniąja šalimi, atsižvelgiant į sutartimi sulygtų palūkanų dydį, kreditorė savo teise kreiptis dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovo galėjo pasinaudoti anksčiau bei operatyviau, taip nepažeisdama šalių teisių ir pareigų pusiausvyros bei sumažindama galimų nuostolių atsiradimo riziką. Atsižvelgiant į nesumokėtos kredito sumos (289,62 Eur) ir prašomų priteisti palūkanų dydį (396,92 Eur), laikotarpį, už kurį paskaičiuotos palūkanos, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgus į jau minėtą ieškovės veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, verslo subjektui nedidelę grąžintinos paskolos sumą, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, teismo iniciatyva prašomų priteisti palūkanų dydis yra mažintinas iki 1/3, t. y. iki 132,31 Eur (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo), laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus (Vilniaus apygardos teismo 2013-08-07 nutartis, civilinė byla Nr. 2S-1037-653/2013, Panevėžio apygardos teismo 2013-11-14 nutartis, civilinė byla Nr. 2S-865-544/2013, Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis Nr. 3K-3-536/2008).

13CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovės reikalavimas jas priteisti yra pagrįstas įstatymu. Civilinė byla iškelta 2015-04-28, todėl nuo minėtos dienos iš atsakovo ieškovei, nuo priteistos sumos 421,93 Eur, priteistinos 5 procentų metinės palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 15 Eur žyminis mokestis.

15Kadangi pašto išlaidas sudaro tik 1,16 Eur, jos nepriteistinos iš atsakovo (CPK 96 str. 6 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279 str., 285 str., 286 str., 287 str., teismas,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo P. J., a. k. ( - ) ieškovės UAB „4finance“, į. k. 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, į. k. 301881644, bankas AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. ( - ), banko kodas 73000, naudai – 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) negrąžintos paskolos, 132,31 Eur (vieną šimtą trisdešimt du eurus 31 ct) palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 421,93 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. balandžio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio.

19Likusią dalį ieškinio dėl reikalautų sutartinių palūkanų priteisimo atmesti.

20Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, rašytinio... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 289,62 Eur negrąžintą paskolos... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai. Atsakovas be pateisinamos... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Ieškovo pateikti reikalavimai pagrįsti byloje esančiais įrodymais (CPK 285... 6. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas UAB „4finance“, valdantis... 7. Atsakovas pažeidė sutarčių vykdymo principus. Prievolės turi būti... 8. Remiantis sutarties 4.1. punktu ieškovė paskaičiavo atsakovui palūkanas,... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad nustatant palūkanas... 10. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas praleido sutartyje nustatytą... 11. Atsižvelgiant į ieškovės veiklos specifiką – ieškovė teikia... 12. Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad nagrinėjamu atveju, būdama... 13. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines... 14. Iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 15 Eur... 15. Kadangi pašto išlaidas sudaro tik 1,16 Eur, jos nepriteistinos iš atsakovo... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279 str., 285 str., 286 str., 287 str.,... 17. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo P. J., a. k. ( - ) ieškovės UAB „4finance“, į. k.... 19. Likusią dalį ieškinio dėl reikalautų sutartinių palūkanų priteisimo... 20. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 21. Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...