Byla e2-3917-934/2019
Dėl viešojo pirkimo Nr. 438480, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, – Enel Global Infastructure and Networks s. r. l., išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Terranova s. r. l. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl viešojo pirkimo Nr. 438480, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, – Enel Global Infastructure and Networks s. r. l., išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba,

3Teismas

Nustatė

4I. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių ir argumentų santrauka

51.

6Terranova s. r. l. (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: ex officio panaikinti viešojo pirkimo Nr. 438480 Bendrųjų sąlygų 7.4-7.5. punktus; panaikinti įgaliotosios organizacijos UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2019-07-11 sprendimą nepriimti Ieškovo ir jungtinės veiklos partnerio Enel Global Infrastructure and Networks s.r.l. 2019-07-08 el. paštu ( - ) pateiktos paraiškos ginčo viešajame pirkime Nr. 438480 „Išmaniosios apskaitos infrastruktūra“; įpareigoti atsakovus – įgaliotąją organizaciją UAB Verslo aptarnavimo centras ir Perkantįjį subjektą AB „Energijos skirstymo operatorius“ – priimti Ieškovo bei jungtinės veiklos partnerio Enel Global Infrastructure and Networks s.r.l. 2019-07-08 dieną el. paštu ( - ) pateiktą paraišką viešajame pirkime Nr. 438480 „Išmaniosios apskaitos infrastruktūra“; įpareigoti atsakovus įkelti Ieškovo bei jungtinės veiklos partnerio Enel Global Infrastructure and Networks s.r.l. 2019-07-08 dieną el. paštu ( - ) pateiktą paraišką į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS), įvertinti jos atitiktį paraiškai keliamiems reikalavimams ir atitinkamai spręsti dėl tolesnio Ieškovo bei jungtinės veiklos partnerio Enel Global Infrastructure and Networks s. r. l. dalyvavimo Pirkime.

72.

8Ieškinys, dublikas, papildomai pateikti rašytiniai paaiškinimai iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais (1 t., b. l. 1-19; 3 t., 164-180; 4 t., b. l. 62-65; 70-72):

92.1.

10Ieškovui atrodė itin neįprasta, jog įgaliotoji organizacija UAB „Verslo aptarnavimo centras“ (toliau – atsakovas) nustatė itin trumpą terminą paraiškų pateikimui ir pirkimo metu netenkino ieškovo prašymo pratęsti terminą pateikti paraiškas. Ieškovas dėjo visas pastangas suburti kompetentingą komandą, parinkti vietinius specialistus bei surinkti prašomus kvalifikacijos dokumentus iki 2019-07-08, 11:00 val., Lietuvos laiku. Svarbu, kad pagal viešojo pirkimo dokumentuose pateiktus duomenis perkantysis subjektas AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) planuoja sudaryti pirkimo sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju tik 2020 m. III ketvirtį. Pagal ieškovo prašymą nepratęsus termino pateikti paraiškas bei esant informacijai apie galimą viešojo pirkimo sutarties pasirašymo datą tik 2020 m. III ketvirtį, Ieškovui kilo įtarimų, jog Pirkime galimai yra bei bus proteguojamas vienas konkretus ūkio subjektas;

112.2.

12Nepaisant įtarimų bei trumpų terminų, ieškovas aktyviai ruošė paraišką ir buvo sudaręs visus reikiamus sutarimus su komandos nariais bei tikėjosi visus paraiškos dokumentus pateikti nuo ankstaus 2019-07-08 ryto per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (nacionalinę viešųjų pirkimų platformą). 2019-07-08, 8:36 val. Italijos laiku (9:36 Lietuvos laiku), likus net apie ~1,5 val. iki termino pabaigos, Ieškovo atstovas prisijungė prie sistemos ir stengėsi įkelti visus dokumentus į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS). Nors Ieškovo atstovui galiausiai pavyko sukelti visus reikiamus paraiškos dokumentus į CVP IS platformą, informacinė sistema pati atsijungė, neužskaitė jokio įkelto dokumento, paprašė suvesti/sukurti apskritai naujus prisijungimo duomenis;

132.3.

14Dėl viešųjų pirkimų informacinės sistemos funkcionalumo sutrikimo Ieškovas nebeturėjo jokių galimybių pateikti paraišką iki 2019-07-08, 11:00 val. Lietuvos laiku per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą;

152.4.

16Supratus, jog paraiškos nepavyks pateikti per CVP IS platformą (po 11:00 val. CVP IS nebeleidžia paspausti „Pateikti pasiūlymo“ mygtuko apskritai), Ieškovas nedelsiant, t. y. vos per 5 (penkias) minutes nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos, pateikė savo paraišką kontaktiniam asmeniui A. K. el. paštu ( - ). Ieškovas prašė pratęsti terminą pateikti paraiškas dėl CVP IS trikdžių, tačiau p. A. K. atsakė, jog neturi galimybės pratęsti paraiškų pateikimo termino, kas ir vėl Ieškovui sukėlė įtarimų dėl viešojo pirkimo skaidrumo (iš viešųjų pirkimų praktikos yra žinoma, kad paraiškų pateikimo terminas be jokių sudėtingų pastangų galėjo būti pratęstas, jeigu pati įgaliotoji organizacija būtų norėjusi užtikrinti didesnę konkurenciją viešajame pirkime);

172.5.

18Ieškovas pateikė prašymą priimti paraišką, pateiktą el. paštu, tačiau įgaliotoji organizacija 2019-07-11 sprendimu nurodė, jog neva neturi jokių galimybių priimti paraiškos, pateiktos ne per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą. Bet kokie CVP IS sutrikimai buvo priskirti pačiam Ieškovui, nors jis buvo pasilikęs net ~1,5 val. laiko iki termino pabaigos, jog suspėtų pateikti paraišką. Visais atvejais tai yra pakankamas laikas pateikti paraiškas;

192.6.

20Ieškovas pateikė pretenziją dėl nepagrįsto 2019-07-11 atsisakymo priimti el. paštu pateiktą paraišką, kurioje išsamiai atskleidė, jog paraiška buvo pateikta iki įgaliotoji organizacija susipažino su kitų pirkimo dalyvių paraiškomis, pretenzijoje taip pat nurodė, jog paraiška pati savaime tėra ūkio subjekto dalyvauti pirkime išraiška, kuri pati savyje neturi jokių komercinių sąlygų bei ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijams skirtų duomenų, o tikroji atranka konkurenciniame dialoge prasideda tik teikiant pirminius pasiūlymus. Tad įgaliotosios organizacijos sprendimas nepriimti el. paštu pateiktos paraiškos yra visiškai nepagrįstas ir tuo pačiu neproporcingas;

212.7.

22Ieškovo nuostabai, 2019-07-25 atsisakė nagrinėti pretenziją dėl neva praleisto termino ją pateikti. Atsisakymas nagrinėti pretenziją, kuris yra akivaizdžiai nepagrįstas, tik dar sustiprino Ieškovo abejones dėl Pirkimo skaidrumo. Ieškinys yra reiškiamas laikantis ieškinio senaties terminų, nustatytų Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 108 straipsnio 1 dalies 1 punkte, t. y. per 10 dienų nuo atsisakymo nagrinėti ieškovo pretenziją dienos. Terminas pateikti ieškinį baigiasi 2019-08-05;

232.8.

24Ieškovo vertinimu, 10 kalendorinių dienų terminas pateikti pretenziją turėjo būti skaičiuojamas nuo 2019-07-11 Sprendimo, kuriuo Įgaliotoji organizacija atsisakė priimti Ieškovo ir jungtinės veiklos partnerio 2019-07-08 el. paštu pateiktą paraišką. Skaičiuojant tokiu būdu, 10 kalendorinių dienų terminas pateikti pretenziją de facto baigėsi 2019-07-21 dieną, t. y. sekmadienį. Tačiau de jure paskutinė termino pateikti pretenziją diena yra laikoma po ne darbo dienos einanti pirmoji darbo diena, t. y. 2019-07-22;

252.9.

262019-07-08 A. K. el. laiškas, priešingai nei 2019-07-11 sprendimas ir atsisakymas nagrinėti ieškovo pretenziją, buvo tiesiog pačios A. K. asmeninis el. laiškas, kuris nebuvo priimtas atitinkamu viešojo pirkimo komisijos nutarimu. Nei 2019-07-11 sprendime, nei atsisakyme atsakovas nenurodė, jog 2019-07-08 buvo priimtas sprendimas dėl Ieškovo ir jungtinės veiklos partnerio paraiškos nepriėmimo. Be to, 2019-07-11 sprendimas ir atsisakymas buvo siunčiami el. laišku kaip el. laiško priedai, kas nebuvo padaryta siunčiant 2019-07-08 el. laišką;

272.10.

28Tik 2019-07-11 sprendimu ieškovui paaiškėjo perkančiosios organizacijos sprendimas nepriimti ieškovo ir partnerio el. laišku pateiktos paraiškos, kai įgaliotoji organizacija netenkino ieškovo 2019-07-09 prašymo priimti paraišką;

292.11.

30Net jeigu esamoje situacijoje būtų vertinama, jog ieškovas menamai praleido terminą pateikti pretenziją dėl paraiškos nepriėmimo, tokiu atveju pati įgaliotoji organizacija 2019-07-11 sprendimu tokį terminą de jure atnaujino. Atsakovas 2019-07-11 sprendimu, atsisakydama priimti ieškovo ir partnerio paraišką, išnagrinėjo ieškovo 2019-07-09 prašymą iš esmės ir pasisakė dėl ginčo. Atsakovas 2019-07-11 sprendimu nepranešė, jog jau 2019-07-08 el. laišku buvo priėmusi sprendimą nepriimti paraiškos (akivaizdu, jog tokio sprendimo nebuvo) bei atitinkamai 2019-07-11 sprendimu išsprendė ginčo klausimą dėl ieškovo ir jungtinės veiklos partnerio paraiškos nepriimtinumo iš esmės. 2019-07-11 sprendime atsakovas išdėstė ir savuosius motyvus, kurie lėmė atsisakymą priimti paraišką ir atitinkamai leido Ieškovui suformuoti pretenziją dėl tokių motyvų nepagrįstumo;

312.12.

32Negalima teigti, jog paraišką buvo būtina įkelti į CVP IS dar dieną prieš termino pateikti paraiškas pabaigą, t. y. 2019-07-07. Tokiu atveju, paraiškos pateikimo termino pabaigos nustatymas iki 2019-07-08 11:00 val. netenka teisinės prasmės;

332.13.

34Jeigu teismas spręstų, kad buvo praleistas terminas pateikti pretenziją, ieškovas teikia prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo. Skaičiuojant laikotarpį tarp Įgaliotosios organizacijos atsisakyme nurodyto termino pateikti pretenziją pabaigos (2019-07-18) ir Ieškovo skaičiuojamo termino pabaigos (2019-07-22) yra tik 3 kalendorinės dienos, iš kurių net 2 (dvi) buvo savaitgalio dienos. Atsižvelgiant į tai, ieškovo įsitikinimu, terminas pateikti pretenziją praleistas neženkliai, jeigu laikyti, kad praleistas (nors ieškovas su tuo nesutinka) t. y. vos 1 (vieną) darbo dieną. Ieškovo nuomone, terminas praleistas dėl svarbių priežasčių – dėl to, jog Ieškovas buvo iš esmės suklaidintas pačios įgaliotosios organizacijos. Jai priėmus 2019-07-11 sprendimą, nebuvo pasisakyta, jog ieškovas 2019-07-09 prašymas priimti paraišką negali būti tenkinamas dėl priežasties, kad įgaliotoji organizacija jau neva buvo priėmusi sprendimą 2019-07-08 el. laišku. Ieškovas turėjo pagrįstą pagrindą tikėtis, jog 2019-07-11 sprendimas yra savarankiškas sprendimas nepriimti paraiškos, kuris skundžiamas ikiteismine viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarka;

352.14.

36Ieškovas pateikė paraišką el. paštu iki Įgaliotoji organizacija atplėšė kitų viešojo Pirkimo dalyvių e-vokus (iki Įgaliotoji organizacija susipažino su CVP IS priemonėmis pateiktomis paraiškomis), kas reiškia, jog Ieškovo bei jungtinės veiklos partnerio paraiškos priėmimas nepažeidžia viešųjų pirkimų principų ir įgaliotajai organizacijai nebuvo jokių kliūčių tokią paraišką priimti. Ieškovo įsitikinimu, e-paraiškų atplėšimas vykdant pirkimą nebuvo atliktas arba bent jau nebuvo užbaigtas prieš tai, kai 2019-07-08 po 11 val. (Lietuvos laiku) Terranova pateikė savo paraišką kontaktiniu el. pašto adresu;

372.15.

38Ieškovas sprendžia, jog įgaliotoji organizacija privalėjo priimti e-būdu (el. paštu) pateiktą paraišką Įgaliotosios organizacijos kontaktiniam asmeniui, praėjus vos 5 (penkioms) minutės nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Paraiška tėra ūkio subjekto noro dalyvauti konkurenciniame dialoge pirminė išraiška, tačiau pačiose paraiškose nėra jokių komercinių (kainos) elementų arba kitų duomenų, susijusių su ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo įvertinimu. Tikrasis konkurencinis dialogas prasideda tik pateikus pirminius pasiūlymus. Todėl 2019-07-11 sprendimas nepriimti ieškovo bei partnerio paraiškos yra neproporcingas;

392.16.

40Nors Ieškovo ir jungtinės veiklos partnerio paraiška buvo pateikta praėjus 5 minutėms po paraiškų pateikimo termino pabaigos, viešojo pirkimo komisija būtų įvertinusi tik praeities įvykius, įvykusius iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, t. y. tokius kaip profesinė kvalifikacija (įvykdytos sutartys). Todėl paraiškos pateikimas vėluojant 5 minutes (dėl objektyvių priežasčių) nesuteikia Ieškovui nepagrįsto pranašumo kitų pirkimo dalyvių atžvilgiu. Jei paraiška būtų pateikta 11:00 val. per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS), ji būtų tokia pati;

412.17.

42Ieškovo įsitikinimu, jog nacionalinė CVP IS platforma jam nebuvo prieinama, o įgaliotosios organizacijos 2019-07-11 sprendimas nepriimti kontaktiniam asmeniui el. paštu pateiktos paraiškos yra diskriminacinis Ieškovo ir jo veiklos partnerio atžvilgiu. Elektroniniai viešieji pirkimai daugiausia yra grindžiami skaidrumo principu, o techninės nacionalinių viešųjų pirkimų platformų kliūtys neturėtų būti priskiriamos vien konkurso dalyvių atsakomybei (ypač užsienio subjektų, kurie nežino apie kasdienius tokių CVP IS platformų techninius klausimus);

432.18.

44Pirkimo Bendrųjų sąlygų 7.4-7.5 punktų nuostatos, kurios numato išimtinai tiekėjų atsakomybę dėl CVP IS trikdžių bei tuo pačiu šalina bet kokią perkančiojo subjekto atsakomybę yra niekinės bei negaliojančios nuo jų paskelbimo dienos (ab initio) kaip prieštaraujančios imperatyvioms teisės normoms ir principams (PĮ 29 straipsnio 1 dalis);

452.19.

46Naujausia kasacinio teismo praktika leidžia perkančiosioms organizacijoms priimti pasiūlymus, kurie nebuvo pateikti per CVP IS dėl techninių priežasčių;

472.20.

48Ieškovas turi pagrįsto pagrindo spręsti, kad Pirkimą vykdė daugiau nei 3 (trys) viešojo pirkimo komisijos nariai. Atitinkamai tik visiems Pirkimą vykdantiems viešojo pirkimo komisijos nariams susipažinus su paraiškomis, susipažinimo su paraiškomis procedūra (t. y. e-vokų atplėšimo procedūra) galėjo būti laikoma užbaigta. Tokią aplinkybę patvirtina ir patys atsakovai;

492.21.

502019-07-08 11.14 val. el. laiškas nėra nauja paraiška ar atskira dalis, kaip atsakovai nurodo atsiliepimo faktinėse aplinkybėse, o ieškovo kvalifikacinių duomenų papildymas ieškovo iniciatyva, atitinkantis PĮ 58 straipsnio 5 dalį. Ginčas yra kilęs dėl ieškovo paraiškos, pateiktos 2019-07-08 11:05 val., priėmimo pirkime;

512.22.

52Ieškovo įsitikinimu ir vertinimu, atsakovai nepaneigė ieškinyje nurodytų abejonių dėl pirkimo skaidrumo, ieškovai nepašalino kas būtų nutikę, jeigu paraiška būtų priimta el. paštu.

533.

54Atsakovai su ieškiniu nesutiko, prašė bylą nutraukti arba ieškinį atmesti. Atsiliepimas, triplikas ir papildomai pateikti rašytiniai paaiškinimai iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais (3 t., b. l. 1-17; 4 t., b. l. 11-26, 77-85):

553.1.

56Iš su Ieškiniu pateiktų faktinių įrodymų matyti, kad Atsakovui po paraiškų pateikimo termino el. laišku gavus Ieškovo pateiktą informaciją apie jam kilusius trikdžius įkeliant ir teikiant paraišką, Ieškovas Pirkime tinkamai veikti ir atstovauti Atsakovo įgaliotos atstovės A. K. el. laišku, adresuotu Ieškovo atstovams M. F. ir (kopija) M. C. 2019-07-08 12:47 val. (toliau – Pranešimas), buvo tinkamai ir nedelsiant informuotas apie jo pavėluotai (t. y. suėjus paraiškų pateikimo terminui, Atsakovo atstovams faktiškai jau atlikus tiekėjų pateiktų paraiškų vokų atplėšimo procedūrą ir susipažinus su tiekėjų pateiktomis paraiškomis) ir netinkamomis priemonėmis (t. y. ne CVP IS priemonėmis) pateiktos paraiškos nepriėmimą;

573.2.

58Bendrųjų pirkimo sąlygų (toliau – BPS) 7.4 punkte nurodoma, jog „Pirkėjas neatsako dėl Paraiškų, kurios nebuvo gautos ar gautos pavėluotai dėl telekomunikacijų priemonių darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Pirkėjas, gavęs Paraišką po nurodytos Paraiškų pateikimo datos, apie tai informuoja Tiekėją, o tokios Paraiškos nenagrinėja ir nevertina.“. Pažymėjo, jog BPS 7.4 punkte nėra nustatyta, kad tiekėjų pavėluotai pateiktų paraiškų atveju turi būti priimamas viešojo pirkimo komisijos spendimas. Priešingai, nurodytoje nuostatoje numatyta, kad gavus paraišką pavėluotai, pirkėjas tiekėją apie tai informuoja ir pavėluotai pateiktos paraiškos nenagrinėja ir nevertina. Taigi BPS 7.4 punktas nustato imperatyvią ir automatiškai taikomą taisyklę, kad tiekėjų paraiškos, gautos po nurodytos paraiškų pateikimo datos, yra nenagrinėjamos ir nevertinamos ir jokie sprendimai dėl tokių paraiškų PĮ 31 straipsnio 5 dalies prasme nėra priimami.

593.3.

60Atsakovai laiko nepagrįsta ir be jokių teisinių argumentų pateiktais Ieškovo teiginius, susijusius su Atsakovo įgaliotos atstovės neva nesamu arba netinkamu pagrindu atstovauti Pirkime. A. K. yra Atsakovo tinkamai paskirtas ir viešai teikėjams nurodytas šio Pirkimo asmuo ryšiams su tiekėjais. Taip pat tokią Atsakovo įgaliotos atstovės faktinę padėtį patvirtino ir pats Ieškovas, kuris visų Pirkimo procedūrų metu komunikavo ir pranešimus (įskaitant savo pranešimą dėl praleisto paraiškų pateikimo termino) bei kitą susijusią komunikaciją siuntė būtent A. K. jos nurodytais kontaktiniais adresais. Pats Ieškovas A. K. pripažįsta kontaktiniu asmeniu. Šios aplinkybės leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, kad A. K. buvo tinkamai Atsakovo įgaliota priimti informaciją iš tiekėjų ir informuoti tiekėjus visais su Pirkimu susijusiais klausimais bei tuo pačiu atmesti Ieškovo prielaidas dėl Pranešimo legitimumo;

613.4.

62Atsakovų įsitikinimu, apie tariamai pažeistas teises ieškovas sužinojo būtent 2019-07-08 12:47 val. (t. y. gavęs atsakovo pranešimą dėl pavėluotai pateiktos paraiškos), todėl turėjo 10 dienų terminą (t. y. iki 2019-07-18 23:59 val.) ir teisę teikti pretenziją atsakovui būtent nustatytu terminu. Būtina atkreipti dėmesį, kad Ieškovas pretenziją atsakovui pateikė 2019-07-22 15.59 val. (toliau – Pretenzija), t. y. suėjus pretenzijos pateikimo terminui ir praėjus 4 kalendorinėms dienoms po pretenzijos pateikimo termino. Atsižvelgiant į tai, atsakovų vertinimu, ieškovas nesilaikė įstatyme nustatytos ikiteisminės viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarkos bei terminų, todėl prarado teisę ginčyti atsakovo procedūrinius veiksmus;

633.5.

642019-07-09 ieškovo raštu, atsižvelgiant į jo turinį, nėra siekiama ginčyti kokius nors atsakovo sprendimus ar veiksmus PĮ 107 straipsnio 3 dalies prasme, todėl ir pats ieškovo raštas negali būti laikomas pretenzija PĮ 108 straipsnio 1 dalies prasme. Tokia pati išvada darytina papildomai įvertinus formos ir turinio skirtumus tarp Ieškovo rašto ir ieškovo 2019-07-22 el. paštu pateiktos pretenzijos;

653.6.

66Nors turėdamas nevaržomas ir lygias teises ginčyti Atsakovo veiksmus, Ieškovas 2019-07-09 ir nusprendė pakartotinai kreiptis į atsakovą su prašymu leisti įkelti susijusius dokumentus (t. y. priimti faktiškai pavėluotai pateiktą paraišką), tačiau tokios faktinės aplinkybės nepakeičia PĮ 108 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyto termino pretenzijos pateikimui skaičiavimo, nes, kaip jau minėta aukščiau, atsakovas būtent 2019-07-08 pranešimu jau buvo informavęs Ieškovą apie pavėluotai pateiktą paraišką ir apie teisės aktuose bei pirkimo sąlygose numatytas to pasekmes;

673.7.

68Teisės aktuose ar pirkimo sąlygose atsakovui nėra nustatytos imperatyvios pareigos atsakyti į pasikartojančius ar daugkartinius tiekėjų prašymus, pakartotinai juos nagrinėti bei vertinti. Nepaisant to, atsakovas, laikydamasis jo paties sau nustatyto aktyvios ir sąžiningos komunikacijos tarp galimų partnerių ateityje standarto, atviro bendradarbiavimo su rinka ir tiekėjais principo ir vertindamas ieškovo dalyvavimą rinkos konsultacijose prieš paskelbiant pirkimą, 2019-07-11 atsakovo raštu pakartotinai atsakė į ieškovo pakartotiną prašymą, plačiau pasisakė ir paaiškino ieškovui atsakovo 2019-07-08 pranešime jau nurodytas aplinkybes dėl po paraiškų pateikimo termino pabaigos Ieškovo pateiktos paraiškos. Itin svarbu pabrėžti, kas yra akivaizdu iš 2019-07-11 atsakovo rašto turinio, jog atsakovas jokio naujo ar papildomo sprendimo šiuo dokumentu nepriėmė, taip pat nekeitė jokių savo jau priimtų spendimų ar nuosekliai laikytos pozicijos;

693.8.

70Atsakovų įsitikinimu, ieškovo teiginiai, kuriuose nurodoma, kad neva 2019-07-11 atsakovo rašte išdėstyti motyvai leido ieškovui suformuoti pretenziją, yra grįsti išimtinai subjektyviomis ieškovo prielaidomis. Tokia išvada darytina, nes sistemiškai vertinant byloje pateiktus įrodymus, akivaizdu, kad visi 2019-07-22 ieškovo pretenzijoje suformuoti reikalavimai galėjo ir turėjo būti suformuluoti bei pateikti Ieškovui sužinojus apie jo galimai pažeistas teises (t. y. gavus atsakovo 2019-07-08 pranešimą), nepažeidžiant teisės aktų ir teismų praktikos privalomai nustatytos ikiteisminės viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarkos ir pakartotinai neteikiant prašymo atsakovui;

713.9.

72Ieškovas, netinkamai ir subjektyviai aiškindamas nuosekliai formuojamą teismų praktiką, siekia nelogiškos išvados, t. y. jog 2019-07-11 atsakovo raštu buvo atnaujintas pretenzijos pateikimo terminas, nors terminas pateikti pretenziją 2019-07-11 dar nebuvo pasibaigęs (atsakovo pranešimą ieškovas gavo 2019-07-08, o ieškovo raštą pateikė 2019-07-09);

733.10.

74Atsakovas, nepažeisdamas PĮ ir Pirkimo sąlygų reikalavimų, tinkamai vertino Pirkime susiklosčiusias faktines aplinkybes, pagrįstai nevertino ir iš esmės nenagrinėjo 2019-07-22 ieškovo pavėluotai pateiktos pretenzijos, todėl ieškinys turi būti laikomas pateiktu pažeidžiant PĮ 107 straipsnio 3 dalyje numatytą privalomą ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarką ir dėl to teismas turėtų bylą nutraukti;

753.11.

76Termino paraiškoms pateikti nustatymas skirtas užtikrinti PĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei nustatyti šių principų įgyvendinimo formą. Tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos, vertindami Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą, turi teisėtą ir pagrįstą lūkestį, kad šis terminas yra nustatytas ir taikomas vienodai visų tiekėjų atžvilgiu;

773.12.

78Ieškovo nurodyti argumentai, jog paraiškoje nėra jokių kainos pasiūlymo elementų bei jokių kitų duomenų, susijusių su ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atranka ir jog paraiška yra susijusi su praeities įvykiais yra visiškai neaktualūs atsižvelgiant į tai, kad įstatymo leidėjas paraiškos pateikimui (kaip ir kitiems procedūriniams pirkimų etapams) nustatė aiškius tikslus ir reikalavimus, todėl tokios pavėluotai pateiktos paraiškos priėmimas sąlygotų imperatyviųjų nuostatų pažeidimą ir dėl to šie Ieškovo argumentai neturėtų būti vertinami;

793.13.

80Ieškovas remiasi neaktualia teismų praktika, kurioje nesutampa faktinės aplinkybės dėl kurių vertinimo pasisakė kasacinis teismas;

813.14.

82Atsakovų vertinimu, atsisakydamas priimti ieškovo po paraiškų pateikimo termino pateiktą paraišką atsakovas užtikrino viešųjų pirkimų principų taikymą bei laikėsi pirkimo sąlygų nustatytų reikalavimų ir savo veiksmais užtikrino viešųjų pirkimų principų įgyvendinimą;

833.15.

84Aplinkybė, jog CVP IS techniniai gedimai galimai sukliudė ieškovui pateikti paraišką pirkime yra fakto klausimas, taigi ieškovas privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus. Tačiau ieškovo pateikti duomenys nepatvirtina gedimų fakto. Iš pateiktų duomenų matyti, jog Ieškovas bandė vykdyti dokumentų įkrovimą (angl. upload) į CVP IS sistemą pasibaigus paraiškų pateikimo terminui – t. y. 10:00:58 val. Ieškovo šalies (Italijos) laiku arba 11:00:58 Lietuvos laiku, tačiau terminas paraiškų pateikimui baigėsi 11:00:00 Lietuvos laiku;

853.16.

86Atkreipė dėmesį, kad ieškovas teismui nepateikė atsakovui kartu su pretenzija teiktų IT Išvados priedų. Ieškovas kartu su pretenzija Atsakovui pateikė tris Microsoft Excel formato bylas: „Firewall log Lithuania.xlsx“, „Report cache accesses Lithuania.xls“ ir „Report History accesses Lithuania.xls“ (toliau – Excel bylos), kurių metaduomenys rodo, kad šios bylos buvo redaguotos, skiriasi jų sukūrimo ir paskutinio redagavimo datos. Pabrėžtina, kad būtent Excel bylose yra pateikiami detalūs duomenys apie Ieškovo veiksmus, o Ieškovo Teismui pateiktoje IT išvadoje yra pateikiami tik keli šių Excel bylų vaizdai (angl. screenshots). IT išvados 3 puslapyje Ieškovas nurodo: „Toliau – mūsų užkardos valdymo konsolės nuotrauka, kurioje matomi užkardos užfiksuoti prisijungimai prie konkurso svetainės. Priede pateikiama eksportuota mūsų užkardos žurnalo „Excel“ versija:“, tačiau, kaip minėta aukščiau, ieškovas jokių Excel bylų teismui nepateikė. Ieškovas IT išvados 4 puslapyje pateikia atskirai parinktą ir į IT išvadą PDF formatu eksportuotą pasirinktos Excel bylos vaizdą;

873.17.

88Aplinkybės, kad minėtuose IT išvados prieduose matomi atlikti redagavimo veiksmai, o būtent iš redaguotų priedų iškirpti vaizdai Teismui teikiami kaip įrodymai kelia abejonių pateiktų įrodymų tikrumu ir atitikimu faktinei situacijai paskutinėmis valandomis iki paraiškų termino pabaigos;

893.18.

90Ieškovo argumentai, susiję su neva paraiškos teikimo metu egzistavusiais CVP IS techniniais gedimais ar trikdžiais, nėra patvirtinti jokiais objektyviais įrodymais;

913.19.

92Ieškovas bandė įkelti paraišką būtent paskutinėmis minutėmis, nes, kaip nurodo pats ieškovas, CVP IS neužskaičius įkėlimo jau buvo suėjęs paraiškų pateikimo terminas. Šią išvadą tik sustiprina faktas, kad Ieškovas net nesiekia įrodyti, kad paraišką įkelti bandė kelis ar keletą sykių. Priešingai, Ieškinyje minimas tik vienas bandymas įkelti paraišką, po kurio atitinkami mygtukai buvo deaktyvuoti. Akivaizdu, kad pasilikdamas paraiškos įkėlimo veiksmus paskutinei minutei ieškovas, veikdamas dviejų didelių bei kompetentingų bendrovių vardu itin didelės apimties pirkime, veikė itin rizikingai ir numatė (arba turėjo ir galėjo numatyti) galimas tokio veikimo neigiamas pasekmes ir jas prisiėmė;

933.20.

94Ieškovas, nedėdamas visiškai jokių pastangų veikti kaip apdairus ir rūpestingas tiekėjas veiktų analogiškoje situacijoje ir neinformuodamas nei vieno atsakovo atstovo ar CVP IS valdytojo apie patirtus tariamus techninius gedimus, panaikino atsakovo turėtas prielaidas nepažeidžiant imperatyviųjų viešųjų pirkimų normų pratęsti paraiškų pateikimo terminą;

953.21.

96Ieškovas, manydamas, kad nustatytas terminas paraiškų pateikimui yra per trumpas galėjo skųsti šį terminą iki jam sueinant;

973.22.

98Atsakovas papildomai atkreipia dėmesį į Ieškovo nesąžiningumą argumentuojant dėl nustatyto paraiškų termino trukmės. Ieškovas (Ieškinio 15 p.) taip pat nurodo, kad „Ieškovas Terranova 2019-07-01 dieną CVP IS priemonėmis pateikė prašymą pratęsti terminą paraiškų pateikimui, bet Įgaliotoji organizacija tokį prašymą atmetė“. Ieškovas tikslingai Teismui nenurodo aplinkybės, kad Ieškovas priėmė kvietimą dalyvauti Pirkime būtent 2019 m. liepos 1 d. (Priedas Nr. 4). Kitaip tariant, Ieškovas, tik dėl jam žinomų priežasčių, 24 kalendorines dienas nuo Pirkimo paskelbimo nesidomėjo Pirkimo eiga, neteikė jokių klausimų ar prašymų dėl Pirkimo dokumentų ar terminų, o likus iki paraiškų pateikimo 7 kalendorinėms dienoms prisijungė prie Pirkimo ir iškart pateikė prašymą nukelti paraiškų pateikimo terminą, kurį Atsakovas atmetė;

993.23.

100Dar 2018-01-14 (t. y. 1 metai ir 6 mėnesiai iki paraiškų pateikimo termino) ieškovas žinojo apie Pirkimo poreikį ir analizavo galimus Atsakovui tinkamiausius sprendinius. Iš viso Ieškovas atsiliepė į Atsakovo pateiktą Pirkimo poreikį bent 5 kartus (teimo patogumui, sistemiškai pateikiame datas vienoje vietoje: 1) 2018-01-14; 2) 2018-06-13; 3) 2018-06-14; 4) 2018-06-19; 5) 2018-10-25), tarp kurių buvo ir 2018-06-19 šalių susitikimas ieškovo ofise Italijoje. Kitaip tariant, akivaizdu, kad apie patį pirkimo poreikį ir atsakovo tikslus ieškovas žinojo itin anksti ir tai yra labai svarbi aplinkybė vertinant nustatytą terminą paraiškoms PĮ 77 straipsnio 2 dalies 1 punkto kontekste, o šių aplinkybių nutylėjimas byloje darsyk patvirtina ieškovo galimą nesąžiningumą ir jo veiksmų prieštaravimą bonus pater familias standartui;

1013.24.

102Ieškovas nesilaikė teismų praktikoje taikomo bonus pater familias standarto ir tokiu būdu elgėsi priešingai viešųjų pirkimų principams bei tikslams;

1034.

104Išvada byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba, pateikė išvadą, kurioje nurodė (3 t., b. l. 156-158):

1054.1.

106Įvertinusi teisinį reguliavimą bei ieškovo nurodytas aplinkybes, VPT vertinimu, pasibaigus paraiškų pateikimo terminui Ieškovo paraiška buvo pateikta ne tik nenustatytu terminu, bet ir nesinaudojant CVP IS, t. y. buvo pateikta ei. paštu. Todėl Ieškovas, pateikdamas paraišką naudojantis ei. paštu, ne tik jį pateikė netinkamu būdu, bet ir neišsaugojo paraiškos konfidencialumo. Viešųjų pirkimų tarnyba viešai savo tinklalapyje skelbia metodinę bei grafinę medžiagą, kaip parengti ir pateikti pasiūlymą (paraišką) CVP IS, kurioje aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, kai pirkimas atliekamas elektroniniu būdu, pasiūlymą (paraišką) reikia pateikti tik per CVP IS. Kiekvienas CVP IS registruotas vartotojas privalo susipažinti su CVP IS naudojimosi taisyklėmis, todėl netinkamai pateikto pasiūlymo (paraiškos) pateikimo rizika tenka pačiam tiekėjui;

1074.2.

108Tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams yra taikomas bonus pater familias (liet. apdairus, rūpestingas ir atidus žmogus) standartas, t. y. pareiga kiekvienu atveju elgtis apdairiai ir rūpestingai. Ieškovas atsakingas dėl to, kad pasiliktų paraiškos ir visų reikiamų dokumentų įkėlimui pakankamai laiko. Kaip minėta anksčiau, Pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad paraiškos privalo būti pateiktos per CVP IS ir iki konkretaus laiko;

1094.3.

110Nurodė, jog patikrino CVP IS 2019-07-08 veiklą ir nenustatė, kad tą dieną būtų užfiksuoti sistemos sutrikimai;

1114.4.

112Tik įvertinus, ar A. K. atsakymas Ieškovui, išsiųstas minėto asmens el. paštu 2019-07-08, galima laikyti perkančiojo subjekto priimtu sprendimu, galima spręsti dėl Perkančiojo subjekto sprendimo nenagrinėti ieškovo pateiktą pretenziją tuo pagrindu, kad ji pateikta pavėluotai, teisėtumo ir pagrįstumo.

113Byla nutrauktina.

114II. Ginčo esmė

1155.

116Ginčas tarp šalių kilo dėl privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos nesilaikymo bei atsakovo atsisakymo priimti ieškovo el. paštu pavėluotai pateiktą paraišką. Taip pat ginčas kilo dėl aplinkybių, kurios sąlygojo nesavalaikį paraiškos pateikimą, skirtingo vertinimo bei dėl termino pateikti pretenziją pradžios skaičiavimo momento. Ginčo dėl to, jog ieškovas nepateikė paraiškos nustatytu laiku ir tvarka tarp šalių iš esmės nekilo.

117III. Byloje nustatytos teisės taikymui reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

118Dėl ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos

1196.

120Viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose (CPK 4232 straipsnio 1 dalis, VPĮ 101 straipsnio 3 dalis) įtvirtintas imperatyvus įpareigojimas tiekėjams VPĮ nustatytais atvejais prieš pareiškiant reikalavimus teisme laikytis ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos ir kreiptis su pretenzija į perkančiąją organizaciją, taip pat nustatyti konkretūs tiek pretenzijų pateikimo, tiek ir jų nagrinėjimo terminai. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014). Tiekėjai, siekdami efektyviai apginti savo galimai pažeistas teises, negali nepaisyti jiems nustatytų procedūrinių reikalavimų, be kita ko, reikalavimo laikytis privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Priešingu atveju jie turi prisiimti neigiamų padarinių atsiradimo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-05-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-717-790/2019).

1217.

122Teismų praktikoje pažymima, jog, tuo atveju, kai tiekėjo pretenziją perkančioji organizacija atsisako nagrinėti dėl to, kad praleistas jos pateikimo terminas, tiekėjas, siekdamas, kad jo reikalavimai būtų nagrinėjami teisme, turi įrodyti, kad jis nepraleido pretenzijos pateikimo termino (nurodyti motyvus, pagrindžiančius, kad perkančioji organizacija netinkamai nustatė termino pradžios momentą ir pan.) arba pagrįsti, kad terminas pretenzijai pateikti buvo praleistas dėl objektyvių ir išskirtinių aplinkybių. Tiekėjui nepagrindus, kad jis pateikė pretenziją nepraleidęs teisės aktuose įtvirtinto termino ar kad šį terminą jis praleido dėl aplinkybių, objektyviai sukliudžiusių jam ginti savo teises laiku, taip pat teismui nenustačius aplinkybių, sudarančių pagrindą dėl ieškovo reikalavimų spręsti ex officio, jo atžvilgiu turi būti taikomi teisės aktuose nurodyti išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos nesilaikymo padariniai (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-24 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2019-05-09 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-717-790/2019).

1238.

124Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 108 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, jog tiekėjai turi teisę per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtą sprendimą dienos pateikti pretenziją.

1259.

126Tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi VPĮ reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai. Tokiu teisiniu reguliavimu įtvirtinama tiekėjo pareiga domėtis vykdomu konkursu, jo sąlygomis ir eiga bei operatyviai ginti pažeistas subjektines teises, taip pat siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Be to, terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui, su kuriuo ji rengiasi sudaryti sutartį. Naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto (Teisingumo Teismo 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Uniplex, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45).

12710.

128Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog atsakovas 2019-06-04 paskelbė tarptautinės vertės viešąjį pirkimą konkurencinio dialogo būdu „Išmaniosios apskaitos infrastruktūra“, viešojo pirkimo Nr. 438480 (toliau – Pirkimas) bei nustatė terminą suinteresuotiems tiekėjams pateikti paraiškas iki 2019-07-08, 11.00 val. (Lietuvos laiku) (1 t., b. l. 215-226). Ieškovas pateikė paraišką kontaktiniu el. paštu, kuris buvo nurodytas skelbime apie Pirkimą, t. y. ( - ), 2019-07-08 dieną, 11:05 val. (Lietuvos laiku) (1 t., b. l. 66, 216). Papildomi duomenys buvo išsiųsti minėtu kontaktiniu el. paštu 2019-07-08 dieną, 11:14 val. (Lietuvos laiku) (1 t., b. l. 65). Ieškovas 2019-07-08 el. laišku kreipėsi į kontaktinį asmenį A. K. ir prašė pratęsti paraiškų pateikimo terminą dėl susiklosčiusios situacijos (1 t., b. l. 89). 2019-07-08 el. laišku A. K. informavo, jog negali pratęsti paraiškų pateikimo termino (1 t., b. l. 89). 2019-07-09 ieškovas kontaktiniu el. paštu kreipėsi į A. K. ir pateikė prašymą priimti ieškovo ir jungtinės veiklos partnerio paraišką, pateiktą 2019-07-08 el. laišku (1 t., b. l. 93-94). 2019-07-11 ieškovas gavo atsakymą, jog atsakovas negali priimti paraiškos, kadangi būtų pirkimo sąlygų bei teisės aktų nuostatos (1 t., b. l. 97, 100). Ieškovas el. paštu kontaktiniam asmeniui A. K. 2017-07-22 pateikė pretenziją (toliau – Pretenzija) (1 t., 107-112, 115). 2019-07-25 atsakovas informavo ieškovą, jog nenagrinės pretenzijos, kadangi praleistas terminas jai pateikti (1 t., b. l. 115, 214).

12911.

130Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes (žr., 10 punktą), matyti, jog ieškovas apie tai, kad perkančioji organizacija neketina pratęsti termino paraiškai pateikti sužinojo 2019-07-08, kuomet el. paštu gavo perkančiosios organizacijos kontaktinio asmens atsakymą į prašymą dėl termino pratęsimo. Pretenziją atsakovui pateikė 2019-07-22, t. y. suėjus pretenzijos pateikimo terminui. Kasacinio teismo praktikoje, be kita ko, pažymima, jog pretenzijos pateikimo termino pradžia yra skaičiuojama nuo tos dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą Tuo tarpu termino pradžios susiejimas su diena, kurią tiekėjas turėjo sužinoti apie interesų pažeidimą, reiškia objektyviojo kriterijaus taikymą, šiuo atveju nustatant termino pradžios momentą taikytinas bendrasis bonus pater familias elgesio standartas, termino pradžia laikomas momentas, kada įvykusį tariamo pažeidimo faktą adekvačioje situacijoje būtų suvokęs protingas (apdairus, rūpestingas, atidus) asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009).

13112.

132Taigi, įvertinus tai, kad ieškovui aiškiai ir nedviprasmiškai buvo pranešta, jog paraiška nebuvo pateikta nustatytu terminu ir jis nebus pratęstas, įvertinant ir tai, kad BPS 7.4 punkte taip pat aiškiai buvo nurodyta, jog pirkėjas neatsako dėl paraiškų, kurios nebuvo gautos ar gautos pavėluotai dėl telekomunikacijų priemonių darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų, bei tai, kad pirkėjas, gavęs paraišką po pateikimo datos, apie tai informuoja tiekėją, o tokios paraiškos nenagrinėja ir nevertina, spręstina, jog ieškovas apie tai, kad dėl praleisto paraiškos pateikimo termino prarado teisę toliau dalyvauti pirkimo procedūrose sužinojo nuo 2019-07-08. Todėl pretenzija vėliausiai galėjo būti pateikta iki 2019-07-18, tačiau pateikta 2019-07-22, t. y. praėjus 4 kalendorinėms dienoms po pretenzijos pateikimo termino.

13313.

134Ieškovo samprotavimai apie tai, kad 2019-07-08 el. laiškas, skirtingai nei 2019-07-11 sprendimas ir atsisakymas nagrinėti ieškovo pretenziją, buvo tiesiog pačios A. K. asmeninis el. laiškas, kuris nebuvo priimtas atitinkamu viešojo pirkimo komisijos nutarimu, savaime nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados (žr., 12 punktą). Priešingai, Centriniame viešųjų pirkimų portale A. K. nurodyta kaip atsakingas asmuo ryšiams su tiekėjais (1 t., b. l. 216), su minėtu asmeniu ieškovas bendravo el. laiškais ir nereiškė jokių pretenzijų dėl jo tinkamumo teikti poziciją perkančiosios organizacijos vardu. Be to, iš susirašinėjimo el. laiškais, kurie taip pat buvo adresuoti ieškovo atstovui, nurodyta, jog visais klausimais, susijusiais su pirkimu, padės A. K., kuri yra paskirta pirkimo vadove (1 t., b. l. 97). Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog remiantis vien ieškovo subjektyviu situacijos vertinimu nėra pagrindo daryti išvados, jog atsakymas ieškovui buvo tik asmeninė A. K. pozicija, juo labiau, kad vienas iš argumentų, dėl kurio nesutinka atsakovas su ieškiniu, yra tas, kad paraiška nebuvo pateikta nustatytu laiku ir terminais.

13514.

136Ieškovas taip pat nurodė, jog terminas pretenzijai pateikti turėtų būti skaičiuojamas nuo 2019-07-11, kuomet buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas nepriimti ieškovo paraiškos. Teismas su šiais ieškovo argumentais nesutinka. Tiek 2019-07-08, tiek 2019-07-11 atsakovo raštai iš esmės grindžiami tuo pačiu pagrindu, jog ieškovas nepateikė paraiškos nustatyta tvarka ir terminais. Todėl ieškovas 2019-07-08 gavęs atsakymą, jog iš esmės negalės dalyvauti pirkimo procedūrose, turėjo teisę teikti pretenziją. Be to, iš paties 2019-07-08 ieškovo el. laiško turinio, kuriame prašoma apsvarstyti galimybę atidėti terminą, ir gauto atsakymo, jog pasibaigus terminui „nieko negalime padaryti, kad atidėtume terminą“ (1 t., b. l. 89), akivaizdu, jog esant tokioms aplinkybėms neabejotinai ieškovas turėjo suprasti ir suprato, jog paraiškų pateikimo terminas nebus pratęstas. Pažymėtina tai, kad pakartotinis ieškovo informavimas, jog pasibaigus nustatytam terminui paraiškų pateikimas ir priėmimas negalimas, nepratęsė (neatnaujino) įstatyme nustatytų terminų. Priešingas situacijos įvertinimas neatitiktų viešajame pirkime vyraujančio procedūros operatyvumo principo bei paneigtų tiekėjų pareigą domėtis vykdomu viešuoju pirkimu ir operatyviai, atsižvelgiant į atskiruose etapuose priimtus perkančiosios organizacijos sprendimus, ginti savo galimai pažeistas subjektines teises.

13715.

138Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, spręstina, jog ieškovas, 2019-07-08 gavęs atsakymą, neabejotinai suvokė, jog jis negalės dalyvauti pirkimo procedūrose ir turėjo suvokti, kad nesutikdama su atsakymu, per įstatymo nustatytą terminą turi pasinaudoti ikiteismine ginčų sprendimo tvarka, o to nepadaręs bus praleidęs terminą pretenzijai pateikti, net jeigu perkančiosios organizacijos atsakymai į vėliau atsakovo keliamus tuos pačius klausimus, ieškovo netenkins. Ieškovo pateiktas subjektyvus situacijos vertinimas, jog jis buvo suklaidintas, kadangi nebuvo pasisakyta, jog ieškovo 2019-07-09 prašymas priimti paraišką negali būti tenkinamas dėl priežasties, kad perkančioji organizacija jau neva buvo priėmusi sprendimą 2019-07-08 el. laišku, nesudaro pagrindo spręsti, jog praleidimo priežastys yra svarbios ir pateisinamos. Minėta, jog nagrinėjamu atveju atsakovas 2019-07-08 gavęs atsakymą, turėjo suprasti, jog jo paraiška nebus priimta. Aplinkybė, jog ieškovas yra užsienyje registruota bendrovė, savaime nėra pateisinama priežastis nesilaikyti įstatymo nustatytų terminų, kadangi tai reikštų išskirtinių sąlygų sudarymą, o tai nesuderinama su lygiateisiškumo, skaidrumo reikalavimais.

13916.

140Nagrinėjamu atveju taip pat reikšminga pretenzijos pateikimo termino praleidimo trukmė. Pretenzija pateikta pavėlavus 4 dienas. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad praleistas terminas apima beveik pusę įstatyme numatyto pretenzijos pateikimo termino, toks laiko tarpas negali būti vertinamas kaip nežymus, nereikšmingas ar objektyviai pateisinamas viešųjų pirkimų vykdymo operatyvumo ir ekonomiškumo aspektu. Minėta (žr., 11-15 punktus), jog ieškovės argumentai prašant atnaujinti praleistą terminą pretenzijai pateikti, nelaikytini svarbiomis priežastimis, pateisinančiomis ieškovės nesavalaikį pretenzijos pateikimą, kadangi jos nėra objektyvaus pobūdžio, dėstomi argumentai nepagrindžia, kokios objektyvios, bet ne subjektyvios priežastys, nulėmė ieškovės negalėjimą laiku ginti pažeistas teises dėl minėto atsakovės sprendimo.

14117.

142Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, jog ieškovė 4 dienas praleidusi terminą pretenzijai pateikti, elgėsi nepakankamai atidžiai ir rūpestingai, o praleidimo terminas negali būti vertinamas kaip nereikšmingas viešųjų pirkimų vykdymo operatyvumo ir ekonomiškumo kontekste. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad byloje nėra jokio objektyvaus pagrindo pripažinti, kad atsakovės priimtas sprendimas – pretenzijos palikimas nenagrinėta – neteisėtas, neatitinkantis VPĮ nuostatų. Priešinga išvada šiuo atveju reikštų išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos privalomumo paneigimą.

143Dėl ieškovo keliamų reikalavimų

14418.

145Nepaisant to, jog ieškovas praleido terminą pretenzijai pateikti, teismas, siekdamas įvertinti, ar nėra pagrindo dėl ieškovės iškeltų reikalavimų ar šalių teisinių santykių aspektų spręsti ex officio, papildomai pasisako dėl ieškovės argumentų, susijusių su atsakovo atsisakymu priimti paraišką. Teismų iniciatyvos teisė spręsti tam tikrus klausimus ex officio koreliuoja su perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-06-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015).

14619.

147Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog atsakovas paraiškų pateikimo terminą iki 2019-07-08, 11 val. Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.1 punkte nurodyta, kad paraišką reikia pateikti CVPIS priemonėmis į elektroninę dėžutę ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS ir skelbime apie pirkimą (1 t., b. l. 215-226). BPS 7.4 punkte numatyta, jog pirkėjas neatsako dėl paraiškų, kurios nebuvo gautos ar gautos pavėluotai dėl telekomunikacijų priemonių darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Pirkėjas, gavęs paraišką po nurodytos paraiškų pateikimo datos, apie tai informuoja tiekėją, o tokios paraiškos nenagrinėja ir nevertina. BPS 7.5 punkte numatyta, kad dalyvis turi įvertinti CVP IS ir kitų sistemų galimus nesklandumus ir neatidėlioti Paraiškos pateikimo paskutinei minutei (1 t., b. l. 20-28).

14820.

149Nagrinėjamu atveju ginčo dėl to, kad atsakovas nepateikė paraiškos, laikydamasis nustatytų terminų (iki 2019-07-08, 11:00 val.) ir tvarkos (per CVPIS priemonėmis į elektroninę dėžutę), tarp šalių iš esmės nekilo. Tačiau ieškovo įsitikinimu, atsakovas nepagrįstai atsisakė priimti paraišką praėjus vos 5 (penkioms) minutės nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos, o tai neatitinka proporcingumo reikalavimų. Teismas su šiais argumentais nesutinka.

15021.

151PĮ 48 straipsnio 2 dalies 18 punktas numato, jog pirkimo dokumentuose turi būti nustatyta pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, vieta ir būdas. PĮ 57 straipsnio 2 dalis numato, jog nustatytu laiku turi įvykti pradinis susipažinimas su visomis paraiškomis ar pasiūlymais, gautais nepasibaigus jų pateikimo terminui. Taigi, įstatymas imperatyviai numato, jog perkantysis subjektas negali skelbti pirkimo dokumentų, nenurodydamas termino paraiškų pateikimui ir tiekėjai privalo tinkamai pateikti paraiškas iki nustatyto termino pabaigos. Aptarti imperatyvaus pobūdžio reikalavimai iš esmės skirti užtikrinti PĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei nustatyti šių principų įgyvendinimo formą. Sutiktina su atsakovo argumentu, jog tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos, vertindami Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą, turi teisėtą ir pagrįstą lūkestį, kad aptartas terminas yra nustatytas ir taikomas vienodai visų tiekėjų atžvilgiu; žymi prievolę perkančiajam subjektui priimti ir vertinti iki nustatyto termino pateiktus dokumentus; praleidus terminą, pasinaudoti teise dalyvauti tolesnėse Pirkimo procedūrose nebebus galima.

15222.

153Taigi, atsižvelgiant į pirkimo sąlygas bei teisinį reguliavimą (žr., 18 ir 20 punktus), aiškinimas, jog paraiška pateikta praėjus 5 minutėms galėjo būti priimta, neatitiktų skaidrumo principo reikalavimų, nes perkančioji organizacija nesilaikytų pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. PĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai suponuoja imperatyvą perkantiesiems subjektams nekeisti paskelbtų Pirkimo sąlygų visų viešųjų pirkimų procedūrų metu ir taikyti jas visų tiekėjų atžvilgiu vienodai.

15423.

155Be to, paraiška pateikta nesilaikant pirkimo sąlygose nustatytos tvarkos, numatančios, jog paraišką reikia pateikti CVPIS priemonėmis į elektroninę dėžutę, o buvo pateikta el. paštu. Todėl nėra jokio teisinio bei faktinio pagrindo spręsti, jog perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė vertinti ieškovo paraišką, priešingai, perkančioji organizacija nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekste elgėsi pagrįstai ir teisėtai. Be to, Viešųjų pirkimų tarnyba viešai savo tinklalapyje https://vpt.lrv.lt skelbia metodinę medžiagą, kaip parengti ir pateikti pasiūlymą (paraišką) CVP IS, kurioje aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, kai pirkimas atliekamas elektroniniu būdu, pasiūlymą (paraišką) reikia pateikti tik per CVP IS. Kiekvienas CVP IS registruotas vartotojas privalo susipažinti su CVP IS naudojimosi taisyklėmis, todėl netinkamai pateikto pasiūlymo (paraiškos) pateikimo rizika tenka pačiam tiekėjui (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-01-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-505-302/2018).

15624.

157Remiantis ieškovo pateiktais duomenimis teismas taip pat neturi pagrindo daryti patikimos išvados, jog nesavalaikį paraiškos pateikimą sąlygojo išskirtinės ir objektyviai pateisinamos aplinkybės, o ne paties ieškovo nepakankamas atidumas ir rūpestingumas. Pirma, išvadą byloje teikianti institucija nurodė, jog patikrinusi 2019-07-08 CVP IS veiklą nenustatė, kad minėtą dieną būtų fiksuoti sistemos sutrikimai. Antra, aplinkybės, jog būtų sutrikusi CVP IS veikla, neįrodo ieškovo pateikta IT specialistų išvada, o tai, kad fiksuoti veiksmai, savaime neįrodo CVP IS gedimų. Trečia, tai, kad ieškovas negalėjo laiku pateikti paraiškos dėl CVP IS gedimų, taip pat neįrodo papildomai pateiktas Viešųjų pirkimų tarnybos 2019-07-26 raštas Nr. 4S-878 (4 t., b. l. 66-67), kuriame nurodyta, jog ieškovas prisijungė prie sistemos 9:37 val., o 10:29 val. baigėsi slaptažodžio galiojimo laikas. Kitas ieškovo veiksmas užfiksuotas tik 10:56:08 val., t. y. likus mažiau nei 4 minutėms iki paraiškų termino. Taigi, ieškovas 1 valandą ir 20 minučių (9:37 val. – 10:56 val.) neatliko jokių veiksmų sistemoje, o ir pateikti įrodymai neįrodo, jog ieškovas bandė įkelti dokumentus būtent 10:56:08 val., kadangi aptariamame VPT rašte nurodyta, jog naudotojas atidarė failų įkėlimo langą, tačiau dokumentų neįkėlė. Be to, aptariamame rašte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog pagal sistemoje užfiksuotus parodymus, CVP IS nenustatyti jokie trukdžiai, dėl kurių tiekėjas negalėjo pateikti pasiūlymo. Ketvirta, byloje nėra duomenų, jog dėl CVP IS gedimų nebūtų pavykę pateikti paraiškų kitiems tiekėjams. Penkta, byloje nėra duomenų, jog iki paraiškos termino pabaigos ieškovas būtų informavęs atsakovą ar CVP IS valdytoją apie technines kliūtis įkelti paraišką, juo labiau, kaip pats ieškovas nurodė, paraiškos įkėlimo procesas tęsėsi nuo 9:36 val. (Lietuvos laiku). Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog ieškovo nurodytos aplinkybės neįrodo, jog nesavalaikį paraiškos pateikimą sąlygojo CVP IS gedimai, priešingai nei teigia ieškovas, byloje esantys duomenys leidžia daryti labiau tikėtina išvadą, jog būtent dėl paties ieškovo nepakankamo atidumo ir rūpestingumo savalaikiai nebuvo pateikta paraiška.

15825.

159Ieškovas taip pat nurodė, jog jo įsitikinimu susipažinti su dalyvių paraiškomis turėjo visi viešojo pirkimo komisijos posėdyje dalyvavę asmenys, t. y. 5 viešojo pirkimo komisijos nariai. Teismas su tokiu ieškovo interpretavimu nesutinka, kadangi ieškovas sutapatino dvi skirtingas teisines kategorijas, t. y. pirkimo komisijos narius ir pirkimo komisijos posėdyje dalyvaujančius narius, todėl padarė neteisingas išvadas. PĮ 31 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių, o jeigu komisija sudaryta iš 3 asmenų, – kai posėdyje dalyvauja visi komisijos nariai. Ieškovo CVP IS audito sekos išrašo duomenys įrodo, jog susipažinimo su paraiškomis procedūra CVP IS buvo baigta 11:04 val. (3 t., b. l. 34), nes būtent tuo metu susipažinimą atliko daugiau kaip pusė pirkimo komisijos narių, kurie pasirašė susipažinimo su paraiškomis protokolą (konfidencialaus el. bylos priedas, b. l. 6). Taigi, susipažinimo su paraiškomis momentas buvo 2019-07-08, 11:04 val. (imtinai) (Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-07 įsakymu Nr. 1S-85, 1, 3 punktai). Po vokų atplėšimo procedūros dingta CVP IS funkcinė galimybė pratęsti paraiškų pateikimo terminą. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, jog galimybė pratęsti terminą po pirminio susipažinimo su paraiškomis prieštarautų tiek viešųjų pirkimų tikslams, tiek imperatyvioms nuostatoms bei grubiai pažeistų skaidrumo principą, nes perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turėtų neribotą galimybę po susipažinimo su gautais pasiūlymais ar paraiškomis pratęsti terminus ir taip galimai proteguoti konkrečius tiekėjus, kurie nespėjo pateikti pasiūlymo laiku.

16026.

161Ieškovas nurodė, jog nustatytas 32 dienų terminas (nuo 2019-06-07 iki 2019-07-08) paraiškai pateikti yra nekankamas, kadangi pirkimas didelės apimties. Teismas su šiais ieškovo abstrakčiais samprotavimais taip pat nesutinka. PĮ 53 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkantysis subjektas privalo nustatyti pakankamą paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminą, kad tiekėjai spėtų laiku ir tinkamai parengti ir pateikti paraiškas ir pasiūlymus. PĮ 77 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos – tarptautinių pirkimų atveju. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija paraiškų pateikimo terminą nustatė ilgesnį nei 30 dienų, todėl nėra pagrindo remiantis vien ieškovo subjektyviu situacijos vertinimu spręsti, jog toks terminas nepakankamas, juo labiau, byloje nėra duomenų, jog kiti tiekėjai būtų reiškę pretenzijas dėl paraiškų pateikimo termino bei pats ieškovas skundęs nustatytą paraiškos pateikimo terminą.

16227.

163Ieškovo abstraktūs argumentai, jog BPS 7.4-7.5. punktų nuostatos, numatančios išimtinai tiekėjui atsakomybę dėl CVP IS trikdžių, prieštarauja PĮ 29 straipsnio 1 daliai, yra niekinė ir negaliojanti, savaime neįrodo aptariamos sąlygos neteisėtumo. Priešingai, teismo vertinimu, ieškovas negali prisiimti rizikos dėl telekomunikacinių priemonių darbo sutrikimų, todėl išaiškindamas dalyviams neatidėlioti paraiškos pateikimo paskutinei minutei (BPS 7.5. punktas), elgėsi protingai ir sąžiningai, ir tokios sąlygos vienodai taikomos visiems dalyviams. Kiekvienas atidus ir rūpestingas dalyvis turi įvertinti galimus telekomunikacinių priemonių trikdžius, todėl paskutinę minutę atlikdamas veiksmus prisiima neigiamų pasekmių kilimo riziką. Kita vertus, minėta (žr., 24 punktą), jog nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta, jog iki paraiškos pateikimo termino ieškovas būtų informavęs atsakovą apie trikdžius, taip pat byloje nenustatyta, jog dėl CVP IS trikdžių ieškovui būtų apribota galimybė pateikti paraišką, taip pat byloje nėra duomenų, jog ieškovas PĮ nustatyta tvarka ir terminais būtų skundęs BPS 7.4 punktą. Atsižvelgiant į tai, remiantis ieškovo nurodytais argumentais nėra pagrindo pripažinti BPS 7.4.-7.5. punktus neteisėtais.

16428.

165Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, įvertinus nustatytų aplinkybių visumą, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo dėl ieškovės iškeltų reikalavimų ar šalių teisinių santykių aspektų spręsti ex officio, bei tai, kad net ir tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, jog terminas pretenzijai pareikšti praleistas dėl pateisinamų priežasčių, remiantis ieškovo nurodytomis aplinkybėmis nebūtų nei teisinio, nei faktinio pagrindo ieškinį tenkinti.

16629.

167Kitos šalių nurodytos aplinkybės bei argumentai neturi esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013-11-12 sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

168Dėl procesinės bylos baigties

16930.

170CPK 293 straipsnio 2 punktas numato, kad tais atvejais, kai ieškovas kreipiasi į teismą nesilaikęs tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti – byla turi būti nutraukiama. Todėl tiek nustatytos faktinės aplinkybės, tiek suformuota teismų praktika leidžia daryti išvadą, jog ieškovei nesilaikius VPĮ imperatyviai nustatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos ir VPĮ nustatytų terminų praleidimo priežasčių nepagrindus, ji prarado teisę teisme ginčyti perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas. Konstatavus, kad atsakovė, laikydamasi įstatymų reikalavimų pagrįstai atsisakė nagrinėti tiekėjos (ieškovės) pretenziją, o ieškovei nepateikus termino praleidimą pateisiančių objektyvių duomenų, įvertinant ir termino praleidimo terminą, teismui neturint pagrindo dėl kitų ieškovės iškeltų reikalavimų ar šalių teisinių santykių aspektų spręsti ex officio, byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 2 punktas).

171Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

17231.

173Civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne remiantis bendruoju bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principu „pralaimėjęs moka“, o vadovaujantis priežasties teorija, pagal kurią lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežasčių įvertinimas, šalių apdairumas bei rūpestingumas atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą nulėmusių priežasčių identifikavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-11-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2017-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-237-943/2017; 2018-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-205-516/2018).

17432.

175Nagrinėjamu atveju bylos nutraukimą sąlygojo ieškovo nesavalaikis pasinaudojimas ikiteisminę ginčo nagrinėjimo tvarka, todėl spręstinas klausimas dėl atsakovo patirtų išlaidų atlyginimo. Atsakovas nepateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų, todėl nespręstinas jų priteisimo klausimas.

17633.

177Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 6,91 Eur dydžio išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad bylos nutraukimą sąlygojo ieškovo nesavalaikis pasinaudojimas ikiteisminę ginčo nagrinėjimo tvarka, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos valstybei iš ieškovo (CPK 94 straipsnio 1 dalis).

17834.

179Bylą nutraukus dėl to, kad nebuvo pasinaudota išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka ir nebegalint šia tvarka pasinaudoti, ieškovui grąžintinas už ieškinį sumokėtas žyminis mokestis – 2 288,00 Eur (1 t., b. l. 1 209-210) (CPK 87 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

180Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

18135.

182Teismas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą turi išspręsti teismo sprendimu (CPK 150 straipsnio 2 dalis). Nutraukus bylą, naikintinos Vilniaus apygardos teismo 2019-08-09 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (2 t., b. l. 1-5).

183Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 293 straipsnio 2 punktu, 4232 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

184nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo Terranova s. r. l. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl viešojo pirkimo Nr. 438480, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, – Enel Global Infastructure and Networks s. r. l., išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnybą,

185Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-08-09 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

186Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovei Terranova s. r. l., VAT kodas 06139270489, 2019-08-01 mokėjimo nurodymu sumokėtą žyminį mokestį – 2 288,00 Eur.

187Priteisti iš ieškovo Terranova s. r. l., VAT kodas 06139270489, 6,91 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

188Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. I. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytų... 5. 1.... 6. Terranova s. r. l. (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. 2.... 8. Ieškinys, dublikas, papildomai pateikti rašytiniai paaiškinimai iš esmės... 9. 2.1.... 10. Ieškovui atrodė itin neįprasta, jog įgaliotoji organizacija UAB „Verslo... 11. 2.2.... 12. Nepaisant įtarimų bei trumpų terminų, ieškovas aktyviai ruošė paraišką... 13. 2.3.... 14. Dėl viešųjų pirkimų informacinės sistemos funkcionalumo sutrikimo... 15. 2.4.... 16. Supratus, jog paraiškos nepavyks pateikti per CVP IS platformą (po 11:00 val.... 17. 2.5.... 18. Ieškovas pateikė prašymą priimti paraišką, pateiktą el. paštu, tačiau... 19. 2.6.... 20. Ieškovas pateikė pretenziją dėl nepagrįsto 2019-07-11 atsisakymo priimti... 21. 2.7.... 22. Ieškovo nuostabai, 2019-07-25 atsisakė nagrinėti pretenziją dėl neva... 23. 2.8.... 24. Ieškovo vertinimu, 10 kalendorinių dienų terminas pateikti pretenziją... 25. 2.9.... 26. 2019-07-08 A. K. el. laiškas, priešingai nei 2019-07-11 sprendimas ir... 27. 2.10.... 28. Tik 2019-07-11 sprendimu ieškovui paaiškėjo perkančiosios organizacijos... 29. 2.11.... 30. Net jeigu esamoje situacijoje būtų vertinama, jog ieškovas menamai praleido... 31. 2.12.... 32. Negalima teigti, jog paraišką buvo būtina įkelti į CVP IS dar dieną... 33. 2.13.... 34. Jeigu teismas spręstų, kad buvo praleistas terminas pateikti pretenziją,... 35. 2.14.... 36. Ieškovas pateikė paraišką el. paštu iki Įgaliotoji organizacija... 37. 2.15.... 38. Ieškovas sprendžia, jog įgaliotoji organizacija privalėjo priimti e-būdu... 39. 2.16.... 40. Nors Ieškovo ir jungtinės veiklos partnerio paraiška buvo pateikta praėjus... 41. 2.17.... 42. Ieškovo įsitikinimu, jog nacionalinė CVP IS platforma jam nebuvo prieinama,... 43. 2.18.... 44. Pirkimo Bendrųjų sąlygų 7.4-7.5 punktų nuostatos, kurios numato išimtinai... 45. 2.19.... 46. Naujausia kasacinio teismo praktika leidžia perkančiosioms organizacijoms... 47. 2.20.... 48. Ieškovas turi pagrįsto pagrindo spręsti, kad Pirkimą vykdė daugiau nei 3... 49. 2.21.... 50. 2019-07-08 11.14 val. el. laiškas nėra nauja paraiška ar atskira dalis, kaip... 51. 2.22.... 52. Ieškovo įsitikinimu ir vertinimu, atsakovai nepaneigė ieškinyje nurodytų... 53. 3.... 54. Atsakovai su ieškiniu nesutiko, prašė bylą nutraukti arba ieškinį... 55. 3.1.... 56. Iš su Ieškiniu pateiktų faktinių įrodymų matyti, kad Atsakovui po... 57. 3.2.... 58. Bendrųjų pirkimo sąlygų (toliau – BPS) 7.4 punkte nurodoma, jog... 59. 3.3.... 60. Atsakovai laiko nepagrįsta ir be jokių teisinių argumentų pateiktais... 61. 3.4.... 62. Atsakovų įsitikinimu, apie tariamai pažeistas teises ieškovas sužinojo... 63. 3.5.... 64. 2019-07-09 ieškovo raštu, atsižvelgiant į jo turinį, nėra siekiama... 65. 3.6.... 66. Nors turėdamas nevaržomas ir lygias teises ginčyti Atsakovo veiksmus,... 67. 3.7.... 68. Teisės aktuose ar pirkimo sąlygose atsakovui nėra nustatytos imperatyvios... 69. 3.8.... 70. Atsakovų įsitikinimu, ieškovo teiginiai, kuriuose nurodoma, kad neva... 71. 3.9.... 72. Ieškovas, netinkamai ir subjektyviai aiškindamas nuosekliai formuojamą... 73. 3.10.... 74. Atsakovas, nepažeisdamas PĮ ir Pirkimo sąlygų reikalavimų, tinkamai... 75. 3.11.... 76. Termino paraiškoms pateikti nustatymas skirtas užtikrinti PĮ 29 straipsnio 1... 77. 3.12.... 78. Ieškovo nurodyti argumentai, jog paraiškoje nėra jokių kainos pasiūlymo... 79. 3.13.... 80. Ieškovas remiasi neaktualia teismų praktika, kurioje nesutampa faktinės... 81. 3.14.... 82. Atsakovų vertinimu, atsisakydamas priimti ieškovo po paraiškų pateikimo... 83. 3.15.... 84. Aplinkybė, jog CVP IS techniniai gedimai galimai sukliudė ieškovui pateikti... 85. 3.16.... 86. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas teismui nepateikė atsakovui kartu su... 87. 3.17.... 88. Aplinkybės, kad minėtuose IT išvados prieduose matomi atlikti redagavimo... 89. 3.18.... 90. Ieškovo argumentai, susiję su neva paraiškos teikimo metu egzistavusiais CVP... 91. 3.19.... 92. Ieškovas bandė įkelti paraišką būtent paskutinėmis minutėmis, nes, kaip... 93. 3.20.... 94. Ieškovas, nedėdamas visiškai jokių pastangų veikti kaip apdairus ir... 95. 3.21.... 96. Ieškovas, manydamas, kad nustatytas terminas paraiškų pateikimui yra per... 97. 3.22.... 98. Atsakovas papildomai atkreipia dėmesį į Ieškovo nesąžiningumą... 99. 3.23.... 100. Dar 2018-01-14 (t. y. 1 metai ir 6 mėnesiai iki paraiškų pateikimo termino)... 101. 3.24.... 102. Ieškovas nesilaikė teismų praktikoje taikomo bonus pater familias standarto... 103. 4.... 104. Išvada byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba, pateikė... 105. 4.1.... 106. Įvertinusi teisinį reguliavimą bei ieškovo nurodytas aplinkybes, VPT... 107. 4.2.... 108. Tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams yra taikomas bonus pater... 109. 4.3.... 110. Nurodė, jog patikrino CVP IS 2019-07-08 veiklą ir nenustatė, kad tą dieną... 111. 4.4.... 112. Tik įvertinus, ar A. K. atsakymas Ieškovui, išsiųstas minėto asmens el.... 113. Byla nutrauktina.... 114. II. Ginčo esmė... 115. 5.... 116. Ginčas tarp šalių kilo dėl privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo... 117. III. Byloje nustatytos teisės taikymui reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 118. Dėl ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos ... 119. 6.... 120. Viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose (CPK 4232 straipsnio... 121. 7.... 122. Teismų praktikoje pažymima, jog, tuo atveju, kai tiekėjo pretenziją... 123. 8.... 124. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,... 125. 9.... 126. Tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis... 127. 10.... 128. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog atsakovas 2019-06-04 paskelbė... 129. 11.... 130. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes (žr., 10 punktą), matyti, jog... 131. 12.... 132. Taigi, įvertinus tai, kad ieškovui aiškiai ir nedviprasmiškai buvo... 133. 13.... 134. Ieškovo samprotavimai apie tai, kad 2019-07-08 el. laiškas, skirtingai nei... 135. 14.... 136. Ieškovas taip pat nurodė, jog terminas pretenzijai pateikti turėtų būti... 137. 15.... 138. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, spręstina, jog ieškovas,... 139. 16.... 140. Nagrinėjamu atveju taip pat reikšminga pretenzijos pateikimo termino... 141. 17.... 142. Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, jog... 143. Dėl ieškovo keliamų reikalavimų ... 144. 18.... 145. Nepaisant to, jog ieškovas praleido terminą pretenzijai pateikti, teismas,... 146. 19.... 147. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog atsakovas paraiškų... 148. 20.... 149. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl to, kad atsakovas nepateikė paraiškos,... 150. 21.... 151. PĮ 48 straipsnio 2 dalies 18 punktas numato, jog pirkimo dokumentuose turi... 152. 22.... 153. Taigi, atsižvelgiant į pirkimo sąlygas bei teisinį reguliavimą (žr., 18... 154. 23.... 155. Be to, paraiška pateikta nesilaikant pirkimo sąlygose nustatytos tvarkos,... 156. 24.... 157. Remiantis ieškovo pateiktais duomenimis teismas taip pat neturi pagrindo... 158. 25.... 159. Ieškovas taip pat nurodė, jog jo įsitikinimu susipažinti su dalyvių... 160. 26.... 161. Ieškovas nurodė, jog nustatytas 32 dienų terminas (nuo 2019-06-07 iki... 162. 27.... 163. Ieškovo abstraktūs argumentai, jog BPS 7.4-7.5. punktų nuostatos,... 164. 28.... 165. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, įvertinus nustatytų... 166. 29.... 167. Kitos šalių nurodytos aplinkybės bei argumentai neturi esminės reikšmės... 168. Dėl procesinės bylos baigties... 169. 30.... 170. CPK 293 straipsnio 2 punktas numato, kad tais atvejais, kai ieškovas kreipiasi... 171. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 172. 31.... 173. Civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne remiantis... 174. 32.... 175. Nagrinėjamu atveju bylos nutraukimą sąlygojo ieškovo nesavalaikis... 176. 33.... 177. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 6,91 Eur... 178. 34.... 179. Bylą nutraukus dėl to, kad nebuvo pasinaudota išankstine ginčo sprendimo ne... 180. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 181. 35.... 182. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą turi išspręsti teismo... 183. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87... 184. nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo Terranova s. r. l. ieškinį... 185. Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 186. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų... 187. Priteisti iš ieškovo Terranova s. r. l., VAT kodas 06139270489, 6,91 Eur... 188. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...