Byla 1-48-519/2019
Dėl padaryto administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 451 straipsnio 4 dalyje, t. y. keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančiu kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimo

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gražvydas Poškus, sekretoriaujant Sonatai Paplauskienei, dalyvaujant prokurorui Egidijui Jurgeliui, kaltinamajam G. Š. ir jo gynėjai advokatei Nainai Lanzbergienei, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje G. Š., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 225 straipsnio 2 dalyje.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

31. G. Š., būdamas valstybės tarnautoju – policijos pareigūnu( - ) vyriausiuoju patruliu, 2018 m. balandžio 7 d. apie 02.40 val., ( - ) gatvėje, atlikęs D. Č. vairuojamo vilkiko „( - )“, valst. Nr. ( - ), techninės būklės kontrolę ir nustatęs padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 451 straipsnio 4 dalyje, t. y. keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančiu kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas, savo elgesiu t. y. delsimu rašyti administracinio nusižengimo protokolą, provokavo D. Č. duoti kyšį, o šiam pasakius, jog grynųjų pinigų neturi nurodė, kad šalia yra prekybos centras „( - ), o ten lauke – bankomatas, kur šis turi nuvykti, bei pasakė lauksiantis D. Č. ( - ) gatvėje, po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas vieninga tyčia, apie 03.10 val., ( - ) g., tiesiogiai savo naudai iš D. Č. priėmė 50 Eur kyšį už savo neteisėtą neveikimą vykdant įgaliojimus – administracinio nusižengimo protokolo nesurašymą dėl padaryto administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 451 straipsnio 4 dalyje, t. y. keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančiu kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimo.

42. Kaltinamasis G. Š. kaltę dėl jam pareikšto kaltinimo prisipažino, nurodė, kad dėl padarytos nusikalstamos veikos nuoširdžiai gailisi ir paaiškino, jog 2018 m. balandžio 7 d. naktį dirbo su kolega J. B. Išradėjų gatvėje. Naktį apie 2.45 val., jis sustabdė sunkvežimį, J. B. tuo metu buvo tarnybiniame automobilyje. Sustabdyto sunkvežimio vairuotojas jam priėjus prie sunkvežimio pats pasisakė, kad padarė pažeidimą už nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimą. Jis paprašė, kad vairuotojas atspausdintų tachografo išrašą. Iš jo yra patikrinama, ar važiuoja tas pats vairuotojas, nes būna, kad važiuoja su svetima kortele, – turi sutapti vairuotojo vardas, pavardė, ir/ar tachografas nėra atjungtas, nes būna, kad vairuotojas važiuoja, o rodo, kad nevažiuoja. Už atjungtą tachografą jam yra tekę bausti, bet už vairavimo laiko viršijimą baudęs nebuvo, todėl jam trūko tam kompetencijos. Nors byloje yra duomenys, kad jis lankė kursus šiuo klausimu, tačiau gali paaiškinti, jog tie kursai tokie ir buvo, jog tai buvo daugiau pasidalinimas tarpusavio patirtimi, o ne kažkokie konkretūs mokymai. Jis tuo metu nesiaiškino, kokio dydžio bauda gresia už vairuotojo padarytą nusižengimą. Kadangi už tokį pažeidimą jis dar niekada nebuvo rašęs protokolo, pakalbėjęs su vairuotoju jį norėjo paleisti, bet vairuotojas pasakė, kad nenori likti skolingas. Pasakė, kad pinigų dabar neturi, ir paklausė, kaip galėtų atsiskaityti. Jis vairuotojui pasakė, kad vėliau dirbs ( - ) gatvėje. Padaryto pažeidimo neįformino, nes dėl krovininių automobilis turėdavo aktus – nusirašydavo duomenis, o tuos aktus surašydavo vėliau. Jis grįžo į tarnybinį automobilį ir nuvažiavo į ( - ). Ten su tuo pačiu vairuotoju ir susitiko. Kai jis vėl sustabdė tą patį sunkvežimį ir priėjo prie vairuotojo, vairuotojas padavė 50 eurų ir paklausė, ar užteks. Jis pasakė, kad užteks, paėmė pinigus ir vairuotojas nuvažiavo. Patvirtina, kad į ( - ) gatvę nuvažiavo tikslingai tam, kad galėtų iš vairuotojo paimti pinigus. Apie tai, kad jis paėmė pinigus, kartu su juo dirbęs kolega nieko nežinojo, apie tai jis nieko nepasakė.

52.1. Sustabdžius patikrinimui vairuotoją, pareigūnai turi surašyti patikrinimo aktą. Tą dieną aktą jis surašė vėliau, per pietų pertrauką. Vairuotojui jo pasirašyti nedavė, nes dažniausiai vairuotojai pyksta, kad jiems tų aktų nereikia, prašo jų netrukdyti, nori kuo greičiau važiuoti, todėl tuos aktus surašo vėliau.

62.2. Savo padarytą veiką vertina labai blogai. Šiuo metu nedirba, nes blogai su sveikata. Dėl sveikatos problemų išėjo iš tarnybos. Turi nepilnametę dukrą. Dabar yra gavęs išeitinę pašalpą, kitų pajamų, pašalpų negauna, nedarbingumas dėl sveikatos nėra nustatytas. Šiuo metu jo šeimos pajamos yra tik žmonos gaunamas atlyginimas. Turi dar sūnų, bet jis yra pilnametis, gyvena užsienyje. Kad toks „atsilyginimas“ yra nusikalstama veika, jis privalėjo žinoti kaip pareigūnas ir tai žinojo. Tai pirma tokio pobūdžio padaryta jo veika, tai jam buvo labai didelė pamoka gyvenime, daugiau jokių nusikalstamų veikų nebedarys. Nuoširdžiai gailisi dėl šito įvykio.

73. Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 straipsniu, įrodymų tyrimas buvo nutrauktas, nes kaltinamasis nebuvo kaltinamas labai sunkių nusikaltimų padarymu, nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės nekėlė abejonių ir su tokiu įrodymų tyrimu sutiko kaltinamasis, gynėja, prokuroras. Nagrinėjimo teisme dalyviai pareiškė, jog jie su visais byloje esančiais įrodymais yra susipažinę ir nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, todėl vadovaujantis BPK 291 straipsnio 2 dalimi, teisme įrodymai nebuvo tiriami, o tik apsiribota šių įrodymų išvardijimu, tai pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus įrodymus buvo nustatyta, kad:

83.1. 2018-04-07 Šiaulių apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus vyresniojo tyrėjo A. V. tarnybiniame pranešime „Dėl pranešimo apie pareigūnų korupciją" reg. Nr. ( - ) nurodyta, kad 2018 m. balandžio 7 d. apie 14:33 val., iš BPC gautas telefoninis pranešimas, kad pilietis nori pranešti apie pareigūnų korupciją. BPC operatorė sujungė su pranešėju, kuris prisistatė D. Č.. D. Č. paaiškino, kad 2018-04-07 nuo 02:00 iki 03:00 val. ( - ) gatvėje jo vairuojamą sunkvežimį „( - )“, ( - ) pasivijo ir sustabdė policijos automobilis su įjungtais švyturėliais. Priėjęs policijos pareigūnas prisistatė kelių policijos patruliu ir patikrinęs dokumentus paprašė atspausdinti tachografo duomenis. Pranešėjas paaiškino, kad su tachografu yra problemų, nes viršytas darbo laikas. Pasak pranešėjo jis su policijos pareigūnu diskutavo apie 15 min. Pokalbio eigoje jis suprato, kad policijos pareigūnas iš jo reikalauja kyšio, tačiau jis atsakė, kad grynų pinigų neturi, visi pinigai yra kortelėje. Pareigūnas atsakė, kad pinigus gali išgryninti bankomate, kuris yra visai šalia „( - )“. Pranešėjas nuvažiavo į „( - )“ ir pinigų išsiėmė bankomate. Po to važiuojant ( - ) gatve jo vairuojamą sunkvežimį sustabdė tas pats kelių policijos patrulis. Priėjęs policijos pareigūnas paklausė „nu kaip“. Pranešėjas paklausė kiek reikia mokėti – pareigūnas atsakė, kad oficiali bauda yra 70 Eur. Pranešėjas ištraukęs 50 Eur padavė ir paklausė ar užteks. Pareigūnas atsakė – gerai ir paėmė pinigus. D. Č. sutiko pateikti raštišką paaiškinimą ir prašė su juo susisiekti (t. 1, b. l. 22);

93.2. 2018-04-10 D. Č. pateikė paaiškinimą dėl duoto kyšio policijos pareigūnui (t. 1, b. l. 24 – 25 l);

103.3. 2018-04-19 D. Č. įteiktas pranešimas apie įtarimą, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 227 straipsnio 4 dalyje (t. 1, b. l.174);

113.4. D. Č. 2018-04-19 apklausiamas kaip įtariamasis paaiškino, kad 2018 m. balandžio 7 d. apie 03.00 val., vilkiku „( - )“, valst. Nr. ( - ) (priekabos numeris ( - )), važiavo ( - ) g. link ( - ) g. Važiuojant pamatė, jog iš paskos važiuoja policijos automobilis su skiriamaisiais ženklais ir įjungtais specialiais šviesos signalais, garsinio signalo ar liepimo per garsiakalbį sustoti negirdėjo, tačiau dėl įjungtų švyturėlių suprato, jog stabdo jį. Mano, kad prieš tai su jau minėtu policijos automobiliu prasilenkė. Jis sustojo šalikelėje ir tada prie vilkiko iš dešinės pusės priėjo uniformuotas policijos pareigūnas. Jis tuo metu jau buvo išlipęs iš vilkiko ir stovėjo prie šio priekio. Priėjęs pareigūnas liepė lipti atgal į vilkiką ir pateikti visus transporto priemonės ir asmens dokumentus. Pareigūnas prisistatė ( - ) apskrities VPK Kelių policijos pareigūnu, sakė ir pavardę, tačiau jos neįsiminė. Jis įlipo į vilkiką, o pareigūnas atsistojo ant laiptelio, toliau į vilkiko vidų nelipo. Jis pareigūnui pateikė visus prašomus dokumentus, t. y. tiek transporto priemonės, tiek asmens tapatybę patvirtinančius. Patikrinęs dokumentus pareigūnas paprašė atspausdinti skaitmeninio tachografo dienos išrašą. Jis iš karto prisipažino pareigūnui, kad padarė pažeidimą, tai yra, nepertraukiamai vairavo be įstatymais numatyto 45 min. poilsio, vairavo be pertraukos virš 2 val. Tachografo įrašą išspausdino ir padavė pareigūnui, kuris peržiūrėjęs išrašo duomenis įsitikino, jog padarytas jau minėtas pažeidimas. Jam buvo nedaug likę iki atvykimo į galutinį savo maršruto tašką, t. y. darbovietę, kur būtų padaręs 45 valandų pertrauką. Jis pasakė, jog pats yra buvęs policijos pareigūnas, pradėjo kalbėtis, pokalbio metu suprato, jog jis, t. y. policijos pareigūnas, jo nepaleis. Pareigūnas sakė, jog už jo padarytą pažeidimą yra numatyta 70 Eur bauda, pasakė, kad rašys protokolą. Jis atsakė, kad eitų rašyti protokolo, tačiau pareigūnas delsė ir niekur nėjo. Tada jis pareigūnui dar kartą pasakė, jog jis eitų rašyti protokolą, tačiau šis nėjo, prie jo jokių dokumentų taip pat nepildė. Pareigūnas su savimi neturėjo jokios „papkės“, ar kokių nors dokumentų, kuriuos galėtų pildyti. Gal turėjo kokią užrašų knygutę, tačiau jos nematė, matė kaip šis kažką rašė ant jo išspausdinto tachografo išrašo. Iš tokio elgesio, t. y., jog pareigūnas delsė eiti rašyti protokolą, suprato, jog šis galimai iš jo nori gauti kyšį, nors tuo momentu žodžiu nieko nesakė. Tada jis pasakė, jog visai neturi grynųjų pinigų. Pareigūnas atsakė, kad šalia prekybos centro „( - )“ lauke yra bankomatas. Dar pasakė, jog važiuotų į bankomatą, o jis važiuos į ( - ) gatvę, kur lauks, jei nebus iškvietimo, bei dar perspėjo, jog jei jį sustabdys kitas ekipažas, nieko niekam nesakytų, jokio techninės būklės kontrolės lapo jam neišdavė, niekur pasirašyti nesakė, nes kaip jau minėjo, jokių dokumentų nepildė. Jis paklausė, o kaip bus jei ( - ) gatvėje šio neras, į ką pareigūnams atsakė „tada praslydai“, gal ne visai pažodžiui, bet prasmė ta. Visus dokumentus pareigūnas jam atidavė, tik negrąžino tachografo išrašo. Jis nuvažiavo prie prekybos centro ( - )“, kur iš bankomato (bankas „( - )“), esančio lauke, ties pagrindiniu įėjimu, per du kartus išsiėmė 280 Eur, taip teko padaryti, nes norėjo gauti pinigus smulkesnėmis kupiūromis, o iš karto bankomatas smulkiomis kupiūromis nedavė. Po to, kaip jam buvo nurodęs policijos pareigūnas, jis nuvažiavo į ( - ) g., kur jis, t. y. tas pats policijos pareigūnas jį krivule sustabdė. Pareigūnas priėjo prie vilkiko iš vairuotojo pusės, jis atidarė duris, šis vėl pasilipo ant laiptelio. Tada jis pareigūno paklausė – „tai kiek?“. Šis liepė pačiam nuspręsti. Jis paklausė, ar 50 užteks, pareigūnas linktelėjo galva, todėl suprato, kad užteks. Jis padavė 50 Eur trimis kupiūromis: dvi kupiūros 20 Eur nominalo, viena 10 Eur nominalo kupiūra (kupiūrų numerių neužsirašė, nes nebuvo kada). Pareigūnas pinigus paėmė ir, jei neklysta, įsidėjo į odinę pirštinę. Pareigūnas jokių dokumentų nepildė, nieko jam pasirašyti nedavė, jokios „papkės“, ar kokių dokumentų su savimi neturėjo. Taip išsiskyrė, pareigūnas dar pasakė, kad mano, jog iki firmos niekas jo nebesistabdys. Jis bendravo tik su vienu, tuo pačiu policijos pareigūnų abu kartus, veido bruožų apibūdinti negali, nes nesugeba, pareigūnas buvo kresnas, apvalesnio veido, apie 40 metų amžiaus, bent jau jam taip pasirodė. Kiek policijos automobilyje, kurio net modelio neįsidėmėjo, nes nebuvo galimybės, dar galėjo būti policijos pareigūnų, jis nežino, nes nematė. Dėl to, kad papirko policijos pareigūną nuoširdžiai gailisi, todėl ir paskambino bendruoju pagalbos telefonu, kai tik turėjo galimybę ir pranešė tiek apie savo padarytą nusikalstamą veiką, tiek apie pareigūno padarytą nusikalstamą veiką. Dirba UAB „( - )“, tačiau nuo šios dienos nutrauks darbo sutartį ir vyks dirbti į Norvegiją, ten turėtų būti apie tris savaites, po to vėl grįš į Lietuvą (t. 1, b. l. 175 – 177);

123.4.1. D. Č. 2018-06-06 papildomos įtariamojo apklausos metu paaiškino, kad peržiūrėjęs jam pateiktus vaizdo įrašus, fiksuotus policijos tarnybiniame automobilyje įrengtais vaizdo registratoriais gali pasakyti, jog visuose įrašuose yra fiksuotas tuo metu jo vairuotas vilkikas, priekabos Nr. ( - ), t. y. fiksuotas įvykis, apie kurį yra davęs parodymus. Nors vaizdo įraše, kuris yra fiksuotas tarnybinio automobilio vidine registratoriaus kamera matosi tik pravažiuojantis vilkikas, kuris sustoja toliau ir link jo eina policijos pareigūnas, nesimato jokių numerių, tačiau gerai prisimena situaciją, kaip stovėjo policijos automobilis (būtent taip, kaip vaizdo įraše), kai prie jo priėjo policijos pareigūnas, todėl gali pasakyti, kad tai jo vairuotas vilkikas tuo metu ir būtent šio stabdymo metu perdavė pareigūnui 50 Eur, kuriuos nusiėmė prie PC „( - )“. Tuo metu galėjo būti tiek laiko, kiek nurodyta vaizdo įraše, t. y. 03.06 val. Pateikia banko išrašus, kur matosi 2018-04-07 pinigų nuėmimas apie 03.00 val. iš AB „( - )“ bankomato, esančio prie PC „( - )“ ir darbo sutartį sudarytą 2018-04-19 pagal kurią matyti, kad jis pradėjo dirbti 2018-04-23, o į Lietuvą grįžo tik 2018-06-03 (t.1 b. l. 180 –182);

133.4.2. D. Č. 2018-06-06 įtariamojo papildomos apklausos metu pagal protokolo priedą pateikė banko operacijų išrašo kopiją, kur matomos 2018-04-07 jo iš bankomato ( - ), išimtos piniginės lėšos (t. 1, b. l. 183 - 184);

143.4.3. D. Č. 2018-07-25 įtariamojo papildomos apklausos metu paaiškino, jog savo parodymų nekeičia ir jų laikosi. Nei 2018-04-06, nei 2018-04-07, be to policijos pareigūno, apie kurį davė parodymus, jo daugiau jokie pareigūnai nestabdė, t. y. iš viso niekas nestabdė, su jokiais kitais policijos pareigūnais nebendravo. Gali pasakyti, kaip minėjo pirmosios apklausos metu, tas policijos pareigūnas jam buvo prisistatęs, tačiau pavardės neįsidėmėjo, tačiau kai jam buvo parodytas 2018-06-06 vaizdo registratoriaus įrašas, gali pasakyti, jog ten užfiksuotas įvykis, apie kurį davė parodymus, ir pareigūnas, pareinantis nuo jo vairuoto vilkiko, yra būtent tas, kuriam davė pinigus. Su juo bendravo abu kartus. Kaip jau minėjo, ar buvo kitų policijos pareigūnų automobilyje, nematė (t. 1, b. l. 187);

153.5. 2018-04-16 D. Č. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateikė vairuotojo kortelę Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 90 – 92);

163.6. Lietuvos transporto saugos administracijos transporto veikos priežiūros departamento Panevėžio skyriaus pareigūnas patikrinę jau minėtoje kortelėje fiksuotus duomenis nustatė, kad nuo 2018-04-06 19:36 val. iki 2018-04-07 03:13 val. (laikas 07:07 val., normatyvas 04:30 val., ilgiausia pertrauka 00:13 val.) fiksuotas pažeidimas, t. y. nepertraukiamo vairavimo trukmė per ilga 02.37 val. (t. 1, b. l. 98 – 100);

173.7. 2018-10-09 rašte, gautame iš Lietuvos transporto saugos administracijos transporto veikos priežiūros departamento Panevėžio skyriaus nurodyta, kad vairuotojo D. Č. nepertraukiamo vairavimo trukmė nuo 2018-04-06 19:36 val. iki 2018-04-07 02:42 val. viršyta 2 val. 6 min. Už šį pažeidimą numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 451 straipsnio 4 dalį (t. 1, b. l. 105 – 107);

183.8. 2018-11-21 Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Egidijaus Jurgelio nutarimu ikiteisminis tyrimas D. Č. atžvilgiu nutrauktas (t. 2, b. l. 12 – 14) ir šis nutarimas 2018-12-02 patvirtintas Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi (t. 2, b. l. 18 – 20);

193.9. 2018-06-06 policijos tarnybinio automobilio vaizdo registratoriaus įrašo apžiūros protokole fiksuota, kad laikmačiui rodant 02:38:47 matoma, jog tarnybinis policijos automobilis važiuoja paskui vilkiką. Laikmačiui rodant 02:40:40 val. vilkikas sustabdomas, vilkiko priekabos Nr. ( - ), policijos tarnybinis automobilis sustoja už vilkiko galo. Laikmačiui rodant 02:40:52 val. iš tarnybinio automobilio išlipa uniformuotas policijos pareigūnas, pagal ikiteisminio tyrimo duomenis panašus į ( - ) vyriausiąjį patrulį G. Š., kuris prieina prie vilkiko iš dešinės pusės (pareigūnas jokių dokumentų nesineša, rankos tuščios). Laikmačiui rodant 02:53:56 val. G. Š. grįžta prie tarnybinio automobilio, jokių dokumentų nesineša. Laikmačiui rodant 02:54:02 vilkikas nuvažiuoja, privažiavus ( - ) g. sankirtą pasuka į kairę (( - ) g. kryptis). Prie jau minėtos sankirtos privažiavęs policijos automobilis pasuką į dešinę, link ( - ), o privažiavęs ( - ) g. sankirtą pasuka į ( - ) g., ( - ) g. sustoja. Automobilio vidine vaizdo registratoriau kamera fiksuota, kaip laikmačiui rodant 03:06:07 val. pravažiuoja vilkikas, galima suprasti, jog sustoja toliau ir matosi, kaip link tos pusės nueina uniformuotas policijos pareigūnas. Laikmačiui rodant 03:08:03 val. matoma, kaip prie tarnybinio automobilio grįžta policijos pareigūnas, jam sėdant į tarnybinį automobilį, atidarius vairuotojo dureles matoma, jog G. Š., o automobilyje sėdi dar vienas policijos pareigūnas, t. y. panašus į ( - ) vyriausiąjį patrulį J. B. (t. 1, b. l. 108 – 110);

203.10. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog G. Š. 2016-06-16 dalyvavo 2 val. kursuose, kurių tema „Keleivių ir krovinių vežimo kontrolė. Vairuotojų darbo ir poilsio režimo kontrolė“ (t. 1, b. l. 120 – 124);

213.11. Automobilio „( - )“, valst. Nr. ( - ) techninės apžiūros kontrolės lape Nr. ( - ) nurodyta, kad lapas surašytas 2018-04-07 02:44 val. bei nurodyta, jog patikrinti vienos dienos skaitmeninio tachografo duomenys, jokių pažeidimų nenurodyta. D. Č. parašo šiame lape nėra. Įrašo, kad D. Č. atsisakė pasirašyti, nėra (t. 1, b. l. 49);

223.12. 2018-11-22 apžiūros protokole fiksuota, jog pirmas skambutis 2018-04-07 12:29:54 val., o į Bendrąjį pagalbos centrą Nr. 112 D. Č. iš abonento Nr. ( - ) skambino 2018-04-07 14:29:16 val. (t. 1, b. l. 164 – 165);

233.13. Liudytojas R. R. apklausos metu paaiškino, kad yra ( - ) viršininkas. Kiekvienam ( - ) pareigūnui asmeniškai yra išduotos knygutės su Techninės būklės kontrolės lapais, tai yra griežtos atskaitomybės dokumentai, kiekvienas lapas yra numeruotas. Techninės būklės kontrolės lapai turi būti pildomi atsižvelgiant į Kelių transporto priemonės techninės būklės kontrolės atlikimo aprašą. Vairuotojas, kaip ir lapą užpildęs pareigūnas, jame pasirašo. Vienas egzempliorius atiduodamas vairuotojui. Jei vairuotojas atsisako pasirašyti, pareigūnas parašo, jog vairuotojas nuo parašo atsisako. Kiekvienas pareigūnas atsako, kad duomenys būtų užpildyti teisingai ir atitiktų tikrovę (t. 1, b. l. 168 – 169);

243.14. Liudytojas J. B. apklausos metu paaiškino, kad iki 2018 m. gegužės mėnesio dirbo ( - ) būryje. ( - ) kuopoje dirbo ir G. Š.. Ar tame pačiame būryje, ar kitame – neatsimena. Kelių patrulių kuopoje dirbo apie 8 mėnesius. Su G. Š. kartu dažnai dirbti neteko. Gali pasakyti, kai kolega G. Š. sustabdydavo vilkiką, jis prie vilkiko kartu neidavo, tuo metu arba likdavo tarnybiniame automobilyje, arba stabdydavo kitus, t. y. lengvuosius automobilius. Gali pasakyti, jog 2018 m. tiksliai mėnesio ir dienos nepamena, gal galėjo būti balandžio mėnuo, dirbant su G. Š., ties „( - )“ arena, ( - ), įjungęs tarnybinio automobilio specialiuosius mėlynos ir raudonos spalvos švyturėlius, ar naudojo garsinį signalą neatsimena, sustabdė vilkiką su puspriekabe. G. Š. vienas nuėjo prie vilkiko, o jis liko sėdėti tarnybiniame automobilyje. Tarnybinis automobilis buvo sustojęs už vilkiko puspriekabės galo, todėl nematė kaip atrodė vilkiko vairuotojas, o tuo labiau nematė ką ten darė ir apie ką kalbėjo su vairuotoju G. Š.. Atsimena, kad G. Š. grįžus į tarnybinį automobilį, šis užsiminė pajuokaudamas, jog lauke šalta, o vilkiko vairuotojas su marškinėliais trumpomis rankovėmis, šortais ir šlepetėmis (dėl šlepečių gali klysti), daugiau nieko nesakė. Vilkiko vairuotojui joks protokolas surašytas nebuvo. Ar G. Š. pildė kokius kitus dokumentus, pvz. techninės būklės kontrolės lapą, negali pasakyti, nes nepamena. Po to vilkikas nuvažiavo, kur nusisuko – nepamena. Jis paprašė kolegos G. Š. sustoti degalinėje „( - )“, esančioje ( - ), nes buvo nurodymas anksčiau papietauti, ir jis norėjau nusipirkti pavalgyti. G. Š. degalinę pravažiavo ir joje nesustojo. Nuvažiavo į ( - ) gatvę, ( - ), kur pamena, jog įvažiavus į vieną gatvelių, G. Š. sustojo taip, jog automobilio priekis buvo ne į ( - ) gatvę. G. Š. iš automobilio išlipo, o jis liko automobilyje. Kodėl G. Š. išlipo, jis nežino, o ką išlipęs veikė, nežiūrėjo. Ar jis buvo sustabdęs kokį vilkiką, ar lengvąjį automobilį, kai buvo išlipęs, nežiūrėjo, todėl pasakyti negali. Po to, kai G. Š. grįžo, jie nuvažiavo į jau minėtą degalinę. Ar degalinėje G. Š. pildė kokius dokumentus nepamena, nes dalį laiko praleido degalinėje, o šis tuo metu buvo tarnybiniame automobilyje. Po to išvyko dalyvauti policijos priemonėje su kitais pareigūnais. Apie šį įvykį nebūtų prisiminęs, jei po kelių dienų po jau minėto budėjimo, Kelių patrulių kuopos vadas V. L. nebūtų jo paklausęs, ar tą budėjimą nebuvo kokių konfliktų, šiek tiek užsiminė, apie sustabdytą vilkiką, apie kurį dabar davė parodymus. Jis pasakė, jog jokių konfliktų nebuvo. Daugiau nieko papasakoti negali, ką prisiminė viską papasakojo (t. 1, b. l. 171).

25Įrodymų analizė, vertinimas, kaltinamojo veikos juridinė kvalifikacija

264. BK 225 straipsnio 2 dalies dispozicijoje nusikalstama veika, apibrėžta kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai paties ar per tarpininką pažadėjimas ar susitarimas priimti kyšį arba reikalavimas ar provokavimas duoti kyšį, arba priėmimas kyšio už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Šios nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai – 1) pažadas priimti kyšį, 2) susitarimas jį priimti, 3) reikalavimas jį duoti, 4) provokavimas duoti kyšį, 5) kyšio priėmimas – įstatymo dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš šių veikų.

274.1. Nagrinėjamu atveju yra nustatyta, kad kaltinamajam yra inkriminuoti du nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai – provokavimas duoti kyšį ir kyšio priėmimas. Su tokiais inkriminuotais požymiais teismas sutinka, nes, kaip matyti iš liudytojo D. Č. parodymų, kaltinamasis, nustatęs pažeidimą, netgi liudytojo paragintas, delsė įforminti pažeidimą surašydamas administracinio nusižengimo protokolą, taip pat liudytojui nurodė kur galima išsigryninti pinigų, todėl tokie kaltinamojo veiksmai pagrįstai vertinti kaip provokavimas duoti kyšį, nes teismas jokių objektyvių priežasčių trukdžiusių kaltinamajam tinkamai ir operatyviai įforminti nustatytą pažeidimą, nagrinėdamas šią bylą nenustatė. Taip pat byloje surinktais įrodymais, jau minėtais liudytojo D. Č., paties kaltinamojo parodymais, netiesiogiai ir video registratoriuje užfiksuotais duomenimis yra patvirtinama, kad kaltinamasis iš liudytojo D. Č. priėmė 50 eurų dydžio kyšį.

284.2. Nustatyta, kad atlikdamas jam inkriminuotus veiksmus kaltinamasis vykdė tarnybines pareigas – buvo valstybės tarnautoju - policijos pareigūnu, ( - ) vyriausiuoju patruliu.

294.3. Ši nusikalstama veika padaroma tik tiesiogine tyčia – kaltininkas suvokia nusikalstamos veikos pobūdį ir nori taip veikti (BK 15 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Tai, kad jis suvokė savo nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti, apklausiamas teisme patvirtino ir pats kaltinamasis G. Š.. Nusikaltimas yra baigtas, kadangi kyšininkavimo sudėtis yra formali, todėl nusikalstama veika laikoma baigta nuo bet kurios iš šių veikų padarymo momento. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, tai yra nustatęs kaltinamajam G. Š. inkriminuotos nusikalstamos veikos – kyšininkavimo – objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius, teismas konstatuoja, kad kaltinamasis G. Š. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 225 straipsnio 2 dalyje.

304.4. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ši baudžiamoji byla pirmiausiai buvo perduota apylinkės teismui kvalifikuojant kaltinamojo veiksmus pagal BK 225 straipsnio 4 dalį, tačiau vėliau prokurorui pakeitus kaltinimą pagal BK 225 straipsnio 2 dalį, byla tolimesniam nagrinėjimui buvo perduota apygardos teismui. Bylą nagrinėjantis teismas su kaltinamojo veiksmų kvalifikavimu pagal BK 225 straipsnio 2 dalį sutinka, nes aukščiau minėtais, bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais yra patvirtinama, kad kaltinamasis priėmė 50 eurų dydžio kyšį, todėl nėra pagrindo jo veikos kvalifikuoti pagal BK 225 straipsnio 4 dalį.

31Bausmės skyrimas ir kiti klausimai

325. Kaltinamojo G. Š. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl to nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), nes kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu neverčiamas davė parodymus apie padarytą nusikalstamą veiką, taip padėdamas ją atskleisti, nors ikiteisminio tyrimo metu buvo nurodęs, jog padarytos nusikalstamos veikos nepripažįsta. Teismo nuomone, tokia kaltinamojo pozicija ikiteisminio tyrimo metu netrukdo teismui pripažinti nurodytą jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, nes pripažinti savo kaltę galima bet kuriuo proceso metu, taip pat akivaizdu, jog bylą perdavus nagrinėti teisme, jokių papildomų įrodymų ar aplinkybių, kurių pagrindu kaltinamasis būtų buvęs priverstas pakeisti savo nuomonę dėl kaltės, nebuvo nustatyta, todėl laikytina, kad jis kaltę pripažino laisva valia, o ne verčiamas papildomai surinktų įrodymų.

335.1. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

345.2. Skirdamas bausmę kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką, teismas vadovaujasi BK 54 straipsniu, kuris reglamentuoja bendruosius bausmės skyrimo pagrindus. Parinkdamas bausmės rūšį ir dydį kaltinamajam, teismas vadovaujasi BK 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais bausmės skyrimo tikslais, kurių visuma sudaro vieningą bausmės paskirtį, o teisingumo principo įgyvendinimas užtikrina kaltininkui tokios tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimą, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį, skiriama bausmė būtų adekvati padarytai veikai, tai yra bausmė už nusikalstamą veiką atitiktų tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį ir kaltininko asmenybę.

355.3. Kaltinamasis G. Š. padarė vieną sunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 5 dalis). Vertinant jo padaryto nusikaltimo pavojingumą, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad kaltinamojo nusikalstamas elgesys tęsėsi trumpai, duomenų apie tai, kad jis anksčiau būtų įtartas panašių ar analogiškų veikų padarymu byloje nėra, todėl toks jo nusikalstamas elgesys gali būti vertintinas kaip spontaniškai susiformavęs, galimai atsitiktinis.

365.4. Vertindamas kaltinamojo asmenybę, teismas atsižvelgia į tai, kad jis anksčiau neteistas, administracinių nuobaudų neturi, psichiatro ir priklausomybės ligų registre jo nėra, jam nustatytas susirgimas dėl kurio yra atleistas iš tarnybos policijoje, šiuo metu yra nedirbantis, išlaikomas žmonos, turi nepilnametę dukrą.

375.5. Įvertinęs visas šias reikšmingas, kaltinamojo asmenybę apibūdinančias ir apsprendžiančias padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą, aplinkybes, kartu atsižvelgęs ir į inkriminuotos nuskalstamos veikos – BK 225 straipsnio 2 dalies – sankcijos griežtumą, sprendžia, kad BK 41 straipsnyje nurodyti bausmės tikslai gali būti įgyvendinti skiriant jam baudą, artimą sankcijoje numatytos šios bausmės minimaliam dydžiui.

385.6. Kaip jau minėta, kaltinamajam skirtina viena iš BK 225 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta bausmių – bauda. Išimtys iš bendrų bausmės skyrimo taisyklių yra numatytos BK 62 straipsnyje ir 54 straipsnio 3 dalyje, jos suteikia teismui išskirtinę galimybę išeiti už sankcijos ribų ir paskirti kaltininkui švelnesnę, negu įstatymo numatytą bausmę. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta BK 62 straipsnio nei pirmoje, nei antroje dalyse nurodytų būtinų sąlygų, kurioms esant būtų pagrindas svarstyti švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimo kaltinamajam G. Š. klausimą. Taikyti kaltinamajam BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas taip pat nėra pagrindo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, ne kartą yra išaiškinęs, kad, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalį, teismas turi nustatyti ir nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas kaltininkui už konkrečios nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys 2K-3/2010, 2K-7/2010, 2K-128/2011, 2K-323/2012, 2K-93/2013, 2K-116/2013). Jokių išimtinių aplinkybių, duodančių pagrindą manyti, kad baudos paskyrimas kaltinamajam aiškiai prieštarautų teisingumo principui, šioje byloje teismas nenustatė.

395.7. BK 47 straipsnio 3 dalis numato, kad už padarytą sunkų nusikaltimą kaltinamajam gali būti skiriama nuo 150 iki 6 000 MGL dydžio bauda. Apskaičiuojant baudos dydį, atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo laiką, taikytinas 2017 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 707 nuo 2018 m. sausio 1 d. patvirtintas 50 eurų bazinis bausmių ir nuobaudų dydis. Teismo nuomone, dydžiu atitinkanti padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą bei kaltinamojo asmenybės pavojingumą ir adekvati (proporcinga) padarytai nusikalstamai veikai yra 150 MGL (7500 eurų) dydžio bauda.

405.8. Teismas atsižvelgdamas į kaltinamojo G. Š. išdėstytus argumentus dėl paskirtos baudos sumokėjimo termino, įvertinęs jo šeimines aplinkybes bei sveikatos būklę mano esant tikslingu nustatyti, kad paskirta bauda turi būti sumokėta per 1 metus nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

416. Atsižvelgiant į tai, kad byla buvo išnagrinėta taikant sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamojo atžvilgiu taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos.

427. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad kaltinamasis priėmė 50 eurų kyšį. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalimis iš kaltinamojo konfiskuotinas nusikalstamu būdu įgytas turtas, t. y. kaip kyšis gauti pinigai – 50 eurų.

43Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti

448. Baudžiamojoje byloje yra pateiktas (t. 1, b. l. 110) kompaktinis diskas su 2018-04-07 vaizdo registratoriaus užfiksuotu vaizdo įrašu. Minėtas kompaktinis diskas nuosprendžiui įsiteisėjus paliktinas saugoti byloje.

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273, 297–299, 301–305, 307 straipsniais, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 1, 2 dalimis,

Nutarė

46G. Š., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalyje ir nubausti 150 MGL (7500 eurų) dydžio bauda.

47Taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnį ir paskirtą bausmę sumažinus vienu trečdaliu, G. Š. paskirti 100 MGL (5000 (penkių tūkstančių) eurų) dydžio baudą.

48Paskirtą baudą G. Š. turi sumokėti per vienerius metus nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į teritorinės Mokesčių inspekcijos sąskaitą. Nuteistajam per vienerius metus nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nesumokėjus baudos į teritorinės Mokesčių inspekcijos sąskaitą ir nepateikus Šiaulių apygardos teismo raštinei tai patvirtinančio banko kvito, bauda bus išieškota priverstinai.

49Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 1–3, 6 dalimis iš G. Š. konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą – 50 (penkiasdešimt) eurų.

50Baudžiamojoje byloje saugomą kompaktinį diską su 2018-04-07 vaizdo registratoriaus užfiksuotu vaizdo įrašu, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti byloje.

51Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gražvydas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 1. G. Š., būdamas valstybės tarnautoju – policijos pareigūnu( - )... 4. 2. Kaltinamasis G. Š. kaltę dėl jam pareikšto kaltinimo prisipažino,... 5. 2.1. Sustabdžius patikrinimui vairuotoją, pareigūnai turi surašyti... 6. 2.2. Savo padarytą veiką vertina labai blogai. Šiuo metu nedirba, nes blogai... 7. 3. Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti... 8. 3.1. 2018-04-07 Šiaulių apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus... 9. 3.2. 2018-04-10 D. Č. pateikė paaiškinimą dėl duoto kyšio policijos... 10. 3.3. 2018-04-19 D. Č. įteiktas pranešimas apie įtarimą, padarius... 11. 3.4. D. Č. 2018-04-19 apklausiamas kaip įtariamasis paaiškino, kad 2018 m.... 12. 3.4.1. D. Č. 2018-06-06 papildomos įtariamojo apklausos metu paaiškino, kad... 13. 3.4.2. D. Č. 2018-06-06 įtariamojo papildomos apklausos metu pagal protokolo... 14. 3.4.3. D. Č. 2018-07-25 įtariamojo papildomos apklausos metu paaiškino, jog... 15. 3.5. 2018-04-16 D. Č. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu... 16. 3.6. Lietuvos transporto saugos administracijos transporto veikos priežiūros... 17. 3.7. 2018-10-09 rašte, gautame iš Lietuvos transporto saugos administracijos... 18. 3.8. 2018-11-21 Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir... 19. 3.9. 2018-06-06 policijos tarnybinio automobilio vaizdo registratoriaus įrašo... 20. 3.10. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog G. Š. 2016-06-16 dalyvavo 2 val.... 21. 3.11. Automobilio „( - )“, valst. Nr. ( - ) techninės apžiūros... 22. 3.12. 2018-11-22 apžiūros protokole fiksuota, jog pirmas skambutis 2018-04-07... 23. 3.13. Liudytojas R. R. apklausos metu paaiškino, kad yra ( - ) viršininkas.... 24. 3.14. Liudytojas J. B. apklausos metu paaiškino, kad iki 2018 m. gegužės... 25. Įrodymų analizė, vertinimas, kaltinamojo veikos juridinė kvalifikacija... 26. 4. BK 225 straipsnio 2 dalies dispozicijoje nusikalstama veika, apibrėžta... 27. 4.1. Nagrinėjamu atveju yra nustatyta, kad kaltinamajam yra inkriminuoti du... 28. 4.2. Nustatyta, kad atlikdamas jam inkriminuotus veiksmus kaltinamasis vykdė... 29. 4.3. Ši nusikalstama veika padaroma tik tiesiogine tyčia – kaltininkas... 30. 4.4. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ši baudžiamoji byla pirmiausiai... 31. Bausmės skyrimas ir kiti klausimai... 32. 5. Kaltinamojo G. Š. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta... 33. 5.1. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 34. 5.2. Skirdamas bausmę kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką, teismas... 35. 5.3. Kaltinamasis G. Š. padarė vieną sunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 5... 36. 5.4. Vertindamas kaltinamojo asmenybę, teismas atsižvelgia į tai, kad jis... 37. 5.5. Įvertinęs visas šias reikšmingas, kaltinamojo asmenybę... 38. 5.6. Kaip jau minėta, kaltinamajam skirtina viena iš BK 225 straipsnio 2... 39. 5.7. BK 47 straipsnio 3 dalis numato, kad už padarytą sunkų nusikaltimą... 40. 5.8. Teismas atsižvelgdamas į kaltinamojo G. Š. išdėstytus argumentus dėl... 41. 6. Atsižvelgiant į tai, kad byla buvo išnagrinėta taikant sutrumpintą... 42. 7. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad kaltinamasis priėmė 50 eurų... 43. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 44. 8. Baudžiamojoje byloje yra pateiktas (t. 1, b. l. 110) kompaktinis diskas su... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273,... 46. G. Š., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 47. Taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnį ir paskirtą... 48. Paskirtą baudą G. Š. turi sumokėti per vienerius metus nuo teismo... 49. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 1–3, 6... 50. Baudžiamojoje byloje saugomą kompaktinį diską su 2018-04-07 vaizdo... 51. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, gali būti skundžiamas Lietuvos...